BIBELN 365 DAGAR – DAG 61

DAGENS TEXTER; 4 Mos. 28, 29 och Mark. 9:1-29

4 Mos. 28; De daglig offren. Sabbatsoffret. Nymånadsoffret. Påskoffren. Veckohögtidens offer. TACK JESUS FÖR ATT DU KOM! Läs och begrunda!

4 Mos. 29; Nyårshögtidens offer. Försoningsdagens offer. Lövhyddohögtidens offer.

Mark. 9:1-29; Jesus botar en pojke med en stum ande. Lägg märke till att det var faktiskt faderns tro som fick Jesus igång. Det var på faderns tro som pojken blev helad. Den stumme anden i pojken var   otäck den slår ner pojken till marken, pojken tuggar fradga och skär tänder, bli stel, kastade pojken i elden och i vattnet och ville ta livet av honom. Det klart skulle vi se allt detta i ett barn hade vi säkert tagit pojken till ett psyke hus eller mentalsjukhus och låst in honom. Troligtvis sitter det många idag inom lås och bom som kunde bli helt fria om de fick höra om Jesus och bli befriade från dessa onda andar som vid något tillfälle i livet kom in.  Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 42

DAGENS TEXTER; 3 Mos. 13 och Matt. 26:20-54

3 Mos. 13; Lagar om spetälska av olika slag. Spetälskan var ju en sjukdom och det förvånar mig varför inte läkarna skulle examinera den sjuke ? Lagen säger att prästerna skulle sätta diagnos på den sjuke, oren eller ren. Var det så att spetälskan betyder något annat också, ett uttryck för synden som sprider sig och smittar ? Vid flera tillfällen i Nya Testamentet helar Jesus människor från spetälska och lägg märke till varje gång Jesus har helst en spetälska säger han GÅ OCH VISA ER FÖR PRÄSTERNA! Matt.8:2-4, Mark.1:40-45, Luk.5:12-16 och dessutom Luk.17:11-19 där 10 spetälska kom emot Jesus och ropade till honom; Förbarma dig över oss! Lika här säger Jesus; Gå och visa Er för prästerna. Alla blev helad men det var bara en som kom tillbaka och tackade Jesus, till honom sa han; STIG UPP OCH GÅ DIN TRO HAR FRÄLST DIG! Vi kan läsa om Mirjams uppror och synd mot Mose och hon blev spetälsk därför. 4 Mos.12:9-15. Naaman botas från spetälskan genom att profeten Elisa säger till honom; GÅ OCH DOPPA DIG 7 GÅNGER I JORDAN FLODEN. 2 Kung.5:1-27. Vilken predikan! Vilken varning! Naamans spetälska som han var nu frisk ifrån, drabbar Gehasi som syndat mot Naaman. Läs och begrunda!

Matt. 26:20-54; Den sista påskalammsmåltiden. Alla lärjungarna var samlade med Jesus. Jesus säger; en av er ska förråda mig med en kyss och du doppar brödet tillsammans med mig. Vilket svek av Judas Iskariot, men det var ju inte bara han som svek Jesus alla lärjungarna övergav honom och flydde för sina liv. Judas gick längre och senare hängde sig. Petrus och de andra bad om förlåtelse och var så modiga att de gav sina liv för Jesus senare.

Nattvardsstunden i våra församlingar är en kärleksmåltid. Vi rannsakar våra egna hjärtan och dessutom ber varandra om förlåtelse för alla dumma saker vi sagt och gjort mot varann. Om vi inte förlåter varandra dricker och äter vi en dom över oss. Texten nedan säger också, att det finns många svaga och sjuka bland er och till och med dem som dött mitt ibland er på grund av allt svek, oförlåtlighet, baktal, stridigheter och synd oss i mellan. Läs och begrunda!

Vi läser från 1 Kor.11:17-34 Rätt nattvardsfirande!
När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta.  Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er, när ni möts i församlingen, och delvis tror jag att det är så.  Partier måste finnas bland er, för att det skall visa sig vilka det är som håller provet.  När ni nu samlas, kan inte Herrens måltid hållas.  Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andre berusad. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad skall jag då säga till er? Skall jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er: Den natt då Herren Jesus blev förrådd, tog han ett bröd,  tackade Gud, bröt det och sade: “Detta är min kropp, som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig.” På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: “Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig.”  Ty så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna bägare, förkunnar ni Herrens död till dess han kommer. Den som därför äter brödet eller dricker Herrens bägare på ett ovärdigt sätt, han syndar mot Herrens kropp och blod.  Var och en skall pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av bägaren.  Ty den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp, han äter och dricker en dom över sig.  Därför finns det många svaga och sjuka bland er, och ganska många är insomnade.  Om vi gick till rätta med oss själva, skulle vi inte bli dömda.  Men när vi döms fostras vi av Herren, för att vi inte skall bli fördömda tillsammans med världen. Därför, mina bröder, när ni samlas för att äta, så vänta på varandra.  Om någon är hungrig skall han äta hemma, så att sammankomsten inte blir till en dom för er. Allt det andra skall jag ge er föreskrifter om när jag kommer. 1 Kor.11:17-34

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 19

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 44, 45 och Matt. 14:1-21

1 Mos. 44; Josef prövar sina bröder igen. Juda vädjar för Benjamin och vill ta hans plats, låt pojken gå hem till vår far och jag Juda stannar hos dig Josef.

1 Mos. 45; Josef ger sig till känna, en otrolig upplösning, en gripande historia som vi alla kan lära ifrån. Vers 5 skulle var och en av oss pränta in i våra hjärtan och sinnen. “Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er.” Om du älskar Herren över allt annat samverkar allt som händer till det bästa. “Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” Rom.8:28 Läs och begrunda denna gripande historia!

“Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade: “Gå ut härifrån alla!” Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sade till sina bröder: “Jag är Josef. Lever far än?” Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sade Josef till dem: “Kom hit till mig.” När de kom fram sade han: “Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er.  I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det återstår fem år då man varken skall plöja eller skörda.  Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom: Så säger din son Josef: Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig. Dröj inte! Du skall få bo i landet Gosen och vara nära mig, du med dina barn och barnbarn, dina får och din nötboskap och allt som tillhör dig.  Ännu återstår det fem hungerår, men jag skall sörja för dig så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig skall lida nöd.  Ni ser ju med egna ögon, också min bror Benjamin ser det med egna ögon, att det är jag som med egen mun talar till er. Berätta för far om all min härlighet i Egypten och om allt ni har sett. Och skynda er att föra far hit ner.” Sedan föll han sin bror Benjamin om halsen och grät, och Benjamin grät vid hans hals. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Därefter samtalade hans bröder med honom. När ryktet spred sig i faraos palats att Josefs bröder hade kommit, gladde det farao och hans tjänare.  Och farao sade till Josef: “Säg till dina bröder att de gör så här: Lasta era djur och far hem till Kanaans land.  Hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig, så skall jag ge er det bästa som finns i Egyptens land och ni skall få äta av landets överflöd. Du skall säga till dem att göra så här: Tag med er vagnar från Egyptens land för era små barn och era hustrur, och hämta er far och kom hit. Bekymra er inte om era ägodelar, för det bästa som finns i hela Egyptens land skall vara ert.” Israels söner gjorde så, och Josef gav dem vagnar som farao befallt och gav dem också reskost. Och han gav var och en av dem en högtidsdräkt, men Benjamin gav han trehundra siklar silver och fem högtidsdräkter.  Till sin far skickade han också gåvor, tio åsnor lastade med det bästa Egypten hade och tio åsninnor, lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans far för resan. Sedan lät han sina bröder resa och de gav sig i väg. Och han sade till dem: “Gräla inte på vägen hem!” De drog upp från Egypten och kom till sin fader Jakob i Kanaans land.  De berättade för honom: “Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land!” Då blev han alldeles lamslagen, han kunde inte tro dem. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras fader Jakob nytt liv. Och Israel sade: “Det räcker. Min son Josef lever än. Jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör.” 1 Mos.45:1-28

Matt. 14:1-21; Johannes Döpares huvud på ett fat. Detta är en fruktansvärd historia och dessutom att det är en kvinna som ligger bakom halshuggningen. Herodia var en äktenskapsbrytare, manipulerande och utnyttja svaga för att utföra sina onda maktplaner. Hon var gift med Filippus men hade också sex med sin mans bror kung Herodes. Detta är Isebels ande, den finns överallt i samhället men också i församlingarna. De flesta av kvinnor som styr politiken och församlingarna besitter en Isebels ande påhejad av både kvinnor och män.  Ha inget med Isebels ande att göra. Va´på din vakt! Läs och begrunda!

Jesus mättar fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Jesus hade fem bröd och två fiskar, välsignade maten, gav till lärjungarna och lärjungarna gav till folket. Vilket mirakel och dessutom blev det 12 korgar med bröd över.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 16

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 38, 39, 40 och Matt. 12:22-50

1 Mos. 38; Märkligt kapitel som kommer mitt i den spännande historian om Josef. Kapitel 38 handlar om Juda som räddade Josef från döden. Judas sonson ONAN lät sin säd spillas på marken. Berättelsen om Juda och Tamar. Både kvinnor och män kan luras, bedra och utnyttja varandra när man går sin egen väg utan Gud Fadern, Jesus Kristus och den helige Ande. Läs och begrunda!

” Då sade Juda till Onan: “Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror.  Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom. 1 Mos.38:8-10

Uttrycket “onani” har troligtvis sitt ursprung från denna historia. Onani är synd och hör inte hemma bland de pånyttfödda kristna  män, kvinnor, pojkar och flickor. Sexualiteten har Gud skapat för att man och kvinna i äktenskapet skulle befolka jorden och förnya förbundet mellan äkta makar om och om igen. Sexualiteten är inte ett självändamål, det är ett osjälviskt givande och tagande till sin äkta hälft, som älskar varandra till livets slut.

“Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. 1 Kor.7:2-5

1 Mos. 39; Tillbaka till Josef. Josef befinner sig i Potifars hus och allt han tog sig för lyckades väl. Potifars hustru ville ligga med Josef men Josef flydde ut från henne och hans kappa som hon tog tag i lämnades kvar. Hon ljög om Josef och han blev oskyldigt straffad med fängelse. Men Herren var med honom och välsignade honom var än han var också i fängelset hade han favör och framgång. Läs och begrunda!

1 Mos. 40; I fängelset där Josef satt, kom plötsligt egyptiske kungens hovmästare och hans bagare som fångar. De nya fångarna hade var sina drömmar, som Josef uttydde med Guds hjälp. Josef sa till kungens hovmästare; Var snäll och kom ihåg mig när du nästa gång kommer inför Farao så att jag kommer ifrån detta fängelse. Men inte kom hovmästaren ihåg Josef, efter två år kom de ihåg Josef i fängelset.

 “Men tänk på mig när det går bra för dig, så att du visar barmhärtighet mot mig och nämner om mig för farao och hjälper mig ut ur det här huset. Jag rövades bort från hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något som man borde sätta mig i fängelse för.” 1 Mos. 40:14,15

Matt. 12:22-50; Guds Ord är fantastiskt! Jesus handlar så att folket häpnar, han är superradikal mot fariséerna kallar dom; “Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott ?” Matteus, en av de 12 apostlarna/lärjungarna skrev detta evangelium omkring 65 e. Kr. Matteus har sett och hört Jesus själv göra mirakler och dessutom blivit formad av mästaren själv. Läs och begrunda!

“Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg.” Matt.12:22

” Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: “Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå.” Matt.12:25

” Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er.  Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus.  Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.” Matt.12:28-30

“Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas.  Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.” Matt.12:31-32

” Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.” Matt.12:37

“När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat,  går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.” Matt.12:43-45

” Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.” Matt.12:50

Maria Hallman

Translate »