Hallmans Förlag

“Jag vill stiga upp på min vaktpost

och ställa mig på muren;

jag vill speja för att se vad han skall

tala genom mig,

och vilket svar på mitt klagomål jag skall få att frambära.

 Och HERREN svarade mig och sade:

Skriv upp din syn, och uppteckna den på skrivtavlor,

med tydlig skrift, så att den lätt kan läsas.

 Ty ännu måste synen vänta på sin tid

men den längtar efter fullbordan

och skall icke slå fel.

Om den dröjer, så förbida den,

ty den kommer förvisso,

den skall ej utebliva.”

Hab.2:1-3

Hallmansgårdens Förlag; Organisationsnummer 969708-9564; Bankgiro 5488-3087
IP TELEFON ? egen mailadress; smhi@hallmansgarden.se ? egen hemsida www.hallmansgarden.se ?
Boken som vi skrev 2005 kommer i upplaga 2. Förbeställ!
Andra böcker på gång;
Stefan Hallmans Biografi,”Så helt förlåter Gud” Förbeställ
LURAD; Kvinna vad är det du har gjort” av Maria Hallman Förbeställ
Kvinnans Lagbok (biblisk kommentar) av Maria Hallman Förbeställ

GÖR EN FÖRBESTÄLLNING; NAMN, ADRESS, BOK…..