EX LIBRIS 11 PIETISMEN 1


Pietismen. Kampen om religionsfrihet började redan på 1600-talet i Sverige. Ortodoxien fick ge sig för trycket av folkets gudslängtan. Men friheten har ett pris, många fick ge sin karriär, familj, liv, hemland och inte så få – sina liv – också i snälla Sverige! Stefan Hallman undervisar

Translate »