Frälsning – bli frälst

 “Om du därför med din mun bekänner

att Jesus är Herren

och i ditt hjärta tror 

att Gud har

uppväckt honom från de döda,

skall du bli frälst.

Ty med hjärtat tror man

och blir rättfärdig,

med munnen bekänner man

och blir frälst.”

Rom.10:9,10

Frälsningens väg genom bibeln
och frälsnings bönen
Av Maria Hallman

Stefan lovade mig att när ”farsan” är död, alltså min svärfar Ove Hallman har lämnat detta jordeliv ska han skriva ner sin ”story” för eftervärlden. Hans önskan är att hans bok ska förhärliga Jesus. Detta löfte har Stefan nu infriat. Den 14 oktober 2018 dog svärfar och den 21 januari 2019 började Stefan skriva och den 11 mars 2019 var han färdig med boken ”Morsan har stuckit” av Stefan Hallman. Helt otroligt, på 8 veckor skrev han 347 sidor och boken är nu på väg till tryckeriet.
Stefan och jag har varit gifta i 34 år och jag vet, att inte vem som helst kunde ha skrivit detta mästerverk. Jag har sett hur Stefan förberetts för att skriva ner sitt vittnesbörd, detta under 34 år.
För det första; Det är Stefans vittnesbörd som ingen kan ta ifrån honom. Han har dessutom en gåva att berätta och han behärskar det svenska språket.
För det andra; Hans utbildning, hans ständiga läsande och förkovran av kunskap, ut ur sitt eget bibliotek på 5000 böcker, och sökande på nätet, ger honom en tyngd och trovärdighet som författare.
För det tredje; Nu var det den rätta tiden att genomföra projektet och berätta hans historia. Det måste finnas en sund distans till den grymma verklighet, som utspelades i Stefans barndom och hans liv som ung vuxen.
Alla tre ingredienserna måste vara med så att författaren inte blir ett offer och dukar under av sitt eget vittnesbörd, utan han blir en hjälp till eftervärlden för alla dem där ute som går igenom liknande händelser. Om du som läst denna bok skulle önska att uppleva samma frälsning och mirakel i ditt liv som Stefan har fått erfara, kan du få det. Men var beredd på att vägen går genom tuffa passager, lidande, missförstånd, svek och många tårar. Det tog 6 år för Stefan att bli helt fri från drogerna och våldet. Men kunde Herren Gud frälsa och befria Stefan kan Han också frälsa och befria dig. Gud har inte anseende till person, fattig eller rik, svart eller vit, sjuk eller frisk, kommer du från ett alkoholisthem eller om du kommer från ett kristet hem, så är vägen till frälsningen i Jesus densamme. Det finns inga genvägar till frälsningen. ”Jesus sade: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh.14:6
”Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.” Matt.7:14
Frälsningens väg genom historien.
Ingen sjukvård, psykolog, kurator, terapi eller några av samhällets insatser, kan förvandla en människa på insidan. Det är bara ytliga lösningar. Ingen religion, islam, buddismen, hinduismen, katolska påvar, yoga, Jehovas vittnen, mormoner eller satankyrkan, trolldom och häxor, kan förvandla en människa på insidan. Det är bara ytliga tvångsläror och känslokickar.
Men ej heller en avfällig frikyrka eller kyrka som har ett urvattnat evangelium. Inget politiskt och andligt korrekta erbjudande, kan heller förvandla en människa på insidan. Det erbjuds bara ytligt snack, hyckleri, som till slut endast producerar besvikna kristna. Kyrkan av idag klär endast på den gamla naturen nya kläder, och putsar på ytskiktet, det frälser och befriar ingen från syndagiftets ihärdiga grepp.
Tyvärr måste jag säga att frikyrkan och kyrkan av idag är helt oförmögen att kunna hjälpa människor ur träsket från alkoholism, knark, självmordtankar, girigheten, pornografin, homosexualitet, demonbesättelse och generationsförbannelser. De har helt enkelt inte kraften och kunskapen att hjälpa och befria människor. Den finns endast i Jesus Kristus, blodet, korset och den Helige Andes kraft som kan befria och förvandla en människa inifrån och ut, utifrån och in.
Det kallas för att bli ”född på nytt”. ”Jesus sa: “Amen, amen säger jag dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike.” Joh. 3:3. Du blir en ”ny skapelse” ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” 2 Kor.5:17
Guds rike kommer då in i hjärtat med dess lagar och stadgar. Tio Guds bud är mitt rättesnöre och grunden för mitt nya liv i Kristus. Egoismens herre och stenhjärtat blir utbytt mot ett hjärta av kött och blod med Jesus Kristus som min Herre, Frälsare och Fader. (Matt.6:9).
”Jag är korsfäst med Kristus och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig.” Gal.2:19,20
”Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp skall berövas sin makt, så att vi inte längre är slavar under synden.” Rom. 6:6 ”Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp! 1 Kor.6:20
Jesus har betalat ett högt pris för din och min frälsning. Jesus tog ditt straff, du får gå fri. Du bestämmer då inte längre över ditt liv, du är friköpt från synden och världen i och genom Jesu blod. 1Petr.1:18-21 Det är ingen lättköpt frälsning vi talar om, den är dyrbar och den som finner den är världens lyckligaste. ”Bed och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er.”Matt.7:7
Stefan min make har undervisat och predikat i församlingar, och framför kameran så många gånger, till mig och till andra tusentals människor, – ”för att kunna gå framåt måste du veta om din historia”.
Den bibliska historien, det Stefan har lärt mig och genom min egen bibelläsning och utbildning, kan jag nu ge vidare till dig. Vi ska göra en kortfattad resa genom Bibeln, så att du kan förstå vad och vem Jesus är. Nya testamentet är förvarat i gamla testamentet och gamla testamentet är förklarat i nya testamentet.
”Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet för att guds människan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim.3:16
Det är samma Gud både i Gamla testamentet och i Nya testamentet, vi har inte två olika Gudar.
”Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.” Heb.13:8 ”Guds vrede” står det omtalat 333 gånger i Gamla testamentet och 33 gånger i nya testamentet. Guds kärlek omtalas i Bibeln vart tusende vers. Men vad står det i alla de andra verserna då? Jo det står om Guds dom över synden, hans frälsande kraft, helighet, rättfärdighet och Guds nåd över den som omvänder sig. Det står om djävulen, helvetet och olydnadens förbannelser.
Historien sträcker sig bakåt 6000 år. 4000 år före Kristus och 2000 år efter Kristus. 4000 år f. Kr. skapade Gud himmel och jord, djuren och människorna. Redan från början var hela gudomen Gud fader, Gud Jesus och Gud den Helige Ande engagerad, låt oss….1 Mos.1:26. Adam och Eva var de första människorna och de var olydiga mot Gud och föll i synd det som vi kallar ”syndafallet”. Men trots detta, att människan som Gud skapat, vände Honom ryggen, älskade Herren Gud människan så mycket att han gav dem en frälsningsplan, och ett löfte redan på de första bibelbladen efter syndafallet.
Herren Gud sa; ”Kvinnans säd (JESUS) ska söndertrampa ormens huvud (djävulen).” 1 Mos.3:15 Detta löftet infriades i och med att jungfru Maria födde Jesus. ”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.” Joh. 3:16
För 3.500 år f. Kr kom Noas Ark, vilket är en bild på frälsningen i JESUS. För 2000 år f. Kr fick Abraham, Isak, Jakob och Josef uppdragen av Herren Gud att bevara och ge vidare gudstron till nästa generation så löftet och frälsningen kunde uppfyllas i JESUS. För 1500 år f. Kr. kom lagen genom Mose, utvandringen från Egypten och påskalammet som pekar på frälsningen i JESUS. För 1300 år f. Kr. kom domarna, prästen Eli och profeten Samuel, som förde löftet vidare. För 1000 år f. Kr. kom kung Saul, kung David och kung Salomo, alla krigade de för att Guds folk Israel skulle bevaras, och inte vända sig till avgudar, utan föra löftet om befrielse genom JESUS vidare till kommande generationer. Mellan 1000- 500 år f. Kr. kom de stora och små profeterna.
Jes.9:6 Säger Ett barn blir oss fött, en son blir oss given, en profetia om JESUS. Jesaja skriver också i sin bok, 53:1-12, vilket är en bild på Golgata verket, korsfästelsen av JESUS. År 586 f. Kr. gjorde Israel uppror och deras otro fick konsekvenser, de blev bortförda till Babylon i 70 års fångenskap. (586 -516 f. Kr.) precis som profeterna hade varnat dem.
400 år f. Kr. Skriver profeten Malaki ”Se jag ska sända till er profeten Elia” (Mal.4:5) Vilket var sista löftet i Gamla testamentet. Sen var det tyst i 400 år och löftenas uppfyllelse närmade sig, vilket var Jesu födelse. Läs följande bibelverser och förstå att ”tiden” var viktig. Stefan har predikat hundratals gånger att när tiden var inne var allt förberett. Romerska vägarna, postväsendet, värdshusen, ett språk, allt var färdigt för att de goda nyheterna om Judarnas Konung Jesus Kristus, som nu kommit till världen född genom jungfru Maria, skulle gå ut till den dåtida världen så fort som möjligt.
”Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt.” Gal.4:4,5
”Gud vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne.”1 Tim.2:4-6
Föregångaren till Jesus var Johannes Döparen som ropar ut; Se Guds Lamm som tar bort världens synd.” Joh.1:29. 33 år ef.Kr offrar JESUS SITT LIV FÖR MÄNSKLIGHETENS SYND. Jesus är medlaren mellan Gud och människor.
Testamentet om frälsning, helande och befrielse är giltigt i och genom Jesu död på Golgata kors. JESUS ropade ut; ”DET ÄR FULLBORDAT” Var och en som kommer med ett uppriktigt hjärta till Gud i Jesu namn, blir räddad, frälst, från vredesdomen.
”Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”Apg.4:12
Konsekvenserna blev fruktansvärda av Adam och Evas olydnad. Synden kom in i världen, syndagiftet gör människan djävulsk, ond, våldsam och egoistisk. Humanismen har förvridit det kristna budskapet. Man anser att människan innerst inne är god och genom dopet tillhör man kyrkan, Gud och man kommer till himlen oavsett hur man har levt sitt liv. Det är den största lögnen som serverats i modern tid. Det finns ingen människa som föds god, det är den nakna sanningen. ”Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv.” Ps.51:7 Människan var och är så fruktansvärd att det faktiskt står att Gud ångrade att han skapat människan.
”Och Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter ständigt var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta.” 1Mos.6:5.
Synden och själviskheten i människan är fruktansvärd, det kan göra den vackraste till en djävul och göra den stiligast man och kvinna till en bedragare. Innan vi läst ut första boken i Bibeln, 1 Moseboken kap.3-50 har människan varit olydig, upprorisk, mördat (Kain mördar sin bror Abel), människan lever i polygami (Lemek hade två hustrur Ada och Silla) och de tog så många hustrur de ville ha, äktenskapsbrott. Noa var stupfull och blottade sig. Människan ville nå himlen i egen kraft, genom att bygga Babels torn. Man ville ha enhet och nå himlen utan Gud. Ismael blev född genom bihustrun, det var tvister och splittring mellan Abraham och Lots herdar. Vi läser om Sodom och Gomorra, homosexualitet, incest mellan Lot och hans döttrar, skilsmässor, lögner och svek mellan Esau och Jakob, avundsjuka mellan Rakel och Lea, våldtäkten mot Dina, Josef blev kastad i brunnen och såld av sina bröder. Oskyldig blev Josef kastad i fängelse då Potifars hustru ljög om Josef, att han försökt våldta henne, när det var hon som försökte förföra Josef. Det finns ingen gräns på människans ondska. Människa är fallen, djurisk, obotligt sjuk i sig själv.
Stefan läser inte bara teologisk litteratur, han läser näst intill allt som han kommer över. Det är alltid en hög med böcker vid hans sida på nattduksbordet. Hans favorit är väckelse historia och även allmän historia. USA, Israel, första och andra världskrigets historia. Vid köksbordet rabblar Stefan det han nyss läst och lärt också det politiska läget är han alltid väl informerad om. Med den kunskap jag får serverad ständigt belyser jag nu ytterligare människans ondska och fall.

Josef Stalin i Ryssland tog död på 43 miljoner människor av sitt eget folk. Mao Tse-tung dödade i Kina 38 miljoner människor. Adolf Hitler i Tyskland tog livet av 21 miljoner människor under sina åtta år vid makten. Utav dem var det 6 miljoner judar som Hitler gasade och brände ihjäl, det är bara 75 år sedan. Anders Breivik gjorde Nazi salut i rättssalen, ingen ånger, ingen omvändelse. Kallsint mördade han 77 ungdomar, han sköt dem en efter en, för 8 år sedan i Norge.
Islamska statens terrororganisation halshugger med slö kniv, dränker människor i burar, bränner levande oliktänkande på bål. Män och kvinnor används som sexslavar och barn begravs levande. Hur kan ISIS sätta självmordsbomber på oskyldiga kvinnor och barn? Hur kan Michael Jackson, en pedofil och homosexuell, använda sin makt att våldta små pojkar mellan 5-14 år och sen blåneka i rätten? Även hans sexoffer blånekade i rätten för att skydda sin hero Michael Jackson. Lögner, lögner. Clinton blånekade om sina sexskandaler och fru Clinton vill ha aborter ända fram till födseln. Mord, mord. Hur ond kan människan vara?
Hur kan 8 homosexuella afrikanska män ta en 2 årig baby och våldta babyn tills babyn dör? Hur kan en far gå in till sina egna barn och tvingar dem till samlag? Hur kan en idrottsledare, ungdomsledare, kyrkoledare, kardinal eller katolska präster, tvinga flickor och pojkar till sex? Hur kan sektledaren Jim Jones förgifta 100 tals män, kvinnor och barn? Hur kan en man misshandla sin hustru, raka håret och binda henne i kedjor? Hur kan en hustru lämna sina barn och sin man för flaskan och andra män? Hur kan man genom avundsjuka, bitterhet och svek bara förråda en annan kristen vän?
Jo syndagiftet finns i människornas hjärta och det är obotligt, ingen kommer åt det med mänskliga metoder eller vapen. Det är bara Jesus som kan förvandla människan inifrån och ut och utifrån och in.
Hur kunde de piska Jesus med 39 slag med kalvskinns remmar vars ändar försedda med blyklumpar, ryggen var som en köttåker. Hur kunde de forma en törnekrona och sätta på hans huvud? Hur kunde de spotta honom i ansiktet, håna, slå med påkar och knytnävar, slå spikar in i handleden och in i fötterna utan bedövning? Hur kunde man göra detta mot en annan människa, dessutom en som var oskyldig och hade bara gjort goda gärningar. Hur kunde Petrus förneka, förbanna och säga att han inte kände sin bäste vän tre gånger? Det står att alla lärjungarna flydde. Vem var det som utelämnade Jesus? Det var Judas en av lärjungarna, översteprästerna, de skriftlärde, fariseerna dåtidens väckelserörelse. Vilket svek, vilken avundsjuka, vilken maktkamp.
“Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. De är snabba på foten till att utgjuta blod. Förödelse och elände råder på deras vägar, och fridens väg känner de inte.” Rom.5:12-18
Människan är djävulsk, ond, fallen i sin natur och kan inte med någon makt i världen hjälpa sig själv.
”Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra. Ef.2:3
”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud.” Rom 3:23
”Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre.”Rom.6:23
Vi behöver Jesus, bara Jesus som kan frälsa oss från syndagiftet, dess makt och ge oss evigt liv.
18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. 19 Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. 20 Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. 21 Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” 2 Kor.5:18-21
”Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17 Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18 Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn. Joh.3:16-18

Vi hade ett traktat på 70 talet på en sida stod det; Vad ska jag göra för att bli frälst ? Tro på Herren Jesus! På den andra sidan stod det; Vad ska jag göra för att gå förlorad ? Ingenting!
Du går inte automatiskt till himlen, det är en stor fet lögn, du måste göra något åt din livssituation och omvända dig från synden, annars går du sakta men säkert mot ett stup, ett evigt helvete …..”den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.” Utan tron på Jesus är du redan dömd.

Stefans väg till Gud i Jesu namn började faktiskt redan när han vid 7 års ålder var på söndagsskolan och tant Siv bad frälsningens bön för honom. Det var ju inte slumpen eller turen som kompisarna trodde när Stefan om och om blev räddad från döden. Det var tant Sivs förböner och Lars Bynerts mammas böner som beskyddade Stefan. Som sagt flera gånger hälsade Stefan på Jesus och sedan fortsatte med sitt gamla liv. Ett sådant möte med Jesus berättar Stefan om i kapitel 18 Gud eller djävulen ? Han skriver att den där söndagskvällen på hösten 1977 fick han till och med dåligt samvete för han druckit på en söndag. Stefan var sökt av Gud och han började be till Jesus. Denne tuffingen Stefan Hallman, stolt som en tupp, började gråta, knäckas inifrån och känna sig oren, smutsig, dåligt samvete för allt ont han gjort mot sig själv och andra. Det blev en kamp utan dess like om hans själ. Stefan skriver ”Helvetets makter ville inte släppa mig, jag trodde jag skulle dö. Jag ligger timme efter timme i kvidande ångest, jag rullar fram och tillbaka i sängen. Hela kroppen värker, jag är genomsvett, jag är totalförstörd på insidan, tårarna rinner från trötta ögon, jag ser som i en blixtbelysning synd efter synd jag begått i mitt liv.”
Stefan ropar på Jesus, hjälp mig.
Och där och då blev Stefan född på nytt och aldrig densamme, men nu började kampen på allvar, icke ville väl djävulen släppa sitt byte så lätt.

Det finns en djävul, demoner, det finns en ond andevärld, helt klart och det finns ett helvete som brinner av svavel och eld.
Ormen, djävulen som frestade och lurade Adam och Eva i Edens lustgård är högst verksam än idag. Han är besegrad, han vet hans tid är kort och han går omkring som ett rytande lejon och ser vem han kan uppsluka och förföra. Djävulen är en lögnens fader och en ljusets ängel som vill stjäla, slakta och döda alla människor.

”Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.” 1 Petr.5:8 ”Satan själv gör sig lik en ljusets ängel.” 2 Kor.11:14. ”Ni har djävulen till er fader. Och vad er fader har begär till, det vill ni göra. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn, talar han av sitt eget, ty han är en lögnare, ja, lögnens fader.” Joh.8:44
”Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd.” Joh.10:10

Helvete var aldrig förberett till någon människa, det var gjort för djävulen, satan, den falske profeten och dess demoner.
”Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” Matt.25:41 ”Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare skall få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden.” Upp.21:8

Följer du djävulen går du till helvetet. Följer du Jesus går du till himlen. Det är väl väldigt logiskt, rättvist och enkelt att förstå men allvarligt. Det finns två utgångar från detta livet, vilken väg väljer Du ?
Låt mig slutligen fråga dig några frågor.

Vart ska du tillbringa evigheten? Himmel eller helvetet.
Om du dör i natt vart går du till Himlen eller helvetet?
Har du förstått frälsningens väg genom Jesus Kristus ?
Har du förstått att utan Jesus är du dömd och gå evigt förlorad.
Har du förstått att du har en fri vilja att välja Gud eller djävulen, himmel eller helvete?

Gud vill inte att någon människa ska gå förlorad, han vill att alla människor ska bli frälsta, idag är frälsningens dag.

Är du redo att ta emot Jesus Kristus som din personlige Frälsare och Herre?

Vi ber och hoppas att ditt svar är JA! Det är stor glädje i himlen för varje syndare som omvänder sig och bli frälst. Vi vädja till dig be frälsningsbönen idag, imorgon kan det bli försent.

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. 10 Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst.” Rom.10:9,10

Frälsningsbönen;
Käre Jesus Kristus jag ber dig ödmjukt kom in i mitt hjärta. Förlåt mig mitt uppror, olydnad och synd. Rena mig med ditt blod och sätt mig fri. Jesus, tack för att du dog för mig, på Golgata kors. Jag tror att Gud uppväckte Jesus från döden och kommer igen. Jag tror att genom hjärtas tro är jag rättfärdig och genom munnens bekännelse är jag frälst. Skriv mitt namn i livets bok. Fyll mig med den helige Ande och ge mig hunger efter ditt Ord. Led mig Herre till andra kristna och till en bibeltroende församling. Tack Jesus för att från och med denna stunden är jag frälst, född på nytt, en ny skapelse, förlåten och på väg till himmel. Tack Jesus för frälsningen jag vill tillbedja och lovsjunga dig resten av mitt liv.

Frälsningen innehåller; omvändelse, dop och dopet i den helige Ande.
Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” Apg.2:38
Steg 1.
Du möter Jesus ansikte mot ansikte i förkrosselse, ånger, gråt, förtvivlan över din synd och orenhet.
Steg 2.
Du ber Jesus om förlåtelse för allt du gjort mot honom, mot andra och mot dig själv.
Steg 3.
Du bryter med ditt gamla liv och livsstil, drogerna och pornografin
Steg 4.
Du skaffar en Bibel och en bibelläsningsplan, läs Bibeln varje dag.
Steg 5.
Be till Jesus och lovsjöng i ditt hjärta och tacka för frälsningen varje dag.
Steg 6.
Uppsök en bibeltroende församlingsgemenskap och bönegrupp.
Steg 7.
Låt troende döpa dig till Kristus Jesus snarast möjligt.
Steg 8.
Sök och törsta efter dopet i den Helige Ande med åtföljande tungotal.
Steg 9.
Helgelse, heliggörelse och 10 Guds bud är ditt rättesnöre livet ut.
Steg 10.
Börja vittna och predika för andra, bekänn din kristna tro omedelbart för släktingar, vänner och bekanta.

”Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen.” Matt. 10:32

Gud välsigne dig.

Maria Hallman,

Avskild pastor 1983, Faith School of Theology, Maine USA