BIBELN 365 DAGAR – DAG 78

DAGENS TEXTER; 5 Mos. 33, 34 och Luk.1:24-56

5 Mos. 33; Mose välsignar Israels folk och profeterar över varje stam fader, Ruben, Levi, Benjamin, Josef o.s.v. Läs och begrunda!

Avslutningsvis det välkända bibelordet!

“En tillflykt är han, urtidens Gud, och här nere råder hans eviga armar. 5 Mos.33:27

5 Mos. 34; Moses död! Det sista kapitlet i 5 Moseboken och det sista kapitlet av Moseböckerna! Mose gick upp på berget Nebo mitt emot Jeriko, därifrån fick han se in i det förlovade landet, han kunde se stora områden av Israel från bergstoppen. Det talar också om att Israel är inte stort, ungefär lika stort som Småland. Har du inte varit i Israel, försök att spara ihop pengar och res dit, en oförglömlig upplevelse, jag längtar dit och skulle gärna velat åka tillsammans med familjen när som helst.

“Och Herrens tjänare Mose dog där i Moabs land, så som Herren hade sagt. Han begravde honom i dalen i Moabs land, mitt emot Bet-Peor. Men till denna dag har ingen fått veta var hans grav finns.  Mose var etthundratjugo år när han dog, hans ögon var inte skumma, hans livskraft inte försvunnen.  Israels barn sörjde Mose på Moabs hedar under trettio dagar. Sedan var sorgetidens gråtodagar efter Mose slut. Josua, Nuns son, var fylld med vishetens ande, ty Mose hade lagt sina händer på honom. Och Israels barn lydde honom och gjorde som Herren hade befallt Mose. I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose, någon som Herren kände ansikte mot ansikte,  ingen om man tänker på alla de tecken och under som Herren hade sänt honom att göra i Egyptens land, med farao och alla hans tjänare och med hela hans land,  och om man tänker på all den väldiga kraft som Mose visade, och på alla de stora och fruktansvärda gärningar som han gjorde inför ögonen på hela Israel.” 5 Mos.34: 5-12

Om man ska omvandla hela Moseboken och Löfteslandet till din och min personliga vandring med Herren kan man säga; ÖKENLIVET HAR MED MIN INVÄRTES KAMP ATT GÖRA OCH LÖFTESLANDET HAR MED MIN YTTRE KAMP ATT GÖRA. I morgon går vi in i Josua bok, spännande och lärorik.

Luk. 1:24-56; Maria betyder motspänstighet och bitterhet. Hon bodde i Nasaret i Galileen, med sina föräldrar. Maria var en ung flicka, jungfru, orörd, troligtvis runt 13-14 år. Man vet att pojkar var myndiga vid 12 års ålder på denna tiden så att vara 13-14 år som flicka på denna tiden är att vara ung kvinna och giftasvuxen. Hon kom från en prästsläkt, Arons släkt nedstigande led från kung David. Maria var kusin med prästfrun Elisabeth, Johannes Döparens mamma. Tänk vad Jesus Kristus kan göra med en människa om han får lov. Marias namn betyder motspänstig och bitter, men efter att hon fått ett möte med Herren själv och fick en mening med sitt liv, då blev allt förvandlat, från motspänstighet och bitterhet till en villig tjänarinna med en lovsång på hennes läppar Luk.1:46-56. Maria hade en frälsningsupplevelse och senare var hon medlem i den första församlingen där aposteln Petrus var hennes pastor. Hon var en mogen kristen som hade prövats på olika områden i livet. Hon hade mött människor som hade dömt henne felaktigt, missförstått hennes graviditet som trolovad och senare blivit ung änka med många barn efter Josefs död och det allra värsta, se sin egen son Jesus blir slagen och korsfäst. Lukas säger att ett spjut går igenom hennes hjärta Luk.2:35 och på detta sätt kan hon hjälpa och förstå, ge själavård till många andra kvinnor. Maria hade lärt sig att bönens väg och uthålligheten i bönen Apg.1:14 ger resultat och där på pingstdagen blev också Maria döpt i den helige Ande och talade i tungor som alla de församlade. Innan dess hade hon sett Jesus uppstått från de döda och varit med lärjungarna på Oljeberget och tagit farväl till sin son Jesus som lyftes upp i skyn och uppdraget var fullbordat och avslutat. Hon var med från början i Nasaret då ängeln Gabriel kom och talade med henne och hon var med i slutet och se att allt gick i fullbordan och full SEGER för den som håller ut. Maria Jesu moder väntar likaså som vi andra som tror på Jesus Kristus att Han ska komma igen i makt och ära för att hämta sin församling på jorden. Då kommer inte JESUS som Marias moder, då kommer han som gudomlig konung för att upprätta sitt rike. Upp.12:14 Maria Jesu moder är den viktigaste kvinnan av alla nämnda kvinnonamn i Bibeln. Eva i lustgården var olydig och trodde inte på det gudsordet som Adam fått från Gud. Medans Maria var lydig och trodde på gudsordet som hon fick av ängeln Gabriel. Dessa två kvinnor är de enda kvinnorna i Bibeln som fick budskap, Maria av ängel Gabriel och Eva direkt ansikte mot ansikte med Herren Gud själv. Herren Gud sade till EVA; ”Kvinna; vad är det du har gjort” Mänskligheten fick en andra chans; Gud gav ett löftet som sedan tog 4000 år innan det uppfylldes och det kan vi läsa från 1Mos.3:15; ”Jag skall sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han skall krossa ditt huvud och du skall hugga honom i hälen.” Med andra ord; Jungfru Maria skulle föda JESUS Guds Son och Jungfru Marias avkomma JESUS skulle besegra ormen; djävulen. Det betyder; det Eva förstörde det fick Maria vara med att återställa. Varken Budda, Muhammed eller Maria Jesu moder kan frälsa dig från synden, endast Jesu blod kan. Hon var och förblev Herrens ”ringa tjänarinna”. Vi kommer evigt vara tacksamma till Maria att hon var lydig och trodde Guds Ord. Bibel säger; ära den som äras bör. Men det betyder inte att vi tillbeder Maria Jesu Moder eller ber till henne för att hon skulle vara någon mellanhand mellan Gud och människan. Det är bara Matteus och Lukas som skriver om själva händelsen om Jesu födelse och Maria, inte Markus och inte heller Johannes evangelium skriver något om Maria. Apostlarna Paulus, Petrus och andra författare i bibeln skriver nästan inget om Maria, det är bara lite som skrivs i förbifarten. De har inget svårt med att placera in Jungfru Maria, de vet att hon födde Jesus och är tacksamma för detta och sedan finns hon inte med i bilden på samma sätt som eftervärlden har gjort henne. Det är först på 300 talet efter Kristus som påvar, präster och lekmän, skapar något av Maria statyer och gör en religion av henne. Maria själv har inget med detta att göra, hon vill inte detta ska ske, hon vill inte bli tillbedd. Hon är förtvivlad över det som sker, hela henns liv det vi kan läsa om henne var att hon ville att alla skulle se JESUS Guds Son som borttager världens synd. Hon ville bara vara en Herrens ”ringa tjänarinna”

TROLOVNINGEN

Trolovningen bland judar betyder följande; Trolovningen ingicks offentligt och ingicks minst ett år före själva äktenskapet och var lika bindande som giftermålet. Vittnen skulle närvara när trolovningen började. Ofta upprättades ett dokument enligt vilket brudgummen förband sig att gifta sig med den han trolovat sig med och hade rättslig giltighet. En ring eller annat värdeföremål överlämnades till bruden och en summa pengar eller gåvor in natura till brudens fader. Under trolovningstiden fick de unga inte leva tillsammans eller ha någon som helst sexuell förbindelse med varandra. Kraven var stränga och skulle det uppdagas att de haft sexuell förbindelse var det dödsstraff. När sedan trolovningen var slut, kom brudgummen med sina vänner till brudens hem för att hämta henne. Bibeln talar ofta om brudens och brudgummens utsmyckning och glädje inför och i samband med bröllopet. Den glädjefyllda bröllopsfesten varade i sju dagar eller mer. Som alla andra unga människor som var trolovade och gick i väntans tid såg också Josef och Maria fram mot den dag då väntans tid var slut och de kunde ingå äktenskap. Det är viktigt att vi inte förväxla nutidens förlovning med trolovningen i bibeln, detta är inte samma sak. Du som är förlovad tro inte att denna texten ger dig tillåtelser att flytta ihop och ha någon som helst sexuell förbindelse med den förlovade innan bröllopsnatten. Du ska inte bo sambo, leva i otukt eller ha någon kroppslig förbindelse med din blivande äkta man/hustru innan bröllopsnatten. Inte visa dig halvnaken på stranden eller inomhus eller åka på semester ensamma eller leva i onani och porr. Finns något av detta bör du be Jesus och alla inblandade om förlåtelse för din olydnad, synd och uppror. Du behöver själavård och befrielse snarast möjligt, du ska inte ta med din synd in i ditt äktenskap, den springer i fatt dig förr eller senare.

JUNGFRU MARIA I KATOLSKA KYRKAN

Katolsk betyder ”allmän” och efter staten tog över kyrkan på 300 talet så kallades alltså den kristna statliga kyrkan; Katolska Kyrkan. Den katolska kyrkans viktigaste kyrkobyggnad var Petruskyrkan i Rom den byggdes på 300 talet på platsen där apostel Petrus grav befinner sig, enligt dom själva. Samma århundrade blev alltså kristendomen en statsreligion under kejsar Konstantin med det hände något väldigt tragiskt. Man gick från väckelsekristendom till en religiös-politisk maktapparat. Man började använda yttre maktmedel som tex. avladshandel istället för andlig auktoritet. Bakom hela detta bedrägliga system finns religiösa andemakter som har en enorm påverkan på människor. Den katolska kyrkan kan acceptera både judendommen, buddistisk, muslinsk tro, och all annan religion och sekter men hatar igentligen kristen tro och har förföljt och dödat många Jesus troende över världen. Låt dig aldrig tro att den katolska kyrkan skulle böja sig för något i den kristna tron, till det yttre kan väl hända att man vill samarbeta men det är alltid på katolska villkor. Påven skulle aldrig böja sig för någon kristen ledare, det är alltid kristna ledare som får böja sig för påven. 1869 -1870 under 10 månader och 14 dagar , den 23 mars 1871 förhandlades ofelbarhets dogmen och det avslutades med att det proklamerades för hela världen att påven var ”OFELBAR”. Vad än han säger ska följas även om det strider mot Guds Ord. Påvens Ord står högre än Guds Ord, Bibeln. Hedningarna dyrkade kvinnliga gudomsväsen. Stor är efesiernas Diana; ropade en hänförd folkhop mot aposteln Paulus som besökte Efesus. Omkring 375 år just i denna staden var det första gången som jungfru Maria utropades till Guds moder. Madonnan hade tagit Dianas plats och detta skedde på kyrkomötet 431 i Efesus. Genom att överflytta avguderiet till Jesu moder fick denna kult en kristen prägel. Folkreligionen hade segrat över den högre kristendommen. Frågan är hur många människor som genom Maria-tillbedjan har gått evigt förlorade, istället för att genom tron på Jesus allena, skulle ha kommit till himlen. På 700 och 800 talet fanns det Maria kyrkor i så gott som varje stad. På 1100 och 1200 talet byggdes en hel del kloster och dagligen hade man Maria mässor. Reformationstiden på 1500 talet, stormaktstiden på 1600 talet och upplysningstiden på 1700 talet hade inte plats för Maria, men plötsligt på 1800 talet så vänder det och Maria kulten blir populär. År 1854 genomdrev dåvarande påven en Maria dogm han sa; Hon är kyrkans huvud, himmelens drottning, helig, syndfri, obefläckad och hon har fått del av Kristi uppståndelse. Maria Jesu moder delar inte andra människors villkor och med andra ord; behöver inte Jesu frälsning, men Jesus behöver hennes frälsning. År 1950 sa man att Maria hade inte en jordisk grav, hon blev upptagen till himmelen genom himmelsfärd. År 1964 blev heliga Jungfru Maria kyrkans moder. Den Romersk Katolska kyrkan säger att Maria födde inga fler barn än Jesus och att hon var en jungfru hela livet och därmed HELIG. För att få ihop lögnerna säger man att Josef var en äldre änkeman som hade barn sedan tidigare. Detta är inte sant. Maria var inte jungfru hela livet. Josef och Maria hade fem söner och minst tre döttrar tillsammans, de var en helt vanlig judisk familj som trodde på skrifterna och väntade på Messias Judarnas Konung. Det finns väl ingen som är så målad, skulpterad, skiven om i prosa och vers, sjungen och tillbedd som Jungfru Maria. Kyrkmålningar, altarskåp och dessutom är det byggt åtskilliga Maria kyrkor och kloster till helgonet Maria över hela världen. Den katolska kyrkan har tolkat orden ”högt benådad” på sitt sätt; att Maria var förberedd för sitt stora uppdrag genom att hon var född utan synd genom obefläckad avelse och därför under hela sitt liv var fri från syndens hinder och inskränkningar. Man har till och med gjort henne som ställföreträdare mellan Gud och människorna.

REFORMATIONEN TOG KNÄCKEN PÅ MARIA DYRKAN!

Ordet reformation betyder ”återge något dess ursprungliga form” förnya eller ge ny form. Före reformationen på 1500 talet var Sverige ett Katolskt land. Påvens överhöghet och makt sträckte sig långt upp, från Rom ända till Norden. Romersk-katolsk tro och praxis rådde över Sverige. Detta inflytande bröts i och med Luthers reformation som nådde Sverige genom Olaus Petri. Den evangeliska läran stadfästes som Sveriges rikes tro i Uppsala, februari år 1593. Något av det viktigaste som bröts var Maria tillbedjan; Maria kulten fick sig en rejäl knäck i och med reformationen och dess framfart stoppades. Reformationen stod för frihet för folket och hänvisade bara till det rena Guds Ordet. Martin Luthers princip i alla väder var SOLA SCRIPTURA som betyder skriften allena. ”Profeten från Wittenburg, den störste som efter Paulus är sänd till den allmänna, kristliga, apostoliska kyrkan.” Reformatoren Martin Luther 1483-1546 var en utav de som längtade efter något annat än det som presenterades i de dåvarande kyrkorna. Därför blev hela hans passion i mitten av sin levnad att reformera, förnya den katolska kyrkan. Detta ledde till en splittring där delar av den kristna kyrkan bröt helt och hållet med påvedömet. Själva klimaxet kom en natt då augustinmunken, professor i teologi Martin Luther spikade upp sina teser, närmare bestämt på Alla Helgons dag år 1517. Luthers uppenbarelse av Rom. 1:17; SKRIV BIBELORDET”människan blir rättfärdig enbart genom tro och inte genom gärningar.” genomsyrade allt han gjorde och detta kan man väl säga var hans slogan; RÄTTFÄRDIG GENOM TRO! År 1530 var Martin Luther både bannlyst och fredlös. Fredlös betyder vem som helst kunde döda honom utan att bli straffad. Han fick inte närvara i riksdagen i Augsburg MEN Luther skrev en skrivelse till de församlade som lyder följande; FÖRMANING TILL DE ANDLIGA FÖRSAMLADE TILL RIKSDAGEN I AUGSBURG. Sammanfattningsvis skrev han; ”Att de menade att Maria var all världens syndares medlare även mot hennes son Kristus. Vi blev ju alla lärda att sätta Maria i ställe och ämbete och vi behandlade Kristus som vår domare och Maria som vår nådastol vår tröst och vår tillflykt. Det finns de som går så långt att Maria sitter på Gud Faderns högra sida och ska döma oss en dag.” Självklart togs skrivelsen av Luther emot med motstånd och förakt och därmed hade han sagt sitt sista ord i detta sammanhang och blev utesluten för gott.

SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan öppnar nu upp på allvar för katolska kyrkan. Från MARIA till Modergudinnan. Håkan Arlebrand är specialist på ämnet nyandlighet och har skrivit boken; ”Det okända” han skriver bl.a. klara paralleller mellan feministteologi och häxkult har ofta sin utgångspunkt i den Stora Modern. Kvinnan blir en frälsningsgestalt och det feminina upphöjs till något gudomligt. Kulten av Moder Jord är idag en av de mest livskraftiga grenarna inom nyandlighet.

Maria Hallman

Translate »