BIBELN 365 DAGAR – DAG 6

DAGENS TEXT; 1 Mos. 15, 16, 17 och Matt. 5:27-48

1 Mos. 15; Herren sluter förbund med Abraham och ger löftet om Isak.

1 Mos. 16; Sara får inga barn, ger Hagar till sin man och hon föder Ismael.

1 Mos. 17; Sara får löftet att hon skall föda Isak om ett år. OMÖJLIGT!

Matt. 5:27-32 ÄKTENSKAPSBROTT!

“Ni har hört att det är sagt: “Du skall inte begå äktenskapsbrott.” Jag säger er: Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta. Om ditt högra öga förleder dig till synd, så riv ut det och kasta det ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kastas i Gehenna. Och om din högra hand förleder dig till synd, så hugg av den och kasta den ifrån dig! Det är bättre för dig att en av dina lemmar går förlorad än att hela din kropp kommer till Gehenna. Det är sagt: “Den som skiljer sig från sin hustru skall ge henne skilsmässobrev.” Jag säger er: Var och en som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapsbrott begås med henne, och den som gifter sig med en frånskild kvinna begår äktenskapsbrott.”

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 5

DAGENS TEXT ; 1 Mos.12,13,14 och Matt.5:1-26

1 Mos.12 Gud kallar Abraham!

1 Mos.13 Abraham och Lot delar på sig!

1 Mos.14 Abraham är väldigt rik och gav tionde av allt!

Matt.5:1-26 Jesu bergspredikan!

“Saliga är de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket. Saliga är de som sörjer, de skall bli tröstade. Saliga är de ödmjuka, de skall ärva jorden. Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, de skall bli mättade. Saliga är de barmhärtiga, de skall få barmhärtighet. Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud. Saliga är de som skapar frid, de skall kallas Guds barn. Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni, när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläd er och jubla, ty er lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna före er.” Matt.3:3-12

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 4

Dagens text: 1 Mos 9, 10, 11 och Matt 4.

1 Mos. 9,10,11; NOA, REGNBÅGEN och BABELS TORN!

Matt. 4; JESUS, DJÄVULEN och LÄRJUNGARNA; LÄS OCH BEGRUNDA SÅ INTRESSANT!

NOA, REGNBÅGEN 1 Mos.9,10

”Jag skall upprätta mitt förbund med er: Aldrig mer skall allt liv utrotas genom flodens vatten. Aldrig mer skall en flod komma och fördärva jorden.” Och Gud sade: “Detta är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och med alla levande varelser hos er: Min regnbåge sätter jag i skyn, och den skall vara tecknet på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln stiga upp över jorden och regnbågen syns i skyn skall jag tänka på mitt förbund, det som har slutits mellan mig och er och alla levande varelser, allt liv, och vattnet skall inte mer bli en flod som utplånar allt liv. När regnbågen syns i skyn och jag ser på den, skall jag tänka på det eviga förbundet mellan Gud och alla levande varelser, allt liv på jorden.” Och Gud sade till Noa: “Detta är tecknet på det förbund som jag har upprättat mellan mig och allt liv på jorden.” 1 Mos. 9:11-17

Herren Gud har lovat att aldrig mer utplåna jorden med vatten, men däremot kommer Herren utplåna jorden med eld nästa gång, det kan vi läsa om i 2 Petr.3:6,7

”I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt ”eld” och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.” 2 Petr.3:6,7

När vi ser regnbågen i skyn är det ett tecken från Herren att han står vid sitt löfte att aldrig mer dränka jorden, men han kommer att elda upp jorden på grund av SYNDEN!

Att HTBQ rörelsen kan ha mage till och använda just ”regnbågen” som sitt varumärke.
HBTQ RÖRELSEN (Homosexuella Bisexuella, Trans och Queer), RFSL och RFSU som är ett privat företag, som drar in miljontals kronor, får bidrag av svenska folkets skattemedel för att gå in i våra skolor med sin porrpropaganda och förföra våra barn och ungdomar. Jag är allvarligt rädd för vad som kommer att hända Sverige. Sodom och Gomorra utplånades i ett ögonblick på grund av denna synd, men den rättfärdige Lot räddade Herren.

”Gud skonade inte änglar som hade syndat utan störtade ner dem i underjordens mörka hålor, där de hålls i förvar till domen. Han skonade inte den gamla världen men skyddade Noa, rättfärdighetens förkunnare, jämte sju andra när han lät en översvämning komma över de gudlösas värld. Städerna Sodom och Gomorra dömde han till att läggas i aska för att visa de gudlösa vad som väntar dem. Men han räddade den rättfärdige Lot, som led av de ogudaktigas utsvävande liv, för när den rättfärdige mannen bodde bland dem och fick höra om deras laglösa gärningar och själv såg dem plågades han dag efter dag i sin rättfärdiga själ. Herren vet alltså att rädda de gudfruktiga ur prövningen men också att hålla de orättfärdiga i förvar under tuktan fram till domens dag, särskilt dem som följer sina orena begär och inte bryr sig om högre makter. Fräcka och övermodiga skyggar de inte för att smäda himmelska väsen.” 2 Petr.2:4-10

BABELSTORN 1 Mos.11

Noas söner var Sem, Ham och Jafet. En av Hams söner var Kush. En av Kush söner var NIMROD. Nimrod var alltså Noas sonsons son och man kan ju undra hur Nimrod kunde bli så ond och ogudaktig efter ett sådant arv som Nimrod hade från sin gamle farfar Noa ? Nimrod var en tyrann, introducera det okulta, gjorde uppror mot Gud och byggde Babels torn, begick incest synd med sin mor, gifte sig med sin mor Semiramis och de fick sonen Tammuz. Kush dödade Nimrod och man började tillbedja ”Babylons drottning” eller ”himmelens drottning” som hon är kallad flera gånger i bibeln. Skulpturen av moder Semiramis och sonen Tammuz i famnen är ursprunget till det vi ser idag i den romersk katolska kyrkans tillbedjan av moder Maria och sonen Jesus i famnen.

Nimrod och hans mor/hustru Semiramis lade grunden för tre saker; AVGUDADYRKAN, PERVERS SEXUALITET, MAKTBEGÄR OCH MILITÄRT FEMINISM.

DET PARADOXALA I RELIGIONERNA ISLAM, HINDUISMEN, BUDDISMEN OCH DEN ROMERSKA KATOLSKA KYRKAN ÄR ANMÄRKNINGSVÄRT; Å ENA SIDAN FÖRTRYCKER MAN KVINNAN OCH Å ANDRA SIDAN TILLBEDER MAN HENNE I FORM AV GUDINNOR SOM KALLAS OLIKA, I DE OLIKA RELIGIONERNA. MEN DESS KÄLLA ÄR DET SAMMA; LJUSETS ÄNGEL, LUCIFER, DJÄVULEN!

Paulus stötte på samma andemakt i Efesus ”gudinnan Artemis/Diana.

”Paulus har fått en mängd människor att ändra sig, inte bara här i Efesus utan i nästan hela Asien, när han säger att gudar som vi gör med våra händer inte är några gudar. Det är inte bara vårt hantverk som riskerar att få dåligt rykte, vi kan också befara att vår höga gudinna Artemis / Diana tempel mister sitt anseende och att hon själv blir berövad sin storhet, hon som hela Asien, ja hela världen, dyrkar.” Apg.19:24-40

Avguderi av kvinnan sätter igång djävulska makter idag, lika väl som förr. Feminism-kvinnan håller, bildligt talat, små män i knäet som blir mjölkmatade och vaggade in i ett underläge och tar all kraft ifrån männen. Finns det inga män i landet som kan slå näven i bordet och säga ifrån ?

Maria Hallman

P.S. Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag och på ett år har du läst igenom hela bibeln. Som Du förstår väljer jag bara ut en del verser för varje dag och kommentera dessa.

BIBELN 365 DAGAR – DAG 3

Lördag den 3/1 2015 1 Moseboken kapitel 6,7,8 och Matteus evangeliet kapitel 3 efter Gideoniternas Bibelläsningsplan som jag följt varje dag i 25 år. Brickan är färdig med ”Kaffe på Sängen” till min älskade make Stefan, vi har varit gifta i 29 år. Jag vet vad vi ska ha till middag, huset är iordningställt, familjen, barn och barnbarn mår bra, farfar 82 år mår mycket bättre efter en lång sjukdomstid.

365 dagar med Bibeln

1 Moseboken kapitel 6

”Noa var en rättfärdig man och fullkomlig bland sina samtida. Han vandrade med Gud. Och Noa blev far till tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden blev mer och mer fördärvad inför Gud och full av våld. Gud såg på jorden, och se, den var fördärvad, eftersom alla människor levde i fördärv på jorden.” 1 Moseboken 6:9-12

Det är ca 1600 år mellan skapelsen och floden. När Noa kom in i historien efter ca.1600 år efter Adam hade mänskligheten sjunkit så pass i djup andlig villfarelse och omoraliskt leverne att Gud ville utrota allt skapat från jorden, både människor och djur. Men det fanns en rättfärdig och ostrafflig man, Noa, som vandrade med Gud. Denne ”ende” upprättade Gud ett förbund med och gav en byggnadsplan på en ark, jättestor båt på tre våningar som skulle rädda mänskligheten och djurvärlden. Gud sa; ta en hane och en hona av alla djur och ta med din hustru och dina söner och dina sonhustrur och gå in i arken. Herren stängde igen dörren och det regna i 40 dagar och 40 nätter precis som Herren Gud hade talat till Noa om. Berättelsen om Noa är en “Väckelsepredikan” här finns så mycket kunskap, liknelser och sanningar som är högst aktuella för oss idag. Läs och meditera 1 Mos.6,7,8.

Dessutom tror man ju att man hittat ARKEN i Turkiet efter ca. 4400 år ? Detta är en aptitretare för den som vill forska vidare.

Jesus själv använder berättelsen om Noa i sitt eskatologiska tal på Oljeberget tillsammans med sina lärjungar. Tisdagen den 4 april år 30 e.Kr bara 5 dagar innan han skulle gå till Golgata och bli korsfäst talade Jesus om Noa som ett varnande exempel ett tidstecken på Människosonens ankomst.

“Ty som det var i Noas dagar, så blir det vid Människosonens ankomst. Under tiden före floden åt man och drack, gifte sig och blev bortgift, ända till den dag då Noa gick in i arken, och ingen visste något förrän floden kom och förde bort alla. Så blir det också vid Människosonens ankomst. Då är två män ute på åkern; den ene tas med och den andre lämnas kvar. Två kvinnor är vid kvarnen och mal; den ena tas med och den andra lämnas kvar. Håll er därför vakna, ty ni vet inte vilken dag er herre kommer.” Matt.24:37-42

Apostel Petrus använde också berättelsen om Noa som ett tidstecken innan Jesus kommer tillbaka och hämtar sin församling. Är Du redo att möta Jesus i skyn ?

“Gud tåligt väntade under Noas dagar, medan arken byggdes. I den blev några få, åtta personer, frälsta genom vatten. 1 Petr.3:20 “Han skonade inte heller den gamla världen men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare, tillsammans med sju andra, när han lät floden stiga över de ogudaktigas värld.” 2 Petr.2:5

Matteusevangeliet kapitel 3 “Johannes Döparen”

“Jag döper er i vatten till omvändelse, men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte ens värd att ta av honom hans sandaler. Han skall döpa er i den helige Ande och i eld.” Matt.3:11

“BLI DÖPT I DEN HELIGE ANDE” Vilket uttryck ! Är du inte döpt i den helige Ande och talar i tungor varje dag ? Du måste du få tag i det, det är en förutsättning för att kunna leva ett rent, helgat, segerrikt liv i Kristus Jesus. Du klarar dig inte utan den helige Ande i ett Sverige som ser ut som det gör idag! Ingredienserna för ett “dop i den helige Ande” är; 1.TÖRST 2.TRO 3. TALA UT! fortsättning följer….

Maria Hallman

P.S. Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag. Som Du kanske förstår, väljer jag bara ut en del verser för varje dag. Läser du själv hela sammanhanget förstår Du bättre vad du läser och på ett år har du läst igenom hela bibeln.

BIBELN 365 DAGAR – DAG 2

Fredag den 2/1 2015 1 Moseboken kapitel 3,4,5 och Matteus evangeliet kapitel 2 efter Gideoniternas Bibelläsningsplan som jag följt varje dag i 25 år. Brickan är färdig med ”Kaffe på Sängen” till min älskade make Stefan, vi har varit gifta i 29 år. Jag vet vad vi ska ha till middag, huset är iordningställt, familjen, barn och barnbarn mår bra, farfar 82 år mår mycket bättre efter en lång sjukdomstid.

365 dagar med Bibeln

1 Moseboken kapitel 3 “SYNDAFALLET”

Här kan vi se de sju stegen som leder till ett syndafall och dess konsekvenser. Som sagt det är inte så lätt att synda. När Du frestas, stanna upp och tänk på konsekvenserna. Är det verkligen värt det, några minuters njutning mot ett helt liv förstört i vissa fall av syndens konsekvenser ? SYNDAFALLET! 1 Mos.3 1.Kvinnan diskuterar med Ormen (satan) 2. Kvinnan “SÅG” 3. Kvinnan “FRESTADES” 4. Kvinnan “ÅT” 5. Kvinnan “GAV ÅT MANNEN” 6. De “GÖMDE SIG” från Gud 7. De “FÖRVISADES UT FRÅN LUSTGÅRDEN”

“En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.” 1 Tim.2:11-15

Vi förstår att mannen hade blivit undervisad av Gud vad som gällde i lustgården. Läs 1 Mos.2:15-17. Vi förstår också att mannen hade undervisat kvinnan vad som gällde i lustgården eftersom hon svarade ormen helt i enlighet med vad Gud sagt till mannen. Så långt väldigt bra. Men sedan hände något “ORMEN” kom in mitt i mellan dem. Kvinnan gör fel när hon tar saken i egna händer istället skulle hon ha sagt till Ormen; det får du tala med min man om? Mannen gör fel genom att han inte beskyddade kvinnan från ormen, detta utspelas ju framför hans ögon, men mannen vill kanske å andra sidan inte tränga sig på. Var ifrån kom ormen? Hade det varit ett syndafall i himlen före syndafallet på jorden ? Läs Jes.14 och Hes.28 Detta kan vi nu meditera över i timmar, var så god! Men jag väljer att gå vidare. En sak kan vi konstatera att konsekvenserna av syndafallet är ödesdigra och det värsta av allt är att det blev ett stort gap mellan människan och Gud. Gud kan aldrig ha gemenskap med synden. “Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” Rom.3:23 och “Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herren” Rom.6:23

På grund av Guds oerhörda kärlek till oss olydiga, envisa och upproriska människor som Han egentligen bara skulle kunnat struntat i, fixade Herren en frälsning, räddning, en återförening mellan Gud och människan genom JESUS Guds Son som skulle födas i ett stall av jungfru Maria.

Matteusevangeliet kapitel 2

Här uppfylls löftet av Jeremia från c.a 600-talet f.Kr. Jesus föddes i ett stall i Betlehem i Judeen. Josef och Maria och det nyfödda barnet var tvungna att fly till Egypten p.g.a. Kung Herodes grymhet. Han var så ursinnig över att Judarnas Konung var född, vilket han upplevde som ett hot mot honom. Han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder. Tänk vad människor gör p.g.a. maktbegär!

“När Herodes såg att han hade blivit vilseledd av de visa männen, blev han ursinnig, och han lät döda alla de pojkar i Betlehem och hela dess omgivning som var två år och därunder, detta enligt den tid som han noga tagit reda på av de visa männen. Då uppfylldes det som var sagt genom profeten Jeremia: “Ett rop hördes i Rama, gråt och högljudd klagan: Rakel sörjde sina barn, och hon ville inte låta trösta sig, eftersom de inte längre fanns till.”Matt.2:16-18

Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag. Som Du kanske förstår, väljer jag bara ut en del verser för varje dag. Läser du själv hela sammanhanget förstår Du bättre vad du läser och på ett år har du läst igenom hela bibeln.

TACK JESUS FÖR ATT DU KOM MED DIN FRÄLSNING!

Maria Hallman

 

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 1 Del 2

1 Moseboken kapitel 2

Kvinnan är skapad till att vara mannens medhjälpare och inte tvärtom. Kvinnan ska underordnar sig mannen inte tvärtom. Men lägg märke till det är ingen värderingsfråga, det är en ordningsfråga med olika uppgifter.

“Herren Gud sade: “Det är inte bra för mannen att vara ensam. Jag skall göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like.” 1 Mos.2:18

Om Du känner dig mindre värd för att Du är en medhjälpare så är felet hos dig och inte hos Gud. Gud har inte anseende till personen, men han har full rätt att skapa kvinnan och mannen som han vill ha dem och ge dom de uppgifter som han vill.

“Ty mannen kommer inte från kvinnan utan kvinnan från mannen, och mannen skapades inte för kvinnan utan kvinnan för mannen.” 1 Kor.11:8,9

När Apostel Paulus skriver dessa verser att mannen är kvinnans huvud och att kvinnan ska underordna sig mannen, hänvisar han till “skapelsen” och inte till “syndafallet” som en del undervisar.

“Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.” Ef.5:22-24

Att Underordna mig min man är inget fult, som jag ska motarbeta, utan ett beskydd och välsignelse från Herren. Har Guds Ord sagt det, då lyder jag och förtröstar på Herren att Han vet bäst. Att Underordna sig mannen enligt skapelsen och N.T:s undervisning är något som jag gör av fri vilja i tro på Herren. Detta får inte blandas ihop med mannens “rådande över kvinnan” från syndafallet. Mannens rådande över kvinnan, där hon inte har något val är inte samma sak. Konsekvensen från syndafallet, där mannen dikterar, utövar tyrranni, kärlekslöst utnyttjar kvinnan på alla plan är fjärran från den kristna Guden . Detta finner man däremot i religionerna islam, buddhism och hinduism. Den kristna Guden älskar alla människor och det inkluderar varje man, kvinna, pojke och flicka.

Matteusevangeliet kapitel 1

Här är släktlistan så intressant. Här vill jag bara kommentera Matt.1:6 “och Isai födde David, kungen. David födde Salomo, vars mor var Urias hustru.” Lägg märke till att hon aldrig kallas Davids hustru. Hon var och förblev i Guds ögon Urias hustru! Kung David hade syndat och det läser vi om i 2 Sam.11:1-27 Här kan vi se “Syndafallet” upprepas i sju steg. Det är inte så lätt att synda, kolla nästa gång, avbryt i tid och SYNDA INTE; 1. David stannade kvar i Jerusalem och var inte ute i striden (avfällig) 2. Han fick “SE” en kvinna som badade. 3. Han förhörde sig om kvinnan och fick veta att hon var en annans hustru. 4. Trots kunskapen lät Han några män hämta henne. 4. Hon kom till honom och han låg med henne. 5 Hon blev med barn. 6. Kung Davids falskhet och utnyttjande av den trofaste Uria. 7. David lät döda Bat-Sebas man Uria i kriget för att David trodde detta skulle kunna skyla över sin synd.

“Ingen som frestas skall säga: “Det är Gud som frestar mig.” Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas, dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död. Bedra inte er själva, mina älskade bröder.” Jak.1:13-16

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 1

Torsdag den 1/1 2015 1 Moseboken kapitel 1,2 och Matteus evangeliet kapitel 1 efter Gideoniternas Bibelläsningsplan som jag följt varje dag i 25 år. Brickan är färdig med ”Kaffe på Sängen” till min älskade make Stefan, vi har varit gifta i 29 år. Jag vet vad vi ska ha till middag, huset är iordningställt, familjen, barn och barnbarn mår bra, farfar 82 år mår mycket bättre efter en lång sjukdomstid.

365 dagar med Bibeln

Vi avslutade året 2014 med dessa bibelord;

“För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.” Upp.22:18,19.

Det är livsfarligt att laborera med Guds Ord, ibland får jag känslan av att Sverige tror att de är ett undantag och har en annan bibel där man kan leva som man behagar tex. i sambo och homosexualitet och tro att man fortfarande går till himlen, vilket är en fantasi och en lögn, lever du i synd går du till helvetet. Och präster, pastorer och bibellärares uppgift är INTE att vara Ordets Herre utan att vara en ORDETS TJÄNARE, att förkunna Guds Ord till folket som det står!

1/1 2015 läste jag 1 Mos.1,2 och Matt.1

“Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden! 1 Mos.1:27,28

Gud skapade man och kvinna, inte “hen”. Låt män vara män och kvinnor vara kvinnor och låt dem göra vad de är skapade till och är bäst på. Jämställdhetsminister finns inte i Guds rike, jag tror inte på jämställdhet, jag tror på att alla människor är lika värdefulla, det är självklart i Guds Rike. Blanda inte ihop dessa två ord; jämställdhet är var du GÖR, värdefull är vad du ÄR. Gud välsignade mannen och kvinnan i äktenskapet och allt annat är i uppror mot Guds förordning. Herren befaller också i detta sammanhang för 6000 år sedan att bilda familj, mamma, pappa, barn vilket är ständigt påhoppad av djävulska krafter. Satan hatar FAMILJEN! Jesus undervisar om äktenskapet;

“Jesus svarade: “Har ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dem till man och kvinna och sade: “Därför skall en man lämna sin far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött ? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” Matt.19:4-6

Skilsmässa i ett kristet äktenskap är en omöjlighet. Skilsmässa är en sak men OMGIFTE är en helt annan sak, då begår du äktenskapsbrott, det 7:e budet av 10 Guds bud. Ja men hon/han gick ifrån mig ? Visst, Mose sa; på grund av era “hårda hjärtan” skulle mannen ge kvinnan skilsmässobrev. Men ha inte hårda hjärtan! Låt hjärtat bli mjukt och förlåt varandra, det är bättre än skilsmässa. Visst, Jesus sa; “Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott”. Jesus förstärker lagen ytterligare i Matt.5:28 “Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta” Otukt och internetporr är ett stort problem i församlingarna, det är en styggelse inför Gud. Sluta med porren och förlåt varandra det är bättre än skilsmässan. Och du kära syster skriv inte på några skilsmässobrev, ge ditt liv för din man och barn, detta är Guds vilja för dig.

“De gifta ger jag (Paulus) en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. ” 1 Kor.7:10-11

Detta betyder om du fortfarande trotsar Guds Ord och skiljer dig; har du två alternativ och det är att Du försonar dig med din man eller att du lever ogift resten av ditt liv. Exemplets makt är avgörande i de flesta frågor och enligt Guds Ord är det en omöjlighet att en församlingsföreståndare i en kristen församling kan vara skild och omgift och fortsättningsvis leda Guds församling.

“Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt. Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” 1 Tim.3:1-7

Vi känner flera som har skilt sig och gift sig igen med sin ex man/make efter flera år. Vi intervjuade Bill Wilson direktör för hela 100 års jubileet för pingstväckelsen, i USA. Han berättar att hans föräldrar skilde sig från varandra och gifte sig igen efter 15 år. Ekonomiansvarig på TVVN, baptistpastor Tore Manum skilde sig ifrån sin hustru men efter 7 år gifte de sig igen. Benny Hinn gifte sig igen med sin första hustru Susanne. Det är inte hopplöst för den som vill följa Guds Ord.

fortsättning följer….

Jag vill uppmuntra dig att ta tid och läsa de kapitel ur bibeln som är angivna för varje dag. Som Du kanske förstår, väljer jag bara ut en del verser för varje dag. Läser du själv hela sammanhanget förstår Du bättre, vad du läser och på ett år har du läst igenom hela bibeln.

Maria Hallman

ALLIANSEN OCH SD SKULLE REGERA SVERIGE DEL 3

NAMNUNDERSKRIFTER

Namnunderskrifter är väldigt bra initiativ, men denna gång har man samlats runt fel sak enligt mig, omkring lögnen; att Sverigedemokraterna skulle vara ett främlingsfientligt parti.

Det går alldeles utmärkt att rösta på Sverigedemokraterna och ha en kristen tro!

Namnunderskrifter är väldigt bra initiativ, men är det inte dags att samlas mot hyckleriet, dubbelmoralen, skilsmässorna och avfallet inom kristenheten. Man talar om politikerförakt, men i högsta grad kan vi tala om att många föraktar de kristna som ständigt ska var politiskt korrekta och i varje fråga följa mängden och följa världen.

Enligt en statistik från USA är 37% av pastorer sexmissbrukare, 4 av 10 pastorer har besökt porrsidor, 51% av alla pastorer är frestade av internetporr, 70% av alla Promise Keepers i USA var sexmissbrukare. Porrsidorna är besökta mellan 8-16 alltså på arbetstid. 99% av alla pojkar mellan 14-18 år besöker porrsidor, det förstör deras unga hjärnor. Nuvarande påven Franciskus uttalande sig om att homosexualitet var OK. Katolska präster blir avslöjade för pedofili. En präst i Uppsala stift häktades, misstänkt för våldtäkt mot barn mellan september 2013 till maj 2014. Detta är ju bara toppen av ett isberg. 1/3 av de som besöker porrsidor är kvinnor .

FÖRSTÅR DU SYSTER I HERREN ATT DU MÅSTE KLÄ PÅ DIG!
Inom den kristna karismatiska cirkeln verkar gälla; Om du inte har kort/kort och visar halva brösten och klipper dig som en man är du inte med i den kristna ”inne klubben” längre. Jag har varit på kristen begravning, kristen 50 års fest och kristet bröllop och de kristna kvinnorna klär sig väldigt utmanande, värre än många i ”världen”. Det är ogudaktigt och kränkande mot dina trossyskon att inte visa någon respekt för det andliga rummet och tänka på hur du tvingar alla andra att titta på dina ben och bröst! Fattar du inte att du leder männen till att synd. I den sjuka och översexualiserade värld vi lever i idag, då både kvinnor och män, homosexuella eller hetero går omkring uppfyllda av begär, för att se vem de kan uppsluka, måste du skyla din nakenhet för både män och kvinnor. Vilka signaler ger du till dina egna flickor och tonåringar, barn och barnbarn. De kommer att klä sig som du gör.

50% av de kristna äktenskapen slutar i skilsmässa. Det verkar inte heller något problem med att pastorer och präster skiljer sig och sedan bor sambo eller gifter sig igen och ganska snart står och ”predikar för andra” precis som om inget hade hänt.

HBTQ RÖRELSEN (Homosexuella Bisexuella, Trans och Queer), RFSL och RFSU som är ett privat företag, som drar in miljontals kronor, får bidrag av svenska folkets skattemedel för att gå in i våra skolor med sin porrpropaganda och förför våra barn och ungdomar. Församlingen tiger och lider hellre än står upp för sanningen.

Fyra unga människor tar sitt eget liv varje dag i Sverige. 100 smittas per dag i könssjukdomen Klamydia, som leder till sterilitet. Sverige aborterar 100 foster om dagen, 1.5 miljoner bäbisar på 50 år. Kristdemokraterna la ner sin röst angående om barnmorskan ska få slippa utföra aborter på grund av sin religiösa övertygelse. Bäbisarna ligger där på en liten blöja och dör innan de tar sitt sista andetag. Gud kommer att döma vårt land för detta!

FOLK ÄR TRÖTTA PÅ DEN RADIKALA FEMINISMEN ( TALIBANFEMINISMEN SOM JIMMIE ÅKESSON UTTRYCKTE DET) OCH DET EVIGA TJATET OM JÄMNSTÄLLDHET!
Låt män vara män, låt kvinnor vara kvinnor och låt dem göra vad de är skapade till och är bäst på! GE KVINNAN LILLFINGRET OCH HON TAR HELA HANDEN! Idag är 70 till 80% av studenterna som läser till präster inom svenska kyrkan, kvinnor. Svenska kyrkan har valt sin första kvinnliga ärkebiskop Antje Jackelén. Svenska kyrkan får sin första kvinnliga ärkebiskop, efter 849 år av män på posten. Detta är ett tidstecken att kvinnan tar över bit för bit i samhället och går bort mer och mer från sitt hem, man och barn!

”Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull”2 Kor 4:2-5

Fortsättning följer

Maria Hallman

ALLIANSEN OCH SD SKULLE REGERA SVERIGE DEL 2

Sverigedemokraterna!

Det går alldeles utmärkt att rösta på Sverigedemokraterna och ha en kristen tro!

Chefredaktören för Dagen Elisabeth Sandlund skriver; ”SD:s ideologi är oförenlig med kristen tro”

Pastor och statsvetare Stefan Swärd skriver; ”Kristna hör inte hemma i Åkessons hejarklack!

Stefan Swärd hoppade på Ulf Christiansson bara för att Ulf sa något positivt om SD på facebook.

Någon skrev i en småländsk tidning;”Det finns ingen förlåtelse för en kristen som röstar på Sverigedemokraterna”.

Gunilla Gomer lämnade KD för SD hon säger; ”Det har nästan varit på gränsen till vuxenmobbning, utanförskap, ingen kontaktade mig, mina tidigare kristdemokratiska kollegor möter mitt avhopp med tystnad, slutar gilla mina Facebook inlägg, och tar bort mig som vän, lite diskret, viskar i smyg…”

Jag känner till andra kristna som röstat på Sverigedemokraterna och som har blivit utskällda, förföljda, isolerade, man bryter kontakten med dem på jobbet, i släkten och i församlingen. Hat och Hot är vad de förtjänar, ut med dem, vi vill inte kännas vid dem….

Jag beklagar att man uttrycker och agera mot sina syskon på ett sådant nedvärderande sätt som ovan.

Sista mätningarna jag såg hade SD 16 %! Jimmi Åkesson har man plågat ut och nu har man satt sina ögon på Björn Söder för att också ta dö på honom, men det verka som ju mer de blir förföljda, ju mer växer de.

Det går alldeles utmärkt att rösta på Sverigedemokraterna och ha en kristen tro!

Du som har röstat på Sverigedemokraterna eller tänker att göra det kom ihåg; Du har yttrandefrihet, du får tänka och tycka som du vill, du behöver inte skämmas eller smyga med din uppfattning, vi lever än så länge i ett demokratiskt land och du är lika värdefull som alla andra medborgare i Sverige. Du är inte dum i huvudet! Det är 800.000 i Sverige som röstade på SD 2014 och hade inte denna hat och hot propaganda mot SD varit så intensiv hade det säkerligen varit 1 miljon svenskar som röstat på SD ? Vi får väl se vad som händer 22 mars 2015 ?

Inget parti i Sveriges riksdag är perfekt, INTE VÄNSTER, INTE HÖGER OCH INTE SVERIGEDEMOKRATERNA. Du har full frihet att rösta på vilket parti du vill!

Men när jag ställer mig själv inför valet tänker jag på tre avgörande frågor ISRAEL, FRAMTIDEN FÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN OCH SÄND DITT BRÖD ÖVER VATTNET.

ISRAEL!
Sverigedemokraterna är det enda parti som fullt ut stöder Israel. Ingen två statlösning! Israels har rätt till sitt land, enligt beslutet 1948. Israel har rätt till sin huvudstad Jerusalem.

FÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN!
Det andra som avgör för mig är ”framtiden för våra barn och barnbarn” Islam är en dödens och lögnens religion. Hur många gånger skall du och jag se deras terror och dödande, bara de två sista dagarna i Sydney Australien och skolan i Pakistan. Fruktansvärt; Hur kan människor vara så onda och fanatiska ? Sverige har ett kristet arv sedan 1000 år. Jag vill inte lämna ifrån mig ett Sverige till våra barn och barnbarn, som utövar diktatur, muslimskt styre med dess sharia lagar som lemlästar, halshugger och förtrycker kvinnorna.

SÄND DITT BRÖD ÖVER VATTNET!
För det tredje; ”Sänd ditt bröd över vattnet” Mission har varit den kristna kyrkans självklarhet i alla tider. Sverige har sänt ut missionärer till alla olika länder, de gav sina liv på stridsfältets höjder. Vi samlar in pengar och skicka över till olika länder i nöd. Vi tror att detta är den bästa fördelningen för alla parter att hjälpa så många behövande flyktingar på plats istället för att hjälpa några få här i Sverige som i slutändan ändå inte får den hjälp de behöver.

SD är INTE rasister, främlingsfientliga, nyfacister, nazister. Det är lögner, påhopp, utfrysning, diskriminering och mobbning.

Jag har i alla fall bestämt mig, jag ska rösta på Sverigedemokraterna den 22 mars 2015.

Fortsättning följer….

Maria Hallman

ALLIANSEN OCH SD SKULLE REGERA SVERIGE DEL 1

RIKSDAGSPARTIERNA I SVERIGE!

Alla 8 partier i Sverige idag har bra och dåliga saker på sin agenda och dessutom en bra och dålig historia bakom sig. Men trots detta kan vi säga “Sverige är fantastiskt” och vi har alla 8 partier att tacka för det. Du som läser har full frihet att rösta på vilket parti du vill, jag respektera dina åsikter och önskar dig allt gott.

Men ska vi börja rota i varandras historia och föra upp det på dagordningen och det är utgångspunkten för samarbete eller ej då, blir det ett låst läge. Det var olyckligt att Reinfeldt sa; “Vi kommer aldrig samarbete med Sverigedemokraterna” och när Karlsson sa; “Vi kommer fälla varje regering som har nuvarande invandringspolitik”. Grodor som hoppar ut tycker jag; men från deras sida fullt allvar.

Socialdemokraterna talar om “Alla människors lika värde”. För mig som personligt kristen är ju detta en självklarhet. Vi älskar alla människor på hela jorden MEN VI ÄLSKAR INTE VAD ALLA MÄNNISKOR GÖR. Socialdemokraterna, med Per Albin Hansson i spetsen utlämnade asylsökande krigsfångar till Sovjet efter andra världskriget i december 1945. “De desperata soldaterna stympade sig själva för att inte utlämnas. En av dem körde in en blyertspenna i ögat; andra högg av sig fingrar, sju begick självmord. Sammanlagt utlämnades 2 518 personer till Sovjetunionen, därav 146 balter, 310 tyskar och 54 polacker. Vänsterpartiet, SKP(Sveriges kommunistiska parti) krävde att 30.000 civila flyktingar och asylsökande skulle utlämnas från Sverige till Sovjet! wikipedia.org; “Baltutlämningen”

Ursäkta; är detta “människors lika värde” är inte detta “rasism” och “främlingsfientlighet” på högsta nivå ?

SD:s historia: Anders Klarström f.d.moderat; var som tonåring en sökare som deltog i olika partiers möten, från Moderaterna, EAP till Nordiska Rikspartiet under 1980-talet men avstod från vidare aktiviteter tills Sverigedemokraterna bildande i februari 1988. Den 16 maj 1996 attackerades han av en grupp skinnskallar på en pub i Göteborg, och den 19 maj samma år intervjuades han i Göteborgs-Posten där han tog avstånd ifrån sina tidigare åsikter. Lars-Olof Mikael Jansson f.d.Centerpartist, partiledare för Sverigedemokraterna 1995–2005. Under Janssons tid som ordförande tog partiet tydligare avstånd från politisk extremism. Detta ledde till att partiet flerdubblade sin storlek. wikipedia.org År 2005 tog Jimmi Åkesson över stafettpinnen som Sverigedemokraternas partiledare. Idag har Sverigedemokraterna NOLL TOLERANS gällande nazistiska uttryck och inslag.

När jag hör ordet “Nazism” fryser jag till is, det är det mest fruktansvärda som någonsin har hänt, att Adolf Hitler och hans efterföljare dödade 6 miljoner judar i gaskamrarna. Stalin, diktator, Sovjetunionens kommunistiska parti inspirerad av marxism-leninismen dödade 40 miljoner av sina egna landsmän. Anders Breivik, kallblodigt skjuter ner unga människor liv och ISIS som halshugger sina oliktänkande landsmän. Hur kan människor vara så onda ?

Är det inte dags att lägga historien bakom oss och förlåta varandra!

I en insändare i en dagstidning här nere i Småland skrev någon “det finns ingen förlåtelse för en kristen som röstar på Sverigedemokraterna” !?

Nu gäller det Sveriges framtid för våra barn och barnbarn. De flesta uppräknade vill nog inte kännas vid sin historia. Kan vi då förlåta varandra för våra felsteg och gå vidare ? Skulle Alliansen kunna svälja sin stolthet och börja samtala och samarbeta med Sverigedemokraterna för Sveriges Rikes Räddning. fortsättning följer…

Maria Hallman

 

Translate »