BIBELN 365 DAGAR – DAG 256

SCHEMITAH VECKAN! 9/11 VECKAN! SE VÅRA LIVE SÄNDNINGAR FRÅN JONATHAN CAHN TEXTAT OCH ÖVERSATT AV STEFAN HALLMAN I TRE DELAR PÅ VÅR HEMSIDA www.ctvc.se VAR PÅ ER VAKT DENNA VECKAN OCH KOMMANDE VECKA FÖR SJÄLVMORDSBOMBARE, BÖRSKRACHER OCH NATURKATASTROFER, FÖR ALLMÄNT KAOS I SVERIGE. KÄRA SYSKON OCH VÄNNER TA VARNING! DU HAR VÄL DIN SAK KLAR NÄR DET FRÄLSNINGEN I JESUS KRISTUS ? BARA I JESUS KAN DU VARA TRYGG VAD SOM ÄN HÄNDER! JESUS SÄGER; ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”Joh.11:25-2

DAGENS TEXTER; Ord. 23, 24 och 2 Kor. 5

Ord. 23;

“När du sitter till bords med en furste,
besinna då vem du har framför dig.
Sätt kniven mot din strupe
om du är alltför hungrig.” Ord. 23:1,2
“Ät inte den missunnsammes bröd
var ej lysten efter hans läckerheter,
för han handlar efter sina själviska beräkningar.
“Ät och drick” säger han till dig,
men menar det ej.” Ord. 23:6,7

“Tala inte för en dåres öron,
han föraktar dina kloka ord.
Flytta inte en gammal gränssten
och gör inte intrång på de faderlösas åkrar.” Ord. 23:9,10
“Låt inte pojken vara utan fostran,
slår du honom med riset skall han inte dö.
När du slår honom med riset
räddar du hans själ från dödsriket.” Ord. 23:13,14
“Umgås inte med drinkare
eller med dem som frossar i mat.
Ty drinkare och frossare blir fattiga,
och sömnaktighet ger trasiga kläder.
Lyssna till din far som har fött dig
och förakta inte din mor när hon blir gammal.” Ord. 23:20-22

TALA OM BAKFYLLA OCH KNARK HALLUCINATIONER, DET BESKRIVER ORDSPRÅKSBOKEN I DITALJ, NEDAN! 

“Vem ropar “ack”, vem ropar “ve”?
Vem vållar kiv, vem klagar?
Vem har sår utan orsak?
Vem har dimmiga ögon?
De som stannar länge vid vinet,
de som går för att pröva kryddat vin.
Se inte på vinet att det är så rött,
att det ger sådan glans i bägaren
och rinner ner så lätt.
Till slut biter det som en orm,
och stinger som en giftorm.
Dina ögon får då se konstiga syner,
och ditt hjärta talar galenskaper.
Du blir lik en som ligger mitt ute på havet
eller svävar i toppen av en mast.
“De slår mig, men det gör inte ont,
de ger mig stryk, men jag känner inget.
När skall jag vakna,
så att jag kan få tag i mer?” Ord. 23:29-35

ALKOHOL OCH ALLA TYPER AV DROGER, FLY FRÅN ALLT SÅDANT DET GER DIG BARA ETT HELVETE PÅ JORDEN OCH DESSUTOM ETT HELVETE I ALL EVIGHET!

Ord. 24;
“Genom vishet byggs huset,
genom förstånd hålls det vid makt.” Ord. 24:3

“Genom skicklig ledning kan du föra krig,
många goda rådgivare ger seger.” Ord. 24:6

“Låter du modet falla i nödens stund,
då blir din kraft ringa.” Ord. 24:10

“Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen,
men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.” Ord. 24:16

“Min son, frukta Herren
och kungen, ge dig inte i lag med upprorsmän.” Ord. 24:21

“Fullgör ditt arbete på marken,
gör allting klart åt dig på åkern.
Sedan kan du bygga dig ett hus.” Ord. 24:27

“Sov ännu något, slumra lite till,
lägg ännu en tid armarna i kors för att vila,
så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare
och armodet som en väpnad man.” Ord. 24:33.34

2 Kor. 5; Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10 och Försoningens ämbete; 5:11-21 handlar dagens texter om. 2:a Korintierbrevet skrevs i Macedonien under Paulus resa från Efesus till Korint, sannolikt i staden Fillipi på hösten 57 e. Kr. Detta var delvis ett försvarsbrev mot falska anklagelser. Emellertid hade en ny komplikation inträffat. Det var en grupp agitatorer, vilket intog en fientlig hållning till Paulus. Formellt var de kristna och kom från församlingen i Jerusalem, varifrån de hade fått anbefallningsbrev. Följaktligen blev de gott mottagna, när de nu under sina resor även besökte korintierförsamlngen. De gick under namnet apostlar utan att de därmed tillhörde apostlakolleget, det är dessa sändebud som Paulus avser i sitt sarkastiska uttryck “dessa övermåttan höga apostlar”. Dessa män var judaister och fariseiska kristna, som följde efter Paulus överallt, där han grundlagt kristna församlingar. De representerade en motmission mot hans fria evangelium, i det att de hävdade, att hedningarna först måste ställa sig under Mose lag, bl.a. genom att låta oskära sig, innan de kunde bli rättrogna kristna. I Korint vågade de inte lägga fram sin egentliga syn, utan de nöjde sig med att tills vidare undergräva Paulus auktoritet genom att angripa och misstänkliggöra hans person. De beskyllde Paulus för lättsinne, opålitlighet, feghet, kraftlöst uppträdande och till och med att Paulus hade förfalskat Guds Ord.

Paulus besvarar anklagelserna med undervisning och visdom. Anden har vi fått som en handpenning att vi tillhör himlen och Paulus vill hävda att frukta Gud och ge honom äran att det är ett inre verk som han gör i oss som naturligtvis återspeglar det yttre livet som “KRISTUSBREV” i världen. Nu lever inte längre jag men Kristus lever i mig och genom mig, all ära till Jesus.

” Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” 2 Kor.5:17-21

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

Translate »