Valet i Israel – Mitt i det profetiska skeendet…Be!

Idag är det val i Israel, ett ödesval. Premiärminister Netanjayu lovade i går kväll att om han och Likudpartiet vinner, kommer det aldrig bli någon palestinsk stat. Hans motståndare utlovar det motsatta, att återuppta fredssamtalen med palestina och stöd till USA:s avtal med Iran.

Dramatiskt och spännande – Be för Israel och om fred för Jerusalem.

Här ytterligare kommentarer direkt från Jerusalem för 30 minuter sen… Dramatiken ökar, Världen håller andan, kanske aldrig ett demokratiskt val haft så dramatiska följder… Vi ropar till Herren…

Stefan Hallman www.ctvc.se

Egyptisk forskare: 40 miljoner muslimer lever på socialbidrag i Europa.

Artikel från “NORGE idag” vecka 11 2015

Översättning Stefan Hallman www.ctvc.se

En egyptisk forskare hävdar att 40 milj muslimer lever på socialbidrag i Europa. 35 % av alla som mottar socialbidrag i Norge är invandrare.

Den egyptiska forskaren Ali Abd Allah all stod fram på Mayadeen TV i Libanon med ett uppseendeväckande tal. Han hävdar att 80 % av de 50 miljoner muslimer som bor i Europa lever på det offentliga välfärdssystemet. Dessa uppgifter kommer från den israeliska ”think-tanken” MEMRI som lagt upp ett video klipp från programmet på Internet.   Programmet på den libanesiska tv-kanalen tog upp ett tema som är knutet till muslimsk invandring i Europa. Den egyptiske forskaren hävdar att det stora flertalet av muslimer I Europa inte bidrar till samhället i landet dit det utvandrat. Utan muslimerna utnyttjar det sociala välfärdssystemet.

– arbetslösheten bland muslimer är hög. Många muslimer har inte respekt för lagen i landet där de bosatt sig. Därför är det en hög andel av de kriminella handlingar som utförts i dessa länder, utförda av muslimer, hävdar Ali Abd al-Al. Den egyptiske forskaren pekar på att många muslimer kom till europeiska länder som flyktingar eller som olovliga invandrare.

– de drog till Europa för att det sociala välfärdsordningarna ger dig utbetalningar i nivå med lönerna i landet det bosatt sig. Ungefär 80 % av 50 milj muslimer i Europa lever på sådana välfärdssystem. Det utgör i dag ett hot mot Europas trygghetssystem och finansiella stabilitet hävdar al-Aal.

I mars 2013 tog den norska statstelevisionen upp det ekonomiska befintliga läget för det muslimska invandrarna i Norge. Statskanalen visade att invandrarna utgör 13 % av folkmängden men hela 35 % av dem lever på socialbidrag. Byrådirektör Björn Gudbjörgsrud hade följande förklaring:

Det är därför de inte har koppling eller liten koppling till arbetslivet och heller inte har upparbetat sig rätt emot folk försäkringssystemet, sa Gudbjörgsrud.

Direktören sa också att det har varit en ökning i antal invandrare som tar emot arbetslöshets ersättning.

-detta är ett resultat av ökande arbetsinvandring.

Utredningsledaren i integrations och mångfalddepartementet, Anders Fyhn, sade till till NRK att den höga andelen personer med invandrar bakgrund i socialhjälp-statistiken beror bland annat på att många, på grund av kort boende tid, och avsaknad av kopplingar till arbetsmarknaden inte heller har upparbetat tillgång till övriga trygghetssystemet.

– De har inte kunnat få hjälp genom några andra ordningar. Familjen med flykting bakgrund är särskilt överrepresenterade. Många av dessa familjer har förhållandevis många barn och antalet som mottar socialhjälp blir då också väldigt hög, säger Fyhn.

År 2011 konstaterade regeringen att på lång sikt kommer det vara en utmaning kopplat till kombinationen mellan invandring och välfärdssystem.  Forskaren Anne Britt Djuve, säger att välfärds systemet bör knytas tätare till anpassning och uppehållstillstånd.

– chansen att systemet missbrukas ökar när saker är mindre synliga. Speciellt när utbetalningarna går över landsgränserna och undgår kontroll. Utbetalningarna måste kopplas mot aktivitet säger Djuve.

Enligt den statistiska centralbyrån ökar antalet människor med muslimsk bakgrund i den norska befolkningen, från 163.000 år 2008 till 185.000 vid utgången av 2011. 2009 fanns det 127 muslimska trossamfund med statsbidrag i Norge.

Ivar Fjeld,  redaksjonen@idag.no

Kommer USA att böja sig för Iran?

Läs och begrunda… Från tidningen NORGE idag, vecka 11, 2015

Översatt av Stefan Hallman www.ctvc.se

 

Hotet från Iran när det gäller kärnvapen är inte en fantasiprodukt. Landets översta ledare, som för övrigt är inlagd på sjukhus för cancer, har Israels utrotning som sin sista önskan och en atombomb är hans enda möjlighet att klara det. Hela den Iranska regimen står samman för att uppfylla denna önskan.

Oavsett vem som tar ledningen efter Khomeini kommer hans atomprogram och hans mål om att utrota Israel stå allra högst på uppgifts listan. Varje tanke om att moderata krafter kanske skulle kunna få mer makt är en farlig illusion. Det finns ingen i den iranska regimen som kommer kunna utmana de doktriner Ayatollah Khomeini grundlade under den shia islamiska revolutionen 1979.

En stabilisering i Mellanöstern måste eventuellt bygga på en framtida terrorbalans mellan ett shia-islam dominerat Iran och ett Sunni-Islam dominerat område med centrala land som Egypten och Saudiarabien. Också där orienterar man sig nu mot en utveckling av egna atomprogram. Men den möjligheten hör i bästa fall framtiden till.

Det var mot den allvarliga bakgrunden som premiärminister Benjamin Netanjahu höll sitt tal till den amerikanska kongressen 3 mars i år. Där varnade han USA och västvärlden mot att ingå ett avtal med Iran vilket skulle både möjliggöra, legitimera och snabba på en iransk atomupprustning.

För tre år sedan lovade president Obama, Netanjahu, att Iran aldrig skulle få lov till att utveckla kärnvapen. Sedan dess har USA kommit i kläm på grund av framväxten av Isis ”den islamiska staten IS” som utgör ett direkt hot mot USA och allt var USA har uppnått i Mellanöstern de sista 25 åren. USA:s och andra västliga länders tillbakadragande från denna region och deras vägran att sätta in en ny militär insats, har öppnat för de stora erövringar Isis har uppnått, något som har gett USA och Iran ett gemensamt problem; att begränsa utbredandet av Isis.

Det är dessa gemensamma intressen som har lett till framgång i förhandlingarna om Irans atomprogram och som har skapat en intressekonflikt i förhållandet mellan USA och Israel. Israel fruktar att president Obama har svikit sitt löfte till Israel och att han låtit sig förledas att ge efter för iranska atomkrav i utbyte mot iranskt bistånd i kriget mot Isis.

Det sista har han fått, men frågan är vad som nu sker med stabiliteten i Mellanöstern och hoten mot Israel. Det man säger är att intressekonflikten mellan USA och Iran har blivit en konflikt mellan USA och Israel. Det är denna intressekonflikt som fått ett dramatiskt uttryck i debatten kring premiärminister Netanyahus tal till kongressen. I tiden efter den arabiska våren, som ledde till en tydlig försvagning av den arabiska världen, har Iran förstärkt sitt militära och politiska grepp om Jemen, Syrien, Libanon, Irak, Gaza och Bahrain. Denna expansion har från iransk sida också fokus på Israel som gradvis omringas av Iran-stöttade organisationer som Hizbollah och Hamas. På kort tid har Iran utvecklat sig till ett dominerande regionalt maktcentrum med växande stöd både till lokala och internationella terror-organisationer. Iran är idag huvudsponsor för internationell terrorism långt utanför Mellanöstern. För Israel är det därför inte möjligt att lita på de iranska löftena till USA när Irans ledning samtidigt framhäver målet om att utrota Israel.

I sitt tal till kongressen påpekade Netanyahu att ett avtal med Iran, där man godtar landets atomprogram och sen avslutar sanktionerna mot landet kan vara ett av det mest ödesdigra utrikespolitiska besluten i det 21:a århundradet. Därför är det samtidigt viktigt att se till att Iran slutar med att exportera terror, slutar att lägga sig i andra länders inre angelägenheter och slutar upp med att hota Israels existens. Utan en sådan förändring i Irans politik bör man inte ingå något som helst avtal med det landet.

Som väntat fick Netanyahu så historiska tal, väldigt lite utrymme i norska medier, deras huvudintresse var istället att förmedla alla varningar mot att talet skulle hållas. Däremot fick talet ovanligt positiva reaktioner i arabiska medier där man naturligtvis uppfattar det gemensamma problem Israel och de arabiska länderna har, gällande ett atom upprustat Iran. Det råder en allmän oro i den har arabiska världen för den destabiliserande roll Iran har i regionen, med sitt stöd till separatister och terror organisationer. Ett Iran med atomvapen under utveckling, kommer helt klart att öka spänningen och oron i regionen, med svaga utsikter till en fredlig utveckling. Denna fara blir inte mindre om Iran går in i ett tätare samarbete med USA om att bekämpa Isis.

Det var en symbolik knutet till Netanyahu´s tal till kongressen vi denna tidpunkt. Historiskt finns det en klar parallell mellan judarnas kamp för överleva under iransk hot om utrotning idag och den historiska drottning Esters kamp mot utrotningen av judarna från persernas sida. Israels kamp för att överleva i en region som ständigt mer och mer präglas av irrationell politik, kräver åtgärder och handlingskraft från landets ledare.

Det är också nödvändigt att de övriga västliga civilisationen vaknar och förstår att vi står inför en irrationell ondska i denna del av världen och man nu använder sund skepsis när det gäller vad man kan förvänta sig av avtal som ingås under sådana förhållanden. Netanyahus varningar sträcker sig och så till oss.

 

 

Michal Rachel Suissa, NORGE IDAG, Kulturbilaga, vecka 11 2015

 

 

Premiärminister Benjamin Netanyahus tal till USA:s Kongress

Sveriges relationer i Mellanöstern blir allt mer komplicerade, nu senast kom regeringen, med Margot Wallström och Stefan Lövén i spetsen, på kant med den viktiga maktfaktorn arabförbundet, efter fördömanden av SaudiArabiens antidemokratiska styre och medeltida lagstiftning. Det må ju vara hänt, att Wallström har rätt i sak. Men frågan är bara kan man bete sig hur som helst på storpolitikens maneger? Verkar som om Wallström, Löven & C:O, får gång på gång sig en näsbränna av det internationella samfundet. Man skäms för politikerna. Det är inte bra att Sverige gång på gång blir smutskastat i den internationella pressen, att Sveriges utrikesminister får åka med ogjort ärende hem från Israel då politikerna vägrat träffa henne.

Idag läser vi att Benjamin Netanjahu anklagar Skandinavien (läs Sverige) att konspirera mot honom, för att få han och Likudpartiet att förlora valet den 17 Mars. (http://rt.com/news/240697-netanyahu-scandinavia-accuse-elections/)

I tider där Israel blir alltmer utsatt och hotat, skulle de skandinaviska länderna, med Sverige i spetsen stått upp på barrikaderna och slagit en politisk “skyddsring” kring den enda fungerande demokratin i hela mellanöstern. Men istället får vi följa en alltmer dramatisk vänstervridning, propalestinsk och antisemitisk regeringslinje. Det står otroligt mycket på spel nu i Mellanöstern. Det drar ihop sig. Iran, Irak, Syrien, Libanon, Israel, Ryssland, Ukraina, Nord-Korea, USA, Pakistan, Afghanistan… nu börjar bitarna av scenen komma på plats för Harmageddon. Jag väljer att läsa och lägga ut översättningen av Premiärminister Benjamin Netanyahus omstridda tal i USA:s Kongress. Läs det och börja be. Läget är allvarligt, värre än vi förstått.

Stefan Hallman

“Var starka och frimodiga. Var inte rädda eller förfärade”

Premiärminister Benjamin Netanyahus tal till USA:s kongress förra veckan fick stor uppmärksamhet i världens medier – men innehållet i talet mötte nästan inte alls något intresse i svenska medier. Här kommer därför en översättning av några centrala delar av den israeliske premiärministerns tal.

Mina vänner, jag är djupt tacksam för möjligheten att tala för tredje gången inför världens mest betydelsefulla lagstiftande församling, USA:s kongress. Jag vill tacka alla för att ni är här i dag. Jag vet att mitt tal har orsakat mycket kontroverser. Jag beklagar djupt att några ser min närvaro här som politisk. Det var aldrig min intention.
Jag vill tacka er, demokrater och republikaner, för ert genensamma stöd för Israel, år efter år, decennium efter decennium. Jag vet att, oberoende av vilken sida av gången ni sitter på, står ni med Israel. Den säregna alliansen mellan Israel och USA har alltid stått över politiken, eftersom USA och Israel delar en gemensam framtid, en framtid av förlovade land som rymmer frihet och erbjuder hopp. Israel är tacksamt för det stöd som Amerikas folk och Amerikas presidenter gett oss, från Harry Truman till Barack Obama.

Mina vänner, när jag har kommit hit i dag som premiärminister för Israel, känner jag en djup skyldighet att tala till er om en fråga som mycket väl skulle kunna hota överlevnaden för mitt land och framtiden för mitt folk: Irans strävan efter kärnvapen.
Vi är ett gammalt folk. I vår nästan 4000-åriga historia har många försökt att vid flera tillfällen förgöra det judiska folket. I morgon kväll, i samband med den judiska högtiden Purim, kommer vi att läsa i Esters bok. Vi kommer att läsa om en mäktig persisk kunglig rådgivare med namnet Haman, som planerade att förgöra det judiska folket för cirka 2500 år sedan. Men en modig judisk kvinna, drottning Ester, avslöjade komplotten och gav för det judiska folket deras rätt att försvara sig mot sina fiender. Komplotten omkullkastades. Vårt folk räddades.
Idag står det judiska folket inför ett nytt försök, från ytterligare en persisk potentat, att förgöra oss. Irans högste ledare ayatolla Khamenei har spytt ut det äldsta hatet av antisemitism med den nyaste tekniken. Han twittrar om att Israel måste förintas. Du vet, i Iran är det inte precis gratis med internet. Men han skickar tweets på engelska att Israel måste förstöras.
För dem som tror att Iran hotar den judiska staten, men inte det judiska folket, lyssna på Hassan Nasrallah, ledare för Hizbollah, den ledande Iran-stödda terroristen. Han sa: ”Om alla judar samlas i Israel, kommer det att spara oss besväret att jaga dem runt om i världen.”
Men Irans regim är inte bara ett judiskt problem, lika lite som den tyska nazi-regimen bara var ett judiskt problem. De sex miljoner judar som mördades av nazisterna var en bråkdel av de 60 miljoner människor som dödades i andra världskriget. Så utgör även Irans regim ett allvarligt hot, inte bara mot Israel, utan också mot freden i hela världen. För att förstå hur farligt Iran skulle vara med kärnvapen, måste vi till fullo förstå vilken typ av regim det handlar om. Folket i Iran är mycket begåvade människor. De är arvtagare till en av världens stora civilisationer. Men 1979 blev landet kapat av religiösa fanatiker – religiösa fanatiker som omedelbart införde en mörk och brutal diktatur.
Det året utarbetade dessa fanatiker en ny författning för Iran. De instruerade revolutionens väktare inte bara för att skydda Irans gränser, men också för att fullborda det ideologiska uppdraget jihad. Regimens grundare, ayatolla Khomeini, uppmanade sina anhängare att “exportera revolutionen i hela världen.”
Jag står här i Washington DC och skillnaden är så tydlig. USA:s grunddokument lovar liv, frihet och strävan efter lycka. Irans grunddokument utlovar död, tyranni och strävan efter jihad. Och i takt med att stater kollapsar i hela Mellanöstern, fyller Iran tomrummet för att uppnå just det.
Irans allierade i Gaza, dess lakejer i Libanon, dess revolutionära vakter på Golanhöjderna håller fast Israel med tre tentakler av terror. Uppbackad av Iran, slaktar Assad syrier. Uppbackade av Iran härjar shiitiska miliser i Irak. Uppbackade av Iran, tar houthierna kontroll över Jemen och hotar de strategiska sunden vid mynningen av Röda havet.

Låt er inte luras. Kriget mellan Iran och ISIS gör inte Iran till en vän till Amerika. Iran och ISIS tävlar om den krona som tillhör militant islam. En kallar sig den Islamiska republiken. Den andra kallar sig Islamiska staten. Båda vill införa ett militant muslimskt imperium, först i regionen och sedan över hela världen. De är bara inte överens om vem som ska bli härskare över detta imperium.
I detta dödliga maktspel, finns det ingen plats för Amerika eller för Israel, ingen fred för kristna, judar eller muslimer som inte delar den medeltida islamistiska tron, inga rättigheter för kvinnor, ingen frihet för någon. Så när det gäller Iran och ISIS så är fienden till din fiende fortfarande din fiende.

Skillnaden är att ISIS är beväpnade med slaktknivar, stulna vapen och Youtube, medan Iran snart kan vara beväpnat med interkontinentala ballistiska missiler och kärnvapen. Vi måste alltid komma ihåg – jag säger det en gång till – den största faran som vår värld står inför är äktenskapet mellan militant islam och kärnvapen. Att besegra ISIS och låta Iran få kärnvapen skulle vara att vinna kampen, men förlora kriget. Vi kan inte låta det hända.
Men det, mina vänner, är precis vad som kan hända, om uppgörelsen som förhandlas om nu accepteras av Iran. Avtalet kommer inte att förhindra Iran från att utveckla kärnvapen. Det skulle snarare garantera att Iran fick dessa vapen, mängder av dem.

Låt mig förklara varför. Medan det slutliga avtalet ännu inte har undertecknats, är vissa delar av den eventuella uppgörelsen nu offentliga handlingar. Det behövs inte en underrättelsetjänst och hemlig information för att veta detta. Du kan googla det. Om det inte sker en dramatisk förändring, vet vi att ett avtal med Iran kommer att innefatta två stora eftergifter.

Den första stora eftergiften är att Iran tillåts behålla en stor infrastruktur för kärnkraft, vilket skulle förse landet med en kort startsträcka för att skapa bomben. Startsträckan består av den tid det tar att samla tillräckligt med vapenuran eller plutonium för en atombomb. Enligt avtalet ska inte en enda kärnanläggning rivas. Tusentals centrifuger som används för att anrika uran skulle fortsätta att vara i drift. Tusentals fler skulle tillfälligt kopplas från, men inte förstöras. Eftersom Irans kärnprogram skulle lämnas i stort sett intakt, skulle Irans starttid vara mycket kort – ungefär ett år enligt amerikanska bedömare, ännu kortare enligt Israel.

Och om Irans arbete med avancerade centrifuger, snabbare och snabbare centrifuger, inte stoppas, kan starttiden till bomben vara ännu kortare, mycket kortare. Det är sant att vissa begränsningar skulle införas på Irans kärnenergiprogram och att Irans överlåtelse till dessa begränsningar skulle övervakas av internationella inspektörer. Men här är problemet. Du ser, inspektörer kan dokumentera övertramp, men de kan inte stoppa dem. Inspektörerna visste när Nordkorea bröt överenskommelsen och skapade bomben, men de hindrade inte någonting. Nordkorea stängde av kamerorna, sparkade ut inspektörerna. Inom några år, fick de bomben.Nu förvarnas vi att inom fem år kan Nordkorea ha en arsenal på 100 atombomber. 

Liksom Nordkorea, har även Iran trotsat internationella inspektörer. De har gjort det vid minst tre olika tillfällen – 2005, 2006, 2010. Liksom Nordkorea har Iran brutit sönder låsen och stängt av kamerorna. Även om jag vet att detta inte kommer som en chock för någon av er, men Iran trotsar inte bara inspektörer, de leker också ganska bra kurragömma med dem.
Mina vänner, att stå upp mot Iran är inte lätt. Att stå upp mot mörka och mordiska regimer är aldrig enkelt. Med oss i dag finns Förintelsens överlevande och Nobelpristagaren Elie Wiesel. Elie, ditt liv och arbete inspirerar till att ge mening åt orden, “Never Again.” Och jag önskar att jag kunde lova er, Elie, att vi har tagit lärdom av historien. Jag kan bara uppmana världens ledare att inte upprepa tidigare misstag. Att inte offra framtiden för det närvarande; att inte ignorera aggression i hopp om att få en illusorisk fred.
Men jag kan garantera er detta, de dagar då det judiska folket förblev passiva inför folkmordsfiender, de dagarna är över. Vi är inte längre utspridda bland folken, maktlösa utan att kunna försvara oss. Vi har återställt vår suveränitet i vårt gamla hemland. Och soldaterna som försvarar vårt hem har gränslöst mod. För första gången på 100 generationer kan vi, det judiska folket, försvara oss.

Det är därför som jag i egenskap av Israels premiärminister kan lova er en sak: Även om Israel kommer att stå ensam, kommer Israel att stå. Men jag vet att Israel inte står ensam. Jag vet att Amerika står med Israel. Jag vet att ni står med Israel. Ni står med Israel eftersom ni vet att historien om Israel inte bara är historien om det judiska folket, men om den mänskliga anda som gång på gång vägrar att ge efter för historiens fasor.
Mitt emot mig där uppe i galleriet, med utsikt över oss alla i denna kammare, hänger bilden av Mose. Mose ledde vårt folk från slaveri till portarna av det förlovade landet. Och innan Israels folk gick in i landet Israel, gav Mose oss ett budskap som har inspirerat vår beslutsamhet i tusentals år. Jag lämnar er med hans budskap i dag, “Var stark och frimodig. Var inte rädd eller förfärad.”

(från tidningen Inblicks hemsida www.inblick.se)

Ulf Ekmans Livslögn!

“Ånger är inte Ulf Ekmans grej”http://www.expressen.se/noje/schwartz-anger-ar-inte-ulf-ekmans-grej/

Jag tyckte det var mycket obehagligt att se Ulf Ekman igår. Trodde väl någonstans att han till slut skulle ha ryggrad nog att ställa sig i sanningens ljus och erkänna åtminstone något av de brister och övergrepp som han och hans ledarskap utsatt medlemmar och anhängare för. Men Nej då, det är samme Ulf Ekman som sitter där, samma gamla klyschor och överslätningar, undanglidningar, lögner och undanflykter. Jag blir bara så trött… Han har gjort så många besvikna. Men med tiden kommer sanningen fram;

” Vissa människors synder är uppenbara och får sin dom i förväg, andras synder kommer fram först senare.” 1 Tim 5:24

Hittade en artikel på Aletheia som vi tycker borde läsas av fler;

Stefan och Maria Hallman

 

Mångårig anställd på Livets Ord talar ut

Publicerad: 19 december, 2014 Skribent: Andréas Glandberger
8 Comments
Jon Andersen
Skärmdump fråmFacebook. Används med tillstånd.

[Personligt, Livets Ord/Trosrörelsen]

”Mitt namn är Jon Andersen. Jag är från Norge, men jag bor för tillfället i Uppsala, Sverige. Jag har varit medlem i församlingen Livets Ord sedan 1995. Jag har också varit anställd av församlingen i många år, först som en fältarbetare för Operation Jabotinsky i Ryssland, sedan på kontoret i Uppsala, och jag tillbringade också ett halvår där jag arbetade för Livets Ords kontor i Jerusalem, Israel.

En gång i tiden, när jag arbetade för Operation Jabotinsky i Ryssland, trodde jag verkligen att Livets Ord förmodligen var den bästa kyrkan i hela världen. Jag älskade verkligen min kyrka, och jag var så tacksam för att kunna arbeta för kyrkan. Om möjligt, skulle jag ha varit villig att arbeta som volontär för Livets Ord kyrka för resten av mitt liv. Sedan den tiden, på grund av en rad negativa händelser, jag är ledsen att säga att detta inte längre är fallet.”
Så inleds en lång och mycket personlig skrivelse[1] där en av Livets Ords tidigare medarbetare valt att berätta om sin tid i den församling han en gång ansåg vara världens bästa, men som efter hand visade sig från en annan sida än den som presenteras under konferenserna. Det är till tider sorgligt att läsa om hur Livets Ord behandlat och svikit en trogen och överlåten medarbetare som gett allt för sin församling och uppdragsgivare.

Under åtta år bodde Andersen över stora delar av det gamla Sovjet där han på olika sätt utförde uppdrag för Livets Ord. Det var alltifrån informationsarbete för Operation Jabotinsky[2], ett arbete som innebar mycket resande för att informera och undervisa, men också som PR-man där han skrev artiklar både för OJ och Livets Ords tidning Magazinet.

Inget lyxliv

Andersen berättar att livet som missionär var en tid där han fick offra mycket av det jordiska, något han givetvis inte hade problem med, men när jag läser hans historia får jag intryck av att hans offer inte var stora och bra nog för hans uppdragsgivare. Han berättar att avtalet med Livets Ord innebar att han skulle jobba 80% med OJ och 20% med att översätta böcker. Översättningsjobbet skulle ge honom en liten inkomst att leva av, men han skriver att han jobbade så mycket med OJ att det inte fanns speciellt med tid över att kunna tjäna lite pengar.

”Jag var ursprungligen en volontär som arbetade heltid för Livets Ord. Några år senare ändrades kontraktet retroaktivt till ett kontrakt som heltidsarbetande med en lön på 0 (det är noll, inte den 15: e bokstaven i alfabetet). Mitt första avtalet var att Livets Ord skulle betala mina visumkostnader, en sjukförsäkring, och tågbiljetter inom Ryssland. Men av någon anledning, fick jag inte en försäkring. Sju månader efter att jag blev en missionär blev jag riktigt sjuk (delvis därför att balkongdörren i mitt sovrum drog väldigt), och jag hade inga pengar till läkare eller ens för läkemedel. En vän till mig hade några riktigt kraftfulla ‘pain killers’, och jag ”föreskrev” en dubbel dos för mig själv. Det var den enda ”vården” som jag hade råd med.”
När Jon Andersen reste runt för Livets Ord fick han under den första tiden själv stå för utgifterna, och han berättar om de svårigheter detta medförde både ekonomiskt och med tanke på korruption och maffia i de forna sovjetstaterna. Det var med livet som insats att han jobbade, och han berättar om de många hot han utsattes för under sin tid i det forna Sovjet. Efter ett år började Livets Ord omsider betala försäkring för honom och tog även på sig kostnaderna för de resor han gjorde under sina uppdrag åt dem. Några år senare betalade de även hans hyra.

Stenhårt arbete men ingen inkomstpension

Under åren som missionär för Livets Ord betalades det ingen skatt till varken Sverige eller Norge av den minimala inkomst Andersen fick från församlingen i Uppsala, något som i sin tur resulterade i noll inkomstpension. Med bakgrund i de lukrativa pensionsavtal som nyligen avslöjades att den översta ledningen i Livets Ord gett sig själva, borde Jon Andersens historia få dem att må dåligt.

”Jag brukade jobba mycket. Den värsta perioden var troligen mellan januari till juni 2000. Under denna period, flyttade jag från Irkutsk till Novosibirsk, och jag startade fem distriktskontor i fem sibiriska städer. Detta innebar att jag var tvungen att resa ofta mellan alla dessa städer, predika och undervisa i kyrkorna, ordna seminarier för arbetare och volontärer, och utbilda personalen. Dessa fem städer var belägna över fyra tidszoner. Dessutom gjorde jag täta besök till Moskva, som var belägen ytterligare tre tidszoner åt det andra hållet.

Under dessa fem månader hade jag inte mer än en eller två dagar ledigt per månad. Jag arbetade ofta upp till 16 timmar per dag och tillbringade många nätter sittande på ett tåg, ett flygplan, en flygplats, eller fick stiga upp klockan tre på morgonen eftersom mitt flyg avgick vid 06:00. Eftersom mina resor på den tiden tog mig över sju tidszoner, fick jag i princip leva med nästan konstant jetlag, och ibland bytte jag tidszoner upp till fem gånger per vecka. […] Jag bodde i 15 olika lägenheter under dessa åtta år, vilket innebar att i genomsnitt flyttade jag var sjätte månad. När jag först kom till Sibirien, bodde jag i en $65 lägenhet, medan de flesta av mina medarbetare i andra ryska städer bodde i $300- $500 lägenheter.”
Livet som missionär för Livets Ord krävde enormt mycket av Jon Andersen, och att leva i konstant fattigdom, att vara sjuk utan nödvändiga mediciner och känna att han inte fick hjälp från sin uppdragsgivare måste ha känts väldigt otacksamt milt sagt. Det är inte för ingenting man ibland undrar vad alla miljoner kronor som samlats in till missionsarbete under åren gått till, för uppenbarligen har väldigt lite av pengarna kommit missionärerna till godo. Jag har personligen hört om många liknande fall under åren, och det är flera som uppmanat oss att gräva i hur Livets Ord behandlat sina missionärer.

Skev människosyn

Att läsa Jon Andersens historia är en stark men nödvändig upplevelse för att förstå hur ledningen i Livets Ord sett på och behandlat människor. Mitt intryck är att det ofta varit en rovdrift och ett utnyttjande av människor som av villigt hjärta gett sina liv till det de trodde på, men som i många fall kraschlandar i den brutala verkligheten totalt utmattade och slutkörda efter att ha utnyttjats och trampats på. I Andersens fall utan inkomstpension efter tio år i tjänst för den församling han en gång älskade så högt.

Andersens berättelse är tyvärr inte unik. Den visar enligt många jag talat med den verkliga sidan av Livets Ord och deras dna, något man inte ser och förstår om man besöker de proffsiga konferenserna med sina häftiga storbildspresentationer.

Jon Andersens historia är verklig, den är tragisk och osminkad, och inte minst borde den få nuvarande och tidigare ledare i Uppsalaförsamlingen att börja inse hur illa de behandlat människor och att det inte är ok. Människor är inte något man kan dra nytta av så länge det endast är till ens egen fördel för att sedan kasta dem på skräphögen.

Med detta sagt anser jag givetvis inte att Livets Ord bara är dåligt. Det finns många goda och helhjärtade människor i församlingen som gör mycket gott, men 30 år med Ulf Ekman har satt sina spår, spår som tar lång tid att tvätta bort om det ens är möjligt.

Det finns så allt för många fall liknande Jon Andersen efter organisationens 30-åriga verksamhet, men detta är inget man vill tala om. Det är så mycket enklare att sopa saker och ting under mattan, låta människor försvinna i det tysta så att man kan gå vidare ‘från härlighet till härlighet’. De som kritiserar karaktäriseras som besvikna och bittra, det är deras fel helt enkelt. Mycket tyder på att denna tankegång är ingjuten i väggarna och fortfarande existerar hos Uppsalaförsamlingen, något jag baserar på signaler vi får från många.

Missionärernas fattigdom vs ledarnas lyx

Medan människor gett sina liv ”på stridsfältets höjder” och offrat allt, har en del i ledningen i Uppsala åkt på lyxresor som de kallat ‘missionsresor’. Att de rest med businessklass, bott på lyxhotell, och ätit på de dyraste restauranger medan missionärerna levt i fattigdom och misär, vittnar om att något varit fundamentalt fel. Baserat på det vi såg och hörde under vår resa till Donetsk i Ukraina i februari detta år, finns det mycket mer att skriva om Livets Ords ledares lyxresor kamouflerat som missionsresor och de ekonomiska frågetecknen kring vissa ageranden.

Öppet brev till Ulf Ekman och ledarskapet i Livets Ord

2014-12-17 17.28.29
Foto: Andréas Glandberger

Jon Andersen avslutar sin historia med ett öppet brev till både Ulf Ekman och Livets Ords nuvarande ledare där han skriver om vad de gjort fel och hur de bör gå tillväga vidare. I brevet till Ulf Ekman tar han upp det orätta i de stora löneskillnaderna och hur det ger utslag i pensionen. För Andersens del är det sorglig matematik, medan det för ledarna i Livets Ord med topplöner och egen beviljad tilläggspension är festliga siffror.

Dubbelmoralen verkar inte ha några gränser bland vissa i stiftelsen i Uppsala, och jag hoppas det på sikt får konsekvenser med tanke på församlingar de splittrat och förstört, bland annat Levende Ord i Bergen, i Norge och Livets Ord Donetsk i Ukraina. Med konsekvenser menar jag att medlemmarna får upp ögonen för den härskande maktkultur som varit så destruktiv för individer och församlingar, och att de röstar med plånboken och även fötterna.

Sanningen går inte att sopa under mattan i all evighet.

Andréas Glandberger
Aletheia Blogg & Tankesmedja
Logga-Aletheia

Fotnoter

1)Jon Andersens hemsida där du hittar hela historien

[2]Från Livets Ords hemsida: ”1993 grundade Livets Ord organisationen Operation Jabotinsky för att bistå judar från tidigare Sovjetunionen som önskade immigrerade till Israel. Huvudkontoret och centret för organisationen är beläget i Uppsala, men det mesta av arbetet sker på fältet i OSS-länderna och i Israel.” Läs mer…

Mahmoud Abbas – terrorist ingen fredsaktivist!

Abbas

Mahmot Abbas till Sverige idag.

Mannen som den svenska socialdemokratiska/miljö partistiska regeringen har inbjudit till Sverige är ingen fredsduva direkt, även om Löve´ns anhang vill få det att framstå så Han har varit den. s.k. palestinska statens president sen 2005. Han har framstått i svenska media som “moderat” muslim, som vill ha fred och demokrati i mellanÖstern. Men detta är bara ena sidan; man talar mindre om dessa fakta jag hittade direkt på wikipedia;

Mahmoud Abbas – Terrorist

Han var med och bildade Fatah 1957 tillsammans med bl.a. terroristen Yassir Arrafat (Fatah (arabiska: فتح, en omvänd akronym bildat av det fullständiga arabiska namnet Harakat al-Tahrir al-Watani al-Filastini, “Palestinas nationella befrielserörelse”) är ettsocialistiskt parti, och en del i den palestinska nationalistiska befrielserörelsen och är den största gruppen inom PLO. Den omvända akronymen användes för att likna ordet fath, som betyder “erövring” eller “seger”, istället för ordet hataf, som betyder “plötslig död”. Fatahs militära gren kallas Al-Aqsa-martyrernas brigader och är terroriststämplat av Israel, USA, Kanada, Japan och EU.) Wikipedia.

Han såg till att skapa ekonomiska förutsättningar för genomförandet av attentatet mot Judarna vid OS i Munchen 1972, då 11 Israeliska idrottsmän mördades.

Han har många gånger setts sida vid sida med ökända terrorister bl.a. har han också setts posera på den efterlyste terroristen Zakaria Zubeidis axlar i Jenin.

Han godkände också det nya officiella Fatah-plakatet som visar hela Israel som “Palestina” och innehåller ett automatvapen och en stor bild av Arafat.

När terroristledaren George Habash avled utlyste Abbas dock tre dagars landssorg och flaggning på halvstång.

 

Mahmoud Abbas – förintelseförnekare.

Han har doktorerat på en avhandling som är helt klart historie revisionistisk, dät han försöker motbevisa eller tona ner förintelsens omfattning, dels kasta skulden på judarna själva.

Här är ett utdrag ur en artikel om Abbas;

“Kandidaten är Mahmoud Abbas ( även känd som Abu Mazen ) , Arafats andreman , och hans bok , publicerad ( på arabiska ) 1983 , har titeln ” The Other Side : De hemliga relationerna mellan nazismen och ledarskapet i den sionistiska rörelsen . ‘ Den var ursprungligen hans doktorsavhandling , som han skrev i Moskva Oriental College , i Sovjetunionen.

Enligt en översättning av texten från Simon Wiesenthal Center , så finns det i Abbas bok upprepade försök att ifrågasätta det faktum att nazisterna slaktade sex miljoner judar . Han skriver : ” Efter kriget var ryktet spred att sex miljoner judar var bland offren och att ett utrotningskrig syftade till att utrota i huvudsak judarna … Sanningen är att ingen varken kan bekräfta eller förneka denna siffra I andra . ord , är det möjligt att antalet judiska offer nådde sex miljoner , men samtidigt är det möjligt att siffran är mycket mindre – . under en miljon ” Abbas förnekar att gaskamrarna användes för att mörda judar , citerar en ” vetenskaplig studie ” om detta från franska Holocaust – denier Robert Faurisson .

Efter att minskat storleken på den nazistiska slakt så att den inte längre verkar ha varit en fullskalig Förintelse , försöker Abbas frikänna nazisterna genom att skylla på det sionistiska ledarskapet. Enligt Abbas , ” upprättades ett partnerskap mellan Hitlers nazister och den sionistiska rörelsen ledarskap … att sionisterna hade gett tillstånd till varje rasist i världen , som leds av Hitler och nazisterna , att behandla judarna som de vill , så länge det garanterar invandringen till Palestina.”  Alltså är Abbas en person som absolut inte skulle tillåtas komma inom vårt lands gränser. Han är en lögnare och förförare som kör med det välkända muslimska dubbelspelet. Låt oss fortsätta be till Herren om att regeringen försvinner med hast.

Sverige är på kollisionskurs med Gud.

Stefan Hallman

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 11 NU TAR IMMIGRANTERNA ÖVER I ENGELSKA VALET

KONSEKVENSERNA AV MASSINVANDRINGEN TILL STORBRITANIEN VISAR SIG I VALET. I TVÅ VALKRETSAR I LONDON ÄR IMMIGRANTERNA I MAJORITET. EUROPA I FÖRÄNDRING.INTRESSANT ARTIKEL HÄMTAD FRÅN “SAMTIDEN” 30/1 /STEFAN HALLMAN

Rekordmånga utlandsfödda får rösta i brittiskt val
Publicerad 30 januari av Annika Hansson i Utrikes

Det stundade brittiska allmänna valet blir historiskt. Fyra miljoner utlandsfödda är röstberättigade – vilket är rekord och en ökning med en halv miljon på fem år. Och i två valkretsar är invandrare nu i majoritet.

Tio år av massinvandring till Storbritannien sätter sina spår på olika sätt. En färsk undersökning från Nätverket för invandrares rättigheter, Migrant’s Rights Network, visar till exempel att antalet röstberättigade utlandsfödda personer har ökat med 500 000 på bara fem år. Det betyder att fyra miljoner invandrare – eller en tiondel av hela valmanskåren – kan gå till valurnorna om lite drygt fyra månader.

Immigrationen har dessutom lett till att det nu – och för första gången någonsin – är invandrarmajoritet i två valkretsar, båda i London, skriver Daily Mail.
Den största gruppen utlandsfödda väljare i England och Wales kommer från Indien. Därefter följer Pakistan, Republiken Irland och Bangladesh.

I siffrorna, som har samlats in av forskare vid universitetet i Manchester, ingår de upp till två miljoner invandrare som sedan år 2000 har fått brittiskt medborgarskap. Nu godkänns omkring 200 000 ansökningar varje år – eller annorlunda uttryckt: en invandrare får brittiskt pass nästan varannan minut, dygnet runt.

Det var New Labour som öppnade dörrarna på vid gavel för invandring. Strategin gick, enligt partiets rådgivare Andrew Neather, ut på att ”doppa högerns nos i mångfald och göra deras argument omoderna” – ett resonemang som osökt leder tankarna till den svenska Alliansregeringens uppgörelse med Miljöpartiet.

Av de nästan fyra miljonerna utlandsfödda väljarna kommer cirka en miljon från något av länderna i Samväldet. Dessa är inte brittiska medborgare, men har ändå rösträtt i England och Wales.

På grund av omständigheter som av Daily Mail beskrivs som ”mystiska”, kan medborgare i 54 oberoende självständiga stater få rösta i Storbritannien förutsatt att de har en adress i landet. Men i många fall gäller inte det omvända: britter kan inte rösta i Kanada eller Australien, lika lite som i de till invånarantalet största Samväldesländerna Indien, Pakistan eller Nigeria.

En rapport som 2008 gjordes på uppdrag av dåvarande premiärministern Gordon Brown uppmanade till regeländringar som skulle förbjuda invånare i Samväldet som inte var brittiska medborgare att rösta i allmänna val. Labourregeringen gjorde dock aldrig några sådana ändringar och frågan har heller inte tagits upp av den nu sittande koalitionen mellan Tories och Liberaldemokraterna.

Enligt MigrationWatch, som beskriver sig själv som en icke-politisk och oberoende tankesmedja, men som av andra etiketteras som en höger-lobbygrupp, har antytt att ett skäl till att Labour ignorerade rapporten skulle kunna vara att benägenheten att rösta på vänstern är större i minoritetsgrupper.

Undersökningar har också visat att 68 procent av invandrarna röstade på Labour i förra valet, 2010. 16 procent valde Tories och stödet för Liberaldemokraterna var ännu mindre – bara 14 procent.

Enligt författarna till den nu presenterade rapporten är den förändrade bilden av valmanskåren något som partierna måste ta på allvar.
− Invandrarrösterna växer i betydelse, något som de stora partierna i hög utsträckning har bortsett från. Men även om invandrare inte röstar som ett enhetligt block är det ändå troligt att de föredrar partier som upplevs som positiva i frågor om invandring och jämlikhet mellan raser, konkluderar de.

SVERIGE OCH JAPAN MEST SEKULARISERAT I VÄRLDEN

Både ris och ros om Svenskarnas tro. Sverige och Japan mest sekulariserat i hela världen Men 40 % säger att de tror på Gud och 25% deltar i gudstjänst.

De flesta svenskar deltar sällan eller aldrig i en gudstjänst och tron på Gud minskar. Men samtidigt har förtroendet för kyrkan i Sverige ökat sedan 80-talet. Detta visar World values surveys kulturkarta som presenterades i Stockholm under tisdagen.

Allt färre svenskar tror på Gud, men samtidigt ökar förtroendet för kyrkan. Detta enligt World values survey (WVS) senaste studie, som presenterades idag. WVS är ett globalt forskarnätverk som sedan 80-talet mätt människors värderingar, bland annat inställningen till religion.

Bland svenskarna uppger tre fjärdedelar till exempel att de aldrig deltar i någon form av gudstjänst. Jämför detta med Ghana, som också figurerar i studien, där nästan 80 procent deltar i minst en gudstjänst per vecka.

Men av det mycket låga antalet gudstjänstbesökare kan man inte dra slutsatsen att svensken inte har en tro. Även om antalet svenskar med en gudstro har minskat sedan 80-talet uppger fortfarande 40 procent att de tror på Gud. Samtidigt kallar sig endast 17 procent för ateister.

Värt att notera är att samtidigt som religionen och gudstron i Sverige är på tillbakagång ökar vårt förtroende för kyrkan. På 80-talet uppgav 37 procent av de tillfrågade att deras tilltro till kyrkan var ganska eller mycket hög. Idag har den siffran ökat till drygt 50 procent.

World values survey

World values survey inledde sina mätningar av människors värderingar 1981. Undersökningen som presenterades nu har genomförts under åren 2010-2014.

Japan och Sverige toppar listan över sekulariserade länder. Ghana och Qatar är de länder där flest tror på Gud.

Trenden är att de flesta länder rör sig åt samma håll: ökad sekularisering och individualism. En möjlig orsak är den ekonomiska utvecklingen.

(från kyrkans tidning 22/1 2015)

Stefan Hallman

De tio värsta antisemitiska uttalandena 2014

Antisemitismen och hatet mot judarna växer över hela världen och inte minst i Europa.

BE FÖR JUDARNA,ISRAEL OCH JERUSALEM!

Artikeln översatt från tidningen NORGE IDAG 16 Januari 2015

DE TIO VÄRSTA ANTISEMITISKA FÖRBRYTELSERNA UNDER 2014

Simon Wiesental-centrat har nyligen publicerat en lista över de 10 grövsta antisemitiska uttalandena under 2014. Enligt Rabbi Marvin Hier gäller listan endast vanligt folk – man har utelämnat personer som ständigt upprepar negativa uttalanden som t.ex. den Turkiske Presidenten, Recep Tayyip Erdogan. Observera att 6 av de tio skedde i Europa.

På 10 plats: Antisemitismen i StorBrittanien
Ett antal av antisemitiska angrepp i StorBrittanien har chockerat både lokala och internationella organisationer. En säkerhetsvakt vid ett köpcenter i Hertfordshire försökte förhindra judiska ungdomar att komma in med att säga “Inga Judar, Inga Judar.!
David Whealand ägare av fotbollsklubben Wigan, uttalade sig om att “judar är mer giriga efter pengar än andra”

På 9 plats: Frazier Glenn Cross jr.
Cross tidigare stormästare inom Klu Klux Klan, gick in på ett judiskt center och hem för äldre i Kansas City och öppnade eld. Han dödade tre. Han sa; “Jag ville bara försäkra mig om att jag fått döda några judar …innan jag själv dog”

På 8 plats: Hat i den akademiska världen.
Fackföreningsrörelsen United Auto Workers 2865 i Kalifornien, vilka representerade avgångsstudenter genomförde en bojkottningskampanj mot Israel.
Samtidigt manade professor Steven Salaita till ett “utplånande av Israel” i sociala medier. Han sa “vart enda litet judiskt barn kan växa upp och bli ledare för en mordisk kolonialmakt

På 7 plats: Mihaly Zoltan Orosz, Ungern.
Borgmästaren i Erpatek, Ungern, tog dockor av Benjamin Netanyahu och Shimon Peres och hängde dem offentligt i Augusti. Han anklagade “den judiska terrorstaten” för att försöka utplåna “Palestina”.

På 6 plats Sverige!
Den svenska regeringen bröt med kampen mot antisemitismen och erkände, helt utan stöd av folkrätten, den palestinsk-arabiska “staten”.

På 5 plats: Faruk Köse.
Den turkiske krönikören som skriver för tidningen Jeni Akit, en tidning med band till president Erdogans regering. Han krävde att Turkiets judar skulle be om ursäkt för Operation Skyddsåtgärder. Han sa “Ni kom hit efter att ha blivit utdrivna ur Spanien. Ni har levt gott på vår bekostnad i 500 år.”

På 4 plats: Den tyska vänstern.
Annette Groth, Inge Höger, Claudia Haydt och Heike Hänsel från det tyska vänsterpartiet främjade hat mot Israel under ett tal i Forbondsdagen (Riksdagen). De två första inviterade den antisemitiske journalisten och författaren Max Blumenthal till Tyskland. Men partiledaren Gregor Gysi vägrade ra emot honom vilket ledde till att han fick barrikadera sig på badet för att inte bli angripen av Blumenthal och hans följelslagare David Sheen.

På 3 plats: Angrepp i Paris.
Ett judiskt par blev brutalt angripet. Kvinnan blev våldtagen i deras egen lägenhet utanför Paris. Angriparna band paret och krävde av dem “Berätta var ni gömt pengarna. Ni Judar har alltid pengar.”

På 2 plats: Stöd till arabisk terror.
Jordanska parlamentmedlemmar höll en tyst minut till minne av terroristen som angrep en synagoga i Jerusalem i November.

På 1 plats: En Belgisk läkare.
90 åriga Bertha Klein bröt ett revben. Hennes son ringde till läkaren och bad om smärtstillande och fick till svar “Skicka henne till Gaza några timmar. Då blir hon av med sina smärtor. Jag kommer inte.

 

Artikeln översatt från från den norska artikeln i “Norge idag”

Stefan Hallman

ALLIANSEN OCH SD SKULLE REGERA SVERIGE DEL 3

NAMNUNDERSKRIFTER

Namnunderskrifter är väldigt bra initiativ, men denna gång har man samlats runt fel sak enligt mig, omkring lögnen; att Sverigedemokraterna skulle vara ett främlingsfientligt parti.

Det går alldeles utmärkt att rösta på Sverigedemokraterna och ha en kristen tro!

Namnunderskrifter är väldigt bra initiativ, men är det inte dags att samlas mot hyckleriet, dubbelmoralen, skilsmässorna och avfallet inom kristenheten. Man talar om politikerförakt, men i högsta grad kan vi tala om att många föraktar de kristna som ständigt ska var politiskt korrekta och i varje fråga följa mängden och följa världen.

Enligt en statistik från USA är 37% av pastorer sexmissbrukare, 4 av 10 pastorer har besökt porrsidor, 51% av alla pastorer är frestade av internetporr, 70% av alla Promise Keepers i USA var sexmissbrukare. Porrsidorna är besökta mellan 8-16 alltså på arbetstid. 99% av alla pojkar mellan 14-18 år besöker porrsidor, det förstör deras unga hjärnor. Nuvarande påven Franciskus uttalande sig om att homosexualitet var OK. Katolska präster blir avslöjade för pedofili. En präst i Uppsala stift häktades, misstänkt för våldtäkt mot barn mellan september 2013 till maj 2014. Detta är ju bara toppen av ett isberg. 1/3 av de som besöker porrsidor är kvinnor .

FÖRSTÅR DU SYSTER I HERREN ATT DU MÅSTE KLÄ PÅ DIG!
Inom den kristna karismatiska cirkeln verkar gälla; Om du inte har kort/kort och visar halva brösten och klipper dig som en man är du inte med i den kristna ”inne klubben” längre. Jag har varit på kristen begravning, kristen 50 års fest och kristet bröllop och de kristna kvinnorna klär sig väldigt utmanande, värre än många i ”världen”. Det är ogudaktigt och kränkande mot dina trossyskon att inte visa någon respekt för det andliga rummet och tänka på hur du tvingar alla andra att titta på dina ben och bröst! Fattar du inte att du leder männen till att synd. I den sjuka och översexualiserade värld vi lever i idag, då både kvinnor och män, homosexuella eller hetero går omkring uppfyllda av begär, för att se vem de kan uppsluka, måste du skyla din nakenhet för både män och kvinnor. Vilka signaler ger du till dina egna flickor och tonåringar, barn och barnbarn. De kommer att klä sig som du gör.

50% av de kristna äktenskapen slutar i skilsmässa. Det verkar inte heller något problem med att pastorer och präster skiljer sig och sedan bor sambo eller gifter sig igen och ganska snart står och ”predikar för andra” precis som om inget hade hänt.

HBTQ RÖRELSEN (Homosexuella Bisexuella, Trans och Queer), RFSL och RFSU som är ett privat företag, som drar in miljontals kronor, får bidrag av svenska folkets skattemedel för att gå in i våra skolor med sin porrpropaganda och förför våra barn och ungdomar. Församlingen tiger och lider hellre än står upp för sanningen.

Fyra unga människor tar sitt eget liv varje dag i Sverige. 100 smittas per dag i könssjukdomen Klamydia, som leder till sterilitet. Sverige aborterar 100 foster om dagen, 1.5 miljoner bäbisar på 50 år. Kristdemokraterna la ner sin röst angående om barnmorskan ska få slippa utföra aborter på grund av sin religiösa övertygelse. Bäbisarna ligger där på en liten blöja och dör innan de tar sitt sista andetag. Gud kommer att döma vårt land för detta!

FOLK ÄR TRÖTTA PÅ DEN RADIKALA FEMINISMEN ( TALIBANFEMINISMEN SOM JIMMIE ÅKESSON UTTRYCKTE DET) OCH DET EVIGA TJATET OM JÄMNSTÄLLDHET!
Låt män vara män, låt kvinnor vara kvinnor och låt dem göra vad de är skapade till och är bäst på! GE KVINNAN LILLFINGRET OCH HON TAR HELA HANDEN! Idag är 70 till 80% av studenterna som läser till präster inom svenska kyrkan, kvinnor. Svenska kyrkan har valt sin första kvinnliga ärkebiskop Antje Jackelén. Svenska kyrkan får sin första kvinnliga ärkebiskop, efter 849 år av män på posten. Detta är ett tidstecken att kvinnan tar över bit för bit i samhället och går bort mer och mer från sitt hem, man och barn!

”Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete.  Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade.  Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen, så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.  Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull”2 Kor 4:2-5

Fortsättning följer

Maria Hallman

ALLIANSEN OCH SD SKULLE REGERA SVERIGE DEL 2

Sverigedemokraterna!

Det går alldeles utmärkt att rösta på Sverigedemokraterna och ha en kristen tro!

Chefredaktören för Dagen Elisabeth Sandlund skriver; ”SD:s ideologi är oförenlig med kristen tro”

Pastor och statsvetare Stefan Swärd skriver; ”Kristna hör inte hemma i Åkessons hejarklack!

Stefan Swärd hoppade på Ulf Christiansson bara för att Ulf sa något positivt om SD på facebook.

Någon skrev i en småländsk tidning;”Det finns ingen förlåtelse för en kristen som röstar på Sverigedemokraterna”.

Gunilla Gomer lämnade KD för SD hon säger; ”Det har nästan varit på gränsen till vuxenmobbning, utanförskap, ingen kontaktade mig, mina tidigare kristdemokratiska kollegor möter mitt avhopp med tystnad, slutar gilla mina Facebook inlägg, och tar bort mig som vän, lite diskret, viskar i smyg…”

Jag känner till andra kristna som röstat på Sverigedemokraterna och som har blivit utskällda, förföljda, isolerade, man bryter kontakten med dem på jobbet, i släkten och i församlingen. Hat och Hot är vad de förtjänar, ut med dem, vi vill inte kännas vid dem….

Jag beklagar att man uttrycker och agera mot sina syskon på ett sådant nedvärderande sätt som ovan.

Sista mätningarna jag såg hade SD 16 %! Jimmi Åkesson har man plågat ut och nu har man satt sina ögon på Björn Söder för att också ta dö på honom, men det verka som ju mer de blir förföljda, ju mer växer de.

Det går alldeles utmärkt att rösta på Sverigedemokraterna och ha en kristen tro!

Du som har röstat på Sverigedemokraterna eller tänker att göra det kom ihåg; Du har yttrandefrihet, du får tänka och tycka som du vill, du behöver inte skämmas eller smyga med din uppfattning, vi lever än så länge i ett demokratiskt land och du är lika värdefull  som alla andra medborgare i Sverige. Du är inte dum i huvudet! Det är 800.000 i Sverige som röstade på SD 2014 och hade inte denna hat och hot propaganda mot SD varit så intensiv hade det säkerligen varit 1 miljon svenskar som röstat på SD ? Vi får väl se vad som händer 22 mars 2015 ?

Inget parti i Sveriges riksdag är perfekt, INTE VÄNSTER, INTE HÖGER OCH INTE SVERIGEDEMOKRATERNA. Du har full frihet att rösta på vilket parti du vill!

Men när jag ställer mig själv inför valet tänker jag på tre avgörande frågor ISRAEL, FRAMTIDEN FÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN OCH SÄND DITT BRÖD ÖVER VATTNET.

ISRAEL!
Sverigedemokraterna är det enda parti som fullt ut stöder Israel. Ingen två statlösning! Israels har rätt till sitt land, enligt beslutet 1948. Israel har rätt till sin huvudstad Jerusalem.

FÖR VÅRA BARN OCH BARNBARN!
Det andra som avgör för mig är ”framtiden för våra barn och barnbarn”  Islam är en dödens och lögnens religion. Hur många gånger skall du och jag se deras terror och dödande, bara de två sista dagarna i Sydney Australien och skolan i Pakistan. Fruktansvärt; Hur kan människor vara så onda och fanatiska ? Sverige har ett kristet arv sedan 1000 år. Jag vill inte lämna ifrån mig ett Sverige till våra barn och barnbarn, som utövar diktatur, muslimskt styre med dess sharia lagar som lemlästar, halshugger och förtrycker kvinnorna.

SÄND DITT BRÖD ÖVER VATTNET!
För det tredje; ”Sänd ditt bröd över vattnet” Mission har varit den kristna kyrkans självklarhet i alla tider. Sverige har sänt ut missionärer till alla olika länder, de gav sina liv på stridsfältets höjder. Vi samlar in pengar och skicka över till olika länder i nöd. Vi tror att detta är den bästa fördelningen för alla parter att hjälpa så många behövande flyktingar på plats istället för att hjälpa några få här i Sverige som i slutändan ändå inte får den hjälp de behöver.

SD är INTE rasister, främlingsfientliga, nyfacister, nazister. Det är lögner, påhopp, utfrysning, diskriminering och mobbning.

Jag har i alla fall bestämt mig, jag ska rösta på Sverigedemokraterna den 22 mars 2015.

Fortsättning följer….

Maria Hallman

ALLIANSEN OCH SD SKULLE REGERA SVERIGE DEL 1

RIKSDAGSPARTIERNA I SVERIGE!

Alla 8 partier i Sverige idag har bra och dåliga saker på sin agenda och dessutom en bra och dålig historia bakom sig. Men trots detta kan vi säga “Sverige är fantastiskt” och vi har alla 8 partier att tacka för det. Du som läser har full frihet att rösta på vilket parti du vill, jag respektera dina åsikter och önskar dig allt gott.

Men ska vi börja rota i varandras historia och föra upp det på dagordningen och det är utgångspunkten för samarbete eller ej då, blir det ett låst läge. Det var olyckligt att Reinfeldt sa; “Vi kommer aldrig samarbete med Sverigedemokraterna” och när Karlsson sa; “Vi kommer fälla varje regering som har nuvarande invandringspolitik”. Grodor som hoppar ut tycker jag; men från deras sida fullt allvar.

Socialdemokraterna talar om “Alla människors lika värde”. För mig som personligt kristen är ju detta en självklarhet. Vi älskar alla människor på hela jorden MEN VI ÄLSKAR INTE VAD ALLA MÄNNISKOR GÖR. Socialdemokraterna, med Per Albin Hansson i spetsen utlämnade asylsökande krigsfångar till Sovjet efter andra världskriget i december 1945.  “De desperata soldaterna stympade sig själva för att inte utlämnas. En av dem körde in en blyertspenna i ögat; andra högg av sig fingrar, sju begick självmord. Sammanlagt utlämnades 2 518 personer till Sovjetunionen, därav 146 balter, 310 tyskar och 54 polacker. Vänsterpartiet, SKP(Sveriges kommunistiska parti) krävde att 30.000 civila flyktingar och asylsökande skulle utlämnas från Sverige till Sovjet!  wikipedia.org; “Baltutlämningen”

Ursäkta; är detta “människors lika värde” är inte detta “rasism” och “främlingsfientlighet” på högsta nivå ?

SD:s historia: Anders Klarström f.d.moderat; var som tonåring en sökare som deltog i olika partiers möten, från Moderaterna, EAP till Nordiska Rikspartiet under 1980-talet men avstod från vidare aktiviteter tills Sverigedemokraterna bildande i februari 1988. Den 16 maj 1996 attackerades han av en grupp skinnskallar på en pub i Göteborg, och den 19 maj samma år intervjuades han i Göteborgs-Posten där han tog avstånd ifrån sina tidigare åsikter. Lars-Olof Mikael Jansson f.d.Centerpartist, partiledare för Sverigedemokraterna 1995–2005. Under Janssons tid som ordförande tog partiet tydligare avstånd från politisk extremism. Detta ledde till att partiet flerdubblade sin storlek. wikipedia.org  År 2005 tog Jimmi Åkesson över stafettpinnen som Sverigedemokraternas partiledare. Idag har Sverigedemokraterna NOLL TOLERANS gällande nazistiska uttryck och inslag.

När jag hör ordet “Nazism” fryser jag till is, det är det mest fruktansvärda som någonsin har hänt, att Adolf Hitler och hans efterföljare dödade  6 miljoner judar i gaskamrarna. Stalin, diktator, Sovjetunionens kommunistiska parti  inspirerad av marxism-leninismen dödade 40 miljoner av sina egna landsmän. Anders Breivik, kallblodigt skjuter ner unga människor liv och ISIS  som halshugger sina oliktänkande landsmän. Hur kan människor vara så onda ?

Är det inte dags att lägga historien bakom oss och förlåta varandra!

I en insändare i en dagstidning här nere i Småland skrev någon “det finns ingen förlåtelse för en kristen som röstar på Sverigedemokraterna” !?

Nu gäller det Sveriges framtid för våra barn och barnbarn. De flesta uppräknade vill nog inte kännas vid sin historia. Kan vi då förlåta varandra för våra felsteg och gå vidare ? Skulle Alliansen kunna svälja sin stolthet och börja samtala och samarbeta med Sverigedemokraterna för Sveriges Rikes Räddning.   fortsättning följer…

Maria Hallman

 

JAG ÄR LIVRÄDD FÖR RYSSEN OCH ISLAM

Nu har jag läst Guds Ord och gett min älskade make Stefan kaffe på sängen, vi har varit gifta snart 29 år. Mitt i natten som varit säger Stefan i morgon vill jag att du skriver på bloggen. Jag erkänner det har varit så mycket runt starten av vår “hemsida” att jag har inte riktigt kommit igång ännu.

Bibel 2

Guds Ord!

Jag har läst Guds Ord nästan varje dag med hjälp av Gidoniternas bibelläsningsplan minst i 25 år. Jag skulle inte kunna leva en dag utan GUDS ORD! Idag är det från 1 Joh.4 och Daniels bok kap.5,6 det handlar om “Daniel i lejongropen” och 1 Joh.4 talar om att vi ska “Pröva andarna”

1 Joh.4:1-6 “Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen.Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud,och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande”Det står också lite längre fram i samma kapitel“Fullkomlig kärlek driver ut rädslan”

russia wants war

Ryssen!

När jag växte upp hemma hos mamma och pappa i Sävsjö, sa alltid mamma; “ryssen är inget att lita på” alltså hon menade det kommunistiska diktatur styret, inte folket. Lite dråpligt att vi adopterade två härliga ryska grabbar Oleg och Vladimir 1996 till mammas stora glädje. Ryssen är inget att leka med, de tar över Sverige som en munsbit när de har bestämt sig. Som vi hört; kanske Sveriges militär kan stå emot en vecka högst. Förfärligt att man nerrustat vårt försvar. Alla grabbarna i Sverige, 18 åringarna skulle göra militärtjänst, ut med dem i skogen, låt dem frysa lite, så de växer upp och bli “karlar”. Att de får gensvara på den medfödda instinkten att beskydda kvinnor och barn. Istället sitter de framför TV spelet och krigar. Frustrerade och besvikna på vuxenvärlden och i de mest extrema fall anmäler sig, våra fina, härliga, svenska pojkar till den Islamiska Staten IS. Att sittande regering tror att man kan samtala med “ryssen” som ljuger dig rakt upp i ansiktet, om det så skulle behövas, är ju en idioti och fantasti, om det nu inte är ännu värre, att det finns krafter inom regeringen som är redan allierade med Ryssland, inte vet jag ? Jag vill inte att våra barn och barnbarn ska vara under diktatoriskt ryskt herravälde. Vi måste ta det på allvar; Sverige kan förvandlas till en “mardröm” bara inom några dagar.

Islams rätta ansikte

Islam!

När jag växte upp hemma hos mamma och pappa i Sävsjö så gick vi alla till Missionskyrkan och röstade på Folkpartiet, de var aktiva i den “kristna folkparti gruppen” i Sävsjö. Hemma fanns ingen sekterist vi fick tillhöra vilken församling vi ville och vi fick rösta på vilket parti som vi ville. Det var ordning och reda, vi uppfostrades  i kristen tro men hade full frihet att gå den väg vi ville. Som tonåring var jag medlem i Moderaternas Ungdomförbund, det var häftigt då. Yttrandefriheten är präglad i min familj i generationer. Min MORFARS FARFAR Gustaf Pettersson 1818 – 1894 blev utvald som kyrkovärd i Vallsjö Kyrka. När KONVENTIKELPLAKATET AVSKAFFADES 1860 då var min MORFARS FARFAR 42 år. Säkerligen var han med att lägga sin röst för att avskaffa konventikelplakatet och ge frihet till folket i och med detta tog VÄCKELSERÖRELSERNA fart, de kom upp som svampar ur jorden. Detta var räddningen för Sveriges fattigdom och mörker! Herren började att välsigna Sverige med framgång och tillväxt.

censur

Demodiktatur!

Idag är Sverige långt ifrån kristet land och yttrandefriheten är i farozonen. Man ändrar lagar för att ge frihet till sexuell omoral, samboskap och homosexualitet. Man ändrar lagar så att man tar struptag på den kristna traditionen och bygger mosker som bäddar för Islam och den medföljande islamismen. Vilken vi alla sett visar en dödens och lögnens religion med Sharialagar som mördar, lemlästar, halshugger, spränger i småbitar, stympar, stenar och misshandlar kvinnor. Att erkänna Palestina som stat som Sveriges Regering gjort, är att gå över alla gränser. VI BEKLAGAR VAD VÅR REGERING HAR GJORT OCH BER ISRAEL OM FÖRLÅTELSE FÖR VÅR REGERINGS AGERANDE.

“Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna” Ef.6:12

När vi följer debatterna på TV tänker jag; det är frågan om ett “andligt krig” som vi försöker att lösa med mänskliga medel. Läget i landet är allvarligt. Ryssarna kan säkerligen invadera och ta över Sverige på en vecka. Men de  islamiska krafterna kan säkerligen göra detsamma. På en kort tid kan vårt älskade fädernesland förvandlas till en mardröm! Vi strider för våra barn och barnbarn och vi vill ha vår kristna tro tillbaka till våra skolor. Vi kristna vill också ha full YTTRANDEFRIHET ATT TÄNKA OCH TYCKA SOM VI VILL OCH DESSUTOM UTTRYCKA VÅRA VÄRDERINGAR OCH TRO I FULL FRIHET. Vi vill kunna leva i vårt samhälle utan rädsla att bli mobbad, förföljd, isolerad och hotad till livet som är fallet i Sverige idag.

Maria Hallman

TROLIGTVIS EN ÄNGEL!

Vår gode vän Curt Wrigfors har varit ute för ett orättfärdigt media-drev de sista veckorna. Uthängd i lokalpressen, utsatt för rena lögner och orättfärdiga påhopp. Därför skrev jag en uppmuntran till honom igår. Jag ville bara påminna om att mitt i våra prövningar är Gud med oss.
Ett av Herrens profetiska namn är ju Emanuel vilket betyder Gud med oss. Hursomhelst så skrev min gode vän tillbaka idag. Märkligt hur Gud kan möta med oss när vi mest behöver det, i oväntade situationer.

Curt skriver; “När jag var på väg ut från Höglands sjukhuset, kom just ner för trappan, mötte jag en “ängel”. Det kom en gammal kvinna stödd vid käpp och böjd framåt, hon gick rakt emot mig, så jag tänkte hon är nog lite förvirrad eller ser dåligt så jag väjer undan. Men hon parerar så jag kommer inte förbi. Hon tränger sig tätt inpå mig, Curt, säger hon, Stå på dig, jag vet vem du är, ge inte upp, Jonas Bronck (det projekt han nu blivit uthängd för) är fantastiskt och förresten du vet väl att det var Skanska och Myresjöhus som tillsammans med Götabanken motade bort dig från Boro – eller var det inte så Curt?, Vem är du, säger jag och hon mumlade ett namn och sen gick vi åt var sitt håll.”

Jag håller med dig Curt, det var nog en ängel, åtminstone en Herrens tjänare här på Jorden. Fantastiskt.
Tack Jesus för att du är med oss var och en!

Stefan Hallman

VÅR HEMSIDA!

Äntligen, efter veckor av planering och gott samarbete med vår webbtekniker, så har vi precis fått ut vår hemsida på nätet..

Tanken bakom den är att vara ett skyltfönster för en del av det vi tidigare producerat inom TV och Media. Samtidigt vill vi använda den som en plattform för att predika evangeliet, det goda budskapet; Evangelium om Jesus Kristus. Pris ske Gud för våra nya möjligheter att med teknikens hjälp få ut det kristna budskapet. Här kommer också att finnas en del produkter till försäljning, som vår JulDVD, missa inte tillfället!

Hemsida har också kommit till för att vi ska få säga vår mening, rakt upp och ner. Att man ska få säga att “en spade är en spade”, eller att få göra som pojken (eller var det flickan) i den berömda sagan av HC Andersén försiktigt påpeka att “Kejsaren har inga kläder på sig, han är naken”!

Kejsarens nya

Vi lever i ett land som än så länge har yttrande frihet, åtminstone på pappret. I verkligheten är det dock annorlunda. För Ve den som inte anpassar sig! ve den som inte är politiskt korrekt! Fy på den som vågar ha fräckheten att säga offentligt, det som det viskas om i korridorerna!

När jag blev frälst för många år sedan så gjorde jag en tvärvändning i livet. Tidigare flöt jag bara med strömmen, gjorde vad världen och djävulen ledde mig till. Men när jag kom med bland de människor som kallas kristna, de som i begynnelsen kallades för sekt, så trodde jag att vi tillsammans hade en kallelse att med alla medel göra vår röst hörd för att få människor att vända om från sin väg, de var ju på väg till helvetet! Jag läste i bibeln om hur man ska leva som kristen, vad som är rätt och fel. Jag började vandra den smala vägen och fick ta konsekvenserna av det. Man skrattade åt mig ochlag blev förtalad. Men det var inget större problem, detta ingick i överenskommelsen med Herren.  Det var en del av frälsningen.

Jesus10

Men under åren, fick jag dock uppleva att långt ifrån alla kristna såg på sin efterföljelse på samma sätt. Jag kom ju att arbeta som pastor inom olika samfund och församlingar i Sverige, och försökte där förmedla budskapet om Kristus, och den radikala efterföljelsen så mycket jag bara orkade. Och jag mötte många fantastiska kristna människor i församlingarna. Folk som öppnar sina hem och sina hjärtan för andra. Medlemmar som engagerar sig och arbetar för Guds rike. Jag minns med stor glädje min första tid i den församling jag blev frälst i 1982. Jag minns hängivenheten bland ungdomarna och kärleken som flödade. Pastorerna och våra ledare gick först i ledet och visade vägen. Det var skönt att höra ledarna stå upp och förkunna ett radikalt bibelförankrat evangelium. Bibelns sanningar försvarades med full kraft.  Förebedjarna i församlingen ställde sig upp i bönemötena och profeterade rakt in i människors liv. Det var spännande att vara frälst!

Sen har åren gått. Erfarenheterna och upplevelserna har skiftat. Många glädjeämnen. Men också besvikelser. Många. Dessutom har tyvärr själva tonen förändrats i de kristna sammanhangen. Den radikala vissheten och tron på Guds ord har fått stryka på foten. Nu är det anpassning och politisk korrekthet som gäller, även i våra kristna sammanhang. Ve den som talar om att Jesus är enda vägen till Gud, ve den som läser ur Romarbrevet 1 att homosexualitet är synd. Ja ve den som överhuvudtaget har mage till att tala om begreppet synd!

Tolerans är nyckelordet verkar det som. Men tolerans frälser ingen. Människan måste få höra sanningen. Bibelns budskap är klart, människan utan kristus är på väg mot ett evigt helvete. Därför är det tid att proklamera räddningen för världen; Jesus, endast Jesus är vägen till Fadern. Vi får inte vara rädda. När Jan Hanvold på den kristna TV stationen Visjon Norge intervjuade oss, så var hans första fråga; “va är det med de svenske pastorerna, är de feiga!? Mitt svar trillade snabbt ur min mun “inte feiga, men de går i flock”! Gud välsigne dig JanHanvold du är en radikal Herrens profet! Vi fick ju jobba med Jan och Inger Hanvold några år, det var en intensiv, fantastisk och utmanande tid, där vi lärde oss mycket. Tack Jan för vi fick chansen!

Vi lever i de absolut yttersta dagarna, det tror jag de flesta kristna håller med om.  Vi ser en utveckling runt om oss som vi inte hade räknat med, bara för några årtionden.  Sveriges öppna gränser och allt för generösa migrationspolitik har förändrat vårt samhälle. Jag växte upp på Råslätt i Jönköping. Bland mina kompisar fanns finnländare, albaner, Jugoslaver, Irakier och afrikaner, danskar och norrmän. Det var väldigt kul att hänga med hem till någon jugoslavisk familj t.ex., de dukade fram allt vad de hade av glädje bara för att jag kom! Så jag har inga problem med att umgås eller leva nära invandrare och jag är fantastiskt glad för Zlatan och alla andra utifrån som gjort stora saker för Sverige och svenskarna.

Zlatan

Men, de senaste åren har det spårat ur. I spåren av den förda migrationspolitiken de senaste decennierna ser vi en mycket oroande trend.När Sverigedemokraterna står fram och pekar på dessa problem, så tror jag att de har rätt. Malmö, där det bor c:a 30 % muslimer, har en helt annan brotts och samhällsutveckling än övriga Sverige. Likadant i andra kommuner med stor invandring påstås det. Om det beror på att de har en annan kulturell bakgrund än det en gång kristna Sverige är inte jag rätt person till att bedöma. Men JAG tror det. Jag tror att vi skulle få se ett annat Sverige med färre invandrare till Sverige. Åtminstonde borde vi ta ett brake och ta hand om de som redan är här, och se till att de kommer in i samhället och anpassar sig och får ett drägligt liv och en riktig utbildning. Jag älskar min nästa och kanske jag har helt fel.

Men nu har jag åtminstone fått säga min, icke politiskt korrekta mening, och det kändes skönt. Mer kommer…

Var välsignad, Stefan Hallman

 

RÄDDA SVERIGE – FÄLL REGERINGEN!

Nu är det grejer på gång. Börsen reagerar positivt på läget i Sveriges riksdag. Äntligen händer det något som kan bli till en förändring. Med fasa har vi sett den nya regeringens agera under dess korta tid vid makten. Vore kanonbra om vi nu fick bytt regering. Be till Gud att Stefan Lövens anhang ger sig iväg från Rosenbad med hast!

Vi är stolta över det sätt grabbarna i SD:s ledning tagit sin an den svåra uppgiften de mött denna höst. Trots utanförskap, hån och trakasserier har de ändå agerat professionellt och enligt protokoll. Nu fortsätter vi vårt bönearbete för Sveriges framtid. Heja Jimmie Åkesson, vi ber för dig och din familj. vi önskar dig snar bättring!

Vi ber för att rätt personer ska träda fram som ledare för vårt fosterland. Personer som säger sanningen och vågar stå för den och ta konsekvenserna.

Stefan Hallman

Idag 3/12 2014 har vi för några timmar sedan släppt vår hemsida till offentligheten. Hemsidan är långt ifrån färdig vi jobbar med den hela tiden när vi har möjlighet…..

Stadsministern Stefan Löven har nyss talat om för Sveriges folk att det blir nyval 22 mars 2015. Det har inte varit nyval på detta sättet i Sverige sedan 1958. Man känner blandade känslor och sorg i hjärtat. LÄGET I LANDET ÄR MYCKET ALLVARLIGT. HÖGMOD GÅR FÖRE FALL! ”Stolthet går före undergång och högmod går före fall.”Ord.16:18 Nuvarande Regering; ”12 kvinnor och 12 män”oavsett om de kan något eller inte eller om de är lämpade eller inte” det har ingen betydelse bara det är politiskt korrekt. Det är löjligt och pinsamt! Åsa Charlotte Regnér; Barn/äldre/ jämställdhetsminister har under 2007–2012 varit generalsekreterare i RFSU. Mehmet Güner Bostads/stadsutvecklings minister och IT-minister. Han vill ha statliga bidrag till fler moskéer. Han har uppdrag i islamiska organisationer i Sverige. Han var med Israel/Palestina konflikten 2010 som ledde till att han blev arresterad av israeliska armén tillsammans med Gustav Fridolin. Listan kan bli längre vi är djupt oroade. DET FÖRSTA LANDET I VÄSTVÄRLDEN SOM ERKÄNNER PALERSTINA SOM STAT. SVERIGES REGERING STÖDER TERRORISTER som HAMAS SOM har BOMBAT ISRAEL I ÅRATAL. ISRAEL KOMMER ALDRIG GÅ MED PÅ EN 2 STATS LÖSNING. Jerusalem är Israels huvudstad och de har rätt att försvara sig. SVERIGE STÖDER HBTQ RÖRELSEN Homosexuella Bisexuella, Trans och Queer SOM ÄR EN PRIVAT RÖRELSE DRAR IN MILJONER FRÅN VÅRA SKATTEPENGAR FÖR ATT FÖRFÖRA VÅRA BARN OCH UNGDOMAR TILL ATT BLI HOMOSEXUELLA OCH LESBISKA. Hela vår ungdomsvärld är i farosonen SVERIGE STÖDER FEMINISTISKT MILITANT RÖRELSE. Och detta eviga tjatet om jämställdhet, låt män vara män och kvinnor vara kvinnor och låt dem göra det de är bäst på.

Valdagen 2010 ringde vi SverigeDemokraterna i Stockholm och frågade om 5 saker; Stöder Ni Israel ? Svaret var JA, Vill Ni ut ur EU ? Svaret var JA, Är Ni emot Homoadoptioner ? Svaret var JA, Vill Ni ha den kristna traditionen som vi haft i 1000 år ? Svaret var JA och slutligen visste vi deras InvandringPolitik som samstämmer med vår uppfattning att det är bättre för alla parter att hjälpa nödlidande i sin eget land. ” Sänd ditt bröd över vattnet”

Med detta i ryggen la vi vår röst på SverigeDemokraterna och likaså fick de våra röster i valet 2014. Vi tycker att de har vuxet i förtroende under den senaste tiden trots oerhörd press, förföljelse och ständigt bli ljugen om att vara rasister. Vilket är en lögn. Vi kommer göra allt för att de ska växa och bli framgångsrika i nyvalet 22 mars 2015 och uppmuntrar andra att göra detsamma.

Maria Hallman