BIBELN 365 DAGAR – DAG 254

SCHEMITAH VECKAN! 9/11 VECKAN! SE VÅRA LIVE SÄNDNINGAR FRÅN JONATHAN CAHN TEXTAT OCH ÖVERSATT AV STEFAN HALLMAN I TRE DELAR PÅ VÅR HEMSIDA www.ctvc.se VAR PÅ ER VAKT DENNA VECKAN OCH KOMMANDE VECKA FÖR SJÄLVMORDSBOMBARE, BÖRSKRACHER OCH NATURKATASTROFER, FÖR ALLMÄNT KAOS I SVERIGE. KÄRA SYSKON OCH VÄNNER TA VARNING! DU HAR VÄL DIN SAK KLAR NÄR DET FRÄLSNINGEN I JESUS KRISTUS ? BARA I JESUS KAN DU VARA TRYGG VAD SOM ÄN HÄNDER! JESUS SÄGER; ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”Joh.11:25-2

DAGENS TEXTER; Ord. 19, 20 och 2 Kor. 3

Ord. 19;

“Rikedom skaffar många vänner,
men den fattige blir skild från sin vän.” Ord. 19:4

Många söker en furstes välvilja,
alla är vänner till den givmilde.” Ord. 19:6

“Förstånd gör en människa tålmodig,
det är hennes ära att förlåta en försyndelse.” Ord. 19:11

“En dåraktig son är sin fars fördärv,
en hustrus gnat ett ständigt takdropp.
Gård och gods är ett arv från fäderna,
en förståndig hustru en gåva från Herren.” Ord. 19:13,14

“Den som ömmar för den fattige lånar åt Herren
och får lön av honom för det goda han har gjort.” Ord. 19:17

“Herrens fruktan leder till liv,
mätt kan man gå till vila utan att drabbas av något ont.
Den late sticker handen i skålen,
men ids inte föra den tillbaka till munnen.” Ord. 19:23,24

Ord. 20;

“Heder åt den som avstår från kiv,
den oförnuftige söker alltid strid.
Den late plöjer inte om hösten,
vid skördetiden söker han förgäves efter gröda.
Planerna i en mans hjärta är som djupt vatten,
en man med förstånd hämtar upp dem.” Ord. 20:3-5

“Örat som hör och ögat som ser,
båda har Herren gjort.
Älska inte sömn, för då blir du fattig,
håll dina ögon öppna, så får du tillräckligt med bröd.” Ord. 20:12,13

“Det finns guld och pärlor i mängd,
men den dyrbaraste klenoden är läppar som talar förstånd.” Ord. 20:15

“Planer efter rådslag får framgång,
att föra krig kräver vis ledning.
Skvallraren avslöjar hemligheter,
ge dig inte i lag med pratmakare.” Ord. 20:18,19

“Den som förbannar sin far eller mor,
hans lampa skall slockna i djupaste mörker.” Ord. 20:20

“Anden i människan är en Herrens lykta,
den utforskar varje rum i hennes inre.” Ord. 20:27

“De ungas ära är deras styrka,
de gamlas prydnad är deras grå hår.
Sår som svider renar från ondska,
slag renar hjärtats inre.” Ord. 20:29,30

2 Kor. 3; A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16. 2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7 Dagens text; “Tjänst åt ett nytt förbund” kap.3

Aposteln är det nya förbundets tjänare! Apostlarna skulle vara “Kristusbrev” där lagen var skrivna på deras människohjärtan av kött och blod. Läs och begrunda!

“Herren är Anden, och där Herrens Ande är, där är frihet.  Och vi alla som med avtäckt ansikte skådar Herrens härlighet som i en spegel, vi förvandlas till en och samma bild, från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren, Anden.” 2 Kor. 3:17,18

Folk läser inte Guds Ord, tyvärr, de har inte tid och de är stressade…Men de läser våra liv! Det är inte vem som helst som är kvalificerade att vara en Guds ambassadör på jorden som apostel och församlingsföreståndare. De har höga krav på sig och det är inte vem som helst som kan stå i detta ämbete.. Läs 1 Tim. 3:1-7  Vi är beklämda över påve Franciskus uttalanden som chockar de andefyllda kristna om och om igen! AVSÄTT PÅVEN! Han är verkligen “ulven” i fårakläder!

En församlingsledares egenskaper
“Om någon gärna vill få en församlingsledares tjänst, så önskar han sig en god uppgift. En församlingsledare skall vara oklanderlig, en enda kvinnas man, nykter, förståndig, aktad, gästfri och en god lärare. Han får inte missbruka vin eller vara våldsam utan skall vara vänlig, fridsam och fri från penningbegär. Han skall ta väl hand om sin familj och se till att hans barn lyder och visar all respekt.  Men om någon inte förstår att ta hand om sin egen familj, hur skall han då kunna ta hand om Guds församling? Han skall inte vara nyomvänd, så att han blir högmodig och döms av den som förtalar honom. Han skall också ha gott anseende bland dem som står utanför, så att han inte får dåligt rykte och fastnar i djävulens snara.” 1 Tim. 3:1-7

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman