MIRAKLET PÅ AZUSA STREET

Väckelsen på Azusa street 1906-1909 betraktas som pingstväckelsens moderna födelse. I denna trailer ser du en del klipp om en kommande film om händelsen. Bl.a så ser du den nyligen avlidne pingstpredikanten Myles Monroe predika på pingstväckelsens 100 års jubileum i Los Angeles 2006.

Du får höra Einar Ekberg sjunga och Lewi Pethrus predika!