Sveriges kristenhet – Omvänd er!


Hallmans live på Sveriges Nationaldag – Hela Sverige Beder! Om ändå detta blir en verklighet – då kunde landet förändras. Sveriges kristenhet står inför ett vägval – omvändelse och väckelse eller världslighet och förbannelse.Maria Hallman visar vägen – tror att med Guds nåd och SD:s politik kan vi förändra Sveriges framtid. Rättfärdighet och kristen etik och moral är räddningen för Sverige – INTE Sharialagar och radikala muslimer!

Translate »