Falsk lära på sommarens kristna konferenser!


Maraton sändning från Hallmansgårdens studio efter 5 veckors sommaruppehåll. Maria Hallman har lyssnat in förkunnelsen på sommarens konferenser. Det finns en ny främmande ton från talarstolarna. Det handlar om hypernåd, ett gammalt tvisteämne i kyrkohistorien. Nu är det tillbaka…Kära syskon, bli läsare igen, så ni inte sväljer allt som predikas!

Translate »