BIBELN 365 DAGAR – DAG 256

SCHEMITAH VECKAN! 9/11 VECKAN! SE VÅRA LIVE SÄNDNINGAR FRÅN JONATHAN CAHN TEXTAT OCH ÖVERSATT AV STEFAN HALLMAN I TRE DELAR PÅ VÅR HEMSIDA www.ctvc.se VAR PÅ ER VAKT DENNA VECKAN OCH KOMMANDE VECKA FÖR SJÄLVMORDSBOMBARE, BÖRSKRACHER OCH NATURKATASTROFER, FÖR ALLMÄNT KAOS I SVERIGE. KÄRA SYSKON OCH VÄNNER TA VARNING! DU HAR VÄL DIN SAK KLAR NÄR DET FRÄLSNINGEN I JESUS KRISTUS ? BARA I JESUS KAN DU VARA TRYGG VAD SOM ÄN HÄNDER! JESUS SÄGER; ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”Joh.11:25-2

DAGENS TEXTER; Ord. 23, 24 och 2 Kor. 5

Ord. 23;

“När du sitter till bords med en furste,
besinna då vem du har framför dig.
Sätt kniven mot din strupe
om du är alltför hungrig.” Ord. 23:1,2
“Ät inte den missunnsammes bröd
var ej lysten efter hans läckerheter,
för han handlar efter sina själviska beräkningar.
“Ät och drick” säger han till dig,
men menar det ej.” Ord. 23:6,7

“Tala inte för en dåres öron,
han föraktar dina kloka ord.
Flytta inte en gammal gränssten
och gör inte intrång på de faderlösas åkrar.” Ord. 23:9,10
“Låt inte pojken vara utan fostran,
slår du honom med riset skall han inte dö.
När du slår honom med riset
räddar du hans själ från dödsriket.” Ord. 23:13,14
“Umgås inte med drinkare
eller med dem som frossar i mat.
Ty drinkare och frossare blir fattiga,
och sömnaktighet ger trasiga kläder.
Lyssna till din far som har fött dig
och förakta inte din mor när hon blir gammal.” Ord. 23:20-22

TALA OM BAKFYLLA OCH KNARK HALLUCINATIONER, DET BESKRIVER ORDSPRÅKSBOKEN I DITALJ, NEDAN! 

“Vem ropar “ack”, vem ropar “ve”?
Vem vållar kiv, vem klagar?
Vem har sår utan orsak?
Vem har dimmiga ögon?
De som stannar länge vid vinet,
de som går för att pröva kryddat vin.
Se inte på vinet att det är så rött,
att det ger sådan glans i bägaren
och rinner ner så lätt.
Till slut biter det som en orm,
och stinger som en giftorm.
Dina ögon får då se konstiga syner,
och ditt hjärta talar galenskaper.
Du blir lik en som ligger mitt ute på havet
eller svävar i toppen av en mast.
“De slår mig, men det gör inte ont,
de ger mig stryk, men jag känner inget.
När skall jag vakna,
så att jag kan få tag i mer?” Ord. 23:29-35

ALKOHOL OCH ALLA TYPER AV DROGER, FLY FRÅN ALLT SÅDANT DET GER DIG BARA ETT HELVETE PÅ JORDEN OCH DESSUTOM ETT HELVETE I ALL EVIGHET!

Ord. 24;
“Genom vishet byggs huset,
genom förstånd hålls det vid makt.” Ord. 24:3

“Genom skicklig ledning kan du föra krig,
många goda rådgivare ger seger.” Ord. 24:6

“Låter du modet falla i nödens stund,
då blir din kraft ringa.” Ord. 24:10

“Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen,
men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.” Ord. 24:16

“Min son, frukta Herren
och kungen, ge dig inte i lag med upprorsmän.” Ord. 24:21

“Fullgör ditt arbete på marken,
gör allting klart åt dig på åkern.
Sedan kan du bygga dig ett hus.” Ord. 24:27

“Sov ännu något, slumra lite till,
lägg ännu en tid armarna i kors för att vila,
så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare
och armodet som en väpnad man.” Ord. 24:33.34

2 Kor. 5; Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10 och Försoningens ämbete; 5:11-21 handlar dagens texter om. 2:a Korintierbrevet skrevs i Macedonien under Paulus resa från Efesus till Korint, sannolikt i staden Fillipi på hösten 57 e. Kr. Detta var delvis ett försvarsbrev mot falska anklagelser. Emellertid hade en ny komplikation inträffat. Det var en grupp agitatorer, vilket intog en fientlig hållning till Paulus. Formellt var de kristna och kom från församlingen i Jerusalem, varifrån de hade fått anbefallningsbrev. Följaktligen blev de gott mottagna, när de nu under sina resor även besökte korintierförsamlngen. De gick under namnet apostlar utan att de därmed tillhörde apostlakolleget, det är dessa sändebud som Paulus avser i sitt sarkastiska uttryck “dessa övermåttan höga apostlar”. Dessa män var judaister och fariseiska kristna, som följde efter Paulus överallt, där han grundlagt kristna församlingar. De representerade en motmission mot hans fria evangelium, i det att de hävdade, att hedningarna först måste ställa sig under Mose lag, bl.a. genom att låta oskära sig, innan de kunde bli rättrogna kristna. I Korint vågade de inte lägga fram sin egentliga syn, utan de nöjde sig med att tills vidare undergräva Paulus auktoritet genom att angripa och misstänkliggöra hans person. De beskyllde Paulus för lättsinne, opålitlighet, feghet, kraftlöst uppträdande och till och med att Paulus hade förfalskat Guds Ord.

Paulus besvarar anklagelserna med undervisning och visdom. Anden har vi fått som en handpenning att vi tillhör himlen och Paulus vill hävda att frukta Gud och ge honom äran att det är ett inre verk som han gör i oss som naturligtvis återspeglar det yttre livet som “KRISTUSBREV” i världen. Nu lever inte längre jag men Kristus lever i mig och genom mig, all ära till Jesus.

” Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” 2 Kor.5:17-21

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

“Flyktingbarnen” invaderar Sverige

Ytterligare en stark, icke politiskt korrekt, artikel hämtad från Gatestone institute. Sverige öppna ögonen för sanningen…

av Ingrid Carlqvist, sv.gatestoneinstitute.org

En av de snabbast växande flyktinggrupperna till Sverige är de så kallade ensamkommande flyktingbarnen. Antalet asylsökande barn har fullständigt exploderat de senaste tio åren, vilket antas bero på att barn får asyl snabbare än vuxna, att Sverige inte kontrollerar barnens ålder och att man i efterhand får ta hit sin familj — trots att man vid ankomst påstod sig vara ensam i världen. Bara i juni ankom 1 500 asylsökande barn, och myndigheterna har nu stora problem att hitta boenden till dem.

Asylsökande barn är ett relativt nytt fenomen i den svenska migrationsfloran. De första siffror som finns är från 2004, och då kom 338 stycken till Sverige. Tio år senare var siffran makalösa 7 049, en siffra som mest troligt kommer att bli ännu högre i år.

Barnen kommer framförallt från Syrien, Eritrea, Afghanistan och Somalia, men eftersom ytterst få av dem kan visa några id-handlingar vet myndigheterna egentligen inte varifrån de kommer.

Problemet är att de varken är ensamma, flyktingar eller barn. De är ofta betydligt äldre än 18 (vilket tydligt syns på bilder) och inte sällan väldigt aggressiva män mellan 20 och 30 år. Alla vet de att deras chanser att få uppehållstillstånd ökar drastiskt om de påstår att de är under 18 år.

Den officiella svenska beteckningen “ensamkommande flyktingbarn” är förförisk. Den för tankarna till en 7-åring med trasiga kläder och en luggsliten nalle i handen — ett barfotabarn i världen. Äldre svenskar tänker ofelbart på de svenska insatserna för de finska vinterkrigsbarnen som i början av Andra världskriget strömmade till Sverige. Under 1939-1940 kom inte mindre än 9 000 finska barn som placerades i svenska fosterhem, allt medan Finland utkämpade Finska vinterkriget mot Sovjetunionen, som passat på att anfalla sitt grannland två månader in i Andra världskriget. Redan några få dagar efter att kriget upphörde i mars 1940 började hemtransporterna. I mitten av juni hade i princip alla barn återvänt hem till Finland.

Svenska journalister gör allt i sin makt för att vidmakthålla denna bild av “flyktingbarn”. Ett av de mer groteska exemplen är från 2011 då en reporter fårn gratistidningen City i Malmö besökte ett boende för unga män, och satte en isbjörnsnalle i famnen på Ahmad från Afghanistan. Ahmad påstås vara 16 år, men ser betydligt äldre ut. Så för att få svenskarna att uppfatta honom som ett litet värnlöst barn använder journalisterna nallen som rekvisita. Men riktigt så naiva är inte ens svenskarna. Bilden är en av de mest använda på alternativa medier för att bevisa det man kallar “bluffen om de ensamkommande flyktingbarnen”.

Flyktingbarn?

Flyktingbarn ?

Varför väljer då män mellan 25 och 30 år att posera som barn och bli placerade i fosterhem och satta i skolor för tonåringar? Svaret är att “barn” får sina ansökningar snabbehandlade och att 75 procent av dem får permanent uppehållstillstånd i Sverige.

Ett annat exempel på svenska journalisters oförmåga att skilja barn från vuxna kommer från Kristianstadsbladet. 2012 berättade tidningen om “Sveriges snabbaste 14-åring”, Saad Alsaud, som uppges inneha rekordet för svenska 14-åringar på 100 meter (11,82 sekunder). På bilden ser man “14-åringen” springa tillsammans med riktiga barn i 10-årsåldern — han ser snarare ut att vara deras pappa än några år äldre än dem.
Saad Alsaud (t v), ett ensamkommande “flyktingbarn” fotograferad 2012 då han påstods vara Sveriges snabbaste “14-åring”. 2011 delade en reporter från Malmö en nallebjörn och några skratt med “16-årige” Ahmad Farid (t h), ett ensamkommande “flyktingbarn” från Afghanistan.
Det anses orimligt att barn ska vänta längre än ett halvår på besked om de får stanna eller inte, och därför är det en stor fördel att i Sverige påstå att man är under 18 när man söker asyl. Eftersom barn inte kan placeras på vanliga flyktingförläggningar, hamnar de antingen i fosterhem hos svenska familjer eller i så kallade HVB-hem (hem för vård och boende). En sådan placering kan kosta de svenska skattebetalarna 5 000 kronor per person och dygn. I vissa fall har kommuner betalat 70 000 kronor i månaden för en enrumslägenhet.

En del av dem som jobbar på hem för “ensamkommande barn” har anonymt berättat för alternativa medier om bedrägerierna. Så här berättade signaturen “Isak” för Dispatch International i september 2014:

“Jag riskerar mitt jobb genom att berätta detta. … Många av oss har order om att hålla tyst. Det är tjänstefel att exempelvis kontakta Migrationsverket och avslöja att man vet att någon av de boende har ljugit i sin asylansökan. Tänk er in i den situationen! Fråga er själva om ni i det läget skulle riskera er familjs ekonomi och er karriär, om ni undrar varför jag varit tyst så länge. Detta är förklaringen till att så få vågar berätta. Internt är det dock så att en majoritet av handledarna på asyl -och PUT-boendena diskuterar detta med att “barnen” i själva verket är vuxna, som vore det en självklarhet! Om detta som jag säger får spridning kan vi dock räkna med att någon tabloid kommer att lyfta fram den minoritet handledare som ännu inte blivit medvetna om omfattningen av asylbedrägerierna — man ser det inte förrän man jobbat några år i branschen och tvingats inse hur det ligger till. Det är en process.”

Bara i juni anlände 1 500 “barn” till Sverige, vilket är den högsta siffran någonsin för en enskild månad. Flera nya boenden akutöppnas nu, samtidigt som ledig personal får avbryta sina semestrar för att ta hand om dem. Särskilt akut är läget i Göteborg som tagit emot 403 barn hittills i år.

För tidningen GT berättar Louise Parbring, tf verksamhetschef för Integration i Göteborgs stad, om situationen:

“Det är en extrem uppgång som är långt högre än vad vi hade kunnat föreställa oss. Vi har en oerhört akut situation i stan att möta upp och ta hand om dem.” Parbring hoppas därför att göteborgarna ska öppna sina hem. “Vi kommer behöva familjer som kan ta emot dem. Och det vore jättebra med volontärer på boendena till olika aktiviteter.”

Men problemen handlar inte bara om skattebetalarnas pengar och personalens avbrutna semestrar. De senaste åren har allt fler våldsamma incidenter inträffat på de hem som tar emot “barnen”. I december 2014 rapporterade till och med Sveriges Television (som annars gör sitt bästa för att dölja våld på flyktingförläggningarna) om en 15-åring från Afghanistan som slagit och hotat såväl personal som andra boende. Bland annat hade han tagit struptag på en 14-åring och kört ner hans huvud i en tallrik med glass. Han tafsade på flickorna på hemmet och flera av dem vågade inte vara kvar, utan rymde till andra boenden. Till sist flyttades 15-åringen till en egen lägenhet och är nu välkänd av polisen på orten.

Men en del försvinner frivilligt från sina boenden. För ett par år sedan försvann elva barn från Notgårdshemmet i Ludvika, enligt uppgift för att de var “missnöjda med maten samt möjligheter att få skjuts och fritidsaktiviteter”. Händelsen fick Dalarnas Tidning att reda ut vad som egentligen gäller för “barnen”, om de verkligen bor under så dåliga förhållanden att rymning är en logisk lösning. Bo Sundqvist, chef för kommunens kultur- och fritidsförvaltning som har ansvar för integrationsfrågorna, berättade:

“Alla som bor på Notgårdshemmet har tillgång till eget rum med säng, skrivbord och en stol. Busskort får de varje månad, cyklar och datorer finns att låna på boendet. Men exempelvis mobiltelefoner får de bekosta själva.”

Tidningens journalist skrev:

“Utöver mat och husrum har de cirka 1 900 kronor i månaden. Av dessa är 1 050 kronor vanligt barn- eller studiebidrag, medan resterande 855 kronor är ett särskilt stöd till ensamkommande barn, vilka alltså saknar föräldrar.”

Journalistens påstående om att de saknar föräldrar är dock en sanning med modifikation. Låt oss återgå till Ahmad från Afghanistan, han med isbjörnsnallen. För tidningen City berättade han att han och hans familj levde under hot i Kabul (vilket slags hot och från vilka framgår inte), och att hans familj därför tog beslutet att “betala en människosmugglare att föra den då 16-årige Ahmad i säkerhet. Säkerhet som i Europa.”

Men där tog Ahmads minne slut. City konstaterade lakoniskt att Ahmad inte minns hur lå̊ng tid resan tog, eller namnet på staden han anlänt till när han klev av Öresundståget på Malmö central. Dock visste han att han skulle promenera direkt till migrationsverket på Celsiusgatan och söka asyl. Hur detta var möjligt undviker tidningen att fråga honom om.

I andra länder använder man med framgång olika metoder för att åldersbestämma dem som påstår sig vara barn, men i Sverige anses detta numera fult och integritetskränkande. Nyligen visade en undersökning från Danmark att 72 procent av “barnen” i själva verket var vuxna. Att Danmark gör sådana här kontroller kan förklara att endast 818 barn sökte asyl där förra året, mot 7 049 i Sverige. Även i Finland och Norge ålderskontrolleras barnen, där uppskattas minst 66 procent vara äldre än 18 år.

Debattören och författaren Merit Wager skrev i september 2014:

“Att det skulle vara en så stor diskrepans mellan Sverige och övriga nordiska länder vad gäller asylsökande ensamkommande ‘barns’ ålder ter sig högst osannolikt.”

Wager citerade Anders Thomas som under åtta år var anställd på Migrationsverket:

“Det kändes rent bisarrt att sitta och utreda ’16-åringar’ som uppenbarligen var närmare mig i ålder. På den tiden fanns det möjligheter att göra en åldersutredning, det finns inte i dag utan man verkar släppa igenom i stort sett alla som säger sig vara barn. Vad händer när dessa vuxna män börjar i gymnasiet och går med riktiga 16-17-åringar?”

Redan 2013 uppmärksammade Merit Wager på sin blogg att ända upp till 86 procent av “barnen” som kommer till Sverige kan vara vuxna. Det året gjordes nämligen åldersbestämningar av 134 asylsökande barn — 116 av dessa visade sig vara över 18 år. Övriga 1072 “barn” undersöktes aldrig.

Wager skrev:

“Kostnaderna för ‘ensamkommeriet’ är enorma för de ca 86 procent vuxna som söker asyl som “barn”, om man utgår från de siffror Migrationsverkets generaldirektör rapporterar och applicerar dem på samtliga som utger sig för att var under 18 år. Det går inte att bortse från att det rör sig om hundratals miljoner kronor varje år. Inte för 116, men om det rör sig om ca 86 procent av alla påstått minderåriga som kommer till Sverige (t.o.m. 30 september 2013 har det kommit totalt 2558) så är summorna hisnande. Hisnande!”

Och hisnande summor är verkligen vad det rör sig om. I en artikel i Expressen 7 november 2014 erkänner Migrationsverkets presschef Fredrik Bengtsson att de ensamkommande flyktingbarnen är nästa stora miljardindustri i Sverige. Och de som tjänar på “barnen” är de i många fall privata entreprenörer som upplåter boenden.

Med en genomsnittskostnad på 2 000 kronor per barn och dygn, kostade de 7 000 “flyktingbarnen” som kom till Sverige förra året 5,1 miljarder.

Den senaste i raden av sanslösa historier om ensamkommande flyktingbarn är den om 17-åringen som 2013 skickades som “ankare” till Sverige. Familjen uppges ha betalat cirka 100 000 kronor för att skicka pojken till Sverige, och när han väl fick uppehållstillstånd skulle planen fullföljas — det vill säga familjen skulle också komma hit. Men 17-åringen var inte nöjd med att familjen fick komma, han tyckte att de svenska skattebetalarna även skulle betala deras resa. Han skickade en räkning till socialtjänsten på 25 000 kronor för flygbiljetterna, men fick avslag. Detta nöjde han sig inte med utan överklagade till förvaltningsrätten, som gav honom rätt.

Ett relativt nytt fenomen är barn, som faktiskt är barn, från Marocko. Eftersom Marocko inte är i krig har barnen inga asylskäl, och därför rymmer de ofta från flyktingboendena innan de får avslag på sin ansökan och drar därefter omkring på gatorna i Stockholm. Förra året sökte 381 marockanska barn asyl i Sverige. Oftast är de gatubarn från Tanger eller Casablanca som tidigt börjat med droger och har en stark misstro mot myndigheter.

Poliserna Christian Frödén och Mikael Lins, som arbetar i Stockholm, berättade 10 maj för Sveriges Television:

“Vi har lågt räknat 200 barn från Marocko som rör sig i city under kvällar och nätter och som begår brott. De är från 9 år och uppåt. De missbrukar ofta hasch och är helt oförstående till vår svenska hållning till droger.”

De marockanska pojkarna begår brott som stölder, snatterier, ficktjuveri och en del personrån, men myndigheterna vet inte hur man ska hantera dem som inte vill ta emot den hjälp Sverige erbjuder.

“Kortsiktigt så kan vi låsa in dem på SIS-anstalter (slutna behandlingshem) men det är kortsiktigt och för att rädda enskilda liv. Jag tror att det måste till en nationell samordning för att komma åt problemet”, sa polisen Christian Frödén.

Migrationsverket uppger att de tänker konsultera andra europeiska länder och “kanske måste skapa någon ny typ av hem för de här barnen”.

Som vanligt konstaterar Sverige att det är upp till de svenska skattebetalarna att slanta upp. Fjärran vore det dem att sätta ner foten och vägra överåriga män eller marockanska gatubarn asyl i Sverige, något som på kort tid hade kunnat få ner antalet asylansökningar från “ensamkommande barn”.

Sverige – Våldtäkthuvudstaden i väst!

Läs artikeln och se sanningen… Sverige är numera ett av världens värsta våldtäktsländer…

 

Artikeln hämtad från Gatestone Institute

sv.gatestoneinstitute.org

av av Ingrid Carlqvist och Lars Hedegaard

Fyrtio år efter att den svenska riksdagen enhälligt beslöt att förändra det tidigare homogena Sverige till ett mångkulturellt land, har våldsbrotten ökat med 300 procent och våldtäkterna med 1 472 procent. Sverige är nu på andra plats på listan över världens värsta våldtäktsländer, slaget bara av Lesotho i Sydafrika.

Typiskt nog säger rapporten inget om våldtäktsmännens bakgrund. Man ska dock komma ihåg att andragenerationsinvandrare räknas som svenskar i statistiken.

Uppseendeväckande ofta har de svenska domstolarna visat sympati för våldtäktsmännen och frikänt misstänkta som påstått att flickan ville ha sex med sex, sju eller åtta män.

Poddradioprogrammet Granskning Sverige ringde tidningarna Aftonbladet och Expressen för att fråga varför de beskrev förövarna som “svenska män”, när de i själva verket var somalier utan svenskt medborgarskap. De blev mycket upprörda över frågan om de kände sig ansvariga för att varna svenska kvinnor om att hålla sig borta från vissa män. En journalist frågade varför det skulle vara deras ansvar.

1975 beslöt Sveriges riksdag enhälligt att förändra det tidigare homogena Sverige till ett mångkulturellt land. Fyrtio år senare visar sig de dramatiska konsekvenserna av detta experiment: våldsbrotten har ökat med över 300 procent.

Tittar man på våldtäkter är ökningen ännu värre. 1975 polisanmäldes 421 våldtäkter till polisen; 2014 anmäldes 6 620. Det är en ökning med 1 472 procent.

Sverige är nu nummer två på den globala listan över våldtäktsländer. Enligt en studie från 2010, slås Sverige med 53,2 våldtäkter per 100 000 invånare bara av lilla Lesotho i södra Afrika som har 91,6 våldtäkter per 100 000 invånare.

Enligt siffror från Brottsförebyggande rådet, Brå, svarade 29 000 kvinnor att de blivit våldtagna under 2011 (vilket verkar tyda på att färre än 25 procent polisanmäler våldtäkter).

Märkliga förklaringar

Men hellre än att göra något åt problemen med våld och våldtäkter gör svenska politiker, myndigheter och medier sitt bästa för att bortförklara dessa fakta. Här är några av deras förklaringar:

Svenskar har blivit mer benägna att polisanmäla brott.
Lagen har ändrats så att fler sexualbrott klassas som våldtäkt.
Svenska män kan inte hantera den ökade jämställdheten mellan könen och reagerar därför med våld mot kvinnor (kanske den mest fantasifulla bortförklaringen).
En länge omhuldad feministisk myt är att den farligaste platsen för en kvinna är hennes eget hem, eftersom de flesta våldtäkterna begås av någon hon känner. Detta påstående dementerades av Brå-rapporten:

“I 58 procent av fallen var gärningspersonen helt okänd för den utsatte, i 29 procent av fallen var gärningspersonen en bekant och i 13 procent av fallen var gärningspersonen en närstående person.”

Brå skriver i rapporten att det inte finns några “större skillnader i utsatthet för sexualbrott mellan personer med svensk eller utländsk bakgrund”, medan de typiskt nog inte alls berör våldtäktsmannens bakgrund.

Unik befolkningsökning

1975, året då politikerna bestämde att Sverige skulle bli mångkulturellt, uppgick Sveriges befolkning till 8 208 442 invånare. 2014 fanns 9 743 087 svenskar – en ökning på 18,7 procent. Ökningen består uteslutande av invandring eftersom svenska kvinnor i genomsnitt föder 1,92 barn medan invandrade kvinnor föder 2,24 barn. Man ska dock hålla i minnet att andra generationens invandrarkvinnor räknas som svenska i statistiken.

Den svenska befolkningsökningen är unik. Aldrig förr har landets befolkning ökat i så snabb takt och Sverige är nu det land i Europa som växer mest.

De senaste 10-15 åren har invandringen mest bestått av flyktingar från muslimska länder som Irak, Syrien och Somalia. Kan massinvandringen förklara den svenska våldtäktsexplosionen? Denna fråga är svår att ge ett säkert svar på eftersom Sverige numera har förbjudit statistik baserad på människors härkomst och/eller religiösa tillhörighet. Men en möjlig förklaring är att människor från Mellanöstern generellt sett har en helt annorlunda syn på kvinnor och sex än skandinaver har. Och trots att det svenska etablissemanget försöker övertyga folket om att alla som sätter sin fot på svensk mark blir precis som de människor som bott här i tiotals generationer, så tyder fakta på något helt annat.

Den senaste statistiska undersökningen om invandrares och svenskars brottslighet gjordes 2005, och dess resultat omtalas i princip aldrig. Men det är inte bara så att man förtiger fakta om invandrares brottslighet, man går till hårt angrepp mot människor som skriver om det på exempelvis sociala medier.

Hets mot folkgrupp

Den sverigedemokratiske lokalpolitikern Michael Hess uppmanade till exempel svenska journalister att sätta sig in i islams kvinnosyn i samband med de många våldtäkterna på Tahrirtorget i Kairo under den “arabiska våren”. Han skrev:

“När ska ni journalister inse att det är djupt inrotat i Islams kultur att våldta och misshandla sådana kvinnor som inte rättar sig efter Islams lära. Finns ett stort samband mellan våldtäkter i Sverige och antalet invandrare från MENA-länder [Mellanöstern och Nordafrika].”

Kommentaren ledde till åtal för hets mot folkgrupp, och i maj förra året dömdes Michael Hess. Eftersom han var tidigare ostraffad bestämdes straffet till villkorlig dom och 80 dagsböter, trots att åklagaren menade att brottet egentligen borde medföra fängelsestraff. Målet har överklagats till hovrätten.

Michael Hess har själv bott många år i muslimska länder och är väl insatt i islams läror och kvinnosyn. Under rättegången framförde han bevis för hur våldtäkt hanteras inom sharia, och statistik som visar att muslimer är kraftigt överrepresenterade i svenska våldtäktsmål.

Men sanningen hade ingen bäring i målet, menade tingsrätten:

“Tingsrätten konstaterar att frågan om huruvida Michael Hess uttalande har varit sant, eller i vart fall för Michael Hess framstått som sant är utan betydelse i målet. Michael Hess uttalande ska bedömas utifrån den tidpunkt och vid det sammanhang som han skrivit uttalandet i. Vid gärningstidpunkten har Michael Hess inte hänvisat varken till etablerad forskning eller islamska källor. Det är först i samband med åtalet som Michael Hess har försökt påvisa stöd i forskning och religiösa skrifter. Tingsrätten konstaterar därför att det är uppenbart att Michael Hess uttalande inte varit en del i en saklig och vederhäftig diskussion. Michael Hess uttalande får därför anses ha gett uttryck för missaktning för invandrare med islamisk tro.”

Statistiska bevis

Så vad kan man dra för slutsatser av tillgänglig statistik?

Som en del av det försvar Michael Hess presenterade för domstolen använde han den statistik som finns om invandrarbrottslighet i Sverige, innan SCB slutade mäta. Han försökte få svar på två frågor:

Finns det en koppling mellan våldtäktsbrottslighet och utländsk bakgrund i Sverige?
Finns det en koppling mellan våldtäktsbrottslighet och någon specificerad utländsk bakgrund i Sverige?
Svaren på båda frågorna blev ett tydligt ja. Det finns 21 forskningsrapporter från 1960-talet fram till i dag och resultaten är entydiga: I alla rapporterna (antingen de mäter lagförda eller skäligen misstänkta gärningsmän) är personer med utländsk bakgrund grovt överrepresenterade jämfört med svenskar. Och det har blivit allt värre med åren:

1960-1970-talen – 1,2 till 2,6 gånger så ofta som svenskar
1980-talet – 2,1 till 4,7 gånger så ofta som svenskar
1990-talet – 2,1 till 8,1 gånger så ofta som svenskar
2000-talet – 2,1 till 19,5 gånger så ofta som svenskar
Även när variabler som ålder, kön, klass och bostadsort har justerats, kvarstår den mycket stora skillnaden mellan invandrare och svenskar.

Forskningsrapporterna har blivit allt glesare med åren, men i de arton som gjordes under 90- och 00-talen berörs våldtäktsbrottsligheten i elva. I alla redovisas en stark koppling mellan utländsk bakgrund och våldtäkter.

Trots att dessa siffror finns tillgängliga för myndigheter, politiker och journalister insisterar dessa på att statistiken inte avspeglar verkligheten.

Slående skillnader

Hur kommer det sig då att grannlandet Danmark endast hade 7,3 våldtäkter per 100 000 invånare jämfört med 53,2 för Sverige?

Dansk lagstiftning skiljer sig inte mycket från den svenska, och det finns ingen uppenbar anledning att tro att danska kvinnor skulle vara mindre benägna att anmäla våldtäkt än sina svenska systrar.

2011 polisanmäldes 6 509 våldtäkter i Sverige – men bara 392 i Danmark som har ungefär hälften av Sveriges befolkning. Så även när man justerar för storleken är skillnaden signifikant.

I Sverige gör myndigheterna allt för att dölja våldtäktsmännens ursprung. I Danmark avslöjade 2010 statens officiella statistikmyndighet, Danmarks statistik, att mer än hälften av de dömda våldtäktsmännen hade invandrarbakgrund.

Utlänningar överrepresenterade

Sedan 2000 har bara en svensk forskningsrapport gjorts om invandrares våldtäktsbrottslighet. Den gjordes 2006 av Ann-Christine Hjelm vid Karlstads universitet.

Där framgår det att 85 procent av de gärningsmän som dömdes till minst två års fängelse för våldtäkt i Svea hovrätt under 2002, var utrikes födda eller andra generationens invandrare.

I Brottsförebyggande rådets rapport från 1996 beräknas att invandrare från Nordafrika (Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien) var 23 gånger så ofta förekommande i våldtäktsbrott jämfört med svenskar. Män från Irak 20 gånger så ofta och män från Bulgarien och Rumänien 18 gånger så ofta. Män från resten av Afrika var 16,5 gånger så ofta förekommande i våldtäktsstatistiken och iranier, peruaner, ecuadorianer och bolivianer 10 gånger så ofta.

Gruppvåldtäkter

Ett nytt fenomen som drabbat Sverige med full kraft de senaste decennierna är gruppvåldtäkter – ett fram till dess i princip okänt begrepp i svensk kriminalhistoria. Antalet gruppvåldtäkter ökade kraftigt mellan 1995 och 2006, därefter har inga studier gjorts.

Ett av de värsta fallen inträffade 2012, då en 30-årig kvinna våldtogs av åtta män på ett asylboende i den lilla byn Mariannelund. Kvinnan kände flyktigt en man från Afghanistan som bott många år i Sverige, och när han föreslog att de skulle gå ut tillsammans en kväll tackade hon ja. Men mannen tog henne i stället till en flyktingförläggning där afghanska landsmän till honom bodde i väntan på att få sina asylskäl prövade, och lämnade henne helt försvarslös. Under natten våldtogs hon gång på gång av männen och när hennes “vän” kom tillbaka avslutade han det hela med att också våldta henne. Först på förmiddagen lyckades hon krypa ut ur rummet och ringa polisen. Åklagaren kallade händelsen “det grövsta våldtäktsbrottet i svensk rättshistoria”.

Sju av männen dömdes till fängelse i mellan 4,5 och 6,5 år. Fängelsestraff förkortas regelmässigt med en tredjedel så det dröjer inte länge förrän de är redo för nya övergrepp – antagligen mot vantrogna kvinnor.

Vid gruppvåldtäkter är oftast både offer och gärningsmän unga och nästan alla förövarna har invandrarbakgrund, de flesta kommer från muslimska länder. Häpnadsväckande ofta har domstolarna visar sympati för förövarna. Flera gånger har de frikänt misstänkta eftersom de hävdat att flickan ifråga ville ha sex med sex, sju, åtta olika män.

Ett mycket uppmärksammat fall inträffade 2013 i Stockholmsförorten Tensta, där en 15-årig flicka var instängd i ett rum medan sex killar med invandrarbakgrund hade sex med henne i tur och ordning. Tingsrätten dömde dem, men hovrätten friade med hänvisning till att inget våld förekommit och att flickan inte befunnit sig i ett “hjälplöst tillstånd”.

För några veckor sedan rapporterade alla stora svenska medier om en brutal gruppvåldtäkt på Finlandsfärjan Amorella som trafikerar sträckan Stockholm-Åbo. Stora rubriker informerade läsarna om att förövarna var svenskar:

Flera svenska män misstänkta för våldtäkt på Finlandsfärja (Dagens Nyheter).
Sex svenska män våldtog kvinna i hytt (Aftonbladet).
Sex svenskar gripna för våldtäkt på färja (Expressen).
Åtta svenskar misstänks för färjevåldtäkt (TT).
Vid en närmare titt visar det sig att sju av de åtta misstänkta är somalier och en är från Irak. Ingen av dem har svenskt medborgarskap så de var inte ens svenskar i den meningen. Enligt vittnen hade männen gått runt på färjan och letat efter kvinnor att ha sex med. Polisen har släppt fyra av dem (de är dock fortfarande misstänkta) medan fyra (alla somalier) sitter häktade.

Webbradion Granskning Sverige ringde upp Aftonbladet och Expressen och frågade varför de beskrivit gärningsmännen som “svenska män” när sanningen var att de var somalier. Det var irrelevant, menade journalisterna. De blev väldigt förnärmade när de fick frågan om de kände något ansvar för att varna svenska kvinnor om att de gör klokast i att hålla sig borta från vissa män. En journalist frågade varför det skulle vara deras ansvar.

“Om kvinnorna visste skulle de kanske ha hållit sig borta från dessa män och därmed undgått att bli våldtagna”, sa reportern från Granskning Sverige. Och fick luren i örat.

Vänsterns sista strid är här!

Bra artikel från nyhetsorganet Samtiden, värd att sprida. Sanningen måste fram!

Nasrin Sjögren. ©Samtiden.
Vänsterns sista strid är här
Publicerad 6 augusti av Samtiden i Krönika

Det är i behärskad vrede samt med sorg och oro jag skriver dessa rader. Känslan av surrealism hänger tungt över mig. I tisdags stormades Östermalms tunnelbanestation av en pöbel bestående av till orcher förväxlingsbara självrättfärdiga demokratihatare. Ivrigt påhejade av sektvänstern inom de svenska riksmedierna rev de ner och sönder den reklamkampanj som SL hade satt upp för SD:s räkning. Ett i alla delar harmlöst meddelande på engelska till utländska turister där man bad om ursäkt för att den svenska regeringen vägrar göra någonting meningsfullt åt det tiggeri som har blivit en sorglig syn över hela Sverige.
Sin vana trogen hetsade vänstern upp sig genom att hävda att detta var ett uttryck för rasism. För vi vet ju alla att tiggare är en ras och folkgrupp… Eller, nej. Det är de visst inte. Så de valde att direkt översätta tiggare till romer för att på så vis återigen få göra det de älskar att göra: peka ut sverigedemokrater som onda rasister. Under det deliriska upploppet passade ett gäng av dessa våldsverkare på att angripa Nyheter idags Chang Frick. Som råkar ha just romskt och judiskt påbrå. Han var där som journalist med sin kamera. För detta skulle han uppenbarligen få sota dyrt. Han misshandlades liggande och fick sin kamera sönderslagen. Allt under rop om vilken hemsk rasist han var. Helt oprovocerat.
Omkring honom stod såväl journalister från de stora tidningarna som polis. Ingen av de lyfte ett finger åt något håll. Changs assistent, en man från Rumänien, angreps även han och blev spottad på. När Chang försökte polisanmäla attacken till en polis som hade bevittnat allt vägrades han det och blev ombedd att avlägsna sig. Efteråt jublar vänstermobben på Twitter över hur nöjda de är med misshandeln av Chang Frick. Detta är alltså de anti-rasister som talar sig varma för rumänska romer och håller högtidstal om att aldrig glömma andra världskrigets fasor och aldrig låta förföljelser av judar inträffa på nytt.

Så här är det: dessa människor drivs varken av omsorg eller kärlek till sina medmänniskor. Vad de än påstår själva. Deras drivkraft är rent hat, destruktion och aggressivitet. De är inte demokrater. De gillar inte olika. De vill inte ha ett fungerande land. Faktum är att de inte vill ha något land alls. De vill avskaffa nationalstaten. De vill jaga ner och ha ihjäl varenda människa som råkar bära på en annan uppfattning och åsikt än den de har bestämt. Det som hände i förrgår var ingenting mindre än en ren krigsförklaring från demokratins dödgrävare mot allt vad ordning, skönhet, civilisation, tolerans och dialog heter. Det är i sig ingenting nytt. Det som däremot är direkt alarmerande är vad de närvarande poliserna och journalisterna signalerade med sin likgiltiga passivitet.

Endast två ledarskribenter i de etablerade medierna har berört att en urspårad och aggressiv mobb fysiskt angrep och misshandlade tjänstgörande journalister i för två dagar sedan. Hade det varit en av deras egna hade det varit det enda vi hade fått lyssna till i TV-kanalernas morgonsoffor och läsa om på ledarsidorna. Men nu tittar de allra flesta åt ett annat håll och låtsas som att det regnar. Med detta skickar det officiella Sverige ett tydligt budskap. De meddelar att, så långt det kommer an på dem, finns där inte längre någon rättsstat i realiteten. Våldsverkarna har fri lejd att begå brott mot såväl egendom som liv och hälsa. Nattvandrarstaten är ett faktum, där de samhällsbärande institutionerna har abdikerat i hög grad och det är upp till envar att försvara sig själv efter bästa förmåga.
Vänstern håller på att tappa det järngrepp de har haft om samhället som helhet alltsedan 1968. Det vi bevittnar nu är slutet på deras framgångssaga. De förlorar alltmer av sitt folkliga stöd för var dag som går. Deras problemformuleringsprivilegium förtvinar i samma takt som deras bisarra postmoderna maktanalyser lättar från marken och förlorar all verklighetsanknytning. Sverige förfaller i en rasande och accelererade takt i skrivande stund. Vanliga människor ser med sina egna ögon och hör med egna öron. Hur än politiker, journalister och förnumstiga besserwissrar kommer med beskäftiga tirader i syfte att uppfostra befolkningen. Det driver givetvis vänstern till vansinne. De har haft monopol på makten så länge att de inte tänker släppa den utan kamp. Så de blåser upp till strid. En sista strid innan de faller och deras era är ett minne blott.

Hur motbjudande och fruktansvärd jag än finner tanken, är jag rädd att tisdagen mycket väl kan ha varit startskottet för att våldsamma konflikter mellan olika våldsbejakande grupper kommer att eskalera och bli en allt vanligare syn. Extremnationalistiska grupper kommer inte att vara nödbedda i att besvara vänsterns stridsrop. Det är människor som varken väjer för att misshandla andra eller att utsätta sig för risker för egen del. Som i alla liknande fall och i vanlig ordning hamnar vanliga människor i riskzonen när konflikter och social oro utbryter.

Det enda sättet att sätta stopp för ett sådant scenario är att vi som vill ha ett fungerande, fredligt och demokratiskt land står upp som en man för våra värderingar. För vi är fler än dem. Vi vanliga människor som lever, verkar och finns i verkligheten för att vi inte har något annat alternativ. Vi som inte kan bepansra oss bakom välbärgade medelklassområden fyllda med vita rika privilegierade människor. Sådana som är så begeistrade över sin översvallande men inbillade godhet att de kan kosta på sig att peka med anklagande fingrar mot oss andra otäckingar som tvingas leva i det sönderfallande samhälle de romantiserar kring på behörigt avstånd. Vi är den stora breda majoriteten. Nu kommer det an på oss att försvara det vi tror på. Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, tryckfrihet, mötesfrihet och varje annan fri- och rättighet. Lika för alla. På riktigt.

Så fatta mod och ta sats. Stå upp för det du tror på och håller kärt. Backa inte en millimeter. Visa för vänstermaffians intellektuella och moraliska dvärgar att vi inte låter oss skrämmas till tystnad längre. Vi älskar Sverige och är stolta över alla de svenskar, döda och levande, som har byggt landet. Vi hedrar och respekterar den svenska kulturen. Inte för att den är fullkomlig, utan för att den är vår. Inga fler krökta ryggar och nedslagna blickar. Stå stolta och rakryggade för det som är sunt, sant, rätt och gott. Det är exakt där striden står nu. Vi måste göra det tydligt att vi hellre dör stående än lever på knä. Om vi visar Sverigehatarna att de varken kan dupera eller kuva oss är segern vår. De är nämligen lika fega som glada i våld.

När de förstår att de är genomskådade och maktlösa kommer de att skamset smyga iväg med svansen mellan benen. Låt oss se till att det händer. Drivna av kärlek och styrka. Tillsammans.

Nasrin Sjögren

 

VÄCKELSEMÖTEN STEFAN & MARIA HALLMAN

AVESTA

JENS GARNFELDT

5-7 juni

LOVSÅNG STEFAN & MARIA HALLMAN

info; 073 53 41 95 7

 

SOLHAGA SÄVSJÖ

11-12 juli

PREDIKAN & LOVSÅNG

STEFAN & MARIA, DAVID HALLMAN

info; 070 22 38 7 38

 

SKARA SOMMARLAND

TÄLTMÖTEN

5-9 Augusti

Evangelist KG JONSSON

LOVSÅNG STEFAN & MARIA

DAVID HALLMAN

info; 076 39 47 19 7

 

JÖNKÖPING

10-12 april

JENS GARNFELDT

LOVSÅNG STEFAN & MARIA

DAVID HALLMAN

info; 0760 158 768

 

KANAL 10 LIVE

28 april

NEPALINSAMLING

BÖRJE CLAESSON MIKAEL ALFVEN

LOVSÅNG STEFAN & MARIA

DAVID HALLMAN

info; 072 180 13 83

 

 

 

Älmhultväckelsen Jens Garnfeldt Del 19 av 20

Från det historiska väckelseskeendet i Älmhult 19 Augusti 2013 – 2 April 2014. Under 84 möten upplevde vi Herrens härlighet och en Andeutgjutelse som vi aldrig kommer att glömma. Folk kom från när och fjärran – från Tyskland, Danmark, Norge, RyskFinska gränsen och från hela Sveriges avlånga land. Man stod i kö i timmar för att få en plats på Skånevägen 34 i Älmhult. Samtidigt med denna ÄlmhultVäckelse gjorde vi 32 program “Hello Asia” som nådde ut till stora delar av Asien. Dessa Program kan du se i repris varje Söndag mellan kl. 17-18. Tolk Stefan Hallman www.ctvc.se

Gud gör Mirakler i direktsändning på Visjon Norge! Sändning idag 10.00. 18.30!

Aposteln Guillermo Maldonado från Miami – Missa inte dessa möten! Otroligt lovsångsband från Miami STARK förkunnelse och en överbevisning i Ande och kraft med demonstrerade Tecken och under. Igår kväll reste sig folk ur rullstolar, döva fick sin hörsel, nya kroppsdelar växte ut! Mötena sänds Live på Visjon Norge kl.10.00 och 18.30 Idag! Missa inte – Gå till visjon Norges hemsida och klicka på “Se direkte” i högra hörnet.

http://www.visjonnorge.com/tv/se-web-tv

Maldonado

Translate »