BIBELN 365 DAGAR – DAG 21

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 49, 50 och Matt. 15:1-20

1 Mos. 49; Fader Jakob profeterar och välsignar sina söner. Och utifrån dessa 12 söner kommer Israels 12 stammar. Jakob dör och han vill att de ska ta med hans ben till Kanaans land och begrava hans ben på samma plats som sina fäder är begravda, Abraham, Sara, Isak, Rebecka och Lea. Var finns Rakel ?

1 Mos. 50; Josef, hans bröder och allt husfolk reste från Egypten till Kanaanas land för att begrava sin fader Jakob i enlighet med det löfte Josef givit sin far. Bröderna ber Josef om förlåtelse.

“När Josefs bröder såg att deras far var död, sade de: “Tänk om Josef börjar hata oss och låter allt det onda vi gjort mot honom komma över oss.” Därför sände de detta bud till Josef: “Din far sade till oss före sin död: Så skall ni säga till Josef: Vi ber dig, förlåt dina bröder vad de har brutit och syndat genom att handla så illa mot dig. Så förlåt nu den synd som din fars Guds tjänare har begått.” Och Josef grät när han fick deras hälsning. Sedan kom också hans bröder och föll ner för honom och sade: “Vi är dina slavar.” Men Josef sade till dem: “Var inte rädda. Håller ni mig för Gud? Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Var inte rädda. Jag skall sörja för er och era små barn.” Och han tröstade dem och talade vänligt till dem. 1 Mos.50:15-21

Josef älskar sina bröder om och om igen, han vill bara göra gott mot dem. Josef är en bild på JESUS! Tänk vad folk har hatat Jesus men Jesus har inte besvarat det hatet med hat utan ideligen öst ut sin kärlek till människorna. Är det inte dags att ta emot Jesus på riktigt ? Dröj inte; IDAG ÄR FRÄLSNINGENS DAG!

Matt. 15:1-20; Skriftlärda och fariséer kallade Jesus för blinda ledare. Jesus fortsätter och säger; om en blind leder en blind, faller de båda i gropen. De skriftlärda och fariséer hade 613 bud som de la på folket, som de själva inte kunde leva upp till, deras hjärtan var långt från omvända och födda på nytt.

“Petrus sade då till honom: “Förklara denna liknelse för oss.” Jesus sade: “Är ni också fortfarande lika oförståndiga? Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet? Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren.” Matt.15:15-20

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 20

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 46, 47, 48 och Matt.14:22-36

1 Mos. 46; Fader Jakob som också kallas Israel flyttade till Egypten från Kanaans land. Abraham, Isak och Jakob de kallas för patriarker vilket betyder “de gamla fäderna” de äldsta i tron. Josef för vidare tron tills vi möter MOSE OCH LAGEN ca. 1500 f. Kr. Fader Jakob tar med sig 70 personer plus allt sitt boskap till Egypten. De får landområdet Gosen utav farao. Mötet med Josef är gripande. Läs och begrunda!

” Josef lät spänna för sin vagn och for till Gosen för att möta sin fader Israel. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Och Israel sade till Josef: “Nu kan jag dö då jag har sett ditt ansikte, eftersom du ännu lever.”1 Mos.46:29,30

1 Mos. 47; Fader Jakob möter farao i Egypten. Josef ordnar med första barnbidraget någonsin till sina släktingar, läs v.12.

” Josef försörjde sin far och sina bröder och hela sin fars hus och gav var och en underhåll efter antalet barn. ” 1 Mos.47:12

Josef ordnar med barnbidrag men också en typ beskattning. Både i Egypten och Kanaans land var det hungersnöd, alla kom till Josef för att få hjälp. Slutligen ägde farao genom Josef all mark, boskap och folket. Josef gav folket säd att så på deras tilldelade markdel. Josef sa; Försörj er egen familj med 4/5 och ge farao 1/5 typ beskattning eller ett tacksamhets bevis till farao genom Josef. Prästerna var ett undantag. Fader Jakob bodde i Egypten 70 år bland sitt folk i markområdet Gosen, som blomstrade på alla plan. Läs och begrunda!

1 Mos. 48; Fader Jakob välsignar Josefs söner Manasse och Efraim. Manasse var äldst och Efraim yngst. Och nu händer något märkligt fader Jakob lägger sina händer i kors och välsigna pojkarna då protesterade Josef. Läs och begrunda!

“Men när Josef såg att hans far lade sin högra hand på Efraims huvud, tyckte han inte om det. Han tog sin fars hand och ville flytta den från Efraims till Manasses huvud. Och Josef sade till sin far: “Gör inte så, far. Det här är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud.” Men hans far ville inte det. Han sade: “Jag vet, min son, jag vet. Också från honom skall det komma ett folk, också han skall bli stor. Men hans yngre bror skall ändå bli större än han, och flera folk skall härstamma från honom.” Och han välsignade dem på den dagen och sade: “I dig skall Israel välsigna och säga: Gud skall göra dig lik Efraim och Manasse.”Och han satte Efraim före Manasse.” 1 Mos.48:17-20

Matt.14:22-36; Jesus går på sjön Gennesaret. Alla som rörde vi hans hörntofs blev botade från sina sjukdomar. Jesus Guds Son 100% människa och 100% Gud vandrande på jorden. Ibland visar Jesus sin gudomliga natur och Guds Rikes krafter på jorden och då finns inga hinder för honom. I detta kapitel går Jesus på vattnet helt omöjligt men för honom är det helt möjligt. Nu kommer det som är svårt för oss och samtidig lätt om vi bara tror på Guds Ord. Petrus gick på vattnet! Lägg märke till att Petrus bad Jesus att Jesus skulle kalla på honom att gå ur båten och gå på vattnet. Jesus tvingar ingen att leva ett övernaturligt liv men det är möjligt! Läs och begrunda!

“Petrus sade: “Herre, om det är du, så befall att jag skall komma till dig på vattnet.” Jesus sade: “Kom!” Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han: “Herre, hjälp mig!” Genast räckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sade: “Så lite tro du har! Varför tvivlade du?” De steg i båten och vinden lade sig. Och de som var i båten tillbad honom och sade: “Du är verkligen Guds Son.” Matt.14:28-33

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 19

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 44, 45 och Matt. 14:1-21

1 Mos. 44; Josef prövar sina bröder igen. Juda vädjar för Benjamin och vill ta hans plats, låt pojken gå hem till vår far och jag Juda stannar hos dig Josef.

1 Mos. 45; Josef ger sig till känna, en otrolig upplösning, en gripande historia som vi alla kan lära ifrån. Vers 5 skulle var och en av oss pränta in i våra hjärtan och sinnen. “Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er.” Om du älskar Herren över allt annat samverkar allt som händer till det bästa. “Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för dem som är kallade efter hans beslut.” Rom.8:28 Läs och begrunda denna gripande historia!

“Då kunde Josef inte behärska sig längre inför alla dem som stod omkring honom. Han ropade: “Gå ut härifrån alla!” Ingen fick stanna inne hos Josef när han gav sig till känna för sina bröder. Han började gråta så högt att egyptierna hörde det. Faraos husfolk hörde det också. Och Josef sade till sina bröder: “Jag är Josef. Lever far än?” Men hans bröder kunde inte svara, så förskräckta blev de för honom. Då sade Josef till dem: “Kom hit till mig.” När de kom fram sade han: “Jag är er bror Josef som ni sålde till Egypten. Men var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit före er. I två år har det nu varit hungersnöd i landet, och det återstår fem år då man varken skall plöja eller skörda. Men Gud sände mig hit före er, för att ni skulle få bli kvar på jorden och för att han skulle hålla er vid liv, till en stor räddning. Det är alltså inte ni som sänt mig hit utan Gud. Han har gjort mig till en fader åt farao och till herre över hela hans hus och till härskare över hela Egyptens land. Skynda er hem till far och säg till honom: Så säger din son Josef: Gud har satt mig till herre över hela Egypten. Kom ner till mig. Dröj inte! Du skall få bo i landet Gosen och vara nära mig, du med dina barn och barnbarn, dina får och din nötboskap och allt som tillhör dig. Ännu återstår det fem hungerår, men jag skall sörja för dig så att varken du eller ditt hus eller någon som tillhör dig skall lida nöd. Ni ser ju med egna ögon, också min bror Benjamin ser det med egna ögon, att det är jag som med egen mun talar till er. Berätta för far om all min härlighet i Egypten och om allt ni har sett. Och skynda er att föra far hit ner.” Sedan föll han sin bror Benjamin om halsen och grät, och Benjamin grät vid hans hals. Han kysste alla sina bröder och grät i deras armar. Därefter samtalade hans bröder med honom. När ryktet spred sig i faraos palats att Josefs bröder hade kommit, gladde det farao och hans tjänare. Och farao sade till Josef: “Säg till dina bröder att de gör så här: Lasta era djur och far hem till Kanaans land. Hämta sedan er far och ert husfolk och kom hit till mig, så skall jag ge er det bästa som finns i Egyptens land och ni skall få äta av landets överflöd. Du skall säga till dem att göra så här: Tag med er vagnar från Egyptens land för era små barn och era hustrur, och hämta er far och kom hit. Bekymra er inte om era ägodelar, för det bästa som finns i hela Egyptens land skall vara ert.” Israels söner gjorde så, och Josef gav dem vagnar som farao befallt och gav dem också reskost. Och han gav var och en av dem en högtidsdräkt, men Benjamin gav han trehundra siklar silver och fem högtidsdräkter. Till sin far skickade han också gåvor, tio åsnor lastade med det bästa Egypten hade och tio åsninnor, lastade med säd och bröd och andra livsmedel åt hans far för resan. Sedan lät han sina bröder resa och de gav sig i väg. Och han sade till dem: “Gräla inte på vägen hem!” De drog upp från Egypten och kom till sin fader Jakob i Kanaans land. De berättade för honom: “Josef lever än och han är härskare över hela Egyptens land!” Då blev han alldeles lamslagen, han kunde inte tro dem. Men när de talade om för honom allt vad Josef hade sagt till dem och när han såg vagnarna som Josef hade skickat för att hämta honom, då fick deras fader Jakob nytt liv. Och Israel sade: “Det räcker. Min son Josef lever än. Jag vill ge mig av så att jag får se honom innan jag dör.” 1 Mos.45:1-28

Matt. 14:1-21; Johannes Döpares huvud på ett fat. Detta är en fruktansvärd historia och dessutom att det är en kvinna som ligger bakom halshuggningen. Herodia var en äktenskapsbrytare, manipulerande och utnyttja svaga för att utföra sina onda maktplaner. Hon var gift med Filippus men hade också sex med sin mans bror kung Herodes. Detta är Isebels ande, den finns överallt i samhället men också i församlingarna. De flesta av kvinnor som styr politiken och församlingarna besitter en Isebels ande påhejad av både kvinnor och män. Ha inget med Isebels ande att göra. Va´på din vakt! Läs och begrunda!

Jesus mättar fem tusen män, förutom kvinnor och barn. Jesus hade fem bröd och två fiskar, välsignade maten, gav till lärjungarna och lärjungarna gav till folket. Vilket mirakel och dessutom blev det 12 korgar med bröd över.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 18

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 42, 43 och Matt. 13:33-58

1 Mos. 42; Josefs bröder 10 av dem blir sända till Egypten utav sin far Jakob för att hämta hem säd. Därför det var hungersnöd i Kaanans land och i Egypten där Josef var fanns det säd. Här uppfylls drömmarna som Josef hade haft som ung 17 åring, 1 Mos.37:5-11.

“Josef var nu den som hade makten i landet och det var han som sålde säd till allt folket. När Josefs bröder kom dit, bugade de sig för honom med ansiktena mot jorden.” 1 Mos.42:6

Josef kände igen sina bröder och var så gripen av detta att han måste gå till sides för att gråta en skvätt, men bröderna kände inte igen Josef. Josef säger till bröderna gå hem och hämta er yngste bror. Jakob vill inte släppa till Benjamin. Läs och begrunda!

1 Mos. 43; Josefs bröder återvänder till Egypten. De har Benjamin med sig till Josef. Josef är så gripen av att se Benjamin att han måste gå in till sin kammare och gråta av glädje. Läs och begrunda!

Matt. 13: 33-58; Jesus fortsätter och talar i liknelser, liknelsen om surdegen, om skatten och pärlan och om fisknoten . Lärjungarna frågar; förklara för oss vad du menar om “liknelsen om ogräset” Jesus räknar upp 7 saker; 1. Människosonen är Såningsmannen. 2. Åkern är världen. 3. Säden är Guds rikes barn. 4. Ogräset är den ondes barn. 5. Den som sådde ogräset är djävulen. 6. Skördetiden är tidsålderns slut. 7. Skördemännen är änglarna. Jesus är den som talar mest av alla i N.T. om helvetet och den brinnande ugnen.

” Så skall det vara vid tids- ålderns slut. Änglarna skall gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där skall man gråta och skära tänder. Har ni förstått allt detta?” De svarade honom: “Ja” Matt.13:49-51

De sista verserna i detta kapitel från v. 53 till v. 58 upplyser oss om att Maria Jesu moder INTE var för alltid jungfru som den katolska kyrkan hävda. Katolska kyrkan tillbeder Jungfru Maria detta är avgudadyrkan och bygger på en lögnaktig lära. Maria Jesu moder födde många söner och döttrar. Läs och begrunda!

” Är det inte snickarens son? Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta?” Matt.13:55-56

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 17

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 41 och Matt.13:1-32

1 Mos. 41; Efter två år till i fängelset för Josef, hade Farao en dröm som ingen kunde uttyda. Då sade överhovmästaren till farao, för två år sedan när jag och bagaren var i fängelset fanns där en ung hebre´som uttydde drömmen vi hade och det blev som han hade sagt. Farao sa; skicka bud på Josef och låt han uttyda min dröm. Josef kom och han uttydde faraos dröm och dessutom gav farao en strategi hur han skulle gå till väga för att överleva den kommande hungersnöden. Läs och begrunda!

“Då sade Josef till farao: “Faraos drömmar har en och samma betydelse. Gud har visat farao vad han tänker göra. De sju vackra korna betyder sju år, och de sju vackra axen betyder också sju år. Drömmarna har samma betydelse. De sju magra och fula korna som steg upp efter dem betyder sju år, liksom de sju tomma axen som var svedda av östanvinden. Sju hungerår skall komma. Det var detta jag menade när jag sade till farao: Vad Gud tänker göra har han låtit farao veta. Sju år skall komma med stort överflöd över hela Egyptens land. Men efter dem skall det komma sju hungerår och man skall glömma allt det tidigare överflödet i Egypten, och hungersnöden skall ödelägga landet. Man skall inte minnas det tidigare överflödet i landet för den hungersnöd som sedan kommer, ty den skall bli mycket svår. Att farao har haft drömmen två gånger betyder att detta är fast bestämt av Gud och att han skall låta det ske snart. Därför bör farao utse en förståndig och vis man och sätta honom över Egyptens land. Farao bör också sätta tillsyningsmän över landet och ta upp femtedelen av skörden i Egypten under de sju överflödsåren. Under dessa kommande goda år skall de samla in allt ätbart och lagra och förvara säd under faraos tillsyn i städerna. Och det skall finnas förråd av livsmedel för landet under de sju hungerår som skall komma över Egypten. Så skall landet inte behöva gå under genom hungersnöden.” 1 Mos.41:25-36

Josef upphöjs; från en ung herdepojk 17 år, ner i brunnen, satt i fängelse, till farao kungen i Egypten hade det gått 13 år av prövning. Josef var 30 år när han uttydde faraos drömmar och blev upphöjd.

“Och när hela Egyptens land började hungra och folket ropade till farao efter bröd, sade han till alla egyptierna: “Gå till Josef och gör som han säger!” När hungersnöden hade brett ut sig över hela landet, öppnade Josef alla förrådshus och sålde säd till egyptierna. Men hungersnöden blev allt svårare i Egypten. Och från hela världen kom man till Josef i Egypten för att köpa säd, ty hungersnöden var svår i hela världen.” 1 Mos. 41:55-57

Matt. 13:1-32; Nu börjar Jesus tala till folket, han befinner sig i Kapernaum vid Gennesarets sjö år 28 e.Kr. Lärjungarna frågar Jesus varför talar du i liknelser till folket, svaret är helt enkelt; Jesus säger; “Jag vill att folket ska förstå och kunna ta emot” Jesus talar om liknelsen om såningsmannen och dess innebörd v.1-23. Liknelsen om ogräset v.24-30 och liknelsen om senapskornet v.31-32. fortsättning följer i morgon. Läs och begrunda!

Maria Hallman

De tio värsta antisemitiska uttalandena 2014

Antisemitismen och hatet mot judarna växer över hela världen och inte minst i Europa.

BE FÖR JUDARNA,ISRAEL OCH JERUSALEM!

Artikeln översatt från tidningen NORGE IDAG 16 Januari 2015

DE TIO VÄRSTA ANTISEMITISKA FÖRBRYTELSERNA UNDER 2014

Simon Wiesental-centrat har nyligen publicerat en lista över de 10 grövsta antisemitiska uttalandena under 2014. Enligt Rabbi Marvin Hier gäller listan endast vanligt folk – man har utelämnat personer som ständigt upprepar negativa uttalanden som t.ex. den Turkiske Presidenten, Recep Tayyip Erdogan. Observera att 6 av de tio skedde i Europa.

På 10 plats: Antisemitismen i StorBrittanien
Ett antal av antisemitiska angrepp i StorBrittanien har chockerat både lokala och internationella organisationer. En säkerhetsvakt vid ett köpcenter i Hertfordshire försökte förhindra judiska ungdomar att komma in med att säga “Inga Judar, Inga Judar.!
David Whealand ägare av fotbollsklubben Wigan, uttalade sig om att “judar är mer giriga efter pengar än andra”

På 9 plats: Frazier Glenn Cross jr.
Cross tidigare stormästare inom Klu Klux Klan, gick in på ett judiskt center och hem för äldre i Kansas City och öppnade eld. Han dödade tre. Han sa; “Jag ville bara försäkra mig om att jag fått döda några judar …innan jag själv dog”

På 8 plats: Hat i den akademiska världen.
Fackföreningsrörelsen United Auto Workers 2865 i Kalifornien, vilka representerade avgångsstudenter genomförde en bojkottningskampanj mot Israel.
Samtidigt manade professor Steven Salaita till ett “utplånande av Israel” i sociala medier. Han sa “vart enda litet judiskt barn kan växa upp och bli ledare för en mordisk kolonialmakt

På 7 plats: Mihaly Zoltan Orosz, Ungern.
Borgmästaren i Erpatek, Ungern, tog dockor av Benjamin Netanyahu och Shimon Peres och hängde dem offentligt i Augusti. Han anklagade “den judiska terrorstaten” för att försöka utplåna “Palestina”.

På 6 plats Sverige!
Den svenska regeringen bröt med kampen mot antisemitismen och erkände, helt utan stöd av folkrätten, den palestinsk-arabiska “staten”.

På 5 plats: Faruk Köse.
Den turkiske krönikören som skriver för tidningen Jeni Akit, en tidning med band till president Erdogans regering. Han krävde att Turkiets judar skulle be om ursäkt för Operation Skyddsåtgärder. Han sa “Ni kom hit efter att ha blivit utdrivna ur Spanien. Ni har levt gott på vår bekostnad i 500 år.”

På 4 plats: Den tyska vänstern.
Annette Groth, Inge Höger, Claudia Haydt och Heike Hänsel från det tyska vänsterpartiet främjade hat mot Israel under ett tal i Forbondsdagen (Riksdagen). De två första inviterade den antisemitiske journalisten och författaren Max Blumenthal till Tyskland. Men partiledaren Gregor Gysi vägrade ra emot honom vilket ledde till att han fick barrikadera sig på badet för att inte bli angripen av Blumenthal och hans följelslagare David Sheen.

På 3 plats: Angrepp i Paris.
Ett judiskt par blev brutalt angripet. Kvinnan blev våldtagen i deras egen lägenhet utanför Paris. Angriparna band paret och krävde av dem “Berätta var ni gömt pengarna. Ni Judar har alltid pengar.”

På 2 plats: Stöd till arabisk terror.
Jordanska parlamentmedlemmar höll en tyst minut till minne av terroristen som angrep en synagoga i Jerusalem i November.

På 1 plats: En Belgisk läkare.
90 åriga Bertha Klein bröt ett revben. Hennes son ringde till läkaren och bad om smärtstillande och fick till svar “Skicka henne till Gaza några timmar. Då blir hon av med sina smärtor. Jag kommer inte.

 

Artikeln översatt från från den norska artikeln i “Norge idag”

Stefan Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 16

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 38, 39, 40 och Matt. 12:22-50

1 Mos. 38; Märkligt kapitel som kommer mitt i den spännande historian om Josef. Kapitel 38 handlar om Juda som räddade Josef från döden. Judas sonson ONAN lät sin säd spillas på marken. Berättelsen om Juda och Tamar. Både kvinnor och män kan luras, bedra och utnyttja varandra när man går sin egen väg utan Gud Fadern, Jesus Kristus och den helige Ande. Läs och begrunda!

” Då sade Juda till Onan: “Gå in till din brors hustru, gift dig med henne i din brors ställe och skaffa avkomma åt din bror.” Men eftersom Onan visste att avkomman inte skulle bli hans egen, lät han säden spillas på jorden varje gång han låg med sin brors hustru, detta för att inte ge avkomma åt sin bror. Det Onan gjorde var ont i Herrens ögon, och han dödade också honom. 1 Mos.38:8-10

Uttrycket “onani” har troligtvis sitt ursprung från denna historia. Onani är synd och hör inte hemma bland de pånyttfödda kristna män, kvinnor, pojkar och flickor. Sexualiteten har Gud skapat för att man och kvinna i äktenskapet skulle befolka jorden och förnya förbundet mellan äkta makar om och om igen. Sexualiteten är inte ett självändamål, det är ett osjälviskt givande och tagande till sin äkta hälft, som älskar varandra till livets slut.

“Men för att undvika otuktssynder skall varje man ha sin hustru och varje hustru sin man. Mannen skall ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Håll er inte borta från varandra utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. 1 Kor.7:2-5

1 Mos. 39; Tillbaka till Josef. Josef befinner sig i Potifars hus och allt han tog sig för lyckades väl. Potifars hustru ville ligga med Josef men Josef flydde ut från henne och hans kappa som hon tog tag i lämnades kvar. Hon ljög om Josef och han blev oskyldigt straffad med fängelse. Men Herren var med honom och välsignade honom var än han var också i fängelset hade han favör och framgång. Läs och begrunda!

1 Mos. 40; I fängelset där Josef satt, kom plötsligt egyptiske kungens hovmästare och hans bagare som fångar. De nya fångarna hade var sina drömmar, som Josef uttydde med Guds hjälp. Josef sa till kungens hovmästare; Var snäll och kom ihåg mig när du nästa gång kommer inför Farao så att jag kommer ifrån detta fängelse. Men inte kom hovmästaren ihåg Josef, efter två år kom de ihåg Josef i fängelset.

“Men tänk på mig när det går bra för dig, så att du visar barmhärtighet mot mig och nämner om mig för farao och hjälper mig ut ur det här huset. Jag rövades bort från hebreernas land, och inte heller här har jag gjort något som man borde sätta mig i fängelse för.” 1 Mos. 40:14,15

Matt. 12:22-50; Guds Ord är fantastiskt! Jesus handlar så att folket häpnar, han är superradikal mot fariséerna kallar dom; “Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott ?” Matteus, en av de 12 apostlarna/lärjungarna skrev detta evangelium omkring 65 e. Kr. Matteus har sett och hört Jesus själv göra mirakler och dessutom blivit formad av mästaren själv. Läs och begrunda!

“Sedan förde man till Jesus en besatt som var blind och stum, och han botade honom, så att den stumme talade och såg.” Matt.12:22

” Men Jesus visste vad de tänkte och sade till dem: “Ett rike som är splittrat blir ödelagt, och en stad eller en familj som är splittrad kommer inte att bestå.” Matt.12:25

” Men om det är med Guds Ande jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger utan att först ha bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig, och den som inte samlar med mig, han skingrar.” Matt.12:28-30

“Därför säger jag er: All synd och hädelse skall människorna få förlåtelse för, men hädelse mot Anden skall inte förlåtas. Den som säger något mot Människosonen skall få förlåtelse. Men den som talar mot den helige Ande skall inte få förlåtelse vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande.” Matt.12:31-32

” Efter dina ord skall du frias, och efter dina ord skall du fällas.” Matt.12:37

“När en oren ande har farit ut ur en människa, vandrar han genom ökentrakter och letar efter en viloplats men finner ingen. Då säger han: Jag vill vända tillbaka till mitt hus, som jag lämnade. När han då kommer och finner det tomt och städat och pyntat, går han bort och tar med sig sju andra andar, värre än han själv, och de går in och bor där. Så blir för den människan det sista värre än det första. På samma sätt kommer det också att gå för detta onda släkte.” Matt.12:43-45

” Var och en som gör min himmelske Faders vilja är min bror och min syster och min mor.” Matt.12:50

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 15

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 36, 37 och Matt. 12:1-21

1 Mos. 36; Esau och Jakob, båda var välsignade. Deras ägodelar var nämligen så stora att de inte kunde bo tillsammans. Esaus släkt, Seirs släkt och Edoms kungar räknas upp i detta kapitel.

1 Mos. 37; Jakob bosatte sig i Kaanans land, där hans far Isak bott som främling. Josef var 17 år och vallade fåren tillsammans med sina bröder. Josef talade om allt för sin far Jakob. Jakob älskade Josef mycket och lät göra en hellång livklädnad åt honom. Josefs bröder blev avundsjuka på honom och det blev inte bättre när Josef berättade om sina drömmar. De hatade honom ännu mer för hans drömmars skull. En dag när Jakob skickade Josef till sina bröder som vallade fåren i Sikem händer saker som kommer att förändra Josefs liv för all framtid. När bröderna såg Josef på avstånd kom de överens om att döda sin bror, så hatade de honom, detta satte Ruben stopp för. Ruben sa; Låt oss slänga honom i brunnen. De tog av hans hellånga livklädnad, dödade ett djur och doppade klädnaden i blodet och gav klädnaden till Jakob. Jakob var helt förstörd över att Josef hans älsklingsson var dödad, vilket inte var sant. Josef blev såld till ismaeliterna som var på väg till Egypten. Och de i sin tur sålde Josef till Potifar som var hovman hos Farao.

Matt. 12:1-21; Människosonen är sabbatens Herre. Jesus botar en mans förtvinad hand på sabbaten. Jesus säger; Det är tillåtet att göra gott på sabbaten.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 14

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 33, 34, 35 och Matt. 11

1 Mos. 33; Jakob möter Esau efter 20 år, så gripande, precis samma kärlek som när den förlorade sonen möter sin fader. Öppen famn för den som vill omvända sig.

“Men Esau sprang emot honom och tog honom i famn, föll honom om halsen och kysste honom. Och de grät.” 1 Mos.33:4

1 Mos. 34; Diana problemet, Leas dotter. Det står i första versen, Diana gick ut för att träffa flickorna i landet ? Sikem, sonen till fursten, i det nya landet tog Diana och låg med henne. Och Dianas bröder Simeon och Levi tog detta i egna händer och dödade alla män också horkarlen. Fader Jakob gillade inte detta.

1 Mos. 35; Gud säger till Jakob; Rena ditt folk och gå upp till Betel och res ett altare åt Gud som uppenbarade sig för dig. Rakel dör när hon skulle föda sin son Benjamin. Jakobs tolv söner i vers 23-26. Isak dör 180 år gammal, 1888 f. Kr och blir begravna av sina söner Esau och Jakob.

Matt. 11; Johannes sitter i fängelset och börjar tvivla, är Jesus den han säger sig vara ? Jesus skickar bud till Johannes tvivla INTE.

“Jesus svarade; “Gå och berätta för Johannes vad ni hör och ser: Blinda får sin syn, lama går, spetälska blir rena, döva hör, döda uppstår och för fattiga predikas glädjens budskap.” Matt.11:4,5

Jesus dömer Kapernaum han säger; Ner i helvetet skall du fara. Varför det ? Jo massor av tecken och under hade skett i staden Kapernaum men de ville INTE tro ändå.

“Och du, Kapernaum, skall du kanske upphöjas till himlen? Nej, ner i helvetet skall du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu i dag. Men jag säger er: För Sodoms land skall det på domens dag vara lindrigare än för dig.” Matt. 11:23, 24

Jesus avslutar detta kapitel med Guds vishet.

“Jag prisar dig, Fader, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Allt har min Fader överlämnat åt mig. Och ingen känner Sonen utom Fadern. Inte heller känner någon Fadern utom Sonen och den som Sonen vill uppenbara honom för. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar. Ty mitt ok är milt, och min börda är lätt.” Matt.11: 25-30

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 13

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 31, 32 och Matt. 10:24-42

1 Mos. 31; Jakob flyr från Laban. Laban förföljer Jakob. Jakob och Laban försonas. Labans söner blev avundsjuka på att Jakob alltid lyckades och var välsignad i allt han gjorde. Jakob flyr från sin morbror Laban efter 20 år under ständig rädsla och press. Läs och begrunda!

“Jakob blev arg och kom i gräl med Laban och sade till honom: “Vad har jag gjort för illa eller syndat, eftersom du förföljer mig så våldsamt? Nu har du letat igenom allt jag äger. Vad har du då funnit som tillhör dig? Lägg fram det inför både mina och dina släktingar här så att de får döma mellan oss båda. I tjugo år har jag varit hos dig. Dina tackor och getter har inte fått missfall och av baggarna i din hjord har jag inte ätit. Inget ihjälrivet djur förde jag till dig. Jag var tvungen att själv ersätta det. Du krävde ersättning av mig för det stulna, antingen det stulits på dagen eller på natten. Så hade jag det. Om dagen plågades jag av hetta och om natten av köld, och sömnen vek ifrån mig. I tjugo år har jag varit hos dig. Jag har tjänat dig i fjorton år för dina båda döttrar och i sex år för din boskap, men du har ändrat min lön tio gånger. Om inte min fars Gud hade varit med mig – Abrahams Gud som också Isak fruktar – så hade du säkert låtit mig fara med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda, och han fällde domen i natt.” 1 Mos. 31:36-42

1 Mos. 32; Jakob förbereder sig att möta sin bror Esau som han hade förrått för 20 år sedan. Jakob tänkte; Esau kommer att döda mig ? Under resans gång vid Jabbok var Jakob ensam och kämpade med en man hela natten och där var ytterligare en livsförvandlande erfarenhet som förvandlade Jakob resten av sitt liv. Jakob säger; Jag släpper dig inte förrän du välsignat mig, mannen slog honom i höften och han blev halt, helt beroende av Herren från och med nu. Examen har nu kommit; Du ska inte längre heta Jakob utan ISRAEL därför att du har kämpat med Gud och människor och SEGRAT! Läs och begrunda!

Matt. 10:24-42; Jesus fortsätter och undervisar sin tolv apostlar.

“Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” Matt.10:28

“Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.” Matt.10:32,33

“Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.” Matt.10:38

“Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.” Matt.10:42

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 12

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 29, 30 och Matt.10:1-23

1 Mos. 29; Jakob kommer till sin morbror Laban. Laban hade två döttrar Rakel och Lea. Jakob älskade Rakel och fick jobba sju år för att få henne som hustru, plus sju år till. Jakob blev lurad och på bröllopsnatten fördes Lea till honom istället för Rakel. Jakob vill leva ett rättfärdigt liv, men hela tiden är det människor runt omkring honom som ställer till det för honom. Detta som händer Jakob är samtidigt en skola för honom och det formar honom till en Guds man längre fram. Jakob lurade till sig sin bror Esaus förstfödslorätt, det var ett val som han gjorde, som han inte kan ge skulden till andra för och nu kommer alla konsekvenser utifrån det valet.

1 Mos. 30; Sara, Rebecka och Rakel kunde inte få barn. Men genom olika mirakel blev de havande till slut. Sara fick Isak, Rebecka fick Jakob och Esau och i detta kapitel får Rakel Josef.

“Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Och hon blev havande och födde en son. Då sade hon: “Gud har tagit bort min skam.” Och hon gav honom namnet Josef och sade: ” Herren skall ge mig ännu en son.” 1 Mos.30:22-24

Matt. 10:1-23; Jesus väljer ut 12 apostlar, inga kvinnor, Petrus, Andreas, Jakob Sebedeus son, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Thomas, Matteus, Jakob Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot. Här ger Jesus instruktioner till sina apostlar, riktigt tuffa regler med livet som insats.

“Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er. En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.” Matt.10:16-23

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 11

DAGENS TEXT; 1 Mos.27, 28 och Matt. 9:18-38

1 Mos. 27; Fader Isak blir lurad med hjälp av sin hustru Rebecka. Jakob bedrar Esau två gånger; först tar han förstfödslorätten och nu välsignelsen. Rebeckas konsekvenser av sina lögner är att hon mister båda sönerna på en och samma gång.

1 Mos. 28; Bedragaren Jakob som hade blivit lurad av sin mor, omvände sig och lyssnade på föräldrarnas uppmaning; Gå till morbror Laban! Vägen blev lång och han fick övernatta under bar himmel. Där i Betel hade han en dröm, som förvandlar hans liv och framtid för alltid. Läs och begrunda!

“Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sade: “Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.” När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.” 1 Mos.28:10-22

Matt.9:18-38; Jesus uppväcker Jairus dotter. Kvinna med 12 åriga blödningar rörde vid Jesu hörntofs och blev fullständigt frisk. Jesus botar två blinda och en stum som var besatt.

“Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matt.9:35-37

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 10

DAGENS TEXT; 1 Mos. 25, 26 och Matt.9:1-17

1 Mos. 25; Änkemannen Abraham gifte sig med Ketura. Abraham dör. Isak och Rebecka får tvillingar Esau och Jakob. Esau säljer sin förstfödslorätt för linssoppa och bröd.

1 Mos. 26; Sådan far, sådan son både på gått och ont. Isak blev väldigt rik liksom sin far Abraham. Isak blev så välsignad att folk blev avundsjuka. Isak gräver upp brunnarna som filisteerna fyllt igen, Esek, Sitna, Rehobot och Shiba. Läs och begrunda!

Matt. 9:1-17 Jesus säger; Stig upp och gå, dina synder är förlåtna. Jesus kallar Matteus, tulltjänstemannen. Jesus säger; “Ingen sätter en lapp av okrymt tyg på en gammal mantel.”

“Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, så att både vin och säckar bevaras.” Matt.9:16,17

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 9

DAGENS TEXT; 1 Mos. 23, 24 och Matt.8

1 Mos.23; Sara dör och Abraham köper en gravplats för 400 siklar silver.

1 Mos.24; Abrahams tjänare skulle finna en hustru till Isak från Abrahams land och släkt. Rebecka svarade JA och mötet mellan Isak och Rebecka är mycket gripande.

“Den flicka som jag ber: Räck mig din kruka så att jag får dricka, och som svarar: Drick! Dina kameler skall jag också ge vatten, låt henne vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt skall jag veta att du har visat godhet mot min herre.” Och det hände att innan han hade slutat tala, se, då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka, Abrahams bror Nahors hustru. Det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna som ingen man hade kommit nära. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Då sprang tjänaren emot henne och sade: “Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka.” Hon svarade: “Drick, min herre” och tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka sade hon: “Jag skall ösa upp vatten åt dina kameler också, tills de alla har fått dricka.” Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhon och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste så upp vatten åt alla hans kameler.” 1 Mos.1:14-20

Matt.8; Jesus botar en spetälsk, en officers tjänare som var lam och Petrus svärmor. Stillar stormen och botar två besatta män. Jesus befaller demonerna gå in i svinen och de störtar utför branten.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 8

DAGENS TEXT; 1 Mos. 20, 21, 22 och Matt 7

1 Mos. 20; Abraham ljög och sa till kungen Abimelek att Sara var Abraham syster.

1 Mos. 21; Abraham och Sara födde Isak, det omöjliga blev möjligt.

1 Mos. 22; Gud prövade Abraham; Offra Isak! Den mest gripande händelse i hela bibeln!

Abraham offrar Isak

“En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: “Abraham!” Han svarade: “Ja, här är jag.” Då sade han: “Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett berg som jag skall visa dig.” Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sade då till sina tjänare: “Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er.” Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Isak sade till sin far Abraham: “Far!” Han svarade: “Ja, min son?” Han sade: “Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” Abraham svarade: “Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: “Abraham! Abraham!” Han svarade: “Här är jag.” Då sade han: “Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son.” Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer i stället för sin son. Och Abraham kallade platsen “Herren förser”. I dag säger man: “Berget där Herren förser”. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: “Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.” Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beer-Sheba. Och Abraham bodde i Beer-Sheba. 1 Mos.22:1-19

Matt. 7 GYLLENE REGELN!

“Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” Matt.7:12

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 7

DAGENS TEXT; 1 Mos. 18, 19 och Matt. 6

1 Mos.18; Abraham vädjar för Sodom och Gomorra.

1 Mos.19; Herren lät svavel och eld utplåna Sodom och Gomorra.

Matt. 6; Herre lär oss att bedja!

1 Mos. 19:1-14 SYNDEN I SODOM!

“På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem, steg han upp för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden och sade: “Mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon.” De svarade: “Nej, vi stannar på gatan över natten.” Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Lot och sade till honom: “Var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem.” Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sade: “Mina bröder, gör inte så illa! Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak.” Men de svarade: “Flytta på dig!” De sade vidare: “Denne har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare! Nu skall vi göra mer ont mot dig än mot dem.” Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Männen räckte ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves försökte finna dörren. Sedan sade de till Lot: “Har du några mer här, någon svärson eller söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort dem från den här platsen, 13 för vi skall fördärva den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att fördärva den.” Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans döttrar, och sade: “Bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden.” Men hans svärsöner trodde att han skämtade.” 1 Mos.19:1-14

SODOM OCH GOMORRA GÅR UNDER!

“Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Och hon blev en saltstod. Tidigt följande morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet. Han såg då rök stiga upp från landet, som röken från en smältugn. Då Gud fördärvade städerna på slätten, tänkte han på Abraham och förde ut Lot undan förödelsen, när han omstörtade städerna där Lot hade bott. 1 Mos.19:23-26

HERRENS BÖN!

“Så skall ni be:Fader vår, som är i himlen.Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike.Ske din vilja på jordenliksom den sker i himlen. 11Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder,såsom också vi förlåter demsom står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelseutan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.” Matt.6:9-15

Maria Hallman

Translate »