Syndaskulden växer-Guds dom kommer…


Hallmans live 4 Augusti. Hallmans fortsätter kämpa för bibelns sanningar. Ett budlöst evangelium är ett falskt evangelium. När nu företrädare t.o.m. från frikyrkorna går i prideparad så är syndamåttet rågat. Blinda dårar – ser ni inte vart vägen leder – rakt ner i helvetet.

Falsk lära på sommarens kristna konferenser!


Maraton sändning från Hallmansgårdens studio efter 5 veckors sommaruppehåll. Maria Hallman har lyssnat in förkunnelsen på sommarens konferenser. Det finns en ny främmande ton från talarstolarna. Det handlar om hypernåd, ett gammalt tvisteämne i kyrkohistorien. Nu är det tillbaka…Kära syskon, bli läsare igen, så ni inte sväljer allt som predikas!

Nenne Lindberg hos Hallmans!


En av Sveriges och Norges mest välkända och meriterade evangelister på besök. Lennart Nenne Lindberg berättar något ur sin rika livsgärning. Han har en intressant familjebakgrund med en av Sveriges absolut första kolportörer ända från 1850-talet i släkten. Dessutom är han brorson till Målle Lindberg – missa inte denna unika intervju!

Translate »