ISRAELDAGEN HALLMANSGÅRDEN LIVE MARIA HALLMAN DEL 1

nej

ISRAELDAGEN HALLMANSGÅRDEN LIVE 14 MAJ DEL 2

nej

Netanyahu skrällsegrade i valet!

Efter en dramatisk val spurt segrade till slut Netanyahu och Likudpartiet stort.  CNN och andra vänstervridna media gjorde allt för att smutskasta Netanyahu i går kväll, innan ens vallokalerna stängt. Men Gud har sista ordet när det gäller Israel. Detta val, blev en historisk seger för Israel. Vänster krafterna, med hemligt ekonomiskt bistånd från vänstern (läs Obama) i USA, fick böja sig för det Israeliska folket. Även om de israeliska araberna gick starkt framåt så satte ändå Judarna ner foten – “Ingen Palestinsk stat här! Så lätt ger vi inte upp!”. Jag upplevde det som att i sista stund fick Netanjahu en ingivelse från himlen, då han på kvällen före valet, slutade fjäska för väst och talade rakt ut vad som gäller. “Med mig vid makten blir det ingen palestinsk stat”. Det var detta som till slut gav segern. Det var vad Israelerna ville höra. Det var också vad Gud ville säga. Prisat vare Herrens namn, nu väntar vi bara på att det vansinniga samarbetsavtalet om Irans atomprogram, mellan USA och Iran går i stöpet! Vi fortsätter att be för Israel och om fred i Jerusalem!

Stefan Hallman www.ctvc.se

 

Kommer USA att böja sig för Iran?

Läs och begrunda… Från tidningen NORGE idag, vecka 11, 2015

Översatt av Stefan Hallman www.ctvc.se

 

Hotet från Iran när det gäller kärnvapen är inte en fantasiprodukt. Landets översta ledare, som för övrigt är inlagd på sjukhus för cancer, har Israels utrotning som sin sista önskan och en atombomb är hans enda möjlighet att klara det. Hela den Iranska regimen står samman för att uppfylla denna önskan.

Oavsett vem som tar ledningen efter Khomeini kommer hans atomprogram och hans mål om att utrota Israel stå allra högst på uppgifts listan. Varje tanke om att moderata krafter kanske skulle kunna få mer makt är en farlig illusion. Det finns ingen i den iranska regimen som kommer kunna utmana de doktriner Ayatollah Khomeini grundlade under den shia islamiska revolutionen 1979.

En stabilisering i Mellanöstern måste eventuellt bygga på en framtida terrorbalans mellan ett shia-islam dominerat Iran och ett Sunni-Islam dominerat område med centrala land som Egypten och Saudiarabien. Också där orienterar man sig nu mot en utveckling av egna atomprogram. Men den möjligheten hör i bästa fall framtiden till.

Det var mot den allvarliga bakgrunden som premiärminister Benjamin Netanjahu höll sitt tal till den amerikanska kongressen 3 mars i år. Där varnade han USA och västvärlden mot att ingå ett avtal med Iran vilket skulle både möjliggöra, legitimera och snabba på en iransk atomupprustning.

För tre år sedan lovade president Obama, Netanjahu, att Iran aldrig skulle få lov till att utveckla kärnvapen. Sedan dess har USA kommit i kläm på grund av framväxten av Isis ”den islamiska staten IS” som utgör ett direkt hot mot USA och allt var USA har uppnått i Mellanöstern de sista 25 åren. USA:s och andra västliga länders tillbakadragande från denna region och deras vägran att sätta in en ny militär insats, har öppnat för de stora erövringar Isis har uppnått, något som har gett USA och Iran ett gemensamt problem; att begränsa utbredandet av Isis.

Det är dessa gemensamma intressen som har lett till framgång i förhandlingarna om Irans atomprogram och som har skapat en intressekonflikt i förhållandet mellan USA och Israel. Israel fruktar att president Obama har svikit sitt löfte till Israel och att han låtit sig förledas att ge efter för iranska atomkrav i utbyte mot iranskt bistånd i kriget mot Isis.

Det sista har han fått, men frågan är vad som nu sker med stabiliteten i Mellanöstern och hoten mot Israel. Det man säger är att intressekonflikten mellan USA och Iran har blivit en konflikt mellan USA och Israel. Det är denna intressekonflikt som fått ett dramatiskt uttryck i debatten kring premiärminister Netanyahus tal till kongressen. I tiden efter den arabiska våren, som ledde till en tydlig försvagning av den arabiska världen, har Iran förstärkt sitt militära och politiska grepp om Jemen, Syrien, Libanon, Irak, Gaza och Bahrain. Denna expansion har från iransk sida också fokus på Israel som gradvis omringas av Iran-stöttade organisationer som Hizbollah och Hamas. På kort tid har Iran utvecklat sig till ett dominerande regionalt maktcentrum med växande stöd både till lokala och internationella terror-organisationer. Iran är idag huvudsponsor för internationell terrorism långt utanför Mellanöstern. För Israel är det därför inte möjligt att lita på de iranska löftena till USA när Irans ledning samtidigt framhäver målet om att utrota Israel.

I sitt tal till kongressen påpekade Netanyahu att ett avtal med Iran, där man godtar landets atomprogram och sen avslutar sanktionerna mot landet kan vara ett av det mest ödesdigra utrikespolitiska besluten i det 21:a århundradet. Därför är det samtidigt viktigt att se till att Iran slutar med att exportera terror, slutar att lägga sig i andra länders inre angelägenheter och slutar upp med att hota Israels existens. Utan en sådan förändring i Irans politik bör man inte ingå något som helst avtal med det landet.

Som väntat fick Netanyahu så historiska tal, väldigt lite utrymme i norska medier, deras huvudintresse var istället att förmedla alla varningar mot att talet skulle hållas. Däremot fick talet ovanligt positiva reaktioner i arabiska medier där man naturligtvis uppfattar det gemensamma problem Israel och de arabiska länderna har, gällande ett atom upprustat Iran. Det råder en allmän oro i den har arabiska världen för den destabiliserande roll Iran har i regionen, med sitt stöd till separatister och terror organisationer. Ett Iran med atomvapen under utveckling, kommer helt klart att öka spänningen och oron i regionen, med svaga utsikter till en fredlig utveckling. Denna fara blir inte mindre om Iran går in i ett tätare samarbete med USA om att bekämpa Isis.

Det var en symbolik knutet till Netanyahu´s tal till kongressen vi denna tidpunkt. Historiskt finns det en klar parallell mellan judarnas kamp för överleva under iransk hot om utrotning idag och den historiska drottning Esters kamp mot utrotningen av judarna från persernas sida. Israels kamp för att överleva i en region som ständigt mer och mer präglas av irrationell politik, kräver åtgärder och handlingskraft från landets ledare.

Det är också nödvändigt att de övriga västliga civilisationen vaknar och förstår att vi står inför en irrationell ondska i denna del av världen och man nu använder sund skepsis när det gäller vad man kan förvänta sig av avtal som ingås under sådana förhållanden. Netanyahus varningar sträcker sig och så till oss.

 

 

Michal Rachel Suissa, NORGE IDAG, Kulturbilaga, vecka 11 2015

 

 

Premiärminister Benjamin Netanyahus tal till USA:s Kongress

Sveriges relationer i Mellanöstern blir allt mer komplicerade, nu senast kom regeringen, med Margot Wallström och Stefan Lövén i spetsen, på kant med den viktiga maktfaktorn arabförbundet, efter fördömanden av SaudiArabiens antidemokratiska styre och medeltida lagstiftning. Det må ju vara hänt, att Wallström har rätt i sak. Men frågan är bara kan man bete sig hur som helst på storpolitikens maneger? Verkar som om Wallström, Löven & C:O, får gång på gång sig en näsbränna av det internationella samfundet. Man skäms för politikerna. Det är inte bra att Sverige gång på gång blir smutskastat i den internationella pressen, att Sveriges utrikesminister får åka med ogjort ärende hem från Israel då politikerna vägrat träffa henne.

Idag läser vi att Benjamin Netanjahu anklagar Skandinavien (läs Sverige) att konspirera mot honom, för att få han och Likudpartiet att förlora valet den 17 Mars. (http://rt.com/news/240697-netanyahu-scandinavia-accuse-elections/)

I tider där Israel blir alltmer utsatt och hotat, skulle de skandinaviska länderna, med Sverige i spetsen stått upp på barrikaderna och slagit en politisk “skyddsring” kring den enda fungerande demokratin i hela mellanöstern. Men istället får vi följa en alltmer dramatisk vänstervridning, propalestinsk och antisemitisk regeringslinje. Det står otroligt mycket på spel nu i Mellanöstern. Det drar ihop sig. Iran, Irak, Syrien, Libanon, Israel, Ryssland, Ukraina, Nord-Korea, USA, Pakistan, Afghanistan… nu börjar bitarna av scenen komma på plats för Harmageddon. Jag väljer att läsa och lägga ut översättningen av Premiärminister Benjamin Netanyahus omstridda tal i USA:s Kongress. Läs det och börja be. Läget är allvarligt, värre än vi förstått.

Stefan Hallman

“Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förfärade”

Premiärminister Benjamin Netanyahus tal till USA:s kongress förra veckan fick stor uppmärksamhet i världens medier – men innehållet i talet mötte nästan inte alls något intresse i svenska medier. Här kommer därför en översättning av några centrala delar av den israeliske premiärministerns tal.

Mina vänner, jag är djupt tacksam för möjligheten att tala för tredje gången inför världens mest betydelsefulla lagstiftande församling, USA:s kongress. Jag vill tacka alla för att ni är här i dag. Jag vet att mitt tal har orsakat mycket kontroverser. Jag beklagar djupt att några ser min närvaro här som politisk. Det var aldrig min intention.
Jag vill tacka er, demokrater och republikaner, för ert genensamma stöd för Israel, år efter år, decennium efter decennium. Jag vet att, oberoende av vilken sida av gången ni sitter på, står ni med Israel. Den säregna alliansen mellan Israel och USA har alltid stått över politiken, eftersom USA och Israel delar en gemensam framtid, en framtid av förlovade land som rymmer frihet och erbjuder hopp. Israel är tacksamt för det stöd som Amerikas folk och Amerikas presidenter gett oss, från Harry Truman till Barack Obama.

Mina vänner, när jag har kommit hit i dag som premiärminister för Israel, känner jag en djup skyldighet att tala till er om en fråga som mycket väl skulle kunna hota överlevnaden för mitt land och framtiden för mitt folk: Irans strävan efter kärnvapen.
Vi är ett gammalt folk. I vår nästan 4000-åriga historia har många försökt att vid flera tillfällen förgöra det judiska folket. I morgon kväll, i samband med den judiska högtiden Purim, kommer vi att läsa i Esters bok. Vi kommer att läsa om en mäktig persisk kunglig rådgivare med namnet Haman, som planerade att förgöra det judiska folket för cirka 2500 år sedan. Men en modig judisk kvinna, drottning Ester, avslöjade komplotten och gav för det judiska folket deras rätt att försvara sig mot sina fiender. Komplotten omkullkastades. Vårt folk räddades.
Idag står det judiska folket inför ett nytt försök, från ytterligare en persisk potentat, att förgöra oss. Irans högste ledare ayatolla Khamenei har spytt ut det äldsta hatet av antisemitism med den nyaste tekniken. Han twittrar om att Israel måste förintas. Du vet, i Iran är det inte precis gratis med internet. Men han skickar tweets på engelska att Israel måste förstöras.
För dem som tror att Iran hotar den judiska staten, men inte det judiska folket, lyssna på Hassan Nasrallah, ledare för Hizbollah, den ledande Iran-stödda terroristen. Han sa: ”Om alla judar samlas i Israel, kommer det att spara oss besväret att jaga dem runt om i världen.”
Men Irans regim är inte bara ett judiskt problem, lika lite som den tyska nazi-regimen bara var ett judiskt problem. De sex miljoner judar som mördades av nazisterna var en bråkdel av de 60 miljoner människor som dödades i andra världskriget. Så utgör även Irans regim ett allvarligt hot, inte bara mot Israel, utan också mot freden i hela världen. För att förstå hur farligt Iran skulle vara med kärnvapen, måste vi till fullo förstå vilken typ av regim det handlar om. Folket i Iran är mycket begåvade människor. De är arvtagare till en av världens stora civilisationer. Men 1979 blev landet kapat av religiösa fanatiker – religiösa fanatiker som omedelbart införde en mörk och brutal diktatur.
Det året utarbetade dessa fanatiker en ny författning för Iran. De instruerade revolutionens väktare inte bara för att skydda Irans gränser, men också för att fullborda det ideologiska uppdraget jihad. Regimens grundare, ayatolla Khomeini, uppmanade sina anhängare att “exportera revolutionen i hela världen.”
Jag står här i Washington DC och skillnaden är så tydlig. USA:s grunddokument lovar liv, frihet och strävan efter lycka. Irans grunddokument utlovar död, tyranni och strävan efter jihad. Och i takt med att stater kollapsar i hela Mellanöstern, fyller Iran tomrummet för att uppnå just det.
Irans allierade i Gaza, dess lakejer i Libanon, dess revolutionära vakter på Golanhöjderna håller fast Israel med tre tentakler av terror. Uppbackad av Iran, slaktar Assad syrier. Uppbackade av Iran härjar shiitiska miliser i Irak. Uppbackade av Iran, tar houthierna kontroll över Jemen och hotar de strategiska sunden vid mynningen av Röda havet.

Låt er inte luras. Kriget mellan Iran och ISIS gör inte Iran till en vän till Amerika. Iran och ISIS tävlar om den krona som tillhör militant islam. En kallar sig den Islamiska republiken. Den andra kallar sig Islamiska staten. Båda vill införa ett militant muslimskt imperium, först i regionen och sedan över hela världen. De är bara inte överens om vem som ska bli härskare över detta imperium.
I detta dödliga maktspel, finns det ingen plats för Amerika eller för Israel, ingen fred för kristna, judar eller muslimer som inte delar den medeltida islamistiska tron, inga rättigheter för kvinnor, ingen frihet för någon. Så när det gäller Iran och ISIS så är fienden till din fiende fortfarande din fiende.

Skillnaden är att ISIS är beväpnade med slaktknivar, stulna vapen och Youtube, medan Iran snart kan vara beväpnat med interkontinentala ballistiska missiler och kärnvapen. Vi måste alltid komma ihåg – jag säger det en gång till – den största faran som vår värld står inför är äktenskapet mellan militant islam och kärnvapen. Att besegra ISIS och låta Iran få kärnvapen skulle vara att vinna kampen, men förlora kriget. Vi kan inte låta det hända.
Men det, mina vänner, är precis vad som kan hända, om uppgörelsen som förhandlas om nu accepteras av Iran. Avtalet kommer inte att förhindra Iran från att utveckla kärnvapen. Det skulle snarare garantera att Iran fick dessa vapen, mängder av dem.

Låt mig förklara varför. Medan det slutliga avtalet ännu inte har undertecknats, är vissa delar av den eventuella uppgörelsen nu offentliga handlingar. Det behövs inte en underrättelsetjänst och hemlig information för att veta detta. Du kan googla det. Om det inte sker en dramatisk förändring, vet vi att ett avtal med Iran kommer att innefatta två stora eftergifter.

Den första stora eftergiften är att Iran tillåts behålla en stor infrastruktur för kärnkraft, vilket skulle förse landet med en kort startsträcka för att skapa bomben. Startsträckan består av den tid det tar att samla tillräckligt med vapenuran eller plutonium för en atombomb. Enligt avtalet ska inte en enda kärnanläggning rivas. Tusentals centrifuger som används för att anrika uran skulle fortsätta att vara i drift. Tusentals fler skulle tillfälligt kopplas från, men inte förstöras. Eftersom Irans kärnprogram skulle lämnas i stort sett intakt, skulle Irans starttid vara mycket kort – ungefär ett år enligt amerikanska bedömare, ännu kortare enligt Israel.

Och om Irans arbete med avancerade centrifuger, snabbare och snabbare centrifuger, inte stoppas, kan starttiden till bomben vara ännu kortare, mycket kortare. Det är sant att vissa begränsningar skulle införas på Irans kärnenergiprogram och att Irans överlåtelse till dessa begränsningar skulle övervakas av internationella inspektörer. Men här är problemet. Du ser, inspektörer kan dokumentera övertramp, men de kan inte stoppa dem. Inspektörerna visste när Nordkorea bröt överenskommelsen och skapade bomben, men de hindrade inte någonting. Nordkorea stängde av kamerorna, sparkade ut inspektörerna. Inom några år, fick de bomben.Nu förvarnas vi att inom fem år kan Nordkorea ha en arsenal på 100 atombomber. 

Liksom Nordkorea, har även Iran trotsat internationella inspektörer. De har gjort det vid minst tre olika tillfällen – 2005, 2006, 2010. Liksom Nordkorea har Iran brutit sönder låsen och stängt av kamerorna. Även om jag vet att detta inte kommer som en chock för någon av er, men Iran trotsar inte bara inspektörer, de leker också ganska bra kurragömma med dem.
Mina vänner, att stå upp mot Iran är inte lätt. Att stå upp mot mörka och mordiska regimer är aldrig enkelt. Med oss i dag finns Förintelsens överlevande och Nobelpristagaren Elie Wiesel. Elie, ditt liv och arbete inspirerar till att ge mening åt orden, “Never Again.” Och jag önskar att jag kunde lova er, Elie, att vi har tagit lärdom av historien. Jag kan bara uppmana världens ledare att inte upprepa tidigare misstag. Att inte offra framtiden för det närvarande; att inte ignorera aggression i hopp om att få en illusorisk fred.
Men jag kan garantera er detta, de dagar då det judiska folket förblev passiva inför folkmordsfiender, de dagarna är över. Vi är inte längre utspridda bland folken, maktlösa utan att kunna försvara oss. Vi har återställt vår suveränitet i vårt gamla hemland. Och soldaterna som försvarar vårt hem har gränslöst mod. För första gången på 100 generationer kan vi, det judiska folket, försvara oss.

Det är därför som jag i egenskap av Israels premiärminister kan lova er en sak: Även om Israel kommer att stå ensam, kommer Israel att stå. Men jag vet att Israel inte står ensam. Jag vet att Amerika står med Israel. Jag vet att ni står med Israel. Ni står med Israel eftersom ni vet att historien om Israel inte bara är historien om det judiska folket, men om den mänskliga anda som gång på gång vägrar att ge efter för historiens fasor.
Mitt emot mig där uppe i galleriet, med utsikt över oss alla i denna kammare, hänger bilden av Mose. Mose ledde vårt folk från slaveri till portarna av det förlovade landet. Och innan Israels folk gick in i landet Israel, gav Mose oss ett budskap som har inspirerat vår beslutsamhet i tusentals år. Jag lämnar er med hans budskap i dag, “Var stark och frimodig. Var inte rädd eller förfärad.”

(från tidningen Inblicks hemsida www.inblick.se)

De tio värsta antisemitiska uttalandena 2014

Antisemitismen och hatet mot judarna växer över hela världen och inte minst i Europa.

BE FÖR JUDARNA,ISRAEL OCH JERUSALEM!

Artikeln översatt från tidningen NORGE IDAG 16 Januari 2015

DE TIO VÄRSTA ANTISEMITISKA FÖRBRYTELSERNA UNDER 2014

Simon Wiesental-centrat har nyligen publicerat en lista över de 10 grövsta antisemitiska uttalandena under 2014. Enligt Rabbi Marvin Hier gäller listan endast vanligt folk – man har utelämnat personer som ständigt upprepar negativa uttalanden som t.ex. den Turkiske Presidenten, Recep Tayyip Erdogan. Observera att 6 av de tio skedde i Europa.

På 10 plats: Antisemitismen i StorBrittanien
Ett antal av antisemitiska angrepp i StorBrittanien har chockerat både lokala och internationella organisationer. En säkerhetsvakt vid ett köpcenter i Hertfordshire försökte förhindra judiska ungdomar att komma in med att säga “Inga Judar, Inga Judar.!
David Whealand ägare av fotbollsklubben Wigan, uttalade sig om att “judar är mer giriga efter pengar än andra”

På 9 plats: Frazier Glenn Cross jr.
Cross tidigare stormästare inom Klu Klux Klan, gick in på ett judiskt center och hem för äldre i Kansas City och öppnade eld. Han dödade tre. Han sa; “Jag ville bara försäkra mig om att jag fått döda några judar …innan jag själv dog”

På 8 plats: Hat i den akademiska världen.
Fackföreningsrörelsen United Auto Workers 2865 i Kalifornien, vilka representerade avgångsstudenter genomförde en bojkottningskampanj mot Israel.
Samtidigt manade professor Steven Salaita till ett “utplånande av Israel” i sociala medier. Han sa “vart enda litet judiskt barn kan växa upp och bli ledare för en mordisk kolonialmakt

På 7 plats: Mihaly Zoltan Orosz, Ungern.
Borgmästaren i Erpatek, Ungern, tog dockor av Benjamin Netanyahu och Shimon Peres och hängde dem offentligt i Augusti. Han anklagade “den judiska terrorstaten” för att försöka utplåna “Palestina”.

På 6 plats Sverige!
Den svenska regeringen bröt med kampen mot antisemitismen och erkände, helt utan stöd av folkrätten, den palestinsk-arabiska “staten”.

På 5 plats: Faruk Köse.
Den turkiske krönikören som skriver för tidningen Jeni Akit, en tidning med band till president Erdogans regering. Han krävde att Turkiets judar skulle be om ursäkt för Operation Skyddsåtgärder. Han sa “Ni kom hit efter att ha blivit utdrivna ur Spanien. Ni har levt gott på vår bekostnad i 500 år.”

På 4 plats: Den tyska vänstern.
Annette Groth, Inge Höger, Claudia Haydt och Heike Hänsel från det tyska vänsterpartiet främjade hat mot Israel under ett tal i Forbondsdagen (Riksdagen). De två första inviterade den antisemitiske journalisten och författaren Max Blumenthal till Tyskland. Men partiledaren Gregor Gysi vägrade ra emot honom vilket ledde till att han fick barrikadera sig på badet för att inte bli angripen av Blumenthal och hans följelslagare David Sheen.

På 3 plats: Angrepp i Paris.
Ett judiskt par blev brutalt angripet. Kvinnan blev våldtagen i deras egen lägenhet utanför Paris. Angriparna band paret och krävde av dem “Berätta var ni gömt pengarna. Ni Judar har alltid pengar.”

På 2 plats: Stöd till arabisk terror.
Jordanska parlamentmedlemmar höll en tyst minut till minne av terroristen som angrep en synagoga i Jerusalem i November.

På 1 plats: En Belgisk läkare.
90 åriga Bertha Klein bröt ett revben. Hennes son ringde till läkaren och bad om smärtstillande och fick till svar “Skicka henne till Gaza några timmar. Då blir hon av med sina smärtor. Jag kommer inte.

 

Artikeln översatt från från den norska artikeln i “Norge idag”

Stefan Hallman

ISRAEL KOMMER ALDRIG ATT DELAS

ISRAEL KOMMER ALDRIG ATT DELAS OCH ACCEPTERA EN TVÅ STAT LÖSNING.

1.Stefans videoklipp från Israel
2.Våra bilder från Israel
3.En grundläggande artikel om Israels historia.
4. Israel är Guds LAND som han kommer tillbaka till.
Jerusalem är Israels huvudstad.
5.Intressanta intervjuer.