BIBELN 365 DAGAR – DAG 13

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 31, 32 och Matt. 10:24-42

1 Mos. 31; Jakob flyr från Laban. Laban förföljer Jakob. Jakob och Laban försonas. Labans söner blev avundsjuka på att Jakob alltid lyckades och var välsignad i allt han gjorde. Jakob flyr från sin morbror Laban efter 20 år under ständig rädsla och press. Läs och begrunda!

“Jakob blev arg och kom i gräl med Laban och sade till honom: “Vad har jag gjort för illa eller syndat, eftersom du förföljer mig så våldsamt? Nu har du letat igenom allt jag äger. Vad har du då funnit som tillhör dig? Lägg fram det inför både mina och dina släktingar här så att de får döma mellan oss båda. I tjugo år har jag varit hos dig. Dina tackor och getter har inte fått missfall och av baggarna i din hjord har jag inte ätit. Inget ihjälrivet djur förde jag till dig. Jag var tvungen att själv ersätta det. Du krävde ersättning av mig för det stulna, antingen det stulits på dagen eller på natten. Så hade jag det. Om dagen plågades jag av hetta och om natten av köld, och sömnen vek ifrån mig. I tjugo år har jag varit hos dig. Jag har tjänat dig i fjorton år för dina båda döttrar och i sex år för din boskap, men du har ändrat min lön tio gånger. Om inte min fars Gud hade varit med mig – Abrahams Gud som också Isak fruktar – så hade du säkert låtit mig fara med tomma händer. Men Gud såg mitt lidande och min möda, och han fällde domen i natt.” 1 Mos. 31:36-42

1 Mos. 32; Jakob förbereder sig att möta sin bror Esau som han hade förrått för 20 år sedan. Jakob tänkte; Esau kommer att döda mig ? Under resans gång vid Jabbok var Jakob ensam och kämpade med en man hela natten och där var ytterligare en livsförvandlande erfarenhet som förvandlade Jakob resten av sitt liv. Jakob säger; Jag släpper dig inte förrän du välsignat mig, mannen slog honom i höften och han blev halt, helt beroende av Herren från och med nu. Examen har nu kommit; Du ska inte längre heta Jakob utan ISRAEL därför att du har kämpat med Gud och människor och SEGRAT! Läs och begrunda!

Matt. 10:24-42; Jesus fortsätter och undervisar sin tolv apostlar.

“Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta i stället honom som kan fördärva både själ och kropp i Gehenna.” Matt.10:28

“Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen.” Matt.10:32,33

“Den som inte tar sitt kors och följer mig är mig inte värdig. Den som finner sitt liv skall mista det, och den som mister sitt liv för min skull skall finna det.” Matt.10:38

“Och den som tar emot en rättfärdig man därför att det är en rättfärdig, han skall få en rättfärdig mans lön. Och den som ger en av dessa små en bägare friskt vatten att dricka, därför att det är en lärjunge – amen säger jag er: Han skall inte gå miste om sin lön.” Matt.10:42

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 12

DAGENS TEXTER; 1 Mos. 29, 30 och Matt.10:1-23

1 Mos. 29; Jakob kommer till sin morbror Laban. Laban hade två döttrar Rakel och Lea. Jakob älskade Rakel och fick jobba sju år för att få henne som hustru, plus sju år till. Jakob blev lurad och på bröllopsnatten fördes Lea till honom istället för Rakel. Jakob vill leva ett rättfärdigt liv, men hela tiden är det människor runt omkring honom som ställer till det för honom. Detta som händer Jakob är samtidigt en skola för honom och det formar honom till en Guds man längre fram. Jakob lurade till sig sin bror Esaus förstfödslorätt, det var ett val som han gjorde, som han inte kan ge skulden till andra för och nu kommer alla konsekvenser utifrån det valet.

1 Mos. 30; Sara, Rebecka och Rakel kunde inte få barn. Men genom olika mirakel blev de havande till slut. Sara fick Isak, Rebecka fick Jakob och Esau och i detta kapitel får Rakel Josef.

“Men Gud tänkte på Rakel. Gud hörde henne och gjorde henne fruktsam. Och hon blev havande och födde en son. Då sade hon: “Gud har tagit bort min skam.” Och hon gav honom namnet Josef och sade: ” Herren skall ge mig ännu en son.” 1 Mos.30:22-24

Matt. 10:1-23; Jesus väljer ut 12 apostlar, inga kvinnor, Petrus, Andreas, Jakob Sebedeus son, Johannes, Filippus, Bartolomeus, Thomas, Matteus, Jakob Alfeus son, Taddeus, Simon ivraren och Judas Iskariot. Här ger Jesus instruktioner till sina apostlar, riktigt tuffa regler med livet som insats.

“Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som duvor. Akta er för människorna. De skall utlämna er åt domstolar, och i sina synagogor skall de gissla er. Och ni kommer att föras inför landshövdingar och kungar för min skull, för att vittna inför dem och hedningarna. Men när man utlämnar er, så bekymra er inte för hur ni skall tala eller vad ni skall säga. Det kommer att ges åt er i den stunden, och då är det inte ni som talar, utan er Faders Ande kommer att tala genom er. En bror skall utlämna sin bror till att dödas och en far sitt barn, och barn skall sätta sig upp mot sina föräldrar och döda dem. Och ni skall bli hatade av alla för mitt namns skull. Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst. Och när man förföljer er i en stad, så fly till en annan. Amen säger jag er: Ni hinner inte igenom Israels städer, förrän Människosonen kommer.” Matt.10:16-23

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 11

DAGENS TEXT; 1 Mos.27, 28 och Matt. 9:18-38

1 Mos. 27; Fader Isak blir lurad med hjälp av sin hustru Rebecka. Jakob bedrar Esau två gånger; först tar han förstfödslorätten och nu välsignelsen. Rebeckas konsekvenser av sina lögner är att hon mister båda sönerna på en och samma gång.

1 Mos. 28; Bedragaren Jakob som hade blivit lurad av sin mor, omvände sig och lyssnade på föräldrarnas uppmaning; Gå till morbror Laban! Vägen blev lång och han fick övernatta under bar himmel. Där i Betel hade han en dröm, som förvandlar hans liv och framtid för alltid. Läs och begrunda!

“Jakob lämnade Beer-Sheba och begav sig mot Haran. Han kom till en plats där han måste stanna över natten, ty solen hade gått ner. Och han tog en av stenarna på platsen för att ha under huvudet och lade sig att sova. Då hade han en dröm. Han såg en stege vara rest på jorden. Den nådde ända upp till himlen och Guds änglar steg upp och ner på den. Och se, Herren stod ovanför den och sade: “Jag är Herren, din fader Abrahams Gud och Isaks Gud. Det land där du ligger skall jag ge åt dig och dina efterkommande. Din avkomma skall bli som stoftet på jorden och du skall utbreda dig åt väster och öster, norr och söder, och genom dig och din avkomma skall alla folkslag på jorden bli välsignade. Och se, jag är med dig och skall bevara dig vart du än går, och jag skall föra dig tillbaka till detta land. Jag skall inte överge dig intill dess att jag har gjort vad jag har lovat dig.” När Jakob vaknade upp ur sömnen, sade han: ” Herren är verkligen på denna plats och jag visste det inte.” Han greps av fruktan och sade: “Hur helig är inte denna plats! Det måste vara Guds boning, ja, här är himlens port.” Tidigt på morgonen steg Jakob upp, och han tog stenen som han hade vilat sig mot och reste den till en stod och göt olja över den. Och han kallade platsen Betel. Tidigare hette denna stad Lus. Jakob gav ett löfte och sade: “Om Gud är med mig och bevarar mig under den resa som jag nu gör och ger mig bröd att äta och kläder att ta på mig, och jag kommer tillbaka till min fars hus i frid, då skall Herren vara min Gud. Och stenen som jag har rest till en stod skall bli ett Guds hus, och av allt som du ger mig skall jag ge dig tionde.” 1 Mos.28:10-22

Matt.9:18-38; Jesus uppväcker Jairus dotter. Kvinna med 12 åriga blödningar rörde vid Jesu hörntofs och blev fullständigt frisk. Jesus botar två blinda och en stum som var besatt.

“Jesus gick omkring i alla städer och byar, och han undervisade i deras synagogor och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg folkskarorna, förbarmade han sig över dem, eftersom de var rivna och slagna, som får utan herde. Och han sade till sina lärjungar: “Skörden är stor, men arbetarna är få. Be därför skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matt.9:35-37

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 10

DAGENS TEXT; 1 Mos. 25, 26 och Matt.9:1-17

1 Mos. 25; Änkemannen Abraham gifte sig med Ketura. Abraham dör. Isak och Rebecka får tvillingar Esau och Jakob. Esau säljer sin förstfödslorätt för linssoppa och bröd.

1 Mos. 26; Sådan far, sådan son både på gått och ont. Isak blev väldigt rik liksom sin far Abraham. Isak blev så välsignad att folk blev avundsjuka. Isak gräver upp brunnarna som filisteerna fyllt igen, Esek, Sitna, Rehobot och Shiba. Läs och begrunda!

Matt. 9:1-17 Jesus säger; Stig upp och gå, dina synder är förlåtna. Jesus kallar Matteus, tulltjänstemannen. Jesus säger; “Ingen sätter en lapp av okrymt tyg på en gammal mantel.”

“Ingen sätter en lapp av okrympt tyg på en gammal mantel. I så fall skulle den påsatta lappen riva bort ännu mer från manteln och revan bli värre. Inte heller slår man nytt vin i gamla skinnsäckar. Om man gör det sprängs säckarna, och vinet rinner ut och säckarna förstörs. Nej, nytt vin häller man i nya säckar, så att både vin och säckar bevaras.” Matt.9:16,17

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 9

DAGENS TEXT; 1 Mos. 23, 24 och Matt.8

1 Mos.23; Sara dör och Abraham köper en gravplats för 400 siklar silver.

1 Mos.24; Abrahams tjänare skulle finna en hustru till Isak från Abrahams land och släkt. Rebecka svarade JA och mötet mellan Isak och Rebecka är mycket gripande.

“Den flicka som jag ber: Räck mig din kruka så att jag får dricka, och som svarar: Drick! Dina kameler skall jag också ge vatten, låt henne vara den du har bestämt åt din tjänare Isak. På så sätt skall jag veta att du har visat godhet mot min herre.” Och det hände att innan han hade slutat tala, se, då kom Rebecka ut med sin kruka på axeln. Hon var dotter till Betuel som var son till Milka, Abrahams bror Nahors hustru. Det var en mycket vacker flicka, en ung kvinna som ingen man hade kommit nära. Hon gick ner till källan och fyllde sin kruka och steg sedan upp igen. Då sprang tjänaren emot henne och sade: “Låt mig få dricka lite vatten ur din kruka.” Hon svarade: “Drick, min herre” och tog snabbt ner krukan i handen och gav honom att dricka. När hon hade gett honom att dricka sade hon: “Jag skall ösa upp vatten åt dina kameler också, tills de alla har fått dricka.” Hon skyndade sig att tömma sin kruka i vattenhon och sprang sedan tillbaka till brunnen för att ösa upp vatten. Hon öste så upp vatten åt alla hans kameler.” 1 Mos.1:14-20

Matt.8; Jesus botar en spetälsk, en officers tjänare som var lam och Petrus svärmor. Stillar stormen och botar två besatta män. Jesus befaller demonerna gå in i svinen och de störtar utför branten.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 8

DAGENS TEXT; 1 Mos. 20, 21, 22 och Matt 7

1 Mos. 20; Abraham ljög och sa till kungen Abimelek att Sara var Abraham syster.

1 Mos. 21; Abraham och Sara födde Isak, det omöjliga blev möjligt.

1 Mos. 22; Gud prövade Abraham; Offra Isak! Den mest gripande händelse i hela bibeln!

Abraham offrar Isak

“En tid därefter satte Gud Abraham på prov. Han sade till honom: “Abraham!” Han svarade: “Ja, här är jag.” Då sade han: “Tag din son Isak, din ende son, som du älskar, och gå till Moria land och offra honom där som bränn-offer på ett berg som jag skall visa dig.” Tidigt nästa morgon sadlade Abraham sin åsna och tog med sig två av sina tjänare och sin son Isak. Sedan han huggit ved till brännoffer, gav han sig i väg mot den plats som Gud hade sagt åt honom att gå till. När Abraham på tredje dagen lyfte blicken fick han se platsen på avstånd. Han sade då till sina tjänare: “Stanna här med åsnan. Jag och pojken går dit bort för att tillbe, och sedan kommer vi tillbaka till er.” Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak, men själv tog han elden och kniven, och de gick båda tillsammans. Isak sade till sin far Abraham: “Far!” Han svarade: “Ja, min son?” Han sade: “Vi har eld och ved, men var är lammet till brännoffret?” Abraham svarade: “Gud kommer att utse åt sig lammet till brännoffret, min son.” Så fortsatte de sin vandring tillsammans. När de kommit fram till den plats som Gud hade sagt till Abraham, byggde han ett altare där och gjorde i ordning veden. Sedan band han sin son Isak och lade honom på altaret ovanpå veden. Och Abraham räckte ut handen och tog kniven för att slakta sin son. Då ropade Herrens ängel till honom från himlen: “Abraham! Abraham!” Han svarade: “Här är jag.” Då sade han: “Lyft inte din hand mot pojken och gör honom ingenting. Nu vet jag att du fruktar Gud, då du inte ens har undanhållit mig din ende son.” Abraham såg sig omkring och fick då bakom sig syn på en bagge som hade fastnat med hornen i ett snår. Abraham gick dit och tog baggen och offrade den till brännoffer i stället för sin son. Och Abraham kallade platsen “Herren förser”. I dag säger man: “Berget där Herren förser”. Herrens ängel ropade ännu en gång till Abraham från himlen: “Jag svär vid mig själv, säger Herren: Eftersom du har gjort detta och inte undanhållit mig din ende son, skall jag rikligen välsigna dig och göra dina efterkommande talrika som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand, och din avkomma skall inta sina fienders portar. I din avkomma skall alla jordens folk bli välsignade, därför att du lyssnade till min röst.” Sedan vände Abraham tillbaka till sina tjänare, och de bröt upp och gick tillsammans till Beer-Sheba. Och Abraham bodde i Beer-Sheba. 1 Mos.22:1-19

Matt. 7 GYLLENE REGELN!

“Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” Matt.7:12

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 7

DAGENS TEXT; 1 Mos. 18, 19 och Matt. 6

1 Mos.18; Abraham vädjar för Sodom och Gomorra.

1 Mos.19; Herren lät svavel och eld utplåna Sodom och Gomorra.

Matt. 6; Herre lär oss att bedja!

1 Mos. 19:1-14 SYNDEN I SODOM!

“På kvällen kom de två änglarna till Sodom, och Lot satt då i Sodoms port. När han fick se dem, steg han upp för att möta dem, och han föll ner med ansiktet mot jorden och sade: “Mina herrar, kom med till er tjänares hus. Tvätta era fötter och stanna över natten. Sedan kan ni fortsätta er färd tidigt i morgon.” De svarade: “Nej, vi stannar på gatan över natten.” Men han bad dem så enträget att de tog av från vägen och kom in i hans hus. Han lagade en måltid åt dem och bakade osyrat bröd, och de åt. Innan de hade lagt sig omringades huset av männen i staden, Sodoms män, både unga och gamla, allt folket utan undantag. De kallade på Lot och sade till honom: “Var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem.” Då gick Lot ut till dem i porten, stängde dörren efter sig och sade: “Mina bröder, gör inte så illa! Jag har två döttrar som aldrig haft någon man. Låt mig föra ut dem till er, så kan ni göra vad ni vill med dem. Gör bara inte något mot de här männen, eftersom de har sökt skydd under mitt tak.” Men de svarade: “Flytta på dig!” De sade vidare: “Denne har kommit hit som främling och nu vill han bli vår domare! Nu skall vi göra mer ont mot dig än mot dem.” Och de trängde sig med våld mot Lot och stormade fram för att spränga dörren. Männen räckte ut sina händer och drog in Lot till sig i huset och stängde dörren. Männen utanför huset slog de med blindhet, både små och stora, så att de förgäves försökte finna dörren. Sedan sade de till Lot: “Har du några mer här, någon svärson eller söner eller döttrar eller någon annan som tillhör dig i staden, så för bort dem från den här platsen, 13 för vi skall fördärva den. Deras rop har blivit så starkt inför Herren att Herren har sänt oss hit för att fördärva den.” Då gick Lot ut och talade med sina svärsöner, de som skulle få hans döttrar, och sade: “Bryt upp och lämna den här platsen, för Herren tänker fördärva staden.” Men hans svärsöner trodde att han skämtade.” 1 Mos.19:1-14

SODOM OCH GOMORRA GÅR UNDER!

“Solen hade gått upp över jorden när Lot kom till Soar. Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren, över Sodom och Gomorra. Han omstörtade dessa städer med hela slätten och alla dem som bodde i städerna och det som växte på marken. Men Lots hustru som följde efter honom såg sig tillbaka. Och hon blev en saltstod. Tidigt följande morgon gick Abraham till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet. Han såg då rök stiga upp från landet, som röken från en smältugn. Då Gud fördärvade städerna på slätten, tänkte han på Abraham och förde ut Lot undan förödelsen, när han omstörtade städerna där Lot hade bott. 1 Mos.19:23-26

HERRENS BÖN!

“Så skall ni be:Fader vår, som är i himlen.Helgat blive ditt namn. Komme ditt rike.Ske din vilja på jordenliksom den sker i himlen. 11Ge oss i dag vårt bröd för dagen. Och förlåt oss våra skulder,såsom också vi förlåter demsom står i skuld till oss. Och för oss inte in i frestelseutan fräls oss från den onde. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.” Matt.6:9-15

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 6

DAGENS TEXT; 1 Mos. 15, 16, 17 och Matt. 5:27-48

1 Mos. 15; Herren sluter förbund med Abraham och ger löftet om Isak.

1 Mos. 16; Sara får inga barn, ger Hagar till sin man och hon föder Ismael.

1 Mos. 17; Sara får löftet att hon skall föda Isak om ett år. OMÖJLIGT!

Matt. 5:27-32 ÄKTENSKAPSBROTT!

“Ni har hört att det är sagt: “Du skall inte begå äktenskapsbrott.” Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Det är sagt: “Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev.” Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.”

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 5

DAGENS TEXT ; 1 Mos.12,13,14 och Matt.5:1-26

1 Mos.12 Gud kallar Abraham!

1 Mos.13 Abraham och Lot delar på sig!

1 Mos.14 Abraham är väldigt rik och gav tionde av allt!

Matt.5:1-26 Jesu bergspredikan!

“Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” Matt.3:3-12

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 4

Dagens text: 1 Mos 9, 10, 11 och Matt 4.

1 Mos. 9,10,11; NOA, REGNBÅGEN och BABELS TORN!

Matt. 4; JESUS, DJÄVULEN och LÄRJUNGARNA; LÄS OCH BEGRUNDA SÅ INTRESSANT!

NOA, REGNBÅGEN 1 Mos.9,10

”Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.” Och Gud sade: “Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.” Och Gud sade till Noa: “Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.” 1 Mos. 9:11-17

Herren Gud har lovat att aldrig mer utplåna jorden med vatten, men däremot kommer Herren utplåna jorden med eld nästa gång, det kan vi läsa om i 2 Petr.3:6,7

”I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt ”eld” och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.” 2 Petr.3:6,7

När vi ser regnbågen i skyn är det ett tecken från Herren att han står vid sitt löfte att aldrig mer dränka jorden, men han kommer att elda upp jorden på grund av SYNDEN!

Att HTBQ rörelsen kan ha mage till och använda just ”regnbågen” som sitt varumärke.
HBTQ RÖRELSEN (Homosexuella Bisexuella, Trans och Queer), RFSL och RFSU som är ett privat företag, som drar in miljontals kronor, får bidrag av svenska folkets skattemedel för att gå in i våra skolor med sin porrpropaganda och förföra våra barn och ungdomar. Jag är allvarligt rädd för vad som kommer att hända Sverige. Sodom och Gomorra utplånades i ett ögonblick på grund av denna synd, men den rättfärdige Lot räddade Herren.

”Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv, för när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag, särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen.” 2 Petr.2:4-10

BABELSTORN 1 Mos.11

Noas söner var Sem, Ham och Jafet. En av Hams söner var Kush. En av Kush söner var NIMROD. Nimrod var alltså Noas sonsons son och man kan ju undra hur Nimrod kunde bli så ond och ogudaktig efter ett sådant arv som Nimrod hade från sin gamle farfar Noa ? Nimrod var en tyrann, introducera det okulta, gjorde uppror mot Gud och byggde Babels torn, begick incest synd med sin mor, gifte sig med sin mor Semiramis och de fick sonen Tammuz. Kush dödade Nimrod och man började tillbedja ”Babylons drottning” eller ”himmelens drottning” som hon är kallad flera gånger i bibeln. Skulpturen av moder Semiramis och sonen Tammuz i famnen är ursprunget till det vi ser idag i den romersk katolska kyrkans tillbedjan av moder Maria och sonen Jesus i famnen.

Nimrod och hans mor/hustru Semiramis lade grunden för tre saker; AVGUDADYRKAN, PERVERS SEXUALITET, MAKTBEGÄR OCH MILITÄRT FEMINISM.

DET PARADOXALA I RELIGIONERNA ISLAM, HINDUISMEN, BUDDISMEN OCH DEN ROMERSKA KATOLSKA KYRKAN ÄR ANMÄRKNINGSVÄRT; Å ENA SIDAN FÖRTRYCKER MAN KVINNAN OCH Å ANDRA SIDAN TILLBEDER MAN HENNE I FORM AV GUDINNOR SOM KALLAS OLIKA, I DE OLIKA RELIGIONERNA. MEN DESS KÄLLA ÄR DET SAMMA; LJUSETS ÄNGEL, LUCIFER, DJÄVULEN!

Paulus stötte på samma andemakt i Efesus ”gudinnan Artemis/Diana.

”Paulus har fått en mängd människor att ändra sig, inte bara här i Efesus utan i nästan hela Asien, när han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte, vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis / Diana tempel mister sitt anseende och att hon själv blir berövad sin storhet, hon som hela Asien, ja hela världen, dyrkar.” Apg.19:24-40

Avguderi av kvinnan sätter igång djävulska makter idag, lika väl som förr. Feminism-kvinnan håller, bildligt talat, små män i knäet som blir mjölkmatade och vaggade in i ett underläge och tar all kraft ifrån männen. Finns det inga män i landet som kan slå näven i bordet och säga ifrån ?

Maria Hallman

P.S. Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag och på ett år har du läst igenom hela bibeln. Som Du förstår väljer jag bara ut en del verser för varje dag och kommentera dessa.

BIBELN 365 DAGAR – DAG 3

Lördag den 3/1 2015 1 Moseboken kapitel 6,7,8 och Matteus evangeliet kapitel 3 efter Gideoniternas Bibelläsningsplan som jag följt varje dag i 25 år. Brickan är färdig med ”Kaffe på Sängen” till min älskade make Stefan, vi har varit gifta i 29 år. Jag vet vad vi ska ha till middag, huset är iordningställt, familjen, barn och barnbarn mår bra, farfar 82 år mår mycket bättre efter en lång sjukdomstid.

365 dagar med Bibeln

1 Moseboken kapitel 6

”Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden.” 1 Moseboken 6:9-12

Det är ca 1600 år mellan skapelsen och floden. När Noa kom in i historien efter ca.1600 år efter Adam hade mänskligheten sjunkit så pass i djup andlig villfarelse och omoraliskt leverne att Gud ville utrota allt skapat från jorden, både människor och djur. Men det fanns en rättfärdig och ostrafflig man, Noa, som vandrade med Gud. Denne ”ende” upprättade Gud ett förbund med och gav en byggnadsplan på en ark, jättestor båt på tre våningar som skulle rädda mänskligheten och djurvärlden. Gud sa; ta en hane och en hona av alla djur och ta med din hustru och dina söner och dina sonhustrur och gå in i arken. Herren stängde igen dörren och det regna i 40 dagar och 40 nätter precis som Herren Gud hade talat till Noa om. Berättelsen om Noa är en “Väckelsepredikan” här finns så mycket kunskap, liknelser och sanningar som är högst aktuella för oss idag. Läs och meditera 1 Mos.6,7,8.

Dessutom tror man ju att man hittat ARKEN i Turkiet efter ca. 4400 år ? Detta är en aptitretare för den som vill forska vidare.

Jesus själv använder berättelsen om Noa i sitt eskatologiska tal på Oljeberget tillsammans med sina lärjungar. Tisdagen den 4 april år 30 e.Kr bara 5 dagar innan han skulle gå till Golgata och bli korsfäst talade Jesus om Noa som ett varnande exempel ett tidstecken på Människosonens ankomst.

“Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer.” Matt.24:37-42

Apostel Petrus använde också berättelsen om Noa som ett tidstecken innan Jesus kommer tillbaka och hämtar sin församling. Är Du redo att möta Jesus i skyn ?

“Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. 1 Petr.3:20 “Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.” 2 Petr.2:5

Matteusevangeliet kapitel 3 “Johannes Döparen”

“Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.” Matt.3:11

“BLI DÖPT I DEN HELIGE ANDE” Vilket uttryck ! Är du inte döpt i den helige Ande och talar i tungor varje dag ? Du måste du få tag i det, det är en förutsättning för att kunna leva ett rent, helgat, segerrikt liv i Kristus Jesus. Du klarar dig inte utan den helige Ande i ett Sverige som ser ut som det gör idag! Ingredienserna för ett “dop i den helige Ande” är; 1.TÖRST 2.TRO 3. TALA UT! fortsättning följer….

Maria Hallman

P.S. Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag. Som Du kanske förstår, väljer jag bara ut en del verser för varje dag. Läser du själv hela sammanhanget förstår Du bättre vad du läser och på ett år har du läst igenom hela bibeln.

BIBELN 365 DAGAR – DAG 2

Fredag den 2/1 2015 1 Moseboken kapitel 3,4,5 och Matteus evangeliet kapitel 2 efter Gideoniternas Bibelläsningsplan som jag följt varje dag i 25 år. Brickan är färdig med ”Kaffe på Sängen” till min älskade make Stefan, vi har varit gifta i 29 år. Jag vet vad vi ska ha till middag, huset är iordningställt, familjen, barn och barnbarn mår bra, farfar 82 år mår mycket bättre efter en lång sjukdomstid.

365 dagar med Bibeln

1 Moseboken kapitel 3 “SYNDAFALLET”

Här kan vi se de sju stegen som leder till ett syndafall och dess konsekvenser. Som sagt det är inte så lätt att synda. När Du frestas, stanna upp och tänk på konsekvenserna. Är det verkligen värt det, några minuters njutning mot ett helt liv förstört i vissa fall av syndens konsekvenser ? SYNDAFALLET! 1 Mos.3 1.Kvinnan diskuterar med Ormen (satan) 2. Kvinnan “SÅG” 3. Kvinnan “FRESTADES” 4. Kvinnan “ÅT” 5. Kvinnan “GAV ÅT MANNEN” 6. De “GÖMDE SIG” från Gud 7. De “FÖRVISADES UT FRÅN LUSTGÅRDEN”

“En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.” 1 Tim.2:11-15

Vi förstår att mannen hade blivit undervisad av Gud vad som gällde i lustgården. Läs 1 Mos.2:15-17. Vi förstår också att mannen hade undervisat kvinnan vad som gällde i lustgården eftersom hon svarade ormen helt i enlighet med vad Gud sagt till mannen. Så långt väldigt bra. Men sedan hände något “ORMEN” kom in mitt i mellan dem. Kvinnan gör fel när hon tar saken i egna händer istället skulle hon ha sagt till Ormen; det får du tala med min man om? Mannen gör fel genom att han inte beskyddade kvinnan från ormen, detta utspelas ju framför hans ögon, men mannen vill kanske å andra sidan inte tränga sig på. Var ifrån kom ormen? Hade det varit ett syndafall i himlen före syndafallet på jorden ? Läs Jes.14 och Hes.28 Detta kan vi nu meditera över i timmar, var så god! Men jag väljer att gå vidare. En sak kan vi konstatera att konsekvenserna av syndafallet är ödesdigra och det värsta av allt är att det blev ett stort gap mellan människan och Gud. Gud kan aldrig ha gemenskap med synden. “Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” Rom.3:23 och “Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herren” Rom.6:23

På grund av Guds oerhörda kärlek till oss olydiga, envisa och upproriska människor som Han egentligen bara skulle kunnat struntat i, fixade Herren en frälsning, räddning, en återförening mellan Gud och människan genom JESUS Guds Son som skulle födas i ett stall av jungfru Maria.

Matteusevangeliet kapitel 2

Här uppfylls löftet av Jeremia från c.a 600-talet f.Kr. Jesus föddes i ett stall i Betlehem i Judeen. Josef och Maria och det nyfödda barnet var tvungna att fly till Egypten p.g.a. Kung Herodes grymhet. Han var så ursinnig över att Judarnas Konung var född, vilket han upplevde som ett hot mot honom. Han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder. Tänk vad människor gör p.g.a. maktbegär!

“När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig, och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder, detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: “Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre fanns till.”Matt.2:16-18

Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag. Som Du kanske förstår, väljer jag bara ut en del verser för varje dag. Läser du själv hela sammanhanget förstår Du bättre vad du läser och på ett år har du läst igenom hela bibeln.

TACK JESUS FÖR ATT DU KOM MED DIN FRÄLSNING!

Maria Hallman

 

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 1 Del 2

1 Moseboken kapitel 2

Kvinnan är skapad till att vara mannens medhjälpare och inte tvärtom. Kvinnan ska underordnar sig mannen inte tvärtom. Men lägg märke till det är ingen värderingsfråga, det är en ordningsfråga med olika uppgifter.

“Herren Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” 1 Mos.2:18

Om Du känner dig mindre värd för att Du är en medhjälpare så är felet hos dig och inte hos Gud. Gud har inte anseende till personen, men han har full rätt att skapa kvinnan och mannen som han vill ha dem och ge dom de uppgifter som han vill.

“Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen.” 1 Kor.11:8,9

När Apostel Paulus skriver dessa verser att mannen är kvinnans huvud och att kvinnan ska underordna sig mannen, hänvisar han till “skapelsen” och inte till “syndafallet” som en del undervisar.

“Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.” Ef.5:22-24

Att Underordna mig min man är inget fult, som jag ska motarbeta, utan ett beskydd och välsignelse från Herren. Har Guds Ord sagt det, då lyder jag och förtröstar på Herren att Han vet bäst. Att Underordna sig mannen enligt skapelsen och N.T:s undervisning är något som jag gör av fri vilja i tro på Herren. Detta får inte blandas ihop med mannens “rådande över kvinnan” från syndafallet. Mannens rådande över kvinnan, där hon inte har något val är inte samma sak. Konsekvensen från syndafallet, där mannen dikterar, utövar tyrranni, kärlekslöst utnyttjar kvinnan på alla plan är fjärran från den kristna Guden . Detta finner man däremot i religionerna islam, buddhism och hinduism. Den kristna Guden älskar alla människor och det inkluderar varje man, kvinna, pojke och flicka.

Matteusevangeliet kapitel 1

Här är släktlistan så intressant. Här vill jag bara kommentera Matt.1:6 “och Isai födde David, kungen. David födde Salomo, vars mor var Urias hustru.” Lägg märke till att hon aldrig kallas Davids hustru. Hon var och förblev i Guds ögon Urias hustru! Kung David hade syndat och det läser vi om i 2 Sam.11:1-27 Här kan vi se “Syndafallet” upprepas i sju steg. Det är inte så lätt att synda, kolla nästa gång, avbryt i tid och SYNDA INTE; 1. David stannade kvar i Jerusalem och var inte ute i striden (avfällig) 2. Han fick “SE” en kvinna som badade. 3. Han förhörde sig om kvinnan och fick veta att hon var en annans hustru. 4. Trots kunskapen lät Han några män hämta henne. 4. Hon kom till honom och han låg med henne. 5 Hon blev med barn. 6. Kung Davids falskhet och utnyttjande av den trofaste Uria. 7. David lät döda Bat-Sebas man Uria i kriget för att David trodde detta skulle kunna skyla över sin synd.

“Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder.” Jak.1:13-16

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 1

Torsdag den 1/1 2015 1 Moseboken kapitel 1,2 och Matteus evangeliet kapitel 1 efter Gideoniternas Bibelläsningsplan som jag följt varje dag i 25 år. Brickan är färdig med ”Kaffe på Sängen” till min älskade make Stefan, vi har varit gifta i 29 år. Jag vet vad vi ska ha till middag, huset är iordningställt, familjen, barn och barnbarn mår bra, farfar 82 år mår mycket bättre efter en lång sjukdomstid.

365 dagar med Bibeln

Vi avslutade året 2014 med dessa bibelord;

“För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.” Upp.22:18,19.

Det är livsfarligt att laborera med Guds Ord, ibland får jag känslan av att Sverige tror att de är ett undantag och har en annan bibel där man kan leva som man behagar tex. i sambo och homosexualitet och tro att man fortfarande går till himlen, vilket är en fantasi och en lögn, lever du i synd går du till helvetet. Och präster, pastorer och bibellärares uppgift är INTE att vara Ordets Herre utan att vara en ORDETS TJÄNARE, att förkunna Guds Ord till folket som det står!

1/1 2015 läste jag 1 Mos.1,2 och Matt.1

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! 1 Mos.1:27,28

Gud skapade man och kvinna, inte “hen”. Låt män vara män och kvinnor vara kvinnor och låt dem göra vad de är skapade till och är bäst på. Jämställdhetsminister finns inte i Guds rike, jag tror inte på jämställdhet, jag tror på att alla människor är lika värdefulla, det är självklart i Guds Rike. Blanda inte ihop dessa två ord; jämställdhet är var du GÖR, värdefull är vad du ÄR. Gud välsignade mannen och kvinnan i äktenskapet och allt annat är i uppror mot Guds förordning. Herren befaller också i detta sammanhang för 6000 år sedan att bilda familj, mamma, pappa, barn vilket är ständigt påhoppad av djävulska krafter. Satan hatar FAMILJEN! Jesus undervisar om äktenskapet;

“Jesus svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: “Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött ? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” Matt.19:4-6

Skilsmässa i ett kristet äktenskap är en omöjlighet. Skilsmässa är en sak men OMGIFTE är en helt annan sak, då begår du äktenskapsbrott, det 7:e budet av 10 Guds bud. Ja men hon/han gick ifrån mig ? Visst, Mose sa; på grund av era “hårda hjärtan” skulle mannen ge kvinnan skilsmässobrev. Men ha inte hårda hjärtan! Låt hjärtat bli mjukt och förlåt varandra, det är bättre än skilsmässa. Visst, Jesus sa; “Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott”. Jesus förstärker lagen ytterligare i Matt.5:28 “Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta” Otukt och internetporr är ett stort problem i församlingarna, det är en styggelse inför Gud. Sluta med porren och förlåt varandra det är bättre än skilsmässan. Och du kära syster skriv inte på några skilsmässobrev, ge ditt liv för din man och barn, detta är Guds vilja för dig.

“De gifta ger jag (Paulus) en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. ” 1 Kor.7:10-11

Detta betyder om du fortfarande trotsar Guds Ord och skiljer dig; har du två alternativ och det är att Du försonar dig med din man eller att du lever ogift resten av ditt liv. Exemplets makt är avgörande i de flesta frågor och enligt Guds Ord är det en omöjlighet att en församlingsföreståndare i en kristen församling kan vara skild och omgift och fortsättningsvis leda Guds församling.

“Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” 1 Tim.3:1-7

Vi känner flera som har skilt sig och gift sig igen med sin ex man/make efter flera år. Vi intervjuade Bill Wilson direktör för hela 100 års jubileet för pingstväckelsen, i USA. Han berättar att hans föräldrar skilde sig från varandra och gifte sig igen efter 15 år. Ekonomiansvarig på TVVN, baptistpastor Tore Manum skilde sig ifrån sin hustru men efter 7 år gifte de sig igen. Benny Hinn gifte sig igen med sin första hustru Susanne. Det är inte hopplöst för den som vill följa Guds Ord.

fortsättning följer….

Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag. Som Du kanske förstår, väljer jag bara ut en del verser för varje dag. Läser du själv hela sammanhanget förstår Du bättre, vad du läser och på ett år har du läst igenom hela bibeln.

Maria Hallman

Translate »