BIBELN 365 DAGAR – DAG 86

DAGENS TEXTER; Josua 19, 20 och Luk.5:17-39

Josua 19; 1. Benjamins stams område. 2. Simeons stams område. 3. Sebulons stams område. 4. Isaskars stams område. 5. Asers stams område. 6. Naftalis stams område. 7. Dans stams område. Landets slutliga fördelning;

“När de hade utskiftat landet efter dess områden, gav de åt Josua, Nuns son, en arvedel ibland sig.  Efter Herrens befallning gav de honom den stad som han begärde, Timnat-Sera i Efraims bergsbygd. Och han byggde upp staden och bosatte sig där. Dessa var de arvslotter som prästen Eleasar och Josua, Nuns son, och huvudmännen för familjerna inom israeliternas stammar utskiftade genom lottkastning i Silo inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Så avslutade de fördelningen av landet.” Josua 19:49-51

Här är en karta på Israels 12 stammars fördelning av Israel. Lägg märke till Ruben, Gad och hälften av Manasses stam är på Östra sidan av Jordan intagna av Mose. Övriga landområden är intagna av Josua väster om Jordan floden. Lägg märke till Filisteernas område som tillhör Dans stam egentligen. Detta landområde är i dag GAZA remsan och Herren har sagt; detta område som alla bråkar om, det tar jag hand om själv! Kolla och begrunda!

tribemap

Josua 20; Fristäder. Läs och begrunda!

Luk.5:17-39; Är du sjuk, låt inget få hindra dig, för att komma fram till Jesus. Jesus befinner sig i Kapernaum år 28 e. Kr. och detta läkaren Lukas berättar om har också författarna Matteus och Markus likaså, dessa upplevelse gjorde mäktigt intryck på dem alla. Låt inget eller ingen hindrar dig fram till Jesus; folkmassorna, du måste få hjälp av fyra som bär dig, taket på huset, kritiker o.s.v. Vad som än har drabbat dig, LÅT INGEN HINDRA DIG FRAM TILL JESUS! Jesus förlåter synder, botar den lame mannen som firas ner från taket. De skriftlärda och fariseerna tycker att Jesus hädar när han förlåter synder, men de glömde visst att den lame mannen hade faktiskt blivit helad. Jesus vet vad kritikerna tänker i sina hjärtan. Jesus kallar Levi, som också kallas Mattias. Fariseerna och de skriftlärda kritiserar också detta. Men Jesus svarar dem följande;

” Jesus svarade dem: “Det är inte de friska som behöver läkare utan de sjuka.  Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga till omvändelse utan syndare.”Luk.5:31,32

Jesus och fastan. En tredje gång kritiserar de skriftlärda och fariséerna Jesus och hans lärjungar på 22 verser. Jesus svarar dem följande;

“Ingen skär bort en lapp från en ny mantel och sätter den på en gammal. Om någon gjorde det skulle den nya manteln förstöras, och lappen från den nya manteln skulle inte passa till den gamla.  Ingen häller nytt vin i gamla skinnsäckar. Då skulle det nya vinet spränga säckarna och vinet skulle rinna ut och säckarna förstöras.  Nej, nytt vin bör man hälla i nya säckar.  Och ingen som har druckit gammalt vin vill ha nytt. Han säger: Det gamla är bäst.”Luk.5:36-39

Maria Hallman