BIBELN 365 DAGAR – DAG 82

DAGENS TEXTER; Josua 9, 10 och Luk. 3

Josua 9; Gibeoniterna bedrar Josua! Gibeoniterna visste vad Josua hade åstadkommit med varje stad de gick i krig med för att inta. “Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er.” Jos.1:3 Gibeoniterna fruktade för sina liv och hittade på ett sätt att bedra Josua. Lägg märke till första tanken Josua och Israels män fick; “Ni kanske bor här mitt ibland oss.” De var osäkra på detta förslag fienden gav dem ? “De gick till Josua i lägret vid Gilgal och sade till honom och till Israels män: “Vi har kommit hit från ett avlägset land. Slut nu förbund med oss.”  Men Israels män svarade hiveerna: “Kanske bor ni här mitt ibland oss. Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er?”  Då sade de till Josua: “Vi är dina tjänare.” Josua frågade dem: “Vilka är ni, och varifrån kommer ni?” Jos.9:6-8

Många gånger visar det sig att det som kom först, är det som är rätt och Guds vilja men vi tror inte på det och sedan börjar karusellen ? Slutligen blev fienden vedhuggare och vattenbärare, det låter ju OK men de hade med sig mera in i Israels läger som senare ställde till det. Var på din vakt vem du går i förbund med! Läs och begrunda!

“Josua kallade dem till sig och sade: “Varför har ni bedragit oss och sagt att ni bor mycket långt bort från oss, fastän ni bor mitt ibland oss?  Nu är ni under förbannelse. Ni skall aldrig upphöra att vara slavar, vedhuggare och vattenbärare vid min Guds hus.”  De svarade Josua: “Dina tjänare hade hört berättas hur Herren, din Gud, hade befallt sin tjänare Mose att ge er hela detta land och förgöra alla landets inbyggare för er. Därför fruktade vi mycket för våra liv för er skull och så gjorde vi detta.  Och se, nu är vi i din hand. Gör med oss vad du finner vara gott och riktigt.”  Och han gjorde så: Han befriade dem från Israels barns hand, så att de inte dödade dem.  På den dagen gjorde Josua dem till vedhuggare och vattenbärare åt menigheten och vid Herrens altare, på den plats han skulle utvälja. Så är de än i dag.” Jos.9:22-27

Josua 10; Spännande historier som utspelas i dessa kapitel och segern vet “Varje plats där ni sätter er fot har jag givit er.” Jos.1:3 Detta löfte gällde bara om de lyssnade och följde Herrens tilltal, lagar och bud. Hur som helst; nu hade Josuas seger och Gibeoniternas svek, spritt sig ända ner till Jerusalem. Fem kungar med deras stridsmän går ihop och strider mot Giboniterna och Israels här. De besegras, alla de fem amoraliska kungarna med dess härad, t.o.m. låter Herren stora stenar falla över dem från himlen för att få bukt med fienden. Vi har sett många gånger hur Herren strider för Israel, mirakel efter mirakel, inte minst det sista valet den 17 mars 2015. Alla över hela världen trodde att Benjamin N. skulle förlora men han vann med en stor seger, detta var ännu en gång Herrens ingripande och dagar som följer är väldigt spännande. Bed för Israel och Jerusalem! Läs och begrunda hela kapitel 10.

Luk. 3; Johannes betyder; “Herren är nådig” Johannes döparen, son till prästen Sakarias och hans hustru Elisabet, som var av Arons ätt och dessutom släkt med Maria, Jesu moder. Om Maria och Elisabet var kusiner, då var alltså Johannes och Jesus sysslingar. När Sakarias en gång gjorde tjänst i templet, fick han en uppenbarelse från Herren genom ängeln Gabriel. Ängeln sa att Sakarias skulle få en son som var förelöpare till Messias. Om Johannes barndom och uppväxt säges, att han växte upp och blev allt starkare i anden. Och han vistades i öknen tills den dag då han skulle träda fram för Israel. Hans liv i Juda öken präglades av största enkelhet, han hade kläder av kamelhår, om livet bar han ett läderbälte och han levde av gräshoppor och vildhonung. Hans verksamhet introducerades i Joh. evangeliet Joh.1:6-9

“En man trädde fram, sänd av Gud. Hans namn var Johannes. Han kom som ett vittne för att vittna om ljuset, för att alla skulle komma till tro genom honom. Själv var han inte ljuset, men han kom för att vittna om ljuset. Det sanna ljuset, som ger ljus åt alla människor, skulle nu komma till världen.” Joh.1:6-9

Johannes var av största betydelse det kan vi se utifrån den utförliga tidsangivelsen för hans framträdande och utifrån det utförliga budskapet som beskrivs. Luk.3:1-6

“Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår ca. 30 år e.Kr. när Pontius Pilatus var landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene, och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till Sakarias son Johannes i öknen. Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse, 4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: ” En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. “
 “Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas.”  “Och alla människor skall se Guds frälsning.” Luk.3:1-6

Summan av Johannes Döparens budskap var; “Gören bättring, ty himmelriket är nära” Men Johannes Döparen var väl medveten om att han bara var en förlöpare till Jesus. J.D. sa; Jag döper er i omvändelsens dop men den som kommer Jesus ska döpa er i den helige Ande och eld.

Herodes Antipas, landsfursten i Galileen gjorde ett hastigt slut på Johannes verksamhet. Döparens djärva tillrättavisning av Herodes omoraliska liv ledde till att Johannes kastades i fängelse och senare blev halshuggen p.g.a. Herodias önskan.

De sista verserna i detta kapitel talas om Jesu släktregister, det är mäktigt att läsa alla namn och sedan avslutas det med att säga v. 38  “son till Enos, son till Set, son till Adam, son till Gud.” Luk.3:38 

Jesus Kristus var Guds Son!

Maria Hallman