Välkommen till CTVC.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 296

DAGENS TEXTER; Jer. 7, 8 och 1 Tim.2

Jer. 7; DOM ÖVER FALSK GUDSDYRKAN!

Gamla Testamentet!

“Hur är det? Ni stjäl, mördar och begår äktenskapsbrott. Ni svär falskt och tänder rökelse åt Baal och följer andra gudar, som ni inte känner. Sedan kommer ni hit och träder fram inför mitt ansikte i detta hus som är uppkallat efter mitt namn och säger: “Vi är räddade” – för att sedan fortsätta med alla dessa avskyvärda ting. Menar ni att detta hus som är uppkallat efter mitt namn är ett rövarnäste? Se, jag har själv sett det, säger Herren.” Jer.7:9-11

Nya Testamentet!

“Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor och sade till dem: “Det är skrivet: “Mitt hus skall kallas ett bönens hus.” Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” Matt.21:12,13

HIMMELENS DROTTNING!

“Ser du inte vad de gör i Juda städer och på Jerusalems gator?  Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt “himlens drottning”. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. Men är det mig de kränker med detta? säger Herren. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam? Därför säger Herren, Herren så: Se, min vrede och förbittring skall jag utgjuta över denna plats, över både människor och djur, över åkerns träd och markens gröda, och den skall brinna utan att slockna.” Jer. 7:17-20

Här talas om HIMMELENS DROTTNING! Himmelens drottning är jungfru Maria kallad utav den katolska kyrkan. Katolska kyrkan är en villolära, som du ska fly bort ifrån och du ska INTE ha med ULF OCH BIRGITTA EKMAN att göra, de är bedragare och svek sitt folk när de som mest hade behövt dem, mycket tragiskt. Påven kan vara antikrist, men troligtvis kommer antikrist från muslimvärlden eller är det en KVINNA utklädd till man eller en man utklädd till kvinna. Chrislam, en religion, en världsordning, en valuta och du har plattformen för antikrist. VA PÅ ER VAKT! LÅT INGEN BEDRA ER!

“Du skall säga dem allt detta, men de kommer inte att lyssna på dig, och du skall ropa till dem, men de kommer inte att svara dig. Säg därför till dem: “Detta är det folk som inte lyssnar till Herrens, sin Guds, röst och som inte tar emot tillrättavisning. Sanningen är försvunnen och utrotad ur deras mun.” Jer. 7:27,28

Jer. 8; ETT AVFALL UTAN MOTSTYCKE!

“Till och med storken under himlen
vet sin bestämda tid,
och turturduvan, svalan och tranan
passar tiden när de skall komma tillbaka.
Men mitt folk känner inte Herrens domslut.
Hur kan ni då säga: “Vi är visa,
och vi har Herrens lag”.
Se, utan tvekan har de skriftlärdas lögnpenna
förvandlat lagen till lögn.
De visa skall komma på skam,
förskräckas och tas till fånga.
Se, de har förkastat Herrens ord.
Vad har de då för vishet?
Därför skall jag ge deras hustrur åt andra
och deras åkrar åt erövrare.
Ty hög som låg, alla söker de orätt vinning.
Profet och präst, alla handlar de lögnaktigt.
De tar det lätt med att hela dottern mitt folks skada
och säger: “Allt står väl till, allt står väl till”.
Men allt står inte väl till.” Jer.8:7-11

“Från Dan hörs hans hästar frusta.
När hans hingstar gnäggar bävar hela landet.
De kommer och slukar landet med allt som där finns,
staden och alla som bor i den.
Se, jag sänder ormar bland er,
giftormar som inte kan besvärjas,
och de skall bita er,
säger Herren.” Jer.8:16,17

PROFETENS STORA SORG! Läs och begrunda v.18-22

JEREMIA; Boken är en blandning av historia, biografi och profetia.

Jeremia kom från en prästfamilj, hans far hette Hilkia. De bodde i Anatot, en liten by nordost, 5 km från Jerusalem. Han föddes 650 f. Kr och var utvald redan i moderlivet.

Jeremia fick sin profetkallelse i unga år 626 f. Kr. i Juda då var han ca. 20 gammal. Han  verkade i 50 år, mellan 627-586 f. Kr. Han tvingades efter Jerusalems fall, följa med till Egypten 586 f. Kr och där troligtvis led han martydöden (stenades ihjäl).

Jeremia levde och verkade under Juda rikes fem sista konungar; Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia, åren 626-586 f. Kr. under Josias 13:onde regeringsår.

Jeremia var samtida med profeterna Nahum, Sefanja och Habackuk och senare Hesekiel och Daniel.

Jeremias ca. 50-åriga profetverksamhet inföll i en brytningstid i stormaktspolitiken och i en ödesdiger tid för Juda. På världsscenen under Jeremias tid besegrades stormakterna Assyrien (612 f. Kr) och Egypten (605 f. Kr.) av Babylonierna, som blev ny stormakt, under vilken Juda blev lydrike.

Jeremias outtröttliga verksamhet mötte idel motstånd hos både hög och låg och han fick genomgå de största själsliga och kroppsliga lidanden och mot de falska profeternas ständiga kamp. Han får inte ta sig hustru och bilda familj. Hans djupa medkänsla för sitt folk i Jerusalem bemötts hela tiden med fiendskap, förföljelse och missförstånd. Folket med dess ledare i spetsen tål inte hans domsförkunnelse. Prästfamiljen i Anatot tål honom inte och vill helst döda honom. Han kan inte ens lita på sin närmaste. Präster, profeter och kultprofeter vill döda honom. Man dömer honom till döden därför att han profeterat mot Jerusalem, det var ju inte sant HAN ÄLSKADE JERUSALEM.

Jeremias profetrulle som hans sekreterare Baruk har skrivit åt honom, bränner kungen upp. Han skriver en rulle till likadan och lägger till en hel massa.

Jeremia grips av tempelvakten, pryglas och sätts i stocken. Han sätts i en kall och fuktig fängelsehåla. De ska avrätta honom utan rättegång slängs han i en dyig brunn på borggården för att möta en långsam död. I sista minuten räddas han av en nubier.

Jeremia är missmodig, det är inte underligt att Jeremia stundom brister ut i klagan över profetkallets svåra lott. Han utsätts ständigt för spott och spe och svår förföljelse. Men förbannar t.o.m. sin födelsedag. Men för Jeremia är det omöjligt att ändra på sitt budskap för att slippa förföljelse och lidande. Han kan inte fly från Guds kallelse och pruta av på domsförkunnelsen.

Jeremias doms och omvändelseförkunnelse hatade både hans eget folk och andra runt omkring. Jeremias budskap var gå bort från era avgudar annars kommer fienden från norr och ockupera Jerusalem och förstör staden och Guds tempel. Han profeterade och predikade i templet, ni måste omvänder ER  annars kommer Herren slakta Jerusalem och så blev det; Jer. 26:1…

Jeremia avslöjade de falska profeterna som profeterade egna tankar i stället för Guds Ord, lögnsyner och egna inbillningar. De förkunna lycka och välsignelse och välgång till de avfälliga och de otroende. De säger; allt står väl till, allt står väl till…när det i själva verket INTE står väl till. De tar lätt på avfallet och de uppmuntrar till förakt mot Herren.

Jeremia talade mycket om ”hjärtats omvändelse” tex. uttryck ”Herrens lag skall vara skriven i människornas hjärtan.” Kap.31. Ordet ”hjärta” förekommer 70 gånger i bokens hebreiska text. I Nya Testamentet återkommer flera citat från Jeremias bok, om och om igen.

Jeremia förutsägelse också om folkets återvändande från fångenskapen i Babel, 70 år till Jerusalem år 516 f. Kr. Början till återvändandet till Jerusalem var under kung Kores tid, då han gav tillåtelse att Serubbabel fick återvända med 50.000 judar till Jerusalem år 538 f. Kr. för att så smått börja uppbyggandet av Jerusalems murar och tempel. Templet var klart 70 år efter bortförandet, presis som profeterat ut av både stora och små profeter. Läs och begrunda!

VILL DU FORTFARANDE KALLA DIG PROFET OCH BETALA DET PRISET SOM EN PROFETS TJÄNST KOSTAR ?

JEREMIA

I. FÖRE JERUSALEMS FALL Kap.1-39

1. Profetens kallelse; kap. 1

2. Nationell synd och otacksamhet; kap. 2-3:10

3. Maning till omvändelse; kap. 3:11-4:4

4. Den kommande domen; kap. 4:5-6:30

5. Hot om landsflykt; kap. 7-10

6. Det brutna förbundet, nytt hot om straffdom och landsflykt; kap. 11-19

7. Profetens vedemödor; hans maning till kapitulation för Babel; kap.20-21

8. Verop över ogudaktiga konungar och falska profeter; kap. 22-23

9. Nya domsutsagor, folkets reaktion; kap. 24-29

10. Messias rike och ett nytt förbund; kap.30-33

11. Ett olydigt folk och ogudaktiga konungar; kap.34-38

12. Jerusalems förstöring; kap.39

II. EFTER JERUSALEMS FALL; Kap.40-52

1. Jeremia och de kvarblivna i Juda; kap.40-42

2. I Egypten; kap.43-44

3. Herrens ord till Baruk; kap.45

4. Profetior mot många länder och folk; kap.46-51

5. Jerusalems förstöring; Jojakins benådning; kap.52

1 Tim. 2; FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNST; Kom ihåg att vi befinner oss på offentlig plats, inte i hemmets lugna vrå. Det första vi ska göra när vi kommer samman är att bedja för vårt Kungahus, Regering och Riksdag. Kampen mot socialismen, kommunismen, diktatur fasoner, marxistiska tankebaner och muslimer som vill ta över vårt land är inte över förrän det är över. Vi har inte sett slutet ännu, vi kommer kämpa emot, och det är inte mot kött och blod men mot andevärldens furstar och väldigheten. Bönens plats och betydelse;

“Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor, för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt. Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare, som vill att alla människor skall bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus,  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne,  och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel – jag talar sanning och ljuger inte – till hedningarnas lärare i tron och sanningen.” 1 Tim. 2:1-7

Männens uppträdande; “Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.” 1 Tim.2:8 Detta är vad vi alla längtar efter en mansrörelse som tar upp kampen och går före i striden. Ge djävulen på käften och beskydda kvinnor och barn.

Kvinnornas uppträdande; “På samma sätt skall kvinnorna be och uppträda i anständig klädedräkt, med blygsamhet och gott omdöme, och smycka sig, inte med håruppsättningar, med guld eller pärlor eller dyrbara kläder utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.1 Tim.2:9,10 Systrar; Sluta visa era bröst och klä Er i de kortaste kjolar som finns, sminka och färga håret som horor på gatan. Vad är du ute efter ? Titta dig i spegeln och fråga dig själv, om du ser ut som en helig, avskild, gudfruktig kvinna som behagar Gud Fader, Jesus Kristus och den helige Ande ? SKÄRPNING SYSTRAR!

En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig. Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet. 1 Tim.2:11,12 Vasti i Esters bok gjorde uppror mot sin man, hon kom inte när hennes man kallade på henne. Istället hade hon egna “kvinnomöten” i slottet. Hon åkte ut med huvudet före och kungen skilde sig ifrån sin brud. En skrivelse tecknade till alla 127 provinser, från Sudan till Indien att varje man ska vara “herre i sitt hus” “Skrivelser sändes till alla kungens provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, med innebörden att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk.” Ester 1:22

Syster i Herren; du ska inte vara “herre över mannen” eftersom vi idag 2015 lever milatals från detta beskedet; är mitt råd; BÖRJA MED ATT ÄNDRA DIN ATTITYD GENTIMOT DIN MAN OCH FÖRSAMLINGSLEDNINGEN. Ödmjukar dig, underordnar dig annars är du ett ämne för “Isebels andemakt” och det vill du inte, den andemakten är fruktansvärt! Sedan är texten svår på ett  sätt och lätt på ett annat sätt. Svår därför den kan i första ögonkastet vara motsägelsefull; ena stunden ska kvinnan “tiga i församlingen” och andra stunden säger Paulus “NÄR DU BER” underförstått i församlingen. Hur ska Du ha det ? Vad menar Du ? Detta måste förstås i sitt hela sammanhang. Och vi tar bit för bit och beder till Herren att han ska uppenbara sitt ord för oss, så vi inte stör den helige Ande som är verksam mitt i församlingen. Den lätta sidan är, att Paulus menar vad han säger och att vi gör vad han säger. Och då menar jag som första steg en “ATTITYDFÖRÄNDRING” kommer du långt på och du ska se vilket mirakel du står framför. God Bless!

“eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.” 1 Tim.2:13-15

Syndafallet förföljer oss 1 Mos. 3 och det är konsekvenser som vi får leva med tills JESUS kommer in i ditt liv, då börjar ett liv under välsignelsen istället för förbannelsen! TA EMOT JESUS IDAG, HAN ÄR FANTASTISK, JAG ÄLSKAR JESUS OCH HANS ORD ÄR BARA SÅÅÅÅÅ FANTASTISKT!

PASTORALBREVEN OCH HERDEBREVEN är 1,2 Timoteusbreven och Titus brev.

Timoteusbreven är de första breven som är skrivna till ”en person” i motsats till alla andra brev utav Paulus som han skriver till en hel församling. Men innehållet av brevet som Timoteus får utav Paulus ska levereras till hela församlingen utav Timoteus. Paulus älskade sin trogne medarbetare Timoteus och han behandlade honom som ”sin son” i tron. Här är det frågan om en fader i tron, undervisar sin son i tron INTE tvärtemot. Pastoralbreven också kallade Herdebreven handlar mer eller mindre om församlingsledares kvalifikationer och ansvar och om förhållandena i församlingen överhuvudtaget.När jag läser dessa pastoralbrev funderar jag på om dagens ärkebiskop, biskopar, präster, pastorer har KLIPPT UR DESSA SIDOR FRÅN SINA BIBLAR I SVERIGE, därför knappt inga, ytterst få lever upp till den standarden idag 2015. De flesta felar på de flesta punkter och därför lider församlingsmedlemmarna. Under de senaste 40,50 åren i Sverige har den kristna församlingen i Sverige minskat på alla nivåer; nationellt man har lagt ihop samfunden, regionalt har man sålt kyrkor och kapell, lokalt har man lagt i hop församlingarna. Man har inte råd att ha en anställd pastor, man har inte råd att kalla några evangelister. Missionshusen står tomma eller så är de ombyggda till privata bostäder. De kristna minskar och minskar, avgudarna och muslimer ökar och ökar. Vill du fortsätta att gräva ner huvudet i sanden och lossas om att allt är bra är det upp till dig, men vi har beslutat oss att omvända oss, se verkligheten i vitögat och göra något för Jesus, Guds rike i kommande dagar oavsett priset. För det första finns INGET i pastoralbreven som stöder KVINNLIGA PRÄSTER OCH PASTORER. För det andra fördömer pastoralbreven HOMOSEXUALITET och då självklart kan ju inte en ledare för Guds församling vara HOMOSEXUELL ELLER LESBISK. För det TREDJE fördömer pastoralbreven skilsmässan mellan man och kvinna i äktenskapet. DU KAN INTE VARA PRÄST ELLER PASTOR OCH LEDA GUDS FÖRSAMLING OCH HA EN SKILJSMÄSSA I BAGAGET. För det fjärde som pastoralbreven talar om är att KVINNAN SKA INTE VARA HERRE ÖVER MANNEN 1 Tim. 2:12. Det femte som pastoralbreven talar om att KVINNAN SKA UNDERORDNAR SIG SIN MAN OCH ATT VARA HUSLIGA OCH ÄLSKA SINA BARN; Tit.2:3-5. Listan kan bli längre, vi ska ta upp så mycket vi hinner, orkar och kan av dessa pastoralbrev som är så oerhört betydelsefulla i vår tid 2015. Dessutom; KVINNANS UPPROR MOT MANNEN är ett TIDSTECKEN. Den som ligger bakom allt samman är Satan, djävulen, lögnens fader, ANTIKRIST! Jesus kommer mycket snart för att hämta sin brud (församlingen) och i den brudeskaran, finns INGA, vare sig män, kvinnor, pojkar eller flickor som gör uppror mot sin BRUDGUM och Hans Ord.

PAULUS FÖRSTA BREV TILL TIMOTEUS

Inledning; 1:1,2

I. FÖRSAMLINGENS BUDSKAP; Kap. 1:3-20

1. Förmaningens ändamål; 1:3-11

2. Budbärarens tacksamhet och budskapets härlighet; 1:12-17

3. Den goda striden; 1:18-20

II. FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNST; Kap. 2

1. Bönens plats och betydelse; 2:1-7

2. Männens uppträdande; 2:8

3. Kvinnornas uppträdande; 2:9-15

III. FÖRSAMLINGENS LEDARE; Kap. 3:1-13

1. Församlingsföreståndare; 3:1-7

2. Församlingstjänarna; 3:8-13

IV. FÖRSAMLINGENS STORHET; Kap. 3:14-16

1. Sanningens stödjepelare och grundfäste; 3:14,15

2. Gudaktighetens hemlighet; 3:16

V. FÖRSAMLINGENS LEDNING; Kap. 4:1-6:19

1. Gentemot falska lärare; 4:1-11

2. Gentemot de troende; 4:12-16

3. Gentemot olika grupper av församlingsmedlemmar; 5:1-6:2

4. Gentemot främmande läror; 6:3-5

5. I fråga om jordiska ägodelar; 6:6-10

6. I fråga om den goda bekännelsen; 6:11-16

7. Gentemot de rika; 6:17-19

Avslutning; 6:20,21

Maria Hallman

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 15 – UMAR MULINDES BERÄTTELSE

PASTORN OCH SEXBARNSPAPPAN UMAR MULINDE UTSATTES FÖR DÖDLIG ATTACK AV MUSLIMER. UNDER TÅRAR BERÄTTAR HAN OM DEN FRUKTANSVÄRDA ATTACKEN. INTERVJUN ÄR GJORD PÅ AVDELNINGEN FÖR PLASTIKKIRURGI PÅ ETT SJUKHUS I ISRAEL.
ÖVERSATT OCH TEXTAT AV STEFAN HALLMAN www.ctvc.se

Nu är Hela Bibeln inläst!

Nu är arbetet med att läsa in Bibeln klart! (Sv. Folkbibeln 1998).  98 timmars bibelläsning inläst av Stefan Hallman. Ljudfilerna ligger i en loopad fil på vår radioserver på Hallmansgården. Du är fri att lyssna helt gratis! Det finns en avdelning på vänster sida; Radiokanal 24/7 CTVC Bibel. Lyssna här LIVE. Tryck på LIVE och då kommer du fram till BIBELN, låt Gudsordet inspirera och styrka dig.

www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 295

DAGENS TEXTER; Jer. 5, 6 och 1 Tim. 1

Jer. 5; DOM PÅ GRUND AV OTROHET OCH ORÄTTFÄRDIGHET!

“Varför skulle jag förlåta dig?
Dina barn har övergivit mig
och svurit vid gudar som inte finns.
Jag gav dem fullt upp av allt,
men de begick äktenskapsbrott
och samlades i skaror vid horhusen.” Jer.5:7

“De har förnekat Herren och sagt:
“Han finns inte.
Inget ont skall drabba oss,
svärd och hunger skall vi inte möta.
Profeterna blir till vind,
Guds ord är inte i dem.
Vad de säger skall drabba dem själva.” Jer.5:12,13

“Men detta folk har ett motsträvigt och upproriskt hjärta.
De har vänt sig bort och gått sin egen väg.
De säger inte i sina hjärtan:
“Låt oss frukta Herren, vår Gud,
honom som ger regn i rätt tid både höst och vår
och som ger oss de bestämda skördeveckorna.” Jer.5:23,24

“Förfärliga och fruktansvärda ting sker i landet.
Profeterna profeterar lögn,
och prästerna styr efter deras råd.
Så vill mitt folk ha det.
Men vad skall ni göra
när slutet på detta kommer?” Jer. 5:30,31

Jer. 6; JERUSALEM BELÄGRAS MEN FOLKET OMVÄNDER SIG INTE!

“Därför är jag fylld av Herrens vrede,
jag orkar inte hålla den tillbaka.
Töm ut den över barnen på gatan
och över alla unga män där de samlas.
Både man och kvinna skall drabbas,
också den gamle och den som fyllt sina dagars mått.
Främlingar skall ta över deras hus,
deras åkrar och hustrur,
ty jag vill räcka ut min hand mot dem som bor i landet,
säger Herren.” Jer. 6:11,12

“De tar det lätt med att hela mitt folks skada
och säger: “Allt står väl till, allt står väl till”.
Men allt står inte väl till.” Jer.6:14

Lär och begrunda, hela kapitlen 5, 6!

JEREMIA; Boken är en blandning av historia, biografi och profetia.

Jeremia levde och verkade under Juda rikes fem sista konungar; Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia, åren 626-586 f. Kr.

Jeremia var prästson från Anatot nära Jerusalem, och fick sin profetkallelse i unga år 626 f. Kr. under Josias 13:onde regeringsår.

Jeremia var samtida med profeterna Nahum, Sefanja och Habackuk och senare Hesekiel och Daniel.

Jeremias ca. 50-åriga profetverksamhet inföll i en brytningstid i stormaktspolitiken och i en ödesdiger tid för Juda. På världsscenen under Jeremias tid besegrades stormakterna Assyrien (612 f. Kr) och Egypten (605 f. Kr.) av Babylonierna, som blev ny stormakt, under vilken Juda blev lydrike.

Jeremia fick vara med och varna, truga, bönfalla folket att omvända sig, men de gjorde det inte, därför blev Jeremias profetiska ord uppfyllda i och med Juda rikes undergång och bortförande till Babel år 586f. Kr.

Jeremias outtröttliga verksamhet mötte idel motstånd hos både hög och låg och han fick genomgå de största själsliga och kroppsliga lidanden och mot de falska profeternas ständiga kamp.

Jeremias doms och omvändelseförkunnelse hatade både hans eget folk och andra runt omkring.

Jeremia talade mycket om ”hjärtats omvändelse” tex. uttryck ”Herrens lag skall vara skriven i människornas hjärtan.” Kap.31. Ordet ”hjärta” förekommer 70 gånger i bokens hebreiska text. I Nya Testamentet återkommer flera citat från Jeremias bok, om och om igen.

Jeremia förutsägelse också om folkets återvändande från fångenskapen i Babel, 70 år till Jerusalem år 516 f. Kr. Början till återvändandet till Jerusalem var under kung Kores tid, då han gav tillåtelse att Serubbabel fick återvända med 50.000 judar till Jerusalem år 538 f. Kr. för att så smått börja uppbyggandet av Jerusalems murar och tempel. Templet var klart 70 år efter bortförandet, presis som profeterat ut av både stora och små profeter. Läs och begrunda!

JEREMIA

I. FÖRE JERUSALEMS FALL Kap.1-39

1. Profetens kallelse; kap. 1

2. Nationell synd och otacksamhet; kap. 2-3:10

3. Maning till omvändelse; kap. 3:11-4:4

4. Den kommande domen; kap. 4:5-6:30

5. Hot om landsflykt; kap. 7-10

6. Det brutna förbundet, nytt hot om straffdom och landsflykt; kap. 11-19

7. Profetens vedemödor; hans maning till kapitulation för Babel; kap.20-21

8. Verop över ogudaktiga konungar och falska profeter; kap. 22-23

9. Nya domsutsagor, folkets reaktion; kap. 24-29

10. Messias rike och ett nytt förbund; kap.30-33

11. Ett olydigt folk och ogudaktiga konungar; kap.34-38

12. Jerusalems förstöring; kap.39

II. EFTER JERUSALEMS FALL; Kap.40-52

1. Jeremia och de kvarblivna i Juda; kap.40-42

2. I Egypten; kap.43-44

3. Herrens ord till Baruk; kap.45

4. Profetior mot många länder och folk; kap.46-51

5. Jerusalems förstöring; Jojakins benådning; kap.52

1 Tim. 1; PASTORALBREVEN OCH HERDEBREVEN är 1,2 Timoteusbreven och Titus brev.

Timoteusbreven är de första breven som är skrivna till “en person” i motsats till alla andra brev utav Paulus som han skriver till en hel församling. Men innehållet av brevet som Timoteus får utav Paulus ska levereras till hela församlingen utav Timoteus. Paulus älskade sin trogne medarbetare Timoteus och han behandlade honom som “sin son” i tron. Här är det frågan om en fader i tron, undervisar sin son i tron INTE tvärtemot. Pastoralbreven också kallade Herdebreven handlar mer eller mindre om församlingsledares kvalifikationer och ansvar och om förhållandena i församlingen överhuvudtaget.När jag läser dessa pastoralbrev funderar jag på om dagens ärkebiskop, biskopar, präster, pastorer har KLIPPT UR DESSA SIDOR FRÅN SINA BIBLAR I SVERIGE, därför knappt inga, ytterst få lever upp till den standarden idag 2015. De flesta felar på de flesta punkter och därför lider församlingsmedlemmarna. Under de senaste 40,50 åren i Sverige har den kristna församlingen i Sverige minskat på alla nivåer; nationellt man har lagt ihop samfunden, regionalt har man sålt kyrkor och kapell, lokalt har man lagt i hop församlingarna. Man har inte råd att ha en anställd pastor, man har inte råd att kalla några evangelister. Missionshusen står tomma eller så är de ombyggda till privata bostäder. De kristna minskar och minskar, avgudarna och muslimer ökar och ökar. Vill du fortsätta att gräva ner huvudet i sanden och lossas om att allt är bra är det upp till dig, men vi har beslutat oss att omvända oss, se verkligheten i vitögat och göra något för Jesus, Guds rike i kommande dagar oavsett priset. För det första finns INGET i pastoralbreven som stöder KVINNLIGA PRÄSTER OCH PASTORER. För det andra fördömer pastoralbreven HOMOSEXUALITET och då självklart kan ju inte en ledare för Guds församling vara HOMOSEXUELL ELLER LESBISK. För det TREDJE fördömer pastoralbreven skilsmässan mellan man och kvinna i äktenskapet. DU KAN INTE VARA PRÄST ELLER PASTOR OCH LEDA GUDS FÖRSAMLING OCH HA EN SKILJSMÄSSA I BAGAGET. För det fjärde som pastoralbreven talar om är att KVINNAN SKA INTE VARA HERRE ÖVER MANNEN 1 Tim. 2:12. Det femte som pastoralbreven talar om att KVINNAN SKA UNDERORDNAR SIG SIN MAN OCH ATT VARA HUSLIGA OCH ÄLSKA SINA BARN; Tit.2:3-5. Listan kan bli längre, vi ska ta upp så mycket vi hinner, orkar och kan av dessa pastoralbrev som är så oerhört betydelsefulla i vår tid 2015. Dessutom vill jag påstå att det som förekommer av KVINNANS UPPROR MOT MANNEN i varje del av livet är ett TIDSTECKEN. Den som ligger bakom allt samman är Satan, djävulen, lögnens fader, ANTIKRIST!

Eftersom jag skrivit boken “Homosexualitet är synd” och dagens texter är ett utav de fyra skriftställarna; 3 Mos.18:22, Rom.1:26-27, 1 Kor.6:9-11 och 1 Tim.1:9-11, som är väldigt tydligt att homosexualitet är en styggelse och synd mot SKAPELSEORDNINGEN, tar jag upp just denna synd idag och börjar med min man Stefan Hallmans förord till boken. Därefter Bibelns fördömande av denna otuktsynd som homosexualitet är. Vi har blivit mordhotade, hatade av världen och mobbade, diskriminerade av både världen och andra kristna. Förra sommaren deltog vi i en bönekonferens för Sverige just under GAYVECKAN i Stockholm. Då blev jag stoppad av de kristna arrangörerna när jag ville läsa bibelorden i N.T. som fördömmer denna homosexuella synd. BEKLAGLIGT! Man vill hellre vara politiskt korrekt än rädda människor från ett evigt helvete, eller hur skulle du tolka en sådan händelse ? HUR KAN KD GE HOMOSEXUELLA PAR RÄTTEN TILL ADOPTION ? FRUKTANSVÄRT! Detta var den sista spiken i kistan, de kommer inte leva över nästa val; TYVÄRR!

Förord till boken; Homosexualitet är synd!

Sen kristendomens begynnelse så har Guds församling fått kämpa för sin frihet att fritt få uttrycka och tillämpa sin tro. Alltifrån Roms förföljelse de första århundradena till det svenska konventikel plakatet 1726. Människor har alltid fått kämpa för sanningen och sin rätt att uttrycka den. Men alltsedan upplysningstiden på 1700 talet så har ju utvecklingen gått framåt och numera finns ju både religionsfrihet och åsiktsfrihet inskrivet t.om i FN:s lag om mänskliga rättigheter. I Sverige så finns religionsfrihetslagen från 1951, som ska garantera att varje svensk medborgare har rätt att fritt utöva sin religion. Därmed vore saken klar – Vem som helst skulle ha rätt att fritt uttolka och predika från Guds ord som personens samvete bjuder. Men aldrig kunde man väl tro att vi idag i det moderna Sverige skulle råka ut för något så lågt som fallet blivit med pastor Green på Öland. Att staten idag går in och dömer en människa till fängelse för att han utfört sin plikt som pastor, måste ses som ett oerhört bakslag för den personliga friheten och för ett modernt samhälle. Sverige som så många gånger har stått på världens barikader, synts i massmedia och varit ett föregångsland när det gäller mänskliga rättigheter, får nu finna sig i en ny roll. Nu är det Sverige som dras till skampålen av internationella medier. Sverige framstår som ett inskräkt land som lever i medeltida mörker. Man har svårt att begripa hur det kan bli så. Man ser ju Sverige som ett fritt land med stark känsla för åsiktsfrihet. Inte minst har ju den homosexuella rörelsen i Sverige lyckats att propagera för sin sak. Det är också detta som ligger bakom den nuvarande lagstiftningen. Politikerna har ju fallit till föga för det politiskt gångbara istället för det politiskt korrekta!

Så går det med ett land som sakta men säkert lämnat Guds ord, dvs själva grunden för den västerländska lagstiftningen, och istället börjat lyssna på de politiska påtryckargrupperna och vilka som just nu skriker högst i samhället. Vad ska komma här näst? Ska vi få se ett Sverige där, om man bara kan samla tillräckligt många för sin sak, kan lagstifta om vad som helst. Tyvärr så är detta fallet i Sverige. Nu dömer man en pastor till fängelse för att predika Guds ord om de homosexuella. I samma texter som handlar om den homosexuella synden så står det också om pedofiler. Nästa steg i utveckligen kunde då vara att alla som lever i sådan synd börjar hävda att det är en medfödd läggning som de vill respekteras för. Domen mot Green är inte ett steg mot större förståelse och frihet för människor. Tvärtom den är ett steg neråt mot en allt större bundenhet för de människor som plågas av sin “läggning”. Får man inte ställa rätt diagnos så kan man inte heller behandla sjukdomen. Det vet varje sunt förnuftig människa. Homosexualitet är ett resultat av syndafallet, en skada i själva skapelsen. Det säger Guds ord. Precis som mord, otukt, tjyveri och annan ondska. Visst är det synd om den homosexuelle. Men en sådan blir inte hjälpt av att han får fritt fram att synda mer. I gay-rörelsen talar man om att “komma ut” och så menar man att alla med homosexuella frestelser ska bejaka dessa, leva ut sin homosexualitet och bli fria. Sanningen är tvärtom. De som “kommer ut” blir istället alltmer bundna i en identitet och livsstil som man endast var frestad till innan. Nu tar man steget ut i offentligheten och blir för all framtid etablerad i ett ställningstagande som det är mycket svårt att ta sig ur. Istället för att ´”komma ut” så har man bundit upp sig själv.

Förordet skrivet av bibellärare Stefan Hallman, gift med författarinnan i snart 30 år. Boken finns att köpa på vår hemsida; www.ctvc.se

1. 3 Mos.18:22, ” Du skall icke ligga hos en man såsom man ligger hos en kvinna; det är 1. AVSKYVÄRT.”

2. “Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen. Därför utlämnade Gud dem till skamliga lidelser. Deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga. På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra. Män bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse. Och eftersom de inte ansåg det vara något värt att ha kunskap om Gud, utlämnade Gud dem åt ett ovärdigt sinnelag, så att de gjorde sådant som är mot naturen. De har blivit uppfyllda av allt slags orättfärdighet, ondska, girighet och elakhet, de är fulla av avund, mordlust, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och förtalar, de hatar Gud och brukar våld. De skrävlar och skryter och tänker ut allt ont. De lyder inte sina föräldrar, är oförståndiga och trolösa, kärlekslösa och hjärtlösa. Sådant gör de, fastän de mycket väl känner till Guds rättvisa dom, att de som handlar så är värda döden. Ja, de samtycker också till att andra gör det.” Rom.1:24-32

”Vet ni inte att inga 5. ORÄTTFÄRDIGA skall få ärva Guds rike? BEDRA INTE ER SJÄLVA! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare skall ärva Guds rike. Sådana var en del av er. Men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds Ande.”1 Kor.6:9-11; 

”Lagen är god, om man brukar den rätt, den är för 6. LAGLÖSA, och 7. UPPRORISKA, 8.GUDLÖSA och 9. SYNDARE, 10. OHELIGA och 11. OANDLIGA, för dem som utövar otukt och homosexualitet, för slavhandlare, lögnare, menedare och för alla som står emot den sunda läran.”1 Tim.1:9-11

HOMOSEXUALITETET ÄR SYND!

Bibeln säger om homosexualiteten i Bibeln att den synden är;

1. AVSKYVÄRD
2. EN STYGGELSE
3. ONATURLIGT
4. OTUKT
5. ORÄTTFÄRDIGT
6. LAGLÖST
7. UPPRORISKT
8. GUDLÖST

9. SYNDIGT
10. OHELIGT
11. OANDLIGT
12. SODOMITISKT
13. ÄKTENSKAPSBROTT
14. ORENHET
15. LÖSAKTIGHET

 

PAULUS FÖRSTA BREV TILL TIMOTEUS

Inledning; 1:1,2

I. FÖRSAMLINGENS BUDSKAP; Kap. 1:3-20

1. Förmaningens ändamål; 1:3-11

2. Budbärarens tacksamhet och budskapets härlighet; 1:12-17

3. Den goda striden; 1:18-20

II. FÖRSAMLINGENS GUDSTJÄNST; Kap. 2

1. Bönens plats och betydelse; 2:1-7

2. Männens uppträdande; 2:8

3. Kvinnornas uppträdande; 2:9-15

III. FÖRSAMLINGENS LEDARE; Kap. 3:1-13

1. Församlingsföreståndare; 3:1-7

2. Församlingstjänarna; 3:8-13

IV. FÖRSAMLINGENS STORHET; Kap. 3:14-16

1. Sanningens stödjepelare och grundfäste; 3:14,15

2. Gudaktighetens hemlighet; 3:16

V. FÖRSAMLINGENS LEDNING; Kap. 4:1-6:19

1. Gentemot falska lärare; 4:1-11

2. Gentemot de troende; 4:12-16

3. Gentemot olika grupper av församlingsmedlemmar; 5:1-6:2

4. Gentemot främmande läror; 6:3-5

5. I fråga om jordiska ägodelar; 6:6-10

6. I fråga om den goda bekännelsen; 6:11-16

7. Gentemot de rika; 6:17-19

Avslutning; 6:20,21

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 294

DAGENS TEXTER; Jer. 3, 4 och 2 Tess.3

Jer. 3; JUDA OCH ISRAELS OTROHET OCH PROFETEN JEREMIA TAR EXEMPEL FRÅN ETT ÄKTENSKAP MELLAN MAN OCH KVINNA. Hosea har 2 kvinnonamn GOMER OCH LO-Ruhama, förutom dessa, finns det inte, ett enda kvinnonamn, vare sig i de poetiska eller de profetiska böckerna i Gamla Testamentet. MEN DET STÅR MYCKET OM KVINNAN OCH HENNES KARAKTÄR. DET STÅR MYCKET OM ÄKTENSKAPET OCH SKILJSMÄSSAN. Profeterna tar äktenskapet mellan man och kvinna som en liknelse mellan Israel och Judas förhållande till Herren Gud. Israels och Judas otrohet är lika som en hustru är otrogen mot sin man och det ser vi i dagens text kapitel 3. Läs och begrunda!

“Han sade vidare: Om en man skiljer sig från sin hustru
och hon går ifrån honom
och blir en annan mans hustru,
får han då komma tillbaka till henne?
Skulle inte då det landet bli orenat?
Du har bedrivit otukt med många älskare
och du skulle komma tillbaka till mig? säger Herren.” Jer. 3:1

Du orenade landet genom din otukt och din ondska.
“Därför hölls regnskurarna tillbaka
och inget vårregn föll.
Men du hade en äktenskapsbryterskas panna
och ville inte skämmas.” Jer. 3:3

“Och jag såg att fastän jag hade skilt mig från det avfälliga Israel och givit henne skilsmässobrev för hennes äktenskapsbrotts skull, så skrämdes ändå inte hennes otrogna syster Juda av det, utan gick på samma sätt bort och bedrev otukt. Hon orenade landet genom sin lättsinniga otukt och begick äktenskapsbrott med sten och trä.  Trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta utan endast i hyckleri, säger Herren.” Jer. 3:8-10

“Vänd om, ni avfälliga barn, säger Herren, ty jag är er rätte herre och jag skall hämta er, en från varje stad och två från varje släkt, och föra er till Sion. Jag vill ge er herdar efter mitt hjärta, och de skall föra er i bet med förstånd och insikt.” Jer. 3:14,15

“Men som när en hustru är otrogen mot sin man,
så har ni, Israels hus, varit otrogna mot mig,
säger Herren.
Därför hörs rop på de kala höjderna,
gråt och böner från Israels barn,
ty de har gått på villovägar
och glömt Herren, sin Gud.
Vänd om, ni avfälliga barn!
Jag skall bota er från er otrohet.
Se, vi kommer till dig,
ty du är Herren, vår Gud.” Jer. 3:20-22

Jer. 4; KALLELSE TILL OMVÄNDELSE! Läs och begrunda!

Intressant här talas om “SMINK” som gör ögonen större….600 år f. Kr. “Du ödelagda, vad vill du göra? Om du än klär dig i scharlakan och pryder dig med smycken av guld, om du än gör dina ögon stora med smink, så gör du dig vacker förgäves. Dina älskare föraktar dig, de står efter ditt liv. Ty jag hör rop som från en barnaföderska, ångestrop som från en förstföderska. Det är dottern Sions röst. Hon flämtar, hon räcker ut sina händer:
“O, ve mig! Mitt liv tynar bort inför mördare.” Jer.4:30,31

JEREMIA; Boken är en blandning av historia, biografi och profetia.

Jeremia levde och verkade under Juda rikes fem sista konungar; Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia, åren 626-586 f. Kr.

Jeremia var prästson från Anatot nära Jerusalem, och fick sin profetkallelse i unga år 626 f. Kr. under Josias 13:onde regeringsår.

Jeremia var samtida med profeterna Nahum, Sefanja och Habackuk och senare Hesekiel och Daniel.

Jeremias ca. 50-åriga profetverksamhet inföll i en brytningstid i stormaktspolitiken och i en ödesdiger tid för Juda. På världsscenen under Jeremias tid besegrades stormakterna Assyrien (612 f. Kr) och Egypten (605 f. Kr.) av Babylonierna, som blev ny stormakt, under vilken Juda blev lydrike.

Jeremia fick vara med och varna, truga, bönfalla folket att omvända sig, men de gjorde det inte, därför blev Jeremias profetiska ord uppfyllda i och med Juda rikes undergång och bortförande till Babel år 586f. Kr.

Jeremias outtröttliga verksamhet mötte idel motstånd hos både hög och låg och han fick genomgå de största själsliga och kroppsliga lidanden och mot de falska profeternas ständiga kamp.

Jeremias doms och omvändelseförkunnelse hatade både hans eget folk och andra runt omkring.

Jeremia talade mycket om ”hjärtats omvändelse” tex. uttryck ”Herrens lag skall vara skriven i människornas hjärtan.” Kap.31. Ordet ”hjärta” förekommer 70 gånger i bokens hebreiska text. I Nya Testamentet återkommer flera citat från Jeremias bok, om och om igen.

Jeremia förutsägelse också om folkets återvändande från fångenskapen i Babel, 70 år till Jerusalem år 516 f. Kr. Början till återvändandet till Jerusalem var under kung Kores tid, då han gav tillåtelse att Serubbabel fick återvända med 50.000 judar till Jerusalem år 538 f. Kr. för att så smått börja uppbyggandet av Jerusalems murar och tempel. Templet var klart 70 år efter bortförandet, presis som profeterat ut av både stora och små profeter. Läs och begrunda!

JEREMIA

I. FÖRE JERUSALEMS FALL Kap.1-39

1. Profetens kallelse; kap. 1

2. Nationell synd och otacksamhet; kap. 2-3:10

3. Maning till omvändelse; kap. 3:11-4:4

4. Den kommande domen; kap. 4:5-6:30

5. Hot om landsflykt; kap. 7-10

6. Det brutna förbundet, nytt hot om straffdom och landsflykt; kap. 11-19

7. Profetens vedemödor; hans maning till kapitulation för Babel; kap.20-21

8. Verop över ogudaktiga konungar och falska profeter; kap. 22-23

9. Nya domsutsagor, folkets reaktion; kap. 24-29

10. Messias rike och ett nytt förbund; kap.30-33

11. Ett olydigt folk och ogudaktiga konungar; kap.34-38

12. Jerusalems förstöring; kap.39

II. EFTER JERUSALEMS FALL; Kap.40-52

1. Jeremia och de kvarblivna i Juda; kap.40-42

2. I Egypten; kap.43-44

3. Herrens ord till Baruk; kap.45

4. Profetior mot många länder och folk; kap.46-51

5. Jerusalems förstöring; Jojakins benådning; kap.52

2 Tess. 3; LAGAR I GUDS RIKE ANGÅENDE ARBETE!

1.Vi åt inte hos Er, utan att betala för oss.

“Bröder, vi uppmanar er i vår Herre Jesu Kristi namn att hålla er borta från varje broder som lever oordentligt och inte följer de lärdomar som de har fått av oss. Ni vet själva hur man bör följa vårt exempel. Vi levde inte oordentligt hos er, 8 vi åt inte hos någon utan att betala för oss.” 2 Tess. 3:6,7

2. Vi tog inte ut någon lön även om vi hade rätt till det.

“Nej, vi arbetade hårt natt och dag för att inte ligga någon av er till last. Inte så att vi saknade rätt till lön, men vi ville ge er ett exempel att följa.”2 Tess.3:8

3. Den som inte arbetar ska heller inte äta.

“När vi var hos er, gav vi er också den föreskriften att den som inte vill arbeta inte heller skall äta. Men nu hör vi att en del bland er lever oordentligt. De arbetar inte utan går bara och drar. Sådana befaller och förmanar vi i Herren Jesus Kristus att de skall arbeta och hålla sig lugna och äta sitt eget bröd.” 2 Tess. 3:10-12

4. Tillrättarvisar den som bara går och dra, slöar och lever på andra, i broderlig kärlek.

“Och ni, bröder, tröttna inte på att göra det som är gott.  Om någon inte rättar sig efter det vi säger i detta brev, ge noga akt på honom och ha inte något med honom att göra, så att han får skämmas.  Men betrakta honom inte som en fiende, utan tillrättavisa honom som en broder.” 2 Tess. 3:13-15

PAULUS ANDRA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Guds dom över förföljarna. Kap.1

1. HERRENS DAG KOMMER; Kap.2:1-12

a) Laglöshetens människa.

b) Det som håller honom tillbaka.

c) Den Laglöses framträdande.

2. TACKSÄGELSE FÖR FRÄLSNINGEN; Kap.2:13,14

3. FÖRMANINGAR; Kap. 2:15 – 3:15

a) Till fasthet.

b) Till förbön.

c) Till ordning och arbetsamhet.

Avslutning; Kap.3:16-18

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 293

DAGENS TEXTER; Jer.1, 2 och 2 Tess.2

JEREMIA; Boken är en blandning av historia, biografi och profetia. Jeremia levde och verkade under Juda rikes fem sista konungar; Josia, Joahas, Jojakim, Jojakin och Sidkia, åren 626-586 f. Kr. Jeremia var prästson från Anatot nära Jerusalem, och fick sin profetkallelse i unga år 626 f. Kr. under Josias 13:onde regeringsår. Jeremia var samtida med profeterna Nahum, Sefanja och Habackuk och senare Hesekiel och Daniel.  Jeremias ca. 50-åriga profetverksamhet inföll i en brytningstid i stormaktspolitiken och i en ödesdiger tid för Juda.  På världsscenen under Jeremias tid besegrades stormakterna Assyrien (612 f. Kr) och Egypten (605 f. Kr.) av Babylonierna, som blev ny stormakt, under vilken Juda blev lydrike. Jeremia fick vara med och varna, truga, bönfalla folket att omvända sig, men de gjorde det inte, därför blev Jeremias profetiska ord uppfyllda i och med Juda rikes undergång och bortförande till Babel år 586f. Kr. Jeremias outtröttliga verksamhet mötte idel motstånd hos både hög och låg och han fick genomgå de största själsliga och kroppsliga lidanden och mot de falska profeternas ständiga kamp. De hatade Jeremias doms och omvändelseförkunnelse. Jeremia talade mycket om “hjärtats omvändelse” tex. uttryck “Herrens lag skall vara skriven i människornas hjärtan.” Kap.31. Ordet “hjärta” förekommer 70 gånger i bokens hebreiska text. I Nya Testamentet återkommer flera citat från Jeremias bok, om och om igen. Boken innehåller även en förutsägelse om folkets återvändande från fångenskapen i Babel, 70 år till Jerusalem år 516 f. Kr. Början till återvändandet till Jerusalem var under kung Kores tid, då han gav tillåtelse att Serubbabel fick återvända med 50.000 judar till Jerusalem år 538 f. Kr. för att så smått börja uppbyggandet av Jerusalems murar och tempel. Templet var klart 70 år efter bortförandet, presis som profeterat ut av både stora och små profeter. Läs och begrunda!

Jer. 1; JEREMIAS KALLELSE!

“Herrens ord kom till mig. Han sade: “Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.” Men jag svarade: “O, Herre, Herre! Jag förstår inte att tala, ty jag är för ung.” Då sade Herren till mig: “Säg inte: Jag är för ung, utan gå vart jag än sänder dig och tala vad jag än befaller dig. Frukta inte för dem, ty jag är med dig för att rädda dig, säger Herren.” Och Herren räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: “Se, jag lägger mina ord i din mun. Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.” Jer.1:4-10

TVÅ SYNER!

“Herrens ord kom till mig. Han sade: “Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: “Jag ser en gren av ett mandelträd.” Herren sade till mig: “Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.” Herrens ord kom till mig för andra gången. Han sade: “Vad ser du?” Jag svarade: “Jag ser en sjudande gryta. Den lutar hitåt norrifrån.” Herren sade till mig: “Från norr skall olyckan välla in över alla som bor i landet.” Jer. 1:11-14

“Fäst upp dina kläder! Stå upp och tala till dem allt vad jag befaller dig. Var inte förskräckt för dem, så att jag inte låter något förskräckligt hända dig inför dem.  Se, jag gör dig i dag till en befäst stad, till en järnpelare och en kopparmur mot hela landet, mot Juda kungar, dess furstar och präster och mot folket i landet. De skall strida mot dig, men inte bli dig övermäktiga. Jag är med dig, säger Herren, för att rädda dig.” Jer.1:17-19

Jer. 2; ISRAELS TROLÖSHET MOT GUD!

“Prästerna frågade inte: “Var är Herren?”
De som hade hand om lagen kände mig inte,
och herdarna var trolösa mot mig.
Profeterna profeterade i Baals namn
och följde sådana som inte kunde hjälpa.
Därför skall jag på nytt gå till rätta med er,
säger Herren.
Också med era barnbarn skall jag gå till rätta.” Jer. 2:8,9

“Ty mitt folk har begått en dubbel synd:
De har övergivit mig, källan med det levande vattnet,
och gjort sig usla brunnar
som inte håller vatten.” Jer. 2:13

“Inte glömmer en jungfru sina smycken
eller en brud sin utstyrsel?
Men mitt folk har i alla tider glömt mig.
Hur skickligt går du inte till väga
när du söker kärlek!
Därför kan också de sämsta kvinnor lära av dina vägar.
På dina mantelflikar finner man blod
av fattiga och oskyldiga,
fastän de inte ertappats vid inbrott.
Trots allt detta säger du:
“Jag är oskyldig.
Han är inte längre vred på mig.”
Men jag vill gå till rätta med dig,
därför att du säger: “Jag har inte syndat.”
Varför far du än hit än dit
för att ta en annan väg?
Du skall bli besviken på Egypten
liksom du blev besviken på Assyrien.
Också därifrån måste du gå din väg
med händerna över huvudet.
Ty Herren förkastar dem som du förtröstar på,
du skall inte ha framgång genom dem.” Jer.2:32-37

JEREMIA

I. FÖRE JERUSALEMS FALL Kap.1-39

1. Profetens kallelse; kap. 1

2. Nationell synd och otacksamhet; kap. 2-3:10

3. Maning till omvändelse; kap. 3:11-4:4

4. Den kommande domen; kap. 4:5-6:30

5. Hot om landsflykt; kap. 7-10

6. Det brutna förbundet, nytt hot om straffdom och landsflykt; kap. 11-19

7. Profetens vedemödor; hans maning till kapitulation för Babel; kap.20-21

8. Verop över ogudaktiga konungar och falska profeter; kap. 22-23

9. Nya domsutsagor, folkets reaktion; kap. 24-29

10. Messias rike och ett nytt förbund; kap.30-33

11. Ett olydigt folk och ogudaktiga konungar; kap.34-38

12. Jerusalems förstöring; kap.39

II. EFTER JERUSALEMS FALL; Kap.40-52

1. Jeremia och de kvarblivna i Juda; kap.40-42

2. I Egypten; kap.43-44

3. Herrens ord till Baruk; kap.45

4. Profetior mot många länder och folk; kap.46-51

5. Jerusalems förstöring; Jojakins benådning; kap.52

2 Tess.2; LAGLÖSHETENS MÄNNISKA! Tydligen är det några som tror att Jesus redan kommit för 2:a gången och det svarar Paulus på och säger; NEJ, Jesus har inte kommit! LÅT INGEN BEDRA ER! Och så berättar han vad som kommer hända innan Jesus kommer tillbaka. Det bästa är att läsa innantill och sumeringen är ju; ATT HERREN VET ATT DE KOMMER INTE ATT OMVÄNDA SIG, DÄRFÖR ÖVERLÄMNAR HAN DOM ÅT LÖGNEN ÅT SATAN, ÅT VILLFARELSEN OCH DE KOMMER ATT BLI DÖMDA FÖR SIN EGEN SYND OCH FÖR DE HAR FÖRFÖRT SÅ MÅNGA ANDRA.

“Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.  Kommer ni inte ihåg att jag sade er detta, när jag ännu var hos er? Ni vet vad det är som nu håller honom tillbaka, så att han kan träda fram först när hans tid kommer. Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. Sedan skall den laglöse öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.” 2 Tess. 2:3-12

PAULUS ANDRA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Guds dom över förföljarna. Kap.1

1. HERRENS DAG KOMMER; Kap.2:1-12

a) Laglöshetens människa.

b) Det som håller honom tillbaka.

c) Den Laglöses framträdande.

2. TACKSÄGELSE FÖR FRÄLSNINGEN; Kap.2:13,14

3. FÖRMANINGAR; Kap. 2:15 – 3:15

a) Till fasthet.

b) Till förbön.

c) Till ordning och arbetsamhet.

Avslutning; Kap.3:16-18

Maria Hallman

Den fantastiska väckelsen i Brasilien – Roland Nelson berättar!

Pingstprofilen och missionären Roland Nelson berättar om det fantastiska skeendet kring pingstväckelsens nästan ofattbara framgång i jättelandet Brasilien. Om sina egna erfarenheter men också om Gunnar och Frida Vingrens självutgivande pionjärarbete, vilket är både mer erkänt och fortfarande mer hyllat i Brasilien än i missionärernas egna hemland, Sverige.

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 12 – DÖDA DEM! BOMBA DEM! – RADIKALT OM RADIKAL ISLAM

PÅ FOX NEWS STRUNTAR MAN I POLITISK KORREKTHET, MAN HÄVER UR SIG, HELT ÖPPET, VAD MÅNGA ANDRA BARA VÅGAR TÄNKA. JUDGE JEANINE PIRRO, TIDIGARE ADVOKAT I NEW YORK, ÄR KÄND FÖR SINA RADIKALA ÅSIKTER OCH UTTALANDEN. HÄR FRÅN DEN 10 JANUARI MED ANLEDNING AV TERRORN I PARIS. ÖVERSATT OCH TEXTAT AV STEFAN HALLMAN www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 292

DAGENS TEXTER; Jes. 65, 66 och 2 Tess. 1

Jes. 65; DOM OCH FRÄLSNING!

“Jag låter mig sökas av dem som inte frågade efter mig,
jag låter mig finnas av dem som inte sökte mig.
Till ett folk som inte åkallade mitt namn sade jag:
“Här är jag, här är jag.”
Hela dagen har jag räckt ut mina händer
mot ett trotsigt folk,
som vandrar på den väg som inte är god,
som följer sina egna tankar,
3ett folk som ständigt kränker mig
rakt i ansiktet.” Jes. 65:1,2

“Därför säger Herren Herren så:
Se, mina tjänare skall äta, men ni skall hungra,
mina tjänare skall dricka, men ni skall törsta,
mina tjänare skall jubla, men ni skall stå med skam,
mina tjänare skall jubla i sitt hjärtas fröjd,
men ni skall ropa i ert hjärtas plåga
och jämra er i förtvivlan.” Jes. 65:13,14

DET NYA JERUSALEM!

“Se, jag skapar nya himlar och en ny jord,
och man skall inte mer komma ihåg det förgångna
eller tänka på det.
Men fröjda er och jubla till evig tid
över det som jag skapar,
ty se, jag skapar Jerusalem till jubel
och dess folk till fröjd.
Jag skall jubla över Jerusalem,
fröjda mig över mitt folk.
Där skall inte mer höras gråt eller klagan.
Där skall inte mer finnas spädbarn
som lever endast några dagar,
inte heller gamla män som ej uppnår sina dagars mått.
Den som dör vid hundra års ålder
är en ung man,
och först vid hundra års ålder
skall syndaren drabbas av förbannelsen.” Jes. 65:17-20

Jes. 66; SLUTET FÖR DE AVFÄLLIGA OCH DET NYA SIONS FÖDELSE! Sista kapitlet i Jesajas bok, imorgon börjar vi med Jeremia, den andra stora profeten, intressant!

“Så säger Herren: Himlen är min tron
och jorden min fotapall.” Jes. 66:1

“Innan Sion har känt någon födslovånda,
föder hon barnet.
Innan kval kommer över henne,
har hon fött ett gossebarn.
Vem har hört något sådant,
vem har sett något liknande?
Kan ett land komma till liv på en enda dag,
eller ett folk födas på en enda gång,
eftersom Sion föder sina barn
redan när födslovåndan börjar?
Skulle jag öppna moderlivet,
men inte ge kraft att föda? säger Herren.
Eller skulle jag ge kraft att föda,
men sedan hålla fostret tillbaka? säger din Gud.” Jes. 66:7-9

“Ty se, Herren skall komma med eld,
och hans vagnar skall vara som en stormvind.
Han skall låta sin vrede drabba med hetta
och sitt straff med eldslågor.
Ty med eld och med sitt svärd
skall Herren gå till rätta med alla människor,
och många skall bli slagna av Herren.” Jes. 66:15,16

Läs och begrunda! Jes.66:18-24

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

2 Tess. 1;

1 Tess. 5; Herrens ankomst; 1 Tess.4:13-18 och 1 Tess. 5:1-11 och nu fortsätter samma budskap in i 2 Tessalonikebrevet. Den framträdande plats som Herrens tillkommelse har fått i dessa båda breven till församlingen i Tessakonike, har på grund av detta fått benämningen “de eskatologis breven”. DU ÄR VÄL REDO ATT MÖTA HERREN I SKYN, JESUS KOMMER MYCKET SNART! Vi kommer att ta upp detta ämne en hel del framöver och avsluta året och BIBELBLOGGEN med Uppenbarelseboken; Om de fyra hästarna och märket i högra handen och i pannan. Läget i Israel, Iran, USA och RYSSLAND. Harmageddon ? Är det verkligen sant, händer allt detta profetiska framför våra ögon ? Är det vår generation som ska möta Jesus i skyn ? Jesu andra tillkommelse! Himmel eller Helvetet! Innanför eller Utanför VAR SKA DU STÅ EN GÅNG ? Sjöng jag på väckelsemöte på 70 talet! ESKATOLOGI! Stefan och jag är inga specialister på detta området, men vi ska göra vårt bästa för att ge dig så mycket information vi kan och förbereda dig inför JESU ANDRA TILLKOMMELSE! Avsändare av dessa breven är från Silvanus, Timoteus men främst då apostel Paulus som skrivet breven. 2 Tessalonikebrevet skrevs från Korint och inte lång tid efter det första dvs. 51 eller 52 e. Kr. Vem som överlämnade brevet är okänt.

Skrift förklarar Skrift. Nya Testamentet är förvarat i det Gamla, och Gamla Testamentet är förklarat i det Nya.

Dagens text 2 Tess.1:7-10 NÄR HERREN JESUS KOMMER!

“Och det sker när Herren Jesus kommer från himlen och uppenbarar sig med sina mäktiga änglar, i flammande eld och straffar dem som inte vill veta av Gud och dem som inte lyder vår Herre Jesu evangelium. Dessa skall bli straffade med evigt fördärv, bort från Herrens ansikte och hans härlighet och makt,  när han kommer för att förhärligas i sina heliga och väcka förundran hos alla dem som tror. Ty vårt vittnesbörd har ni trott. Så skall det ske på den dagen.” 2 Tess.1:7-10

Här talas det om att Herren Jesus kommer med sina “MÄKTIGA ÄNGLAR I FLAMMANDE ELD OCH DÖMMER DEM SOM INTE TOG EMOT EVANGELIUM” Allvarligt! Genom Skriften får vi klarhet!  Kristi återkomst!  

“Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: “Hur går det med löftet om hans återkomst?” 2Petr.3:3,4

Svaret som apostel Petrus ger är; “Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.” 2 Petr.3:7

“Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.” 2 Petr.3:10-13

MÄNNISKOSONENS DOM!

“När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då skall han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk skall samlas inför honom, och han skall skilja dem från varandra, som en herde skiljer fåren från getterna. Och fåren skall han ställa på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.” Matt. 25:31-34

 “Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” Matt. 25:41 

“Ty se, Herren skall komma med eld,
och hans vagnar skall vara som en stormvind.
Han skall låta sin vrede drabba med hetta
och sitt straff med eldslågor.
Ty med eld och med sitt svärd
skall Herren gå till rätta med alla människor,
och många skall bli slagna av Herren.” Jes.66:15,16

Lite häftigt att Jesajas 66 vilket är den sista kapitlet i denna boken profeterar ut 700 år innan Jesu födelse att  Jesus ska komma en andra gång  till jorden men då med mäktiga änglar i flammande eld.

Ni måste förstå att första gången Jesus kom till jorden var “ett barn bliver oss fött, en son blir oss given” Jes. 9:6 a, men vad står det i andra delen av versen ? Jo; “på hans axlar vilar herradömet och hans namn är; Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste” Jes. 9:6 b. Jesus kom som ett litet barn, nästa gång han kommer, som vi väntar på, är som en mäktig Konung som kommer att döma levande och döda. Då kommer han inte se mellan fingrarna, han kommer döma var enda pedifil, mördare, incest far och mor, ISIS som har halvsuggit de kristna, barnen, flickorna, homosexuella, lesbiska som förfört skolbarnen, all grymhet kommer att få sitt straff. Alla är vi överens, vad skönt äntligen ska de få sitt straff. Men här är inte slutnotan; ALLA HAR SYNDAT OCH SAKNAR HÄRLIGHETEN FRÅN GUD! Vare sig du gjort stora eller små synder kommer du bli dömd och kastas i evig eld. MEN HÄR KOMMER EVANGELIUM; OM DU OMVÄNDER DIG, ÅNGRA DIN SYND, BE JESUS OM FÖRLÅTELSE, LÅTER JESU RENANDE BLOD TVÄTTAR DIG REN, då blir du förlåten, då blir du född på nytt och en helt ny skapelse.  “Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.” 2 Kor. 5:17

TA EMOT JESUS IDAG, INNAN DET BLIR FÖRSENT. JESUS KOMMER MYCKET, MYCKET SNART!

PAULUS ANDRA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Guds dom över förföljarna. Kap.1

1. HERRENS DAG KOMMER; Kap.2:1-12

a) Laglöshetens människa.

b) Det som håller honom tillbaka.

c) Den Laglöses framträdande.

2. TACKSÄGELSE FÖR FRÄLSNINGEN; Kap.2:13,14

3. FÖRMANINGAR; Kap. 2:15 – 3:15

a) Till fasthet.

b) Till förbön.

c) Till ordning och arbetsamhet.

Avslutning; Kap.3:16-18

Maria Hallman

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 7 – FOX NEWS OM SVERIGE

Om Islamisering och samhällsproblem som följer av en alltför generöst immigrationspolitik…

BIBELN 365 DAGAR – DAG 291

DAGENS TEXTER; Jes. 62, 63, 64 och 1 Tess. 5

Jes. 62; SIONS FRÄLSNING!

“Du skall inte mer kallas “den övergivna”,
ditt land skall inte mer kallas “ödemark”,
utan du skall heta “min käraste”
och ditt land “den äkta hustrun”.
Ty Herren har sin glädje i dig,
ditt land har fått sin äkta man.
Ty som när en ung man gifter sig med en jungfru,
så skall dina barn gifta sig med dig,
och som en brudgum fröjdar sig över sin brud,
så skall din Gud fröjda sig över dig.” Jes. 62:4,5

“På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare.
Varken dag eller natt får de någonsin tystna.
Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro.” Jes. 62:6

Jes. 63; ÅNGER OCH BÖN OM FRÄLSNING!

“I all deras nöd var ingen verklig nöd,
ty hans ansiktes ängel frälste dem.
I sin kärlek och medömkan återlöste han dem,
han lyfte alltid upp dem och bar dem i forna dagar.” Jes. 63:9

Jes. 64; BÖN OM ATT GUD GRIPER IN!

“Men Herre, du är vår Fader.
Vi är leret, och du är den som danat oss,
vi är alla verk av din hand.Var då inte omåttligt vred, Herre,
tänk inte för alltid på vår missgärning.
Tänk på att vi alla är ditt folk.
Dina heliga städer har blivit en öken,
Sion har blivit en öken, Jerusalem en ödemark.
Vårt heliga och härliga tempel,
där våra fäder lovade dig,
har blivit ett byte för elden,
allt som var dyrbart för oss ligger i ruiner.
Kan du trots detta hålla dig tillbaka, Herre?
Kan du tiga stilla och låta oss lida så mycket? ” Jes. 64:8-12

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

1 Tess. 5; Herrens ankomst; 1 Tess.4:13-18 och fortsätter nu i 5:e kapitlet vers 1-11 DU ÄR VÄL REDO ATT MÖTA HERREN I SKYN, JESUS KOMMER MYCKET SNART! Vi kommer att ta upp detta ämne en hel del framöver och avsluta året och BIBELBLOGGEN med Uppenbarelseboken; Om de fyra hästarna och märket i högra handen och i pannan. Läget i Israel, Iran, USA och RYSSLAND. Harmageddon ? Är det verkligen sant, händer allt detta profetiska framför våra ögon ? Är det vår generation som ska möta Jesus i skyn ? Jesu andra tillkommelse! Himmel eller Helvetet! Innanför eller Utanför VAR SKA DU STÅ EN GÅNG ? Sjöng jag på väckelsemöte på 70 talet! ESKATOLOGI! Stefan och jag är inga specialister på detta området, men vi ska göra vårt bästa för att ge dig så mycket information vi kan och förbereda dig inför JESU ANDRA TILLKOMMELSE! Dagens text  om ljusets barn och mörkrets barn; Läs och begrunda!

“Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er.  Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. När folk säger: “Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.  Han har dött för oss, för att vi skall leva tillsammans med honom, vare sig vi är vakna eller insomnade. Uppmuntra därför varandra och uppbygg varandra, så som ni redan gör.” 1 Tess. 5:1-11

FÖRMANINGAR;

Till uppskattning av Herrens tjänare;

“Vi ber er, bröder, att rätt uppskatta dem som arbetar bland er och som är era ledare i Herren och förmanar er.  Visa dem den största kärlek för det arbete de utför. Håll frid med varandra.”1 Tess. 5:12,13

Tillrättavisa de oordentliga, ha tålamod och BE OAVLÅTLIGEN;

“Vi uppmanar er, bröder: tillrättavisa de oordentliga, uppmuntra de missmodiga, ta er an de svaga och ha tålamod med alla. Se till att ingen lönar ont med ont. Sträva i stället alltid efter att göra gott mot varandra och mot alla människor. Var alltid glada, be oavbrutet och tacka Gud under alla livets förhållanden. Detta är Guds vilja med er i Kristus Jesus.” 1 Tess. 5:14-18

Respektera Andens gåvor, PRÖVA ALLT! ; 5:19-22

“Släck inte Anden. Förakta inte profetior, men pröva allt, behåll det goda, och håll er borta från allt slags ont.” 1 Tess.5:19-22

Avslutningar; Helga Er till ande, själ och kropp.

“Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst. Trofast är han som har kallat er, han skall också utföra sitt verk. Bröder, be även för oss. Hälsa alla bröderna med en helig kyss. Jag uppmanar er allvarligt i Herren att se till att brevet blir uppläst för alla bröderna. Vår Herre Jesu nåd vare med er.” 1 Tess. 5:23-28

PAULUS FÖRSTA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Kap. 1 Hälsningar och Tacksägelser.

1. PERSONLIGA MEDDELANDEN; Kap.2,3

a) Apostelns uppträdande; 2:1-12

b) Apostelns tacksamhet; 2:13-16

c) Apostelns längtan; 2:17-3:5

d) Apostelns glädje; 3:6-8

e) Apostelns hopp; 3:9-13

2. FÖRMANINGAR; Kap.4,5

a) Till ett liv i renhet och helgelse; 4:1-8

b) Till kärlek och plikttrohet; 4:9-12

c) Till hopp inför döden; 4:13-18

d) Till vaksamhet inför Herrens tillkommelse; 5:1-11

e) Till uppskattning av Herrens tjänare; 5:12,13

f) Till tålamod och tacksamhet; 5:14-18

g) Till respekt för Andens gåvor; 5:19-22

Avslutningar;5:23-28; Begäran, Förbön och Välsignelse.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 290

DAGENS TEXTER; Jes. 59, 60, 61 och 1 Tess. 4

Jes. 59; Synd, bekännelse och frälsning!

“Se, Herrens hand är inte för kort,
så att han ej kan frälsa,
hans öra är inte tillslutet,
så att han ej kan höra.
Nej, det är era missgärningar
som skiljer er och er Gud från varandra,
era synder döljer hans ansikte för er,
så att han inte hör er.” Jes. 59:1,2

“Så skall man frukta Herrens namn i väster
och hans härlighet där solen går upp.
När fienden bryter fram lik en flod,
skall Herrens Ande driva honom på flykten.” Jes. 59:19

“Detta är det förbund som jag å min sida gör med dem, säger Herren: Min Ande som är över dig, och mina ord som jag har lagt i din mun skall inte vika ur din mun eller ur dina barns eller barnbarns mun från nu och till evig tid, säger Herren.” Jes. 59:21

Jes. 60; Sions kommande härlighet!

“Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer,
och Herrens härlighet går upp över dig.” Jes. 60:1

“Av den minste skall det bli tusen,
av den ringaste ett stort folk.
Jag, Herren, skall med hast låta detta ske,
när dess tid kommer.” Jes. 60:22

Jes. 61; Ett nådens år från Herren!

“Herrens, Herrens Ande är över mig,
ty Herren har smort mig
till att predika glädjens budskap för de ödmjuka.
Han har sänt mig
att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta,
att ropa ut frihet för de fångna
och befrielse för de bundna,
till att predika ett nådens år från Herren
och en hämndens dag från vår Gud,
för att trösta alla sörjande,
för att låta de sörjande i Sion
få huvudprydnad i stället för aska,
glädjens olja i stället för sorg,
lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande.
Och de skall kallas “rättfärdighetens terebinter”,
planterade av Herren
till hans förhärligande.” Jes. 61:1-3

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

1 Tess. 4; FÖRMANINGAR; Kap.4,5  Till ett liv i renhet, helgelse,  kärlek och plikttrohet. Avslutningsvis i detta kapitel; Hopp inför döden. Ett liv i helgelse och här kan vi se att Paulus talar om “att växa i helgelse” “att arbeta på vår frälsning” “att uppfyllas mer och mer i Anden”

1. Helgelse betyder fullständig överlåtelse och invigning, avsikten med det verk Kristus har utfört är att de troende skall göras heliga. Detta är Guds vilja; att ni helgas och att ni avhåller er från otukt och för det tredje att var och en av er skaffa sig hustru.

2. Otukt är absolut förbjudet för en kristen broder, syster, pojke och flicka. I Korint varifrån aposteln skrev detta brev, var tukten en mycket utbredd synd. Det som här förbjuds är varje form av olovligt sexuellt umgänge i alla former utanför äktenskapet mellan en man och en kvinna.

OTUKTEN, PORNEIA, på engelska FORNICATION!

PORNEIA vilket betyder ”olovligt sexuellt umgänge i alla former utanför äktenskapet”. Till skillnad av moicheía, äktenskapsbrott och porneia, otukt är att i “otuktsynden” finns det inget äktenskap inblandat. Men å andra sidan kan man inte rentvå någon utav de här synderna, den ena går in i den andra. Det grekiska ordet po´rne, sköka, kommer av ett annat grekiskt ord, pe´rnemi, som betyder att sälja. Det används om skökor som bedrev otukt mot betalning och på så vis sålde sin kropp till dem som hade lust. Homosexualitet är onaturlig otukt, man brukar prata om ”genuin homosexualitet där man håller sig till en partner men också ”grov hednisk homosexualitet” där allt är tillåtet, från att köpa unga pojkar, sexorgier och prostitution. Både genuin och grov hednisk homosexualitet är naturligtvis synd. Ordet porneia rymmer allt av, pornografi i tidningar, video, internet, kultur, konst och TV kanaler. RSFL pornoundervisning i våra förskolor, grundskolor och gymnasium vilar Guds vrede och är en utav osakerna för att våra skolor i Sverige inte är välsignade. Man har tagit ut Gud och ersatt det med PORR. Både lärare och elever går omkring och visar sina bröst, korta kjolar som om de går omkring på en porrklubb. Focus är inte på undervisningen utav på sexlivet. RSFL måste portförbjudas omedelbart från våra skolor med dess lögner och deras dynga. Jag förespråkar skoluniformer som finns i övriga både öst och väst länder där det visar sig att utbildningen ligger på en mycket högre grad än det gör i våra skolor i Sverige. Sveriges skolor är en katastrof där mestadels inte klarar skolan längre och inte går ut med något slutbetyg. Pornografi är som en drog, du vill bara ha mer och mer, grövre och häftigare. Det dominerar dig, du blir intagen och tillfredställelsen uteblir. Det kommer att förstöra ditt liv om Du inte slutar omedelbart. FLY OTUKTEN, säger Guds ord.

”Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!” 1 Kor.6:18

Vad kommer otukten ifrån?

Denna fråga svarar Jesus själv på ”Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.” Matt.5:19 Otukten kommer från det inre, från ”hjärtat”. Det är inte frågan om en viss typ av människor, ett lägre skickt som inte betalar sina räkningar, knarkare, alkoholister m.fl som i fyllan utför otukt. Nej, onda tankar och otukt finns i alla samhällsskickt, det är bara packeterat i lite finare papper och en del tyglar det lite bättre än andra. Och när hela samhället bejakar otukten iform av sambolagen, som betyder att man bara flyttar ihop, utan Guds välsignelse. Känns det inte bra och det blir problem kan man ju alltid smyga ut bakdörren, det är oansvarligt, omoget, och allvarligt. Vem sitter emellan som vanligt? Jo, BARNEN!

Den gamla och den nya människan

”Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede, över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu skall också ni lägga bort allt detta.” Kol.3:5-8a

”Men otukt, och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller assar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Kristi och Guds rike.” Ef.5:3-5

Otuktsynd i församlingen

”Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.” 1 Kor.5:1

Otukten var ett stort problem då, bland de första kristna precis som nu efter 2000 år i församlingarna. Moralen och etiken var mycket omdiskuterade ämnen. Därför blev det ett Apostlamöte i Jerusalem. Efter mycket diskuterande fram och tillbaka enades man om följande; ” Den helige Ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter: Ni skall avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt.” Apg.15:28,29

Apostel Paulus skriver vidare, ”Guds vilja är: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.” 1 Tess.4:3,4

3. SKAFFA SIG HUSTRU; Det grekiska ordet för “hustru” här är “skevos” vilket betyder; KÄRL, REDSKAP, VERKTYG, UTRUSTNING, MEDHJÄLPARE! Själva uppgiften för kvinnan är satt från hennes första dag, att vara mannens medhjälpare, detta är i enlighet med SKAPELSEORDNINGEN, det har inget med att göra, var hon är född, kultur eller uppfostran. Kvinnan är skapad att vara mannens medhjälpare, allt annat är onaturligt. Lägg märke till i bibelordet; 1 Tess.4:4 skaffa sig hustru “på ett helgat och hedervärt sätt” I Paulus undervisning och över huvud taget i den kristna Bibelsynen på äktenskapet mellan man och kvinna existerar inget av FÖRNEDRING, FÖRTRYCK ELLER UTNYTTJANDE FRÅN MANNEN AV KVINNAN. Men han är HALV om han inte har en hustru vid sin sida. Han behöver en hustru som ett verktyg i sin hand för att kunna lyckas.  Och själv klart är kvinnan HALV också om hon inte har en MAKE att hjälpa. Dessa två halvor förenas till en gudomlig, kärleksfull enhet, de är hopklistrade som två papper, de hör ihop. När du ska skilja på dessa två är det två trasiga papper som har trasiga hål på vart papper. Skiljsmässor är från djävulen och han är ute för att döda, slakta och förgöra. BARNEN LIDER! MAMMA LIDER! PAPPA LIDER! MORFÖRÄLDRAR LIDER! FARFÖRÄLDRAR LIDER! SAMHÄLLET LIDER! Paulus säger “skaffar sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt” sedan fortsätter han och kommer in på “det får inte ske i lidelse och begär” som hos VILKA DÅ ? hos hedningarna VILKA ÄR DE ? de som inte känner Gud, alltså Jesus Kristus Guds Son. Gud är kärleken och älskar så oerhört varje människa; man, kvinna, pojk och flicka. VÄRLDEN och DESS RELIGIONER har perverterat det fina Herren hade tänkt ut och tänker för varje äktenskap och familj. HARMONI, SYMFONI, SHALOM frid och glädje i varje hem och hus. Det är inte förnedring att vara mannens medhjälpare det är en glädje att få vara hustru och moder. Det socialistiska samhället som grundar sig på kommunism och marxistisk filosofers lära, som tex. vår feministiska regering förmedlar inte bara i Europa men också i USA, de förnedrar, förtrycker och utnyttjar kvinnan.

Paulus är hela tiden på sin vakt och tillrättavisar både mannen och kvinnan så att de inte kommer ner i något dike.

Till mannen;  “På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.” 1 Petr.3:7

Till kvinnan; “Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man.” Ef.5:22-24

“Detta är Guds vilja: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt. Det får inte ske i lidelser och begär liksom bland hedningarna som inte känner Gud, så att någon i denna sak går för långt och förorättar sin broder. Herren straffar allt sådant, det har vi redan sagt och betygat för er. Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför, den som nu avvisar detta, avvisar inte en människa utan Gud, som har gett er sin helige Ande.” 1 Tess. 4:3-8

Herrens ankomst; 1 Tess.4:13-18 Läs och begrunda! DU ÄR VÄL REDO ATT MÖTA HERREN I SKYN, JESUS KOMMER MYCKET SNART! Vi kommer att ta upp detta ämne en hel del framöver och avsluta året och BIBELBLOGGEN med Uppenbarelseboken; Jesu andra tillkommelse; ESKATOLOGI!

På Paulus andra missionsresa år 49-51 e. Kr. besöker apostel Paulus staden Tessalonike, en berömd handelsstad i Macedonien. Tillsammans med Silas uppsöker de båda synagogan och börjar där utlägga skrifterna, först till juden…. och bara efter tre veckors väckelsemöten bildas en kristen församling i Tessalonike. Det rörde upp i staden så pass att Paulus var tvungen att lämna och gå vidare. Timoteus och Silas stannar i Berea fortsätter Paulus till Korint där han stannar i två år och sedan tar han sjövägen hem och 2:a missionsresan är avslutad. Men där i Korint under 2:a missionsresan skriver han till den unga församlingen i Tessalonike och uttrycker sin kärlek och omtanke ca. 51 e. Kr är brevet skrivet och sänt till dem.

PAULUS FÖRSTA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Kap. 1 Hälsningar och Tacksägelser.

1. PERSONLIGA MEDDELANDEN; Kap.2,3

a) Apostelns uppträdande; 2:1-12

b) Apostelns tacksamhet; 2:13-16

c) Apostelns längtan; 2:17-3:5

d) Apostelns glädje; 3:6-8

e) Apostelns hopp; 3:9-13

2. FÖRMANINGAR; Kap.4,5

a) Till ett liv i renhet och helgelse; 4:1-8

b) Till kärlek och plikttrohet; 4:9-12

c) Till hopp inför döden; 4:13-18

d) Till vaksamhet inför Herrens tillkommelse; 5:1-11

e) Till uppskattning av Herrens tjänare; 5:12,13

f) Till tålamod och tacksamhet; 5:14-18

g) Till respekt för Andens gåvor; 5:19-22

Avslutningar;5:23-28; Begäran, Förbön och Välsignelse.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 289

DAGENS TEXTER; Jes. 56, 57, 58 och 1 Tess. 3

Jes. 56; GUDS FRÄLSNING GÄLLER ALLA.

“Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.” Jes.56:7

Jes. 57; ISRAELS TROLÖSHET OCH AVGUDADYRKAN!

“Men ni, träd fram här,
ni söner till teckentyderskor,
ni barn till äktenskapsbrytare och horor.
Vem gör ni er lustiga över?
Mot vem spärrar ni upp munnen och räcker ut tungan?
Är ni inte överträdelsens barn,
lögnens avkomma,
ni som under varje grönt träd brinner av lust till avgudarna,
ni som slaktar era barn i dalarna
och i bergsklyftornas djup.” Jes. 57:3-5

“Ty så säger den höge och upphöjde,
han som tronar till evig tid och heter “den Helige”:
Jag bor i det höga och heliga
men också hos den som är förkrossad
och har en ödmjuk ande,
för att ge liv åt de ödmjukas ande,
för att ge liv åt de förkrossades hjärtan.
Jag skall inte gå till rätta för evigt,
inte ständigt vredgas,
ty då skulle deras ande försmäkta inför mig,
de själar som jag själv har skapat.” Jes.57:15,16

Jes. 58; DET GAMLA OCH NYA SION. Falsk och äkta fasta.

“Ropa med full hals, håll ej tillbaka.
Höj upp din röst som en basun
och förkunna för mitt folk dess överträdelse,
för Jakobs hus dess synder.” Jes. 58:1

“Nej, detta är den fasta jag vill ha:
Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band,
släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige
skaffa de fattiga och hemlösa en boning,
kläd den nakne var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod.” Jes. 58:6,7

“Och Herren skall alltid leda dig;
han skall mätta dig mitt i ödemarken
och ge styrka åt benen i din kropp.
Du skall vara lik en vattenrik trädgård
och likna ett källsprång, vars vatten aldrig tryter.
Dina avkomlingar skall bygga upp de gamla ruinerna,
du skall återställa grundvalar från forntida släkten.
Du skall kallas “han som murar igen sprickor”,
“han som återställer stigar, så att man kan bo i landet.” Jes. 58:11,12

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

1 Tess. 3; Apostelns längtan, glädje och hopp. Dagens text uttrycker att det var prövning och lidande i församlingen i Tessalonike. I vers 3 står det dessa “lidanden” kan översättas i dessa “trångmålen” det grekiska ordet här är THLIPSIS av verbet THLIBO vilket betyder “att trycka, pressa ner”. Från detta ord härleds det latinska tribulum, från vilket det engelska tribulation kommit. Det betyder vedermöda, fysisk och andlig nöd. Paulus varnade dem om och om igen att prövningar och lidande ligger framför ochdetta är inte bara i Tessalonike utan var än där evangelium predikas blir det förföljelser. Varför ? Jo därför ett helgat liv i Gud är i direkt konfrontation med världens sätt att leva. Den kristnes trångmål får inte ses som ett gudomligt straff. De är hellre ett oundvikligt resultat av att leva gudfruktigt i en ond värld. Kristi kors är i sig självt till anstöt. Det är en motvikt mot all stolthet, själviskhet och egenvilja. Gud kan också använda trångmål till att tjäna vår andliga tillväxt och därmed han egen ära. Timoteus blev sänd till Tessalonikerna för att kolla läget och uppmuntra dem att inte ge upp. Han kom tillbaka till Paulus och rapporterade att de höll fast vid tron på Jesus Kristus även om det var hårt motstånd och förföljelse.

På Paulus andra missionsresa år 49-51 e. Kr. besöker apostel Paulus staden Tessalonike, en berömd handelsstad i Macedonien. Tillsammans med Silas uppsöker de båda synagogan och börjar där utlägga skrifterna, först till juden…. och bara efter tre veckors väckelsemöten bildas en kristen församling i Tessalonike. Det rörde upp i staden så pass att Paulus var tvungen att lämna och gå vidare. Timoteus och Silas stannar i Berea fortsätter Paulus till Korint där han stannar i två år och sedan tar han sjövägen hem och 2:a missionsresan är avslutad. Men där i Korint under 2:a missionsresan skriver han till den unga församlingen i Tessalonike och uttrycker sin kärlek och omtanke ca. 51 e. Kr är brevet skrivet och sänt till dem.

PAULUS FÖRSTA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Kap. 1 Hälsningar och Tacksägelser.

1. PERSONLIGA MEDDELANDEN; Kap.2,3

a) Apostelns uppträdande; 2:1-12

b) Apostelns tacksamhet; 2:13-16

c) Apostelns längtan; 2:17-3:5

d) Apostelns glädje; 3:6-8

e) Apostelns hopp; 3:9-13

2. FÖRMANINGAR; Kap.4,5

a) Till ett liv i renhet och helgelse; 4:1-8

b) Till kärlek och plikttrohet; 4:9-12

c) Till hopp inför döden; 4:13-18

d) Till vaksamhet inför Herrens tillkommelse; 5:1-11

e) Till uppskattning av Herrens tjänare; 5:12,13

f) Till tålamod och tacksamhet; 5:14-18

g) Till respekt för Andens gåvor; 5:19-22

Avslutningar;5:23-28; Begäran, Förbön och Välsignelse.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 288

DAGENS TEXTER; Jes. 53, 54, 55 och 1 Tess. 2

Jes. 53; Detta kapitlet är ett utav de mäktigaste i Bibeln. Profeten Jesajas profetera ut detta budskap 700 år före Kristus kom till jorden. MÄKTIGT! Våra sjukdomar bar han våra smärtor tog han på sig; JESUS PÅ KORSET! 1 Petr.2:24,25 Läs och begrunda. Meditera och TA EMOT SOM DITT LÖFTE OCH DIN RÄTTIGHET SOM ETT GUDS BARN!

“Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.”1 Petr.2:24,25

“Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande,
lik en som man skyler ansiktet för,
så föraktad att vi räknade honom för intet.
Men det var våra sjukdomar han bar,
våra smärtor tog han på sig,
medan vi höll honom för att vara hemsökt,
slagen av Gud och pinad.
Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull.
Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid,
och genom hans sår är vi helade.
Vi gick alla vilse som får,
var och en gick sin egen väg,
men all vår skuld lade Herren på honom.
Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig
och öppnade inte sin mun.
Lik ett lamm som förs bort till att slaktas,
lik ett får som är tyst inför dem som klipper det,
så öppnade han inte sin mun.” Jes. 53:3-7

Jes. 54; Lika mäktigt; Sions upprättelse och kommande härlighet!

“Jubla, du ofruktsamma, du som inte har fött barn,
brist ut i jubel och ropa av fröjd,
du som inte har haft födslovärkar.
Ty den ensamma har många barn,
fler än den som har man, säger Herren.” Jes. 54:1

“Utvidga platsen för din boning,
spänn ut tältdukarna som du bor inunder och spar inte.
Förläng dina tältlinor och gör dina tältpluggar starka.” Jes. 54:2

“Om än bergen viker bort och höjderna vacklar,
så skall min nåd inte vika från dig
och mitt fridsförbund inte vackla,
säger Herren, din förbarmare.”Jes. 54:10

“Om man sammangaddar sig mot dig,
kommer det ingalunda från mig.
De som sammangaddar sig mot dig
skall falla för dig.
Se, jag skapar smeden,
som blåser upp kolelden
och formar ett vapen genom sitt arbete.
Jag skapar också fördärvaren till att förstöra.

Inget vapen som smids mot dig skall ha framgång,
och varje tunga som upphäver sig mot dig
skall du i domen döma skyldig.
Detta är Herrens tjänares arvedel,
och deras rättfärdighet kommer från mig, säger Herren.” Jes. 54:15-17

Jes. 55; Inbjudan till dem som törstar! Så mäktiga kapitel, Läs och begrunda! Tack Jesus för ditt Ord och att vi får ha Bibeln i handen och många olika översättningar i bokhyllan. Vi beder för alla våra syskon i den underjordiska kyrkan i ÖST och övriga världen som INTE har en Bibel, kanske bara ett blad åt gången ? Jesus hjälp dem och trösta dem i sitt lidande för Guds Rike.

“Hör på, alla ni som törstar, kom hit till vattnet,
och ni som inte har pengar,
kom hit och köp säd och ät.
Ja, kom hit och köp säd utan pengar
och för intet både vin och mjölk.” Jes. 55:1

“Sök Herren
medan han låter sig finnas,
åkalla honom medan han är nära.” Jes. 55:6

“Mina tankar är inte era tankar,
och era vägar är inte mina vägar, säger Herren.
Nej, så mycket som himlen är högre än jorden,
så mycket är mina vägar högre än era vägar
och mina tankar högre än era tankar.” Jes. 55:8,9

“Liksom regnet och snön faller från himlen
och inte återvänder dit,
förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar
och ger säd till att så
och bröd till att äta,
så skall det vara med ordet
som går ut från min mun.
Förgäves skall det inte vända tillbaka till mig
utan att ha verkat vad jag vill,
och utfört det vartill jag har sänt ut det.” Jes. 55:10,11

“Med glädje skall ni dra ut,
i frid skall ni föras fram.
Bergen och höjderna skall brista ut i jubel inför er,
alla markens träd skall klappa i händerna.”Jes. 55:12

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

1 Tess. 2;  Apostelns uppträdande, tacksamhet och längtan. Tessalonike församlingen var något speciellt för Paulus. Han älskade verkligen denna församling och det kunde mycket väl vara den första församlingen som han grundade och därför den “förstfödde” “barnet” som han vårdade. 1 Tess. 2: 7; “Som när en mor sköter om sina egna barn.”

Han längtade att besöka dem, både en och två gånger hade han försökt, “MEN SATAN HAR HINDRAT OSS”, märkligt uttryck ? Satan har ingen makt, han är besegrad och han är under våra fötter, det är sant! MEN tyvärr är människor ibland använda utav satan för att hindra oss. Det kan vara en myndighet, arbetskollega, församlingsmedlemmar, vänner, släkt och till och med någon i familjen. Vi har sett det flera gånger och det är med sorg som man får lämna ogjort arbete på grund av motståndet. Men å andra sidan tror jag när man tittar i bakspegeln; att det för det första var INTE bara den eller deras fel, utan lika mycket dumhet från oss själva och för det andra tror jag att ytterst sett är det Herren som öppnar och stänger dörrar!

På Paulus andra missionsresa år 49-51 e. Kr. besöker apostel Paulus staden Tessalonike, en berömd handelsstad i Macedonien. Tillsammans med Silas uppsöker de båda synagogan och börjar där utlägga skrifterna, först till juden…. och bara efter tre veckors väckelsemöten bildas en kristen församling i Tessalonike. Det rörde upp i staden så pass att Paulus var tvungen att lämna och gå vidare. Timoteus och Silas stannar i Berea fortsätter Paulus till Korint där han stannar i två år och sedan tar han sjövägen hem och 2:a missionsresan är avslutad. Men där i Korint under 2:a missionsresan skriver han till den unga församlingen i Tessalonike och uttrycker sin kärlek och omtanke ca. 51 e. Kr är brevet skrivet och sänt till dem.

PAULUS FÖRSTA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Kap. 1 Hälsningar och Tacksägelser.

1. PERSONLIGA MEDDELANDEN; Kap.2,3

a) Apostelns uppträdande; 2:1-12

b) Apostelns tacksamhet; 2:13-16

c) Apostelns längtan; 2:17-3:5

d) Apostelns glädje; 3:6-8

e) Apostelns hopp; 3:9-13

2. FÖRMANINGAR; Kap.4,5

a) Till ett liv i renhet och helgelse; 4:1-8

b) Till kärlek och plikttrohet; 4:9-12

c) Till hopp inför döden; 4:13-18

d) Till vaksamhet inför Herrens tillkommelse; 5:1-11

e) Till uppskattning av Herrens tjänare; 5:12,13

f) Till tålamod och tacksamhet; 5:14-18

g) Till respekt för Andens gåvor; 5:19-22

Avslutningar;5:23-28; Begäran, Förbön och Välsignelse.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 287

Jes. 50, 51, 52 och 1 Tess. 1

Jes. 50; Israels synd och Herrens tjänares lydnad.

“Herren Herren har givit mig en tunga med lärdom,
så att jag förstår att med mina ord hjälpa den trötte.
Han väcker var morgon mitt öra,
han väcker det till att höra på lärjungasätt.
Herren Herren
har öppnat mitt öra,
och jag har inte varit upprorisk,
jag har inte vikit tillbaka.
Jag höll fram min rygg åt dem som slog mig
och mina kinder åt dem som ryckte ut mina skäggstrån.
Jag dolde inte mitt ansikte för hån och spott.
Herren Herren skall hjälpa mig,
därför behöver jag inte skämmas,
därför gör jag mitt ansikte hårt som sten.
Jag vet att jag inte kommer på skam.” Jes. 50:4-7

Jes. 51;Sions frälsning är Herrens verk!

“Så skall Herrens friköpta vända tillbaka
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden,
fröjd och glädje skall komma över dem,
men sorg och suckan skall fly bort.
Jag, jag är den som tröstar er.
Vem är då du, att du fruktar för människor som skall dö,
för människobarn som blir som torrt gräs,
att du glömmer Herren, din Skapare.” Jes. 51:11-13

Jes. 52; Glädjebudet om Sions återlösning!

“Skaka stoftet av dig,
stå upp och intag din plats, Jerusalem.
Lös banden från din hals, du fångna dotter Sion.”Jes.52:2

“Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg
när han kommer över bergen
och förkunnar frid,
bär fram goda nyheter
och förkunnar frälsning
och säger till Sion:
“Din Gud är konung!”Jes.52:7

“Drag bort! Drag bort! Gå ut därifrån!
Rör inte vid något orent!
Gå ut från henne, rena er,
ni som bär Herrens kärl.
Ni skall inte gå ut med hast
och inte vandra bort som flyktingar,
ty Herren går framför er,
och Israels Gud avslutar ert tåg.” Jes.52:11,12

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

1 Tess. 1; 

“Ty vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft och den helige Ande och gav full visshet. Ni vet ju hur vi uppträdde bland er och vad vi gjorde för er. Och ni blev våra efterföljare, ja, Herrens, när ni mitt under svåra lidanden tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och i Akaja. Ty från er har Herrens ord gett återljud, inte bara i Makedonien och Akaja, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något.” 1 Tess.1:5-8

På Paulus andra missionsresa år 49-51 e. Kr. besöker apostel Paulus staden Tessalonike, en berömd handelsstad i Macedonien. Tillsammans med Silas uppsöker de båda synagogan och börjar där utlägga skrifterna, först till juden….  och bara efter tre veckors väckelsemöten bildas en kristen församling i Tessalonike. Det rörde upp i staden så pass att Paulus var tvungen att lämna och gå vidare. Timoteus och Silas stannar i Berea fortsätter Paulus till Korint där han stannar i två år och sedan tar han sjövägen hem och 2:a missionsresan är avslutad. Men där i Korint under 2:a missionsresan skriver han till den unga församlingen i Tessalonike och uttrycker sin kärlek och omtanke ca. 51 e. Kr är brevet skrivet och sänt till dem.

I Tessalonika och Berea; Apg.17:1-14

“De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Tessalonika, där judarna hade en synagoga. Till dem gick Paulus som han brukade, och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån Skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: “Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias.” Några av dem blev övertygade och slöt sig till Paulus och Silas. Därtill kom ett stort antal greker som fruktade Gud och inte så få kvinnor av förnäm släkt. Men judarna blev avundsjuka och tog med sig en del löst folk från gatan och ställde till upplopp och oroligheter i staden. De stormade fram mot Jasons hus och sökte efter Paulus och Silas och ville föra ut dem till folkmassan. Men när de inte fann dem, släpade de Jason och några andra bröder till stadens styresmän och skrek: “Nu är de här också, de som har vänt upp och ner på hela världen, och Jason har tagit emot dem. De handlar alla mot kejsarens påbud och säger att en annan, en som heter Jesus, är kung.” Folket och styresmännen blev förskräckta när de hörde detta, och sedan Jason och de andra hade ställt borgen frigavs de. Redan samma natt skickade bröderna i väg Paulus och Silas till Berea. Så snart de kom dit gick de till judarnas synagoga. Judarna där var mer öppna än de i Tessalonika. De tog emot ordet med all villighet och forskade dagligen i Skrifterna för att se om det kunde förhålla sig så. Många av dem kom till tro, likaså ganska många ansedda grekiska kvinnor och män.  Men när judarna i Tessalonika fick veta att Guds ord predikades av Paulus också i Berea, kom de dit och hetsade upp massorna och ställde till oro. Bröderna sände då genast i väg Paulus ner mot kusten, men Silas och Timoteus stannade kvar där. Apg. 17:1-14

PAULUS FÖRSTA BREV TILL TESSALONIKERNA!

Inledning; Kap. 1 Hälsningar och Tacksägelser.

1. PERSONLIGA MEDDELANDEN; Kap.2,3

a) Apostelns uppträdande; 2:1-12

b) Apostelns tacksamhet; 2:13-16

c) Apostelns längtan; 2:17-3:5

d) Apostelns glädje; 3:6-8

e) Apostelns hopp; 3:9-13

2. FÖRMANINGAR; Kap.4,5

a) Till ett liv i renhet och helgelse; 4:1-8

b) Till kärlek och plikttrohet; 4:9-12

c) Till hopp inför döden; 4:13-18

d) Till vaksamhet inför Herrens tillkommelse; 5:1-11

e) Till uppskattning av Herrens tjänare; 5:12,13

f) Till tålamod och tacksamhet; 5:14-18

g) Till respekt för Andens gåvor; 5:19-22

Avslutningar;5:23-28; Begäran, Förbön och Välsignelse.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 286

DAGENS TEXTER; Jes. 48, 49 och Kol.4

Jes. 48; Israels befrielse trots upproriskhet!

“Från och med nu låter jag dig höra om nya ting,
om fördolda ting som du inte vetat om.
Först nu har de skapats, inte tidigare,
inte förrän i dag har du hört om dem,
för att du inte skall kunna säga:
“Det visste jag redan.”
Förr fick du inte höra eller veta något om det,
ty på den tiden var dina öron inte öppnade.
Jag visste ju hur trolös du var,
att du kallades överträdare från moderlivet.
Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede,
för min äras skull är jag långmodig,
så att du inte blir utrotad.
Se, jag har luttrat dig, men silver har jag inte fått.
Jag har prövat dig i lidandets ugn.” Jes. 48:6-10

Jes. 49; SION OCH FRÄLSNINGEN FRÅN SYNDEN (Kap 49-57)
Messias, Herrens tjänare!

“Herren kallade mig när jag ännu var i moderlivet,
han nämnde mitt namn medan jag låg i min mors sköte.
Han gjorde min mun lik ett skarpt svärd
och gömde mig under sin hands skugga.
Han gjorde mig till en vass pil
och dolde mig i sitt koger.” Jes. 49:1,2

“Jag bönhör dig i nådens tid,
jag hjälper dig på frälsningens dag.
Jag skall bevara dig
och göra dig till ett förbund för folket,
för att upprätta landet
och utskifta de förödda arvslotterna
och säga till de fångna: “Drag ut”,
och till dem som sitter i mörkret: “Kom fram.” Jes. 49:8,9

“Se, på mina händer har jag upptecknat dig.
Dina murar står alltid inför mig.” Jes. 49:16

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Kol.4; BÖNEN!
“Var uthålliga i bönen, vaka och be under tacksägelse. Be också för oss att Gud öppnar en dörr för ordet, så att vi kan predika Kristi hemlighet – det är för den jag är fånge – och att jag talar som jag bör, när jag avslöjar den. Uppträd förståndigt mot dem som står utanför och ta vara på varje tillfälle. Ert tal skall alltid vara vänligt, kryddat med salt, så att ni vet hur ni bör svara var och en.” Kol.4:2-6

1. Tykikus; Han är en älskad broder och en trogen tjänare och medarbetare i Herren. Honom sänder jag till er just för att ni skall få veta hur vi har det och för att han skall uppmuntra era hjärtan. Tykikus var den som levererade breven till församlingarna i Mindre Asien. Han skulle besöka Laodicea, Kolosse som låg några kilometer bort. Han skulle också rapportera, en muntlig hälsning från de församlade kristna i Rom.

2. Onesimus; Han är vår trogne och älskade broder som är en av er. Han var en medhjälpare till  Tykikus och de tillsammans skulle berätta för er om allting här.

3. Aristarkus, min medfånge, medtjänare och medarbetare till Paulus. Han hälsar till er.

4. Markus, Barnabas kusin. Honom har ni fått anvisningar om: ta väl emot honom när han kommer till er. Barnabas var känd och älskad och släktskapen med honom öppnade därför många dörrar för Markus. En konflikt hade uppstått mellan Paulus och Barnabas just på grund av Markus, därför att han svek dem, när det hårda arbetet började. Men här kan vi se att allt detta var ett minne blott och Paulus och Markus var goda vänner.

5. Jesus, som kallas Justus; hälsar också. Bland de omskurna är dessa mina enda medarbetare för Guds rike. De har varit till tröst för mig. Han var omskuren jude men en Messias troende, omvänd jude som var härligt frälst.

6. Epafras; som är en av er, hälsar. Han är en Kristi Jesu tjänare som alltid kämpar för er i sina böner, för att ni skall stå fasta, fullkomliga och helt övertygade om allt vad Gud vill. Jag kan intyga hur mycket han arbetar för er och för dem i Laodicea och Hierapolis. Epafras var en verklig herdegestalt och troligtvis var grundaren till alla tre församlingarna Kolosse, Laodicea och Hierapolis. Eller om det var så att Paulus grundare församlingen och insatte Epafras som församlingsledare, vilket dera så kallade Epafras på Paulus för att reda ut de villoläror som rådde inne och utanför församlingarna.

7. Lukas; läkaren, hälsar till er. Författaren av Lukasevangeliet och Apostlargärningarna. En trogen lärjunge till Paulus och en tröst för Paulus här i Rom.

8. Demas; hälsar till er. Han var lite upp och ner och hade övergivit Paulus flera gånger på grund av denna tidsålders väsende. Men just nu verkar det som han kommit tillbaka till Paulus och att han var i Rom och var en del av gemenskapen där.

9. Nymfas; hälsa till församlingen som kommer samman i hans hus. Nymfas hade en husförsamling i närheten. Det tog några århundraden innan församlingarna började bygga kyrkor, och av praktiska skäl måste man nu i vissa länder återgå till det bibliska mönstret med husförsamlingar, tex. den underjordiska församlingarna i NordKorea, Kina, Pakistan för att nämna några. Egentligen skulle varje familj vara en församling i miniatyr.

10. Arkippus; “Se till att du fullgör den tjänst du fått i Herren.” Ett varnande ord från Paulus till Arkippus. Arkippus var troligtvis son till Filemon och Appfia. Han hade börjat lyssna till gnostikerna i området och Paulus ville rätta upp honom och att han skulle komma in på den rätta vägen.

PAULUS BREV TILL KOLOSSERNA

Inledning; 1:1-14 Adress, Tacksägelse och Förbön.

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL Kap. 1

Kristus persons storhet, hans verks storhet och Kristi redskap.

2. POLEMISK HUVUDDEL Kap. 2.

Kristus, Guds hemlighet, varning för världslig visdom, Kristi fullhet och världens makter.

3. FÖRMANANDE HUVUDDEL Kap. 3

a) Att söka det som är därovan.

b) Att döda de lemmar som hör jorden till.

c) Att ikläda sig kärleken.

d) Att leva rätt i hemmet.

e) Uthållig i bönen.

f) Rätt bruk av tid och tal.

Avslutning; Kap. 4, upplysningar och hälsningar.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 285

Jes. 45, 46, 47 och Kol. 3

Jes. 45; Koresh som Guds verktyg!

“Själv skall jag gå framför dig,
höjderna skall jag jämna ut.
Kopparportarna skall jag spränga
och järnbommarna skall jag bryta sönder.” Jes. 45:2

“Jag är Herren
och det finns ingen annan.
Utom mig finns ingen Gud.
Jag spände bältet om ditt liv,
fastän du inte kände mig,
6för att man skulle förstå
både i öster och väster
att det inte finns någon utom mig.
Jag är Herren
och det finns ingen annan.” Jes. 45:5

“För mig skall alla knän böja sig.
Alla tungor skall ge mig sin ed
och säga om mig:
Endast i Herren
är rättfärdighet och styrka.” Jes. 45:23,24

“Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn,
för att i Jesu namn alla knän skall böja sig,
i himlen och på jorden och under jorden,
och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära,
att Jesus Kristus är Herren.” Fil.2:9-11

Jes. 46; Babels gudar faller! Läs och begrunda!

Jes. 47; Det stolta Babel faller! Läs och begrunda!

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Kol. 3; FÖRMANANDE HUVUDDEL! Den gamla och den nya människan. Jag älskar detta kapitelet därför att det är så rakt på sak, ett gammalt rike, djävulens rike och nu det nya riket, Guds rike. När jag säger att jag är lagisk, gammalmodig, dömande, INTE politisk korrekt och rebell mot synden. Så är det för att provocera, därför ingen idag, som representera modern kristendom vill vara lagisk, gammalmodig  och dömande.

Varför gör vi det så svårt ? Det betyder ju inte bara för att Jesus tagit stafettpinnen från lagen, att inte det inte finns några lagar längre i Guds Rike! Vi har nu fått Kristi lag i våra hjärtan genom den helige Ande och det är den LAG som jag prata om. “VETEN I ICKE ATT I ÄREN ETT GUDS TEMPEL 1 Kor. 3:16 OM NU NÅGON FÖRDÄRVAR GUDS TEMPEL SÅ SKALL GUD FÖRDÄRVA HONOM, TY GUDS TEMPEL ÄR HELIGT, OCH DET TEMPEL ÄREN I 1 Kor. 3:17 EDER KROPP ÄR ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE 1 Kor.6:19. I Guds rikes lagar ingår allt som står i Kol. 3, Gal.5, Ef. 5, Kor. och Rom. för att nämna några kapitel och brev till den Nya Testamentets församling, du kan tex. INTE leva sambo eller vara homosexuell och tillhöra Nya testamentets församling, DU LEVER I SYND OCH NÄR DU DÖR GÅR DU DIREKT TILL DÖDSRIKET, väntan på domedagen som kommer att leda dig till ett evigt helvete som brinner i eld. Du måste förstå att Sverige har inte en egen Bibel. DU ÄR FÖRLEDD av präster, pastorer, påvar och politiker. Omvänd dig idag och vill du ha samtal med oss kan du maila oss eller ringa oss, informationen hittar du på KONTAKT på vår hemsida www.ctvc.se

INGEN VILL VARA LAGISK, OMODERN, DÖMMANDE! MAN VILL VARA POLITISK KORREKT OCH VÄNDA KAPPAN EFTER VINDEN. Det är människor som inte älskar sanningen och bara är ute efter sin egen karriär och de bryr sig egentligen inte om DIG, oftast lever de själva i synd dessutom.

HUR FÖRKUNNADE GUDS MÄNNEN SOM VANN HUNDRATUSENTALS MÄNNISKOR FÖR KRISTUS PÅ SIN TID; TEX. JOHN WYCLIFFE, MARTIN LUTHER, JOHN WESLEY, CHARLES SPURGEON, FINNEY, BILLY GRAHAM, DAVID WILKERSSON ? DE HADE EN GEMENSAM NÄMNARE DE PREDIKADE 90% LAG OCH 10% NÅD.

JOHN WYCLIFFE SA; ”DEN HÖGSTA TJÄNSTEN SOM EN MÄNNISKA KAN UPPNÅ PÅ JORDEN ÄR ATT PREDIKA GUDS LAG VARFÖR? DÄRFÖR ATT DEN KOMMER ATT FÖRA SYNDARE TILL TRO PÅ FRÄLSAREN OCH EVIGT LIV”

MARTIN LUTHER; ”DEN FRÄMSTE SKYLDIGHETEN FÖR DEN SOM PREDIKAR EVANGELIUM ÄR ATT FÖRKUNNA GUDS LAG OCH ATT VISA SYNDENS NATUR; SATAN HAR LÅTIT EN SEKT UPPSTÅ ATT PREDIKA BARA GUDS NÅD, FÖR MÄNNISKORNA BLI SKRÄMDA AV LAGEN OCH DETTA ÄR INTE SANT.

CHARLES SPURGEON SA; ”DE KOMMER ALDRIG ATT TA EMOT NÅDEN, FÖRRÄN DE DARRAR INFÖR EN RÄTTFÄRDIG OCH HELIG GUD”

EN BERÖMD EVANGELIST A. B. EARL; PÅ 1800 TALET SOM FICK VINNA 150.000 MÄNNISKOR FÖR KRISTUS SA; ”DE MÅSTE SE SIG SJÄLVA SOM FÖRLORADE, INNAN DE KOMMER ATT ROPA OM NÅD. DE KOMMER INTE FLY FRÅN FARAN FÖRRÄN DE UPPTÄCKER DEN.

I SLUTET AV 70 TALET GJORDES EN UTREDNING OM FÖRSAMLINGSTILLVÄXT DÄR MAN KOM FRAM TILL ATT 80, 90 PROCENT AV ALLA SOM AVGJORDE SIG FÖR KRISTUS FÖLL AV FRÅN TRON.

I UTREDNINGEN KOM MAN FRAM TILL; ATT MAN HADE BYTT UT FÖRKUNNELSEN OM ”LAGEN” MOT ATT PREDIKA ”LIVSFÖRBÄTTRING” ISTÄLLET FÖR ATT MAN PREDIKADE ATT DEN GAMLA NATUREN MÅSTE OMVÄNDAS OCH ATT DU MÅSTE KORSFÄSTA DEN GAMLA NATUREN. KLÄDDE MAN PÅ DEN GAMLA NATUREN FINA KLÄDER. DET RESULTERADE I FALSKA OMVÄNDELSER OCH DRÖMMAR SOM INTE VAR VERKLIGA OCH DEN NYFRÄLSTES BITTERHET RIKTADES MOT DEM SOM ”FRÄLSTE HONOM” ”KYRKAN” OCH DE SOM GAV MIG SÅ KALLADE ”GODA NYHETER” DET SISTA BLEV VÄRRE ÄN DET FÖRSTA; ÄNNU EN VACCINERAD OCH BITTER AVFÄLLING…

JESUS FÖRSTÄRKTE 10 GUDS BUD 100 GÅNGER I BERGSPREDIKAN.10 GUDS BUD. 2 Mos. 20/ Matt.5-7
1.DU SKA INTE HA ANDRA GUDAR VID SIDAN AV MIG.
2.DU SKA INTE GÖRA DIN NÅGON BILDSTOD ELLER AVBILD.
3.DU SKA INTE MISSBRUKA HERREN DIN GUDS NAMN.
4.TÄNK PÅ SABBATSDAGEN SÅ ATT DU HELGA DEN.
5.HEDRA DIN FAR OCH DIN MOR SÅ ATT DU FÅR LÄNGE LEVA.
6.DU SKA INTE MÖRDA.
7.DU SKA INTE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT.
8.DU SKA INTE STJÄLA.
9.DU SKA INTE BÄRA FALSKT VITTNESBÖRD MOT DIN NÄSTA.
10.DU SKA INTE HA BEGÄR TILL DIN NÄSTAS HUSHÅLL ELLER HUSTRU.

Rättfärdiggörelsen det är Guds verk men HELGELSEN och fortsätta att leva i rättfärdiggörelsen är DITT ANSVAR! Kol.3 talar om “DÖDA ERA BEGÄR SOM OTUKT, ORENHET, LIDELSE OCH LUSTA O.S.V.” Det är inte Herren som döda lustarna det är DU som gör. Och redskapen har Du fått från Herren ANDEN OCH ORDET. Vandra i Anden så ska Du inte göra vad köttet har begärelse till och detta är inget svårt, DU VILL HELT ENKELT INTE SYNDAR NÄR DU HAR MED HERREN ATT GÖRA VARJE DAG VARJE STUND. Att leva i helgelse är lätt inte svårt! Falla och frestade det kan hända oss alla, men den rättfärdige reser sig igen och om vi bekänner våra synder är HAN trofast och rättfärdig och förlåter våra synder. “Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen, men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.” Ord. 24:16!

Läs och begrunda!

Den gamla och den nya människan Kol. 3

“Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Ty ni har dött och ert liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram, han som är vårt liv, då skall också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan.  Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu skall också ni lägga bort allt detta: vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelser och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin Skapare.  

“Här är det inte längre fråga om grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar eller skyt, slav eller fri, utan Kristus är allt och i alla.”Kol.3:11

Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.  Ha fördrag med varandra och förlåt varandra, om någon har något att förebrå en annan. Såsom Herren har förlåtit er skall ni förlåta varandra.  Över allt detta skall ni klä er i kärleken, som binder samman till en fullkomlig enhet. Låt Kristi frid regera i era hjärtan, den frid som ni blev kallade till i en enda kropp, och var tacksamma.  Låt Kristi ord rikligt bo hos er med all sin vishet. Undervisa och förmana varandra med psalmer, hymner och andliga sånger och sjung med tacksamhet Guds lov i era hjärtan. Och allt vad ni gör i ord eller handling, gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom.” Kol.3:1-17

I Gal.3:38 så står det också…..man eller kvinna….nedan, i Kol.3:11 har inte Paulus tagit med …..man eller kvinna….men det spelar ingen roll, fortfarande talar Paulus om FRÄLSNINGEN, detta har inget med tjänster i Församlingarna och ämbeterna att göra. Därför när det kommer till tjänster och ämbeten skiljer Paulus på män och kvinnor i den NYA TESTAMENTETS LÄRA.

“Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” Gal.3:26-29

Det finns en heraki i Guds Rike; Fadern, Sonen, Mannen, Kvinnan och Barnen. Kvinnan är inte JÄMNSTÄLLD med mannen, men självklart lika VÄRDEFULL, alla människor är lika värda, Jesu blod har runnit för varje man, kvinna, pojk och flicka MEN VI HAR OLIKA UPPGIFTER. Att kvinnan ska underordna sig mannen är en ordningsfråga och ett beskydd, att barnen ska lyda sina föräldrar är en ordningsfråga och ett beskydd. Kvinnan är skapad till att vara mannens “medhjälpare” och inte tvärtemot. Detta tillhör SKAPELSEORDNINGEN och det är det mest naturliga för en kvinna att vara “medhjälpare” till mannen. ALLT ANNAT SKADAR HENNE OCH GÖR HENNE SJUK OCH HON UTNYTTJAS ISTÄLLET FÖR ÄRAS. Kvinnan ska INTE vara “Herre över mannen” detta har vi ett exempel av från G.T. i Esters Bok kap. 1 och Paulus tar upp det i 1 Tim.2:12-15 “Jag tillåter inte att en kvinna undervisar eller gör sig till herre över mannen, utan hon skall leva i stillhet, eftersom Adam skapades först och sedan Eva. Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse. Men hon skall bli frälst under det att hon föder barn, om hon fortsätter att leva ett ärbart liv i tro, kärlek och helgelse. Det ordet är tillförlitligt.” 1 Tim.2:12-15

VASTI ETT VARNANDE EXEMPEL! Kopierat från min kommande bok….

Nr. 113. VASTI; Vasti betyder bäst eller vacker kvinna. Neh.1:9; ”Samtidigt gjorde också drottning Vasti ett gästabud för kvinnorna i kung Ahasveros kungliga palats.” Vasti var Perserkonungen Ahasveros drottning. Hon hade precis allt hon önskade, dessutom var hon en skönhet. Men ändå inte nöjd. När hennes man och konung ordnade fest för alla åldrar liten som stor, en riktig familjefest. Då Vasti skulle ha njutit och bara umgås så gjorde hon något annat i stället, hon ordnade en egen fest ett gästabud ett ”kvinnomöte” i självaste palatset, utan att skämmas. Hon hade redan gjort ett uppror i sitt hjärta mot sin man. Och när kungen kallade på henne att göra sig i ordning med krona och allt, ställde hon inte upp. Hon vägrade att komma till sin mans gästabud i Susans borg. Hon hade inte bara gjort uppror mot sin man utan också mot de sju furstarna, de närmaste männen som kungen hade, men inte bara de sju utan hon gjorde igentligen uppror mot 127 provinser från Indien till Nubien. Kungen var förtvivlad och sökte råd från de sju furstarna; Vad ska man göra enligt lag i en sådan här situation. Då tog Memukan talan och svarade inför kungen och furstarna; ”Memukan svarade inför kungen och furstarna: “Det är inte bara mot konungen som drottning Vasti har handlat illa, utan mot alla furstar och alla folk i alla konung Ahasveros provinser. Det drottningen har gjort skall komma ut bland alla kvinnor och leda till att de föraktar sina män, och de kan nu säga: Konung Ahasveros befallde att man skulle föra drottning Vasti inför honom, men hon kom inte. Redan idag skall furstinnorna i Persien och Medien, när de får höra vad drottningen har gjort, säga samma sak till alla konungens furstar, och det kommer att bli förakt och förbittring utan ände. Om konungen finner för gott, låt då ett kungligt påbud gå ut och låt det skrivas in i Persiens och Mediens lagar, så att det inte kan ändras, att Vasti inte mer får komma inför konung Ahasveros. Och må konungen ge hennes kungliga värdighet åt någon annan som är bättre än hon. När den förordning som konungen upprättar blir känd i hela hans rike, så stort det är, skall alla kvinnor visa aktning för sina män, från den störste till den minste.” Kungen och furstarna fann detta förslag gott och kungen gjorde som Memukan hade sagt. Skrivelser sändes till alla kungens provinser, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk, med innebörden att varje man skulle vara herre i sitt hus och tala sitt folks språk.” Ester 1:16-22 Vasti står för feminismen a la 2015. Hon är ett typexempel på en kvinna som gör uppror mot skapelseordningen. Kvinnan ska vara mannens ”medhjälpare” och inte ”herre över mannen”. Detta tar Paulus upp i Nya Testamentet i Timoteusbrevet. När kvinnan gör uppror mot mannen, då blir det skiljsmässor. Kungen skilde sig från Vasti och en skrivelse sändes ut till alla 127 provinserna att mannen skulle vara ”herre i sitt hus” och det stadfästes som en fortsatt regel. Idag är det mass skiljsmässor och förr eller senare kommer de upproriska kvinnorna att få backa. Den gnostiska feminismen! Gnostikerna var ivriga att ge gudsbilden kvinnliga drag.  Det hör vi i dag från feministteologer om Gud, ”vår moder” och Jesus, ”vår syster” och Anden som ”livgiverskan” är ett tydligt eko i vår tid från den gamla gnostiska gudstjänstliturgin. Biskop Anders Nygren i Lund var klarsynt, när han 1958, vid beslutet om kvinnoprästreformens genomförande i vårt land, sade att Svenska kyrkan nu växlat in på ett främmande, gnostiskt spår och det ser vi idag fullt ut över hela västvärlden. KVINNANS UPPROR ÄR INTE MOT MANNEN I FÖRSTA HAND UTAN MOT GUD SJÄLV!

Läs och begrunda!

DET KRISTNA HEMMET!

“Ni hustrur, underordna er era män, för så bör det vara i Herren. Ni män, älska era hustrur och var inte hårda mot dem. Ni barn, lyd era föräldrar i allt, det är Herrens goda vilja. Ni fäder, reta inte upp era barn, så att de tappar modet.  Ni slavar, lyd era jordiska herrar i allt, inte som ögontjänare för att ställa er in hos dem, utan av uppriktigt hjärta i fruktan för Herren. Vad ni än gör, gör det av hjärtat, så som ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet att det är av Herren som ni skall få arvet som lön. Det är Herren Kristus ni tjänar. Den som gör orätt skall få igen den orätt han har gjort, utan anseende till personen.” Kol.3:18-25

PAULUS BREV TILL KOLOSSERNA

Inledning; 1:1-14 Adress, Tacksägelse och Förbön.

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL Kap. 1

Kristus persons storhet, hans verks storhet och Kristi redskap.

2. POLEMISK HUVUDDEL Kap. 2.

Kristus, Guds hemlighet, varning för världslig visdom, Kristi fullhet och världens makter.

3. FÖRMANANDE HUVUDDEL Kap. 3

a) Att söka det som är därovan.

b) Att döda de lemmar som hör jorden till.

c) Att ikläda sig kärleken.

d) Att leva rätt i hemmet.

e) Uthållig i bönen.

f) Rätt bruk av tid och tal.

Avslutning; Kap. 4, upplysningar och hälsningar.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 284

AVGÅ OMEDELBART EBBA BUSCH THOR NYGIFT SMÅBARNSMAMMA FEL PERSON PÅ FEL PLATS! LÅT LARS ADUKTUSSON RÄDDA KD. VI RÖSTAR PÅ SVERIGEDEMOKRAKERNA SEDAN VALET 2010, DET GÅR ALLDELES UTMÄRKT ATT RÖSTA PÅ SD OCH VARA KRISTEN. SD NÄRMAR SIG 30% AV SVERIGES RÖSTBERÄTTIGADE BEFOLKNING. KD HAR 3.5 % MEN VI VILL INTE ATT KD SKA ÅKA UR RIKSDAGEN, DE BEHÖVS, DERAS RÖTTER ÄR DET KRISTNA ANDEFYLLDA KULTURARVET. GRATTIS ADUKTUSSON TILL FALLET AV DECEMBERÖVERENSKOMMELSEN. NU BER VI ATT DU OCKSÅ SÄGER NEJ TILL SAMKÖNADE ÄKTENSKAP OCH ADOPTION FÖR DESSA. DÅ ENDAST DÅ KOMMER NI FÅ SE KURVAN UPPÅT OCH ÖVER 4% SPÄRREN. LÄNGE LEVE SD OCH KD!

DAGENS TEXTER; Jes. 43, 44 och Kol.2

Jes. 43;

“Frukta inte, ty jag har återlöst dig,
jag har kallat dig vid namn, du är min.
Om du än måste gå genom vatten,
är jag med dig,
eller genom strömmar,
så skall de inte dränka dig.
Om du än måste gå genom eld,
skall du inte bli svedd,
lågan skall inte bränna dig.” Jes. 43:1,2

“Tänk inte på det som har hänt,
bry er inte om det som förr har varit.
Se, jag gör något nytt.
Redan nu visar det sig.
Märker ni det inte?
Jag skall göra en väg i vildmarken
och strömmar i öknen.” Jes. 43:18,19

Jes. 44; Det sanna Israel och den ende Guden.

“Så säger Herren, han som skapade dig,
han som formade dig redan i moderlivet
och som hjälper dig:
Frukta inte, du min tjänare Jakob,
du Jesurun som jag har utvalt.
Ty jag skall utgjuta vatten över det som törstar
och strömmar över det torra.
Jag skall utgjuta min Ande över dina barn,
min välsignelse över dina avkomlingar,
så att de växer upp mitt ibland det gröna gräset,
som pilträd vid vattenbäckar.
Då skall en säga: “Jag tillhör Herren “,
en annan åberopa Jakobs namn,
en tredje skriva på sin hand: ” Herrens egen”
och bruka Israel som ett ärenamn.
Så säger Herren, Israels Konung,
och hans Återlösare, Herren Sebaot:
Jag är den förste och jag är den siste,
förutom mig finns ingen Gud.” Jes. 44:1-6

Här är ett bibelord för alla tobakrökare och haschrökare. Tro inte att du kommer in genom himlaporten med en cigarett mellan fingrarna! SLUTA RÖKA OCH SÖK GUDS RIKE PÅ RIKTIGT!

“Den som lever av aska
är förledd av ett vilselett hjärta,
så att han inte kan rädda sin själ eller tänka:
“Är det inte lögn det jag håller i min högra hand?”Jes. 44:20

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Kol. 2; POLEMISK HUVUDDEL Kap. 2. Polemisk betyder utmanande eller stridslysten (huvuddel). Paulus jobbar för fullt för att hålla ställningarna mot villolärorna och uppfordra församlingen till att bli rotade och befästa i den rätta läran.

“Liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herren, så lev i honom och låt er rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron i enlighet med den undervisning ni fått, och överflöda i tacksägelse.” Kol. 2:6,7

Kristus är trons grund

“Se till att ingen rövar bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Ty i honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda, han som är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse, då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från de döda.  Ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser  och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av väldena och makterna och förevisat dem offentligt, när han på korset triumferade över dem.” Kol. 2:8-15

Laodicea är omtalad vid flera tillfällen i Kolossebrevet och dess historia gör att vi förstår bättre hur Paulus och andra gick tillväga. Även Johannes i Uppenbarelseboken tog med Laodicea som exempel för en församlings avfall. Läs och lär TA VARNING! Den gamla staden Laodicea låg i Frygien i Mindre Asien, närmare bestämt söder om Kolosse. Den var berömd för sina svarta ylletyger, sin ögonsalva, sina banker och affärshus. Många judar därför bosatte sig i staden. Epafras, som arbetade här, betraktades som Laodicea-församlingens grundare, men hade då mycket stöd från Paulus. Eller om det var så att Paulus grundare församlingen och insatte Epafras som församlingsledare, vilket dera så kallade Epafras på Paulus för att reda ut de villoläror som rådde inne och utanför församlingen i Laodicea. Staden ödelades år 65 e. Kr. av ett jordskalv. Invånarna återuppbyggde staden utan romerskt stöd. Avgudardyrkan fanns i staden och de som dyrkades var, Hermes, Zeus och läkekonstenens gud Asklepios.

APOSTEL JOHANNES, SEBEDEUS SON, PÅ ÖN PATMOS. Den ende utav apostlarna som inte dog martyrdöden, Johannes blev minst 100 år gammal.

“Skriv ner i en bokrulle vad du ser och skicka den till de sju församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Tyatira, Sardes, Filadelfia och Laodicea.”Upp.1:11

Brevet till Laodicea

“Skriv till församlingens ängel i Laodicea: Så säger han som är Amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse:  Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm.  Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting, och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Jag råder dig att av mig köpa guld som är renat i eld, så att du blir rik, och vita kläder att skyla dig med, så att din skamliga nakenhet inte syns, och salva att smörja dina ögon med, så att du kan se. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag. Var därför ivrig och omvänd dig. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, skall jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar skall få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min Fader på hans tron. Den som har öron må höra vad Anden säger till församlingarna.” Upp.3:14-22

Kolosserbrevet är skivet av apostel Paulus under sin första fångenskap i Rom 61-63 e. Kr. samtidigt som han också skrev Filemon, Efesiebrevet. Alla tre breven överlämnades av Tykikus. Kolosserbrevet kallas “KRISTUSBREVET”, huvudtemat är Kristi person och hans verk. Kolosse församlingen bestod huvudsakligen av hednakristna men med all säkerhet också judekristna. Befolkningen i Kolosse var frygier men med ett inslag av greker och judar. Epafras höll ställningarna mot villolärare men kampen var så tuff att han sökte hjälp hos Paulus. De kolossensiska villolärorna lanserade ett slags judisk teosofi i kristen förklädnad med anknytning till hednisk religiositet. Det var stark riktning mot gnosticismen och judaismen men ingen var renodlad och det gjorde det inte lättare att gå emot sådan här tendenser, lite sanning och lite lögn, svårt läge. Ständiga bråket om “omskärelsen i Kristus”, om mat och dryck, särskildt avhållsamhet från kött och vin, högtider, nymånader och sabbater, att hålla sig till de högtider som föreskrivs i den mosaiska lagen. Tendenser av “ASKES”, Askesen skulle frigöra från materien och därmed göra det lättare att komma i kontakt med andevärlden, särskilt änglarna som dyrkades som förmedlare av förbindelsen mellan en otillgänglig Gud och de i materien fånga människorna. Genom allt detta skulle kolosserna få del i en högre visdom och ett rikare liv, genom syner av den andliga världen. Apostel Paulus ställde sig helt emot denna villolära, men det som gjorde det svårt är att det finns vissa inslag som är helt förenliga med en ren kristendom som tex. AVSKILJNING FÖR BÖN OCH FASTA.

Askes; grekiska ἄσκησις, áskēsis, “övning” i andlig eller fysisk mening i syfte att nå fullkomlighet, en större helighet. Ursprungligen betecknade man med askes de försakelser som idrottsmän lade på sig för att förbereda sig inför en tävling. Asketen strävar oftast efter att lösgöra sig från det jordiska och kroppsliga för att genom förandligande närma sig det transcendenta. Det finns olika sätt att utöva askes, ett sätt är att utöva varaktiga eller tillfälliga former av avhållsamhet – från mat (fasta), viss kost, sömn, tal, könsumgänge. Ett annat kan vara att utöva andningsövningar, meditation och bön. Olika former av askes förekommer i skilda kulturer, särskilt i Indien och inom hinduismen men också i den hellenistiska antiken. Inom kristendomen fick askesen sitt särskilda uttryck i den monastiska rörelsen. Den monastiska askesen har framför allt två målsättningar: dels försakelsen av äktenskapliga och jordiska bindningar i allmänhet för att helt ägna sig åt Kristi efterföljelse, dels att genom bönen nå en förening med Gud. Reformationen ställde sig avvisande till klostrens askes, men en asketisk livshållning återkom i de reformatoriska kyrkorna genom pietismen.

Resultatet av denna villolära var att Kristus och hans frälsning kom fullständigt i bakgrunden. Paulus hade fullt upp att gå emot dessa villoläror och visa på den rätta läran; Rättfärdiggörelsen genom TRO allena.

Gnosticismen (av grekiska gnosis = kunskap) var en grekisk-orientalisk filosofisk riktning som talade om en god gud och en ond gud. Att hitta frälsningen i KUNSKAP och upphöjandet av “JAGET” I alla tider har det funnits människor som fört in gnostiska tankegångar både i judendomen och kristendomen. I Korint och Kolossai fanns det på Paulus tid församlingsmedlemmar som ansåg sig besitta gnosis – en särskild kunskap om Kristus – och därför betraktade sig som bättre kristna än de andra medlemmarna. Paulus reagerade starkt mot detta och tillrättavisade dem och ville visa på den rätta vägen; att frälsningen är i Jesus Kristus, allena och det fullkomliga Golgata verket där Jesus dog men uppstod på den tredje dagen.

PAULUS BREV TILL KOLOSSERNA

Inledning; 1:1-14 Adress, Tacksägelse och Förbön.

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL Kap. 1

Kristus persons storhet, hans verks storhet och Kristi redskap.

2. POLEMISK HUVUDDEL Kap. 2.

Kristus, Guds hemlighet, varning för världslig visdom, Kristi fullhet och världens makter.

3. FÖRMANANDE HUVUDDEL Kap. 3

a) Att söka det som är därovan.

b) Att döda de lemmar som hör jorden till.

c) Att ikläda sig kärleken.

d) Att leva rätt i hemmet.

e) Uthållig i bönen.

f) Rätt bruk av tid och tal.

Avslutning; Kap. 4, upplysningar och hälsningar.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 283

DAGENS TEXTER; Jes. 41, 42 och Kol. 1

Jes. 41; Herren eller avgudarna!

“Frukta inte, ty jag är med dig,
se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud.
Jag styrker dig, jag hjälper dig,
jag uppehåller dig med min rättfärdighets högra hand.” Jes. 41:10

“Ty jag är Herren, din Gud,
som fattar din högra hand
och som säger till dig: Frukta inte, jag hjälper dig.
Frukta därför inte, du mask Jakob,
ni Israels män.
Jag hjälper dig, säger Herren.
Israels Helige är din återlösare.
Se, jag gör dig till en ny tröskvagn med skarpa taggar.
Du skall tröska sönder berg och krossa dem till stoft
och göra höjder lika agnar.
Du skall kasta dem med kastskovel,
och vinden skall föra bort dem
och stormen skingra dem.
Men själv skall du fröjda dig i Herren,
jubla över Israels Helige.” Jes. 41:13-16

Jes. 42;

“Ett brutet strå skall han inte krossa,
en tynande veke skall han inte släcka.
Han skall i trofasthet utbreda rätten.
Han skall inte förtröttas eller brytas ner,
förrän han har grundat rätten på jorden.
Havsländerna väntar på hans undervisning.
Så säger Gud, Herren,
han som har skapat himlen och spänt ut den,
han som har utbrett jorden med allt som växer där,
han som har givit liv åt folket som bor där
och ande åt dem som vandrar på den.
Jag, Herren, har kallat dig i rättfärdighet,
jag skall hålla dig i handen.
Jag skall bevara dig
och göra dig till ett förbund för folket,
till ett ljus för hednafolken,
för att du skall öppna blinda ögon
och föra fångar ut ur fängelset,
ur fångenskapen dem som sitter i mörker.
Jag är Herren, det är mitt namn.
Jag ger inte min ära åt någon annan
eller mitt lov åt avgudabilder.
Se, vad jag förut förkunnade har kommit.
Nu förkunnar jag nya ting,
innan de visar sig låter jag er höra om dem.” Jes. 42:3-9

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Kol. 1;

“Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder.  Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat.  Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting, och allt består genom honom.  Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.” Kol. 1:13-20

Kolosserbrevet är skivet av apostel Paulus  under sin första fångenskap i Rom 61-63 e. Kr. samtidigt som han också skrev Filemon, Efesiebrevet. Alla tre breven överlämnades av Tykikus och sekreterare för Paulus kan vara både Lukas och Timoteus. Kolosserbrevet kallas “KRISTUSBREVET”, huvudtemat är Kristi person och hans verk. Kolosse församlingen bestod huvudsakligen av hednakristna men med all säkerhet också judekristna. Befolkningen i Kolosse var frygier men med ett inslag av greker och judar.  Epafras höll ställningarna mot villolärare men kampen var så tuff att han sökte hjälp hos Paulus. De kolossensiska villolärorna lanserade ett slags judisk teosofi i kristen förklädnad med anknytning till hednisk religiositet. Det var stark riktning mot gnosticismen och judaismen men ingen var renodlad och det gjorde det inte lättare att gå emot sådan här tendenser, lite sanning och lite lögn, svårt läge.  Ständiga bråket om “omskärelsen i Kristus”, om mat och dryck, särskildt avhållsamhet från kött och vin, högtider, nymånader och sabbater, att hålla sig till de högtider som föreskrivs i den mosaiska lagen. Tendenser av “ASKES”, Askesen skulle frigöra från materien och därmed göra det lättare att komma i kontakt med andevärlden, särskilt änglarna som dyrkades som förmedlare av förbindelsen mellan en otillgänglig Gud och de i materien fånga människorna. Genom allt detta skulle kolosserna få del i en högre visdom och ett rikare liv, genom syner av den andliga världen. Resultatet av denna villolära var att Kristus och hans frälsning kom fullständigt i bakgrunden. Paulus hade fullt upp att gå emot dessa villoläror och visa på den rätta läran; Rättfärdiggörelsen genom TRO allena.

PAULUS BREV TILL KOLOSSERNA

Inledning; 1:1-14 Adress, Tacksägelse och Förbön.

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL Kap. 1

Kristus persons storhet, hans verks storhet och Kristi redskap.

2. POLEMISK HUVUDDEL Kap. 2.

Kristus, Guds hemlighet, varning för världslig visdom, Kristi fullhet och världens makter.

3. FÖRMANANDE HUVUDDEL Kap. 3

a) Att söka det som är därovan.

b) Att döda de lemmar som hör jorden till.

c) Att ikläda sig kärleken.

d) Att leva rätt i hemmet.

e) Uthållig i bönen.

f) Rätt bruk av tid och tal.

Avslutning; Kap. 4, upplysningar och hälsningar.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 281

DAGENS TEXTER; Jes. 39, 40 och Fil. 4

Jes. 39; DOM OCH NÅD, kap. 39 Sista kapitel i denna avdelningen. Här ser vi ett samarbete mellan kung Hiskia och profeten Jesajas. Kungen i Babel sänder ett brev och en gåva för att uppmuntra Hiskia som varit sjuk och nu blivit frisk. Hiskia visar upp sitt förråd för sändebuden från Babel. Jesajas säger till Hiskia; “Det kommer en tid då allt ditt förråd ska föras bort till Babel.” Läs och begrunda!

Jes. 40; EN NY TID, kap. 40 Herren tröstar sitt folk!

“Trösta, trösta mitt folk! säger er Gud.
Tala ljuvligt till Jerusalem och förkunna för det
att dess vedermöda är slut,
att dess missgärning är försonad,
och att det har fått dubbelt igen av Herrens hand
för alla sina synder.
En röst ropar i öknen:
“Bered väg för Herren,
bana en jämn väg i ödemarken för vår Gud.” Jes. 40:1-3

“Han blir inte trött och utmattas inte,
hans förstånd kan inte utforskas.
Han ger den trötte kraft
och ökar den maktlöses styrka.
Ynglingar kan bli trötta och ge upp,
unga män kan falla.
Men de som hoppas på Herren får ny kraft,
de lyfter med vingar som örnar.
De skyndar i väg utan att mattas,
de färdas framåt utan att bli trötta.” Jes. 40:28-31

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Fil. 4;  SÄRSKILDA FÖRMANINGAR; 4:2-9 Avslutning; 4:10-23.

Det märks att det var ett speciellt förhållande emellan Filippiförsamlingen och den fången Paulus i Rom. Han älskade församlingen, det var den första församling som Paulus grundade på sin 2:a missionsresa, det var som ett av hans “förstfödda” barn. Det märks också att på dessa 10 år som församlingen funnits, hade de stabilitet och ordning och reda på saker och då även ekonomin, på deras räkneskap vad som de hade givit ut och vad som hade kommit in. De hade understödjat Paulus på hans missionsresor och även nu när han satt i fängelset, skickades pengar till Paulus från församlingen i Filippi. Och detta brev till dem innehöll både uppmuntran, förmaningar och tacksägelse från Paulus till församlingen i Filippi.

Men de också är bara människor och här hade uppstått ett bråk mellan två systrar i Herren, troende, goda medarbetare som Paulus fick tillrättavisa att vara ens till sinnes. Det måste ju ändå varit ganska allvarligt när det hade till och med nått Paulus i fängelset och att deras namn är nämda. Det står här tror jag som ett varnande exempel för oss i nutid.  Många gånger finns sådana bråk i våra församlingar, mellan just systrar, avundsjuka, irritationer, missunnsamhet och småsaker om fika, städning, vem som gör vad och vem som inget gör. Typiska oförrätten som fienden använder för att få bort fokus på det som är viktigt, själars frälsning och mission. Läs om dessa två kvinnor Evodia och Syntyke, 146 och 147 av 151 kvinnonamn i hela Bibeln, kopierat från min kommande bok om alla kvinnor i Bibeln; vi har inte bestämt titeln för boken ännu ?

Nr. 146. EVODIA; Evodia betyder som går väl, lyckosam resa. Evodia omtalas en enda gång i Bibeln i Fil.4:2, ”Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren.” Evodia är en kristen kvinna ifrån Filippi. Hon och hennes kristna medsyster Syntyke förmanades av aposteln Paulus att vara ens till sinnes i Herren.

Nr. 147. SYNTYKE; Syntyke betyder lyckligt sammanträffande, lyckosam, lycklig. Syntyke omtalas en enda gång i Bibeln i Fil.4:2 ”Evodia och Syntyke uppmanar jag att vara eniga i Herren.” Syntyke är en kristen kvinna ifrån Filippi. Hon och hennes kristna medsyster Evodia förmanades av aposteln Paulus att vara ens till sinnes i Herren. Paulus säger om dem båda att de hade kämpat i evangeli tjänst jämte honom, och det har därför antagits att de var församlingstjänarinnor i Filippi.

Paulus vill fortsätta och säga, istället för att bråka om småsaker, lyft blicken, gläd er i Herren. Läs och begrunda!

“Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.” Fil.4:4-7

VERDIKANALEN I OSLO!

För en kortare tid var Stefan och jag programledare på “Verdikanalen” i Oslo och deras måtto grundare sig på detta bibelordet i Fil. 4:8,9. Därifrån gick arbetet till TV Vision Norge och Vision Heaven i Drammen och Kanal 10 Sverige och Kanal 10 Asia. I skrivandets stund inväntar vi nästa uppgift i Guds Rike och använder tiden med att skriva och förkovra oss i Guds Ord.

“För övrigt, bröder, allt som är sant och värdigt, rätt och rent, allt som är värt att älska och uppskatta, ja, allt som kallas dygd och förtjänar beröm, tänk på allt sådant. Vad ni har lärt och tagit emot, hört och sett hos mig, det skall ni göra. Då skall fridens Gud vara med er.” Fil. 4:8,9

APOSTELNS TACK FÖR GÅVAN

“Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig, leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge.” Fil. 4:12-14

GIVET OCH MOTTAGET!

“Ni filipper vet också hur det var under evangeliets första tid, när jag hade lämnat Makedonien. Ni var den enda församling som satte sig i förbindelse med mig, så att räkenskap kunde föras över givet och mottaget. Också när jag var i Tessalonika skickade ni mig både en och två gånger vad jag behövde.” Fil. 4:15,16

“Jag har mer än nog sedan jag av Epafroditus har tagit emot gåvan, en ljuvlig doft, ett rätt offer, som Gud tar emot med glädje. Så skall min Gud, efter sin rikedom på ett härligt sätt i Kristus Jesus ge er allt vad ni behöver.” Fil.4:18,19

PAULUS BREV TILL FILIPPERNA

Inledning; 1:1-11

1. FRÅN FÅNGENSKAPEN; 1:12-26

2. EN VANDEL VÄRDIG KRISTI EVANGELIUM; 1:27-2:30

3. VARNING FÖR VILLOLÄRARE; 3:1-4:1

4. SÄRSKILDA FÖRMANINGAR; 4:2-9

Avslutning; 4:10-23

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 280

DAGENS TEXTER; Jes. 37, 38 och Fil.3

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Jes. 37; Jesjas profetia över kung Hiskia. Hiskia river sönder sina kläder och säger denna dagen är en nödens dag.

“Så säger Hiskia: Denna dag är en nödens, bestraffningens och föraktets dag, ty fostren har kommit fram till födelsen, men det finns ingen kraft att föda. Kanske skall Herren, din Gud, höra Rab-Sakes ord, som hans herre, kungen i Assyrien, har sänt för att håna den levande Guden, så att han straffar honom för dessa ord som Herren, din Gud, har hört. Bed en bön för den kvarleva som ännu finns.”Jes. 37:3,4

Hiskias bön.! Hiskia bad till Herren. Jes. 37:15

Jesjas budskap till Hiskia; Först spillsäd, sedan självvuxen säd och för det tredje, så och skörda, plantera vingårdar och äta deras frukt. Läs och begrunda! Jes. 37:30-35

“Detta skall för dig vara tecknet: Man skall detta år äta vad som växer upp av spillsäd, och nästa år av självvuxen säd, men det tredje året skall ni så och skörda, plantera vingårdar och äta deras frukt. Och de räddade av Juda hus som blivit kvar, skall på nytt skjuta rot nertill och bära frukt upptill.  Ty från Jerusalem skall en kvarleva gå ut, de räddade från Sions berg. Herren Sebaots nitälskan skall göra detta. Därför säger Herren så om kungen i Assyrien:
Han skall inte komma in i denna stad
eller skjuta någon pil ditin.
Han skall inte närma sig den bakom en sköld
eller kasta upp en vall mot den.
Han skall vända tillbaka samma väg han kom.
In i denna stad skall han inte komma, säger Herren.
Ty jag skall skydda och rädda denna stad
för min och min tjänare Davids skull.” Jes. 37:30-35

Jes. 38; Hiskias sjukdom och lovsång. Herren förökade Hiskia livslängd med 15 år, på grund av, Hiskias innerliga bön, gråt och omvändelse. Herren Gud hör bön och vi kan förändra vår framtid, det är detta ett bevis på. Läs och begrunda!

Hiskias sjukdom och lovsång
“Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Profeten Jesaja, Amos son, kom till honom och sade: “Så säger Herren: Se om ditt hus, ty du kommer att dö och skall inte tillfriskna.” Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren: “O, Herre, kom dock ihåg att jag har vandrat inför dig i trohet och med hängivet hjärta och gjort det som är gott i dina ögon.” Och Hiskia grät mycket. Då kom Herrens ord till Jesaja. Han sade: “Gå och säg till Hiskia: Så säger Herren, din fader Davids Gud: Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar. Se, jag skall lägga femton år till din livstid. Jag skall också rädda dig och denna stad ur den assyriske kungens hand och beskydda denna stad. Detta skall för dig vara tecknet från Herren på att Herren skall göra vad han har sagt: Se, jag skall låta skuggan på trappstegen gå tillbaka de tio steg som den har flyttat sig på Ahas trappa med solen.” Solen gick då tillbaka tio av de steg på trappan som den redan hade gått. En sång skriven av Hiskia, Juda kung, sedan han hade varit sjuk och blivit frisk igen: Jag sade: I mina bästa dagar går jag in genom dödsrikets portar. Jag berövas återstoden av mina år. Jag sade: Jag får inte mer se Herren, Herren i de levandes land. Hos dem som bor i förgängelsen får jag inte mer se människor. Min boning rycks upp och flyttas bort ifrån mig som en herdes tält. Jag har vävt mitt liv till slut som en vävare sin väv, och han skär ner mig från bommen. Innan dagen gått över i natt gör du slut på mig. Jag ropar på hjälp ända till morgonen. Som ett lejon krossar han alla mina ben. Innan dagen gått över i natt gör du slut på mig. Jag låter som en svala, som en trana, jag kuttrar som en duva. Mina matta ögon ser längtansfullt mot höjden: “Herre, jag är betryckt tag dig an min sak!” Vad skall jag säga? Han har både talat till mig och själv utfört sitt verk. Stilla får jag nu leva alla mina år på grund av min själs bedrövelse. Herre, trots sådana ting lever människor, och genom allt sådant hålls min ande vid liv. Du gör mig frisk och låter mig leva. Se, det som var så bittert för mig blev till nytta. I din kärlek räddade du min själ från förintelsens grop, ty du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Dödsriket tackar dig inte, döden prisar dig inte. De som far ner i graven hoppas inte på din trofasthet. Den levande, den som lever, tackar dig, så som jag gör i dag. En far gör din trofasthet känd för barnen. Herren skall frälsa mig, och mina sånger skall vi spela i alla våra livsdagar i Herrens hus.Och Jesaja sade att man skulle ta en fikonkaka och lägga den som plåster på bölden så att han blev frisk. Och Hiskia sade: “Vad är tecknet på att jag får gå upp till Herrens hus?” Jes. 38:1-22

Fil. 3; VARNING FÖR VILLOLÄRARE; 3:1-4:1 Rättfärdigheten genom tron förkunnade Paulus. Och han varnade för judaiserande lärare, han kallade dom för hundarna, onda arbetare och de sönderskurna. Han tar sig själv som exempel om det skulle handla om det yttre; Paulus säger; jag var omskuren på åttonde dagen, jag är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre´född av hebreer, i fråga om lagen, jag var farise´, ifråga om iver, jag förföljde Guds församling, i fråga om rättfärdighet, den som vinns genom lagen, jag var en oklanderlig man. MEN ALLT DETTA SOM VAR EN VINST FÖR MIG DÅ, ÄR NU EN FÖRLUST. Det finns bara en frälsning och det är tron på Kristus Jesus och det fullkomliga verket på Golgata; Rättfärdigheten genom tro allena.

“Inte som om jag redan har gripit det eller redan har nått det målet, men jag jagar efter att gripa det, eftersom jag själv har blivit gripen av Kristus Jesus. Bröder, jag menar inte att jag redan har gripit det, men ett gör jag: jag glömmer det som ligger bakom och sträcker mig mot det som ligger framför  och jagar mot målet för att vinna segerpriset, Guds kallelse till himlen i Kristus Jesus. Det är så vi bör tänka, alla vi fullkomliga. Tänker ni fel i något avseende, skall Gud uppenbara också det för er. Dock, låt oss hålla fast vid det som vi har nått fram till.” Fil.3:12-16

Filipperbrevet är ett glädjens brev. Ord för ”glädje” och ”glädja sig” förekommer 15 gånger i detta brev, mer än något annat utav Paulus brev. Filipperbrevet är det sista av de fyra fångenskapsbreven och det mest personliga brevet av apostel Paulus. Paulus satt vid tre olika tillfällen i fångenskap, i Filippi, i Cesarea och i Rom, men man menar att Filipperbrevet är skrivet under fångenskapen i Rom. Filipperförsamlingen var den första församlingen som Paulus grundade, under sin 2:a missionsresa. Församlingen bestod av greker och en del romerska medlemmar och en del jude kristna så klart. Staden Filippi var en romersk koloni. Staden Filippi var den första, som Paulus satte sina fötter på Europas jord.

PAULUS BREV TILL FILIPPERNA

Inledning; 1:1-11

1. FRÅN FÅNGENSKAPEN; 1:12-26

2. EN VANDEL VÄRDIG KRISTI EVANGELIUM; 1:27-2:30

3. VARNING FÖR VILLOLÄRARE; 3:1-4:1

4. SÄRSKILDA FÖRMANINGAR; 4:2-9

Avslutning; 4:10-23

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 279

DAGENS TEXTER; Jes. 34, 35, 36 och Fil. 2

Jes. 34; Guds dom över Edom och andra folk.

Jes. 35; FRÄLSNINGEN – DEN HELIGA VÄGEN!

“Öknen och ödemarken skall glädja sig,
hedmarken fröjda sig och blomstra som en lilja.
Den skall blomstra skönt och fröjda sig,
ja, fröjda sig och jubla.
Libanons härlighet skall ges åt den,
Karmels och Sarons prakt.
De skall få se Herrens härlighet,
vår Guds majestät.
Stärk kraftlösa händer,
styrk vacklande knän.
Säg till de försagda:
“Var starka, frukta inte!”
Se, er Gud kommer med hämnd,
vedergällning kommer från Gud.
Han kommer själv och frälsar er.
Då skall de blindas ögon öppnas
och de dövas öron upplåtas.
Den lame skall hoppa som en hjort,
den stummes tunga skall jubla.
Ty vatten skall bryta fram i öknen,
strömmar på hedmarken.
Den glödande sanden skall bli en sjö,
den torra marken vattenrika källor.
Där schakalerna har sina lyor
skall det växa säv, vass och bambu.
En banad väg, en vandringsled, skall gå där,
och den skall kallas “den heliga vägen”.
Ingen oren skall färdas på den,
men den är till för dem.
De som vandrar den vägen skall inte gå vilse,
även om de är dårar.
Lejon skall inte finnas där,
rovdjur skall inte komma dit.
De skall inte finnas där,
men de återlösta skall färdas på den.
Herrens friköpta skall vända tillbaka
och komma till Sion med jubel.
Evig glädje skall kröna deras huvuden.
Fröjd och glädje skall de få,
sorg och suckan skall fly bort.” Jes. 35:1-10

Jes. 36; Assyriernas hot mot Jerusalem!

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Fil. 2; EN VANDEL VÄRDIG KRISTI EVANGELIUM; 1:27-2:30

“Var inte självupptagna och stolta. Var i stället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa utan tänk på andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var.” Fil. 2:3-5

Filipperbrevet är ett glädjens brev. Ord för ”glädje” och ”glädja sig” förekommer 15 gånger i detta brev, mer än något annat utav Paulus brev. Filipperbrevet är det sista av de fyra fångenskapsbreven och det mest personliga brevet av apostel Paulus. Paulus satt vid tre olika tillfällen i fångenskap, i Filippi, i Cesarea och i Rom, men man menar att Filipperbrevet är skrivet under fångenskapen i Rom. Filipperförsamlingen var den första församlingen som Paulus grundade, under sin 2:a missionsresa. Församlingen bestod av greker och en del romerska medlemmar. Staden Filippi var en romersk koloni och första gången Paulus satte sina fötter på Europas jord.

ALLA KNÄ SKALL BÖJAS OCH ALLA TUNGOR SKALL BEKÄNNA ATT JESUS KRISTUS ÄR HERRE!

“Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa
ödmjukade sig och blev lydig ända till dödendöden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren.” Fil. 2:6-11

KRISTI LÄRJUNGAR SOM LJUS I VÄRLDEN. ARBETA PÅ ER FRÄLSNING MED FRUKTAN OCH BÄVAN I LYDNAD TILL GUDS ORD!

“Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen.” Fil. 2:12-15

Epafroditus var Paulus medarbetare och medkämpe, församlingen i Filippi hade sänt honom till Rom för att stödja Paulus i fångenskapen. Där i Rom blev Epafroditus väldigt sjuk, nära döden, men Gud förbarmade sig över honom och nu kunde Paulus sända honom tillbaka till Filippi. Glädja församlingen med att få återförenas med Epafrodite men också att han hade Paulus brev med till församlingen. Ibland blir vi sjuka under resans gång, du kanske går igenom en sådan period just nu. Förtrösta på Herren Jesus lika som Epafroditus som blev helad kan också du bli helad från din sjukdom i Jesu namn.

PAULUS BREV TILL FILIPPERNA

Inledning; 1:1-11

1. FRÅN FÅNGENSKAPEN; 1:12-26

2. EN VANDEL VÄRDIG KRISTI EVANGELIUM; 1:27-2:30

3. VARNING FÖR VILLOLÄRARE; 3:1-4:1

4. SÄRSKILDA FÖRMANINGAR; 4:2-9

Avslutning; 4:10-23

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 278

DAGENS TEXTER; Jes. 31, 32, 33 och Fil. 1

Jes. 31; Herren och inte Egypten är Jerusalems räddning.

“Ve dem som drar i väg ner till Egypten för att få hjälp.
De förlitar sig på hästar
och förtröstar på vagnar,
därför att de är många,
och på ryttare,
därför att mängden är stor.
De vänder inte sin blick till Israels Helige
och frågar inte efter Herren.
Men också han är vis, och låter olyckan komma.
Han tar inte tillbaka sina ord.
Han reser sig upp mot de ondas hus
och mot hjälp från ogärningsmän.
Ty egyptierna är människor och inte Gud,
deras hästar är kött och inte ande.
Herren skall räcka ut sin hand,
och hjälparen skall vackla och den hjälpte falla,
båda skall tillsammans förgås.” Jes. 31:1-3

Jes. 32; Rättfärdighetens rike och Dom och upprättelse!

“Ni kvinnor som är så säkra,
res er upp och hör min röst.
Ni självsäkra döttrar,
lyssna till mina ord.
När dagar lagts till år skall ni darra,
ni som är så sorglösa,
ty vinskörden uteblir,
ingen fruktskörd kommer mer.
Bäva, ni som är så säkra,
darra, ni som är så sorglösa,
lägg av era kläder och blotta er,
bär säcktyg runt era höfter!
Slå er för bröstet,
klaga över de vackra fälten,
över de fruktbara vinstockarna,
över mitt folks åkrar,
där törne och tistel skjuter upp,
ja, över alla glädjens boningar i den yra staden.
Ty palatset blir övergivet,
den folkrika staden lämnas öde.
Ofelhöjden med tornet förvandlas till grotthålor för evig tid, till glädje för vildåsnor
och bete för hjordar –
detta till dess att Anden från höjden blir utgjuten över oss och öknen blir ett bördigt fält,
och det bördiga fältet räknas som skog.
Då skall rätten ta sin boning i öknen,
rättfärdigheten bo på det bördiga fältet.
Rättfärdighetens frukt skall vara frid,
och rättfärdighetens vinning vara ro och trygghet till evig tid. Mitt folk skall bo i fridfulla hem,
i trygga boningar och på säkra viloplatser.
Men hagel skall falla när skogen fälls,
och staden skall bli djupt förödmjukad.
Lyckliga är ni som sår vid alla vatten
och låter oxen och åsnan fritt ströva omkring.” Jes. 32:9-20

Jes. 33; Assyriens fall och Sions räddning. Läs och begrunda!

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Fil. 1; Filipperbrevet är ett glädjens brev. Ord för “glädje” och “glädja sig” förekommer 15 gånger i detta brev, mer än något annat utav Paulus brev. Filipperbrevet är det sista av de fyra fångenskapsbreven och det mest personliga brevet av apostel Paulus. Paulus satt vid tre olika tillfällen i fångenskap, i Filippi, i Cesarea och i Rom, men man menar att Filipperbrevet är skrivet under fångenskapen i Rom ?. Filipperförsamlingen var den första församlingen som Paulus grundade, under sin 2:a missionsresa. Församlingen bestod av greker och en del romerska medlemmar. Staden Filippi var en romersk koloni och första gången Paulus satte sina fötter på Europas jord.

“Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag. Det är inte mer än rätt att jag tänker så om er alla, ty jag har er i mitt hjärta. Både när jag bär bojor och när jag försvarar och befäster evangeliet delar ni allesammans nåden med mig.” Fil.1:6,7

Fånge för Kristi skull, Paulus är härdad och det verkar som han tar motståndet med en nypa salt. Oavsett motiven från hans förföljare, så blir Kristus förkunnad i alla fall och det är bra.

“Jag vill att ni skall veta, bröder, att det som har hänt mig snarare har lett till framgång för evangeliet. Så har hela pretoriet och alla andra kommit att förstå att det är för Kristi skull jag sitter fängslad. Min fångenskap har gjort de flesta av bröderna övertygade i Herren, så att de vågar predika Guds ord ännu mer oförskräckt.En del predikar visserligen Kristus för att de är avundsjuka och söker strid, men en del gör det i god avsikt, av kärlek, eftersom de vet att jag är satt till att försvara evangelium. De andra söker strid och predikar Kristus av orena motiv och tror att de kan göra min fångenskap tyngre. Än sen? Kristus blir ändå på ett eller annat sätt predikad, för syns skull eller uppriktigt, och det är jag glad över.” Fil.1:12-18

PAULUS BREV TILL FILIPPERNA

Inledning; 1:1-11

1. FRÅN FÅNGENSKAPEN; 1:12-26

2. EN VANDEL VÄRDIG KRISTI EVANGELIUM; 1:27-2:30

3. VARNING FÖR VILLOLÄRARE; 3:1-4:1

4. SÄRSKILDA FÖRMANINGAR; 4:2-9

Avslutning; 4:10-23

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 277

DAGENS TEXTER; Jes. 29, 30 och Ef. 6

Jes. 29; Jerusalems belägring och räddning.

“Som när den hungrige drömmer att han äter
och vaknar och känner att magen är tom,
som när den törstige drömmer att han dricker
och vaknar och känner att han försmäktar av törst,
så skall det gå med alla de folk
som drog ut i strid mot Sions berg.” Jes. 29:8

“Herren har sagt:
Eftersom detta folk nalkas mig med sin mun
och ärar mig med sina läppar
men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig,
är fruktan för mig
bara ett inlärt människobud.” Jes. 29:13

Jes. 30; Juda uppmanas lita på Herren, inte på Egypten.

“Ve de upproriska barnen, säger Herren, som rådslår utan mig, som sluter förbund utan att min Ande är med, så att de därigenom hopar synd på synd” Jes. 30:1

Förakt för Guds ord leder till undergång.

“Gå nu och skriv detta på en tavla inför dem och teckna upp det i en bok, så att det bevaras för kommande dagar,
alltid och för evigt.Ty det är ett upproriskt folk, barn som ljuger, barn som inte vill höra Herrens undervisning och som säger till siarna: “Skåda inte!”
och till profeterna: “Profetera inte för oss det som är sant. Tala smickrande ord till oss, profetera bedrägliga ting. Vik av ifrån vägen, gå bort från stigen, låt oss slippa se Israels Helige.” Därför säger Israels Helige: “Eftersom ni förkastar detta ord och förtröstar på våld och vrånghet och förlitar er på sådant, skall denna missgärning bli för er som ett fallfärdigt stycke på en hög mur, som buktar ut mer och mer, till dess muren plötsligt rämnar på ett ögonblick. Den krossas som en lerkruka, så skoningslöst att man inte kan finna en skärva stor nog att med den hämta eld från eldstaden
eller ösa upp vatten ur dammen.” Ty så säger Herren Herren, Israels Helige: “Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka.” Jes. 30:8-15

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Ef.6; Barn och föräldrar
“Ni barn, lyd era föräldrar i Herren, det är rätt och riktigt. “Hedra din far och mor.” Detta är det första bud som har ett löfte: “för att det skall gå dig väl och du skall leva länge på jorden”. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och förmana dem i Herren.” Ef. 6:1-4

Vilket mäktigt bibelord angående barn och föräldrar. De som lider mest i vårt samhälle idag är BARNEN och de gamla. Lite märkligt var det att just idag har vi Jes. 30 som dagens text också, vilket talar om UPPRORISKA BARN! Och det är klart denna onda cirkel drabbar ju oss alla; UPPRORISKA MÄN, UPPRORISKA KVINNOR GER UPPRORISKA BARN! Lösningen är att mamma måste dra sig ur denna onda cirkel och vara hemma hos sina barn minst i 20 år medans barnaskaran föds och växer upp (utav kvinnans 70,80 år om livet blir långt) då har man och hustru många härliga år därefter, för sin egen räkning och med barnbarn och barnbarnbarn.

LÄGET I SVERIGE ÄR MYCKET MYCKET ALLVARLIGT!

HÖGMOD GÅR FÖRE FALL! ”Stolthet går före undergång och högmod går före fall.” Ord.16:18

1. SVERIGE STÖDER HBTQ RÖRELSEN Homosexuella Bisexuella, Trans och Queer SOM ÄR EN PRIVAT RÖRELSE DRAR IN MILJONER FRÅN VÅRA SKATTEPENGAR FÖR ATT FÖRFÖRA VÅRA BARN OCH UNGDOMAR TILL ATT BLI HOMOSEXUELLA OCH LESBISKA. Barnen blir förförda!

2. SVERIGES REGERING KALLAR SIG FÖR EN FEMINISTREGERING MAN STÖDER EN FEMINISTISKT MILITANT RÖRELSE, EN PÅTVINGAD JÄMNSTÄLLDHET SOM BÄDDAR FÖR EKONOMISK, OCH MORALISKT FÖRFALL. Barnen är lagda på altaret så att kvinnorna kan göra karriär på sitt jobb. SVERIGE HAR DET LÄGSTA ANTALET FÖDSLAR I EUROPA PER FAMILJ. KARRIÄR FÖRE BARNEN!

3. SVERIGE ÄR DET LANDET I VÄRLDEN SOM KOMMER LÄGGA SIG PLATT FALL FÖR ISLAM OCH DESS SCHARIA LAGAR, HELT UTAN MOTSTÅND KOMMER DE KUNNA INTA DETTA LAND! Våra barn och barnbarn kommer att växa upp och leva i ett muslimskt samhälle, med halshuggningar och förtryck av kvinnor och barn.

4. SVERIGE ABOTERAR 100 BÄBISAR OM DAGEN, 40.000 /år.1.5 MILJONER BÄBISAR PÅ 50 ÅR HAR VI DÖDAT. Sverige har Europas mest liberala abortlag, fri abort fram till vecka 18. Fullt friska foster överlever sena arborter. Barnmorskorna säger; DE LÄGGS ATT DÖ ENSAMMA I SKÖLJRUMMET, NÅGRA FÅR LIGGA PÅ EN LITEN BLÖJA, NÅGRA HÅLLS I FAMNEN TILLS DE TAR ETT SISTA ANDETAG.” VI HAR DE LÄGSTA SIFFROR I EUROPA NÄR DET GÄLLER BARNAFÖDANDE. KVINNAN VÄLJER KARRIÄR OCH JOBB FÖRE FAMILJEN. Vi har tagit in 1.8 miljoner flyktingar från andra länder och dödat 1.5 miljoner bäbisar utav vårt folk.

5. SKILJSMÄSSORNA ÖKAR MED 50%. KVINNORNA ÄR 50% SJUKARE ÄN MÄNNEN. Kvinnorna stressar ihjäl sig! KVINNORNA ÄR LÅNGSJUKSKRIVNA, BESÖKER KURATORER OCH PSYKMOTTAGNINGAR. DE ÄR DEPRIMERADE, LEVER MED DÅLIGT SAMVETE, SÖMNLÖSA NÄTTER OCH IRRITERADE OCH MERA STRIDSLYSTNA PÅ ARBETSPLATSEN. Allergier, Cancer, Hjärt-Kärl sjukdomar, Diabeters, MS, Lupus, Alzheimers sjukdom, 20 kvinnor insjuknar av bröstcancer varje dag i Sverige. Barnen lider, en vecka hos mamma och en vecka hos pappa. Barnen får en ny extra pappa eller en ny extra mamma.

6. Kvinnornas drog och sexmissbruk ökar. 1/3 av kvinnor är inne på porrsidor, för att inte tala om herrarnas….90%  av alla unga pojkar är inne på porrsidor. BARNEN BLIR UTNYTTJADE SEXUELL I SITT EGET HEM, PÅ DAGIS, I SKOLAN, I IDROTTSFÖRENINGEN, I KYRKAN. Snart finns det ingen plats de kan känna sig trygga, svikna av sina föräldrar och samhället.

KARL-MARX ”DET KOMMUNISTISKA MANIFESTET” ÅR 1848! Där de bl.a. avskaffade familjen och två grundstenar rycks bort; nämligen kvinnans beroende av mannen och barnens beroende av föräldrarna. Denne Ateist, filosof Karl Marx säger; ”Äktenskapet sätter stopp för kvinnornas talanger genom att de får ta hand om barnen. Kvinnan är bara ett barnafödande instrument, denna kvinnans sänkta ställning.” 160 ÅR EFTER KARL-MARX UTTALANDE STÅR, FEMINISTPARTIETS LEDARE GUDRUN SCHYMAN PÅ TORGEN I SVERIGE OCH SÄGER; ”Död åt familjen” ”Förhärligande av familjen ger förtryckta kvinnor skuldkänslor.” SAMMA FÖRFÖRISKA ANDEMAKT NU SOM FÖRR! Mellan 1850-1900 mass evakuerar man kvinnorna från hemmet och in i fabrikerna och gruvorna. Denna Industriella revolution driver England helt ner i helvetet utan Gud. Marxismen förespråkade; 1. Kollektiva hushåll 2. Kollektiva uppfostringsanstallter 3. Kollektiv barnavård (Mödrarna kände knappt igen sina barn, barnen kände knappt igen sina föräldrar) 4. Avskaffa äktenskapet 5. Kollektiv sex 6. Kvinnoarbete och Barnarbete 7. Månggifte/Hor.

BARNEN LIDER, BARNEN LIDER, BARNEN LIDER, ÄR DET INGEN SOM SER DOM, HÖR DOM, KÄNNER FÖR DOM. HELA VÅR KOMMANDE GENERATION HAR VI TAGIT DÖD PÅ MED EGNA HÄNDER. DETTA GÅR INTE HERREN GUD FÖRBI, HAN KOMMER ATT DÖMMA SVERIGE FÖR DENNA OGUDAKTIGA POLITIK MOT ÄKTENSKAP OCH FAMILJ.

LÖSNINGEN;

VI TROR PÅ ATT ALLA MAMMOR SKA VARA HEMMA 20 ÅR (UTAV SINA 80 LEVNADSÅR) HOS SINA BARN, BETALDA AV STATEN, DETTA SKULLE LÖSA ALLT!

I GOSEN GAV JOSEF BIDRAG TILL ALLA FAMILJERNA EFTER ANTALET BARN. DE HADE BIDRAG FRÅN STATEN. 1 Mos. 47:12

FARAOS DOTTER BITJA GAV LÖN TILL MOSES MAMMA JOKEBED FÖR ATT AMMA SIN EGEN SON. NÄR POJKEN HADE VUXIT UPP GAV JOKEBED TILLBAKA MOSE TILL FARAOS DOTTER BITJA. 2 Mos. 47:12

Den andliga vapenrustningen!

1. Sanningen som bälte runt era höfter.

2. Rättfärdighetens pansar.

3. Beredvillig hetens skor att föra ut fridens Evangelium.

4. Trons sköld för att släcka alla den ondes pilar.

5. Frälsningens Hjälm för att skydda ditt sinne.

6. Andens svärd som är Guds Ord.

“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.

Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.

Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.

Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.” Ef.6:10-18 

EFESIERBREVET

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL; Välsignelsen i Kristus; 1-3

2. FÖRMANANDE HUVUDDEL; Vandringen i Kristus; 4 – 6

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 276

DAGENS TEXTER; Jes. 27, 28 och Ef. 5

Jes. 27; Israel Herrens vingård! Leviatan….draken är symboler för världsliga riken och onda makter som är fiender till Guds rike.

Jes. 28; Ve över Samaria!

DOM!

“Både präst och profet raglar av starka drycker. De är berusade av vin och vinglar. De raglar när de profeterar, de stapplar när de skipar rätt. Alla bord är täckta med vämjeliga spyor, det finns ingen ren fläck.” Jes. 28:7,8

NÅD!

“Ja, genom stammande läppar och på främmande språk skall han tala till detta folk, han som en gång sade till dem: “Här är viloplatsen, låt den trötte vila. Här är vederkvickelse.” Men de ville inte höra. Och Herrens ord blev för dem “bud på bud, bud på bud, ljud på ljud, ljud på ljud, lite här, lite där.”Jes. 28:11-13

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Ef. 5; DET HÄR ÄR LAGARNA I GUDS RIKE OM DU INTE FÖLJER DESSA LAGAR IFRÅGASÄTTER VI OM DU VERKLIGEN ÄR FÖDD PÅ NYTT! Därför om du tillhör Guds rike, då vill du inte synda…..varför är ständiga striden om hur mycket världsligt liv jag kan leva och fortfarande få himlen till arvedel, istället för att leva i avskildhet och helighet och tacksamhet inför Herren Gud att vi får kallas Guds barn och himlen är vår rättighet och vårt självklara arv. Läs och begrunda!

“Bli Guds efterföljare, ni som är hans älskade barn.” Ef. 5:1

“Men otukt och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller passar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig – en sådan är en avgudadyrkare – skall ärva Kristi och Guds rike. Låt ingen bedra er med tomt prat. Allt sådant nedkallar Guds vrede över olydnadens barn. Ha därför ingenting med dem att göra.” Ef.5:3-7

“Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er i stället uppfyllas av Anden, så att ni talar till varandra med psalmer, hymner och andliga sånger, och sjunger och spelar för Herren i era hjärtan. Tacka alltid vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn. Underordna er varandra i Kristi fruktan.” Ef.5: 18-21

I denna värld räknas det för storhet och visdom att kunna härska över andra. Man underordnar sig endast om man måste. I Guds församling är det annorlunda. Där får det inte förekomma någon rivalitet eller självuppgörelse och ingen kamp för att nå den främsta platsen. Det får inte heller förekomma någon falsk ödmjukhet. Apostel Paulus börjar med att tala om hustruns plats i det kristna hemmet. När Paulus talar om UNDERORDNAD grekiska ordet HYPOTASSO betyder det aldrig att man förlorar sin självrespekt. Ursprungligen var hypotasso en militärisk term, att ordna efter rang; HYPO = betyder UNDER och TASSO = betyder ATT ARRANGERA. Ordet står inte för underlägsenhet, och det är inte fråga om underkastelse under en som är högre eller större. Man och hustru är lika värdefulla inför Gud och var och en står ansvariga inför honom. Men kvinnan är inte jämnställd med mannen, för ordningen, för fridens skull har Herren förordnat det så att kvinnan står under mannen. Och det betyder att mannen beskyddar kvinnan. Vi måste skilja på värdering och jämställdhet. Världen har blandat ihop dessa två begreppen och det gör det komplicerat. I den kristna församlingen är du kvinna inte mindre värdefull för att du underordnar dig din äkta make. NEJ, när du kvinna gör så talar du i första hand om LYDNAD till Guds Ord och FÖRTRÖSTAN på en kärleksfull Gud, Jesus Kristus och detta behagar Herren och du har hela himlens välsignelse. Gud har första rätten till både mannen och kvinnan. Det finns emellertid en religiös förpliktelse att hustrun skall underordna sig sin man såsom under Herren. I övrigt kan hon stå långt över mannen i många hänseenden, i förstånd, i gudsfruktan, i moraliskt mod och styrka, i självförnekelse och tålamod. Men det vi talar om är lydnad inför Herren och det är inget offer, det är det mest naturliga för kvinnan att vara mannens” medhjälpare” det är en fröjd i hjärtat och tillfredsställelse. Detta tillhör SKAPELSEORDNINGEN, kvinnan är SKAPAD för att vara mannens HJÄLP. Mannen skapades först, och kvinnan är en del av honom. Hon blev tagen ut ur honom, men hon är hans like i fråga om personlighet och i gemenskap med Gud. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Om han behandlar sin hustru som en slav, är det lika förödande för hans egen personlighet som för hennes. Att skada henne är detsamma som att han skadar sig själv. Att hata henne vore detsamma som hata sig själv, sin egen kropp, vilket är helt emot naturen. Apostel Petrus går så långt att han säger om Ni män är elaka mot Era hustrur kommer Era böner att förhindras. “På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.” 1 Petr.3:7

Apostel Paulus jämför Kristus och församlingen med ett äktenskap mellan man och hustru. Han erinrar om hur det ursprungliga äktenskapet instiftades av Gud i Edens lustgård. De två skall vara ett kött. Mannen är förenad med hustrun som kroppens lemmar är förenade med varandra. Där äktenskapet byggs upp enligt Guds Ord om kärlek, vördnad och respekt där befrämjas den högsta lycka på jorden.

“Och nu vill jag att ni skall veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud och att Gud är Kristi huvud.” 1 Kor.11:3

IDAG 2015!

Det som vi ser i dag, kvinnans agerande, påhejade av männen, både i samhället och i våra församlingar är helt emot vad Guds Ord undervisar. I vårt samhälle idag gör KVINNAN UPPROR MOT GUD OCH MOT MÄNNEN! Männen är förvirrade och har ingen stabilitet utan faller för kvinnans listighet. Detta är ett tidstecken, syndafallet i repris 1 Mos. 3. Djävulen är lögnens fader och specialist på att pervertera allt som Gud har skapat. Lika onaturligt som två män ligger ihop och gör uppror mot skapelseordningen, är det att kvinnorna gör sig till herrar över männen och gör uppror mot skapelseordningen.

EFESIERBREVET

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL; Välsignelsen i Kristus; 1-3

2. FÖRMANANDE HUVUDDEL; Vandringen i Kristus; 4 – 6

Läs och begrunda!

“Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren.  Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud – han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man. Kristen kärlek innebär offer. Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den,  för att helga den, sedan han renat den genom vattnets bad, i kraft av ordet.  Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.  På samma sätt är mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv. Ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen,  eftersom vi är lemmar i hans kropp. “Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött.” Denna hemlighet är stor – jag talar om Kristus och församlingen. Men vad er angår skall var och en älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa sin man vördnad.” Ef. 5:22-33

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 275

DAGENS TEXTER; Jes. 24, 25, 26 och Ef. 4

Jes. 24; Den stora hemsökelsen över jorden.

Jes. 25; Lovsång till Herren för hans seger. Herrens festmåltid.

Jes. 26; Lovsång all ära till Herren Gud vår Skapare.

“Den som är fast i sitt sinne bevarar du i frid, i frid, ty på dig förtröstar han. Förtrösta på Herren till evig tid, ty Herren Herren är en evig klippa.” Jes.26:3,4

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Ef. 4; Nu har vi kommit till andra delen av Efesierbrevet, den “FÖRMANANDE HUVUDDEL”; Vandringen i Kristus, detta är skrivet till de på nytt födda, kristna, från kapitel 4 till kapitel 6. Lagar att följa i Guds rike, Guds rike är inte utan lagar och det är detta jag hänvisar till, när jag säger, att jag är lagisk, gammaldags, dömande, rebell mot synden. Apostel Paulus börjar med att säga; “Andens enhet genom fridens band” EN KROPP, EN ANDE, ETT HOPP, EN HERRE, EN TRO och ETT DOP. I Sverige har vi inga andliga ledare som visar vägen, murarna ligger nere och fienden kan gå ut och in som han vill. De kristna lider och tiger, fulla av människorfruktan och skräck. I snart 50 år har det kristna budskapet urvattnats i Sverige till näst inget ting. Församlingen i Sverige har blivit vilken clubverksamhet som helst med demokratiska val istället för TEOKRATISKA VAL. Vi måste fortsätta att bedja för våra församlingar och pastorer som kämpar och försöker allt de kan. Vi behöver;”Andens enhet genom fridens band” EN KROPP; Kroppen är den levande organism som består av Jesus Kristus som huvud och alla sant troende som hans lemmar, detta är den nya skapelsen. EN ANDE; Anden, den helige Ande, är själv det nya liv som strömmar genom kroppens alla lemmar. ETT HOPP; Hoppet innebär evig frälsning. EN HERRE är vår Herre Jesus Kristus, det är honom vi tillhör, han som har köpt oss. Det är honom vi tjänar, Han är en, inte delad och det finns ingen annan. EN TRO; den tro som förenar oss med honom som är Herre, personligt förhållande till Jesus Kristus. ETT DOP; det kristna troendedopet, dopet betyder död, begravning av den gamla människan och uppståndelsen av det nya livet i Kristus. Nu riktar jag den mesta kristiken på oss själva, det är vi som inte undervisat, gjort vad vi borde och jag har en enda önskan; Om vi bara orkade att resa på oss och betala priset kl. är 23.55 ?Församlingskroppen i Sverige har blivit förnedrad, må vi ännu en gång resa på oss i Jesu namn och förklara krig mot synden och inte mot varann. Allt drar ihop sig, vi står inför ett 3:e världskrig, vi har inget val, vi måste “GÅ” “STÅ” “BE” “GE” “SE” “LE” Jesus kommer mycket snart!

I församlingskroppen må alla fem ämbetena; APOSTLAR, PROFETER, EVANGELISTER, HERDAR och LÄRARE,  vara i verksamhet, annars haltar och lider lemmarna. För det första tror jag när det kommer till de fem “ämbetena” är det bara män som har dessa kallelser, INGA KVINNOR. Dessa tjänster är gåvor från Kristus till församlingen, inget som man väljs till.

Apostlar = tumfingret. De första apostlarna måste ha varit ögonvittne till den uppstående Jesus. De första apostlarna i N.T. valde Jesus, de 12 apostlarna, hans lärjungar, män, inga systrar.  Senare används ordet apostel, ett sändebud, budbärare, en delegat från den Uppståndne som har ett övergripande ansvar i Guds församling. Det grekiska ordet “Apostolus” används 80 gånger i N.T. och oftast utför det grundläggande arbetet i den kristna församlingen, med andra ord; FÖRSAMLINGSBYGGARE, att sätta upp, att ställa i ordning.

Profeten = pekfingret. Det grekiska ordet är PROPHETES och betyder någon som förutsäger, ha en gudomlig förmåga att se in i framtiden. Peka finger, visa vägen men också peka finger rakt in i hjärtat och talar till folket om att omvända sig, de brukar vi kalla domsprofeter som Jesajas och Jeremia. Den världsliga bilden är “SPÅMÄN” och dessa vilseleder människorna och tjäna otroligt mycket pengar på svaga godtrogna människor som vill ha lite tröst utan Gud. Vi skiljer på att vara PROFET och att ha en profetisk gåva. Vi kan INTE se någon kvinnlig profet i Bibeln men flera kvinnor som har profetisk gåva, Hulda 2 Kung. 22:14, Debora, Mirjam, Fillipus ogifta döttrar som hade profetisk gåva för att nämna några. Ämbetet PROFET är någon som leder folket in i framtiden som Mose, Elia, kung David och sedan kom också den profetiska storhetstiden ca. 700 år före Kristus; de stora Jes., Jer. och de små profeterna fram till Malaki den sista boken i G:a Testamentet.

Det finns så oerhört mycket att skriva om, jag får återkomma till dessa ämnen längre fram……Läs och begrunda, så intressant läsning.

Evangelister = långfingret.

Herden = ringfingret.

Läraren = lillfingret.

Ef. 4:11-13 “Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus.” Ef. 4:11-13

Så viktig läsning, ta dig tid och läs sakta, också här finns så mycket mera att kommentera, men nedanstående läsning är rakt på sak och lättförståeligt, bara att läsa innantill om dess lagar i Guds Rike.

Det nya livet i Kristus!

“I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet och får aldrig nog. Ni däremot har verkligen lärt känna Kristus sådan han är. Ni har fått höra honom förkunnas och blivit undervisade i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, och ni förnyas nu till ande och sinne. Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Se noga till hur ni lever! 

Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. “Grips ni av vrede, så synda inte.” Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska.  Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.” Ef. 4:17-32

EFESIERBREVET

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL; Välsignelsen i Kristus; 1-3

2. FÖRMANANDE HUVUDDEL; Vandringen i Kristus; 4 – 6

Maria Hallman

Ödesmättade dagar…Världsfreden i gungning!

Ser precis på Cnn och Fox news att Iran nu satt in marktrupper i Syrien för att stötta Rysslands/Syriens kamp mot de syriska rebellerna och Isis. Detta samtidigt som vi hör att Ryssland fortsätter bomba mål som består av militär tränade och beväpnade av USA, trupper som ska bekämpa Isis… Samtidigt talar Netanyahu i FN knivskarpt mot världssamfundets sätt att behandla Israel. Han talar också direkt till Iran och palestinierna – att tro inte att vi ska försvinna – vi kommer försvara oss ! Han säger att aldrig mer kommer Israel att stillatigande titta på när världen runt förbereder ett folkmord på judarna…! Samtidigt har Kina skickat in hangarfartyg in i medlehavet för att försvara sina intressen i regionen….

Vänner, plötsligt så faller bitarna på plats… det profetiska pusslet börjar nu få bitarna på plats…. ridån går upp för de yttersta av de yttersta dagarnas dramatiska händelser. Världen gungar och skakar, allt går så fort, hjulen snurrar allt snabbare, man vet knappt vilket håll man ska titta… Ett är dock säkert – allt detta är bara begynnelsen av födslovåndorna – så Lyft blicken Jesus kommer snart! Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 274

DAGENS TEXTER; Jes. 22, 23 och Ef. 3

Jes. 22; Jerusalems övermod!

Shebna och Eljakim; “Och jag skall stöta bort dig från din plats, och från din tjänst skall du bli avsatt. På den dagen skall jag kalla på min tjänare Eljakim, Hilkias son. Honom skall jag klä i din dräkt, spänna på ditt bälte och lägga din myndighet i hans hand, så att han blir en far för Jerusalems invånare och för Juda hus. Jag skall ge honom nyckeln till Davids hus att bära. När han öppnar skall ingen kunna stänga, och när han stänger skall ingen kunna öppna.” Jes. 22:19-22

Jes. 23; Profetia om Tyrus; “Ty efter sjuttio år skall Herren se till Tyrus, och hon skall åter ta emot skökolön och bedriva otukt med jordens alla länder i hela världen. Men hennes handelsvinst och hennes lön skall helgas åt Herren. Det skall inte lagras eller läggas undan, utan hennes vinst skall gå till dem som bor inför Herrens ansikte för att de skall ha tillräckligt med mat och vackra kläder.” Jes. 23:17,18

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Ef. 3; HEDNINGARNA ÄR MEDARVINGAR!

Paulus vill påminna dem om att orsaken till att han hade blivit sänd till Rom var för att appellera till kejsaren därför att han hade förkunnat evangeliet för hedningarna. Det började med arresteringen i Jerusalem och sedan slutade det med fångenskap i Rom. Men här i fångenskapen var det en oerhört ödmjuk hednaapostel. Paulus säger i vers 8,9; Jag, den ringaste av alla heliga, har fått denna nåd att bland hedningarna predika evangeliet om Kristi outgrundliga rikedom och att upplysa alla om hemligheten som varit dold sedan Skapelsen. Vad är då hemligheten ? Hemligheten var att hedningarna hade tillträde till en församling där alla rasbarriärer var nedbrutna. Tidigare hade detta varit dolt även om det hade blivit antytt i löftet till Abraham. Men nu hade det blivit uppenbart och anförtrott åt dem som förkunnade evangeliet bland hedningarna. Förgångna släktens tider, syftar på patriarkernas tid, den mosaiska tiden och på profeternas tid. Hemligheten med hedningarnas kallelse var inte fullständigt okänd för Gamla testamentets profeter. Men de kände inte till denna sak så som den nu hade blivit uppenbarad. Det är möjligt att de inte förstod att hedningarna skulle tas emot utan omskärelsen, att de skulle stå på judarnas nivå när det gällde att få del av Guds nåd. Hedningarna menas med alla icke-judarnas folk. De är arvingar tillsammans med judarna till arvet. Välsignelsen kommer inte till dem indirekt genom att de först blir judar, utan de får den direkt såsom hedningar. De har tillgång till alla privilegierna genom sin förening med Kristus Jesus. Genom evangeliet godtas de. Kristus Jesus är centrum i och summan av den gudomliga sanningen. Enligt en gåva från Gud blev Paulus hedningarnas apostel eller tjänare som han uttrycker det själv. Det gjorde att han kunde uthärda alla strapatser. Ledarna  i den judiska kristna församlingen visste också att deras budskap var avsett för hela världen. Men det är skillnad på att ha abstrakt kunskap om en sak och att ha praktisk vilja och möjlighet att genomföra den. Innan Paulus trädde fram, var det egentligen ingen som var beredd att gå in under det ansvaret. Paulus restes upp för den sakens skull, att predika evangeliet om Jesus Kristus till hedningarna, icke-judar.

Bön och lovprisning!

Paulus bön är att Efesierförsamlingen skulle lära känna Kristi kärlek på BREDDEN, LÄNGDEN, DJUPET OCH HÖJDEN! Läs och begrunda!

Paulus fortsätter; “Därför böjer jag mina knän för Fadern,  han från vilken allt vad Fader heter i himlen och på jorden har sitt namn.  Jag ber att han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin Ande,  och att Kristus genom tron skall bo i era hjärtan och ni skall bli rotade och grundade i kärleken.  Ni skall då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden och längden och höjden och djupet  och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom alla släktled i evigheternas evighet, amen.” Ef. 3:15-21

EFESIERBREVET

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL; Välsignelsen i Kristus; 1-3

2. FÖRMANANDE HUVUDDEL; Vandringen i Kristus; 4 – 6

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 273

DAGENS TEXTER; Jes.19,20,21 och Ef. 2

Jes. 19; Egyptens förnedring och upprättelse.

“Så skall Herren slå Egypten – slå, men också hela. När de omvänder sig till Herren, skall han bönhöra dem och hela dem.” Jes. 19:22

Jes. 20; Profetia om Egypten och Nubien.

“På den tiden talade Herren genom Jesaja, Amos son. Han sade: “Stå upp, lös säcktygskläderna från dina höfter och tag av skorna från dina fötter.” Han gjorde så och gick naken och barfota. Sedan sade Herren: “Liksom min tjänare Jesaja har gått naken och barfota, och nu i tre år varit ett tecken och förebud angående Egypten och Nubien, så skall kungen i Assyrien låta fångarna från Egypten och de bortförda från Nubien, både unga och gamla, föras bort nakna och barfota, med blottad bak, till skam för Egypten.” Jes.20:2-4

Jes. 21; Babels fall. Profetia om Edom. Profetia om Arbien.

Läs och begrunda!

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Ef. 2; Av naturen är vi alla döda i överträdelser och synder. Människan är andligen död, död inför Gud och detta gäller judar som hedningar. Men i och genom Jesu blod och tron på Kristi uppståndelse har vi blivit levandegjorda. Vi har övergått från döden till livet, från satans makt till Gud. Att vandra efter denna världens sätt betyder att man följer tidsandan. Det är naturligt för den som inte har blivit uppväckt från den andliga döden att leva på det sättet. Det är därför ett tecken på andlig död, om man är slav under denna världens värderingar, de normer som har sitt centrum i människan och är i opposition mot Guds vilja. Fursten över luftens härsmakt är satan. Hans målsättning har alltid varit att få människan i konflikt med Skaparen. De ohörsamma karakteriseras av sin negativa inställning till Gud. Detta har varit släktets kännemärke alltsedan Adams fall. En helig Gud kan inte tolerera synd, men en kärleksrik Gud kan inte heller lämna mänskligheten åt sitt öde, lämna dem hjälplösa i syndens makt. Gud älskade oss medan vi ännu var döda i överträdelser och synder Rom.5:8 därför lät Gud ta det käraste han hade sin enfödde Son, Jesus Kristus för att försona världen med sig. TA EMOT JESUS OCH ALLT BLIR OK MELLAN DIG OCH GUD! HIMLEN ÄR KLAR, EVIGHETEN BOKAD OCH SOM ETT PANTBREV, ETT LÖFTE PÅ DETTA, HAR DU FÅTT DEN HELIGE ANDE HÄR OCH NU! IDAG ÄR FRÄLSNINGENS DAG!

Läs och begrunda!

“Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde, den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång, när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn, vi liksom de andra.” Ef.2:2,3

“Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus.” Ef. 2:6

“Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett, så att vi skall vandra i dem.” Ef. 2:8-10

DEN NEDBRUTNA SKILJEMUREN!

När Paulus har talar om en “skiljemur” är det möjligt att han tänker på den mur som skilde hedningarnas förgård i templet från de inre tempelgårdarna. Innanför den hade bara judar tillträde. Om en hedning gick innanför den muren, hade vilken jude som helst rätt att döda honom utan rättegång. Detta var den enda situation där romarna medgav judarna rätt att döma någon till döden. I och genom Jesu fullbordade verk på Golgata var skiljemuren borta, lika för judar och hedningar.

“Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen.” Ef. 2:15,16

Församlingen är ett heligt tempelbygge, en Guds boning i Anden som är byggt på Apostlarnas och Profeternas grund där hörnstenen är Kristus Jesus.

“Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren.  I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom Anden.” Ef. 2: 20-22

EFESIERBREVET

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL; Välsignelsen i Kristus; kap.1-3

2. FÖRMANANDE HUVUDDEL; Vandringen i Kristus, 4 – 6

BIBELN 365 DAGAR – DAG 272

DAGENS TEXTER; Jes. 16, 17, 18 och Ef. 1

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Dagens Texter;

Jes. 16; Fortsättning av profetian om Moab.

Jes. 17; Damaskus och Israel skall straffas.

Jes. 18; Svar till budbärarna från Nubien.

Läs och begrunda!

EFESIERBREVET

1. UNDERVISANDE HUVUDDEL; Välsignelsen i Kristus; kap.1-3

2. FÖRMANANDE HUVUDDEL; Vandringen i Kristus, 4 – 6

Ef. 1; “Med denna kraft verkade han i Kristus, när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja, över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. “Allt lade han under hans fötter,” och honom som är huvud över allting gav han åt församlingen, som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla.” Ef. 1:20-23

Efesierbrevet är ett utav de fyra “fångenskapsbreven”, de andra är Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. De har kallats detta därför, troligtvis skrev Paulus dessa brev under hans första fångenskap i Rom år 61-63 e. Kr. Troligtvis var det Tykikus som överlämnade både Efesierbrevet och Kolosserbrevet samtidigt till de båda församlingarna. Paulus hade varit mer än 3 år i Efesus år 54 – 57 e. Kr. och där hade han byggt upp en stor församling under hans 3:e missionsresa och det var till denna församling som han skrev brevet till några år efteråt. Staden Efesus hade tidvis 200.000 invånare och en teater som hade 25.000 platser. Runt staden var det vinodlingar och detta bidrog till dryckenskap. De moraliska förhållanden i Efesus var mycket dåliga. Hit kom Apostel Paulus på ett blixtbesök i avslutningen på sin andra missionsresa. Han lovade att komma tillbaka om Gud ville. På tredje missionsresan leddes hans steg dit och där började han undervisa i judarnas synagoga under tre månader, senare i Tyrannos lärosal i över 2 år. ”Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.”Apg.19:11,12 Folk blev berörda och omvände sig från sin synd, men många levde kvar i sina synder. Storstaden Efesus några hundra år efter Kristus började att förfalla och tyna bort. På 1300 talet fanns det nästan inget kvar av staden, idag finns det bara ruiner kvar. ”Synden straffar sig själv”

”Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt.”De blev döpta i Herren Jesu namn och fyllda med den helige Ande och talade i tungor och profeterade.” Apg.19:18,19

Apg.19:21-39; talas det om ”Efesiernas Diana”, den alstrande naturkraftens, den sexuella instinktens, fruktbarhetens och fruktsamhetens gudinna, den stora fostermodern till gudar, människor, djur och växter. I dyrkan av henne ingick även rituell otukt. Gudstjänsten ombesörjdes av präster, som var eunucker (könsorganet var snöpt, kastrerad). Varje vår hölls stora religiösa festligheter i Efesus, vilket var centrum för hennes dyrkan. Försäljningen av ”Dianaavgudar” förminskades kraftigt och dessa affärsmän blev ursinniga och skrek ”Stor är efesiernas Artemis (Diana)” och fick med sig folket och tillsammans gjorde de uppror och det var sådan kaos att folk visste inte till slut varför de hade samlats. Upploppet var mot de kristna i staden. Tusentals samades på teatern och om det inte hade varit för stadens sekreterare som lugnade folket och upplöste folkhopen hade det kunnat slutat mycket illa.

”I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet (akatharsia) och får aldrig nog.” Ef.4:17-19.

 Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 271

DAGENS TEXTER; Jes. 13, 14, 15 och Gal. 6

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23 Profeten ingriper direkt i de politiska händelserna och varnar folket för allianser med främmande makter. Främmande makter som Babel, Assyrien, Filisteen, Moab, Damaskus, Etiopien, Egypten, Edom Arabien och Tyrus.

Jes. 13; Profetia om Babel, som Jesajas, Amos son skådar i förväg, han talar om hur det kommer att bli och säger ha inte med dem att göra. Jesjas säger följande;

“Var och en som påträffas skall bli genomborrad,
var och en som grips skall falla för svärd. Deras späda barn skall krossas inför deras ögon, deras hus skall plundras och deras kvinnor våldtas. Se, jag skall egga mederna mot dem, de som inte bryr sig om silver och inte frågar efter guld. Deras bågar fäller unga män,
de har inget förbarmande med fostret i moderlivet, de har inget medlidande med barn. Med Babel, rikenas krona, kaldeernas vackra stolthet, skall det gå som när Gud omstörtade Sodom och Gomorra. Aldrig mer skall det bli bebyggt, från släkte till släkte skall det ligga obebott. Ingen arab skall där slå upp sitt tält, ingen herde slå läger med sin hjord.” Jes. 13:15-20

Jes. 14; Detta bibelsammanhang har jag predikat och undervisat ut ifrån vid flera tillfälle. Jag har också då läst från Hes. 28.11-19 och Upp.12.4-18. Läs gärna dessa bibelsammanhang!

“Herrens ord kom till mig. Han sade: “Du människobarn, stäm upp en klagosång över kungen i Tyrus och säg till honom: Så säger Herren, Herren: Du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. I Eden, Guds lustgård, var du, höljd i alla slags ädelstenar: karneol, topas och kalcedon, krysolit, onyx och jaspis, safir, karbunkel och smaragd. Med guld var dina tamburiner och flöjter utsmyckade, framställda den dag du skapades. Du var en smord, beskyddande kerub, och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Genom din stora handel fylldes du med våld, och du syndade. Därför drev jag dig bort från Guds berg och förgjorde dig, du beskyddande kerub mitt bland de gnistrande stenarna. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet, och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar till att beskådas. Genom dina många missgärningar och din oärliga handel vanhelgade du dina helgedomar. Därför lät jag eld gå ut från dig, och den förtärde dig. Jag gjorde dig till aska på marken inför alla som såg dig. Alla som kände dig bland folken häpnade över dig. Du fick ett fasansfullt slut och du skall inte mer finnas till.” Hes. 28:11-19

“Hans stjärt drog med sig en tredjedel av himlens stjärnor, och han kastade ner dem på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda för att sluka hennes barn, så snart hon hade fött det. Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron. Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud har berett åt henne, så att hon får sitt uppehälle i ettusen tvåhundrasextio dagar. Mikael och draken En strid uppstod i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas Djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. 10 Och jag hörde en stark röst i himlen säga: “Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans Smordes. Ty våra bröders åklagare har blivit nerkastad, han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud.
De övervann honom genom Lammets blod och genom sitt vittnesbörds ord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Jubla därför, ni himlar och ni som bor i dem! Men ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort.” När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen, där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halv tid. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. 18 Och draken stod på sanden vid havet.” Upp.12:4-18

Sumeringen är; Lucifer var lovsångsledare i himlen och han var med att lovsjunga Gud Fader, Jesus Kristus. Men Lucifer fick högmod i sitt hjärta; Jes. 14:13-15, JAG SKALL, JAG SKALL, JAG SKALL, JAG SKALL, JAG SKALL, fem gånger där han proklamera att han ska bli som Gud och mera än Gud. Därför blev det en strid i himlen och djävulen en 1/3 del av änglarna blev utkastad från himlen och dessa andemakter förföljer kvinnan och hennes barn här på jorden. Läs och studera sammanhanget!

“Ner till dödsriket har din härlighet måst fara
och dina harpors buller.
Förruttnelse är bädden under dig
och maskar ditt täcke.
Hur har du inte fallit från himlen,
du strålande stjärna, du gryningens son!
Hur har du inte blivit fälld till jorden,
du som slog ner folken till marken!
Du sade i ditt hjärta:
‘Jag skall stiga upp till himlen,
ovanför Guds stjärnor skall jag upprätta min tron.
Jag skall sätta mig på mötesberget längst upp i norr.
Jag skall stiga upp över molnens höjder,
jag skall göra mig lik den Högste.’
Men ner till dödsriket blev du förd,
längst ner i graven.” Jes. 14:11-15

Jes. 15; Profetia om Moab!

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Gal. 6; Avd. 3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6

c) Sådd och skörd; 6:1-10 Här skulle man ju kunna tro det var frågan om pengar, vad du sår får du skörda i massor, det är inte frågan om detta i Gal. 6. Här är det frågan om jag har sått i köttets åker alltså, otukt, avguderier, vredesutbrott och dryckenskap, den skall av köttet skörda undergång, evigt borta från Gud. Men den som sår i Andens åker, alltså i kärlek, glädje, frid, vänlighet, den skall i Anden skörda evigt Liv och för evigt vara tillsammans med vår Herre Jesus Kristus.

“Bedra inte er själva. Gud bedrar man inte: det människan sår skall hon också skörda. Den som sår i sitt kötts åker skall av köttet skörda undergång, men den som sår i Andens åker skall av Anden skörda evigt liv. Låt oss inte tröttna på att göra gott. Ty när tiden är inne får vi skörda, om vi inte ger upp.  Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro.” Gal. 6:7-10

d) Jesu Kristi kors vår berömmelse; 6:11-18 INTE OMSKÄRELSE UTAN NY SKAPELSE. Det handlar inte om att göra någon fysiskt åtgärd, det hjälper oss inte, det handlar om att hjärtat omskärs, ditt inre, du blir en ny skapelse och det är inte möjligt för en människa att åstadkomma det, bara Jesus Kristus, Gud Fader och den Helige Ande kan “föda dig på nytt”

“För människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt.”Matt 19:26

PAULUS BREV TILL GALATERNA.

Inledning; Hälsningar, Intet annat evangelium; 1:1-10;

1. APOSTELNS SJÄLVFÖRSVAR; 1:11-2:21

a) Kallad av Kristus; 1:11-24

b) Erkänd av de övriga apostlarna; 2:1-10

c) Episoden i Antiokia; 2:11-14

d) Lärans sanning; 2:15-21

2. LAG ELLER EVANGELIUM; kap. 3, 4

a) Anden given genom laggärningar eller genom tro ? 3:1-6

b) Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse; 3:7-14

c) Lagen vår uppfostrare till Kristus; 3:15-29

d) Lagens herravälde är förbi; 4:1-11

e) Personlig appell; 4:12-20

f) De två förbunden; 4:21-31

3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6

a) Kristus har frigjort oss; 5:1-12

b) Icke till köttets frihet utan till ett liv i Anden; 5:13-26

c) Sådd och skörd; 6:1-10

d) Jesu Kristi kors vår berömmelse; 6:11-18

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 270

DAGENS TEXTER; Jes. 10, 11, 12 och Gal. 5

Jes. 10; Guds dom över Assyrien!

“På den dagen skall hans börda tas bort ifrån din skuldra och hans ok ifrån din nacke. Ty oket skall brista på grund av fetman.”Jes.10:27  På engelska; “The yoke shall be destroyed because of the anointing” Väldigt ofta har detta bibelord använts i predikan och proklamationer världen över.

Jes. 11; Telningen från Isais rot och hans fridsrike!

“Vargar skall bo tillsammans med lamm,
leoparder ligga bland killingar.
Kalvar och unga lejon och gödboskap skall vara tillsammans,
och en liten pojke skall valla dem.
Kor och björnar skall gå och beta,
deras ungar skall ligga tillsammans,
och lejon skall äta halm som oxar.
Ett spädbarn skall leka vid huggormens hål,
ett avvant barn räcka ut handen mot giftormens öga.
Ingen skall göra något ont eller förstöra något
på hela mitt heliga berg,
ty landet skall vara fullt av Herrens kunskap,
liksom vattnet täcker havet.” Jes. 11:6-9

Jes. 12;

“Se, Gud är min frälsning,
jag är trygg och fruktar inte,
ty Herren Herren är min starkhet och min lovsång.
Han har blivit min frälsning.”
Med fröjd skall ni ösa vatten
ur frälsningens källor.
På den dagen skall ni säga:
“Tacka Herren,
åkalla hans namn,
gör hans gärningar kända bland folken.
Förkunna att hans namn är upphöjt.
Lovsjung Herren, ty han har gjort härliga ting.
Låt detta bli känt över hela jorden.
Ropa av fröjd och jubla, ni Sions invånare,
ty Israels Helige är stor,
han är mitt ibland er.” Jes.12:2-6

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Gal. 5; Nu har vi kommit till avdelning Nr. 3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6.

a) Kristus har frigjort oss; 5:1-12

“Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: “Du skall älska din nästa som dig själv.” Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra.” Gal. 5: 13-15

b) Icke till köttets frihet utan till ett liv i Anden; 5:13-26

Alltså friheten Paulus talar om här är från judaismen som säger att du måste omskära dig, hålla judiska högtider, bl.a. Kom ihåg att judarna har fortfarande bara Gamla Testamentet, psalmerna och profeterna; Torah (lagen) och de väntar fortfarande på Messias, Jesus Kristus. Det är därför vi kallar de “på nytt födda” judar “Messiastroende judar”. På Paulus tid var det ständig strid mellan de religiösa grupperna och de Kristna; de “på nytt födda” Jesus troende. Rättfärdiggjorda genom TRO PÅ KRISTUS ALLENA och inte genom fariséernas och skriftlärdas laggärningar.

FRIHET I KRISTUS MEN DET BETYDER INTE TILL KÖTTETS FRIHET UTAN TILL ETT LIV I ANDEN. Läs och begrunda!

Köttets gärningar och Andens frukt!

“Vad jag vill säga är detta: vandra i Anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot Anden och Anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av Anden, står ni inte under lagen.” Gal. 5:16-18

Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.” Gal. 5:19-21

“Andens frukt däremot är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. Sådant är lagen inte emot. De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär. Om vi har liv genom Anden, låt oss då även följa Anden. Låt oss inte söka tom ära, inte utmana varandra och inte avundas varandra.” Gal. 5:22-26

Dessa 10 bibelverser Gal. 5:16-26 skulle vi kunna skriva en egen liten bok om, så mycket av undervisning och vägledning finns här. Who knows ? kanske det blir en liten skrift Galaterbrevet 5 i framtiden om jag får leva ?

I dagens BIBELBLOGG koncentrerar vi oss på en vers. Gal.5:19

”Köttets gärningar är uppenbara: de är (äktenskapsbrott), otukt, orenhet, lösaktighet” Gal. 5:19

Fortsättningen av syndakatalogen; Läs och begrunda!

“avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.” Gal.5:20,21

Denna syndakatalog har 16 olika synder. Dessa är indelade i 4 avdelningar, med fyra synder i varje. Avdelning 1; Sexuella synder, avd. 2; Andlig vilsegångenhet, avd. 3; Fiendskap mellan människor, avd. 4; Dryckenskap.

Men vi ska då behandla bara en vers 19 och bara avd. 1 som behandlar fyra sexuella synderna och de är följande i grundtexten grekiska, svenska och på engelska; grek. MOICHEIA, vilket betyder äktenskapsbrott, det engelska ordet är adultery, lägg märke till att i svenska folkbibeln har man tagit bort “äktenskapsbrott” som finns med som en kategori i grundtexten och väl så viktig, eftersom vi upplever mass skilsmässor i vår generation. Den andra sexuella synden är PORNEIA och betyder otukt det engelska ordet är fornication. Det tredje ordet är AKATHARSIA och betyder orenhet och det engelska ordet är uncleanness. ASE´L”GEI”A och det betyder tygellöshet, och det engelska ordet är lascivioussness.

Lägg märke till, det sista ordet här som innehåller homosexualitet. Ser Ni vad ”GAY” kommer ifrån! Men här är det stavat med ”GEI”. Beteckningen ”gay” (lycklig) vilket blev ”gayrörelsen”, ”syndarörelsen”. Nu går vi igenom de fyra sexsynderna i Nya Testamentet och alla som begår och lever i dessa synder tillhör inte Guds Rike.

1. MOICHEIA, ÄKTENSKAPSBROTT, ADULTERY! 

Äktenskapsbrott finns med, många gånger, när man har givit upp sitt äktenskap och familj för att ingå i ett eller flera homosexuella förhållande, tragiskt men sant. Äktenskapsbrott är synd och detta är inte bara ett brott mot mannen eller mot hustrun men också mot Gud som instiftande äktenskapet redan i i paradiset och är en del av skapelseordningen för männsklighetens fortplantning. ” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem ”Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden.”1 Mos.27,28 Äktenskapsförbundet mellan Gud, mannen och hustrun har formen av engifte och är oupplösligt. I Gamla Testamentet var det dödsstraff om man begick äktenskapsbrott. I Nya Testamentet talas det om att du är utestängd från Guds rike. ”Vet ni inte att inga orättfärdiga skall få ärva Guds rike? Bedra inte er själva! Varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken ÄKTENSKAPSBRYTARE, eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant……..”1 Kor.6:9 Jesus skärper detta ytterligare och säger ”Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta.” Matt.5:28 Gud ställer krav på hela människan, även på hennes sinnelag. Det är här inte tal om den naturliga, normala begärelsen som hör till människans natur. Inte heller är det tal om en tillfällig blick eller ett ögonblicks impuls, som tex. en reklampelare, utan här är det tal om att man ”länkar sin blick” med en annans. Man kelar med impulsen tills den blir en lidelse. Obetingat fördömer bibeln varje sexuell förbindelse utanför det Gud instiftade äktenskapet. Jesus fortsätter och undervisar om äktenskapet! ”Har Ni inte läst att Skaparen från begynnelsen gjorde dom till man och kvinna och sade; Därför skall en man lämna sin Far och mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall vara ett kött? Så är de inte längre två utan ett kött. Vad Gud har fogat samman skall människan inte skilja åt.” Matt.19:3-6 Under 500 år på romarnas tid existerade inte skiljsmässor, det var helt enkelt inte med i den tidens samhällsproblem. Men runt Jesu födelse, åren innan och år efter var det ett oerhört moraliskt förfall och förvirringen var lika stor då, som i våra dagar. Det var då den kristna tron kom och talade sitt tydliga språk och satte tydliga gränser för den sexualdrift som Gud själv har skapat oss med, så att ingen kunde missförstå ifråga om äktenskapsbrott, otukt och homosexualitet. ÄKTENSKAPSBROTT  är det 7:e budordet av 10 GUDS BUD; “Du skall icke begå äktenskapsbrott” Paulus skriver; ”Så är en gift kvinna genom lagen bunden vid sin man så länge han lever. Men när mannen är död, är hon fri från den lag som band henne vid mannen. Därför kallas hon äktenskapsbryterska, om hon ger sig åt en annan man så länge hennes man lever. Men om mannen dör, är hon fri från lagen och är inte någon äktenskapsbryterska, om hon blir en annan mans hustru.” Rom.7:2,3.

2. PORNEIA, OTUKT, FORNICATION.

Det andra ordet i denna uppräkning av sexuella synder är otukt, PORNEIA vilket betyder ”olovligt sexuellt umgänge i alla former utanför äktenskapet”. Till skillnad av moicheía,  äktenskapsbrott och porneia, otukt är att i “otuktsynden” finns det inget äktenskap inblandat. Men å andra sidan kan man inte rentvå någon utav de här synderna, den ena går in i den andra. Var och en av de fyra som nämns i denna vers har sitt eget bestämda syfte, men de rör sig inom samma område, det sexuella. Det grekiska ordet po´rne, sköka, kommer av ett annat grekiskt ord, pe´rnemi, som betyder att sälja. Det används om skökor som bedrev otukt mot betalning och på så vis sålde sin kropp till dem som hade lust. Homosexualitet är onaturlig otukt, man brukar prata om ”genuin homosexualitet där man håller sig till en partner men också ”grov hednisk homosexualitet” där allt är tillåtet, från att köpa unga pojkar, sexorgier och prostitution. Både genuin och grov hednisk homosexualitet är naturligtvis synd. Ordet porneia rymmer allt av, pornografi i tidningar, video, internet, kultur, konst och TV kanaler. Pornografi är som en drog, du vill bara ha mer och mer, grövre och häftigare. Det dominerar dig, du blir intagen och tillfredställelsen uteblir. Det kommer att förstöra ditt liv om Du inte slutar omedelbart. FLY OTUKTEN, säger Guds ord.

”Fly bort från otukten! All annan synd som en människa begår är utanför kroppen, men den otuktige syndar mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud, och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga då Gud i er kropp!” 1 Kor.6:18

Vad kommer otukten ifrån?

Denna fråga svarar Jesus själv på ”Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser.” Matt.5:19 Otukten kommer från det inre, från ”hjärtat”. Det är inte frågan om en viss typ av människor, ett lägre skickt som inte betalar sina räkningar, knarkare, alkoholister m.fl som i fyllan utför otukt. Nej, onda tankar och otukt finns i alla samhällsskickt, det är bara packeterat i lite finare papper och en del tyglar det lite bättre än andra. Och när hela samhället bejakar otukten iform av sambolagen, som betyder att man bara flyttar ihop, utan Guds välsignelse. Känns det inte bra och det blir problem kan man ju alltid smyga ut bakdörren, det är oansvarligt, omoget, och allvarligt. Vem sitter emellan som vanligt? Jo, BARNEN!

Den gamla och den nya människan

”Döda därför era begär som hör jorden till: otukt, orenhet, lidelse, lusta, och girigheten som är avgudadyrkan. Allt sådant nedkallar Guds vrede, över olydnadens barn. Bland dem vandrade också ni en gång, då ni levde i dessa synder. Men nu skall också ni lägga bort allt detta.” Kol.3:5-8a

”Men otukt, och allt slags orenhet eller girighet skall inte ens nämnas bland er, det anstår inte de heliga. Inte heller assar sig fräckt och oförnuftigt prat eller tvetydigt skämt. Tacka i stället Gud. Ni skall veta att ingen otuktig eller oren eller girig en sådan är en avgudadyrkare skall ärva Kristi och Guds rike.” Ef.5:3-5

 Otuktsynd i församlingen

”Det talas om att det förekommer otukt bland er, sådan otukt som man inte ens finner bland hedningarna, nämligen att någon lever ihop med sin fars hustru.” 1   Kor.5:1

Otukten var ett stort problem då, bland de första kristna precis som nu efter 2000 år i församlingarna. Moralen och etiken var mycket omdiskuterade ämnen. Därför blev det ett Apostlamöte i Jerusalem. Efter mycket diskuterande fram och tillbaka enades man om följande; ” Den helige Ande och vi har nämligen beslutat att inte lägga någon börda på er förutom följande nödvändiga föreskrifter: Ni skall avhålla er från kött som offrats åt avgudar, från blod, från kött av kvävda djur och från otukt.” Apg.15:28,29

Apostel Paulus skriver vidare, ”Guds vilja är: att ni helgas, att ni avhåller er från otukt, och att var och en av er vet att skaffa sig hustru på ett helgat och hedervärt sätt.” 1 Tess.4:3,4

3. AKATHARSIA, ORENHET, UNCLEANNESS.

Orenhet är nära förbundet med otukt. Ordet finns i olika områden som fysiskt, kultiskt och etiskt. Detta gäller inte bara handlingar, utan även tankar och ord. Sex tillsammans med ockulta riter, hemlighetsmakeri, och djävulsdyrkan och homosexuella tillställningar. Apg.19:21-39; talas det om ”Efesiernas Diana”, den alstrande naturkraftens, den sexuella instinktens, fruktbarhetens och fruktsamhetens gudinna, den stora fostermodern till gudar, människor, djur och växter. I dyrkan av henne ingick även rituell otukt. Gudstjänsten ombesörjdes av präster, som var eunucker (könsorganet var snöpt, kastrerad). Varje vår hölls stora religiösa festligheter i Efesus, vilket var centrum för hennes dyrkan. Staden Efesus hade tidvis 200.000 invånare och en teater som hade 25.000 platser. Runt staden var det vinodlingar och detta bidrog till dryckenskap. De moraliska förhållanden i Efesus var mycket dåliga. Hit kom Apostel Paulus på ett blixtbesök i avslutningen på sin andra missionsresa. Han lovade att komma tillbaka om Gud ville. På tredje missionsresan leddes hans steg dit och där började han undervisa i judarnas synagoga under tre månader, senare i Tyrannos lärosal i över 2 år. ”Gud gjorde ovanliga under genom Paulus händer, så att man till och med tog dukar och plagg som varit i beröring med hans hud och lade på de sjuka, och sjukdomarna lämnade dem och de onda andarna for ut.”Apg.19:11,12 Folk blev berörda och omvände sig från sin synd. ”Många av dem som trodde kom och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade bedrivit trolldom samlade ihop sina böcker och brände upp dem offentligt.”De blev döpta i Herren Jesu namn och fyllda med den helige Ande och talade i tungor och profeterade.” Apg.19:18,19 Försäljningen av ”Dianaavgudar” förminskades kraftigt och dessa affärsmän blev ursinniga och skrek ”Stor är efesiernas Artemis (Diana)” och fick med sig folket och tillsammans gjorde de uppror och det var sådan kaos att folk visste inte till slut varför de hade samlats. Upploppet var mot de kristna i staden. Tusentals samades på teatern och om det inte hade varit för stadens sekreterare som lugnade folket och upplöste folkhopen hade det kunnat slutat mycket illa.

”I Herrens namn varnar jag er därför: lev inte längre som hedningarna. Deras tankar är tomma, deras förstånd förmörkat. De är främmande för livet i Gud därför att de är okunniga och i sina hjärtan hårda som sten. Utan att skämmas kastar de sig in i utsvävningar och bedriver allt slags orenhet (akatharsia) och får aldrig nog.” Ef.4:17-19.

Hösten 2003 var det en chocktillställning på Kulturhuset i Stockholm. Man hade samlag innanför en glasruta och man fick stå utanför och se på. Vem som helst fick anmäla sig att ha sex inför öppen ridå bakom glasrutan.Detta kallades kultur! Jag skulle önska att vi kristna från hela landet kom till storstaden Stockholm, samlingsplats Sergels torg och demonstrerade emot synden innan det är försent. Stockholm ser ut att blomstra liksom det skedde i Efesus men när man upphöjer det moraliska förfallet. Ger medel för att det ska utföras orenheter på Stockholms gator. Man upplåter alla flaggstänger i staden för att hänga regnbågsflaggan.De homosexuellas flagga på topp, då är jag rädd för att det kan gå som det gjorde med staden Efesus. Storstaden Efesus några hundra år efter Kristus börjadeförfalla och tyna bort. På 1300 talet fanns det nästan inget kvar av staden, idag finns det bara ruiner kvar. ”Synden straffar sig själv”

 

4. ASE´L”GEI”A, TYGELLÖSHET, LASCIVIOUSSNESS. Ase´lgeia betyder också tygellöshet, osedlighet, liderlighet, lösaktighet, skamlöshet, alla former av sex utanför äktenskapet även då homosexualitet. Här beskrivs människor som går från det dåliga till det som är ännu värre. Samvetet var så dövat att de inte längre kände vare sig ånger eller sorg. De hade förlorat all känsla för det som var rätt. Det är här frågan om en ännu starkare grad av förhärdelse än den som vi ser mer allmänt. De hade överlämnat sig åt skamlösheten till den grad att de lät sig drivas av den utan att göra motstånd. Syndiga handlingar skulle ha gett dem smärta, men de kände ingenting. De har förlorat känslan för vad som är rätt och orätt. De nekar sig ingenting när de tillfredställer sitt omätliga begär. De har blivit så avtrubbade. Döda för alla känslor, andligt avtrubbade och praktiserande varje form av orenhet som begäret kan ingiva i förening med vinningslystnad. I engelsk ordbok kan vi läsa;”Aselgeia behavior completely lacking in moral restraint, usually with the implication of sexual licentiouness, extreme immorality. In some languages the equivalent of ”licentious behavior” would be to live like a dog or to act like a goat or to be a rooster in each instance pertaining to promiscuous sexual behavior. They have not repented of the filthy things they have done, their immorality and licentious deeds…….” fritt översatt; ”Aselgeia uppförande = att leva fullständigt i avsaknad av moralisk återhållsamhet, vanligtvis använt då det gäller sexuell tygellöshet, en extrem omoral. I vissa språk jämförbart med att leva som en hund, bete sig som en get eller att vara som en tupp i hänsyftning till promiskuöst sexuellt uppträdande. De som lever Aselgeia har inte omvänt sig från sina smutsiga handlingar, sin omoral och tygellöshet.” Aselgeia jämställs med de värsta synder som hor och otukt, skamlig glupskhet, djurisk lusta, det är det fulaste ordet i N.T. Denna synd beskrivs som ett själtillstånd som inte känner och inte bryr sig om vad andra säger eller menar bara de får leva ut sina lustar. Den kan inte uthärda den plåga som disciplin. De som utövar omoral vill trots allt dölja sin synd, men den man eller kvinna som är aselge´s chockerar offenlig plats. EKKOHOMO är ett exempel på denna synd. Den utställning som gjordes av Elisabeth Ohlsson, där hon gjorde Jesus homosexuell och förnedrade heliga ting. Vilken förvridning av sanningen! Ase´lgeia är Isebels synd. Samvetet är förkvävt, skamkänslan är jagad på flykten. Det heter om folket i Sodom att de talade öppet om sin synd. Det är bra om någon varnar den man ser stå framför ett stup och vet att tar den ett steg till så faller personen ner för stupet. Eller om du ser ett barn ha en kniv och kan skada både sig själv och andra, då måste man ta kniven och säkert blir det gråt, men det gör väl inget. Huvudsakligen är att rädda personen från en stor skada eller en evig död. Alla andra människor i vårt samhälle måste tåla att bli kritiserade om så behövs. Alla politiker, affärsmän, företag, skolor, rörelser bli granskade och man tycker si och så om andra. Men när det kommer till homosexuella får man inte tycka annorlunda. Du får inte kritisera och du får inte säga att det är synd. Vem tror de att de är? Här ska sättas lagar som skyddar en grupp i vårt samhälle från all insyn och granskning, och det är under hot alla underkastar sig denna grupp; om du säger något kastar vi dig i fängelse, rör mig inte för då dödar jag dig! Vi vet vilken synd som det är frågan om Aselgeia och Isebels synd. Det är den som dödade Herrens profeter och våldförde sig både fysiskt och psykiskt på människorna. Aselgeia kan vi finna i andra bibelord som;

Där Jesus undervisar; ”Ty inifrån, från människans hjärta, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, onska, svek, lösaktighet (aselgeia), avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.” Mark.7:21-23

Där Apostel Paulus undervisar ; ”Natten går mot sitt slut och dagen är nära. Låt oss lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning. Låt oss leva värdigt, det hör dagen till, inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet (aselgeia), inte i strid och avund. Nej, ikläd er sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv.” Rom.13:12-14.

Andra bibelord som Paulus undervisar om detta är; 2 Kor.12:21 och Ef.4:19 där han återigen tar upp denna synd och varna för den; lösaktighet (aselgeia).

Där Apostel Petrus undervisar ” Det är nog med att ni förr levde på hedningarnas vis i utsvävningar (aselgeia) och begär, i fylleri och supkalas, i vilda fester och förbjudna avgudakulter. Därför är de förvånade och hånar er, när ni inte längre tillsammans med dem störtar er ned i samma ström av utsvävningar. Men de skall stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda.” 1 Petr.4:3-5

”Dessa människor är källor utan vatten och moln som jagas av stormvinden. Det djupa mörkret är förvarat åt dem. De talar stora och tomma ord, och i sina köttliga begär lockar de med utsvävningar(aselgeia) till sig människor som med knapp nöd har kommit undan sådan som lever i villfarelse. De lovar dem frihet men är själva slavar under fördärvet, ty det man besegras av är man slav under. Ty när de har lärt känna vår Herre och Frälsare Jesus Kristus och undkommit världens smitta, men sedan åter blir snärjda och besegrade av den, då har det sista blivit värre för dem än det första. Det hade varit bättre om de aldrig hade lärt känna rättfärdighetens väg, än att lära känna den och vända sig bort från det heliga budskap som överlämnats till dem. Det har gått med dem som det så sant heter i ordspråket: En hund vänder om till sina spyor, och ett rentvättat svin vältrar sig i smutsen.” 2 Petr.2:17-22

Jesus bror Judas undervisar i Nya Testamentet boken Judas brev ” Ty hos er har det nästlat sig in vissa personer. Om dem är det redan för länge sedan skrivet att de skulle drabbas av domen. Gudlösa som de är förvanskar de vår Guds nåd till försvar för ett liv i utsvävningar (aselgeia) och förnekar vår ende Härskare och Herre, Jesus Kristus.” Judas v.4

Ytterligare läser vi; ”Så är det med Sodom och Gomorra och städerna däromkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär (homosexuell). De står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld.” Judas v.7

PAULUS BREV TILL GALATERNA.

Inledning; Hälsningar, Intet annat evangelium; 1:1-10;

1. APOSTELNS SJÄLVFÖRSVAR; 1:11-2:21

a) Kallad av Kristus; 1:11-24

b) Erkänd av de övriga apostlarna; 2:1-10

c) Episoden i Antiokia; 2:11-14

d) Lärans sanning; 2:15-21

2. LAG ELLER EVANGELIUM; kap. 3, 4

a) Anden given genom laggärningar eller genom tro ? 3:1-6

b) Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse; 3:7-14

c) Lagen vår uppfostrare till Kristus; 3:15-29

d) Lagens herravälde är förbi; 4:1-11

e) Personlig appell; 4:12-20

f) De två förbunden; 4:21-31

3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6

a) Kristus har frigjort oss; 5:1-12

b) Icke till köttets frihet utan till ett liv i Anden; 5:13-26

c) Sådd och skörd; 6:1-10

d) Jesu Kristi kors vår berömmelse; 6:11-18

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 269

DAGENS TEXTER; Jes. 7, 8, 9 och Gal. 4

Jes. 7; Redan här börjar Jesajas profetera över Immanuel, Messias, Konungen över hela jorden, kom ihåg detta är ca. 700 år innan Jesus föddes i Betlehem av en jungfru. Det är mäktigt att läsa dessa profetior. Läs och begrunda!

“Därför skall Herren själv ge er ett tecken: Se, jungfrun skall bli havande och föda en son och hon skall ge honom namnet Immanuel.”Jes. 7:14

Jes. 8; Dom över Israel genom Assyrien!

Jes. 9; Ett barn blir oss fött….Tänk vad många kristna julfirande detta budskap från Jes. 9 är predikat från alla typer av sammanhang och alla olika talarstolar. Jag har hört min älskade make, pastor, Stefan Hallman predikat över detta budskapet. Tänk vad många sånger, dikter, kultur och söndagsskoleföreställningar som använt detta manuskript. Läs och begrunda, Guds ofantliga gåva till oss människor; VÄRLDENS ENDA HOPP ÄR JESUS GUDS SON!
“Det folk som vandrar i mörkret
skall se ett stort ljus,
över dem som bor i dödsskuggans land
skall ljuset stråla fram.
Det folk som du inte givit
stor glädje,
låter du bli talrikt.
De skall glädja sig inför dig,
så som man gläds under skördetiden,
så som man fröjdar sig när man delar byte.
Ty deras bördors ok,
deras skuldrors gissel
och deras plågares stav
bryter du sönder liksom i Midjans tid.
Ja, varje stövel buren under stridslarm
och varje mantel vältrad i blod
skall brännas upp och förtäras av eld.
Ty ett barn blir oss fött,
en son blir oss given.
På hans axlar vilar herradömet,
och hans namn är:
Under, Rådgivare, Mäktig Gud,
Evig Fader, Fridsfurste.
Så skall herradömet bli stort
och friden utan slut
över Davids tron och hans kungarike.
Det skall befästas och stödjas
med rätt och rättfärdighet
från nu och till evig tid.
Herren Sebaots nitälskan skall göra detta.” Jes. 9:2-7

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Gal. 4;

d) Lagens herravälde är förbi; 4:1-11 “Men när tiden var fullbordad sände Gud sin Son, född av kvinna och ställd under lagen,  för att han skulle friköpa dem som stod under lagen, så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner, har Gud sänt i våra hjärtan sin Sons Ande som ropar: “Abba! Fader!” Så är du inte längre slav utan son, och är du son är du också arvinge, insatt av Gud.” Gal.4:4-7

e) Personlig appell; 4:12-20 Här talar Paulus om “kroppslig svaghet”, “min svaga kropp” kan det varit ändå så att “törntaggen” var en sjukdom ? Paulus tal om törntaggen i köttet har varit föremål för många spekulationer. Några uppfattar orden som uttryck för de ständigt förföljelser och vedervärdigheter, som mötte honom. Andra menar att det kan avse en eller annan sjukdom, som han skulle ha lidit av.

“Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.” 2 Kor.12:7-10

f) De två förbunden; 4:21-31 Mycket intressant läsning! Sara underordnade sig Abraham och kallade honom “Herre” hon står för det nya förbundet och kallas den “fria hustrun”, 500 år innan lagen kom. Sara underordnade sig sin man på grund av att det fanns i hennes DNA, kvinnan är skapad att vara mannens “MEDHJÄLPARE”. Hagar var i uppror mot sin “husfru” och Ismael hånade och gapskrattade åt löftessonen Isak. De kastades ut och blev inte arvtagare till Abraham. Hagar står för det gamla förbundet och lagens slaveri. Denna konflikt mellan löftessonen Isak; “Israliterna” och slaveriets son Ismael; “Araberna” var då 2000 f. Kr. likasom nu 2015; ständigt krig dem i mellan! Läs och begrunda!

Nr.5. SARA, Sara betyder härskarinna och furstinna. 1 Mos. 11:29 – 1 Mos. 49:31, Jes. 51:2, Rom. 4:19, Rom. 9:9, Gal. 4:21-31, Heb. 11:11 och 1 Petr. 3:6

Historian om Sara är; Sara föddes 2202 år f. Kr. och dog ca. 2075 år f. Kr. 127 år gammal. Mellan Eva och Sara är det ca.2000 år, mellan Sara och Mose lag är det ca. 500 år. Kom ihåg att i dessa tider finns det ingen skrift på rätt eller fel. Sara underordnade sig sin man på grund av vad hon och alla efter henne är skapade till, att vara mannens medhjälpare. Sara är Abrahams hustru och halvsyster. Abraham säger; “Hon är också verkligen min syster, dotter till min far men inte till min mor, och hon blev min hustru. Men när Gud sände mig på vandring bort från min fars hus sade jag till henne: Visa mig din kärlek så att du överallt dit vi kommer säger att jag är din bror. Sara blev i alla fall Abrahams hustru och följde sin man trofast på hans resor. Eftersom Sara var barnlös, gav hon Abraham sin tjänstekvinna Hagar till hustru och hon födde en son till Abraham, hans namn är ISMAEL! Men detta var den mänskliga vägen; Gal.4:23 “Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte.” 1 Mos. 17:1-8 I en ålder av 90 år födde Sara sin son Isak enligt Herrens löfte. Sara är en förebild för profeten Jesajas som levde 1300 år efter Saras död. Hon var ett föredöme för Apostel Petrus likaväl som Apostel Paulus. Hon är ett föredömme till oss än idag. Tänk att denne sonen som de väntat på så länge, begärde Herren att de skulle offra på Moria berg. Det är en utav de mest gripande historier i hela Bibeln. Tänk vilken överlåtelse det var hos Abraham men också hos Sara, att hon bara tillät Abraham ta Isak med upp till berget ? Vilken tro Sara hade och vilken överlåtelse till Herren, vad än du begär, Herre, du vet bäst. Tänk om vi kunde lära oss denna överlåtande tro till Herren, vad många bråk som skulle ha varit ogjorda. Herren förvandlas oss och gör oss lika Sara. Men vi vet att när Herren prövat dem båda fick de tillbaka Isak, löftessonen.

Lagens förbund och löftets

”Säg mig, ni som vill stå under lagen: lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med sin fria hustru. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening: de två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai och föder sina barn i slaveri, det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sinai berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem, eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt, och det är vår moder. Det står skrivet: ” Gläd dig, du ofruktsamma, du som inte föder barn, jubla högt, du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har en man. “Ni, bröder, är löftets barn liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu. Men vad säger Skriften: “Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son skall inte ärva tillsammans med den fria hustruns son.” Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun.” Gal. 4:21-31

”Han sviktade inte i tron då han tänkte på att hans egen kropp saknade livskraft – han var då omkring hundra år – och att Saras moderliv var dött. Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran. Han var övertygad om att vad Gud hade lovat, det var han också mäktig att hålla. Därför “räknades det honom till rättfärdighet.” Men dessa ord “det räknades honom till rättfärdighet” skrevs inte bara för hans skull utan även med tanke på oss. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som från de döda uppväckte Jesus, vår Herre, han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdiggörelses skull.” Rom.4:19-25

”Detta inte sagt som om Guds ord skulle ha blivit om intet. Ty Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Nej, “Isaks efterkommande skall räknas som dina barn.” Det vill säga: Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande. Ty ett löftesord var detta: “Vid denna tid skall jag komma tillbaka, och då skall Sara ha en son” Rom. 9:6-9

”Genom tron fick också Sara kraft att bli mor för en avkomma fast hon var överårig. Hon litade på honom som hade gett löftet. Därför fick också en enda man barn, talrika som stjärnorna på himlen och oräkneliga som sandkornen på havets strand, detta trots att han var så gott som död.” Heb.11:11,12

”På samma sätt skall ni hustrur underordna er era män, så att den man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv, när han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er prydnad skall inte vara något yttre: konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också förr de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit, när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. På samma sätt skall ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd, så att era böner inte blir hindrade.” 1 Petr.3:1-7

Nr.8. HAGAR, 1 Mos. 16:1-16, 1 Mos. 21:9-21, 1 Mos.25:12 Historian om Hagar är; Hagar är Saras egyptiska tjänstekvinna. Eftersom Sara inte kunde få barn föreslog hon till sin man att han skulle ta Hagar till sin hustru och på det sättet få en arvinge. Sara är vår mönsterbild hur en kvinna ska vara men här gick hon fel. Efter 10 års äktenskap kunde inte Sara vänta längre, nu tog hon saken i egna händer. Han lyssnade till Saras ord säkerligen på grund av det löfte Herren hade givit Abraham, att han skulle få en arvinge från sin egen kropp. Abraham tog Hagar som hustru och gick in till henne och hon blev gravid. När Hagar nu insåg att hon var gravid, ringaktade hon sin husmor. Sara tog in Hagar och tuktade upp slavinnan och detta gillade inte Hagar och flydde ut i öknen, troligtvis Egypten som mål. Men när hon var på väg till Sur uppenbarade sig Herrens ängel för Hagar och bjöd henne vända tillbaka till Sara och ödmjuka sig under sin ”fru”. Samtidigt fick Hagar löftet om att hon skulle föda en son och han skulle hon giva namnet Ismael, som betyder ”Gud hör”. Hagar återvände till Sara och Abraham. När Abraham var 86 år fick han sonen Ismael genom Hagar. Hagar hade temperament det visar hon men hon hade det nog bättre i Abraham och Saras rika hem än i att gå i öknen och sura. Efter 14år kom äntligen löftessonen Isak och det är klart Ismael var väl inte så glad över det. Nu fick han en konkurrent när det gäller arvet som han trodde han skulle få efter sin far Abraham. Isak växte upp och samma dag som han blev avvant ordnade Abraham en stor fest för Isak. Under festens gång hånskrattade och mobbad Ismael sin halvbror Isak. Detta såg Sara och krävde av Abraham att han skulle sända iväg Hagar och sonen Ismael. Detta ville inte Abraham till att börja med, men Herren talade till Abraham;

Lyssna och lyd Sara denna gång. “Driv ut den här slavinnan och hennes son, för den här slavinnans son skall inte dela arvet med min son, med Isak. Ty det är genom Isak som du skall få din avkomma. Men också slavinnans son skall jag göra till ett folk, eftersom han är din avkomling.”1 Mos. 21:12

”Tidigt nästa morgon tog Abraham bröd och en lädersäck med vatten och gav det till Hagar. Han lade det på hennes axlar och lät henne gå tillsammans med pojken. Hon gav sig i väg och irrade omkring i Beer-Shebas öken. När vattnet i lädersäcken hade tagit slut, övergav hon pojken under en buske och gick och satte sig en bit bort, på ett bågskotts avstånd, ty hon tänkte: “Jag orkar inte se på när pojken dör.” Där hon nu satt på något avstånd brast hon i gråt. Då hörde Gud pojkens röst, och Guds ängel ropade till Hagar från himlen och sade till henne: “Hur är det, Hagar? Var inte rädd! Gud har hört pojkens rop där han ligger. Gå och res upp honom och tag hand om honom. Jag skall göra honom till ett stort folk.” Och Gud öppnade hennes ögon, så att hon fick syn på en brunn med vatten. Hon gick dit och fyllde sin lädersäck med vatten och gav pojken att dricka. Gud var med pojken, och denne växte upp och bodde i öknen och blev bågskytt. Han bosatte sig i öknen Paran, och hans mor tog en hustru åt honom från Egypten.” 1Mos.21:14-21

PAULUS BREV TILL GALATERNA.

Inledning; Hälsningar, Intet annat evangelium; 1:1-10;

1. APOSTELNS SJÄLVFÖRSVAR; 1:11-2:21

a) Kallad av Kristus; 1:11-24

b) Erkänd av de övriga apostlarna; 2:1-10

c) Episoden i Antiokia; 2:11-14

d) Lärans sanning; 2:15-21

2. LAG ELLER EVANGELIUM; kap. 3, 4

a) Anden given genom laggärningar eller genom tro ? 3:1-6

b) Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse; 3:7-14

c) Lagen vår uppfostrare till Kristus; 3:15-29

d) Lagens herravälde är förbi; 4:1-11

e) Personlig appell; 4:12-20

f) De två förbunden; 4:21-31

3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6

a) Kristus har frigjort oss; 5:1-12

b) Icke till köttets frihet utan till ett liv i Anden; 5:13-26

c) Sådd och skörd; 6:1-10

d) Jesu Kristi kors vår berömmelse; 6:11-18

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 268

DAGENS TEXTER; Jes. 4, 5, 6 och Gal.3

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66

Jes. 4; Det renade Sions härlighet genom Herrens telning!

Jes. 5; Sången om Herrens vingård! Domsord över ogudaktigheten!

“Ve dem som stiger upp tidigt på morgonen för att jaga efter starka drycker och sitter uppe till sena natten, upphettade av vin! Vid sina dryckeslag har de harpor och psaltare, pukor, flöjter och vin. Men Herrens gärningar bryr de sig inte om, hans händers verk intresserar dem inte. Därför skall mitt folk föras bort i fångenskap, ty de saknar kunskap. Dess ädlingar skall lida hunger och dess larmande skaror försmäkta av törst.”Jes. 5:11-13

Jes. 6; PROFETENS KALLELSE!

“Helig, helig, helig är Herren Sebaot, hela jorden är full av hans härlighet.”Rösten från den som ropade fick dörrposterna och trösklarna att skaka, och huset blev uppfyllt av rök. Då sade jag: “Ve mig, jag förgås! Ty jag är en man med orena läppar och jag bor ibland ett folk med orena läppar, och mina ögon har sett Konungen, Herren Sebaot.” Då flög en av seraferna fram till mig. I hans hand var ett glödande kol, som han med en tång hade tagit från altaret. Med det rörde han vid min mun och sade: “När nu detta har rört vid dina läppar,
har din missgärning tagits ifrån dig och din synd är försonad.”Och jag hörde Herrens röst. Han sade: “Vem skall jag sända och vem vill vara vår budbärare?” Då sade jag: “Här är jag, sänd mig!” Han sade: “Gå och säg till detta folk: Ni skall höra och höra, men inte förstå,
och ni skall se och se, men inte begripa. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda,
så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta och vänder om och blir helade.” Jes. 6:3-10

Gal.3;

a) Anden given genom laggärningar eller genom tro ? 3:1-6

b) Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse; 3:7-14

c) Lagen vår uppfostrare till Kristus; 3:15-29

Anden är given genom tro. Abraham räknades som rättfärdig genom tron. Abraham levde 430 år innan Mose kom med lagens tavlor. Alltså om det var lagen som gjorde oss rättfärdiga då hade ju inte Abraham kunnat räknas som rättfärdig eftersom han kom 430 år innan lagen. Nej, TRO på Kristus gör oss rättfärdiga inför Gud. Rättfärdig betyder “Att gå inför rätten utan rädsla för att bli dömd” Någon annan har tagit mitt straff; JESUS! Då kommer vi till en bra fråga som ställs i DAGENS TEXT Gal. 3:19; Varför gavs då lagen ? Jo lagen kom för att människorna var så köttsliga, syndiga (för överträdelsernas skull). Lagen kom till Mose för att han helt enkelt skulle kunna hålla styr på 2 miljoner människorna, i 40 år genom öknen, utan att full kaos hade brutit ut. Därefter fortsatte lagen fram till löftet i Jesus Kristus som skulle ta stafettpinnen vidare.

“Varför gavs då lagen? Den blev tillagd för överträdelsernas skull för att gälla tills avkomlingen skulle träda fram, han som löftet gällde. Den utfärdades genom änglar och lades i en medlares hand (Mose) Denne medlare företräder inte bara en part. Men Gud är en. Strider då lagen mot Guds löften? Nej, inte alls. Om vi hade fått en lag som kunde ge liv, då hade verkligen rättfärdigheten kommit av lagen. Men nu har Skriften inneslutit allt under synd, för att det som var utlovat skulle ges genom tron på Jesus Kristus åt dem som tror. Innan tron kom hölls vi i fängsligt förvar och var bevakade av lagen, tills tron skulle uppenbaras. Så blev lagen vår övervakare fram till Kristus, för att vi skall förklaras rättfärdiga av tro. Men sedan tron har kommit, står vi inte längre under någon övervakare.” Gal. 3:19-25

Varför gör vi det så svårt ? Det betyder ju inte bara för att Jesus tagit stafettpinnen från lagen, att inte det inte finns några lagar längre i Guds Rike! Detta är villolära! Vi har nu fått Kristi lag i våra hjärtan genom den helige Ande. “VETEN I ICKE ATT I ÄREN ETT GUDS TEMPEL 1 Kor. 3:16 OM NU NÅGON FÖRDÄRVAR GUDS TEMPEL SÅ SKALL GUD FÖRDÄRVA HONOM, TY GUDS TEMPEL ÄR HELIGT, OCH DET TEMPEL ÄREN I 1 Kor. 3:17 EDER KROPP ÄR ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE 1 Kor.6:19

INGEN VILL VARA LAGISK, OMODERN, DÖMMANDE! MAN VILL VARA POLITISK KORREKT OCH VÄNDA KAPPAN EFTER VINDEN. JAG ÄR LAGISK, OMODERN, INTE POLITISK KORREKT, DÖMMANDE, EN REBELL MOT SYNDEN. HEMMA I MITT HEM HADE MAMMA ETT TIDNINGSURKLIPP PÅ KYLSKÅPET AV WILLIAM BOTH, FRÄLSNINGSARMENS GRUNDARE DET STOD;

RELIGION UTAN DEN HELIGE ANDE

KRISTENDOM UTAN PÅNYTTFÖDELSE

FÖRLÅTELSE UTAN SYNDABEKÄNNELSE

POLIKTIK UTAN GUD.

HIMMEL UTAN HELVETE.

 HUR FÖRKUNNADE GUDS MÄNNEN SOM VANN HUNDRATUSENTALS MÄNNISKOR FÖR KRISTUS PÅ SIN TID; TEX. JOHN WYCLIFFE, MARTIN LUTHER, JOHN WESLEY, CHARLES SPURGEON, FINNEY, BILLY GRAHAM, DAVID WILKERSSON ? DE HADE EN GEMENSAM NÄMNARE DE PREDIKADE 90% LAG OCH 10% NÅD.

JOHN WYCLIFFE SA; ”DEN HÖGSTA TJÄNSTEN SOM EN MÄNNISKA KAN UPPNÅ PÅ JORDEN ÄR ATT PREDIKA GUDS LAG VARFÖR? DÄRFÖR ATT DEN KOMMER ATT FÖRA SYNDARE TILL TRO PÅ FRÄLSAREN OCH EVIGT LIV”

MARTIN LUTHER; ”DEN FRÄMSTE SKYLDIGHETEN FÖR DEN SOM PREDIKAR EVANGELIUM ÄR ATT FÖRKUNNA GUDS LAG OCH ATT VISA SYNDENS NATUR; SATAN HAR LÅTIT EN SEKT UPPSTÅ ATT PREDIKA BARA GUDS NÅD, FÖR MÄNNISKORNA BLI SKRÄMDA AV LAGEN OCH DETTA ÄR INTE SANT.

CHARLES SPURGEON SA; ”DE KOMMER ALDRIG ATT TA EMOT NÅDEN, FÖRRÄN DE DARRAR INFÖR EN RÄTTFÄRDIG OCH HELIG GUD”

EN BERÖMD EVANGELIST A. B. EARL; PÅ 1800 TALET SOM FICK VINNA 150.000 MÄNNISKOR FÖR KRISTUS SA; ”DE MÅSTE SE SIG SJÄLVA SOM FÖRLORADE, INNAN DE KOMMER ATT ROPA OM NÅD. DE KOMMER INTE FLY FRÅN FARAN FÖRRÄN DE UPPTÄCKER DEN.

I SLUTET AV 70 TALET GJORDES EN UTREDNING OM FÖRSAMLINGSTILLVÄXT DÄR MAN KOM FRAM TILL ATT 80, 90 PROCENT AV ALLA SOM AVGJORDE SIG FÖR KRISTUS FÖLL AV FRÅN TRON.

I UTREDNINGEN KOM MAN FRAM TILL; ATT MAN HADE BYTT UT FÖRKUNNELSEN OM ”LAGEN” MOT ATT PREDIKA ”LIVSFÖRBÄTTRING” ISTÄLLET FÖR ATT MAN PREDIKADE ATT DEN GAMLA NATUREN MÅSTE OMVÄNDAS OCH ATT DU MÅSTE KORSFÄSTA DEN GAMLA NATUREN. KLÄDDE MAN PÅ DEN GAMLA NATUREN FINA KLÄDER. DET RESULTERADE I FALSKA OMVÄNDELSER OCH DRÖMMAR SOM INTE VAR VERKLIGA OCH DEN NYFRÄLSTES BITTERHET RIKTADES MOT DEM SOM ”FRÄLSTE HONOM” ”KYRKAN” OCH DE SOM GAV MIG SÅ KALLADE ”GODA NYHETER” DET SISTA BLEV VÄRRE ÄN DET FÖRSTA; ÄNNU EN VACCINERAD OCH BITTER AVFÄLLING…

LAGEN ÄR INTE FARISEERNAS 613 BUD. VI PRATAR OM 10 GUDS BUD. DET FICK ALLA LÄRA SIG I SKOLAN FÖRR. OCH SVERIGES RIKES LAGAR BYGGDE PÅ DENNA KRISTNA GRUND! MEN VI HAR GÅTT IFRÅN DEN KRISTNA TRONS LAGAR OCH VÄRDERINGAR DÄRFÖR SER DET UT SOM DET GÖR I VÅRT SVERIGE IDAG. OM SVERIGE INTE OMVÄNDER SIG TILL SIN GUD KOMMER DETTA LAND VARA OM 30 ÅR EN ISLAMS ÖKEN MED DESS SHARIALAGAR OCH VI KÖR MED HÄST OCH VAGN I FATTIGDOM.

  1. DU SKA INTE HA ANDRA GUDAR VID SIDAN AV MIG.
  2. DU SKA INTE GÖRA DIN NÅGON BILDSTOD ELLER AVBILD.
  3. DU SKA INTE MISSBRUKA HERREN DIN GUDS NAMN.
  4. TÄNK PÅ SABBATSDAGEN SÅ ATT DU HELGA DEN.
  5. HEDRA DIN FAR OCH DIN MOR SÅ ATT DU FÅR LÄNGE LEVA.
  6. DU SKA INTE MÖRDA.
  7. DU SKA INTE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT.
  8. DU SKA INTE STJÄLA.
  9. DU SKA INTE BÄRA FALSKT VITTNESBÖRD MOT DIN NÄSTA.
  10. DU SKA INTE HA BEGÄR TILL DIN NÄSTAS HUSHÅLL ELLER HUSTRU 2 MOS. 20

JESUS FÖRSTÄRKTE GUDS BUD 100 GÅNGER I BERGSPREDIKAN. INGEN SKA KUNNA KLARA ANDENS NYA LIV UTAN GENOM KRISTUS I DEN HELIGE ANDES KRAFT.

”LAGEN GÖR ATT HELA VÄRLDEN STÅ MED SKULD INFÖR GUD” ROM.3:19

”GENOM LAGEN GES INSIKT OM SYND” ROM.3:20

”ALLA HAR SYNDAT OCH SAKNAR HÄRLIGHETEN FRÅN GUD” ROM.3:23

”SÄTTER VI DÅ LAGEN UR KRAFT GENOM TRON ? NEJ INTE ALLS! VI UPPRÄTTHÅLLER LAGEN” ROM.3:31

”GENOM LAGEN LÄRDE JAG KÄNNA SYNDEN. JAG VISSTE INTE VAD SYNDEN VAR FÖRRÄN LAGEN TALADE OM DET FÖR MIG” ROM.7:7

LAG OCH DOM MEN NÅD I KRISTUS; DET BETYDER INTE ATT ”NÅDEN I KRISTUS” ÄR EN FRI BILJETT TILL SYND.

GUDS RIKE ÄR INTE UTAN LAGAR. GUDS RIKE HAR LAGAR SOM VILKET ANNAT RIKE. GUDS RIKE ÄR INVERTES I EDER. VI ÄR DEN HELIGE ANDES TEMPEL. I TEMPLET FINNS GUDS LAG.

VETEN I ICKE ATT I ÄREN ETT GUDS TEMPEL 1 Kor. 3:16 OM NU NÅGON FÖRDÄRVAR GUDS TEMPEL SÅ SKALL GUD FÖRDÄRVA HONOM, TY GUDS TEMPEL ÄR HELIGT, OCH DET TEMPEL ÄREN I 1 Kor. 3:17 EDER KROPP ÄR ETT TEMPEL ÅT DEN HELIGE ANDE 1 Kor.6:19 LÄS 2 Kor.6:16

TEX. TRAFIKLAGAR Kör Du på vänster sidan om det är högertrafik, då dör du förr eller senare, dessutom tar du med dig oskyldiga människor ner i graven! Bryter Du Guds Bud som land, som regering, som församling, som familj, länge nog dör du till slut men du drar också med dig oskyldiga, både män och kvinnor, gamla och unga….

Till slut har vi det populära bibelstället Gal. 3:28 som jag har hört fel citerat i åratal, i alla möjliga sammanhang….Här är icke….man eller kvinna….tack och lov att vi kvinnor få vara med i frälsningen i Jesus Kristus. DETTA BIBELORDET HAR INGET MED TJÄNST ELLER ÄMBETE I GUDS RIKE ATT GÖRA, det har med frälsningen att göra.

“Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus.  Alla ni som har blivit döpta till Kristus har blivit iklädda Kristus.  Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Om ni nu tillhör honom är ni Abrahams avkomlingar, arvingar enligt löftet.” Gal.3:26-29

PAULUS BREV TILL GALATERNA.

Inledning; Hälsningar, Intet annat evangelium; 1:1-10;

1. APOSTELNS SJÄLVFÖRSVAR; 1:11-2:21

a) Kallad av Kristus; 1:11-24

b) Erkänd av de övriga apostlarna; 2:1-10

c) Episoden i Antiokia; 2:11-14

d) Lärans sanning; 2:15-21

2. LAG ELLER EVANGELIUM; kap. 3, 4

a) Anden given genom laggärningar eller genom tro ? 3:1-6

b) Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse; 3:7-14

c) Lagen vår uppfostrare till Kristus; 3:15-29

d) Lagens herravälde är förbi; 4:1-11

e) Personlig appell; 4:12-20

f) De två förbunden; 4:21-31

3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6

a) Kristus har frigjort oss; 5:1-12

b) Icke till köttets frihet utan till ett liv i Anden; 5:13-26

c) Sådd och skörd; 6:1-10

d) Jesu Kristi kors vår berömmelse; 6:11-18

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 267

DAGENS TEXTER; Jes. 1, 2, 3 och Gal.2

Profeten Jesaja har kallats Gamla Testamentets evangelist, konungen bland profeterna och trons härold. I Nya Testamentet är hans bok den oftast citerade eller regerade av samtliga gammaltestamentliga böcker, 80 gånger är Jes. bok citerat i N.T. Jesjas är en domsprofet, men han förkunnar även tröst och frälsning. Jesjas profetior behandlar olika sidor av Guds rättfärdiga handlingssätt i skilda situationer. Han går till angrepp mot all synd, som florerar bland folket, och han förkunnar Herrens dom över både Syd och Nordriket. Inte bara över Herrens egendomsfolk utan också över dess grannfolk frambär han Herrens domsutsagor, ja över alla jordens folk. Jesajas är mitt i händelsernas Centrum och ingriper direkt i de olika politiska händelser och följer med nogsamt för att påverka dagsläget i rätt riktning.

Gamla Testamentet är indelat i 4 delar; 1. LAGEN, 2. ISRAELS HISTORIA, 3. POESI OCH VISHET och slutligen 4. PROFETIOR.

Och här är vi nu under överskriften PROFETIOR; De fyra “stora” profeterna och de tolv “små” profeterna, som vi ska följa fram till nyåret 2015-2016.

Jesajas, samtida med profeterna Amos, Hosea och Mika. Jesjas verkade i Jerusalem omkring 50 år under fyra judakonungar; Ussia, Jotam, Ahas och Hiskia. Jesaja fick en särskild profetkallelse av Herren år 740 f. Kr. Under dessa kungar levde Juda rike i yttre välgång. Den religiösa aktiviteten var också stor. Men samtidigt bredde omoral, synd och avguderi ut sig bland folket. Under Jesajas tid började också den assyriska stormakten att erövra fler och fler länder och Juda blev under Ahas kungatid ett lydrike under Assur.

Jesjas var en domsprofet men förutom detta profeterade han utförligt om Messias och hans rike. Tex. Jes. 9:6 “Ett barn blir oss fött, en son blir oss given” ca. 700 år innan uppfyllelsen. Ta del av denna intressanta bok. Här är en översikt över bokens innehåll.

JESJAS BOK

1. TAL TILL HERRENS FOLK, kap.1-12

2. DOMSORD ÖVER HEDNAFOLKET, kap.13-23

3. DOM OCH NÅD, kap. 24-39

4. EN NY TID, kap. 40-66 

Jes. 1;Herrens klagan över det trolösa Juda. Jesajas säger; HELA HUVUDET ÄR SJUKT!

“Var skall man mer slå er, då ni fortsätter i trolöshet? Hela huvudet är sjukt och hela hjärtat svagt. Från fotbladet upp till huvudet finns inget helt, bara blåmärken, ärr och öppna sår,
som inte är urkramade eller ombundna eller lindrade med olja.” Jes. 1:5, 6

Jesajas talar till Juda som Herren talade till Sodom och Gomorra, de levde i dessa synder mån tro och ännu värre.

“Hör Herrens ord, ni Sodomsfurstar,
lyssna till vår Guds undervisning, du Gomorrafolk” Jes. 1:10

“När ni räcker ut era händer, döljer jag mina ögon för er. Även om ni ber mycket, kommer jag inte att lyssna. Era händer är fulla av blod.” Jes.1:15

Jesajas är förtvivlad över vad han ser, känner, upplever och han vädja till Juda, Guds folk;

“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren.
Om era synder än är blodröda,
skall de bli snövita,
om de än är röda som scharlakan,
skall de bli vita som ull.
Om ni är villiga att höra,
skall ni få äta landets goda.
Men om ni vägrar och är motsträviga,
skall ni förtäras av svärd,
ty så har Herrens mun talat.” Jes. 1:18-20

Jes. 2; Herrens berg fast grundat. Herrens dag kommer mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt och det skall bli förödmjukat. Läs och begrunda!

Jes. 3 Straffdom över Juda och Jerusalem, först ska Herren ta bort allt stöd….Läs Jes. 3:1-3! därför att de med tal och gärningar står emot Herren, UPPRORISKA MOT HANS HÄRLIGHETS ÖGON. När jag läser detta så är det i ditalj vad som händer på Sveriges gator och torg idag 2015. Detta profeterade Jesajas 2.700 år sedan. Läs och begrunda och TA VARNING, HERREN KOMMER ATT DÖMMA SVERIGE FÖR VÅR SYND! DU HAR VÄL ALLT KLART MED JESUS ? DU ÄR VÄL FRÄLST ? I JESUS KRISTUS HAR DU INGET ATT FRUKTA MEN BARA I HONOM!

“Deras uppsyn vittnar emot dem.
Liksom Sodoms folk bedriver de sina synder öppet och döljer dem inte. Ve över deras själar,
ty själva har de berett sig olycka.” Jes. 3:9

“Och Herren sade: Sions döttrar är så högmodiga, de går med rak hals och spelar med ögonen, trippar och pinglar med sina fotringar. Därför skall Herren låta Sions döttrar gå med kal hjässa, ja, Herren skall blotta deras nakenhet. På den dagen skall Herren ta bort all deras prydnad: fotringar, pannband och halssmycken, örhängen, armband och slöjor, huvudprydnader, fotkedjor, gördlar, parfymflaskor och amuletter, fingerringar och näsringar, högtidsdräkter, kåpor, mantlar och kjortelväskor, speglar, fina linneskjortor, huvudbindlar och flor.

Det skall bli stank i stället för ljuvlig doft, rep i stället för bälte, skalligt huvud i stället för fint uppsatt hår, hölje av säcktyg i stället för högtidsmantel, märken av brännjärn i stället för skönhet. Dina män skall falla för svärd och dina hjältar i strid. Sions portar skall klaga och sörja, utblottad skall hon sitta på marken.” Jes. 3:16-26

Gal. 2; Erkänd av de övriga apostlarna; 2:1-10 Episoden i Antiokia; 2:11-14 Lärans sanning; 2:15-21.

Paulus besökte Jerusalem efter 14 år och han hade Barnabas och Titus med sig. Titus var ett exempel på en hedning som blivit frälst. Han var grek, INTE omskuren och ändå en efterföljare av Jesus Kristus, rättfärdig genom tro. Här i Jerusalem efter 14 år blev Paulus fullt ut erkänd. Paulus som hedningarnas apostel, hans mission var att ge evangelium till de oomskurna och apostel Petrus till de omskurna judarna. Rättfärdiggörelse genom tro och inte genom laggärningar, detta budskap hade accepterats och fått lugn och ro ända upp till Jerusalem.

Men Paulus var hela tiden på sin vakt och episoden i Antiokia förvånade mig. Att självaste, den store aposteln Petrus höll på med hycklerier ? Paulus tillrättavisade Petrus offentligt! Läs nedan!

Paulus klandrar Kefas (apostel Petrus)
“Men när Kefas kom till Antiokia gick jag öppet emot honom, eftersom han stod där dömd. Ty innan det kom några från Jakob, brukade han äta tillsammans med hedningarna. Men när de hade kommit, drog han sig alltmera undan och höll sig borta från hedningarna av fruktan för de omskurna.  Även de andra judarna hycklade på samma vis, så att till och med Barnabas drogs in i deras hyckleri. Men när jag såg att de inte var på rätt väg och inte följde evangeliets sanning, sade jag till Kefas inför alla: “Om du som är jude lever på hedniskt vis och inte på judiskt, varför tvingar du då hedningarna att leva som judar?” Gal.2:11-14

Kapitlet avslutas med; Rättfärdig genom tro, inte genom lagens gärningar! Läs och begrunda, denna oerhört viktiga sanning! OBS! MEN BLANDA NU INTE IHOP RÄTTFÄRDIGGÖRELSEN I OCH GENOM KRISTUS MED HELIGGÖRELSEN I OCH GENOM DEN HELIGE ANDES KRAFT I JESU NAMN. Detta kommer vi till i Gal. kap.3-5, det är inte laggärningar när du lever ett helgat liv. Ett helgat liv, ett heligt liv, ett avskilt liv, är en självklarhet i Guds rike.

“Ty jag har genom lagen dött bort från lagen för att jag skall leva för Gud. Jag är korsfäst med Kristus, och nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Och det liv jag nu lever i min kropp, det lever jag i tron på Guds Son, som har älskat mig och utgivit sig för mig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves.” Gal.2:19-21

PAULUS BREV TILL GALATERNA.

Inledning; Hälsningar, Intet annat evangelium; 1:1-10;

1. APOSTELNS SJÄLVFÖRSVAR; 1:11-2:21

a) Kallad av Kristus; 1:11-24

b) Erkänd av de övriga apostlarna; 2:1-10

c) Episoden i Antiokia; 2:11-14

d) Lärans sanning; 2:15-21

2. LAG ELLER EVANGELIUM; kap. 3, 4

a) Anden given genom laggärningar eller genom tro ? 3:1-6

b) Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse; 3:7-14

c) Lagen vår uppfostrare till Kristus; 3:15-29

d) Lagens herravälde är förbi; 4:1-11

e) Personlig appell; 4:12-20

f) De två förbunden; 4:21-31

3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6

a) Kristus har frigjort oss; 5:1-12

b) Icke till köttets frihet utan till ett liv i Anden; 5:13-26

c) Sådd och skörd; 6:1-10

d) Jesu Kristi kors vår berömmelse; 6:11-18

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 266

DAGENS TEXTER; Höga Visan 6, 7, 8 och Gal. 1

Läs och begrunda, denna högst ovanliga bok mitt i Bibeln som kallas HÖGA VISAN!

H.V. 6; Glad återförening; H.V. 6:3-7:13

Vill bara kommentera en enda sak; Lägg märke till “Tirsa” detta var en mycket vacker stad i Israel. Namnet betyder välbehag och ljuvlighet. Om Ni kommer ihåg “Knytbydramat” som är väl en av det hemska, fruktansvärda, kristen händelse i modern tid. Åsa Waldau kallades “Tirsa” och troligtvis kom det från Höga Visans text. Jag har alltid trott att Åsa hade/har Isebels andemakt, förföriskt bedragit och var i högsta grad medskyldig, men har gått helt fri. Endast Herren vet alla detaljer, vad som utspelats i Knytby, under åren 1997, till den tidiga morgonen den 10 januari 2004. Tänk vad fel allt kan bli när religion blandas med egoism och lustar. TA VARNING!

H.V. 7; Nytt sökande, ny längtan; H.V. 8:1,2

H.V. 8; Slutlig förening; H.V. 8:3-14

HÖGA VISAN är den sista av de poetiska böckerna i G.T., med all säkerhet skriven av Salomo, Davids andra son med Bat-Seba. Mycket speciell bok och i Israel var lagarna sådana, att ingen israelit fick läsa Höga Visan själv förrän han hade fyllt 30 år.

Boken talar om den mänskliga och den gudomliga kärleken. En kärlek mellan man och kvinna som är en bild på förhållandet mellan Herren och hans folk, församlingen.

Mitt i boken finns det också en dramatisk kärlekshistoria; Huvudpersonerna är Salomo, Sulammit (bruden från Sulem) en fattig lantflicka från Libanons bergstrakter. Hon antas ha blivit upptäckt av konungen på en av hans resor i norr och på grund av sin ovanliga skönhet ha vunnit hans hjärta.

I senare tid har man lanserat den s.k. herde-hypotesen. Dikten skall enligt denna ha tre huvudpersoner, förutom Salomo och Sulammit även en herde, som är hennes ungdomskärlek från hennes hembygd.

Historien talar om att Konungen för den fattiga lantflickan till sitt hov och försöker vinna hennes ynnest, men hon håller fast vid sin trolovade från hemtrakten och låter sig icke övertalas att svika sin vän.

Konungen måste omsider släppa henne, och dikten slutar med att hon möter herdepojken i Libanons bergtrakter som vunnit hennes hjärta.

Detta är då en bild av församlingens fasthållande vid sin himmelska brudgum trots världens förförelseförsök.

Om detta skulle vara innebörden av Höga Visans kärlekshistoria vilken är mycket troligt, skulle då kung Salomo stå för det världsliga och komma i en mindre hedervärd dager.

Här följer en översikt av denna bok HÖGA VISAN;

1. Sångernas sång av Salomo; H.V. 1:1

2. Brudens längtan och dess stillande; H.V. 1:2-2:7

3. Avbruten och återupprättad gemenskap; H.V. 2:8-3:5

4. Den obrutna gemenskapen och dess glädje; H.V. 3:6-5:1

5. Ny skilsmässa och ny bedrövelse; H.V. 5:2-6:2

6. Glad återförening; H.V. 6:3-7:13

7. Nytt sökande, ny längtan; H.V. 8:1,2

8. Slutlig förening; H.V. 8:3-14

Gal 1;

Galaterbrevet är det tredje brevet av de 13 paulinska breven skrivna av Paulus till församlingarna i Galatien, troligtvis under Paulus första missionsresa.  Galaterna hade ett skiftande temperament, de var snara till hänförelse, men även snara till förvirring. Det var en sådan förvirring som nu pågick inom deras församlingar, och som är Galaterbrevets orsak. Judaistiska agitatorer, som följde Paulus i spåren, hade också kommit till församlingarna i dessa trakter. Deras lära gick ut på att hedningarna måste bli judar för att kunna bli kristna, vilket endast kunde ske genom att de lät omskära sig och för övrigt underordnade sig den mosaiska lagen med alla dess 613 bud och stadgar. Detta fick Paulus kämpa emot ganska ensam, och judaiserings processen hade redan påbörjats, bara av några få, men nog för att förföra dem alla.  Paulus säger; Lite surdeg genomsyra hela degen! Paulus försöker rädda vad som räddas kan och han säger; OM DET SÅ SKULLE VARA EN ÄNGEL FRÅN HIMMLEN SOM KOM MED DENNA MOTSTRIDANDE FÖRKUNNELSE SÅ SKALL HAN VARA FÖRBANNAD.

Vi brukar oftas ta fram detta bibelord från Gal. 1:7-9 när vi vill hävda att Mormonerna är en villolära. Vi behöver inte Mormonernas bok som tillägg för Bibeln, Bibeln räcker. Vi behöver inte Josef Smith som en ytterligare profet och hans änglauppenbarelse som är grunden till denna villolära.

Paulus säger;  “Det är några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Kristi evangelium. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.” Gal.1:7-9

MORMONERNA

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga är sedan 1838 det officiella namnet på den Kristi kyrka som grundades av Joseph Smith den 6 april 1830, efter att han publicerat Mormons bok, som han, enligt tron, har översatt från guldplåtar som han erhöll efter en uppenbarelse av ängeln Moroni. Senare samma år såg Smith i en syn “staden Sion”. Den 27 mars 1836 invigdes ett tempel i Kirtland. Kyrkans huvudkvarter låg kvar i Kirtland fram till den 14 mars 1838 då Smith slog sig ned i Far West, Missouri. I Missouri mötte man dock militärt och politiskt motstånd från andra nybyggare och tvingades flytta sitt högkvarter till Nauvoo, Illinois, våren 1839.  År 1844 fängslades Joseph Smith och hans bror Hyrum för påstådda brott och den 27 juni 1844 blev han dödad i en eldstrid i ett fängelse i Carthage, Illinois.

Tänk vad miljontals människor har blivit bedragna och hamnat i helvetet på grund av denna lära. Tänk, vad många som blivit bedragna av den katolska läran och påvens tillägg som han menar ska kompletera Bibeln och tillbedjan av Jungfru Maria. Fly bort ifrån dessa villoläror. Att se påven Fransiscus i dessa dagar i Cuba, i Amerika och i FN, där de ska skriva på en världsordning som ska gälla alla religioner och alla världens länder, då fylls vi av fruktan.

Detta som händer i våra dagar kommer inte gå obemärkt förbi. Jag fruktar för vad som kommer att ske, krig, förföljelse, förintelse, fattigdom, svält. DU HAR VÄL DIN SAK KLAR MED JESUS ? DU ÄR VÄL FRÄLST ? I JESUS KRISTUS HAR VI INGENTING ATT FRUKTA, LEVER VI SÅ LEVER VI FÖR HERREN, DÖR VI SÅ DÖR VI FÖR HERREN.

Uppenbarelseboken säger om vi så lägger till eller dra ifrån något av Skriftens ord, ska vi vara förbannade.

“För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.  Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.  Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus!  Herren Jesu nåd vare med alla.” Upp.22:18-21

PAULUS BREV TILL GALATERNA.

Inledning; Hälsningar, Intet annat evangelium;  1:1-10;

1. APOSTELNS SJÄLVFÖRSVAR; 1:11-2:21

a) Kallad av Kristus; 1:11-24

b) Erkänd av de övriga apostlarna; 2:1-10

c) Episoden i Antiokia; 2:11-14

d) Lärans sanning; 2:15-21

2. LAG ELLER EVANGELIUM; kap. 3, 4

a) Anden given genom laggärningar eller genom tro ? 3:1-6

b) Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse; 3:7-14

c) Lagen vår uppfostrare till Kristus; 3:15-29

d) Lagens herravälde är förbi; 4:1-11

e) Personlig appell; 4:12-20

f) De två förbunden; 4:21-31

3. DEN KRISTNA FRIHETEN; kap. 5, 6

a) Kristus har frigjort oss; 5:1-12

b) Icke till köttets frihet utan till ett liv i Anden; 5:13-26

c) Sådd och skörd; 6:1-10

d) Jesu Kristi kors vår berömmelse; 6:11-18

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – 265

100 dagar kvar innan nyåret 2015 – 2016, då har vi gått igenom hela Bibeln på ett år. Skriften har aldrig förr varit så levande som NU, Tack Jesus! 100 dagar till med BIBELBLOGGEN!

DAGENS TEXTER; HÖGA VISAN 4, 5 och 2 Kor. 13

H.V. 4; Den obrutna gemenskapen och dess glädje; H.V. 3:6-5:1

H.V. 5;  Ny skilsmässa och ny bedrövelse; H.V. 5:2-6:2

Läs och begrunda, denna högst ovanliga bok mitt i Bibeln som kallas HÖGA VISAN!

HÖGA VISAN är den sista av de poetiska böckerna i G.T., med all säkerhet skriven av Salomo, Davids andra son med Bat-Seba. Mycket speciell bok och i Israel var lagarna sådana, att ingen israelit fick läsa Höga Visan själv förrän han hade fyllt 30 år. Boken talar om den mänskliga och den gudomliga kärleken. En kärlek mellan man och kvinna som är en bild på förhållandet mellan Herren och hans folk, församlingen. Mitt i boken finns det också en dramatisk kärlekshistoria; Huvudpersonerna är Salomo, Sulammit (bruden från Sulem) en fattig lantflicka från Libanons bergstrakter. Hon antas ha blivit upptäckt av konungen på en av hans resor i norr och på grund av sin ovanliga skönhet ha vunnit hans hjärta. I senare tid har man lanserat den s.k. herde-hypotesen. Dikten skall enligt denna ha tre huvudpersoner, förutom Salomo och Sulammit även en herde, som är hennes ungdomskärlek från hennes hembygd. Historien talar om att Konungen för den fattiga lantflickan till sitt hov och försöker vinna hennes ynnest, men hon håller fast vid sin trolovade från hemtrakten och låter sig icke övertalas att svika sin vän. Konungen måste omsider släppa henne, och dikten slutar med att hon möter herdepojken i Libanons bergtrakter som vunnit hennes hjärta. Detta är då en bild av församlingens fasthållande vid sin himmelska brudgum trots världens förförelseförsök. Om detta skulle vara innebörden av Höga Visans kärlekshistoria vilken är mycket troligt, skulle då kung Salomo stå för det världsliga och komma i en mindre hedervärd dager. Här följer en översikt av denna bok HÖGA VISAN;

1. Sångernas sång av Salomo; H.V. 1:1

2. Brudens längtan och dess stillande; H.V. 1:2-2:7

3. Avbruten och återupprättad gemenskap; H.V. 2:8-3:5

4. Den obrutna gemenskapen och dess glädje; H.V. 3:6-5:1

5. Ny skilsmässa och ny bedrövelse; H.V. 5:2-6:2

6. Glad återförening; H.V. 6:3-7:13

7. Nytt sökande, ny längtan; H.V. 8:1,2

8. Slutlig förening; H.V. 8:3-14

2 Kor. 13; Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse! Paulus avslutar hela 2:a Korinterbrevet med att han är orolig över att de inte omvänt sig från stridigheter och avund…..orenhet och otukt som de levde i innan de blev frälsta.

“Jag är rädd att jag vid min ankomst skall finna er annorlunda än jag skulle önska, och att ni skall finna mig annorlunda än ni skulle önska. Jag är rädd att jag skall finna strid och avund, vredesutbrott, själviskhet, förtal och skvaller, högmod och oordning. Ja, jag är rädd att min Gud skall förödmjuka mig inför er när jag kommer tillbaka, och att jag måste sörja över många som tidigare levde i synd och inte har ångrat den orenhet, otukt och lösaktighet som de har bedrivit.” 2 Kor.12:20.21

Paulus går vidare och säger att det måste vara två eller tre vittnen som samstämmigt, har avslöjat någon, som har begått en synd.

“Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras.”2 Kor.13:1

Och detta uttryck hämtade Paulus från 5 Mos. 19:15

“Det är inte nog om bara ett vittne träder upp mot någon som anklagas för ett brott eller en synd, vilken synd han än kan ha begått. Efter två eller tre vittnens utsago skall var sak avgöras.” 5 Mos. 19:15

Vi måste leva i “GUDS KRAFT” och tron på Jesus Kristus, PRÖVA ER SJÄLVA!

“Han korsfästes visserligen på grund av svaghet men lever genom Guds kraft. Så är vi också svaga i honom, men ni skall få leva tillsammans med honom i Guds kraft som ni skall få känna. Pröva er själva om ni lever i tron, pröva er själva! Eller vet ni inte med er att Jesus Kristus är i er? Gör ni inte det, består ni inte provet.” 2 Kor.13:4,5

Läs och begrunda, detta sista kapitel i 2 Korinterbrevet och imorgon börjar vi med Galaterbrevet. Det kommer att bli intressant, där vi bland annat ska gå igenom i kap. 5; “Köttets gärningar och Andens frukt”

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 264

VI VILL INTE SE DINA BRÖST VARE SIG I KYRKAN ELLER PÅ TORGET. DU KRÄNKER OSS, DU TVINGAR OSS, ATT SE DINA BRÖST, SOM VI INTE VILL SE. JAG SOM KVINNA, SKÄMS ÖVER MINA SYSTRARS TILLVÄGAGÅNGSÄTT PÅ MALMÖS GATOR. DET ÄR UPPROR MOT GUD, DET ÄR SODOM OCH GOMORRA. På söndagseftermiddagen 21 Sep. 2015 hölls demonstrationen “Free the nipple” i Malmö. NI FÅR SKYLLA ER SJÄLVA, OM NI BLI VÅLDTAGNA, NI HAR SJÄLVA BJUDIT IN TILL DET. STOPPA “Free the nipple” I JESU NAMN!

DAGENS TEXTER; Höga Visan 1, 2, 3 och 2 Kor.12

HÖGA VISAN är den sista av de poetiska böckerna i G.T., med all säkerhet skriven av Salomo, Davids andra son med Bat-Seba. Mycket speciell bok och i Israel var lagarna sådana, att ingen israelit fick läsa Höga Visan själv förrän han hade fyllt 30 år. Boken talar om den mänskliga och den gudomliga kärleken. En kärlek mellan man och kvinna som är en bild på förhållandet mellan Herren och hans folk, församlingen. Mitt i boken finns det också en dramatisk kärlekshistoria; Huvudpersonerna är Salomo, Sulammit (bruden från Sulem) en fattig lantflicka från Libanons bergstrakter. Hon antas ha blivit upptäckt av konungen på en av hans resor i norr och på grund av sin ovanliga skönhet ha vunnit hans hjärta. I senare tid har man lanserat den s.k. herde-hypotesen. Dikten skall enligt denna ha tre huvudpersoner, förutom Salomo och Sulammit även en herde, som är hennes ungdomskärlek från hennes hembygd. Historien talar om att Konungen för den fattiga lantflickan till sitt hov och försöker vinna hennes ynnest, men hon håller fast vid sin trolovade från hemtrakten och låter sig icke övertalas att svika sin vän. Konungen måste omsider släppa henne, och dikten slutar med att hon möter herdepojken i Libanons bergtrakter som vunnit hennes hjärta. Detta är då en bild av församlingens fasthållande vid sin himmelska brudgum trots världens förförelseförsök. Om detta skulle vara innebörden av Höga Visans kärlekshistoria vilken är mycket troligt, skulle då kung Salomo stå för det världsliga och komma i en mindre hedervärd dager. Här följer en översikt av denna bok HÖGA VISAN;

1. Sångernas sång av Salomo; H.V. 1:1

2. Brudens längtan och dess stillande; H.V. 1:2-2:7

3. Avbruten och återupprättad gemenskap; H.V. 2:8-3:5

4. Den obrutna gemenskapen och dess glädje; H.V. 3:6-5:1

5.  Ny skilsmässa och ny bedrövelse; H.V. 5:2-6:2

6. Glad återförening; H.V. 6:3-7:13

7. Nytt sökande, ny längtan; H.V. 8:1,2

8. Slutlig förening; H.V. 8:3-14

Läs och begrunda, denna högst ovanliga bok mitt i Bibeln som kallas HÖGA VISAN!

H.V. 1; Bruden och Brudgummen.

H.V. 2; Dialog mellan bruden och brudgummen fortsätter.

H.V. 3; Brudtåget beskrivs.

2 Kor. 12; Apostel Paulus syner och uppenbarelser! Det är klart hade någon kommit idag 2015 utav våra bröder i Herren och talat på detta sätt som Paulus gör här, då är väl frågan om vi skulle tro honom ? Paulus säger; “att för 14 år sedan blev han uppryckt ända till tredje himlen, uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala.” Jag förstår, att det var de, som undrade, om Paulus hade gått för långt, i sin andlighet…..blivit överandlig helt enkelt ? Men så var ju inte fallet Paulus var utvald att skriva 13 brev i Nya Testamentet, ord som skulle hålla i all evighet, till miljarder och åter miljarder människor. Han blev uppryckt till 3:e himlen för en orsak.

“Jag vet om en man i Kristus som för fjorton år sedan blev uppryckt ända till tredje himlen – om han var i kroppen eller utanför kroppen vet jag inte, Gud vet det. Han blev uppryckt till paradiset och hörde ord som ingen människa kan uttala eller får uttala. Av den mannen vill jag berömma mig, men av mig själv vill jag inte berömma mig utom av min svaghet. Om jag ville berömma mig, skulle jag ändå inte vara en dåre, jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tänka högre om mig än man gör, när man ser och hör mig.” 2 Kor.12:2-6

Sedan fortsätter Apostel Paulus med ett uttryck som har i alla tider blivit vänt och vridet på, forskat i och runt omkring. Hans tal om törntaggen i köttet har varit föremål för många spekulationer. Några uppfattar orden som uttryck för de ständigt förföljelser och vedervärdigheter, som mötte honom. Andra menar att det kan avse en eller annan sjukdom, som han skulle ha lidit av. Frågan återstår; Vad betydde detta ? “jag har fått en törntagg i köttet, en Satans ängel” detta är väl en fråga till bland många som vi ska fråga Jesus när vi kommer hem till himlen. Läs och begrunda!

“Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, men han svarade mig: “Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig.  Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.” 2 Kor.12:7-10

Men jag tycker ändå vi kan komma fram till vare sig det var sjukdom eller annat djävulen försökte kasta på honom, var detta inget hinder för Paulus att ge upp och sluta tjäna sin Herre. “Ty när jag är svag, då är jag stark, min nåd är dig nog”

 

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 263

DAGENS TEXTER; Pred. 10, 11, 12, 2 Kor. 11:16-33

Pred. 10;

“Att dårskap sätts på höga poster
och framstående män på obemärkt plats.
Jag har sett slavar till häst
och furstar till fots som slavar.
Den som gräver en grop faller själv däri
och den som river en mur blir stungen av en orm.”Pred.10:6-8

“Den som inte slipar eggen, när järnet blir slött,
måste bruka mer kraft.
Men vishet leder till framgång.” Pred.10:10

Pred. 11;

“Sänd ditt bröd över vattnet, ty med tiden får du det tillbaka. Dela det du har i sju delar, ja, åtta,
ty du vet inte vilken olycka som kan drabba landet.” Pred.11:1,2

Råd till de unga.

Gläd dig, du yngling, i din ungdom,
låt ditt hjärta glädjas i din ungdoms dagar.
Vandra ditt hjärtas vägar,
följ det dina ögon ser.
Men vet att för allt detta
kommer Gud att döma dig.
Låt sorgen vika ur ditt hjärta
och håll det onda borta från din kropp.
Ty ungdomstiden, livets blomstringstid, är förgänglig.” Pred.11:9,10

Pred. 12;

“Tänk på din Skapare i din ungdoms dagar,
innan de onda dagarna kommer
och de år då du skall säga:
“De ger mig ingen glädje” Pred.12:1

“Då stoftet vänder åter till den jord det kommit ifrån
och anden vänder åter till Gud som gav den.
Förgänglighet och åter förgänglighet! säger Predikaren.
Allt är förgängligt!” Pred. 12:7

Slutord
“För övrigt skall sägas att Predikaren var en vis man, som ständigt undervisade folket. Han övervägde, undersökte och författade många ordspråk. Predikaren sökte finna de rätta orden och rätt uppteckna sanningens ord.” Pred.12:7-10

“De visas ord är uddar,
som indrivna spikar är deras tänkespråk.
De är gåvor från en och samma Herde.
För övrigt, min son, låt varna dig!
Det finns ingen ände på det myckna bokskrivandet,
och mycket studerande gör kroppen trött.
Detta är slutsatsen, när allt blivit hört:
Frukta Gud och håll hans bud,
det hör alla människor till.
Ty Gud skall föra alla gärningar fram i domen,
med allt som är fördolt,
vare sig det är gott eller ont.” Pred.12:11-14

2 Kor. 11:16-33; Apostel Paulus försvarstal! Dessa verser är så bra och Paulus uttrycker sig så tydligt, svar på tal. Han beskriver allt vad han gått igenom för att sprida evangeliet till judarna först och sedan till hedningarna, som hedningarnas Apostel! Om vi jämför oss med denna lista, då har vi kristna i “väst” världen inte gått igenom något alls, ännu. Vi borde skämmas som klagar. Vi vill ha apostlarnas resultat men inte deras prövningar, förföljelse och lidanden. Du och jag vill inte ens stå upp för Guds Ord när det gäller det mest fundamentala i vårt samhälle som äktenskap mellan man och kvinna. Vi vill inte bli förföljda för någonting ? Vi skäms för vår kristna tro på arbetsplatsen ?Frågan är; Hur många igentligen får följa med Jesus när han kommer för att hämta sin brud i Sveriges kristenhet ? LÅT OSS OMVÄNDA OSS FRÅN VÅR SYND, KASTA OSS NED FÖR JESU FÖTTER OCH BE HONOM OM NÅD FÖR VÅRA SJÄLAR Läs och begrunda!

“Är de Kristi tjänare? Det är jag ännu mer, för att nu tala likt en dåre. Jag har arbetat mer, suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått fyrtio gisselslag, så när som på ett,  tre gånger har jag blivit piskad med spö, en gång har jag blivit stenad, tre gånger har jag lidit skeppsbrott, ett helt dygn låg jag i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror på floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder, allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken.  Förutom allt detta har jag den dagliga uppgiften, omsorgen om alla församlingarna.  Vem är svag utan att jag är svag? Vem kommer på fall utan att jag blir upptänd av iver?  Om jag måste berömma mig, vill jag berömma mig av min svaghet.  Herren Jesu Gud och Fader, som är välsignad i evighet, vet att jag inte ljuger.  I Damaskus lät kung Aretas ståthållare bevaka staden för att gripa mig. Och från en öppning firades jag ner i en korg utefter muren och undkom honom.” 2 Kor. 11:23-33

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 262

SLUTA STEFAN SVÄRD! VEM HAR GIVIT DIG MANDATET ATT TALA FÖR ALLA OSS KRISTNA ? DU FÅR RÖSTA PÅ VEM DU VILL; SOSSARNA, VÄNSTER, MP, FOLKPARTIET, CENTERN, MODERATERNA ELLER KRISTDEMOKRATERNA, MEN VI FÅR INTE RÖSTA PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA, VAD ODEMOKRATISKT STEFAN SVÄRD! ÄN SÅ LÄNGE HAR VI YTTRANDEFRIHET I SVERIGE. VI RÖSTAR HELLRE PÅ ETT SEKULARISERAT PARTI MED KRISTNA VÄRDERINGAR, ÄN ETT KRISTDEMOKRATISKT PARTI SOM HAR NAMNET OM SIG MEN HÄVDA SEKULARISERADE VÄRDERINGAR. RÖSTA PÅ SD DET GÖR VI!

DAGENS TEXTER; Pred. 7, 8, 9 och 2 Kor. 11:1-15

Pred. 7; Levnadsvisdom!

“Bättre slutet på en sak än dess början,
bättre tålmodig än högmodig.
Var inte snar till vrede,
ty vrede bor i dårars bröst.” Pred.7:9,10

“Det är bäst att du håller fast vid det ena
utan att ändå släppa det andra,
ty den som fruktar Gud
finner en väg ut ur allt detta.
Visheten gör den vise starkare
än tio mäktiga i staden.
Ty det finns ingen rättfärdig människa på jorden
som gör gott och aldrig syndar.” Pred.7:19-21

“Och jag fann:
Bittrare än döden är den kvinna
vars hjärta är som snaror och nät,
vars händer är som bojor.
Den som är god inför Gud undgår henne,
men syndaren fångas av henne.” Pred.7:27

Pred. 8;

“Men även om syndaren hundra gånger gör det som är ont och lever länge, så vet jag ändå: Det går väl för de gudfruktiga – de fruktar ju Gud – men illa för den orättfärdige. Hans levnad förlängs inte som skuggan – han fruktar ju inte Gud.” Pred.8:12,13

Pred. 9;

“Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Gud är redan nöjd med det du gör. Låt dina kläder alltid vara vita och låt olja aldrig fattas på ditt huvud. Njut livet med en hustru som du älskar, alla dagar i ditt förgängliga liv, det som Gud ger dig under solen, ja, under alla dina förgängliga dagar. Ty detta är din lott i livet och under den möda som du gör dig under solen. Allt vad din hand kan göra, gör det med kraft. Ty i graven dit du går kan man inte verka eller tänka, och där finns ingen kunskap eller vishet.” Pred. 7:7-10

2 Kor. 11:1-15; Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Här tar Paulus bilden från “syndafallet” 1 Mos. 3, där Eva blir bedragen av ormen, den listiga, inne på hennes område, helt oväntat var frestaren där med lite sanning och lite lögn. Hon skulle inte tagit denna striden själv, hon skulle vänt sig till sin man och låtit honom konfrontera ormen ? Kvinnan tog striden själv med ormen och föll pladask ned.

Apostel Paulus tar Eva som ett exempel; att det kommit in falska apostlar, oväntat, listiga, på  församlingens område med anbefallningsbrev dessutom troligtvis från Jerusalem. Vem kunde tro att de inte var från Gud och talade å Hans vägnar ? Kanske Paulus var falsk profet istället ? Förvirrade! Men tack och lov apostel Paulus var en LEDARE som tog tag i situationen och helt enkelt slängde ut de falska apostlarna och gav dem svar på tal. Den unga församlingen gjorde inte som Eva tog det i egna händer, utan böjde sig för sin lärofader Paulus. Och detta var Paulus väldigt tacksam för och uppmuntrade den unga församlingen att fortsätta i den ödmjukheten. Läs nedan!

“Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så skall också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus. Ty om någon kommer till er och predikar en annan Jesus än den vi har predikat, eller om ni tar emot en främmande ande eller ett främmande evangelium som ni tidigare inte tagit emot, då fördrar ni det bara alltför väl.” 2 Kor.11:3.4

Dessa bibelord nedan är så intressant, Paulus säger; En del församlingar “plundrade jag” , hos andra arbetade jag gratis! Någon var ju tvungen att betala notan för Paulus och i denna skrift betalade “bröderna från Makedonien” Paulus faktura. Men vi vet också att Paulus var TÄLTMAKARE och tjänade sina egna pengar för att på det viset inte tynga församlingarna. Hela denna undervisning måste också ställas i ljuset med den andra sidan av undervisningen som Paulus hade. “Arbetaren är värd sin lön.” “Den som predikar evangelium ska leva av evangelium.” “Bind inte för oxens mun medans oxen plogar.” Men Paulus personligen menade att han inte utnyttjade denna rättighet. Han ville inte vara skyldig någon något och friheten från alla var mera betydelsefull än pengarna.

“Andra församlingar plundrade jag genom att ta emot lön för att kunna tjäna er.  Och när jag var hos er och saknade något, låg jag ingen till last, ty bröderna som kom från Makedonien försåg mig med vad jag behövde. På allt sätt aktade jag mig för att vara en börda för er, och det vill jag fortsätta med.” 2 Kor.11:8,9

“Mitt försvar mot dem som anklagar mig är detta: Har vi inte rätt till mat och dryck? Vem gör väl krigstjänst och betalar själv sina utgifter? Vem planterar en vingård utan att äta frukten från den? Eller vem vallar en hjord utan att få sin mjölk av den? Det står skrivet i Mose lag: “Du skall inte binda för munnen på oxen som tröskar.” När vi har sått ett andligt utsäde bland er, är det då för mycket begärt att vi skördar något av ert jordiska goda? Men vi har inte utnyttjat denna rättighet utan finner oss i allt för att inte lägga hinder i vägen för Kristi evangelium.”1 Kor.9:3-11

Paulus försvarar sin apostlatjänst!

Paulus säger utan omsvep att de falska apostlarna är Satans tjänare som utför fiendens verk. Det är av den store ärkeförförare, som själv omskapar sig till en ljusets ängel, de har lärt sig sina listiga, förförelsekonster. De avslöjar sig som falska apostlar både genom sin förkunnelse av ett annat evangelium och genom att de splittrar och ödelägger Guds församling.

Men att de är Satans tjänare visar sig också genom detta att de står emot Guds sanna tjänare. Gal.4:29 “Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu.”annan översättning; “Men likasom förr i tiden den son, som var född efter köttet, förföljde den som var född efter Anden, så är det ock nu.”

Paulus vet att han är kallad av Gud, till sitt apostlaämbete, därför vet han också att dessa som söker undergräva hans ställning och hindra hans gärning, går fiendens ärenden. Motståndarnas anklagelser mot Paulus kan spåras genom hela brevet. Om man skall försöka summera dem blir det en hel lista;

1. Motståndarna anklagade Paulus för vankelmod och opålitlighet.

2. Motståndarna anklagade Paulus för att han saknade anbefallningsbrev.

3. Motståndarna anklagade Paulus för förskingrare av insamlade medel.

4. Motståndarna anklagade Paulus för bristnade vältalighet

5. Motståndarna anklagade Paulus för att han var för skarp, radikal och alldeles för frimodig i hans brev.

6. Motståndarna anklagade Paulus för att när han kom till dom var han inte så frimodig utan oansenligt framträdande. Å ena sidan för skarp, å andra sidan för mjuk, inget passade kritikerna, typiskt fienden!

7. Motståndarna anklagade Paulus för att han INTE tog emot penningmedel för sitt arbete. Å ena sidan arbetade gratis, å andra sidan tog betalt, inget passade kritikerna, typiskt fienden!

Motståndarna kan du inte tillfredsställa, glöm det! Man talar inte samma språk, man tänker inte lika, man tillhör inte samma rike ?

Som Ni märker är det hopsamlade soper, som de anklagar Paulus för. Falska apostlar! Vilka är då dessa motståndare och vad går deras lära ut på ?

De kom inte från Korint, utan kom utifrån. De är av judisk härkomst och de uppträder med anbefallningsbrev från ett eller annat håll. De har inte själva grundat församlingar utan tränger in på andras område och berömmer sig av andras arbete. De utnyttjar församlingen ekonomiskt, samtidigt som de uppträder synnerligen arrogant mot församlingens medlemmar. Paulus karakteriserar motståndarna som “falska apostlar” som förskapar sig till Kristi apostlar, medan de i verkligheten är Satans tjänare, förklädda till rättfärdighetens tjänare.

De förkunnar en annan Jesus, ett annat evangelium och de förmedlar ett annat slags ande. Den lära som de falska apostlarna förkunnade, var inte bara för Korint. Man kunde se spår efter dem överallt i de nybildade kristna församlingarna i mellan östern. Främmande läror hotade att tränga in i församlingarna på två fronter; dels i form av hednisk filosofi, dels i form av judiska lagreligion.

I Galaterbrevet kämpar Paulus mot infiltration från judarna. Den grekiska visheten går han emot, speciellt i 1 Korintierbrevet och Kolosserbrevet. Gnosticismen var något som ville tränga sig på de nya församlingarna. Den kristna s.k. gnosticismen nådde sin höjdpunkt under åren ca 80 – 160 e.Kr. då ett stort antal sekter skapade egna, starkt avvikande tolkningar av den kristna läran. Paulus motarbetade och befriade de kristna ifrån denna villolära med all kraft och undervisade dem den rätta tron genom Jesu försoningsverk på Golgata och inget annat.

I Kolosse hade utan tvekan en mer “esoterisk prägel” = (det var en vishet som var förbehållen de invigda och den bestod av en blandning av grekisk filosofi och orientaliska myter) Grekisk vishet blandat med judaism, hålla judiska seder vid måltiderna, hålla sabbaten, judiska högtiderna, detta ville också tränga in i Korintierförsamlingen. Judisk teologi och grekisk filosofi appellerar till vissa grupper i de nya hednakristna församlingarna.

Denna synkretism (Synkretism är ett teologiskt begrepp med betydelsen religionsblandning, eller att en religion under nytt namn utvecklas genom inhämtande av det “bästa” från två eller flera etablerade religioner. Vanligt i historien när kulturer möts och religioner blandas; tex. helgonfigurer, inklusive Karl Marx och Victor Hugo.) Wikipedia! var en dödlig fara för det kristna budskapets renhet. Urkristendomens tid var alltså en ovanlig brytningstid. Inom såväl hedendomen som judendomen fanns det en mängd ideologier och partier (Kefaspartier tex.) som bekämpade och influerade varandra.

Motivet för deras evangelieförfalskning var ekonomiskt vinning och att göra kristendomen och den kristna läran så rumsren, politisk korrekt och acceptabel som möjligt i den då kända världen.

Det som Paulus stod för evangeliets kärna och innehåll var “talet om korset” budskapet om “Kristi gudom”, “Kristi död och uppståndelse”.

Detta gillade inte de falska apostlarna, deras evangelium blev en etisk livsåskådning och deras “Jesus” var knappast mer än upphovsmannen till denna livsåskådning. Deras lära var ett slags populariserad och kristen form av fariseism och judendom. De ville bara ha den kristna läran så formulerad att den kunde betraktas som en förnuftsmässig livsåskådning och så att den inte alltför starkt bröt med andra samtida lärosystem.

De falska apostlarnas lära står i motsats till Paulus evangelium och det som är det centrala i hans budskap; Frälsning av nåd, inte genom gärningar. Frälsningen genom tro, inte genom vishet.

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 261

DAGENS TEXTER; Pred. 4, 5, 6 och 2 Kor. 10

Pred. 4;

“Bättre två än en, ty de får god lön för sin strävan. Om de faller, kan den ene resa upp den andre. Men ve den ensamme! Om han faller, finns det inte någon som kan resa upp honom.  Likaså, om två sover tillsammans håller de värmen, men hur skall den ensamme hålla sig varm? Där den ensamme blir övervunnen, kan två stå emot. Och en tredubbelt tvinnad tråd brister inte så lätt.” Ord.4:9-12

Pred. 5;

“Var inte för snar med din mun och låt inte ditt hjärta förhasta sig med att uttala något ord inför Gud. Ty Gud är i himlen och du är på jorden. Låt därför dina ord vara få. Ty av mycket arbete kommer drömmar och av många ord dåraktigt tal. Dröj inte att infria det löfte du har gett åt Gud, ty han har inte behag till dårar. Håll vad du lovar! Det är bättre att du inte lovar något än att du lovar och inte håller det. Låt inte din mun vara orsak till att din kropp syndar och säg inte inför sändebudet att löftet var förhastat. Vill du att Gud skall bli vred för dina ords skull och förstöra dina händers verk? Ty där drömmarna är många följer mycket fåfänglighet och många ord. Men frukta du Gud!” Pred.5:1-6

Pred. 6;

“Bättre att njuta av det man har för ögonen än att tråna efter annat. Också detta är fåfänglighet och ett jagande efter vind.” Pred. 6:9

2 Kor. 10; C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10, dagens text; Bemötande av de falska apostlarna!

“Ty även om vi lever här i världen, strider vi inte på världens sätt. De vapen vi strider med är inte svaga utan har makt inför Gud att bryta ner fästen. Ja, vi bryter ner tankebyggnader och allt högt som reser sig upp mot kunskapen om Gud. Och vi gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus och är beredda att straffa all olydnad, så snart ni har blivit fullkomligt lydiga.” 2 Kor. 10:3-6

Paulus försvarar sin apostlatjänst!

Paulus säger utan omsvep att de falska apostlarna är Satans tjänare som utför fiendens verk. Det är av den store ärkeförförare, som själv omskapar sig till en ljusets ängel, de har lärt sig sina listiga, förförelsekonster. De avslöjar sig som falska apostlar både genom sin förkunnelse av ett annat evangelium och genom att de splittrar och ödelägger Guds församling. Men att de är Satans tjänare visar sig också genom detta att de står emot Guds sanna tjänare. Gal.4:29 “Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av Anden, så är det också nu.”annan översättning; “Men likasom förr i tiden den son, som var född efter köttet, förföljde den som var född efter Anden, så är det ock nu.” Paulus vet att han är kallad av Gud, till sitt apostlaämbete, därför vet han också att dessa som söker undergräva hans ställning och hindra hans gärning, går fiendens ärenden. Motståndarnas anklagelser mot Paulus kan spåras genom hela brevet. Om man skall försöka summera dem blir det en hel lista;

1. Motståndarna anklagade Paulus för vankelmod och opålitlighet.

2. Motståndarna anklagade Paulus för att han saknade anbefallningsbrev.

3. Motståndarna anklagade Paulus för förskingrare av insamlade medel.

4. Motståndarna anklagade Paulus för bristnade vältalighet

5. Motståndarna anklagade Paulus för att han var för skarp, radikal och alldeles för frimodig i hans brev.

6. Motståndarna anklagade Paulus för att när han kom till dom var han inte så frimodig utan oansenligt framträdande. Å ena sidan för skarp, å andra sidan för mjuk, inget passade kritikerna, typiskt fienden!

7. Motståndarna anklagade Paulus för att han INTE tog emot penningmedel för sitt arbete.  Å ena sidan arbetade gratis, å andra sidan tog betalt, inget passade kritikerna, typiskt fienden!

Motståndarna kan du inte tillfredsställa, glöm det! Man talar inte samma språk, man tänker inte lika, man tillhör inte samma rike ?

Som Ni märker är det hopsamlade soper, som de anklagar Paulus för.  Falska apostlar! Vilka är då dessa motståndare och vad går deras lära ut på ?

De kom inte från Korint, utan kom utifrån. De är av judisk härkomst och de uppträder med anbefallningsbrev från ett eller annat håll. De har inte själva grundat församlingar utan tränger in på andras område och berömmer sig av andras arbete. De utnyttjar församlingen ekonomiskt, samtidigt som de uppträder synnerligen arrogant mot församlingens medlemmar. Paulus karakteriserar motståndarna som “falska apostlar” som förskapar sig till Kristi apostlar, medan de i verkligheten är Satans tjänare, förklädda till rättfärdighetens tjänare.

De förkunnar en annan Jesus, ett annat evangelium och de förmedlar ett annat slags ande. Den lära som de falska apostlarna förkunnade, var inte bara för Korint. Man kunde se spår efter dem överallt i de nybildade kristna församlingarna i mellan östern. Främmande läror hotade att tränga in i församlingarna på två fronter; dels i form av hednisk filosofi, dels i form av judiska lagreligion.

I Galaterbrevet kämpar Paulus mot infiltration från judarna. Den grekiska visheten går han emot, speciellt i 1 Korintierbrevet och Kolosserbrevet. Gnosticismen var något som ville tränga sig på de nya församlingarna. Den kristna s.k. gnosticismen nådde sin höjdpunkt under åren ca 80 – 160 e.Kr. då ett stort antal sekter skapade egna, starkt avvikande tolkningar av den kristna läran. Paulus motarbetade och befriade de kristna ifrån denna villolära med all kraft och undervisade dem den rätta tron genom Jesu försoningsverk på Golgata och inget annat.

I Kolosse hade utan tvekan en mer “esoterisk prägel” = (det var en vishet som var förbehållen de invigda och den bestod av en blandning av grekisk filosofi och orientaliska myter) Grekisk vishet blandat med judaism, hålla judiska seder vid måltiderna, hålla sabbaten, judiska högtiderna, detta ville också tränga in i Korintierförsamlingen. Judisk teologi och grekisk filosofi appellerar till vissa grupper i de nya hednakristna församlingarna.

Denna synkretism (religionsblandning) var en dödlig fara för det kristna budskapets renhet. Urkristendomens tid var alltså en ovanlig brytningstid. Inom såväl hedendomen som judendomen fanns det en mängd ideologier och partier (Kefaspartier tex.)  som bekämpade och influerade varandra.

Motivet för deras evangelieförfalskning var ekonomiskt vinning och att göra kristendomen och den kristna läran så rumsren, politisk korrekt och acceptabel som möjligt i den då kända världen.

Det som Paulus stod för evangeliets kärna och innehåll var “talet om korset” budskapet om “Kristi gudom”, “Kristi död och uppståndelse”.

Detta gillade inte de falska apostlarna, deras evangelium blev en etisk livsåskådning och deras “Jesus” var knappast mer än upphovsmannen till denna livsåskådning. Deras lära var ett slags populariserad och kristen form av fariseism och judendom. De ville bara ha den kristna läran så formulerad att den kunde betraktas som en förnuftsmässig livsåskådning och så att den inte alltför starkt bröt med andra samtida lärosystem.

De falska apostlarnas lära står i motsats till Paulus evangelium och det som är det centrala i hans budskap; Frälsning av nåd, inte genom gärningar. Frälsningen genom tro, inte genom vishet.

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 260

DAGENS TEXTER; Pred. 1, 2, 3 och 2 Kor.9

Författaren till Predikaren nämns inte vid namn men man tror att kung Salomo är författaren, och han regerade mellan 970-930 f. Kr. Predikaren behandlar själva livsgåtan, frågan om människolivets innehåll, mening och mål. Livet betraktas från två sidor, dels det liv som levs under solen, utan Gud, dels det som levs i gudsfruktan. Syftet är att visa livets fåfänglighet, tomhet utan Gud och att komma fram till att det finns bara ett liv värt att leva och det är tillsammans med den kristne Guden Jesus Kristus. Salomo som vi tror är författaren framstår under alla omständigheter ett exempel på en människa som sökte och fann den verkliga visheten. Boken visar vägen från tomheten i livet under solen till livets mening genom gudsfruktan och lydnad mot Guds bud. Läs och begrunda!

Pred. 1;

“Det som blivit gjort,
kommer att göras igen,
och det som hänt,
kommer att hända igen.
Det finns inget nytt under solen.” Pred.1:9

Strävan efter vishet är också förgängligt
“Jag, Predikaren, (Salomo ?) var kung över Israel i Jerusalem.  Jag inriktade mitt hjärta på att genom vishet begrunda och utforska allt som sker under himlen. Det är en usel möda som Gud har gett människors barn att plåga sig med. Jag såg allt som görs under solen, och se, allt är förgängligt och ett jagande efter vind.” Pred.1:12-14

Pred. 2;

Njutning och rikedom är förgängligt
“Jag sade i mitt hjärta: “Nåväl, jag vill låta dig pröva glädjen. Gör dig nu goda dagar.” Men se, också detta var förgängligt.” Pred.2:1

“Jag tänkte att jag skulle stärka min kropp med vin, medan jag gav akt på vishet”  

“Jag byggde hus åt mig, jag planterade vingårdar åt mig.”

“Jag anlade trädgårdar och parker åt mig och planterade där alla slags fruktträd.”

“Jag anlade vattendammar åt mig för att med dem vattna den skog av träd som växte upp.”

“Jag köpte slavar och slavinnor och hade tjänare som fötts i mitt hus.”

“Jag ägde mer boskap, nötkreatur och får än någon före mig i Jerusalem.”

“Jag samlade också silver och guld och skatter från kungar och länder.”

“Jag skaffade mig sångare och sångerskor och det som är mannens lust: en kvinna, ja, kvinnor.”

“Jag blev stor, ja, större än alla som före mig varit i Jerusalem.” Pred. 2:3-9

Pred. 3;

“Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? 10 Jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med. 11 Allt har han gjort skönt i sin tid. Också evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk, från begynnelsen till änden. 12 Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever. 13 Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. 14 Jag insåg att allt det Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas, och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man skall frukta honom. 15 Det som är, fanns redan förut. Det som kommer att ske, skedde också tidigare. Gud kallar på det förflutna.” Pred. 3:9-15 Läs och begrunda!

2 Kor. 9; Givmildhetens välsignelse! Detta kapitel är så bra predikan, undervisning om givande och principen om sådd och skörd. Detta kapitel är det bästa att läsa, om du ska ta upp kollekten eller offret i din församling, här säger Paulus allt vad det handlar om. Dessutom tar han en grundprincip om givandet, helt enkelt “bondvett” att om du sår får du skörd, om du inte sår får du ingen skörd. Och allt handlar om att bli “rik” för att ge till andra. Läs och begrunda!

“Det säger jag: Den som sår sparsamt skall skörda sparsamt, och den som sår rikligt skall skörda rikligt.  Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta, inte med olust eller av tvång. Ty Gud älskar en glad givare.  Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er, så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk.  Skriften säger: “Han strör ut, han ger åt de fattiga, hans rättfärdighet varar i evighet.”  Han som ger såningsmannen säd till att så och bröd till att äta, skall ge er säd och mångdubbla den och låta er rättfärdighet bära god skörd. Då blir ni rika på allt och kan vara frikostiga i allt, och det kommer att föra med sig att man tackar Gud när vi överlämnar gåvan.  Den tjänst ni utför med denna insamling bidrar inte bara till att fylla de heligas behov, utan bär också rik frukt genom deras många tacksägelser till Gud.” 2 Kor.9:6-12

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

Jonathan Cahn 3 Sept 2015 – textat till svenska Del 1

Den unika live sändningen från 3 sept 2015 med Jonathan Cahn som gäst hos Sid Roth. Senaste uppdateringen angående Herrens Shemitah, The Harbingers och vad som väntar om endast några dagar… Maranatha! www.ctvc.se

Jonathan Cahn 3 Sept 2015 – textat till svenska Del 2

Del 2 av den unika live sändningen från 3 sept 2015 med Jonathan Cahn som gäst hos Sid Roth. Senaste uppdateringen angående Herrens Shemitah, The Harbingers och vad som väntar om endast några dagar… Maranatha! Översatt och textat av Stefan Hallman www.ctvc.se

Jonathan Cahn Shemita uppdatering från 3 Sept 2015 – textat till svenska del 3 av 3

Del 3 av 3 från den unika live sändningen från 3 sept 2015 med Jonathan Cahn som gäst hos Sid Roth. Senaste uppdateringen angående Herrens Shemitah, The Harbingers och vad som väntar om endast några dagar… Maranatha! Översatt och textat av Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 259

DAGENS TEXTER; Ord. 30, 31 och 2 Kor. 8

Ord. 30;

Detta är Agurs, Jakes sons, ord och utsaga. Så talar den mannen till Itiel – till Itiel och Ukal. Vem är Agur ? Agur är Jakes son, en vis man som har författat Ordspråksboken 30. Jake betyder lydig eller from och var troligtvis en hebreisk lärare, så Agur hade verkligen något att ärva ifrån och hans lärjungar var Itiel och Ukal. Läs och begrunda!

“Det finns ett släkte som förbannar sin far
och inte välsignar sin mor,
ett släkte som är rent i egna ögon,
men som inte har tvättat bort sin smuts,
ett släkte – hur stolta är inte dess ögon
och hur fulla av högmod är inte dess blickar,
ett släkte vars tänder är svärd
och vars käkar är knivar,
så att de äter de arma ur landet
och de fattiga ur människornas krets.” Ord. 30:11-14

“Det finns tre som inte kan mättas,
fyra, som aldrig säger: “Det är nog”:
dödsriket, det ofruktsamma moderlivet,
jorden som ej kan mättas med vatten
och elden som aldrig säger: “Det är nog”. Ord. 30:15,16

“Tre ting är mig för underbara,
ja, fyra kan jag inte förstå:
örnens väg på himlen,
ormens väg över klippan,
skeppets väg mitt i havet
och mannens väg hos jungfrun.” Ord. 30:18,19

“Tre ting får jorden att skaka,
ja, fyra kan den inte uthärda:
en slav som blir kung,
en dåre som frossar i mat,
en försmådd kvinna som blir gift
och en tjänstekvinna som tränger undan sin husmor.” Ord.” 30:21-23

“Fyra finns som är små på jorden,
likväl är de visast bland de visa:
myrorna är inget starkt släkte,
men de samlar sin föda om sommaren,
klippgrävlingarna är inget kraftfullt släkte,
men i klippan bygger de sin boning,
gräshopporna har ingen kung,
men i härordning drar de alla ut,
geckoödlan kan man gripa med händerna,
ändå finns den i kungapalats.” Ord. 30:24-28

“Tre finns som skrider ståtligt fram,
ja, fyra som har en ståtlig gång:
lejonet, hjälten bland djuren
som ej viker tillbaka för någon,
en stridsrustad häst och en bock
och en kung i spetsen för sitt folk.” Ord. 30:29-31

Ord. 31;

Då kommer vi till det sista kapitlet i Ordspråksboken 31.  Detta kapitel är nog de starkaste verserna som finns i Bibeln när det gäller ett exempel på en kvinna och henne som HUSMOR. Hon är vårt stora exempel och om det är något som världen behöver idag är Jesus och Andefyllda 31:or.

Vetenskapsmännen av högsta instans för hälsa och liv säger; ”OM KVINNAN MÅDDE BRA SKULLE HÄLFTEN AV SAMHÄLLET VARIT LYCKLIGARE OCH HA ETT BÄTTRE HÄLSOTILLSTÅND”

”Martin Luther sa om sin hustru; Guds största gåva till mannen är en hustru som är from, vänlig, fruktar Gud, älska hemmet och som man kan lita på i perfekt tillförlit.” Det berättas att eftersom avlatsbreven förbjöd giftemål av munkar och nunnor, gjorde Luther tvärtemot av denna dogm = lära. Han lät alla nunnorna och munkana i klostret gifta sig och den som blev kvar var en söt, fattig flicka som var 16 år yngre än Luther och hon hette Katharina von Bora och henne tog han som sin äkta hustru 13 juni år 1525 och då var Luther 42 år och Katharina 26 år. De fick tre pojkar och tre flickor och familjelivet var en viktig del av Luthers liv. Luther angav senare att orsakerna till giftermålet var fyra; “1. Att blidka sin far, som hade önskat se Luther gift. 2. Att i handling omsätta sin lära om äktenskapet som ett Guds bud till människorna. 3. Av medlidande och ansvarskänsla inför Katharina. 4. För att förarga den katolska kyrkan.”

Vem var Salomo? Salomo var ju kung Davids andra son med Bat-Seba. Salomo var tredje kungen i Israel och regerade i hela 40 år. Och hans stora nederlag var kvinnor han hade 1000 kvinnor och detta misshagade Herren.

“Kung Salomo hade vid sidan om faraos dotter många andra utländska kvinnor som han älskade: moabitiskor, ammonitiskor, edomitiskor, sidoniskor och hetitiskor, De hörde till folk som Herren hade talat om och sagt till Israels barn: “Ni skall inte gå in till dem, och de inte till er, eftersom de kommer att förleda era hjärtan att följa deras gudar.” Till dessa höll sig Salomo och älskade dem. Han hade sjuhundra furstliga gemåler och trehundra bihustrur, och dessa kvinnor förledde hans hjärta. När Salomo blev gammal, förledde kvinnorna honom att följa andra gudar, så att hans hjärta inte förblev hängivet Herren, sin Gud, som hans fader Davids hjärta hade varit. Salomo följde efter Astarte, sidoniernas gudinna, och Milkom, ammoniternas styggelse. Salomo gjorde det som var ont i Herrens ögon och följde inte i allt efter Herren, så som hans fader David hade gjort.” 1 Kung. 11:1-6

Vem är kung Lemuel ? Den kunglige författaren till Ord. 31, som återger sin moders förmaningar. De flesta kommentatorer anser, att namnet är symboliskt, ett täcknamn för konungen Salomo själv. MEN kung Lemuel vem han nu än var skrev ner mönsterbilden på en god hustru och husmor som hans mor talat till honom om. Läs och begrunda!

Ord. 31:1 “Detta är kung Lemuels ord, det hans mor sade, när hon förmanade honom.” 

“Vad skall jag säga dig, min son,

du mitt livs son, mina löftens son?

Ge inte din kraft åt kvinnor,
styr inte din färd till dem som är kungars fördärv.
Det anstår inte kungar, Lemuel,
det anstår inte kungar att dricka vin,
ej furstar att fråga efter starka drycker,
så att de dricker och glömmer lagen
och vränger rätten för alla nödens barn.” Ord. 31:2-5

“Lovprisning av en god hustru

10En god hustru,
var finner man en sådan?
Långt mer än pärlor är hon värd.
11På henne litar hennes mans hjärta
och han saknar ingenting.
12I alla sina livsdagar
gör hon honom gott, aldrig ont.
13Omsorg har hon om ull och lin,
och hennes händer arbetar med lust.
14Hon är som en köpmans skepp,
fjärran ifrån hämtar hon sin mat.
15Medan det ännu är natt stiger hon upp
och sätter fram mat åt sitt husfolk,
åt tjänarinnorna deras bestämda del.
16Hon har planer på en åker och skaffar sig den,
av sina händers förvärv planterar hon en vingård.
17Hon fäster ivrigt upp sin klädnad
och går till verket med starka armar.
18Hon märker att hennes arbete går bra,
hennes lampa släcks inte om natten.
19Hon sträcker händerna mot spinnrocken,
och fingrarna fattar om sländan.
20För den betryckte öppnar hon sin hand,
hon räcker ut sina armar mot den fattige.
21Hon fruktar ej för sin familj när vintern kommer,
ty alla i huset är klädda i scharlakansfärgad ull.
22Täcken gör hon åt sig,
hon har kläder av finaste linne och purpur.
23Hennes man är känd i stadens portar,
där han sitter bland landets äldste.
24Linneskjortor gör hon och säljer,
köpmännen förser hon med bälten.
25Kraft och värdighet är hennes klädnad,
och hon ler mot den dag som kommer.
26Hon öppnar sin mun med vishet
och har vänlig förmaning på sin tunga.
27Hon vakar över ordningen i sitt hem
och äter ej sitt bröd i lättja.
28Hennes barn står upp och välsignar henne
och hennes man berömmer henne:
29″Många duktiga kvinnor har funnits,
men du, du överträffar dem alla.”
30Älskvärdhet kan bedra och skönhet är en vindfläkt,
men prisas skall den hustru som fruktar Herren.
31Låt henne få njuta frukten av sitt arbete
och må hennes gärningar prisa henne i portarna.” Ord.31:10-31

2 Kor. 8; B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem handlar kap. 8-9 om. Paulus befinner sig i de Macedoniska församlingarna och även om de var fattiga så var de givmilda; 8:1-5. Paulus använder detta goda exempel på givmildhet när han skriver till Korinter församlingen i kapitel 8,9. Titus, Lukas och troligtvis även Timoteus levererar brevet till Korinterförsamlingen. På grund av de falska anklagelserna mot apostel Paulus, även när det gällde insamlingarna så avstår Paulus sin rätt att ta emot pengar från Korinterna. Själva insamlingen, denna insamlingen, var ju till de fattiga i Jerusalem, det var ju inga pengar som Paulus personligen skulle ha fått, men han avstod från allt, även det han hade rätt till för omkostnader, för att bortvisa alla falska anklagelser.

Vädjan om fullbordan av insamlingen; “Just nu kommer ert överflöd att avhjälpa deras brist, för att en annan gång deras överflöd skall avhjälpa er brist. Så blir det lika för alla, som det står skrivet: “Den som samlade mycket fick ingenting över, och den som samlade lite led ingen brist.” 2 Kor.8:14,15

Dessa ord och visdom hämtade Paulus från Moses ord till Israels folk i öknen, när valkar och manna kom från himlen, läs nedan.

“Israels barn gjorde så, den ene samlade mer och den andre mindre. Men när de mätte upp det med gomermåttet, hade den som samlat mycket ingenting över, och den som samlat lite fattades det ingenting. Var och en hade samlat så mycket som han behövde till mat.” 2 Mos. 16:17,18

Anbefallning av sändebud till Korint; 8:16-24.

“Vi tackar Gud som i Titus hjärta har väckt samma hängivenhet för er. Han inte bara lyssnade till vår uppmaning, utan ivrig som han var gav han sig i väg till er av egen fri vilja. Tillsammans med honom har vi sänt den broder som får beröm i alla församlingarna för sitt arbete i evangeliets tjänst.  Och inte bara det, han är också vald av församlingarna till att följa med oss på resan med gåvan som vi har hand om, och det till Herrens ära och som bevis på vår villighet.  Så undviker vi att någon kritiserar oss för hur vi tar hand om denna frikostiga gåva. Vi är nämligen angelägna att göra det som är rätt, inte bara inför Herren utan också inför människor.  Tillsammans med dem har vi sänt ytterligare en broder. Honom har vi ofta och på många sätt prövat, och han har då visat sig vara ivrig, särskilt nu, därför att han har så stort förtroende för er.  När det gäller Titus, så är han min vän och medarbetare hos er, och vad beträffar våra andra bröder, så är de församlingarnas sändebud till Kristi ära. Ge dem nu inför församlingarna bevis på er kärlek och på att vi hade rätt, när vi berömde oss av er inför dem.”

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 258

DAGENS TEXTER; Ord. 28, 29 och 2 Kor. 7

Ord. 28;
“Ett land i uppror får många herrar,
men genom en klok och förståndig man skapas varaktig ordning.” Ord. 28:2

“En fattig herre som förtrycker de fattiga
är ett regn som förstör i stället för att ge bröd.” Ord. 28:3

“Onda människor förstår inte vad rätt är,
de som söker Herren förstår allt.” Ord. 28:5

“Den som leder de rättsinniga vilse in på en ond väg,
han faller själv i sin grop,
men de oförvitliga får det goda till arvedel.” Ord. 28:10

“När de rättfärdiga triumferar är härligheten stor,
när de ogudaktiga kommer till makten, får man leta efter människor.” Ord. 28:12

“Salig är den människa som alltid fruktar Gud,
den som förhärdar sitt hjärta faller i olycka.” Ord. 28:14

“En människa tyngd av blodskuld
blir flykting ända till sin grav,
ingen får hjälpa en sådan.” Ord. 28:17

“Den som tillrättavisar en människa
får uppskattning efteråt,
mer än den som kommer med smicker.
Den som plundrar sin far och mor och säger:
“Det är ingen synd”,
han är fördärvarens stallbroder.
Den snikne uppväcker träta,
den som litar på Herren
blir rikligen mättad.” Ord. 28:23-25

“Den som ger åt den fattige skall inget sakna,
den som blundar drabbas av mycken förbannelse.
När de ogudaktiga tar makten gömmer sig folk,
när de förgås blir de rättfärdiga många.” Ord. 28:27,28

Ord. 29;

“Den som efter mycken tillrättavisning förblir hårdnackad
kommer plötsligt att krossas och kan inte räddas.” Ord. 29:1

“Dåren släpper lös alla sina känslor,
men den vise håller dem tillbaka.” Ord.29:11

“Den kung som dömer de fattiga rätt,
hans tron skall för alltid bestå.
Ris och tillrättavisning ger vishet,
men ett ouppfostrat barn drar skam över sin mor.” Ord. 29:14, 15

“Fostra din son, så slipper du oro
och han skall ge ljuvlig glädje åt din själ.
Utan uppenbarelsen går folket vilse,
lycklig är den som tar vara på Guds undervisning.” Ord. 29:17-18

“Ser du en man som snabbt tar till orda,
det är mer hopp om dåren än om honom.” Ord. 29:20

“En argsint man ger upphov till kiv,
den hetlevrade förgår sig ofta.
En människas högmod leder till förödmjukelse,
men den ödmjuke vinner ära.” Ord. 29:22,23

“Människofruktan har med sig snaror,
men den som förtröstar på Herren blir beskyddad.” Ord. 29:25

2 Kor. 7; Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

“Då vi alltså har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från all besmittelse från kött och ande och i gudsfruktan fullborda vår helgelse.” 2 Kor.7:1 Här talar Paulus om både andlig och köttslig besmittelse. Motståndarna som hade ett annat evangelium, en annan Jesus ville besmitta Korinterna andligen och köttsligen. Våldtäkter finns och då tänker vi på sexuella våldtäkter, fruktansvärt, men det finns också andliga våldtäkter mitt i församlingarna och detta går inte bara säga FY,FY åt för det är så snarlikt det äkta att man måste vara kunnig av båda sidor för att kunna skilja på det äkta mot det oäkta. Liksom Paulus han förklarade för Korinter församlingen punkt för punkt vad som var rätt och fel, heligt och oheligt. Vi återkommer till detta!

Apostelns glädje över korintiernas ånger! Titus hade besökt Korinterförsamlingen och hade goda nyheter till Paulus som befinner sig i Macadonien, att församlingen hade omvänt sig och ville inte ha med de “falska apostlarna” att göra.

“Men nu gläder jag mig, inte därför att ni blev sorgsna utan därför att er sorg ledde till att ni ångrade er. Det var ju efter Guds vilja som ni blev bedrövade, och därför har ni inte lidit någon skada genom oss.  Ty en sorg efter Guds vilja för med sig en ånger som man inte ångrar och som leder till frälsning. Men världens sorg leder till död.  Se, just detta att ni greps av sorg efter Guds vilja, vilken hängivenhet har inte det fört med sig bland er, vilka ursäkter, vilken upprördhet, vilken fruktan, vilken längtan, vilken iver och vilken bestraffning! På allt sätt har ni visat att ni är oskyldiga i den här saken.” 2 Kor. 7:9-11 

Läs och begrunda!

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 257

DAGENS TEXTER; Ord. 25, 26, 27 och 2 Kor. 6

Ord. 25; Dessa ordspråk kapitel 25 – 29 är skrivna av Salomo, Davids son, samlade av Hiskias, Juda kungs, män.

Vem är Hiskia ? I 2 Kung.18 kan vi läsa om judakonungen Hiskia.

 “Hiskia förtröstade på Herren, Israels Gud. Ingen var honom lik bland alla Juda kungar efter honom, inte heller bland dem som varit före honom.  Han höll sig till Herren och vek inte av från honom, utan höll de bud som Herren hade givit Mose.  Herren var med honom, så att han hade framgång i allt han företog sig.” 2 Kung.18:5-7

“Låt inte din fot komma för ofta i din väns hus,
så att han tröttnar på dig och får motvilja mot dig.” Ord. 25:17

“Om din fiende är hungrig, ge honom att äta,
om han är törstig, ge honom att dricka.
Då samlar du glödande kol på hans huvud,
och Herren skall belöna dig.” Ord. 25:21,22

“Bättre bo i en vrå på taket
än dela huset med en grälsjuk kvinna.” Ord. 25:24

“Som en nerbruten stad utan murar
är den man som inte kan styra sitt sinne.”Ord.25:28

Ord. 26;
“Svara inte dåren efter hans oförnuft,
så att du inte själv blir honom lik.” Ord. 26:4

“Dörren vänder sig på sina gångjärn,
den late vänder sig i sin säng.
Den late sticker handen i skålen
men ids ej föra den tillbaka till munnen.
Den late tycker sig vara visare
än sju som ger förståndiga svar.”Ord. 26:14-16

“Som kol krävs för glöd och ved för eld,
så underblåses kiv av en trätgirig man.” Ord. 26:21

“Den som är hatisk förställer sitt tal,
i sitt hjärta bär han på svek.
Även om han gör sin röst behaglig, tro honom inte,
sjufaldig vidrighet finns i hans hjärta.
Hatet kan döljas med list,
men hans ondska blir uppenbar i församlingen.
Den som gräver en grop faller själv däri,
den som vältrar undan en sten får den över sig.
En falsk tunga hatar dem som skadas av den,
en smickrande mun vållar fördärv.” Ord. 26:24-28

Ord. 27;
“Låt någon annan berömma dig och inte din egen mun,
en främmande och inte dina egna läppar.” Ord. 27:2

“Ständigt takdropp en regnig dag
och grälsjuk kvinna är lika illa.” Ord.27:15

“Järn skärper järn,
den ena människan den andra.” Ord.27:17

“Silvret prövas i degeln och guldet i smältugnen,
och mannen genom sitt rykte.” Ord. 27:21

2 Kor. 6; Guds tjänare i allt; 6:1-10 och Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16 är dagens texter. Det var en grupp agitatorer, vilket intog en fientlig hållning till Paulus. Formellt var de kristna och kom från församlingen i Jerusalem, varifrån de hade fått anbefallningsbrev. Följaktligen blev de gott mottagna, när de nu under sina resor även besökte korintierförsamlngen. De gick under namnet apostlar utan att de därmed tillhörde apostlakolleget, det är dessa sändebud som Paulus avser i sitt sarkastiska uttryck ”dessa övermåttan höga apostlar”. Dessa män var judaister och fariseiska kristna, som följde efter Paulus överallt, där han grundlagt kristna församlingar. De representerade en motmission mot hans fria evangelium, i det att de hävdade, att hedningarna först måste ställa sig under Mose lag, bl.a. genom att låta omskära sig, innan de kunde bli rättrogna kristna. I Korint vågade de inte lägga fram sin egentliga syn, utan de nöjde sig med att tills vidare undergräva Paulus auktoritet genom att angripa och misstänkliggöra hans person. De beskyllde Paulus för lättsinne, opålitlighet, feghet, kraftlöst uppträdande och till och med att Paulus hade förfalskat Guds Ord. Även om det inte klarts utsägs att flertalet bland de kristna i Korint slöt upp om dessa män, framgår det dock att församlingen lånade dem ett öra och att faran var stor för att den skulle komma in på en avväg. Frälsningen och nyskapelsen i Kristus kunde ersättas med en etik utan Kristus, moralisk livsföring utan nytt liv. Innan det var för sent, ville därför Paulus av all kraft ta upp kampen mot dessa agitatorer. De måste stämplas som det de egentligen var; “falska apostlar”, orediga arbetare som förskapa sig till Kristi apostlar. Härvid blir Paulus tvungen att rättfärdiga sig själv inför de många orättfärdiga beskyllningarna. Detta självförsvar går genom hela brevet och bildar dess huvudinnehåll både i första och andra delen av brevet. Särskilt i brevets tredje huvuddel tar Paulus punkt för punkt upp kampen mot motståndarna. Här tvingas han även till självberömmelse. Han legitimerar sig som en sann Kristi apostel, inte genom något mänskligt anbefallningsbrev, utan genom de lidande som han har utstått för Kristi skull. Han är en äkta hebre´, en äkta israelit, en äkta avkomling till Abraham. Han har haft syner och uppenbarelser från Herren, ja han har varit uppryckt ända till tredje himmelen (paradiset) och hans förkunnelse har varit ledsagad av tecken och under och kraftgärningar. Om de judaistiska agitatorerna lyckas att rubba apostelns auktoritet, undergräver de samtidigt den andliga grundval, som korintiernas kristenliv är uppbyggt på. Detta måste till varje pris förhindras. De representerade en motmission mot hans fria evangelium, i det att de hävdade, att hedningarna först måste ställa sig under Mose lag, bl.a. genom att låta omskära sig, innan de kunde bli rättrogna kristna och det var ju inte sant. Idag är frälsningens dag säger Paulus till var och en som tror. Därefter kommer ett helgat och avskilt liv från otukten och det orena, som tex. att sällskapa och gifta sig med en ofrälst. Vad kan väl rättfärdighet ha med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar (Satan) komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Läs och begrunda!

Paulus skriver till Korintierförsamlingen följande;

Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta. Han säger ju:

“Jag bönhör dig i rätt tid, och jag hjälper dig på frälsningens dag.” Se, nu är den rätta tiden, nu är frälsningens dag.”

Prövningen och glädjen i tjänsten

Vi vill inte på något sätt väcka anstöt, för att vår tjänst inte skall smutskastas. Nej, under alla förhållanden vill vi visa att vi är Guds tjänare, med stor uthållighet, under lidanden, nöd och ångest,  under hugg och slag, under fångenskap och upplopp, under arbete, nattvak och svält, i renhet och insikt, i tålamod och godhet, i den helige Ande, med uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i både höger och vänster hand, under ära och vanära, med dåligt rykte och gott rykte. Man kallar oss villolärare, men vi talar sanning. Vi är misskända men ändå erkända, vi är döende men lever, vi är tuktade men inte till döds,  vi är bedrövade men alltid glada, vi är fattiga men gör många rika, vi är utblottade på allt men äger allt.

Vi talar helt öppet till er, korintier. Våra hjärtan är vidöppna.  Hos oss har ni det inte trångt, men hos er är det trångt. Gör som vi! Jag talar som till barn. Vidga också ni era hjärtan.

Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker?  Hur kan Kristus och Beliar (Satan) komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror?  Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?

Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: “Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk.”

Därför säger Herren: “Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er,” “och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.” 2 Kor. 6.

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 256

SCHEMITAH VECKAN! 9/11 VECKAN! SE VÅRA LIVE SÄNDNINGAR FRÅN JONATHAN CAHN TEXTAT OCH ÖVERSATT AV STEFAN HALLMAN I TRE DELAR PÅ VÅR HEMSIDA www.ctvc.se VAR PÅ ER VAKT DENNA VECKAN OCH KOMMANDE VECKA FÖR SJÄLVMORDSBOMBARE, BÖRSKRACHER OCH NATURKATASTROFER, FÖR ALLMÄNT KAOS I SVERIGE. KÄRA SYSKON OCH VÄNNER TA VARNING! DU HAR VÄL DIN SAK KLAR NÄR DET FRÄLSNINGEN I JESUS KRISTUS ? BARA I JESUS KAN DU VARA TRYGG VAD SOM ÄN HÄNDER! JESUS SÄGER; ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: ”Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”Joh.11:25-2

DAGENS TEXTER; Ord. 23, 24 och 2 Kor. 5

Ord. 23;

“När du sitter till bords med en furste,
besinna då vem du har framför dig.
Sätt kniven mot din strupe
om du är alltför hungrig.” Ord. 23:1,2
“Ät inte den missunnsammes bröd
var ej lysten efter hans läckerheter,
för han handlar efter sina själviska beräkningar.
“Ät och drick” säger han till dig,
men menar det ej.” Ord. 23:6,7

“Tala inte för en dåres öron,
han föraktar dina kloka ord.
Flytta inte en gammal gränssten
och gör inte intrång på de faderlösas åkrar.” Ord. 23:9,10
“Låt inte pojken vara utan fostran,
slår du honom med riset skall han inte dö.
När du slår honom med riset
räddar du hans själ från dödsriket.” Ord. 23:13,14
“Umgås inte med drinkare
eller med dem som frossar i mat.
Ty drinkare och frossare blir fattiga,
och sömnaktighet ger trasiga kläder.
Lyssna till din far som har fött dig
och förakta inte din mor när hon blir gammal.” Ord. 23:20-22

TALA OM BAKFYLLA OCH KNARK HALLUCINATIONER, DET BESKRIVER ORDSPRÅKSBOKEN I DITALJ, NEDAN! 

“Vem ropar “ack”, vem ropar “ve”?
Vem vållar kiv, vem klagar?
Vem har sår utan orsak?
Vem har dimmiga ögon?
De som stannar länge vid vinet,
de som går för att pröva kryddat vin.
Se inte på vinet att det är så rött,
att det ger sådan glans i bägaren
och rinner ner så lätt.
Till slut biter det som en orm,
och stinger som en giftorm.
Dina ögon får då se konstiga syner,
och ditt hjärta talar galenskaper.
Du blir lik en som ligger mitt ute på havet
eller svävar i toppen av en mast.
“De slår mig, men det gör inte ont,
de ger mig stryk, men jag känner inget.
När skall jag vakna,
så att jag kan få tag i mer?” Ord. 23:29-35

ALKOHOL OCH ALLA TYPER AV DROGER, FLY FRÅN ALLT SÅDANT DET GER DIG BARA ETT HELVETE PÅ JORDEN OCH DESSUTOM ETT HELVETE I ALL EVIGHET!

Ord. 24;
“Genom vishet byggs huset,
genom förstånd hålls det vid makt.” Ord. 24:3

“Genom skicklig ledning kan du föra krig,
många goda rådgivare ger seger.” Ord. 24:6

“Låter du modet falla i nödens stund,
då blir din kraft ringa.” Ord. 24:10

“Ty den rättfärdige kan falla sju gånger och resa sig igen,
men de ogudaktiga stupar när olyckan kommer.” Ord. 24:16

“Min son, frukta Herren
och kungen, ge dig inte i lag med upprorsmän.” Ord. 24:21

“Fullgör ditt arbete på marken,
gör allting klart åt dig på åkern.
Sedan kan du bygga dig ett hus.” Ord. 24:27

“Sov ännu något, slumra lite till,
lägg ännu en tid armarna i kors för att vila,
så kommer fattigdomen över dig som en lösdrivare
och armodet som en väpnad man.” Ord. 24:33.34

2 Kor. 5; Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10 och Försoningens ämbete; 5:11-21 handlar dagens texter om. 2:a Korintierbrevet skrevs i Macedonien under Paulus resa från Efesus till Korint, sannolikt i staden Fillipi på hösten 57 e. Kr. Detta var delvis ett försvarsbrev mot falska anklagelser. Emellertid hade en ny komplikation inträffat. Det var en grupp agitatorer, vilket intog en fientlig hållning till Paulus. Formellt var de kristna och kom från församlingen i Jerusalem, varifrån de hade fått anbefallningsbrev. Följaktligen blev de gott mottagna, när de nu under sina resor även besökte korintierförsamlngen. De gick under namnet apostlar utan att de därmed tillhörde apostlakolleget, det är dessa sändebud som Paulus avser i sitt sarkastiska uttryck “dessa övermåttan höga apostlar”. Dessa män var judaister och fariseiska kristna, som följde efter Paulus överallt, där han grundlagt kristna församlingar. De representerade en motmission mot hans fria evangelium, i det att de hävdade, att hedningarna först måste ställa sig under Mose lag, bl.a. genom att låta oskära sig, innan de kunde bli rättrogna kristna. I Korint vågade de inte lägga fram sin egentliga syn, utan de nöjde sig med att tills vidare undergräva Paulus auktoritet genom att angripa och misstänkliggöra hans person. De beskyllde Paulus för lättsinne, opålitlighet, feghet, kraftlöst uppträdande och till och med att Paulus hade förfalskat Guds Ord.

Paulus besvarar anklagelserna med undervisning och visdom. Anden har vi fått som en handpenning att vi tillhör himlen och Paulus vill hävda att frukta Gud och ge honom äran att det är ett inre verk som han gör i oss som naturligtvis återspeglar det yttre livet som “KRISTUSBREV” i världen. Nu lever inte längre jag men Kristus lever i mig och genom mig, all ära till Jesus.

” Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit. Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord. Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.” 2 Kor.5:17-21

PAULUS ANDRA BREV TILL KORINTIERNA.

Inledning; Hälsningar och tacksägelse; 1:1-11

A. Apostlaämbetet; 1:12 – 7:16.

1. Apostlarnas ansvar; 1:12-2:17

Värdig vandel; 1:12-24

Omsorg om syndare; 2:1-11

Kristi vällukt; 2:12-17

2. Apostlarnas härlighet; Kap. 3-7

Tjänst åt ett nytt förbund; kap.3

Frimodighet i tjänsten; 4:1-5:10

Försoningens ämbete; 5:11-21

Guds tjänare i allt; 6:1-10

Församlingens förhållande till aposteln; 6:11-7:16

B. Insamlingen till de kristna i Jerusalem; kap. 8-9.

De macedoniska församlingarnas givmildhet; 8:1-5

Vädjan om fullbordan av insamlingen; 8:6-15

Anbefallning av sändebud; 8:16-9:5

Givmildhetens välsignelse; 9:6-15

C. Paulus apostoliska myndighet; 10:1-13:10

Bemötande av de falska apostlarna; kap.10

Påtvungen självberömmelse; 11:1-12:10

Det rätta apostlaämbetets verkningar; 12:11-13:10

Avslutning; Förmaning, hälsningar och välsignelse; 13:11-13.

Maria Hallman