BIBELN 365 DAGAR – DAG 83

DAGENS TEXTER; Josua 11, 12, 13 och Luk.4:1-32

Josua 11; När jag läser detta kapitel tänker jag vilken härförare Josua var, vilken ledare och han gjorde i allt vad Herren sagt till Mose och vad Mose befallt Josua att göra.  Josua besegrade kungarna i norr, det var massor av stridsmän som gick emot Israels folk. Men Herren talade till Josua;

“Men Herren sade till Josua: “Frukta inte för dem, ty i morgon vid denna tid skall jag själv överlämna dem alla slagna åt Israel. Du skall skära av fotsenorna på deras hästar och deras vagnar skall du bränna upp i eld.”  Och Josua kom med allt krigsfolket plötsligt över dem vid Meroms vatten och angrep dem.  Och Herren gav dem i Israels hand.” Jos.11:6-8

Sista versen 23 i detta kapitel lyder;

“Så intog Josua hela landet, så som Herren hade lovat Mose. Och Josua gav det till arvedel åt Israel, efter deras avdelningar och stammar. Landet hade nu ro från krig.” Jos.11:23

Josua 12; Så intressant! Kungar som besegrades av Mose. Kungar som besegrades av Josua. Mose besegrade 2 kungar och Josua besegrade 31 kungar. Dessa segrar över landområden är Israel än i dag och förblir även om hela världen rasar. Men det fanns några områden till och det skulle Gud själv klara av. Läs kapitel 13!

Josua 13; Herren talar till Josua du har blivit gammal och du har gjort ett bra jobb och du höll ditt ord som du lovade Mose. “The mission is completed” Arbetet är avslutat! Men säger Herren; det finns mera landområden som tillhör Kanaans land, filisteernas fem fustar i GAZA, ASDOD, ASKELON, GAT OCH EKRON, men det tar jag hand om själv. Är det inte dessa landområden man strider om än idag ? Men vi vet; Herren själv ska ta hand om det! Läs och begrunda!

Luk.4:1-32; Jesus Guds Son var uppfylld av den helige Ande och ledd av den helige Ande och dessutom konfronterad av djävulen på närhåll. Jesus fastade i 40 dagar och han var i bön. Han var 100% människa likaså 100% Gud. Men tydligen så länge Guden Jesus var på jorden hade han samma villkor som oss, mänskliga och andliga. Och om Jesus behövde dopet i den helige Ande för att bli ledd av Anden och stå i frestelsen, då är det väl ingen diskussion om vi behöver vara uppfylld av Anden eller ej ? Vi måste förstå att vi kan inte klara oss utan dessa verktyg som Herren givit oss för att kunna leva ett radikalt kristet liv i världen idag. Om du inte är döpt i den helige Ande sök upp någon kyrka eller pastor eller präst eller vänner som du vet är döpta i den helige Ande och talar i tungor, be dem att undervisa dig och bedja för dig att få den helige Andes dop. DU BEHÖVER DET MER ÄN NÅGONSIN. Kom ihåg i himlen behöver vi inget andedop och tungotal, det är här och nu som vi behöver det! Det var en lång pojke Benjamin som kom fram till Stefan och mig när det var dax för förbön på Kulturhuset i Sävsjö den 7 mars 2015, då 600 unga människor var samlade för att höra Andreas Nilsson från Hillsong, Stockholm. Vi bad för Benjamin och han blev döpt i den helige ande och talade i tungor. TACK JESUS, ALL ÄRA TILL DIG!

Jesus använde Guds Ord, både Moseböckerna och Profeterna för att stå djävulen emot. Men lägg märke till att djävulen citerade också Bibeln, han citerar Ps.91 mot Jesus; vi läser Luk.4: 9-11 och Ps. 91.

“Sedan förde djävulen honom till Jerusalem och ställde honom på tempelmurens utsprång och sade till honom: “Är du Guds Son, så kasta dig ner härifrån! (Djävulen säger) Det står skrivet: “Han skall befalla sina änglar att skydda dig,” och “De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.”” Jesus svarade honom: “”Det är sagt: Du skall inte fresta Herren din Gud.” ”  När djävulen hade frestat honom på alla sätt, lämnade han honom för en tid.” Luk.4:9-11

“Ty han skall ge sina änglar befallning om dig att bevara dig på alla dina vägar. De skall bära dig på händerna, så att du inte stöter din fot mot någon sten.” Ps.91:11,12

För det första; måste du vara fylld med den helige Ande och för det andra; måste du ju läsa Guds Ord och dessutom hela Guds Ordet för att kunna veta om Herren talar till dig genom Ordet eller någon som är inspirerad av djävulen citera bibeln för dig och förleder dig, därför det låter ju så andligt om någon citerar Bibeln. Du kan leva vilket liv du vill och stödja vilket ogudaktigt och syndigt liv du vill, om du bara plockar ur bibelverser ur sitt sammanhang, som du plockar godis ur en godisburk. DU MÅSTE LÄSA HELA BIBELN OCH SKRIFT MÅSTE FÖRKLARA SKRIFT I TVÅ ELLER TRE BIBELCITAT! Du kan inte göra en lära av bara ett bibelord, då kommer du så småningom snett det blir en villolära och du är ganska så snart inne i en sekt och blir sekteristisk. Livsfarligt! Detta kan hända den bästa! Tex. Jonas Gardell han är en falsk profet som hela Sverige böjer sig för och höjer upp i skynarna, han citerar bibeln flitigt skriver böcker om både Jesus och Gud. Många blir förvillade och bedragna, till och med de högsta inom teologin. Djävulen är en “Ljusets ängel” Lucifer, ljusbärare. För att hålla sig i den rätta tron och leva i Jesus, måste du ha 4 ben att sitta på. BIBELN, BÖNEN, BRÖDRAGEMENSKAPEN OCH BRÖDSBRYTELSEN!

Jesus fortsätter från öknen till synagogan i Nasaret och i Andens kraft citerar han Jes. 61:1-3 profeterat om Jesus utav profeten Jesajas 700 år tidigare och nu uppfylls det. i enlighet med Luk.4:18

Ett nådens år från Herren
“Herrens, Herrens Ande är över mig, ty Herren har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, till att predika ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas “rättfärdighetens terebinter”, planterade av Herren till hans förhärligande.” Jes. 61:1-3

 “Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet ” “och predika ett nådens år från Herren.” Luk.4:18

Många självutvalda profeter och predikanter, speciellt kvinnor, bruka läsa just dessa bibelord. “Herren har smort mig…”Jag brukar tänka så fel de gör. Detta handlar ju om JESUS! Här i alla fall började Jesu verksamhet på allvar. Tidsmässigt befinner vi oss 28 e. Kr. ca. 22 månader framöver kommer Jesus visa Guds rike på jorden och undervisa sina lärjungar och tala till folket i liknelser. Läs och begrunda!

Maria Hallman