Välkommen till CTVC.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 192

STEFAN & MARIA HALLMAN OCH DAVID HALLMAN PREDIKAR OCH SJUNGER I SÄVSJÖ OCH ÄLMHULT KOMMANDE HELG! VÄLKOMNA!

SOLHAGA SÄVSJÖ, LÖRDAG DEN 11 juli kl.19 OCH SÖNDAG DEN 12 juli kl.10, INFO 070 22 38 7 38

CITYKYRKAN ÄLMHULT SÖNDAGEN DEN 12 juli kl. 18.00, INFO 070 22 38 7 38 ÅTER IGEN VÄLKOMNA!

DAGENS TEXTER; Ps. 4, 5, 6 och Apg. 16:16-40

Ps. 4; En Psalm av kung David, en förtröstansfull aftonbön i nöden. Läs och begrunda! Ta med dig ett par verser lite extra;

“Grips ni av vrede, så synda inte!” Ps.4:5 Det betyder att Du kan få bli arg, känna vrede mot synden, det orättfärdiga, men att inte ta din vrede till nästa nivå och synda.

Se noga till hur ni lever

“Lägg därför bort lögnen och tala sanning med varandra, vi är ju varandras lemmar. “Grips ni av vrede, så synda inte.” Låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Tjuven skall sluta stjäla och i stället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Låt inget oanständigt tal komma över era läppar, tala bara det som är gott och blir till välsignelse där sådan behövs, så att det blir till glädje för dem som hör på. Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede, allt skrikande och smädande och all annan ondska. 32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.” Ef.4:25-32

“I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.”Ps.4:9

Sömnlöshet är en plåga och det är väldigt vanligt i vårt samhälle idag. Folk stressar ihjäl sig! Över två tredjedelar lider av tillfällig sömnlöshet och hos 4-10 % av den vuxna befolkningen är det fråga om ett långvarigt symtom.

Statistiska Centralbyrån har frågat oss svenskar om vår sömn i många år. Under hela åttiotalet låg sömnbesvären stabilt för både män och kvinnor, men någonstans runt 1993 så påbörjades en ökning som har lett till att vi nära nog har en dubblering av antalet sömnstörda. Tittar man på statistiken i detalj så kan man se att i vissa grupper, t.ex. unga kvinnor, är ökningen ännu kraftigare.

Men för Dig som är frälst och tror på Jesus och tro på bönens makt, Du kan be ut denna Psalmvers som ett löfte från Herren att natt sömnen tillhör dig och du kan sova i trygghet dessutom. VI TAR AUKTORITET ÖVER SÖMNLÖSHETEN I JESUS NAMN OCH BEFRIA DIG NU!

“I frid kan jag lägga mig ner och sova, ty du, Herre, du låter mig bo i trygghet.”Ps.4:9

Ps. 5; En psalm av kung David, morgonbön under förföljelse.

“Ty du, Herre, välsignar den rättfärdige, du omger honom med nåd som med en sköld.” Ps. 5:13 Läs och begrunda!

Ps. 6; En psalm av David, hans bön och bönhörelse i djup nöd.

“Alla mina fiender kommer på skam och blir mycket förskräckta, plötsligt viker de tillbaka med skam.” Ps.6:11

Apg. 16:16-40; Paulus och Silas i fängelset. Paulus Missionsresor varvades av mirakler och förföljelse. Det gör det än idag, om du menar allvar och vill predika evangeliet förbered dig på motstånd, det är en del av tjänsten, MOTSTÅND! Paulus och Silas möter en kvinna med en “spådomsande” Lägg märke till anden i henne skrek ut “sanningen” om Paulus Läs; “Hon följde efter Paulus och oss andra och skrek: “De här männen är den högste gudens tjänare, och de förkunnar för er en väg till frälsning.” Apg.16:17 Det var ju sant, det låter ju bra, men Paulus hade urskiljningens, andebedömningens gåva och när han fått nog av hennes skrikande; Befallde han spådomsanden lämna henne i Jesu namn och i samma ögonblick for den ut. Spådomsandens ursprung var PythonOrm, Drake som vaktade oraklet i Delfi och som blev dödad av guden Apollo. Den som hade denna python ande i sig, i magen, talade som en buktalare, och andemakten visste mycket väl vem Paulus var. Det är bäst att inte leka med dessa krafter, du måste veta vad du gör, annars kan det gå som för Skevas söner, de måste fly nakna och blodiga bort från andemakten. Läs nedan;

“Några kringvandrande judiska andeutdrivare tog sig också för att uttala Herren Jesu namn över dem som hade onda andar. De sade: “Jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar.” Det var sju söner till en viss Skevas, en judisk överstepräst, som gjorde så.  Men den onde anden svarade dem: “Jesus känner jag till, och vem Paulus är vet jag, men vilka är ni?” Och mannen som hade den onde anden kastade sig över dem, övermannade alla och misshandlade dem så svårt att de måste fly ut ur huset, nakna och blodiga.” Apg. 19:13-16

Paulus hade auktoriteten från Gud och var utsänd från församlingen och apostlarna för att just utföra dessa gärningar. Kvinnan blev fri, men för detta fick de betala ett högt pris, de piskades och sattes i fängelset. I fängelset sjöng Paulus och Silas lovsånger och det medförde att fängelsets grundvalar skakades och bojorna föll av alla dörrar öppnades. Inte nog med att de befriades av Herren Gud själv. Paulus och Silas fick vittna för fångvaktaren och han och hans familj tog emot Jesus Kristus och döptes omedelbart. Därefter ville de bara att Paulus och Silas skulle bara smyga ut bakvägen, men det satte Paulus och Silas stopp för, RÄTT SKA VARA RÄTT de sa följande; Läs nedan

“Men Paulus sade till dem: “De har låtit piska oss offentligt, utan dom och rannsakan, fast vi är romerska medborgare, och de har kastat oss i fängelse. Och nu vill de låta oss gå i hemlighet. Å nej, de får själva komma och föra ut oss.” Rättstjänarna framförde detta till domarna. När dessa fick höra att de var romerska medborgare blev de förskräckta.  De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden.  När Paulus och Silas hade kommit ut ur fängelset gick de hem till Lydia. Där träffade de bröderna och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan for de vidare.”Apg. 16:37-40

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 191

STEFAN & MARIA HALLMAN OCH DAVID HALLMAN PREDIKAR OCH SJUNGER I SÄVSJÖ OCH ÄLMHULT KOMMANDE HELG! VÄLKOMNA!

SOLHAGA SÄVSJÖ, LÖRDAG DEN 11 juli kl.19 OCH SÖNDAG DEN 12 juli kl.10, INFO 070 22 38 7 38

CITYKYRKAN ÄLMHULT SÖNDAGEN DEN 12 juli kl. 18.00, INFO 070 22 38 7 38 ÅTER IGEN VÄLKOMNA!

DAGENS TEXTER; Ps. 1, 2, 3 och Apg.16:1-15

De 150 psalmerna har skapats under nära tusen år, innan de till slut, kanske genom Esra på 400-talet f. Kr. komponerades ihop i fem böcker; Kap. 1-41, Kap.42-72, Kap. 73-89, Kap.90-106 och Kap. 107-150. Författarna är många. Sjuttiotre psalmer tillskrivs David, tolv Asaf, tolv Koras söner, två Salomo, en Heman, en Etan och en Mose. De övriga är anonyma. Psalmerna kan indelas i lovprisningspsalmer och tacksägelsepsalmer, andra som klaga psalmer, botpsalmer och bönepsalmer samt läropsalmer. I alla dessa grupper av psalmer finns många messianska psalmer. Den hebreiska poesin i psalmerna är mångfacetterade, ofta uppbyggd utifrån olika slags parallellismer där det ena ledets tankegång förs vidare i någon form till nästa led.

Ps. 1; De rättfärdigas lycka! Jag älskar denna första psalm, tänk så många av oss som citerat denna vers; Och om vi inte gå syndarnas väg utan väljer Herrens väg och mediterar på Guds Ord dag och natt, då lyckas allt vi företager oss, så enkelt livet kan vara och vad komplicerat det kan bli när vi gå vår egen väg. Läs och begrunda!

“Utan har sin glädje i Herrens undervisning
och begrundar hans ord dag och natt.
Han är som ett träd,
planterat vid vattenbäckar,
vilket bär sin frukt i rätt tid
och vars blad inte vissnar.
Allt vad han gör lyckas väl.” Ps. 1:2.3

Ps. 2; Guds Son och hans motståndare! I Psalmen två, finns ett välkänt bibelord som många har citerat Ps. 2:8″Begär av mig, så skall jag ge dig hednafolken till arvedel och hela jorden till egendom.”Läs och begrunda!

Ps. 3; Bön om hjälp mot fiender. En psalm av kung David när han flydde för sin son Absalom. Absalom var falsk och trolös mot sin fader David. Absaloms håg stod till tronen och på olika sätt sökte han nå sitt mål; att störta fadern och själv ta makten. Absalom är en tragisk gestalt och historien om att ta tronen från sin far, misslyckas men genom mycket smärta på båda sidor. Kommer tillbaka till Absalom vid ett annat tillfälle. Läs nu Psalmen 3 och begrunda Davids flykt….

Apg. 16:1-15; Andra Missionsresan år 49-51 e, Kr. Apg. 15:36 – Apg. 18:22, ganska lång resa och mycket innehållsrikt. Som vi vet redan att i början av andra misssionsresan delade Paulus och Barnabas sig åt p.g.a. en enda oenighet. Barnabas och Johannes var ju kusiner, detta spelade nog roll, när Barnabas tyckte att Paulus kunde ge honom en ny chans. Men de delade på sig och gick och vart sitt håll. Paulus utvalde Silas som följde honom till församlingarna i Syrien och Mindre Asien. I Lystra förenade sig Timoteus med dem. Under den helige Andes ledning kom Paulus och hans följeslagare via Frygien och Galatien till Troas. I Troas har också Lukas slutit sig till dem, kanske tidigare ? Här i Troas har Paulus en nattlig syn som ledde honom och hans sällskap över till Macedonien. Här besökte de Fillipi, Tessalonika och Berea, där nya församlingar grundades trots motstånd. I DAGENS TEXT slutar vi i Fillipi. Fillipi var den ledande staden i denna del av Makedonien. Fillipi var en militärkoloni alltså en romersk koloni. Detta menades att det var ett område som upplåtits som boplats för romare som fått särskilda privilegier. Ett större antal romerska soldater och officerare hade avslutat sin militärtjänst och slagit sig ner här med sina familjer. Det står inte talas om att Paulus besökte denna koloni och vittnade för dem om Jesus ? men det skulle förvåna mig om han inte gjorde det…Men vi vet däremot att på sabbaten gick de ut från massorna genom stadsporten och mötte där en kvinna som hette LYDIA; hon har Nr. 138 av 153 namngivna kvinnor i hela Bibeln. Det är nästan en parallell med församlingstjänaren Fillipus går ut på en enskild väg och möter “EN” den etiopiske hovmannen, som tar emot frälsningen och blir döpt. Apg.8 Här i Apg. 16 möter Paulus och hans följeslagare  “EN” kvinna som blir frälst och hela hennes familj blir frälsta och döpta till Kristus.

LYDIA var den första icke-jude, europeé som omvände sig genom Paulus förkunnelse. Hon hade ett eget företag, hon var återförsäljare av putpurfärgade tyger från Tyatira. Purpurtygerna var väldigt dyra p.g.a. tillverkningen av purpurfärgen, det var LYX tyger och det var bara de rika som kunde köpa tyger från Lydia. Tyatira var berömt för sin purpurtillverkning. Lydia var alltså bosatt i Fillipi och troligtvis var hennes firma framgångsrik, för hon hade eget hus i Fillipi och Paulus och hans följeslagare fick bo hos henne. Företagsam kvinna som fruktade Gud och tog emot frälsningen.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 190

STEFAN & MARIA HALLMAN OCH DAVID HALLMAN PREDIKAR OCH SJUNGER I SÄVSJÖ OCH ÄLMHULT KOMMANDE HELG! VÄLKOMNA!

SOLHAGA SÄVSJÖ, LÖRDAG DEN 11 juli kl.19 OCH SÖNDAG DEN 12 juli kl.10, INFO 070 22 38 7 38

CITYKYRKAN ÄLMHULT SÖNDAGEN DEN 12 juli kl. 18.00, INFO 070 22 38 7 38 ÅTER IGEN VÄLKOMNA!

DAGENS TEXTER; Job. 40, 41, 42 och Apg.15:22-41

Job 40; Herrens andra tal till Job. Och här står det att Herren talade till Job i STORMVINDEN. I 1 Kung. 19:11,12 står det, när   Herren talade till Elia att Han INTE var i STORMEN, men i den stilla susningen. Ibland sa Herren, TA TILLSPILLOGIVET, och ibland sa Herren; TA TILLSPILLOGIVET. Herren Gud gör vad han vill. Herren tog och Herren gav, prisat vare Herrens namn! Har Han inte rätt att välja vilken situation som passar för vart och ett tillfälle ? Varifrån ska min hjälp komma ? Jo, från Herren som har skapat Himmel och Jord!

Herren sade till ELIA : “Gå ut och ställ dig på berget inför Herren.” Och se, Herren gick fram där, och en stor stark storm, som ryckte loss berg och bröt sönder klippor, gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom en jordbävning. Men Herren var inte i jordbävningen. Efter jordbävningen kom en eld. Men Herren var inte i elden. Efter elden hördes ljudet av en svag susning.” 1 Kung. 19:11,12

Job 41; Herren fortsätter att tala till Job. Det som förvånar mig och som jag tycker är det stora i det hela och det är att det är en väldigt vardagligt resonemang mellan en människa och Gud själv. Herren Gud kunde ju bara struntat i Job, en människa….vad är det ? Men här låter Herren visa att Han är intresserad av varje människa som söker honom av hela sitt hjärta. Och Herren lägger inte locket på och flyr utan Han låter Job få tala ut och bemöter alla hans funderingar. NÄR DU LÄSER GUDS ORD, BIBELN SOM DU HAR I HANDEN, SÅ MÖTER DU JOBS GUD. ALLA DINA FUNDERINGAR OCH FRÅGOR FÅR DU STÄLLA OCH GUDS ORD, BIBELN GER DIG SVAR PÅ ALLA FRÅGOR DU NÅGONSIN HAFT OCH KOMMER ATT STÄLLA. ORDET BLEV KÖTT OCH BODDE BLAND OSS. Joh.1:14 Skrift förklara Skrift! Bibeln har två stora huvuddelar; Gamla Testamentet och Nya Testamentet. G.T. är givet genom Mose och profeterna, N.T. genom Kristus och apostlarna. G.T. var givet åt Israel, N.T. åt det nya förbundets gudsfolk. Men hela Bibeln är vår heliga bok – NYA TESTAMENTET ÄR FÖVARAT I DET GAMLA, OCH GAMLA TESTAMENTET ÄR FÖRKLARAT I DET NYA.

Job 42; OCH NU KOMMER VI TILL DET SISTA KAPITLET I JOBS BOK. Nu ska alla frågor få sitt svar!

Job boks tema är; “VARFÖR DRABBAS DEN GUDFRUKTIGE AV LIDANDE ?” “Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.” Jak.5:11

“VARFÖR DRABBAS DEN GUDFRUKTIGE AV LIDANDE ?” Hebreerbrevet får svara på den frågan, Läs och begrunda!

“Ty den Herren älskar tuktar han, och han agar var son
som han har kär. “Det är till er fostran som ni får utstå lidande. Gud handlar med er som med söner. Och var finns väl en son som inte tuktas av sin far? Om ni inte får en sådan fostran som alla andra, då är ni oäkta barn och inte riktiga söner. Vi hade våra jordiska fäder som tuktade oss, och vi hade respekt för dem. Skulle vi då inte så mycket mer underordna oss andarnas Fader så att vi får leva?  Våra fäder tuktade oss ju bara en kort tid efter bästa förstånd, men Gud gör det till vårt verkliga bästa, för att vi skall få del av hans helighet.  För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt.” Heb.12:6-12

Det är klart att Herren tillåter prövningar vår väg, för att vi ska växa till i Anden och bli mogna kristna. Guds församling liknar  idag, vuxna män i barnvagnar som sprattlar med benen utanför, körda av överandliga kvinnor. Innan Jesus kommer tillbaka vill han ställa tillrätta och göra BRUDEN, “FÖRSAMLINGEN” klar för LAMMETS BRÖLLOP!

Job svarar Herren i kapitel 42:1-17

“Jag vet att du förmår allt, inget som du beslutar är omöjligt för dig. Vem är den som döljer ditt råd utan förstånd? Jag har ju ordat om vad jag ej begrep,om sådant som var för underbart för mig och som jag ej förstod. Lyssna nu, så vill jag tala. Jag vill fråga dig, och du må ge mig kunskap. Förut hade jag hört talas om dig,
men nu har jag sett dig med egna ögon.”

Job säger med andra ord; Job kände inte Herren personligen utan hade bara hört talas om honom, men nu genom prövningen har Job lärt känna Herren på djupet.

“Därför tar jag tillbaka allt och ångrar mig i stoft och aska.”

Här ser vi att Job omvänder sig och ber om förlåtelse för allt som han sagt om Herren i sin okunskap.
“Herren tillrättavisar Jobs vänner
Sedan Herren hade talat dessa ord till Job, sade Herren till Elifas från Teman: “Min vrede är upptänd mot dig och dina båda vänner, ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort. Tag er därför nu sju tjurar och sju baggar och gå till min tjänare Job och offra dem som brännoffer för er, och min tjänare Job skall be för er. Jag skall visa nåd mot honom och inte göra mot er som er dårskap har förtjänat. Ty ni har inte talat om mig vad som är rätt, så som min tjänare Job har gjort.” Elifas från Teman, Bildad från Sua och Sofar från Naama gick då och gjorde som Herren hade sagt till dem. Och Herren bönhörde Job.

När nu Job omvänder sig för sin okunskap, tar Herren hand om hans vänner. Herren tillrättavisar vännerna och säger att de ska ödmjuka sig och gå till Job och Job ska be för dem och det gör de.

“Herren välsignar Job
Och Herren gjorde slut på Jobs olycka när denne bad för sina vänner. Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut hade haft.  Alla hans bröder och systrar och alla han förut hade känt kom till honom, och de höll måltid med honom i hans hem. De uppmuntrade och tröstade honom för allt det onda som Herren hade låtit komma över honom. Och var och en gav honom ett stycke silver och en guldring.”

Och Herren gjorde slut på Jobs olycka, som han låtit komma över Job. Och Herren gav Job dubbelt upp mot vad han förut haft.
“Och Herren välsignade slutet av Jobs liv mer än början. Han fick 14 000 får, 6 000 kameler, 1 000 par oxar och 1 000 åsninnor.  Han fick också sju söner och tre döttrar. Den första dottern kallade han Jemima, den andra Kesia och den tredje Keren-Happuk. I hela landet fanns inte så vackra kvinnor som Jobs döttrar. Och deras far gav dem arvedel bland deras bröder.

Efter prövningen välsignade Herren dubbelt upp, alla dessa boskap han fick och alla dessa barn, vackra döttrar. Nr. 118 JEMIMA ; Job.42:14, Nr. 119 KESIA; Job.42:14 och Nr.120 KEREN-HAPPUK; Job.42:14. Jag undrar vad hette Jobs hustru ?Var det samma hustru som födde de sista barnen som de första ?Eller blev den första hustrun utbytt på grund av att hon sa till Job;

“Då sade hans hustru till honom: “Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö.” Men han svarade henne: “Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?” Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.” Apg.2:9,10

“Därefter levde Job etthundrafyrtio år och fick se sina barn och barnbarn i fyra led. Sedan dog Job, gammal och mätt på att leva.”

SLUTET GOTT ALLTING GOTT!

Apg. 15:22-41; Brev från församlingen i Jerusalem. Apostlarna, de äldste och hela församlingen beslöt att de skulle utse några män som skulle följa med Paulus och Barnabus tillbaka till Antiokia, och de skulle ha med sig en skrivelse till församlingarna där omkring. Skrivelsen innehöll; Den helige Ande och Vi har beslutat att inte lägga på några andra bördor än dessa fyra; 1. Ni ska avhålla er från kött som offrats åt avgudar. 2. Inte äta blod. 3. Inte äta kött från kvävda djur. 4. Inte otukta Er (all typ av sex utanför äktenskap)

Paulus och Barnabas hade varit på sin första Missionsresa. Nu hade alltså en inre konflikt uppstod och det var att en del i den kristna gruppen som var judar tyckte att hedningarna som blev frälsta skulle omskäras enligt Mose lag, på grund av detta blev det oro i gruppen, men nu var detta utrett. Apostlarna hade beslutat tillsammans med den helige Ande att de kristna hedningarna behöver inte omskäras. Och den hänryckning som Petrus var med om när himlen öppnade sig och ett lakan med olika djur kom ner och rösten sa; SLAKTA OCH ÄT, låg ju också till grund för allt detta. Hedningarna kan bli frälsta och de behöver inte omskäras. FÄRDIGT MED DET!

Nu är Paulus och Barnabas färdig för sin ANDRA MISSIONSRESA från Antiokia. Men här uppstod en mindre konflikt mellan dem så pass att de bestämde sig att gå åt var sitt håll. Konflikten handlade om att; Barnabas ville ha med Johannes Markus igen, men då menade Paulus, NEJ han gav upp mitt i vår första resa och vände om till Jerusalem, han går det inte att lita på ? Konflikten blev så skarp att Paulus tog med sig Silas och reste åt Syrien och Cilicien. Barnabas och Johannes Markus åkte till CYPERN.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 189

STEFAN & MARIA HALLMAN OCH DAVID HALLMAN PREDIKAR OCH SJUNGER I SÄVSJÖ OCH ÄLMHULT KOMMANDE HELG! VÄLKOMNA!

SOLHAGA SÄVSJÖ, LÖRDAG DEN 11 juli kl.19 OCH SÖNDAG DEN 12 juli kl.10, INFO 070 22 38 7 38

CITYKYRKAN ÄLMHULT SÖNDAGEN DEN 12 juli kl. 18.00, INFO 070 22 38 7 38 ÅTER IGEN VÄLKOMNA!

DAGENS TEXTER; Job 38, 39 och Apg. 15:1-21

Job 38 och Job. 39; Herren svarar Job i Kapitel 38- 39:35. Herren talar allvar med Job. Herren tar ut honom på en resa att tänka större än bara lilla “JAG” Vi är snabba att kritisera Herrens Tjänare som har många anställda och mycket att stå i. Vi vet inte vad de går igenom, vi går inte i deras skor ? De gör många fel och dumheter, men jag tror Job har något att lära oss; “LÄGGA HANDEN FÖR MUNNEN” Herren försöker tala förstånd med Job. VEM HAR SKAPAT HIMMEL OCH JORD ? FÖRSTÅR DU ALLT JOB ? Och det slutar med att Job säger; Jag ska lägga handen framför munnen. Läs och begrunda!

“Och Herren svarade Job. Han sade: Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare? Ge svar, du som anklagar Gud. Job svarar Herren och sade: Jag är för ringa, vad kan jag svara dig? Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer, ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer.” Job. 39:34-38

Apg. 15:1-21; Paulus talade till alla samhällsklasser och det ska vi också göra. Paulus helade de sjuka, gav till de fattiga, beskyddade änkorna, han vittnade om Jesus från den lägsta i samhället till de högsta, intelligenta, kungar och till och med Kejsaren i Rom. Paulus var alltid i Händelsernas Centrum! Innan Paulus fick Petrus i Apg. 8: 26-40 vittna för den etiopiska hovmannen som hade uppsikt över skattkammaren, alltså FINANSMINISTERN. Precis som vi skulle åka upp till Stockholm och vittna för finansministern Magdalena Andersson och hon skulle blivit frälst….Paulus och Barnabus kom över till Cypern i Apg. 13:12 När LANDSHÖVDINGEN såg vad som hände kom han till tro. Precis som att vi skulle besöka LANDSHÖVDING FÖR JÖNKÖPINGS LÄN Minoo Hilda Akhtarzand, född 1 december 1956 i Teheran i Iran och vittna för henne om Jesus och hon skulle bli frälst på Herren Jesus… Paulus kom till Athen Apg. 17:15…. Paulus tal på Areopagen Apg. 17:22….Paulus vittnade och argumenterade med de högst utbildade, kulturella, intellektuella i det dåvarande Romarriket. Han hade den akademiska talarstolen som sin plattform för att predika Kristus. Precis som om vi skulle till Uppsala, Lund och andra Universitet i Sverige och frimodigt argumentera och lägga fram KRISTENDOMEN SOM EN GRUNDPELARE FÖR SAMHÄLLET. Paulus gick till Landshövdingen Festus och Kung Agrippa i Cesarea Apg. 25:13….och Apg. 26

“Agrippa svarade Paulus: “Du går fort fram i ditt försök att övertala mig och göra mig till kristen.”  Paulus svarade: “Fort eller långsamt, inför Gud skulle jag önska att inte bara du utan alla som i dag lyssnar på mig blev sådana som jag, bortsett från de här bojorna.”Kungen reste sig nu tillsammans med landshövdingen och Bernice och de andra som satt där,  och när de hade dragit sig tillbaka sade de till varandra: “Den mannen har inte gjort något som förtjänar död eller fängelse.”  Och Agrippa sade till Festus: “Han hade kunnat friges, om han inte hade vädjat till kejsaren.”Apg. 26: 28-32

Presis som vi skulle upp till Stockholm och vittna för vår Kung och Drottning! På slottet skulle då ordnas för bönesamlingar som det har varit förr. Ända upp till Sveriges Regering med Stefan Löfven i toppen, alla skulle vi vittna för och de skulle ta emot t.o.m. några skulle bli frälsta. DET ÄR APG i NUTID.

Herren talade till Paulus; Frukta inte Du ska stå inför Kejsaren Nero i Rom, Apg. 27: 24 den blodtörstige. ROM ÄR SOM I DAGENS BRYSSEL! Presis som skulle stått framför Hitler eller terrogruppen al-Qaida. Al-Qaida är en radikal militant islamistisk rörelse vars mest kände företrädare var Usama bin Ladin. Rent organisatoriskt är al-Qaida inte ett nätverk med band till ett flertal länder, som det har beskrivits i västerländsk media. Rörelsen är terroriststämplad av bland andra FN, EU och USA. Rörelsen har tillskrivits en rad spektakulära terroristdåd och har följts av ännu radikala ismalister ISIS. Dessa blodtörstiga likasom Kejsare Nero var på den romerska tiden. Dessa uppräknade är då sannerligen inga Kejsare men likheten ligger i dödandet av idag utförda av satans mördare. VI SKA INTE FRUKTA! I dessa länder Syrien, Iran, Irak, Afrika, Asien blir det tusentals frälsta var enda dag. De flyr från dödar religionen ISLAM till den Kristna tron! Men många får dö för sin kristna tro, lider martyrdöden, var enda år rapporteras att minst 100.000 dör varje år för tron på Jesus över världen idag 2015.

Dagens Text; Det är så typiskt när Herren gör något nytt och förnyar oss, då blir det alltid motstånd oftast utifrån först (världen) och sedan inifrån (församlingen) vi börjar strida mot varann, det är början till slutet på alla initiativ. Men i denna texter får vi reda på hur man kan behandla en inre strid. Frågan var här; En del Judeér började undervisa att du kunde inte bli frälst om du inte lät omskära sig enligt seden från Mose. Dessa från Judeen kom i konflikt med Paulus och Barnabas, för de menade att du behöver inte låta dig omskäras för att bli en kristen. Den inre striden blev så stor att de bestämde att Paulus och Barnabas gör ett uppehåll i sina Missionsresor för att åka ner till Jerusalem till Apostlarna och Bröderna där och höra vad de har att säga i frågan “OMSKÄRELSE” Det var lång resa från Antiokia ända ner till Jerusalem ca. ?? En inre strid skulle aldrig lösas med att en liten grupp börja strida mot varann, låt bröderna i det stora sammanhanget besluta vad som är rätt och fel. Nu vet jag vad du tänker; MEN OM DET STORA SAMMANHANGET ÄR AVFÄLLIGA, TEX. de tillåter homosexualitet, sambo, skiljsmässor, avguderi, aborter, religionsblandning VAD GÖR VI DÅ ? Så är det i Sverige idag; Vem vill säga oss sanningen ? Vem vill betala priset ? Vem vill undervisar Guds Ord som det står ? Vi vill hellre vara politiskt korrekta, så vi får våra bidrag av staten, än att vara trogen vår Herre ? DESSA AVFÄLLIGA LEDARE KAN MAN JU INTE FRÅGA ELLER GÅ TILL! Paulus och Barnabas blev väl mottagna när de äntligen kom till Jerusalem och de berättade om hedningarna som blivit frälsta, döpta i den helige Ande och döpta i vatten och lades till i församlingen. Här blev det ett historiskt möte i Jerusalem bland Apostlarna och Bröderna INGA KVINNOR, detta mötet brukar man kalla “APOSTLAMÖTET” Apg. 15. I detta möte stod Petrus fram och talade om sin hänryckning i Anden och mötet med Kornelius hus i Kap.10

Petrus och Kornelius
 24 Följande dag kom de till Cesarea. Kornelius väntade på dem och hade kallat samman sina släktingar och närmaste vänner. 28 Han sade till dem: “Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren. 
34Då började Petrus tala: “Nu förstår jag verkligen att Gud inte gör skillnad på människor, 35 utan tar emot den som fruktar honom och gör det som är rätt, vilket folk han än tillhör. 
44Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet. 45 Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. 46 Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud. 47 Då frågade Petrus: “Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?” 48 Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Apg.10:24-48

Efter att Petrus talat, stod Paulus och Barnabas upp och talade om för dem vilka helande under de varit med om bland hedningarna. Slutligen stod Jakob upp och talade; Jag anser att vi inte ska göra det svårt för hedningarna att komma till tro, utan bara förbjuda 4 saker; avgudardyrkan, otukt, kvävda djur och äta blod. Apg.15:20. Fortsättning följer.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 188

DAGENS TEXTER; Job 35, 36, 37 och Apg. 14

Job 35; Elihu fortsätter att tala till Job.

“Men ingen frågar: “Var är Gud, som skapat mig,
han som låter lovsånger ljuda i natten,
han som ger oss mer insikt än jordens djur
och mer vishet än himlens fåglar?”
Man ropar, men han svarar inte
på grund av de ondas högmod.
Sannerligen, Gud hör ej på tomma böner,
den Allsmäktige bryr sig ej om dem.
Även när du säger
att du inte ser honom,
ligger din sak inför honom,
och du bör vänta på honom.
Men nu, då han inte straffar i vrede
och inte bryr sig så mycket om synden,
spärrar Job upp sin mun till fåfängt tal,
utan insikt hopar han ord.” Job.35:10-16 Läs och begrunda!

Job 36; Elihu fortsätter att tala till Job.

“Ha lite tålamod, jag har ännu något att säga till Guds försvar.” Job.36:2

Job 37; Avslutningen på Elihus tal, härefter talar varken han eller någon utav de andra vännerna. Elihu den yngste avslutar. Nu kommer äntligen Herren på talarlistan, det ska bli intressant vad Herren ska svarar Job i sin nöd. Fortsättning följer imorgon.

Apg. 14; Paulus och Barnabas på sin första Missionsresa varvades av helande under och förföljelse, delade meningar och flykt. Paulus första Missionsresa är under ca. år 45 – 47 e. Kr. De startade i Seleucia som var Antiokias hamnstad, inte långt ifrån Jerusalem, det fanns två städer som heter Antiokia. Från Seleucia seglade de över till ön CYPERN och där besökte de Salamis och Pafos. Därefter seglade de över till Mindre Asiens sydkust där de först besökte Perge i Pamfylien. Paulus och Barnabas drog vidare in mot landet till Antiokia Nr. 2 som låg i Pisidien, sedan öster ut till Ikonium, Lystra och Derbe, tillbaka igen till Lystra och Antiokia. Ner igen till Perge och de avslutade med att besöka Attalia en hamnstad. Därifrån seglade de över Medelhavet hem igen till Antiokia i Syrien. Deras utgångsplats och där de troende på Jesus fick namnet om sig “KRISTNA”. Paulus hade de en missionsstratergi, först predikar vi till judarna, så ock för grekern Rom.1:16 om de förkastar budskapet går vi till hedningarna. HÄR ÄR VI I DAGENS TEXT, mitt imellan kapitel 13, 14 Första Missionsresan, för att gå över till kapitel 15 imorgon som handlar om Apostlarmötet i Jerusalem år 48 e. Kr.

Apostlagärningarna är historian om den kristna urförsamlingen. Kap. 1-7 i Jerusalem, Kap. 8-12 i Judeén och Samarien, Kap. 13-20 i medelhavsländerna och avslutas med Paulus fångenskap i Kap. 21-28. Apostlagärningarna första kapitel 1-12 är Judemission och från Kap.13 – 28 är HEDNAMISSIONENS TID! Evangeliet når Mindre Asien och Europa och avslutas i världshuvudstaden ROM.

Paulus var särskilt utvald av Herren, man kan säga han var den 13:onde APOSTELN i URKYRKAN. De ursprungliga tolv Apostlarna utvalda av Jesus, hittar du i Matt. 10, Mark. 3 och Luk.6 dessa var; Petrus, Jakob, Johannes, Andreas, Filippus, Bartolomeus, Tomas, Mattus, Jakob Alfeus son, Judas Taddeus, Simon och Judas förrädaren som utbyttes med Mattias. Därefter kan man säga att Paulus var utvald av Jesus på Damaskusvägen till Apostel för att gå till HEDNINGARNA, OSS ANDRA!

På Paulus tre Missionsresor besökte han storstäderna och alla samhällsskikt från den lägste till den högste i samhället. Att de kristna inte ska involvera sig i politiken är ju feghet eller överandliga tendenser. Det ät klart att vi ska vara politiskt aktiva för att påverka politiken i rätt riktning. Varför det ser ut som det gör i svensk politik idag är därför att de kristna har sprungit och gömt sig i grottorna livrädda. VA FRIMODIGA I HERREN JESUS, SVERIGE BEHÖVER DIG! Stefan och jag efter många överväganden gick över från KristDemokraterna till SverigeDemokraterna i valet 2010, vi är medlemmar i SD. Du får rösta på vilket parti Du vill, ändå länge har vi YTTRANDEFRIHET I SVERIGE, men tyvärr liknar vår politik idag som DEMODIKTATUR ÄN DEMOKRATI.

Imorgon ska vi se på alla de olika samhällsklasser som Paulus predikade för….fortsättning följer. Läs och begrunda APOSTLARGÄRNINGARNA ÄR SÅ INTRESSANT! Mums!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 187

DAGENS TEXTER; Job 33, 34 och Apg. 13:24-52

Job 33; Elihu den yngste av de tre vännerna fortsätter att tala till Job. Han vill verkligen tala om för Job, jag är också skapad av den Allsmäktige och du borde lyssna lite mera på mig, än du gör….Läs nedan!

“Men Job, hör nu mina ord, lyssna till allt vad jag har att säga! Se, jag öppnar nu mina läppar,
min tunga talar i min mun.
Mina ord kommer från ett uppriktigt hjärta,
det jag förstår skall jag ärligt säga.
Guds Ande har gjort mig,
den Allsmäktiges livsande ger mig liv.
Svara mig om du förmår,
träd fram inför mig, gör dig beredd.
Se, inför Gud är vi båda lika,
också jag är formad av lera.” Job.33:1-6

Job 34; Elifas fortsätter tillrättavisar Job. Läs och begrunda!

Apg. 13:24-52; Paulus och Barnabas på sin första Missionsresa. Judarna tog inte emot och då vände de sig till hedningarna, alltså vi andra. Tack och lov att vi fick del utav Evangelium.

I Antiokia i Pisidien
“Paulus och hans följeslagare seglade sedan ut från Pafos och kom till Perge i Pamfylien. Där lämnade Johannes dem och återvände till Jerusalem. Själva fortsatte de sin resa från Perge och kom till Antiokia i Pisidien.” Apg. 13:13,14

Johannes lämnade dom i Perga och återvände till Jerusalem. Paulus och Barnabas fortsatte till Antiokia och där blev det en öppning för Paulus att predika. Han predikade länge och avslutningsvis säger han; Det är genom Jesus Ni kan få syndernas förlåtelse och alla som tror förklaras rättfärdiga. Men att tron på Jesus leder oss ännu en bit fram utöver rättfärdiggjörelsen, GRUNDEN! Börjar en vandring i den kristna tron att växa i Anden, arbeta på min frälsning och bli Helgad, Helig så som Han är Helig; HELIGGÖRELSEN, avskildhet från världen. Vi ska leva i världen men inte av världen. Läs nedan!

“Därför skall ni veta, mina bröder, att det är genom honom som syndernas förlåtelse predikas för er, och att var och en som tror förklaras rättfärdig i honom och fri från allt som ni inte kunde frias från genom Mose lag.”Apg.13:38,39

Motstånd blir det alltid, det måste vi räkna med. Var det inte trollkarlen Elymas så var det judarna som började hetsa upp folket, både kvinnor och män, till den grad att Paulus och Barnabas fick ge sig iväg från staden Antiokia. Det står att de skakade stoftet av sin fötter och blev uppfyllda av glädje och helig Ande.

“Men judarna hetsade upp de ansedda kvinnor som fruktade Gud och de främsta männen i staden, och de satte i gång en förföljelse mot Paulus och Barnabas och drev bort dem från sitt område. Då skakade de dammet av sina fötter mot dem och begav sig till Ikonium. Och lärjungarna uppfylldes av glädje och den helige Ande.” Apg. 13:50-52

Märkligt! De skulle varit deprimerade, eller ? Nej, i Jakobs brev står det följande;

Glädje i prövningen
“Räkna det som den största glädje, mina bröder, när ni råkar ut för alla slags prövningar. Ni vet ju att när er tro sätts på prov, så gör prövningen er uthålliga. Men låt er uthållighet visa sig i fullbordad gärning, så att ni är fullkomliga och hela, utan brist i något avseende.” Jak.1:2-4

 

Maria Hallman

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 14 – TORTERAD PASTOR F.D.MUSLIM UPPMANAR TILL KAMP MOT ISLAM

Ung pastor som attackerats med en syraattack uttalar sig från sjukhuset. Han varnar västvärlden, Usa och Israel att inte låta sig skrämmas utan frimodigt stå fast vid det vi vet är sant. Översatt och textat av Stefan Hallman www.ctvc.se

BIBELN 365 DAGAR – DAG 186

DAGENS TEXTER; Job 31, 32 och Apg.13:1-23

Job 31; Job avslutar sitt tal till sina tre vänner. Han talar om att han likasom alla normala män trånar efter kvinnor men måste tygla sig så de inte syndar. Enbart i äktenskapet mellan man och kvinna är det välsignat från Herren att ha lust tillvarandra. Så har Herren Gud förordnat det, för generationens tillökning och äktenskapets klister, att hålla ihop, i nöd och lust. Job säger;

“Jag slöt ett förbund med mina ögon:
att aldrig se på en ung kvinna.
Vilken lott skulle jag annars få av Gud i höjden,
vilken del av den Allsmäktige där ovan?
Ofärd kommer ju över orättfärdiga,
och olycka drabbar ogärningsmän.
Ser inte han mina vägar
och räknar alla mina steg?
Har jag umgåtts med lögn,
har min fot varit snar till svek?
Låt honom väga mig på en rättvis våg,
så skall Gud få se min rättsinnighet.
Har mina steg vikit av ifrån vägen,
har mitt hjärta följt mina ögon,
har jag någon fläck på mina händer?
Då må en annan äta vad jag har sått,
och mina plantor må ryckas upp med roten.
Har mitt hjärta förförts av en kvinna,
har jag stått på lur vid min nästas dörr?
Då må min hustru mala korn åt en annan,
och främmande män ligga i hennes famn.
Det hade varit en skändlig handling,
en straffbar missgärning,
en eld som skulle förtära ända till avgrunden
och föröda till roten alla mina grödor.” Job.31:1-12

Job 32; Elihus tal Kapitel 32 – 37! Elihus är yngst av de tre vännerna och tycker att de äldre vännerna skulle svara Job men eftersom de inte gör det, tar han till orda och säger bl.a.

Så Elihu, Barakels son, från Bus tog till orda. Han sade:
Jag är ung, och ni är gamla.
Därför var jag rädd och vågade inte
lägga fram min mening för er.
Jag tänkte: “Må åldern tala
och de många åren förkunna visdom.”

Men det beror på anden i människan,
den Allsmäktiges livsfläkt ger henne förstånd.

Det är inte åldern som ger vishet,
inte bara gamla förstår vad som är rätt.
Därför säger jag: Lyssna på mig!
Också jag vill lägga fram min mening.
Se, jag väntade på era ord,
jag lyssnade efter förståndigt tal från er,
när ni sökte finna de rätta orden.
Jag lyssnade uppmärksamt på er,
men se, ingen kunde motbevisa Job,
ingen kunde ge honom svar på tal.” Job. 32:6-12

Apg.13:1-23; Paulus första missionsresa och det var Paulus och Barnabas som blev utsända av den helige Ande. Apostlarna lade händerna på dem när de hade fastat och bett. Vi kan lägga märke till att Barnabas var den som försvarade och förmedlade kamratskapet imellan Apostlarna och Paulus från början. Läs nedan; Apg. 9:27 “Då tog Barnabas hand om honom och förde honom till apostlarna och berättade för dem, hur Saulus hade sett Herren på vägen och att Herren hade talat till honom, och att Saulus frimodigt hade predikat i Jesu namn i Damaskus.” Och Barnabas förblir trogen till Paulus i rätt många år, innan en brytning av olika meningar kom dem imellan. De hade också med Johannes som medhjälpare på resan.

Vi ser också att nu när församlingen växer, så dyker många nya namn upp som var lärare och profeter i församlingen. Läs nedan; “I församlingen i Antiokia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallades Niger, Lucius från Cyrene, Manaen, fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sade den helige Ande: “Avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till.”  Då fastade de och bad och lade händerna på dem och sände ut dem.”Apg. 13:1-3

Bland det första som dyker upp på deras missionsresa är en falsk profet på ön Pafos. Barjesus drev med trolldom, hans namn var Elymas, trollkarl som betyder; “GICK EMOT DEM” och han försökte hindra landshövdingen att bli frälst. Då blev Paulus förgrymmade och tänkte hit men inte längre och sa till Elymas;

“Du djävulens son, full av allt slags svek och bedrägeri, du fiende till allt som är rätt, skall du aldrig upphöra att förvränga Herrens raka vägar?  Se, nu kommer Herrens hand över dig, och du skall bli blind en tid och inte kunna se solen.” I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom, och han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom.  När landshövdingen såg det som hände, kom han till tro, slagen med häpnad över Herrens lära.” Apg.13:10-12

Rakt på, inte dadda med djävulen, avslöja mörkret och driv ut det annars övertar mörkret som har gjort sig som “ljusets ängel”. Andra exempel; Ahad, två ansikten, dubbel människa Isebels ande; hon följer alltid efter Herrens profeter och halshugger dom, Absalom, splittrare, oäkting, Herodias och Judas. Där Herren vill göra något nytt finns det alltid ett motstånd större eller mindre i förhållande till uppgiften.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 185

DAGENS TEXTER; Job 29, 30 och Apg. 12

Job 29; Job fortsätter sin utläggning och försvarar sig. Läs och begrunda! Lite trög sommarläsning, jag håller med, men som sagt slutet gott allting gott och vi är snart där kapitel 42.

Job 30; Job börjar här med att säga; NU SKRATTAR DE ÅT MIG, han känner sig mobbad…. Läs och begrunda!

Apg. 12; Petrus fängslas och blir räddad. Han var fastkedjad mellan två soldater, utanför dörren stod vakter. Ängeln ledde förbi Petrus den första vakten och så den andra och därefter kom de till järnporten som öppnades av sig själv. Vi har massor av dörrar på flygplatser och annan verksamhet som dörrarna öppnas via en censor. Men denna järnport, den första i sitt slag, uppfann och öppnades av Herren Gud själv. Om du tänker vilken fruktansvärd situation Petrus var i och ändå blev han befriad, omänskligt omöjligt men för Gud…Det fanns en mycket viktig ingrediens till i Petrus situation och det var FÖRSAMLINGEN. De var samlade i Marias hus och bad för Petrus. Jag vet inte vilken situation Du befinner Dig i, sjukdom, icke önskad skilsmässa, barnen hatar dig, du är bunden i porr, sprit, spel eller satans mörka hålor som ingen känner till. DU LÄNGTAR EFTER EN LÖSNING MEN DET SER ABSOLUT OMÖJLIGT UT.

En viktig sak, ett viktigt utgångsläge är att du först och främst är med i en gemenskap, församling. Du ska inte kämpa mot fienden SJÄLV bara. Men säger du; de bryr sig inte, de har bara sig själv i centrum, de har inte tid…..DÅ FÅR DU HELT ENKELT GÖRA DEM INTRESSERAD AV DITT FALL GRUNDAT PÅ ORDET. Du har bestämt Dig, JAG SKA INTE DÖ, JAG SKA LEVA ETT TAG TILL FÖR HERREN, BARA FÖR HONOM!

Kamrat; Det är inte omöjligt men Du har lite jobb att göra själv. Vi skulle vilja att ängeln gjorde allt för Dig, men det har jag inte tro för i alla fall. Många gånger är det bara ursäkter att slippa att bli fri från rökar tex. Du vill inte kämpa, arbeta på din frälsning, innerst inne vill du inte bli fri, Herren känner ditt hjärta, vad du babblar med munnen är inte det som avgör. Har du hört den här förr; “Om Gud vill får han väl lösa mig ifrån det” dumheter, hyckleri….Om DU verkligen vill ha en förändring efter Guds vilja, SÄTT IGÅNG OCH JOBBA FÖR DET! När du bevisar för Herren att Du menar allvar kommer JESUS möta Dig på vägen med öppna armar och Du kommer aldrig mera vara tex. DEPRIMERAD o.s.v. Vill Du ha hjälp ? Vill du gå Guds väg ? Garanterat Herren Jesus Kristus vill och kan hjälpa dig som också hjälper sig själv. Tro inte att ett lyckligt äktenskap kommer av sig själv, du måste jobba för det, likaså är det med det mesta i det kristna livet…..VILL DU! Jesus är först och främst ute efter ditt hjärta, för därifrån utgår LIVET!

Vilken omöjlig situation Petrus var i och inte bara det, erfarenheten alltså Jakob, Johannes bror hade blivit mördad utav Herodes genom svärd dagen innan. Alla innan mig har dött i Cancer, nu är det väl min tur…..Nej och åter nej, sätt igång, strid mot sjukdomen…..Jesus har tagit ALLA sjukdomar på Golgata kors. Nu var det väl Petrus tur år 44 e. Kr…… Nej, INTE ÄN. Herren behövde honom en tid till ca. 23 år.  Simon Petrus korsfästes upp och ner i Rom 67 e. Kr. Alla, nästan fick lida martyrdöden!

12 apostlarna;

Petrus; Korsfästes i Rom med huvudet upp och ned år 67 e. Kr.

Jakob; Blev halshuggen av Herodes år 44 e.Kr.

Johannes; Dog en naturlig död nära 100 år gammal.

Andreas; Korsfästes på Andreaskorset format som ett X.

Filippus; Led martyrdöden i Hierapolis.

Bartolomeus; Blev flådd till döds.

Tomas; Led martyrdöden, han blev beskjuten med pilar medans han bad till Gud.

Matteus; Led martyrsdöden i Etiopien.

Jakob; Blev korsfäst i Egyptien.

Judas; Led martyrdöden i Persien.

Simon; Blev korsfäst.

Judas; Självmord

Mattias; Led martysdöden i Etiopien.

SAULUS PAULUS som skrev 13 brev i Nya Testamentet blev halshuggen i Rom.

Här i detta kapitel möter vi två kvinnor Maria Nr. 136, det var i hennes hus de var samlade till bön för Petrus och de fick bönesvar. Nr. 136 MARIA 5. ; Apg.12:12 och Rode Nr. 137, hon var tjänsteflickan som öppnade dörren för Petrus. Nr. 137 RODE; Apg.12:13 Kvinnorna var medhjälpare, inte pastorer och härjade med männen och gjorde sig till herrar över männen i församlingen. Det finns mycket “UPPROR” i våra församlingar det är det samma som “TROLLDOM” inte bara bland kvinnorna, men också hos männen och ungdomarna. MEN DET FINNS OCHSÅ DEM SOM BESTÄMT OSS; VI OCH VÅRT HUS VILL TJÄNA HERREN OM DET SÅ MÅSTE KORSTA OSS MARTYDÖDEN. Herodes som dödade Jesu lärjungar dödades av en Herrens ängel och han blev uppäten av maskar och dog, en plågsam död.

Herodes död
“Herodes hyste motvilja mot invånarna i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen, och sedan de fått hans kammarherre Blastus på sin sida, bad de om fred. De var nämligen helt beroende av kungens område för sin försörjning.  På utsatt dag klädde sig Herodes i kunglig skrud och satte sig på tronen och höll ett tal till dem. Då ropade folket: “En guds röst är detta, inte en människas!” Genast slog en Herrens ängel honom, därför att han inte gav Gud äran, och han blev uppäten av maskar och dog.” Apg.12:20-23

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 184

DAGENS TEXTER; Job 26, 27, 28 och Apg. 11

Job 26; Jobs svar på Bildads tredje tal. Läs och begrunda!

Job 27; Jobs sluttal till de tre vännerna.
“Så sant Gud lever,
han som har undanhållit mig min rätt,
han, den Allsmäktige, som har förbittrat min själ:
Så länge min ande är i mig
och Guds livsande i min näsa,
skall mina läppar ej tala orättfärdighet
eller min tunga tala svek.
Aldrig kommer jag att ge er rätt,
till min död vidhåller jag min oskuld.
Jag håller fast vid min rättfärdighet och släpper den inte.
Mitt hjärta förebrår mig inte för någon av mina dagar.
Må min fiende stå som ogudaktig,
min motståndare som orättfärdig.
Ty vad har den gudlöse för hopp när livet skärs av,
när Gud tar hans själ?
Kommer Gud att höra hans rop
när nöd kommer över honom?
Kan han glädja sig över den Allsmäktige?
Kan han alltid åkalla Gud?” Job.27:2-10

Job 28; Job avslutar detta kapitel med ett mycket bra ordspråk. Det märks efter att Job gått igenom sina grubblingar och lyssnat på den ene och den andra att han börja klarna i skallen på honom. Detta bibelord nedan är en trosförklaring. Läs och begrunda Jobs bok även om den är jobbig, slutet gott allting gott det är vad vi siktar mot i kapitel 42.

“Se, Herrens fruktan är vishet,
att fly det onda är förstånd.” 

Apg.11; Petrus rapport om hedningarnas ställning. Petrus kom till apostlarna och bröderna i Jerusalem och berättade för dem vad han varit med om. Petrus säger att han var i bön och kom i hänryckning och fick då se en syn. Varför detta är så viktigt är att hela inriktningen förändras, evangeliet hade bara varit för judarna men nu hade de fått grönt ljus från himelen att ochså predika evangeliet för hedningarna; OSS ANDRA! Tack Petrus att du trodde och va villig att betala priset. Också Paulus nåddes av detta budskap och började predika i Antiokia tillsammans med Barnabas. De var där ett helt år med församlingen och präntade in; EVANGELIUM ÄR FÖR ALLA! . Läs nedan!

“Jag befann mig i staden Joppe, och medan jag bad kom jag i hänryckning och fick se en syn. Något som liknade en stor linneduk kom ner. Fäst i sina fyra hörn sänktes den ner från himlen och kom till mig. När jag noga såg efter, fick jag se jordens fyrfotadjur, både vilda och tama, och kräldjur och himlens fåglar. Jag hörde också en röst som sade till mig: Stig upp, Petrus, slakta och ät! Jag svarade: Nej, nej, Herre! Något oheligt eller orent har aldrig kommit i min mun. För andra gången talade en röst från himlen: Vad Gud har förklarat för rent skall inte du anse vara orent. Detta hände tre gånger, och sedan drogs alltsammans upp till himlen.” Apg.11:5-10

Antiokia brukar man kalla för de kristnas födelsestad, det var där för första gången de troende kallades “KRISTNA” Spännande tider, brytningstider framöver. Läs och begrunda!

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 183

DAGENS TEXTER; Job 23, 24, 25 och Apg.10:24-48

Job 23; Jobs svar på Elifas tredje tal. Läs och begrunda!

Job 24; Job fortsätter svara Elifas. När vi läser Jobs bok, måste man  någon gång ibland komma ihåg Jobs utgångspunkt. Han förlorade ALLT! Nu kommer tre vänner, förståare… och ska förklara vad som hänt med Job ? Vi får svar på vad Herren tyckte om dessa vänner i sista kapitlet; Gud tillrättavisar dem och säger med andra ord, eran rådgivning och själavård till Job har innehållit både bra och dåliga saker. Läs och begrunda!

Job. 25; Bildads tredje tal. Läs och begrunda!

Apg. 10:24-48; Vem var Kornelius ? Han bodde i Cesarea och var officer i den italiska vaktavdelningen. Han var from, fruktade Gud, han var en bedjare och hela sitt hus trodde på Gud. Han gav frikostigt med gåvor till folket runt omkring sig. Och en dag fick han änglabesök som sa; “Ängeln sade: “Dina böner och dina gåvor har stigit upp till Gud som ett offer han kommer ihåg.” Apg. 10:4 Ängeln sa vidare; Sänd nu några män till Joppe och träffa Petrus, han har något att meddela dig. Kornelius sänder två bröder och en soldat som var Kornelius trogen. Parallellt med detta har Petrus en syn från Herren; “SLAKTA OCH ÄT” Lösningen på Petrus märkliga hänryckning kom i vers 28 “Han sade till dem: “Ni vet att det är förbjudet för en jude att umgås med en hedning eller besöka honom. Men mig har Gud visat att man inte skall kalla någon människa ohelig eller oren.” Apg. 10:28  Petrus åkte till Cesarea och träffade Kornelius och hans släktingar och närmaste vänner. Petrus sa; Nu vet jag att Herren inte gör skillnad på folk, om du är jude eller hedning ingen skillnad. Medans Petrus talade föll den helige Ande på dem och de började tala i tungor. “Medan Petrus ännu talade föll den helige Ande över alla som hörde ordet.  Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige Andes gåva blev utgjuten också över hedningarna.  Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud.  Då frågade Petrus: “Inte kan väl någon hindra att dessa blir döpta med vatten, när de liksom vi har tagit emot den helige Ande?”  Och han befallde att de skulle döpas i Jesu Kristi namn. Sedan bad de honom stanna några dagar.” Apg. 10:44-48

Maria Hallman

 

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 9 SHARIA KALIFATET BAKOM KNUTEN…

Islamisterna skäms inte för sina planer..

Slutmålet: ett globalt shariastyre

KÖPENHAMN
Det radikala islamistiska partiet Hizb ut-Tahrir samlade i går tusen anhängare på ett möte i Köpenhamn.
Målet: att skapa ett muslimskt kalifat styrt enligt sharialagar.
Nu har organisationen också etablerat sig i Sverige.
Foto: Åsa SjöströmShejk Isam Umayrah...

I en talarstol i Bella Center står en shejk med grått skägg, vit sjal och guldkantad mantel.

Inför entusiastiska åhörare predikar han sin vision: en global islamisk revolution.
– Kalifatet kommer att uppstå i Syrien. Därifrån ska vi sprida en radikal förändring i hela världen!

”Allahu akbar!” skanderar publiken så att det dånar i salen. ”Gud är stor!”
– Det är ”haram” att erkänna något annat styre än islam, ropar shejk Isam Umayrah som har kommit ända från Jerusalem.

”Allahu akbar!” svarar publiken

I Sverige är ”Frihetspartiet” Hizb ut-Tahrir relativt okänt. Men i Danmark har det varit etablerat länge.

Och ständigt föremål för het debatt.

Företrädarna för Hizb ut-Tahrir gör ingen hemlighet av att de förkastar den västerländska demokratin och vill återupprätta kalifatet – det muslimska rike som profeten Muhammed grundade för 1 400 år sen. Detta rike ska styras av en kalif enligt en strikt tolkning av sharia. Hizb ut-Tahrir säger sig vara emot våld. Men partiets förre talesman i Skandinavien Fadi Abdulatif dömdes till fängelse två gånger. Först för att ha spritt antisemitiska flygblad som uppmanade till mord på judar: ”Döda dem var ni än träffar på dem!” Därefter för olaga hot mot dåvarande statsministern Anders Fogh Rasmussen.

I Tyskland och i en rad muslimska länder är Hizb ut-Tahrir förbjudet, eftersom partiet anses samhällsomstörtande.

I Danmark utredde riksåklagaren för tre år sen ett förbud på uppdrag av regeringen, men kom fram till organisationen inte kunde upplösas.

När Hizb ut-Tahrirs skandinaviska avdelning denna regniga söndag anordnar konferens i Bella Center i Köpenhamn är intresset stort. Temat är ”Den islamiska samhällsmodellen” med underrubriken ”Kan islams system införas omgående eller måste det ske gradvis och taktiskt?”

Redan i foajén till konferenscentret råder strikt uppdelning mellan könen. Kvinnorna, alla täcka i hijab och fotsida kappor, slussas upp till de bakersta bänkraderna i hörsalen. Männen, klädda i mörka kostymer eller jeans och munkjackor, sorlar och dunkar varandra i ryggen som om de vore på väg till en fotbollsmatch. Några av dem bär kalifatets svarta fana med trosbekännelsen: ”Det finns bara en Gud och Muhammed är hans profet”.

– Jag har kommit hit för att lyssna och lära. Hizb ut-Tahrir vill återupprätta kalifatet. Det tycker jag är en bra idé, säger en ung man med svart kalott och långt skägg.

– Det är dags för muslimer i hela världen att resa sig, säger en annan.

När konferensen börjar är aulan med sjuhundra platser fullsatt. Många har inte fått plats, utan får hålla till i böneutrymmena utanför. Via videolänk sänds konferensen till fyra andra lokaler i Danmark och ytterligare en i Stockholm, där Hizb ut-Tahrir nyligen startat en avdelning.

Det börjar med en propagandafilm på den jättelika skärmen. I snabb takt flimrar bilder från den arabiska våren förbi med upphetsade människomassor som ropar efter sharia.

Budskapet är tydligt: Egyptens förre president Hosni Mubarak var USA:s lakej. Men det är också hans efterträdare, islamisten Muhammed Mursi, som enligt filmen ”förrått den islamiska revolutionen”.

Första talaren heter Ismail al-Wadah, en islamistisk aktivist som suttit i fängelse i flera arabländer för sitt mod, sägs det i programbladet.

– USA är vår fiende. Men jag ger amerikanarna rätt på en punkt. Det är när de påstår att vi vill ha en ny världsordning, inleder han och möts av jubel.

Ismail Wadah håller ett brandtal för ”radikal förändring” och manar alla muslimer till resning.
– Ni är slavar! Ni är ingenting! ropar han till publiken.

Konferensens huvudattraktion är shejk Isam Umayrah, som möts med största respekt av konferenciererna.

Shejken hakar på samma spår som föregående talare. Islamistiska politiska ledare som Mursi i Egypten och Tayyip Erdogan i Turkiet döms ut som allt för mjuka mot väst.
– De har svikit islam.

Det krävs radikal förändring för att befria den muslimska världen från västs tyranni.
– Vi som förespråkar det har en detaljerad plan för att införa kalifatet, försäkrar shejken.

Hizb ut-Tahrir företräder en mycket liten del av alla de människor med muslimska rötter som lever i Norden. Men i pausen i foajén slår det mig att just dessa fundamentalister faktiskt bekräftar den skräckpropaganda som Sverigedemokraterna och Dansk Folkeparti sprider: muslimer som tar avstånd från västlig demokrati. Fast i SD:s propaganda blir de bokstavstroende symbol för alla muslimer.

Hizb ut-Tahrirs skandinaviske talesman heter Chadi Freigh. Jag söker upp honom i vimlet. En ung man i mörk kostym och välansat skägg. När det var val till folketinget i Danmark i fjor uppmanade han alla muslimer att inte rösta.

Är inte det att verka för segregation?
– Vi anser att lagar bara kan stiftas av Skaparen. Vi säger nej till val och lagar för att vi är emot det sekulära systemet.

Vilket är ert mål?
– Att skapa en islamisk modell för alla muslimer. Vi döljer inte våra avsikter. Vi tror islam är det bästa alternativet till kapitalismen. Kapitalismen har visat vig vara en katastrof. Se så mycket korruption det skapat!

– Men vi vill inte sprida islam med svärdet. Vi stödjer inte våld. Däremot är vi övertygade om att när vi presenterar islam för människor så kommer de att vilja leva under ett islamiskt system.

Så långsiktigt vill du att även Sverige och Danmark blir en del av kalifatet?
– Exakt.

Sharialagar innebär i vissa länder att man hugger händer av tjuvar och stenar folk som varit otrogna. Är det den typen av lagar som ni vill införa?
– Vi förespråkar ett system som står i harmoni med muslimers värderingar. Vi har inte samma värderingar som ni i väst. I Egypten anser åttio procent av befolkningen att det är rätt att hugga händer av tjuvar. Västvärlden ska inte diktera vilka regler muslimer ska ha.

Hur ska kalifatet hantera homosexualitet?
– I den muslimska världen är det kriminellt. Enligt islam ska det stoppas med dödsstraff.

• • •

Det är inte helt lätt att bli klok på hur Hizb ut-Tahrir tänker sig den islamiska revolutionen i västvärlden.

Å ena sidan säger Chadi Freigh att sharia inte ska tvingas på någon som inte vill lyda under islamisk lag. Å den andra sticker han inte under stol med att det långsiktiga målet är ett enda globalt kalifat.

Å ena sidan ska muslimer som lever i väst följa lagarna där. Å den andra gäller det bara så länge inte dessa lagar ”strider mot muslimska värden”.

Doktor Nazreen Nawaz är Hizb ut-Tahrirs internationella taleskvinna. Hon bor i London och har kommit till Köpenhamn för att tala om kvinnans roll i det muslimska systemet.

Nyligen hävdade Danmarks hälsominister Astrid Krag att Hizb ut-Tahrir ”vill knäcka kvinnors rättigheter och införa religiös diktatur”.

Inte alls, säger Nazreen Nawaz. I kalifatet ska kvinnor, till skillnad från dagens Saudiarabien och Iran, ha samma rätt till utbildning och arbete som män. Däremot ska könen hållas åtskilda.

– Kvinnans värdighet är hennes dyraste ägodel. Vi tror bara den kan skyddas om man håller den sexuella aspekten borta från samhällslivet. Vi talar inte om total avskildhet. Men vi tycker inte att män och kvinnor ska umgås utan en särskild anledning.

Bör en sådan könsuppdelning införas även i väst?

Nazreen Nawaz skakar på huvudet.
– Ingen ska tvingas på någonting.

Men så tillägger hon bestämt:
– Kalifatet är något vi tror på. Självklart vill vi sprida det till alla nationer. Vi ber inte om ursäkt för att vi vill sprida våra värderingar på samma sätt som USA velat sprida demokrati och andra västliga värden.

HIZB UT-TAHRIR

Hizb ut-Tahrir bildades 1953 i Jerusalem.

Det är ett islamistiskt parti som samlar sunnimuslimer i 40 länder och påstår sig ha en miljon anhängare.

Partiet är förbjudet i Tyskland och en rad arabiska diktaturer.

I Danmark dömdes förre talesmannen Fadi Abdulatif till fängelse två gånger, dels för hets mot judar, dels för hot mot statsministern.

Det senaste året har Hizb ut-Tahrir arrangerat möten i Sverige.

Artikel från “Sydsvenskan” Oktober 2012….

BIBELN 365 DAGAR – DAG 182

DAGENS TEXTER; Job 21, 22 och Apg. 10:1-23

Idag är det ett halvt år, 6 månader, som vi hållit på med BIBELBLOGGEN. Det betyder att vi gått igenom vart enda kapitel till hälften i Bibeln. Vi har lagt märke till att det är några få som är extra trogna, som följer oss och det är vi tacksamma för, hoppas Du blivit välsignad. Jag har läst bibeln rakt igenom minst i 25 år men detta året har varit det mäktigaste. Någon sa; “Du har först förstått vad du läser, om du kan berätta vad du läst, på ett enkelt sätt.” Och det är sant, jag har aldrig förr förstått Guds Ord på det sättet jag gör idag. Skriften har öppnat sig för mig på ett helt nytt sätt, Israels historia, G.T. och dessutom hela mitt parallellstudie om “Kvinnan” i bibelns ljus. Tack för att du varit med så långt, vi ser fram emot 6 nya månader med BIBELBLOGGEN!

Job 21; Jobs svar på Sofars andra tal. Läs och begrunda!

Job 22; Elifas tredje tal. Läs och begrunda!

Apg. 10:1-23; På denna tiden fanns det inte telefon, SMS,  internet, facebook, sociala medier men det betyder inte att Herren var begränsad, Han gav sina budskap genom änglar. Om Sverige skulle få ELBROTT eller att Ryssarna slår ut våra kraftverk skulle Sverige förvandlas till ett Uland på bara några dagar. Vi skulle gå tillbaka i tiden minst 150 år på ett NU. Då kommer vi behöva ÄNGLAR och den helige Andes kraft som ge oss visdom och ledning. Detta har inte världen tillgång till, de tillhör inte Guds Rike! Vi vet inte vad som kommer hända i höst 2015, men alla dessa händelser som kommer att sammanträffas i höst kan bara inte vara “en slump”

SHEMITAH är detsamma som sabbatsåret, vart 7:e år enligt judisk tradition.

FÖJER DU ISRAELS GUD, innebär detta välsignelse. FÖLJER DU INTE ISRAELS GUD, innebär detta förbannelse. Ett land och folk som Välsignar Israel kan Shemitha året betyda Välsignelser och om ett land och folk står emot Israel kan Shemitha året betyda Förbannelser. När ett land och folk välsignar Israel och Jerusalem blir folket beskyddat från många katastrofer på olika områden. När ett land och folk förbannar Israel och Jerusalem blir detta synligt genom katastrofer i naturen, ekonomin, regeringskriser, krig, smittosjukdommar och hastig död genom olyckor och terror. För bara ett år sedan dyker en helt okänd man in i rampljuset, han har aldrig skrivet några böcker. Han är judisk rabbin boende i USA, han befinner sig på en flygplats i N.Y. och brottas med tanken att låta trycka en samling av hans studier om Shemitah Året. Han är så fattig att han hade inte knappt mat för dagen för sin familj. När tanken kommer; ”Gå till ett tryckeri och låt dina anteckningar bli en bok”verkar detta helt sjukt och overkligt MEN där han sitter på flygplatsen, är det en man bredvid honom som börjar tala till honom och ger honom en beskrivning på hans framtid, ett profetiskt budskap, så oväntat, kanske var det en ängel ? Hans namn är Jonathan Cahn och har idag skrivit två böcker sin första bok; “Budbäraren” och den andra “Mysteriet med Herrens Shemitah”. Böckerna har sålds i miljontals över hela världen på bara dryga ett år.

Produktbeskrivning: BUDBÄRAREN!

Är det möjligt.

Att det finns ett uråldrigt mysterium som bär på hemligheten till världens framtid?

Att detta mysterium ligger bakom allting från 11 september-händelserna till världsekonomins kollaps?

Att Gud sänder världen ett profetiskt budskap om vad som ska komma?

Innan det tidiga Israel upphörde som nation, fick man en rad specifika tecken och varningar om den kommande nationella förstörelsen. Samma nio profetiska förebud har manifesterats i USA med djupgående konsekvenser för framtiden, för hela världen och inte minst för den globala ekonomin.

Dolda i en biblisk profetia från Jesaja, är mysterierna som avslöjas i Budbäraren så precisa att de förutsäger den senaste tidens världshändelser i detalj till de exakta dagarna. Bland annat datumet för aktiemarknadens kollaps 2008.

Avslöjandena och sambanden är så tydliga att det kan låta som handlingen i en Hollywoodfilm, men det är verkligt och på riktigt! Boken är skriven som en fängslande berättelse, omöjlig att lägga ifrån sig, men de profetiska förutsägelserna är specifika och belagda.

Budbäraren inleds med att en man får ett meddelande från en gåtfull person som han kallar Profeten. Profeten ger honom nio sigill, vart och ett avslöjar de ett profetiskt budskap om framtiden som kommer att ta dig med på en resa som för alltid kommer att förändra ditt sätt att se på världen.

Jonathan Cahn är ledare för Hope of The World ministries och Jerusalem Center/Beth Israel i Wayne, New Jersey. Hans TV- och radioprogram om undervisning från Bibeln kan ses över hela USA.

Produktbeskrivning: MYSTERIET MED HERRENS SHEMITHA!

Jonathan Cahn förklarar den profetiska betydelsen av Shemitah – ett cykliskt sabbatsår som är beskrivet i Moseböckerna. Läs om hur det uråldriga gudomliga sjuårsmönstret hänger samman med världshistoriens mest betydelsefulla händelser.

Är det möjligt att det finns ett tre tusen år gammalt mysterium som.

Har påverkat ditt liv utan att du vetat om det och förutsagt aktuella händelser innan de inträffat?

Uppenbarade datum och tidpunkt för de största börskrascherna i Wall Streets historia innan de inträffade och som förutsagt upp- och nedgångar på världens aktiemarknader?

Ligger bakom världskrig och nationers, rikens och världsmakters sönderfall?

Har nycklarna till vad som väntar världen?

Och mycket mer.

“Mysteriet med Herrens Shemitah är nog den mest häpnadsväckande och intressanta bok jag någonsin läst.”

“En stor hjälp i att enkelt förstå hur världshändelserna i vår tid är kopplade till det bibliska sjuårsmönstret. En helt otrolig läsning där alla uppgifter är historiskt belagda och bekräftade!”

“Författaren har lagt ner ett gediget arbete och boken, som jag sträckläste, var helt fascinerande!”

Jonathan Cahn är ledare för Hope of The World ministries och Jerusalem Center/Beth Israel i Wayne, New Jersey. Hans TV- och radioprogram om undervisning från Bibeln kan ses över hela USA.

VAD KOMMER HÄNDA I HÖST ? Lägg märke till olika datum 13 September 2015 slut på Shemitah året, början på JUBELÅRET 7X7 = 49:onde året, 28 September 2015 SUPERBLODMÅNE….Allt elände som händer i världen talar för en kommande katastrof. Endast två händelser 1973 Shemitah År gick USA med på fri ABORT, katastrofer som följd. Nyss i år 2015  Shemitah År har president OBAMA utlyst att alla 50 stater i USA måste godkänner homosexuella äktenskap, samma dag han gjorde detta, var det tre terror attacker av ISIS då oskyldiga människoliv dödades, katastrofala konsekvenser att gå emot ISRAEL, GUDS ORD OCH HERREN GUD SJÄLV. Hur vågar OBAMA göra vad han gör ? Han håller på att dra med sig en hel nation ner i helvetet ? God have mercy! 

Kornelius får ett änglabesök och ett budskap att gå och besöka Petrus i Joppe. Petrus kom i hänryckning parallellt med Kornelius upplevelse. Kornelius tjänare och Petrus sammanträffas i Simons hus vid havet. Läs och begrunda!

Maria Hallman

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 8 – ISLAM I SVERIGE RTNEWS

Muslimska flickor tvingas fly och leva med skyddad identitet p.g.a svårigheter och ovilja hos deras föräldrar att anpassa sig till livet och kulturen i Sverige. Från RT news, textat till svenska av Stefan Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 181

DAGENS TEXTER; Job 19, 20 och Apg. 9:23-43

Job 19; Jobs svar på Bildads andra tal. Job säger; Hur längs ska ni plåga min själ….ge mig skulden och delvis kan man uppfatta att han ger skulden till Gud ? Vi måste komma ihåg utgångsläget; Gud tillåter och Åklagaren slår, i Jobs bok kapitel 1,2, är det inte så ? Sedan lägger vi märke till en vers 27, här uppfattar man TRO från Job att han ska få skåda sin Gud själv och inte genom någon annan. Här tror jag är en hemlighet, all prövning från Herren har ett mål och det är att kasta oss på Jesus av hela vårt hjärtas innersta och på det sättet lär känna Herren på ett personligt plan, inga mellanhänder.

“Jag själv skall få skåda honom,
med egna ögon skall jag se honom,
inte med någon annans.
Därefter trånar jag i mitt innersta.” Job.19:27

Job 20; Sofars andra tal. Han försvarar sig från Jobs anklagelser av sina vänner…Jobs bok är inte lätt att förstå, men jag har hittat tre böcker i Stefans bibliotek av Gösta Bergsten, Aril Edvardsson och Van Gale´utifrån dessa böcker som jag bara skummat igenom får jag uppfattningen att samtliga trycker på Jobs andliga liv. Gud tillät, Åklagaren slog men JOB KUNDE HA STÅTT EMOT DJÄVULENS GÄRNINGAR I “TRO” PÅ GUDS MAKT ÖVER SATAN.  Är det frågan om att ta emot allt som har med Guds Rike i TRO ? och detta kan vi inte göra, om vi inte förtrösta och känner den vi ska TRO på. ? Ett nyckelord som vi kan meditera över tills imorgon är Luk.22:31,32;

“Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete.  Men jag har bett för dig att din tro inte skall bli om intet. Och när du en gång har omvänt dig, så styrk dina bröder.” Luk. 22:31,32

Fortsättning följer…..

Apg. 9:23-43; Det var snabba vändningar, det är förståeligt att inte varken lärjungarna eller apostlarna hängde med i svängningarna. Ena stunden förföljer Paulus den kristna församlingen och den andra stunden predikar han om att Jesus är Messias. Detta är omöjligt för människan men möjligt för Gud, i en splitt sekund kan du komma in i Guds Rike, bara genom att säga JA till JESUS, påkalla hans namn. Om du omvänder dig och ber Jesus om förlåtelse blir du “född på nytt” av Anden och därmed byter du från djävulens rike till Guds rike omedelbart. Halleluja, detta skedde för Saulus, han blev aldrig densamme efter Damaskus upplevelsen. Guds församling tog emot Saulus genom att Herren använde Barnabas som förstod och trodde på Saulus, men övriga judar som inte var födda på nytt de var rasande på Saulus och förföljde honom. Lärjungarna firade ner Saulus utefter muren i en korg. Detta stoppade inte Saulus han predikade frimodigt i Damaskus och senare kom han tillbaka till sin hemstad Tarsus.

Här är fem saker i denna vers att notera efter en period av förföljelse av både Stefanus, församlingen och nu Paulus.

“Församlingen hade nu lugn och ro i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den blev uppbyggd och levde i Herrens fruktan och växte till genom den helige Andes tröst och förmaning.” Apg.9:31

1. Lugn och Ro.

2. Uppbyggd.

3. Herrens fruktan.

4. Växte till genom den helige Andes tröst.

5. Växte till genom den helige Andes förmaning.

Petrus i Lydda och Joppe. I Lydda träffade Petrus på Eneas som varit lam i 8 år. Petrus helare honom i Jesu namn och många kom till tro. I Joppe träffade han på en kvinnlig lärjunge vid namn Tabita. Tabita är en troende kvinna i hamnstaden Joppe som utmärkte sig genom godhet och givmildhet. Hennes arabiska namn var Tabita som betyder detsamma som Dorkas. Hon var en välbärgad kvinna som hade en egen firma, hon var troligtvis sömmerska eller köpte och sålde hon livklädnader och mantlar i hamnstaden Joppe. Hon gav till de fattiga och tjänade Guds Rike på detta sätt. Denna kvinna dör plötsligt och många sörjde henne inte minst änkorna som troligtvis fick mat utav Tabita ? De alla hade hört om Petrus vad han gjorde i Lydda som inte ligger så långt ifrån Joppe därför skickade de iväg två män för att hämta Petrus, detta var ju verkligen en troshandling. Petrus kom och han uppväckte Tabita/Dorkas upp från dom döda. Petrus befaller; TABITA STÅ UPP! detta blev känt i hela Joppe och många kom till tro på Herren Jesus.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 180

DAGENS TEXTER; Job 16, 17, 18 och Apg. 9:1-22

Job 16; Jobs bok är en jobbig bok, men vi vet att vi har saker att lära utav Job och dessutom att slutet är gott. Jobs svar på Elifas andra tal. Job säger; Ni är alla bedrövliga tröstare. Han sparar verkligen inte sina ord. Läs och begrunda!

Job 17; Job avslutar sitt svar på Elifas andra tal. Helt klart är Job deprimerad på grund av alla dåliga råd, från vänner, sin hustru men också går han igenom sjukdom och smärta. Han lider och det har också tagit honom i psyket. Därmed säger jag inte att Job var PsykSjuk men han var plågad i kroppen, själen och den andliga människan i honom var kluven och det är förståligt, men det är INTE slutet!

Job 18; Bildads andra tal. Läs och begrunda!

Apg. 9 :1-22; Saulus omvändelse. Vilket vittnesbörd! Saulus är han hebreiska namn och Paulus är han romerska namn. Paulus växte upp i ett strängt judiskt hem. Paulus fäder var från Benjamins stam och kanske var det så att han fått namnet efter konung Saul. Föräldrarna kom från Giskala i Galileen. Fadern var en välsituerad köpman eller hantverkare och romersk medborgare som Paulus också var genom födseln. De hade också en dotter vilket vi tror Paulus bodde hos i Jerusalem när han studerade till fariseisk skriftlärd. Paulus gick först judisk skola när han var sex år, då han fick också lära sig grekiska, därefter rabbinskolan som började vid 15 års ålder, då han fick sitta vid Gamaliels fötter. Paulus utbildade sig till skriftlärd och du fungerade som teologer och jurister och var folkets lärda män över huvud taget. Paulus var ivrig i sina studier och nitälskande för Gud. Han var nu anhängare av den judiska religionens strängaste parti, farisé. Detta ledde honom till att förfölja den kristna församlingen och gav sitt erkännande att stena Stefanus. Från Tarsus till Damaskus var det 240 km. och tog dem 6,7 dagar, men innan de gått över gränsen till Damaskus kom HERREN JESUS OCH BESÖKTE PAULUS, genom att tala med honom; “SAUL SAUL VARFÖR FÖRFÖLJER DU MIG” och dessutom gör Herren honom blind i tre dagar. Denna berättelsen är så gripande och ger oss tro för vem som helst, kan bli frälst. t.o.m. en sådan som hädar och förföljer oss kristna i nutid, homosexuelle Jonas Gardell ? Lärjungen Ananias får ett uppdrag  som var mäktigt att gå till Saulus och göra honom seende och ge honom uppdraget, kallelsen för Guds Rike. Det resulterade i att Paulus skrev 13 ny testamentliga brev i bibeln och han gjorde tre missionsresor, som gjorde att vi också fick del av den kristna tron. Paulus blev halvshuggen för sin tro, under Neros tid i Rom ca. 67 ef. Kr. Läs och begrunda denna otroligt fantastiska berättelse om Saulus omvändelse.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 179

DAGENS TEXTER; Job 13, 14, 15 och Apg. 8:26-40

Job 13; Fortsättning av Jobs svar. Job säger till sina vänner att det hade varit bättre de hade hållit tyst än att kokat ihop en lögn om både Job och Herren. Många ord blir sagda utav Job och man väntar på en upplösning….Läs och begrunda!

Job 14; Job avslutar sift svar på Sofars första tal. Job fortsätter och snacka, han är i mörker och väldigt deprimerad. Läs och begrunda! “O, att du ville gömma mig i dödsriket,
dölja mig till dess att din vrede upphör,
sätta en bestämd tid för mig och tänka på mig!
Kan en människa få liv igen som en gång dött?
Då skulle jag hålla ut i min mödas tid,
till dess att min avlösning kommer.
Du skulle ropa på mig, och jag skulle svara dig,
du skulle längta efter dina händers verk.
Fastän du nu räknar mina steg,
skall du inte ge akt på min synd.
Min överträdelse ligger i en förseglad pung,
och du överskyler min missgärning.
Men som berget faller och vittrar bort,
som klippan flyttas från sin plats,
som vatten nöter sönder stenar,
som dess flöden sköljer bort myllan,
så gör du människans hopp om intet.
Du besegrar henne för alltid och hon går bort,
du förändrar hennes ansikte och sänder i väg henne.
Om hennes barn kommer till ära, vet hon det inte,
om de blir ringa, ser hon det inte.Hennes kropp känner bara sin egen plåga, hennes själ bara sin egen sorg.” Job.14:13-22

Job 15; Elifas andra tal. Vi ska sammanfatta vad vi läst hitintills i Jobs bok. I sin nöd fick Job besök av tre vänner, Elifas, Bildad och sofar, som kom för att trösta honom. I sju dygn satt de med honom utan att kunna säga ett ord. Sedan tog Job till orda och sin förtvivlan förbannade han sin födelsedag och önskade sig döden. Därefter kom Elifas med förmaningsord, som följdes av Jobs klagan över sina vänners obarmhärtighet och sitt eget elände. Sedan talade Bildad och Job bemötte hans ord om att Gud endast hemsöker de onda och framhöll sin egen osund. Till svar på Sofars ord om Guds vishet framhöll Job, att mänskligt förstånd är intet inför Guds vishet och makt och att Gud själv borde säga, på vad sätt Job hade syndat. Och nu är vi mitt i nya dialoger…kap. 15-17. fortsättning följer….

Apg. 8:26-40; Filippus och den etiopiske hovmannen. Filippus var en utav de utvalda församlingstjänarna i Apg. 6, de alla var fyllda av tro och helige Ande. Nu får Filippus ett änglabesök, så häftigt. Och Ängeln talar, i detalj, vad Filippus ska göra och här visar det hur Herren också om en enda person, allt detta för en person, sådan är våran Gud vi tjänar. Ängeln säger; “Gå vid middagstiden ut på vägen som leder från Jerusalem ner till Gaza. Den ligger öde.” Apg. 8:26. Filippus var lydig och gick och där fick ha se en etiopisk hovman som var eunuck. Mannen var en nubier, svart man nuvarande Sudan. Mannen var eunuch som betyder att han var kastrerad man. Mannen var hovman, skattmästare till den etiopiska konungamodern, hennes titel är KANDACE alltså Kandace är inget kvinnonamn. Anden säger vidare till Filippus gå fram till vagnen och lyssna och hovmannen läser från Jes. 53, han är på hemväg från sin pilgrimsresa. Filippus frågar honom; “FÖRSTÅR DU VAD DU LÄSER ?” Filippus får predika för honom och hovmannen blir både frälst och döpt i vatten. Filippus förflyttas av Anden till Asdod alltså norrut och han predikar i varje stad. Han kommer så småningom fram till Caesarea där han senare bosätter sig med sin fru och sina döttrar, Apg.21:8,9. “Filippus hade fyra döttrar som hade profetisk gåva. Nästa dag begav vi oss därifrån och kom till Cesarea. Där tog vi in hos evangelisten Filippus, som var en av de sju, och stannade hos honom. Han hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva.”

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 178

DAGENS TEXTER; Job 10, 11, 12 och Apg. 8:1-25

Job 10; Job avslutar sitt svar på Bildads första tal. Job talar utifrån smärta och förvirring, han kan bara inte förstå hur han har hamnat i allt detta virrvarr ?

Job 11; Sofars första tal. Då kommer den 3:e vännen Sofar och konfrontera Jobs förvirrade känslor som han har uttryckt. Sofar säger;
“Skall ett sådant ordflöde stå oemotsagt
och en sådan mångordig man få rätt?
Skall ditt tomma prat få män att tiga,
skall du håna utan att någon får dig att skämmas?
Du säger: “Min undervisning är ren,
och utan fläck är jag inför dina ögon”.
Om ändå Gud ville tala
och öppna sin mun mot dig,
uppenbara för dig visdomens hemligheter,
ty han äger förstånd i dubbelt mått.
Då skulle du inse att Gud kan låta din missgärning vara glömd.
Kan du utforska Guds djuphet?
Kan du utröna den Allsmäktiges fullkomlighet?Hög som himlen är den – vad kan du göra?
Djupare än dödsriket är den – vad kan du förstå?Dess längd sträcker sig längre än jorden,
och bredden överträffar havet.
Om han far fram och fängslar någon,
och kallar till doms – vem kan hindra honom?
Ty han känner lögnens män
och ser ondskan,
skulle han inte bry sig om det?
Om en dåre kan få förstånd
då kan en vildåsna födas till människa.” Job.11:2-12 o.s.v. Läs och begrunda!

Job 12; Jobs svar på Sofars första tal. Job uttrycker vad han känner och försöker få ihop allt som sker. Men för Job är det ingen logik i det som händer, kom ihåg Job är en rättfärdig man som har gudsfruktan och vill bara följa Herren…fortsättning följer.

Apg. 8:1-25; Församlingen förföljs och skingras i Jerusalem och alla utom apostlarna sprider sig ut över Judeen och Samarien. Tänk att de gick till Samarien, det landområdet var ju förbjudet från början …..

Samariterna.

Det står att man kunde inte gå igenom “Samarien” och lärjungarna skulle inte predika för samariterna. Vad var det för skillnader på Samariterna och Judarna ? Jesus ändrade på dessa gamla regler och predikade för samariterna och andra gick i Jesu fotspår som evangelisten Fillipus och apostlarna Petrus och Johannes. Låt oss kolla efter!

Samariterna var avkomlingar av judar och hednafolk, ett blandfolk, som tillbad både Israels Gud och avgudar. Efter det nordisraelitiska rikets undergång år 722 f. Kr. bosatte sig i Samariens städer i Israels barns ställe. De antog tron på Israels Gud samtidigt som de ännu en tid fortsatte att dyrka sina egna gudar. När Israels barn återkom från den babyloniska fångenskapen och började bygga upp Jerusalems tempel, begärde samariterna att få delta i tempelbygget eftersom de tillbad samme Gud. Men deras begäran avvisades under hänvisning till deras falska gudstjänst, en blandreligion. Samariterna byggde då ett eget tempel på berget Gerissim intill Sikem. Detta tempel förstördes av judarna år 129 f. Kr. men samariterna har än i dag sin offerplats där. Samariternas trosbekännelse; 1. Tro på Gud. 2. Tro på profeten Mose. 3. Tro på Lagen. 4. Tro på Gerissim var det av Gud utvalda platsen för frambärande av offer istället för Jerusalem. 5. Tro på domens och vedergällningens dag. 6. Tro på att Mose skulle träda fram på nytt såsom återupprättaren. En del sanning och en del lögn, blandreligion. Konflikten mellan Judar och Samariter växte och klyftan blev bara större och större. Jesus förbjöd de tolv att besöka samariterska städer;

“Dessa tolv sände Jesus ut, och han befallde dem: “Gå inte in på hedningarnas område eller in i någon samaritisk stad.” Matt. 10:5

Men Jesus ändrade sig och hans kärlek sträckte sig ut över mänskliga gränser av nationellt hat och han förbarmade sig över alla människor och ville att alla människor skall bli frälsta. Jesus tog alltså en samarit som exempel på barmhärtighet också tog den samaritiska kvinnan som exempel på att de kunde få full förlåtelse, del av frälsningen och evigt liv bara de tar emot Guds gåva. Jesus tar vägen genom Samarien för att visa vägen till alla folk.

“På sin färd till Jerusalem tog Jesus vägen genom Samarien och Galileen.” Luk.17:11

“Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar, nära det jordstycke som Jakob hade gett åt sin son Josef. Där fanns Jakobs brunn. Eftersom Jesus var trött av vandringen, satte han sig där vid brunnen. Det var omkring sjätte timmen. Då kom en samaritisk kvinna för att hämta vatten. Jesus sade till henne: “Ge mig att dricka.” Hans lärjungar hade gått in i staden för att köpa mat. Den samaritiska kvinnan sade till honom: “Hur kan du som är jude be mig, en samaritisk kvinna, om något att dricka?” – Judarna umgås inte med samariterna. – Jesus svarade henne: “Om du kände till Guds gåva och vem det är som säger till dig: Ge mig att dricka, då skulle du ha bett honom, och han skulle ha gett dig levande vatten.” Hon sade: “Herre, inte ens en skopa har du, och brunnen är djup. Varifrån får du då det levande vattnet? Inte är väl du förmer än vår fader Jakob, som gav oss brunnen och själv drack ur den, liksom hans söner och hans boskap?” Jesus svarade henne: “Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom skall aldrig någonsin törsta. Det vatten jag ger skall i honom bli en källa, som flödar fram och ger evigt liv.” Kvinnan sade till honom: “Herre, ge mig det vattnet, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten.” Han sade: “Gå och hämta din man och kom hit!” Kvinnan svarade: “Jag har ingen man.” Jesus sade: “Du har rätt när du säger att du inte har någon man. Fem män har du haft, och den du har nu är inte din man. Det du sade är sant.” Kvinnan sade: “Herre, jag märker att du är en profet. Våra fäder har tillbett på detta berg, och ni säger att den plats där man skall tillbe finns i Jerusalem.” Jesus svarade: “Tro mig, kvinna, den tid kommer, då det varken är på detta berg eller i Jerusalem som ni skall tillbe Fadern. Ni tillber vad ni inte känner. Vi tillber vad vi känner, eftersom frälsningen kommer från judarna. Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.” Kvinnan sade till honom: “Jag vet att Messias skall komma, han som kallas Kristus. När han kommer, skall han förkunna allt för oss.” Jesus sade till henne: “Det Är Jag, den som talar med dig.” Just då kom hans lärjungar, och de blev förvånade över att han talade med en kvinna, men ingen frågade vad han ville henne eller varför han talade med henne. Kvinnan lät sin kruka stå och gick in i staden och sade till folket: “Kom och se en man som har sagt mig allt vad jag har gjort. Han kanske är Messias.” Joh.4:4-29

Förföljelsen i Jerusalem gjorde att de gick också till Samarien som förut inte var tillåtit. De blev både frälsta, döpta i vatten, demoner for ut och de blev döpta i den helige Ande, de fick kunskapens ord och stor glädje kom till Samarien.

“Samma dag bröt en svår förföljelse ut mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över Judeen och Samarien.” Apg.8:1

Filippus i Samaria.

“Filippus kom ner till staden Samaria och predikade Kristus för folket. Och de höll sig endräktigt till det som Filippus predikade, när de hörde och såg de tecken som han gjorde. Ty under höga skrik for orena andar ut ur många människor, och många lama och lytta botades. Och det blev stor glädje i den staden. Men i staden fanns en man vid namn Simon som bedrev trolldom och hade slagit folket i Samarien med häpnad. Han sade sig vara något stort. Alla, både små och stora, höll sig till honom och sade: “Han är den Guds kraft som man kallar Den stora kraften.” De hade hållit sig till honom, därför att han under lång tid hade bländat dem med sina trollkonster. Men när de nu trodde på Filippus som predikade evangelium om Guds rike och Jesu Kristi namn, döptes de, både män och kvinnor. Också Simon kom till tro, och sedan han blivit döpt höll han sig till Filippus. Han blev mycket häpen, när han såg de stora tecken och kraftgärningar som utfördes.” Apg. 8:5-13

Apostlabesök i Samarien

“Då apostlarna i Jerusalem fick höra att Samarien hade tagit emot Guds ord, sände de dit Petrus och Johannes. Dessa kom ner och bad för dem att de skulle få den helige Ande, eftersom Anden ännu inte hade fallit på någon av dem. De var endast döpta i Herren Jesu namn. Apostlarna lade då händerna på dem, och de tog emot den helige Ande. När Simon såg att Anden gavs genom apostlarnas handpåläggning, kom han till dem med pengar och sade: “Ge också mig denna kraft, så att den jag lägger händerna på får den helige Ande.” Petrus sade till honom: “Till fördärvet med dig och dina pengar, eftersom du menar att Guds gåva kan köpas för pengar. Du har inte någon del eller lott i den här saken, eftersom ditt hjärta inte är uppriktigt inför Gud. Vänd dig därför bort från din ondska och be till Herren. Kanske skall han förlåta dig vad du tänker i ditt hjärta. Jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band.” Simon svarade: “Be ni för mig till Herren, så att inget av det ni har sagt kommer över mig.” Och sedan de hade vittnat och predikat Herrens ord, vände de tillbaka till Jerusalem och predikade under vägen evangeliet i många byar i Samarien.” Apg.8:14-25

Simon trollkarlen var ju helt nyfrälst och förstod inte bättre än att betala för sig om man ville ha något, det var ju han van vid. Men Filippus församlingstjänaren som utförde sådana fantastiska tecken och under i Jesu namn, han sparade inte på orden, han tillrättade Simon den nyfrälste på en gång. Den helige Ande går inte att köpas för pengar, det är en gåva från himlen, och det fina är att Simon omvände sig och bad om hjälp och förbön.

En liten skara samariter finns ännu idag i staden Nablus, nära den plats där Sikem (Sykar) en gång låg. De håller fast vid sin gamla religion, följer noga föreskrifterna i Mose lag, bl.a sabbaten och firar påsken som alltid tidigare på berget Gerissim. I rashänseende skiljer de sig tydligt såväl från judar och araber som från andra i främre orienten nu levande folkslag, ca 200 personer finns än idag och minskar för varje år, detta allt om Samarien!

Likasom Esau förlåter Jakob, som Jesus förlåter kvinnan, som Jesus förlåter hela Samarien så kan du få förlåtelse för dina synder. Du kanske är en lurendrejare som Jakob, eller prostetuerad som kvinnan, eller en avgudardyrkare som hela Samarien var, det finns förlåtelse i JESUS. Kom till Jesus idag, han vill rena dig med Jesu blod och tvättar dig ren som snö.

“Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren. Om era synder än är blodröda, skall de bli snövita, om de än är röda som scharlakan, skall de bli vita som ull. Om ni är villiga att höra, skall ni få äta landets goda. Men om ni vägrar och är motsträviga, skall ni förtäras av svärd, ty så har Herrens mun talat.” Jes. 1:18-20

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 177

DAGENS TEXTER; Job 7, 8, 9 och Apg. 7:44-60

Igår kväll samlades 22 personer i Märit Larssons hem i Skillingaryd kl.18.00. Maria Hallman talade till 12 kvinnor på första våningen och Stefan Hallman talade till 10 män som var samlade på övervåningen. Märit Larsson har vid flera gånger inbjudit till privat husmöten och vi har haft fantastiska samlingar. Väckelsefolket som hungrar och törstar efter något mera än det som serveras i våra församlingar har i alla tider fått gå sin parallella bana med det etablerade sammanhanget. Vi säger inte att vi har det hela fulla evangeliet och har förstått allt av Guds djupheter, långt ifrån… O Nej, o Nej ! Vi behöver våra församlingar och alla underbara konferenser som serveras. Men ändock; Vill du samla folk i ditt hem och kalla på oss, kommer vi gärna! Gud välsigna Dig!

Job 7;  Jobs avslutar sitt svar på Elifas tal. Hela kapitlet är ett stort klagomål från Job, han är verkligen nere i botten. Läs och begrunda!

Job 8; Bildads första tal till Job. Bildad förmanar Job men samtidigt uppmuntrar han Job. Bildad säger; Inte ska du få lida för dina barns synder och han går vidare och säger att hans belackare ska få stå där med skam. Job; Ge inte upp, du kommer att komma ur detta fruktansvärda som drabbats av, bara vänta, tro och förtrösta på den Allsmäktige. Läs och begrunda!

Job 9; Jobs svar på Bildads första tal. Job är pratsjuk och det är bra, det värsta en sjuk kan göra det är att isolera sig och tystna och det sjuka går inåt och du blir deprimerad. Nej, prata Du, det är läkande, så Job fortsätter och talar om sin store Gud som skapat Karlavagnen, Orion, Sjustjärnorna och södra stjärnbilder. Jobs Gud är verklig för honom, men känner han honom som en vän, personligen, en kärleksfull fader, det är frågan ? fortsättning följer…

Apg. 7:44-60; Stefanus avslutar sin 3 punkts predikan med följande; “Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den helige Ande, ni som era fäder.  Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsade att den Rättfärdige skulle komma, och honom har ni nu förrått och mördat,  ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den.” Apg. 7:51-53

Stefanus stenas. De blev ursinniga och skar tänder så arga var de när de hörde vad Stefanus prickade dem, rakt in i deras hjärtan. Stefanus såg in i himlen och där ser han att JESUS STÅR UPP på Gud Faderns högra sida. De drev ut Stefanus ut ur staden och EN som var med dem, som både såg, hörde och gav sitt godkännande till Stefanus avrättning var en man som hette SAULUS. Tänk vad Gud kan göra med en människa om han får lov, denne Saulus som förföljt den kristna församlingen och gav sitt godkännande till att Stefanus dödades, blev den som Gud använde mest av alla, efterföljare till Kristus. Saulus fick ett nytt namn Paulus men framför allt ett nytt hjärta och han skrev 13 brev i Nya Testamentet.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 176

DAGENS TEXTER; Job 4, 5, 6 och Apg. 7:20-43

Job 4; I sin nöd fick Job besök av tre vänner, Elifas, Bildad och Sofar, som kom för att trösta Job. I sju dagar satt de med honom utan att kunna säga ett ord. Därefter kom Elifas med förmaningsord som detta kapitel handlar om. Men jag skulle verkligen vilja understryka att förmaningsord är också uppmuntran, någon bryr sig. Elifas fick tala om för Job, du som har hjälpt så många, nu är det din tur att bli hjälpt. Ibland är det svårare att be om hjälp än det är att hjälpa !?!

Job 5; Forsättning av Elifas första tal. Jag tror du får läsa från vers 17, det är jättebra och tröstande; Herren agar den han älskar och Han skyddar dig med varsam hand.

“Se, salig är den människa som Gud agar,
förkasta inte den Allsmäktiges tuktan.
Ty han sargar och han förbinder,
han slår och hans händer helar.
Sex gånger räddar han dig ur nöden,
och den sjunde gången skall det onda inte drabba dig.
I hungerstid befriar han dig från döden
och i krig undan svärdets våld.
När tungor svänger gisslet göms du undan,
du behöver inte frukta när ödeläggelse kommer.
Åt förödelse och svält kan du le,
för vilddjur behöver du ej vara rädd.
Ty med markens stenar står du i förbund,
markens vilddjur har ingått fred med dig.
Du skall veta att ditt tält står tryggt,
när du synar din boning skall inget saknas.
Du skall veta att din ätt förökas,
att dina efterkommande blir som gräset på marken.
I graven kommer du, när du nått full mognad,
som när sädesskylen bärgas i rätt tid.
Se, detta har vi utforskat, så är det.
Hör detta och tänk på det noga.” Job. 5:17-27

Job 6; Jobs svar på Elifas första tal. En blandning av allt möjligt, ena minuten försvarar han sig och andra minuten vill han inte leva och tredje minuten skyller han på sina vänner. Mitt i stormen, tänk om vi kunde lära oss att då aldrig ta några viktiga beslut men också vara stilla och se Herrens lösning och frälsning!

Apg. 7:20-43; Stefanus fortsätter och predikar om Mose. Här träffar vi på ett ett uttalande som jag många gånger tänkt på. Det är när Moses judiska bröder säger till honom; Du som dödat en egyptier, har du något att säga till oss ? “VEM HAR SATT DIG TILL LEDARE OCH DOMARE ÖVER OSS ? Bröderna satte fingret på just det som var Moses uppdrag, det han var kallad till, det han var född till att bli Israels ledare och föra dem ut från Egypten. Vad blev konsekvenserna av att de hånade Mose på denna punkten ? Mose gömde sig i 40 år, men då kom Herren genom en brinnande buske och talade till Mose. Fienden är mästare att slå ner modet på oss och han vet också vem han ska använda för att det ska ta hårdast; “DE NÄRMASTE” Man kan ju skylla på fienden när det kommer till allt som går dåligt i våra liv, men det är inte chyst, vi har ett kött också, som behöver tuktas och ibland tar det 40 år innan vi är färdiga för den slutliga uppgiften i Guds rike, likasom det gjorde för Mose. Mose blev använd 40 år i Herrens tjänst efter “brinnande buske mötet”, Herren vill också använda Dig, han behöver Dig!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 175

DAGENS TEXTER; Job. 1, 2, 3 och Apg. 7:1-19

Job boks tema är; “VARFÖR DRABBAS DEN GUDFRUKTIGE AV LIDANDE ?” “Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.” Jak.5:11 Bokens händelser utspelar sig sannolikt under eller strax efter patriarktiden i “landet Us” som var beläget i ett område öster om Israel ca. 2000 år f. Kr, troligtvis efter Abraham och före Moses tid. Det som talar för att han levde vid Abrahams tid är; 1. Han var präst i sitt eget hem, 2. Hans rikedom räknas i mängden av boskap, 3. Myntet Kesita som Job använder är lika mynt som Abraham använde. 4. Sist men inte minst kan vi se det på Jobs höga ålder. Jobs bok är ett litterärt mästerverk, troligtvis skrivet av honom själv. Denna bok är den första poetiska boken i Bibeln, övriga poetiska böcker är; Psaltaren, Ordspråksboken, Predikaren, Höga Visan och Klagovisorna. Vi kan indela Jobs bok i 4:a delar;

1. Prolog; Job, Herren och Satan (Åklagaren); kap.1,2

2. Job och hans vänner; kap.3-37

3. Herren och Job; Kap.38:1-42:6

4. Epilog; Jobs upprättelse; Kap.42:7-17.

Slutet gott allting gott! Och vi kan fastställa att efter Jobs prövotid levde han 140 år. Två ställen i Bibeln är Job omtalad i  Hes. 14:14-20 och Jak.5:11.

Domen är oundviklig
“Herrens ord kom till mig. Han sade: “Du människobarn, om ett land syndade mot mig genom att handla trolöst, då skulle jag räcka ut min hand mot det och skapa brist på bröd och sända hungersnöd över det och där utrota både människor och djur. Om då dessa tre män fanns i landet: Noa, Daniel och Job, så skulle de genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv, säger Herren, Herren. Om jag lät vilda djur dra fram genom landet och göra det folktomt så att det blev så öde att ingen vågade färdas där för djurens skull, då skulle, så sant jag lever, säger Herren, Herren, dessa tre män, om de fanns där, varken kunna rädda sina söner eller sina döttrar. Endast de själva skulle räddas, men landet skulle bli öde. Eller om jag lät svärdet drabba det landet, och sade: “Svärd, far fram genom landet!”, och jag på det sättet utrotade både människor och djur ur det, så skulle, så sant jag lever, säger Herren, Herren, dessa tre män, om de befann sig i landet, varken kunna rädda sina söner eller sina döttrar. Endast de själva skulle räddas. Eller om jag sände pest i det landet och utgöt min vrede i blod över det för att utrota både människor och djur ur det, och om då Noa, Daniel och Job fanns där, så skulle de, så sant jag lever, säger Herren, Herren, varken kunna rädda son eller dotter. De skulle genom sin rättfärdighet rädda endast sina egna liv.” Hes. 14:12-20

“Vi prisar dem saliga som håller ut. Ni har hört om Jobs uthållighet och sett hur Herren till slut handlade med honom. Herren är rik på kärlek och barmhärtighet.” Jak. 5 :11

Job 1; Här beskrivs ett drama mellan tre; Herren Gud, människan Job och Åklagaren, djävulen. Job var en rättsinnad man som fruktade Gud och undvek det onda. Han var den mäktigaste mannen i Österlandet och var väldigt rik. Han hade 7 söner och 3 döttrar, dessa barn festade runt väldigt mycket. Och fadern Job offrade syndoffer för dem, i fall de syndat i sina fester, vilket de hade gjort, det är väl ganska uppenbart. Nu tas vi med till ett samtal i himlen mellan Guds söner och Åklagaren inför Herren. Då inleder Herren med att fråga; Vad kommer du ifrån ? och senare i samtalet säger Herren till Åklagaren; “Har du lagt märke till min tjänare Job ?” Herren Gud ger Åklagaren tillåtelse att testa och pröva Job, på alla hans ägodelar, hans fysiska hälsa, på sönerna och döttrarna men, ÅKLAGAREN FÅR INTE TA LIVET AV JOB. Och nu inträder en fruktansvärt tid för Job men ändock förbannar inte Job Gud, istället säger Job de välkända orden “Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn.” I vissa karismatiska sammanhang, har man tagit bort dessa rader i en sång, som jag känner till. Varför gör man så ? Herren prövar oss, men inte utöver vår förmåga.

“Låt oss inte heller begå otukt, som en del av dem gjorde, och därför föll tjugotretusen på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus, som en del av dem gjorde, de dödades av ormar.  Knota inte heller, så som en del av dem gjorde, de dödades av fördärvaren.  Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.  Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.  Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast, han skall inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer, skall han också bereda en utväg, så att ni kan härda ut.” 1 Kor. 10:8-13

Job 2; Jobs andra prövning. Åklagaren slår Job med svåra bölder från fotsulan ända till hjässan. Hans vänner kände inte igen Job så prövad var han. Hans hustru säger; “Då sade hans hustru till honom: “Står du ännu fast i din fromhet? Förbanna Gud och dö.” Men han svarade henne: “Du talar som en dåraktig kvinna skulle tala. Om vi tar emot det goda av Gud, skall vi då inte också ta emot det onda?” Under allt detta syndade inte Job med sina läppar.” Job. 2:9,10

Job 3; Jobs första tal; Han förbannar sin födelsedag! Vers 11 och 12 är ju helt fruktansvärda och dessutom vers 25, 26, då man i trosväckelsen gjorde en hel lära av vers 25; det jag fruktade för kommer över mig…..dumheter!  Vi alla fruktar ibland och förskräcks utav saker som vi drabbas av, men Herren är större än vår fruktan och Gud är barmhärtig och förstår… våran fruktan är INTE Herrens mottstock, Tack och Lov. Läs och begrunda hela detta kapitel.

Apg. 7:1-19; Innan församlingstjänaren Stefanus blev martyr, stenades ihjäl, predikade han. Hela hans predikan är nertecknad i 3 punkter och en avslutning. Punkt 1. är Abraham, Punkt 2. är Josef och Punkt 3. är Mose. I dagens text läser vi hans två första punkter om Abraham och Josef. Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 174

DAGENS TEXTER; Ester 7, 8, 9, 10 och Apg. 6

Ester 7; Hamans död. Haman representerar djävulen, och för en tid ser det ut som satan hade övertaget. Men, Halleluja vi vet slutet, djävulen ska bindas i 1000 år och därefter ska han kastas i eldsjön för alltid. Helvetet är inte skapat för människor utan för djävulen och hans demoner. Jag ber dig, VAKNA och följ INTE djävulen till pinostället där hör du inte hemma. Ta emot Jesus idag, omvänd dig, låt Jesu blod rena Dig och Himlen är säkrad för Dig i all evighet.

“Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.” Matt.25:41

“Och djävulen som hade bedragit dem, kastades i sjön av eld och svavel, där också vilddjuret och den falske profeten är. Och de skall plågas dag och natt i evigheternas evigheter.” Upp.20:10

Det Haman och hans hustru Zeres hade planerat för Mordokai och det judiska folket drabbade dem själva. Det står att kungen befallde att de skulle hänga upp Haman på den påle som Haman skulle hängt Mordokai. Vid 2:a festmåltiden, talade Ester i klarspråk när kungen frågade henne vad hon ville. Hon bekände då att hon var en judinna och hennes folk stod inför en orättfärdig död.

Ester 8; Judarna får försvara sig och hämnas. Om jag förstår det rätt kunde inte Hamans skrivelse bara suddas ut, det som hade kungens sigill måste genomföras ? MEN nu skrevs ett ny skrivelse med kungens sigill att judarna fick försvara sig från fienden. Judarna gläder sig och jublar.

Ester 9; Judarnas hämnd. Förskräckligt 75.000 dödades, alla som var mot judarna plus Haman och Hamans 10 söner. Dessa dagar kallas PURIMDAGAR som firas än i dag bland judarna. De firar och kommer ihåg dessa två dagar då igentligen judarna skulle utrotas men Herren frälste dem och det fienden hade tänkt ut för judarna, drabbade deras eget huvud istället.

Ester 10; Mordokajs makt
“Kung Ahasveros tog ut en skatt av fastlandet och av öarna i havet. Allt vad han i sin makt och väldighet gjorde, liksom skildringen om den storhet till vilken kungen upphöjde Mordokaj, det finns nertecknat i krönikan om Mediens och Persiens kungar. Ty juden Mordokaj var kung Ahasveros närmaste man. Han var mycket ansedd bland judarna och älskad av alla sina bröder. Han sökte sitt folks bästa och talade för alla sina landsmäns välfärd.” Ester 10:1-3 Slutet gott allting gott!

Apg. 6; Sju församlingstjänare utses. Intressant, bara män blir utsedda inga kvinnor. Här kunde man ju tänkt sig att det var någon kvinna som hade blivit utsedd på grund av dess uppgift, men nej inga kvinnor blev utvalda av apostlarna. Däremot kan vi  se i 1 Tim.3:8-14 om en församlingstjänares egenskaper att i vers 11 står det KVINNORNA och så har jag alltid trott att en församlingsledare kan inte vara en kvinna. Men en församlingstjänare kan vara en kvinna, men idag med hela Guds Ords ljus är jag inte så säker ? Kanske dessa kvinnor var församlingstjänarnas hustrur ? Därför om du läser vers 12 så står det församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man….varför står det inte i detta sammanhanget också “EN ENDA MANS KVINNA” ? Om det var fråga om kvinnliga församlingstjänare ? Ett intressant studie framöver. Läs och begrunda nedan;

Församlingstjänarnas egenskaper

“Församlingstjänarna skall på samma sätt vara allmänt aktade och pålitliga. De får inte missbruka vin eller vara ute efter pengar. De skall äga trons hemlighet i ett rent samvete.  Men också de skall först prövas. Sedan kan de bli församlingstjänare, om det inte finns något att anföra mot dem.  Kvinnorna skall på samma sätt vara allmänt aktade, inte förtala någon utan vara nyktra och trogna i allt.  En församlingstjänare skall vara en enda kvinnas man. Han skall ta väl hand om sina barn och sin familj.  De som sköter sin tjänst väl vinner en aktad ställning och får stor frimodighet i tron på Kristus Jesus.  Detta skriver jag till dig i hopp om att snart kunna komma till dig.” 1 Tim.3:8-14

I alla fall i Apg.6 utvalde de 12 apostlarna, 7 män; Stefanus, Filippus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas och Nikanor till församlingstjänare. Apostlarna skulle syssla med Ordet och Bönen och församlingstjänarna skulle hade en mera social tjänst att bl.a. ge änkorna mat och omsorg. Med denna organisation ökade församlingen i Jerusalem kraftigt, till och med att en del präster blev frälsta ?!?

Stefanus blev oskyldigt dömd, de ljög om honom och falska vittnen trädde fram emot honom. Men det står genom all denna förföljelse han fick vara med om, LYSTE HANS ANSIKTE SOM EN ÄNGELS.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 173

DAGENS TEXTER; Ester 4, 5, 6 och Apg. 5:17-42

Ester 4; När skrivelsen hade nått Mordokaj att alla judar ska utrotas, blev han alldeles förtvivlad och rev sönder sina kläder och klädde sig i säck och aska. Full kaos och panik rådde bland judarna, alla skulle dödas inom kort. Ester nåddes av budskapet och genom hennes tjänare Hatak kommunicerade Mordokaj och Ester. Mordokaj sa till Ester; tro inte bara därför att du är i kungens hus att du kommer att bli sparad… Ester sa till Mordokaj om jag går inför kungen utan att blivit kallad kan jag bli dödad. Mordokaj säger dessa berömda orden till Ester;  “För om du tiger denna gång, skall judarna få hjälp och befrielse från annat håll, men du och din fars hus kommer att förgöras. Vem vet om du inte har nått kunglig värdighet just för en tid som denna?”Ester 4:14

Ester bestämmer sig att gå inför kungen, gå jag förlorad, så må jag gå förlorad. Drottning Ester en ung vacker kvinna var med att rädda hela Israels folk på grund av hennes mod.

Ester 5; Esters två festmåltider med kungen och Haman. Ester gjorde sig fin och med livet som insats gick hon fram till kungen. Kungen frågade; “Vad vill du Ester ? Vad är din bön” ? Ester gick väldigt smart tillväga bjuda dom på middag. Hamans vrede ökade märkbart mot Mordokaj, när inte Mordokaj visade respekt för Haman (djävulen). Då föreslog Hamans hustru Zeres nr. 117 utav alla 153 kvinnonamn i bibeln att Haman skulle resa en påle femtio alnar hög och hänga Mordokaj på den pålen. Ännu en kvinna som i bibeln har Isebels andemakt. Isebel, Atalja, Herodias och nu Zeres, kvinnor som stod i djävulens tjänst.

Ester 6; Mordokaj upphöjelse. Vilken grej, här frågar kungen Haman; “Vad ska vi göra mot den, som har gjort gott mot kungen ?” Här räknar Haman upp allt gott, som han tror, bli hans goda, dräkten, hästen och äran. När Haman räknat upp allt, säger kungen gå då och gör detta mot Mordokaj för han räddade mitt liv och det har han inte fått någon belöning för ännu. Vilket nerköp för Haman, inte nog med det utan Hamans hustru Zeres säger följande;

“Sedan vände Mordokaj tillbaka till kungens port. Men Haman skyndade hem sörjande och med övertäckt huvud. När Haman berättade för sin hustru Zeres och alla sina vänner allt som hade hänt honom, sade hans rådgivare och hans hustru till honom: “Om Mordokaj, som du har börjat stå tillbaka för, är av judisk börd, så förmår du ingenting mot honom. Han kommer att bli ditt fall.” Medan de ännu talade med honom, kom kungens hovmän för att hämta Haman till festmåltiden som Ester hade ordnat.” Ester 6:12-14

Fortsättning följer imorgon….

Apg. 5:17-42; Vilka äventyr apostlarna började att få vara med om, tex. vers 19 i detta kapitel; “En Herrens ängel öppnade på natten fängelsets portar och förde ut dem och sade GÅ TILL TEMPLET OCH FÖRKUNNA FÖR FOLKET…”

Denna gången var det den del av översteprästerna som kallades “sadduccernas parti” som blev avundsjuka på apostlarna och satte dom i fängelset, men de blev befriade utav Herrens ängel.

Sadduccerna är ett parti som inte trodde på uppståndelsen och det övernaturliga. De fjäskade med romarna och var liberalteologer, precis som du har s.k.kristna ledare idag, politiskt korrekta och vill inte stöta sig med världen. Sadduccerna var ett religiöst och politiskt parti bland judarna från mackabeertiden. De var under ledning av det högre prästerskapet i Jerusalem och de var i ständig opposition mot fariséerna. Fariseérna på denna tiden var så att säga en FÖRNYELSERÖRELSE och de var de mest lagiska människor du kunde tänka dig, de hade 613 bud som skulle följas till punkt och prick, de i motsats till sadduccerna trodde på uppståndelsen och det övernaturliga. Dessa så hängivna var också med att korsfästa Jesus Guds Son. TÄNKVÄRT!

I alla fall när tjänarna till översteprästerna skulle hämta apostlarna i fängelset var de inte där, hör vad de säger; “Vi såg att fängelset var ordentligt låst och att vakterna stod vid portarna, men då vi öppnade fann vi ingen därinne.” Apg.5:23

Så häftigt! Men någon kom och sade till översteprästerna att de män som ni satte i fängelset, står i templet och undervisar folket…. WHOW! Apostlarna blev kallade inför Stora rådet och piskade och förbjudna att tala i Jesu namn. Då säger apostlarna det berömda uttrycket;

“Då svarade Petrus och apostlarna: “Man måste lyda Gud mer än människor.” Apg.5: 29

De gick direkt ut från fängelset och från piskrappen och fortsatte att undervisa, predika och tala i Jesu namn. Rådsherrarna blev ursinniga och ville döda dem. MEN då var det en farisee´i Stora rådet en laglärd man som stoppade detta, hans namn var Gamaliel. Gamaliel var en berömd judisk laglärare, dotterson till den store rabbin Hillel och troligen även dennes elev. Gamaliel var den förste av de sju skriftlärde, som fick hederstiteln; Rabbin, “vår mästare”, den ende rabbin som är namngiven i N.T. Han var medlem av Stora rådet och de kallade honom “den äldre”. I den rabbins litteraturen finns flera av Gamaliels lärosatser. När Gamaliel dog, upphörde respekten för lag, renhet och helighet. Visdom och uppriktighet synes ha varit karakteristiska drag hos honom, något som gjorde honom aktad av allt folket. När apostlarna stod för andra gången framför Stora rådet och var nära att bli dömda till döden avvärjde Gamaliel detta med att säga; Om det består vad apostlarna säger kommer det att visa sig och dessutom säger han till sina kollegor; “Se till att Ni inte strider mot Gud själv.” Gamaliel dog omkring 50 år e. Kr. och vi förstår genom Paulus försvarstal i Jerusalem där han säger; jag har suttit vid Gamaliels fötter, varit hans lärjunge, det vägde mycket tungt för Gamaliel var mycket omtyckt i Israel.

Apostlarna var frimodiga som lejon, inget kunde stoppa dem, de fortsatte att tala om “det Namnet” i hemmen bl.a. Läs och begrunda!

“Och apostlarna gick ut från Stora rådet, glada över att de hade ansetts värdiga att lida smälek för Namnets skull. Varje dag undervisade de i templet och hemma i husen och predikade det glada budskapet att Jesus är Messias.” Apg.5:41,42

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 172

DAGENS TEXTER; Ester 1, 2, 3 och Apg. 5:1-16

ESTER nr. 115 och VASTI nr 116 av alla 153 kvinnonamn i BIBELN. Bokens händelser utspelar sig under perserväldets tid då Ahasveros var kung 486-465 f. Kr. Boken skildrar hur ett allvarligt angrepp mot judarna i Persien och staden Susan misslyckades till vars minne man sedan dess firar Purimfesten.

Ester 1; Vasti betyder BÄST, VACKRAST! Drottning Vasti trotsar kung Ahasveros, hon gör helt enkelt uppror mot sin man och detta leder till att kungen skiljer sig ifrån henne och drottning Ester blir utvald att ta hennes plats. Hela kapitlet handlar om drottning Vastis uppror och hur de regerande ska handla i denna sak så att inte upproret sprider sig till andra kvinnor från Indien till Nubien Efter mycket om och men, bestämdes det att kungen fick skilja sig ifrån drottning Vasti och att en skrivelse ska skickas ut till hela dåtida kända världen att “VARJE MAN SKA VARA HERRE I SITT EGET HUS OCH TALA SITT FOLKS SPRÅK”. Läs och begrunda detta kapitel, här är en beskrivning av vad som händer idag, kvinnorna samlas och ha kvinnomöte i och utanför församlingen och de gaddar sig samman, att göra uppror mot männen. Om du är kvinna som läser detta, STÄLL DIG INTE I DEN UPPRORISKA SKARAN, LÅT OSS ÖDMJUKA OSS OCH FÖLJA VAD HERREN HAR BESTÄMT I SITT ORD.

Ester 2; Ester blir drottning! Ester betyder STJÄRNA. En ung judinna, Abihails dotter, vilkens ursprungliga namn var Hadassa vilket betyder myrten. Hon tillhörde den judiska kolonien i Susa, den gamla huvudstaden i Elam, som vid denna tid var en provins i det persiska riket. Efter hennes  föräldrars död uppfostrades hon hos sin kusin Mordokai, Mordokai var farbror till Esters pappa. Mordokai adopterade Ester och behandlade henne som sin egen dotter. Mordokai var en av de judar som bortfördes från Jerusalem av den babyloniske konungen Nebukarnessar. Men efter befrielsen från fångenskapen i Babylon återvänder Mordokai till Jerusalem och befann sig vid Susans borg vid rätt tids punkt.

“I Susans borg fanns då en judisk man som hette Mordokaj, son till Jair, son till Simei, son till Kish, en benjaminit. Han hade förts bort från Jerusalem med de fångar som tvingades följa med Jekonja, Juda kung, när denne fördes bort av Nebukadnessar, kungen i Babel. Mordokaj var fosterfar åt Hadassa, det är Ester, hans farbrors dotter, för hon hade varken far eller mor. Den unga kvinnan var välskapt och mycket vacker. Sedan hennes far och mor dött hade Mordokaj adopterat henne som sin egen dotter. När kungens befallning och förordning blev känd och många unga kvinnor samlades i Susans borg och överlämnades till Hegaj, blev också Ester hämtad till kungens hus och överlämnad till Hegaj som hade tillsynen över kvinnorna. Flickan behagade honom och vann hans gunst. Därför skyndade han att ge henne vad som behövdes för hennes förberedelse samt den mat hon skulle ha. Dessutom gav han henne sju tjänsteflickor utvalda från kungens hus. Och han flyttade henne och hennes tjänsteflickor till den bästa delen av kvinnohuset.Ester hade inte nämnt något om sitt folk och sin släkt, ty Mordokaj hade förbjudit henne att göra det. Mordokaj gick varje dag fram och tillbaka utanför gården till kvinnohuset för att få veta om Ester hade det bra och vad som hände henne. Ester 2:5-11

Det fanns spänningar i Jerusalem och vid ett tillfälle räddade Mordokai kungens liv genom att avslöja mördarna Bigtan och Teres. Men det fanns avundsjuka och olika spänningar och som vanligt fick judarna i Jerusalem skulden. Läs och begrunda!

Ester 3; Hamans planer att förgöra judarna. Mordokai böjde inte knä för Haman och det gjorde honom ursinnig. Och en skrivelse gick ut till alla provinser att judarna skulle utrotas på en och samma dag. Läs och begrunda!

“På trettonde dagen i första månaden blev kungens skrivare tillkallade, och en skrivelse, helt enligt Hamans befallning, utfärdades till kungens satraper och till ståthållarna över varje provins och till furstarna över varje folk, till varje provins med dess egen skrift och till varje folk på dess eget språk. Skrivelsen utfärdades i kung Ahasveros namn och förseglades med kungens sigill.  Sedan sändes brev med ilbud ut till alla kungens provinser, att man skulle utrota, döda och förgöra alla judar, unga och gamla, barn och kvinnor, alla på en enda dag, nämligen den trettonde dagen i tolfte månaden, månaden Adar, och att deras ägodelar skulle tas som byte.  En avskrift av skrivelsen skulle kungöras som förordning i varje provins, så att alla folk skulle vara beredda den dagen. På kungens befallning drog ilbuden snabbt ut, så snart förordningen hade utfärdats i Susans borg. Kungen och Haman satte sig ner för att dricka, men i staden Susan rådde bestörtning.” Ester 3:12-15

Apg. 5:1-16; Det här är väl det starkaste skräckexempel Nya Testementet presentera att Ananias och Safira straffas med döden därför att de LJÖG OM KÖPESUMMAN. Läs och begrunda!

“En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom.  Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och lade för apostlarnas fötter.  Då sade Petrus: “Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta, så att du ljög mot den helige Ande och tog undan en del av pengarna för jorden?  Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit, inte bara för människor utan för Gud.” När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom.
Omkring tre timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt. Petrus frågade henne: “Säg mig, sålde ni jorden för det beloppet?” Hon svarade: “Ja, för så mycket.” Petrus sade till henne: “Varför har ni kommit överens om att fresta Herrens Ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren, och de skall också bära bort dig.”  Och plötsligt föll hon ner död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död, och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man.  Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla andra som hörde detta.” Apg. 5:1-11

Ananias och Safira var judekristna i församlingen i Jerusalem. Det fanns ingen anledning för dem att ljuga om köpesumman ? Varför ? De kunde bara ha sagt vi har sålt för den här summan…och en del spara vi åt oss själva och en del ger vi till församlingen, färdigt med det och de hade haft livet i behåll. Men om vi går tillbaka till Apg 4: 34-37 och läser där så hade andra gjort samma sak som Ananias och Safira sålt sina egendomar, men de hade inte ljugit om köpesumman, de hade lagt ner allt inför apostlarnas fötter. Läs och begrunda!

“Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen och lade ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Josef som var levit och född på Cypern och som apostlarna kallade Barnabas – det betyder Tröstens son – ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och lade dem för apostlarnas fötter.” Apg.4:34-37

Summeringen är två saker enligt mig, för det första LÖGNEN, lögnens fader är djävulen att aldrig för en sekund gå i armkrok med satan, TALA ALLTID SANNING! Och för det andra; påtryckning från andra att inte våga göra och gå sin egen väg i det karismatiska emblemisemanget. VA SANN OCH STÅ FÖR DET, DET VAR OK, ATT INTE GE ALLT, OM DU INTE VILLE DET. MEN DU SKA INTE HYCKLA, LJUGA OCH LÅTA DET SE UT SOM OM…..NÄR DET INTE ÄR SÅ. DEN ÖVERENS LÖGN SOM ANANIAS OCH SAFIRA HADE KOMMIT ÖVERENS OM TOG DÖ PÅ DEM. ALLVARIGT! TA VARNING!

Därefter kom en stor gudsfruktan in i församlingen i Jerusalem och Apostlarna gjorde många tecken och under därefter. Många män och kvinnor kom till tro och församlingen ökade dag för dag. Kvinnonamnet Safira är nr. 133 utav 153 kvinnonamn nämda i hela bibeln.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 171

DAGENS TEXTER; Neh. 12, 13 och Apg. 4:23-37

Neh. 12;Förteckning över präster och leviter. Ättlingar till översteprästen Jesua. Huvudmän för prästernas familjer. Uppteckning av prästernas och leviternas familjer. Fördelning av tjänster i templet. NU KOMMER DET! Nehemja inviger stadsmuren med att ordna TVÅ LOVSÅNGSKÖRER som skulle gå åt var sina håll och mötas på mitten. Dessa musikinstrument och lovsångare hördes vida omkring, VILKEN SEGER FÖR GUDS RIKE.

“Sedan stannade de båda lovsångskörerna vid Guds hus, och även jag och ena hälften av föreståndarna tillsammans med mig, samt prästerna Eljakim, Maaseja, Minjamin, Mikaja, Eljoenaj, Sakarja och Hananja, med trumpeterna,  och Maaseja, Semaja, Eleasar, Ussi, Johanan, Malkia, Elam och Eser. Sångarna sjöng under Jisrajas ledning. De frambar på den dagen stora offer och gladde sig, ty Gud hade gett dem stor glädje. Också kvinnorna och barnen gladde sig, och glädjen från Jerusalem hördes vida omkring.” Neh.12:40-43

Åtgärder för gudstjänsten i templet, det sista skulle fixas till, bland annat var man noga med 10:onde givandet till prästerna och leviterna. Guds Ord, lovsången/tillbedjan och 10:onde givandet är ett måste för att det ska kunna kallas för en gudstjänst.

Neh. 13; Sista kapitlet i Nehemjas bok. Israels religiösa rening! HELGELSE! Församlingstukt Inre Helgelse och Ordning. Nu var ju templet och murarna uppbyggda och Nehemja tänkte nu kan jag återvända till Babylon och han gjorde så också. Men vad händer, full kaos i Jerusalem. Är det inte typiskt, så fort synden får fria händer så har människan lättare att falla än att följa Mose lag och vad Guds Ord har befallt. När Katten är borta dansar råttorna på bordet. Men Nehemja frågade den babyloniske kungen ännu en gång om han fick resa till Jerusalem för att hålla uppe ställningarna. Gud utväljer män för olika tider. Du som läser detta, du har väl inte gömt dig ? Du är väl på rätt plats och uppehåller ställningarna ?

Hur som helst; Nehemja fick ta i det mest akuta. För det första fick han slänga ut Tobias. För det andra fick han kalla på leviterna  som hade givit sig iväg ut till åkrarna därför de hade inte fått sitt 10:onde av folket, Guds hus hade blivit försummat. För det tredje; hade folket försummat sabbatsdagen, de håll på att köpa och sälja på Herrens dag. För det fjärde; hade de återigen beblandat sig med främmande folk, givit sina söner till främmande kvinnor och givit sina döttrar till främmande män, presis som den gamle Salomo hade gjort. För det femte; DE HADE FLÄCKAT NER PRÄSTÄMBETET OCH LEVITERNAS FÖRBUND. Nehemja fick återigen börja på ruta ett, tydligen är detta genomgående för Herrens tjänare i Bibeln att om och om igen tillrättavisa och hjälpa folket på fötter igen och igen och igen. Herrens krig tar aldrig slut!

 Apg. 4:23-37; Bön i förföljelsetid! Självklart blir man skakad när man hör på CNN att 9 svarta kristna blev kallblodigt nerskjutna och mördade i en Metodistkyrkan i USA, utav en vit ung grabb 21 år. Så fruktansvärt, så meningslöst, Herre Jesus KOM SNART OCH HÄMTAR OSS HEM. Igår var vi på NyhemsKonferensen, de berättade att en man som hade varit med i Onsdags LP möte hade kört ihjäl sig på hemvägen från Nyhem. Vi bad för hans familj och de som han lämnade efter sig. Lisa Holm var bara 17 år gammal, hur kan två män och en kvinna från Litauen ha hjärta att ta någons annans liv. Vacker, ung flicka som hade hela livet framför sig. Frågan är; Hade hon tagit emot Jesus och frälsningen ? Vi vet inte tiden eller stunden då det plötsligt ta slut ? ÄR DU REDO ? ÄR DU FRÄLST ? HAR DU DIN SAK KLAR MED HIMLEN ? TROR DU PERSONLIGEN PÅ JESUS OCH BLIVIT RENAD FRÅN DINA SYNDER ? Döden i sig för den som är frälst är ingen fara, därför Joh.11:25-27 säger du ska leva om än du dör… Jesus sade: “Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: “Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”

Förföljelsen tilltar i Jerusalem och som det står; ” Fienden gaddar sig samman” och Guds folk samlas och enas på grund av förföljelsen. I går på Nyhem var det en man som intervjuades från “OPEN DOORS” han sa; Det är bra om kristna i Sverige blir förföljda, det är det enda som får Sverige att väckas….Stefan har predikat många gånger; “Martyrers blod är Evangeliets utsäde”

“Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.” När de hade slutat att be, skakades platsen där de var samlade, och de uppfylldes alla av den helige Ande och predikade frimodigt Guds ord.” Apg. 4:29-31

Tänk att platsen SKAKADES, Va häftigt! Samma bön som Petrus och Johannes bad är våran bön; Herre ge oss frimodighet…Avslutningsvis läs ETT HJÄRTA OCH EN SJÄL Apg.4:32-37

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 170

DAGENS TEXTER; Neh. 9, 10, 11 och Apg. 4:1-22

GLAD MIDSOMMAR på Johannes Döparens Dag!

Neh. 9; Folket bekänner sina synder. 1/4 av dagen läste de LAGBOKEN och 1/4 av dagen bekände de sina synder. En hel rad av LEVITER predikade, kanske var det första maratonpredikan i världshistorien, kanske ?? Först prisade lavinerna Herren i lovprisning sedan satte de igång och predika från vers 7 till vers 37 predikas minst 25 olika predikningar där de går igenom Israels historia. Ta dig tid att läsa, så intressant. En av böckerna som jag håller på att skriva parallellt med BibelBloggen är “KVINNORNAS LAGBOK” på 95 punkter, taget ide´n från Martin Luthers 95 teser som han spikade fast på Wittenburg kyrkport. Men också har Nehemjas bok givit mig ide´n att reformera kvinnans ställning att vara en medhjälpare till mannen och husmor till sina barn. Må Herren ge mig mod och kraft att följfölja skrivandet!

Neh. 10; Förbundets förnyelse och innehåll
“På grund av allt detta slöt vi ett fast förbund och satte upp det skriftligt. På skrivelsen, som försågs med sigill, stod våra furstars, våra leviters och våra prästers namn.” Neh. 9:38

Och här räknas upp alla som stod bakom förbundet och försågs med ett sigill. Nehemjas ståthållare….. Leviterna….. Folkets huvudmän….Förbundet innehöll också att inte beblanda sig med främmande folk och dess avgudar. Dessutom att ge sitt 10:onde till leviterna och leviterna skulle ge sitt 10:onde till Guds hus. Läs och begrunda!

“Till Herrens hus skulle vi varje år föra förstlingen av markens gröda och förstlingen av all frukt på alla slags träd.  Så som det är skrivet i lagen skulle vi också föra till Guds hus, till prästerna som gjorde tjänst i vår Guds hus, de förstfödda av våra söner och av vår boskap, och de förstfödda av vår nötboskap och vår småboskap.  Och förstlingen av vårt mjöl och våra offergåvor och av allt slags trädfrukt, av vin och olja, skulle vi föra till prästerna, in i förrådskamrarna till vår Guds hus, och tionden av vår jord till leviterna. Ty leviterna skulle ta emot tionden i alla de städer där vi brukade jorden.  En präst, en av Arons söner, skulle vara med leviterna när de tog emot tionden. Och leviterna skulle föra tionden av sitt tionde upp till vår Guds hus, in i förrådshusets kamrar.  Ty både Israels barn och Levi barn skulle föra sin offergåva av säd, vin och olja in i dessa kamrar, där helgedomens kärl och de tjänstgörande prästerna och dörrvaktarna och sångarna var. Vi skall inte försumma vår Guds hus.” Neh.10:35-39

Neh. 11; Folket som bodde i Jerusalem. Var tionde man och hans hushåll skulle bo i Jerusalem och 9/10 skulle bo i övriga städer i Israel. Här är då uppräknat vid namn alla som skulle bo i Jerusalem dessutom 468 vapenföra män, 928 av Benjkamins söner, 128 tappra och kraftfulla män, 284 lovsångare, 127 dörrvaktare och tillsyningsmän. Inget var lämnat åt slumpen. Folket i övriga bya och orter kan du läsa om i de sista verserna i detta kapitel.

Apg. 4:1-22;  “Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”Joh. 4:12

Detta bibelordet skulle vi alla memorera och kunna utantill när vi vittnar för människor i vardagslivet. INGET ANNAT NAMN ÄN JESUS KAN FRÄLSA OSS FRÅN ONDO.

Petrus och Johannes är fullständigt orädda, frimodiga som lejon, inför Stora rådets medlemmar i Jerusalem, både äldste och skriftlärde, vidare översteprästen Hannas liksom Kajfas, Johannes och Alexander och alla andra från översteprästernas släkter. Petrus hade ju sett dem förr då de dödade Jesus. Och en del överstepräster kände ju igen Petrus och Johannes. Nu var det inte Jesus längre nu förföljde man hans lärjungar. Jesus var tyst som ett lamm för gå till sin avrättning, så var det bestämt från det att Adam och Eva syndade, 1 Mos. 3, men nu var det ett nytt kapitel då Petrus och Johannes svarade dessa gubbar; “Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört.” Apg.4:20

Den lame mannen gick och Jesus hade uppstått från dom döda, detta kunde de inte förneka, ändå om de var tvungna ljuga ihop något som passade deras ära och för att kunna bestraffa Petrus och Johannes, men denna gången var de tvungna låta dem gå. FRIMODIGHET HAR MED SIG STOR LÖN! Folk kom till tro i massor, nu var det 5000 som var efterföljare till Jesus, djävulen är besegrad, bara en tidsfråga. Vi får inte ge upp!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 169

DAGENS TEXTER; Neh. 7, 8 och Apg. 3

Neh. 7; Nu var Jerusalems murar uppbyggda och ett nytt kapitel börjar i Israel. Förteckningen över dem som vände tillbaka från den Babyloniska fångenskapen. Här räknas upp från Paros söner. Männen från Betlehem. Av prästerna. Av leviterna. Av tempeltjänare. Av Salomos tjänare. Här räknas alla män upp men inga kvinnor. MEN i vers 66 står det “tjänare och tjänarinnor” och “sångare och sångerskor” så att kvinnorna var naturligtvis med på ett hörn och hade säkert fullt upp med barnen och hushållet. Hela församlingen sammanlagt var 42.360 plus 7.337 plus 245 sångare och sångerskor. Ca. 50.000 förutom kvinnor och barn hade kommit från fångenskapen i Babylon till Israel.

Neh. 8; LAGEN FÖRELÄSTES! Esra stod på en hög träställning när han läste ur Mose lag för allt folket i Jerusalem. När Esra öppnade boken reste sig folket upp. Esra prisade Herren, den store Guden och allt folket svarade; AMEN AMEN, med upplyfta händer. Därefter föll folket ner på sina ansikten mot marken för att på detta viset också visa sin omvändelse och vördnad för den levande Guden. Intressant vilka rörelser och uttryck som gjordes då likaväl som i dag för den kristna församlingen. Läs och begrunda!

Apg. 3; Vilket fantastiskt under. Här sitter en man som varit lam sedan födseln vid Sköna porten och tigger. Petrus och Johannes är på väg upp till templet och ser och hör den lame mannen tigga. Petrus säger först “SE PÅ OSS” och så säger han “Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” Apg.3:6 De hjälper mannen upp och han får styrka i benen och börja hoppa runt och är fullständigt helad. Han prisar Gud och jublar många människor ser och samlas runt Petrus och Johannes. Då säger Petrus; “VARFÖR SER NI PÅ OSS” Och här vittnar Petrus om LIVETS FURSTE och säger dem sanningen; VAD DE GJORT och VAD DE NU SKA GÖRA för att få förlåtelse. Läs och begrunda!

” Nej, Abrahams, Isaks och Jakobs Gud, våra fäders Gud, har förhärligat sin tjänare Jesus, som ni utlämnade och förnekade inför Pilatus, när denne hade beslutat att frige honom. Ni förnekade den Helige och Rättfärdige och begärde att få en mördare frigiven.  Livets furste dödade ni, men honom har Gud uppväckt från de döda. Det är vi vittnen till. Och genom tron på hans namn har det namnet gett styrka åt denne man, som ni ser och känner. Tron som det namnet skänker har gett honom full hälsa så som ni alla ser. Nu vet jag, bröder, att varken ni eller era rådsherrar visste vad ni gjorde. Men Gud har på detta sätt låtit det gå i uppfyllelse som han har förutsagt genom alla sina profeter, att hans Messias skulle lida.  Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus.” Apg.3:13-20

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 168

DAGENS TEXTER; Neh. 4, 5, 6 och Apg. 2:14-47

Neh. 4; Svårigheter vid bygget och stort motstånd! INRE TRÖTTHET kan få vem som helst att ge upp. Sanballat och Tobia med flera blev rasande på Nehemja, därför att de började förstå att Nehemja menade allvar. Murarna var nu till hälften uppbyggda och sprickorna i muren började täppas till ty folket arbetade helhjärtat. Men de närmaste och även de utomstående började kriga mot Nehemja och hans medarbetare. Och det är klart att arbetarnas krafter började svika. Nehemja fick uppmuntra dem att fortsätta men också ge en ny strategi till arbetarna. Han delade upp folket en del arbetade praktiskt med muren en del andra stod beväpnade med spjut, sköldar, bågar och pansar. Men även de som byggde på muren hade ett svärd bundet vid höften och trumpetblåsare var här och där på muren. När de såg fara skulle de blåsa i trumpeterna och arbetarna samlas på ett ställe. “Varken jag eller mina bröder eller mina tjänare eller de som höll vakt hos mig kom ur kläderna. Var och en hade sitt vapen hos sig, likaså vatten.” Neh.4:23 Som ledare måste du vara stark och inte ge upp när kampen tilltar. Motståndet kommer utifrån, de judiska grannarna hade börjat lägga sig i och 10 gånger givet dem rådet att de skulle sluta.

Den andliga vapenrustningen
“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt. Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger. Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.  Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.” Ef.6:10-18

Neh. 5; Intensiva satsningar på reperationsarbetet var särskilt kännbart för de fattiga människorna. De orkade inte med skatterna, räntorna och familjeförsörjningen samtidigt som de byggde på muren. En del fick sälja sina barn till slavar p.g.a. skulderna de hade. Detta satte Nehemja stopp för och samlade folket och fodringsägarna, de fick ge tillbaka vad de tagit från de fattiga. Räntebetalningar annulerades och Nehemja själv var också ett fördömme. Han tog ingen lön de 12 första åren istället gästade massor av folk Nehemjas hem och han lånade både säd och pengar till de fattiga, Nehemja löste den ekonomiska krisen.

Neh.6 Arbetet avslutas. Personangrepp mot Nehemja, lögner och SKRÄMSELBREV, MOTSTÅNDET ÖKAR samtidigt som MUREN blir FÄRDIGställd efter 52 veckor. Fienden börjar förstå att de är besegrade. Då tar de till alla medel de kan. De planerade att till fångata Nehemja, gick på honom personligen. Organiserade en motståndsrörelse av Samariens krigsfolk Araberna, ammoniterna och asdoditerna.

a)Fienden; Kom låt oss diskutera, 4 gånger gav de detta förslaget.

b) Fienden skrev ett öppet brev om Nehemja. Nehemja försvarade sig och sa att allt var påhittat och tagit i luften.

c) Semaja en broder i Herren var lejd av fienden Jer. 29:24-32 här kan vi läsa om Semajas brev. Och där kan vi också läsa om vilket straff han fick för att han var olydig. Detta vet fienden att det är väldigt effektivt att ta någon, leja någon, från församlingen inifrån, som går emot ledarskapet eller pastorn eller någon annan medlem. Här har många församlingar och visioner STUPAT.

d) Tobia var en släkting, måg till Sekanja och det var heller inte lätt att hantera, mycket känsligt fall. Tobia sände ett brev till Nehemja för att skrämma honom

e) Profetissan Noadja och de andra profeterna ville skrämma Nehemja.

ALLA DESSA FEM ATTACKER GÅR EMOT NEHEMJA PERSONLIGEN. Det är fantastiskt att se hur Nehemja hantera varje attack, han var en mogen andligt utrustad man. Nehemja ville inte bråka helt enkelt och diskutera, barn bråkar inte vuxna. Nehemja var ståndaktig hur än de försökte 4 ggr. Nehemja gav inte upp även om de gick ut med ett öppet brev och ljög om honom. Nehemja var klarsynt och hade nådegåvan att skilja mellan andar. Han kunde skilja på Guds tilltal och djävulens röst. Nehemja kunde stå rak mot Semaja, tala sanning till honom, inte alla orkar tillrättavisa en broder så där. Nehemja var trogen Herren även om det var tufft för honom och ta i en släkt situation. Till slut hade Nehemja fått nog och slängde ut Tobia Kap.13. Nehemja tappade inte modet, men han var ingen järnmänniska som inte var berörd heller. STYRK DU NU MITT MOD, v.9 Nehemja avslutade det han hade börjat det hör också till en mogen person. MOTSTÅNDARNA GAV MED SIG OCH LÄMNADE ARENAN. FIENDEN BLEV BESEGRAD FÖR DENNA GÅNGEN! Neh.6:6

Apg. 2:14-47; Det som är intressant här är att när Petrus predikar sin PINGSTPREDIKAN gick han inte fram själv, utan tillsammans med de andra 11 apostlarna. Petrus text är Joel 2:28-32. Om vi analysera hans predikan, får vi en lektion i Homiletik, läran om predikokonst. Wikipedia förklarar följande;

Homiletik är läran om predikan. I kristet språkbruk är homiletik läran om predikokonst, och har som ämnesområde influerats av retorik och psykologi. Beteckningen homilet kan antingen avse en lärjunge eller en forskare/lä­rare i homiletik.

Oftast består en predikan av; En överskrift, läsning av Skriften som du ska predika över, detta bibelord utläggs i 3 punkter och en avslutning, som du summera vad du talat om och hur du tillämpar det i ditt vardagliga, personliga liv, en utmaning och det ska träffa hjärtat och folket ska fråga; VAD SKA JAG GÖRA ? Då har man lyckats i predikan! Läs Apg.2:37 “När de hörde detta, högg det till i hjärtat på dem, och de frågade Petrus och de andra apostlarna: “Bröder, vad skall vi göra?” Petrus svarade dem: “Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” 

Petrus text var som sagt Joel 2:28-32, jag älskar denna texten och pingstbudskapet, utgjutandet av den helige Ande över ALLT KÖTT inkluderat man och kvinna, pojk och flicka.

“Och det skall ske därefter
att jag skall utgjuta min Ande över allt kött.
Era söner och era döttrar skall profetera,
era gamla män skall ha drömmar,
era unga män skall se syner.
Också över tjänare och tjänarinnor
skall jag i de dagarna utgjuta min Ande.
Och jag skall låta tecken synas
på himlen och på jorden:
blod, eld och rökpelare.
Solen skall vändas i mörker
och månen i blod,
innan Herrens dag kommer,
den stora och fruktansvärda.
Och det skall ske
att var och en som åkallar Herrens namn
skall bli frälst”

Denna predikan av Petrus gjorde att församlingen ökade med 3000, alltså 3000 lärjungar till Jesus. Lärjungar är vi allihopa men här var det bara 12 apostlar, senare 70 utvalda och idag tusentals som Herren har kallat till olika ämbeten som ska bygga upp Kristi Kropp på jorden. Läs; Ef. 4:11-16

“Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp,  tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds Son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi skall då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi skall i stället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. Från honom får hela kroppen sin tillväxt. Så byggs kroppen upp i kärlek, och den fogas samman och hålls ihop genom det stöd som varje led ger, alltefter den kraft som är utmätt åt varje särskild del.” Ef. 4:11-16

De troendes gemenskap! DE FYRA “B” BUDSKAPET, BRÖDRAGEMENSKAPEN, BRÖDSBRYTELSEN och BÖNERNA.

Och församlingen ökade för varje dag, fantastiskt, Läs och begrunda! “De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna.  Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla, efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.” Apg.2:42-47

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 167

DAGENS TEXTER; Neh. 1, 2, 3 och Apg. 2:1-13

ESRA – NEHEMJA!

Händelserna i böckerna Esra och Nehmja utspelar sig mellan åren 538-433 f. Kr. Persien var ledande stormakt efter att ha besegrat Babylonien år 539 f. Kr. Perserkungen Koresh tillät judarna 538 f.Kr. i Babylonien att återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Tempelbygget kom dock av sig, men genom ett nytt dekret av perserkungen Darejaves I år 520 f. Kr. påbörjades tempelbygget igen och stod färdigt 516 f. Kr. I sjuttio år förblev Jerusalems murar ouppbyggda. Prästen Esra anlände till Jerusalem år 458 f. Kr. Genom fullmakt från perserkungen Artasasta kunde också Nehemja, hovmästare hos perserkungen, resa till Jerusalem 445 f. Kr. och tack vare Nehemja blev murarna uppbyggda. Under den tidrymd som dessa böcker omfattar verkade även profeterna Haggai, Sakarja och Malaki. Det finns 7 förnyelser i G.T. Nehemja var den 7:e och sista innan de tysta åren innan Jesus kom. Vi lever i en tid då allt är nerbrytet och allt måste byggas upp igen presis som på Esra och Nehemja tid. Denna gången väntar vi Jesu andra tillkommelse, inte som bäbis utan som kungars Kung och herrars Herre, Jesus Kristus, Judarnas och hela världens Konung. Hela boken Nehemja visar på två huvud spår, ett yttre liv och ett inre liv.

Kap. 1-7 Jerusalems återuppbyggnad! Kap.1-7, handlar om att bygga upp muren, bygga församling, organisera, var och en ska komma in på sin givna plats och uppgift. Andlig krigföring, hålla fienden borta. Bygga upp muren runt dig själv och din familj.

Kap. 8-13 Religiös reformation! Kap.8-12 handlar om Gudstjänstlivet, mitt personliga liv med Jesus, lovsången, tillbedjan, 10:onde givandet, bibelläsningen och mitt privata innersta liv som ingen ser och känner till mer än jag själv.

Kapitel 13 Handlar om att församlingstukt och förnyelse hänger ihop.

Neh. 1; Nehemja betyder HERREN TRÖSTAR! Nehemjas bön för Jerusalem. Nehemja var guvernör i Persien, arbetade sig upp till en hög ställning som MUNSKÄNK vid hovet hos persierkonungen Artasasta I Longimanus 465-424 f.Kr. 40 år. Nehemja hade favör hos Kungen. Kungen gav honom rekommendationsbrev till ståthållarna i de olika provinserna. Dessutom att Nehemja, själv, fick uppdraget att vara ståthållare i  Jerusalem och dess omkrets. År 445 f. Kr. får Nehemja besök på slottet av sin bror Hanani.

DIAGNOSEN!

Läget var: Jerusalems murar var nerbrutna och dess portar nerbrända Neh. 1:3 ”Fienden kunde gå rakt in och ut som de ville” SVERIGES LÄGE! I vårt land kan våra fiender gå ut och in utan några svårigheter, vi behöver bygga upp Sveriges gränser, mot fiendehärar. Nehemja var Munskänk;Han smakade på vinet innan Kungen fick det, var det förgiftat kunde Nehemja döden dö. Han gav sitt liv! Nehemja hade hört talas om sitt hemland i generationer; när Assyrierna kom och tog Kanaans land och folket blev utspritt. Nehemjas förfäder var ju också utav de landsflyktiga judarna i Babylon. Nehemja hade aldrig varit i sitt hemland och han hade aldrig gått på Jerusalems gator, men hans hjärta längtade och det förstärktes bara mer och mer eftersom åren gick. Nehemja var en mycket färgstark person. Han hördes, syntes och det hände alltid något omkring honom. En effektiv ledare. Nehemja var en man med bestämd vilja, så när han fått ja från kungen, åkte han troligtvis på en enda gång. Och när han kom till Jerusalem, tog det inte lång tid, förrän han var igång med bygget. Alla hans medarbetare hade fått anvisning om vad de skulle göra. Han var en skicklig organisatör, administratör och vågade ta egna beslut och stod emot fienden när de störde honom i hans arbete. Ammoniten Tobias, Araben Gesem, horoniten Sanballat, stadens invånare, de allra närmaste, ALLA VAR EMOT NEHEMJA. Han var en andligt mogen person som respekterade prästen Esra som skriftlärd och han själv som byggare. Han visste sin plats, men vid vissa situationer kan vi se i Kap. 13 då gick Nehemja och slängde ut Tobias. Församlingstukt då måste det vara en man som vet vad som är rätt och fel och har kraften till att göra något åt det. Muren byggdes upp på 52 dagar. Nehemja var en entreprenör. Men han hade inte klarat sig ensam, han behövde prästen Esra, Serubbabel, profeterna och kungen inte minst. Prästen Esra var en framstående skriftlärd och lärare medans Nehemja var mera praktisk. De kompleterade varandra mycket bra. Nehemja levde ett mycket komfortabelt liv i den persiska huvudstaden Susan ca. 15 mil nordöst om Persiska viken. Hans fysiska handikapp som eunuck blev till fördel i den hängivna tjänsten som guvernör i Jerusalem. Nehemja fastade och bad och omvände sig. Neh.1:7-9 Avfälliga – skingrar oss. GÖMDA I VÅRA GROTTOR Omvändelse – Förenar oss. ÄLMHULTSVÄCKELSEN ÄR ETT EXEMPEL I NUTID!

Nehemja hade favör med Kungen;

  1. a) Rekommendationsbrev till ståthållarna i de olika provinserna
  2. b) Fullmakt att i Juda skulle Nehemja själv vara ståthållare.
  3. c) Nehemja fick hur mycket virke han ville för att bygga upp Jerusalems murar.

Neh. 2; Nehemjas avresa och ankomst till Jerusalem! Jerusalems murar byggs upp på nytt; Nehemja var en fantastisk ledare och organisatör. Planerade att folket skulle arbeta ”Sida vid Sida” MOTSTÅND; Med en gång de började bygga kom motståndet. Dagarna var räknade för fienden att kunna gå in och ut som de ville. Dessa var inflytelserika ledare i grannprovinserna. De blev helt enkelt avundsjuka. Sanballat; står för andra religioner, ny andlighet, det okulta, avguderi, orenhet. Ståthållare i Samarien, han var en bitter motståndare till Nehemja. Dottern var gift med översteprästen Eljasibs sonson. p.g.a. detta äktenskap fördrevs från Jerusalem Neh. 13:28 Tobia betyder Herren är god! Ammonitisk tjänsteman och hade goda kontakter med Sanballat. Tobias sons äktenskap med judiska kvinnor. Bitter fiende till Nehemja och motståndare till judarnas återuppbyggnad av Jerusalems murar. Tobia och hans son Johanan var släkt med framstående judisk familjer. Tobias svärfar Sekanja var son till Ara. Ara var mycket god vän till Serubbabel de hade återvänt tillsammans till Juda. Tobias, son Johanans svärfar Mesullan arbetade aktivt på muren. Översteprästen Eljasib hade också släktband med Tobia. Här pågick brevväxling mellan Tobia och dessa släktingar i Juda. Detta försvårade ju arbetet för Nehemja. För alla Nehemjas planer och information rapporterades och gick igenom Tobia. Tobia hånade och försökte skrämma mur- byggarna, sammansvärjning. Tobia är religiös och har en fot i Guds hus och en fot i världen, vänder kappan efter vinden. Redan vid gränsen stod motståndarna, ett riktigt getingbo att komma till. HÄR HAR MÅNGA VISIONER DÖTT. DE FLESTA KAN  INTE TA MOTSTÅND OCH DET ÄR EN DEL AV ALLA NYA GREPP OCH VISIONER, FRÅN BÖRJAN TILL SLUT, MOTSTÅND! Och det största motståndet är när visionen ligger i sin linda, knappt sett dagens ljus, där sätter djävulen in alla krafter, läs nedan på några exempel.

a) Jesus var livsfarlig, han skulle utföra den största gärningen någonsin FÖRSONA MÄNNISKORNA MED GUD FADER. Fienden ville åt honom på en gång Matt. 2:13-15 kung Herodes ville döda Jesusbarnet.

b) Mose skulle göra stordåd för Gud. Han skulle rädda Guds folk från Farao ut ur Egyptens träldom. Fienden ville åt alla små gossebarn, Farao befallde att de skulle dränka alla små gossebarn i Nilfloden 2 Mos. 1:22

d) Nehemja är vårt exempel, redan vid ingången till Jerusalem möttes han av motståndare.

Neh. 3; Påbörjande av återuppbyggnadsarbetet! Nehemja tar ett steg till, han organisera och folk kom in på sin plats. Detta gillar inte fienden och heller inte folket. Ordning och reda, ger styrka som en man, då vi går emot fienden. Men detta kräver mera ansvar och jobb för folket, det är lättare att bara flyta runt och alla gör lite vad de vill ? i ordningen kan man inte gömma sig. I oordning kan den late komma undan… Fienden var nu rädd och gick lite hårdare fram med hån och förakt. Men folket hade Nehemja enat och de var som en man nu och alla skulle hjälpas åt. Det som gör att församlingarna idag inte orkar, är att det finns inget ledarskap. En liten grupp gör allt sammans och de blir uttröttade förr eller senare.

Apg. 2:1-13; Den helige Ande utgjuts på pingstdagen. Pingstfesten var från början en skördefest, då förstlingen av årets gröda bars fram som offer, 2 Mos.23:16, 4 Mos.28:26. Bland de judiska rabbinerna uppfattades pingsten som en fest till minne av laggärningar. PINGSTDAGEN ÄR FÖRSAMLINGENS FÖDELSEDAG! Och det har aldrig varit meningen att församlingen skulle vara utan kraft och lämnas till sitt öde. Nej och åter Nej, församlingens vardagsliv skulle vara att de nykristna alltid blir döpta i vatten och döpta i den helige Ande. Guds härlighetsmoln skulle alltid vara i Gudstjänsten och marken skulle skakas så att utomstående drars till församlingen av ren nyfikenhet. TA EMOT DOPET I DEN HELIGE ANDE, DU BEHÖVER DET MER ÄN NÅGONSIN. BLI UPPFYLLD AV DEN HELIGE ANDE DU BEHÖVER VARJE DAG NY KRAFT FÖR ATT LÅTA DIG FÖRVANDLAS OCH BLI LIK VJESUS. Lägg märke till den helige Andes utgjutande på de 120 församlade i den övre salen i Jerusalem, den helige Ande, tungor som ELD satte sig på var och en. Att bli fylld med den helige Ande är smörjelsen, kraften att vara ett vittne utåt sett, men lika viktigt är det för den helige Andes ELD som bränner bort allt köttsligt beteende hos oss inåt sett. Som Johannes sade; Det är rätt att jaget förminskas och HAN JESUS BLIR STÖRRE.

Jesus ska döpa Er i helig Ande. Dopet i den helige Ande och tungotalet är livsviktigt för att klara ett heligt, radikalt, konfrontativt Kristusliv idag 2015. Är du inte döpt i den helige Ande och talar i tungor följ instruktionsboken; 1. Tron kommer av predikan. 2. Trösten kommer av behovet. 3. Tillämpningen kommer från instruktionsboken. INSTRUKTIONSBOKEN ÄR BIBELN! När jag kom till Citykyrkan i Stockholm 1972, Stanley Sjöberg på predikostolen och Pelle Karlsson vid flygeln, då var jag 19 år gammal, jag var uppväxt i ett kristet hem, men aldrig hört talas om dopet i den helige Ande. Här i Citykyrkan i Stockholm var första gången i mitt liv som jag hörde talas om dopet i den helige Ande och jag såg och hörde pingstvännerna tala i tungor. Detta ville jag ha, allt ville jag ha, som finns i bibeln. TRON på andedopet efter Guds Ord. TÖRST efter andedopet efter Guds Ord. TILLÄMPNINGEN av andedopet efter Guds Ord.

“Om någon törstar, så kom till mig och drick! Den som tror på mig, ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram, som Skriften säger.” Detta sade han om Anden, som de skulle få som trodde på honom. Joh.7:37-39

Jag härmade de andra tungotalarna rätt eller fel, så hungrig var jag. Ensam hemma på internatet i Stockholm 1972 böjde jag mina knä och bad till Jesus att döpa mig i helige Ande och så började jag tala ett par, tre ord i tungor om och om igen. Allt sedan dess har jag talat i tungor i 40 år, dagligen. TA EMOT DEN HELIGE ANDE I JESU NAMN!

“Jag säger er: Be och ni skall få, sök och ni skall finna, bulta och dörren skall öppnas för er. Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?” Luk.11:9-13

“Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.” Joh. 14:15-18

“Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.” Joh.16:7

Tänk vad många människor som blev berörda på grund av den helige Andes utgjutande och så blir det om du låter ditt folk bli uppfyllt av den helige Ande var du befinner dig, det sprider sig som ringar på vattnet och som en löpeld. Frågan är väl “i slutet av dagen” är du och jag villiga att betala priset att bli en dåre för världen och omtyckt av Jesus ?

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 166

DAGENS TEXTER; Esra 9, 10 och Apg.1

Esra 9; Esras klagan över folkets otrohet. Allt det handlade om var att prästerna, leviterna och folket hade inte avhållit sig från de babyloniska kvinnorna. Detta behagade inte Herren. Esra skämdes för folkets otrohet. Läs och begrunda!

“Jag föll ner på mina knän och räckte ut mina händer till Herren, min Gud, och sade: “Min Gud, jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig, min Gud, för våra missgärningar har växt oss över huvudet, och vår skuld är så stor att den når upp till himlen.” Esra 9:5,6

Och på grund av otroheten, olydnaden har folket drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam. MEN STÅR DET HERREN HAR GIVIT OSS ETT ÖGONBLICK AV NÅD…Läs

“Men nu har Herren, vår Gud, bevisat oss ett litet ögonblick av nåd. Han har låtit en räddad skara bli kvar av oss och gett oss fotfäste på sin heliga plats, för att han, vår Gud, skulle låta ljus gå upp för våra ögon och ge oss andrum i vårt slaveri. Ty slavar är vi. Men i vårt slaveri har vår Gud inte övergett oss utan låtit oss finna nåd inför Persiens kungar så att de gav oss mod och kraft till att återupprätta vår Guds hus och bygga upp dess ruiner och han har gett oss en skyddad plats i Juda och Jerusalem.” Esra. 9:8,9

Men många, många levde kvar i sin avfällighet även om Herren givit ett ögonblick av nåd för omvändelse och bot.

Esra 10; Folket bekänner sin synd! Prästen Esra låg gråtande framför Guds hus och bad för Israels folk och bekände deras synd inför Herren. Herren förlät men de kunde inte fortsätta att leva med dessa kvinnor från främmande land som hade annan kultur och religion.

Männen som tagit till sig främmande kvinnor. Alla här från vers 18 till vers 44 är uppräknade som måste skilja sig från sina kvinnor och en del barn.

I morgon ska vi börja på boken Nehemja, intressant läsning.

Apg.1; Löftet om den helige Ande. Jesu himmelsfärd. Apostlakretsen blir fulltalig. Vi förstår utav Apg.1:1 att läkaren Lukas är författaren till Apostlagärningarna och Lukas Evangeliet. Doktor Lukas säger; “I min förra skrift LUKAS EVANGELIET skrev jag vad Jesus gjorde och lärde men nu ska jag berätta vad den tredje i gudomen, den helige Ande åstadkommer i Jesu namn. Lukas evangeliet skrivet av Lukas läkaren, bekräftat utav apostel Paulus i Kol.4:14 att han var läkare “Vår älskade Lukas, läkaren, hälsar till er liksom Demas.” Kol. 4:14 och dessutom kan man märka på  språkbruket i hela Lukas evangelium att boken, är på en hög nivå, skrivet av en lärd man. I förordet som Lukas skriver själv så säger han två saker som en akademiker gör, forskar och se om det han påstår är sant och för det andra säger Lukas att han skriver berättelsen om Jesus i kronologisk ordning. Denna avhandling som Lukas skrivit ger han till Teofilus.

Vem var Teofilus ?

Teofilus betyder Guds vän och Lukas tilltala honom med en hederstitel “Kratistos” vilket betyder bäste, mäktigaste, ädlaste. Detta talar för att han var en en man av förnäm börd/släkt och i hög ställning. Teofilus var från Antiokia, en biskop och apologet (trons försvarare) och gav ut 3 apologetiska böcker. Han var en mäktig man med god ekonomi och Lukas ville ha hjälp av Teofilus, att sponsra avskrivare och utbredandet av Lukas evangeliet. Teofilus var icke-jude men var starkt intresserad av den kristna tron och man menar att han blev personligt kristen efter han läst Lukas skrifter vilket är Lukas Evangeliet. Men inte nog med detta vi förstår att Lukas ger Teofilus en efterföljare och det är APOSTLAGÄRNINGARNA. Läkaren Lukas var en god vän och medarbetare till apostel Paulus. Apg.1:1,2 “I min förra skrift, käre Teofilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde, fram till den dag då han blev upptagen till himlen, sedan han genom den helige Ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt.” Apg.1:1,2

Lukas berättar att Jesus visade sig i 40 dagar på jorden efter sin uppståndelse från dom döda. Jesus förklarade för apostlarna, nu kommer jag gå till min Fader och Fadern kommer att sända den helige Ande som Han utlovat. Jesus säger lämna inte Jerusalem förrän Ni har fått KRAFT! Apg.1:8

” Men när den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.” Apg.1:8

Intressant att Jesus tar speciellt med Samarien som inte var OK från början, men nu har frälsningen kommit till Samarien genom förföljelsen i Jerusalem och nu har de också tillträde till dopet i den helige Ande.

Vi lever i den helige Andes tidsålder och tungotalet är för här och nu. Jag älskar personen den helige Ande och min bön är att bli alltmer uppfylld av den helige Ande för att utforska allt i Guds Rike som står till vårt förfogande.

Efter att Jesus blivit upptagen till himmelen gick lärjungarna och några kvinnor till den Övre Salen i Jerusalem för att invänta den helige Ande. Medans de väntade i bön och lovsång trädde Petrus fram och talade till dem att Skriften måste uppfyllas de kan inte längre vara bara 11 apostlar, de måste vara 12. De drog lott mellan två personer som skulle få de den apostoliska tjänsten istället för Judas förrädaren. Den ene var Josef Barsabbas och den andre var Mattias och genom lottning blev Mattias vald. Märkligt sätt att välja en sådan ansvarsfull uppgift ? Mattias betyder Herrens gåva, så inte tror jag att det var någon slump att han blev utvald.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 165

DAGENS TEXTER; Esra 6, 7, 8 och Joh. 21

Esra 6; Arbetet stannades upp i ca. 16 år på.grund av motstånd, men tänk detta var också inräknat i Herrens perfekta plan. 70 år efter fångenskapen i Babylon, nästan på dagen blev templet i Jerusalem invigt. Templet förstördes den 14 augusti år 586 f. Kr. och den 12 mars år 516 f. Kr. 70 år efter, som Herren hade sagt, återinvigdes templet i Jerusalem på kung Darejaves befallning. Gud har alltid någon som vill gå hans ärenden. Läs och begrunda!

Esra 7; Prästen Esra kommer till Jerusalem. Esra var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag. Gud väljer inte ut vem som helst när som helst. NEJ, Herren planerar in i minsta detalj. Nu var det dags för Esra att bege sig till Jerusalem, för att bygga upp templet och installera alla Herrens kärl i templet. Esra var utbildad och kungen Artasastas i Persien var bearbetad, för att i rätt tid låta prästen Esra och alla som ville resa tillbaka till Jerusalem kunde göra det. Läs och begrunda!

Esra 8; Huvudmännen som återvände med Esra till Jerusalem. Kungen hade varit så generös mot Esra i alla avseende så Esra ville inte fråga kungen om mera hjälp, läs nedan

“Vid floden Ahava lät jag utlysa en fasta, för att vi skulle ödmjuka oss inför vår Gud och be honom om en lyckosam resa för oss, våra kvinnor och barn och alla våra ägodelar.  Ty jag skämdes för att be kungen om soldater och ryttare till vårt beskydd mot fiender på vägen. Vi hade ju sagt till kungen: “Vår Guds hand är över alla dem som söker honom, så att det går dem väl, men hans makt och hans vrede är emot alla som överger honom.” Därför fastade vi och sökte hjälp av vår Gud, och han bönhörde oss. Esra 8:21-23

Joh. 21; Jesus uppenbarar sig för tredje gången, för sina lärjunga, efter sin uppståndelse vid Tiberias sjö. Här är en mycket vardaglig situation Jesus frågar dem; Mina barn har ni något att äta ? Petrus och de andra hade fiskat hela natten och inte fått någon fisk. Jesus säger; Lägg ut näten på högra sidan och de får så mycket fisk att näten blev överfulla. Det är just det där man skulle vilja höra, Jesu befallning; GÖR SÅ HÄR! tvärt emot allt mänskligt förnuft. DET ÄR TRO OCH FRAMGÅNGSRIKT FÖR GUDS RIKE. Lärjungarna fick 153 fiskar, om man ändå kunde tro för 153 stycken förvandlade, frälsta, fyllda, helade människor i denna tiden av sådan nöd i Sverige ?

Jesus säger tre gånger till Petrus att göra något för Guds Rike; FÖR MINA LAMM PÅ BETE, VAR EN HERDE FÖR MINA FÅR, FÖR MINA FÅR PÅ BETE. Petrus blev irriterad, för att Jesus upprepade sig och frågade tre gånger om han hade Jesus kär. Jag tror det var en gång för varje förnekelse mot Jesus som Petrus gjorde sig skyldig till. Petrus förnekade Jesus tre gånger på översteprästens gård, på torsdagskväll, i Jesu närvaro, dagen innan Jesus skulle korsfästas. Vi kan läsa om detta i Matt. 26, Mark. 14 och Luk. 22.

” Amen, amen säger jag dig: När du var yngre, spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir äldre, skall du sträcka ut dina händer och en annan skall spänna bältet om dig och leda dig dit du inte vill.” Detta sade han för att ge till känna med vilken död Petrus skulle förhärliga Gud. Sedan sade han till honom: “Följ mig!”Joh.21:18,19

Här efter utspelas något som bara Johannes skriver om, ingen annan utav evangelietexterna har med detta, men själva innehållet, ATT STÄLLA FRÅGAN TRE GÅNGER OM EN SITUATION är taget från G.T. 2 Kung.9. Jesus tillrättavisar Petrus ännu en gång; Petrus frågar Jesus; Va med Johannes ? Och Jesus säger; BRYR DIG INTE OM JOHANNES, HAN FÅR TA ANSVAR FÖR SITT LIV, SKÖT NU OM DITT LIV, FÖLJ DU MIG! Här tror jag vi befinner oss, vi har haft så mycket omdömen, hur andra gör saker, hur de predikar, vad de predikar….det är dags att göra något själva, så får vi väl se hur perfekt det blir ?

Texten nedan handlar om att Profeten Elisa smörjer JEHU till kung och hans yttersta uppgift var att döda ISEBEL, vilket han också gjorde. Uppgiften framöver är att skilja på det oheliga från det heliga, det är så snarlikt men ändå så fel, ISEBELS ande måste avslöjas och kastas ut från Guds församling en gång för alla. Om du har tid och ork läs texten nedan och begrunda!

Jehu blir smord till kung i Israel
“Profeten Elisa kallade till sig en av profetlärjungarna och sade till honom: “Spänn bältet om livet och tag den här oljeflaskan med dig och gå till Ramot i Gilead. När du har kommit dit, sök då upp Jehu, son till Josafat, son till Nimsi. Gå in till honom och bed honom resa sig upp, där han sitter bland sina bröder, och för in honom i den innersta kammaren. Tag oljeflaskan och gjut olja på hans huvud och säg: Så säger Herren: Jag har smort dig till kung över Israel. Öppna sedan dörren och fly utan att dröja.” Den unge mannen, profetens tjänare, gav sig i väg till Ramot i Gilead. När han kom dit fick han se härens befälhavare sitta där. Han sade till honom: “Överste, jag har ett ärende till dig.” Jehu frågade: “Till vem av oss alla här?” Han svarade: “Till dig, överste.” Då reste han sig och gick in i huset. Profetlärjungen göt olja på hans huvud och sade till honom: “Så säger Herren, Israels Gud: Jag har smort dig till kung över Herrens folk, över Israel. Du skall förgöra Ahabs, din herres, hus. Ty jag skall på Isebel hämnas mina tjänare profeternas blod, ja, alla Herrens tjänares blod. Hela Ahabs hus skall utrotas. Jag skall utrota alla av mankön i Ahabs hus, både små och stora i Israel. Jag skall göra med Ahabs hus, som jag gjorde med Jerobeams, Nebats sons, hus och som jag gjorde med Bashas, Ahias sons, hus.  Hundarna skall äta upp Isebel på Jisreels åkerfält, och ingen skall begrava henne.” Därefter öppnade han dörren och flydde. När Jehu kom tillbaka ut till sin herres tjänare, frågade man honom: “Allt står väl rätt till? Varför kom denne galning till dig?” Han svarade dem: “Ni känner ju den mannen och hur han pratar.”  Men de sade: “Du försöker lura oss. Säg som det är.” Då sade han: “Så och så sade han till mig: Så säger Herren: Jag har smort dig till kung över Israel.”  Då tog var och en av dem genast sin mantel och lade den under honom på trappan. De blåste i hornet och ropade: “Jehu är kung!” Kung Joram i Israel dödas Jehu, son till Josafat, son till Nimsi, anstiftade en sammansvärjning mot Joram. Joram hade med hela Israel legat vid Ramot i Gilead för att försvara det mot Hasael, kungen i Aram.  Men kung Joram hade vänt tillbaka till Jisreel för att läka de sår som arameerna hade tillfogat honom under hans strid mot Hasael, kungen i Aram. Och Jehu sade: “Om ni vill det, så låt inte någon slippa ut ur staden som sedan kan gå och berätta detta i Jisreel.”  Jehu steg upp i sin vagn och for till Jisreel, ty Joram låg sjuk där, och Ahasja, Juda kung, hade farit dit för att besöka Joram. När väktaren, som stod på tornet i Jisreel, fick se Jehu komma med sitt följe, sade han: “Jag ser ett följe.” Då befallde Joram att man skulle sända en ryttare att möta dem och fråga: Är det fred?  Ryttaren red mot Jehu och sade: “Kungen frågar: Allt står väl rätt till?” Då svarade Jehu: “Vad har du med det att göra? Vänd om och följ efter mig.” Väktaren rapporterade: “Den du skickade i väg har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka.”  Då sände han en annan ryttare. När denne hade hunnit fram till dem sade han: “Kungen frågar: Allt står väl rätt till?” Jehu svarade: “Vad har du med det att göra? Vänd om och följ efter mig.”  Väktaren meddelade på nytt: “Han har hunnit fram till dem, men han kommer inte tillbaka. De kör som Jehu, Nimsis son, kör, för han kör som en galning.” Då sade Joram: “Spänn för.” Och man spände för hans vagn. Joram, Israels kung, och Ahasja, Juda kung, for ut, var och en i sin vagn. De for för att möta Jehu, och de träffade honom på jisreeliten Nabots åkerstycke.  När Joram fick se Jehu sade han: “Allt står väl rätt till, Jehu?” Denne svarade: “Hur skulle det kunna göra det så länge som din mor Isebels avgudaväsen och hennes många trolldomskonster finns kvar?”  Då vände Joram vagnen och flydde, medan han ropade till Ahasja: “Förräderi, Ahasja!” Men Jehu hade tagit bågen i sin hand och sköt Joram i ryggen, så att pilen gick ut genom hjärtat, och han sjönk ner i sin vagn.  Sedan sade han till sin officer Bidkar: “Tag honom och kasta ut honom på jisreeliten Nabots åker. Kom ihåg hur du och jag red bredvid varandra bakom hans far Ahab och hur Herren uttalade följande profetia om honom: Sannerligen, i går såg jag Nabots och hans söners blod, säger Herren. Just på denna åker skall jag vedergälla dig, säger Herren. Tag honom därför nu och kasta honom här på åkern enligt Herrens ord.” Kung Ahasja i Juda dödas. När Ahasja, Juda kung, såg detta, flydde han mot trädgårdshuset. Men Jehu satte efter honom och ropade. “Döda också honom i vagnen.” Så skedde också på Gurhöjden vid Jibleam. Men han flydde till Megiddo och dog där. Sedan förde hans tjänare honom i vagnen till Jerusalem. Man begravde honom i hans grav hos hans fäder i Davids stad. Och Ahasja hade blivit kung över Juda i Jorams, Ahabs sons, elfte regeringsår. Isebel dödas. Så kom Jehu till Jisreel. När Isebel fick höra detta, sminkade hon sig kring ögonen och smyckade sitt huvud och såg ut genom fönstret. När Jehu kom in genom porten ropade hon: “Står allt rätt till, du Simri, som har mördat din herre?” Han såg upp mot fönstret och sade: “Vem står på min sida? Vem?” Då tittade två eller tre hovmän ner på honom.  Han sade: “Kasta ner henne!” De kastade då ner henne, så att hennes blod stänkte på väggen och på hästarna. Och han körde över henne. Därefter gick Jehu in och åt och drack. Sedan sade han: “Tag rätt på henne, den förbannade, och begrav henne. Hon är ju en kungadotter.”  Men när de gick för att begrava henne, fann de ingenting annat än huvudskålen, fötterna och händerna kvar av henne.  De vände tillbaka och berättade detta för Jehu. Då sade han: “Detta är vad Herren talade genom sin tjänare tisbiten Elia, när han sade: På Jisreels åkerfält skall hundarna äta upp Isebels kött. Isebels döda kropp skall ligga som gödsel på marken på Jisreels åkerfält, så att ingen skall kunna säga: Detta är Isebel.” 2 Kung.9:1-37

I morgon börjar vi med Apostlagärningarna, så spännande läsning mitt under sommarmånaderna 2015.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 164

DAGENS TEXTER; Esra 3, 4, 5 och Joh. 20

Esra 3; Offrandet började på nytt. Frivilliga offer för att bygga upp templet i Jerusalem. Nu skulle först grunden till templet läggas och det var det de första pengarna gick till, stenhuggare, snickare, matvaror, dryckesvaror, olja m.m. Sedan anställde de unga bröderna 20 år och äldre för att leda att bygga Herrens hus. Inga kvinnor, bara män! Dessutom tog prästerna plats med sina trumpeter och lavinerna Asafs söner prisade Herren med cymbaler efter fader Davids anvisningar.

SVÅRT ATT SKILJA MELLAN GLÄDJEN OCH GRÅTEN!

“De sjöng lov och pris till Herren: “Han är god, hans nåd mot Israel varar i evighet.” Hela folket jublade högt och prisade Herren för att grunden till Herrens hus var lagd.  Men många av prästerna och leviterna och huvudmännen för familjerna, de gamla som hade sett det förra huset, grät högt när de såg grunden läggas till detta hus. Många andra jublade och var så glada att de ropade med hög röst. Man kunde inte skilja mellan det högljudda, glada jubelropet och folkets högljudda gråt, ty folket ropade så högt att ljudet hördes vida omkring.” Esra 3:11-13 Läs och begrunda!

Esra 4;  År 538 f. Kr. tar Serubbabel 50.000 judar tillbaka till Jerusalem, under presiskt välde och Koresh ledning. Och på två månader läggs grunden av templet i Jerusalem. Arbetet med templet stoppas. Är inte detta typiskt att folk ska stoppa bygget för egoistiska syften. Templet stoppas i 16 år innan det kommer igång igen år 520 f. Kr. då Darejaves hade kommit till makter. Läs och begrunda!

“När motståndarna till Juda och Benjamin fick höra att de som hade kommit tillbaka från fångenskapen höll på att bygga ett tempel åt Herren, Israels Gud, gick de till Serubbabel och till huvudmännen för familjerna och sade till dem: “Låt oss bygga tillsammans med er, för vi söker er Gud liksom ni, och vi har offrat åt honom ända sedan den assyriske kungen Esarhaddon lät föra oss hit.” Men Serubbabel och Jesua och de övriga huvudmännen för Israels familjer sade till dem: “Ni får inte tillsammans med oss bygga ett hus åt vår Gud. Vi skall själva bygga huset åt Herren, Israels Gud, så som den persiske kungen Koresh har befallt oss.”Men folket i landet gjorde judarna modfällda så att de avskräcktes från att bygga vidare. De lejde män som motarbetade dem och gjorde deras planer om intet, så länge Koresh, kungen i Persien levde och sedan ända till dess att Darejaves, kungen i Persien, började regera.” Esra 4:1-5

Esra 5; Arbetet på templet börjar igen under Darejaves andra regeringsår 520 f. Kr. Och profeterna Haggai och Sakarja verkade som profeter i Jerusalem under denna tid år 520-518 f. Kr. Profeten Sakarja profeterade ut dessa ord till Serubbabel;

“Detta är Herrens ord till Serubbabel:
“Inte genom styrka, inte genom kraft, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot. Vem är du, du stora berg? Inför Serubbabel skall du förvandlas till jämn mark. Ty han skall föra fram slutstenen medan man ropar: Nåd, nåd över den!”Och Herrens ord kom till mig. Han sade: “Serubbabels händer har lagt grunden till detta hus. Hans händer skall också göra det färdigt och du skall förstå att Herren Sebaot har sänt mig till er. Ty vem vill förakta den ringa begynnelsens dag? De gläds över att se murlodet i Serubbabels hand, dessa Herrens sju ögon
som far omkring över hela jorden?” Sak.4:6-10

Joh. 20; Den tomma graven. Jesus visar sig för Maria från Magdala. Jesus hos sina lärjungar. Den uppstående och Thomas.

I den tomma graven låg linnebindlarna som Josef från Arimatea och Nikodemus den skriftlärde hade lindat Jesu döda kropp med. Huvud bindeln låg för sig själv “HOPVIKT” vilken ordningsam Jesus vi har att göra med. Maria Magdalena som Jesus drivit ut 7 demoner ur, hon är den förste som upptäcker att Jesus är borta och hon är den första som Jesus tilltala; Kvinna, varför gråter du ? Vem söker du ? och hon får uppdraget att gå till lärjungarna och säga att hon sett den uppstående Jesus.  Jesus går två gånger genom stängda dörrar; Lärjungarna var samlade bakom låsta dörrar för rädslan för judarna och plötsligt står Jesus där och säger “FRID VARE MED ER OCH TAG EMOT DEN HELIGE ANDE”, 8 dagar därefter kom Jesus igen och gick genom låst dörr och sa till sina lärjungar “Frid vare med Er” där fick också Thomas Tvivlaren en speciell hälsning; Räck hit ditt finger och se mina händer och stick fingret i min sida. JESUS ÄR UPPSTÅNDEN, JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 163

DAGENS TEXTER; Esra 1, 2 och Joh. 19:23-42

ESRA – NEHEMJA!

Händelserna i böckerna Esra och Nehmja utspelar sig mellan åren 538-433 f. Kr. Persien var ledande stormakt efter att ha besegrat Babylonien år 539 f. Kr. Perserkungen Koresh tillät judarna 538 f.Kr. i Babylonien att återvända till Jerusalem för att bygga upp templet. Tempelbygget kom dock av sig, men genom ett nytt dekret av perserkungen Darejaves I år 520 f. Kr. påbörjades tempelbygget igen och stod färdigt 516 f. Kr. I sjuttio år förblev Jerusalems murar ouppbyggda. Prästen Esra anlände till Jerusalem år 458 f. Kr. Genom fullmakt från perserkungen Artasasta kunde också Nehemja, hovmästare hos perserkungen, resa till Jerusalem 445 f. Kr. och tack vare Nehemja blev murarna uppbyggda. Under den tidrymd som dessa böcker omfattar verkade även profeterna Haggai, Sakarja och Malaki.

Esra 1; Den persiske kungen KORESH första regeringsår 538 f. Kr. befaller judarna att återvända till Jerusalem efter 70 år precis som profeten Jeremia hade profeterat. Lägg märke till att efter 70 år som det var sagt “påverkade Herren sinnerna” att återvända från Babylon till Jerusalem. Han mjuknade kungens hjärta och till och med fick honom att låta alla kärlen och tillhörigheterna till templet föras till Jerusalem 5.400 olika delar som skulle tillbaka. Han inspirerade också till frivilliga offer för att göra det möjligt att resa den långa vägen från Babylon till Jerusalem. Läs och begrunda! SE KARTAN!

Esra 2; Här är en uppräkning på folket som befann sig nu i Babylon och skulle nu återvända till Israel, till deras olika städer efter 70 år i fångenskap på grund av deras olydnad mot Herren. I spetsen för hela folket var prästen Esra som bygger upp templet i Jerusalem och entreprenören Nehemja som bygger upp murarna runt Jerusalem, dessa två uppfyller den 7:e och sista reformationen innan Jesu födelse.

“När de kom till Herrens hus i Jerusalem, gav somliga av huvudmännen för familjerna frivilliga gåvor till Guds hus, för att det åter skulle byggas upp på sin plats. De gav efter vad var och en förmådde: till arbetskassan 61 000 dariker i guld och 5 000 minor i silver och dessutom 100 prästskrudar. Prästerna, leviterna, en del av folket, sångarna, dörrvaktarna och tempeltjänarna bosatte sig i sina städer, hela Israel i sina städer. Esra 2:68-70

Joh. 19:23-42; DET ÄR FULLBORDAT! Halleluja!

Här träffar vi på flera personer runt Jesu kors och runt graven; 3 olika MARIOR, Maria Jesu moder och hennes syster Maria hustru till Klopas och Maria från Magdala. Dessutom Nikodemus den skriftlärde som kom till Jesus om natten i Joh.3 och han hade med sig till myrra och aloe som var värt hundra pund och Josef från Arimatea som gick till Pilatus och frågade om han kunde få begrava Jesu kropp.

MYRRA!

Myrra vr ett vida berömt och väldoftande gummiharts, ett slags intorkad kåda, som utgjorde en dyrbar och efterfrågad importvara. Kådan får en rödgul-rödbrunn färg när den stelnar och kan utvinnas från några busk- eller trädarter av Commiphora-släktet. Myrra ingick i rökelser och parfymer och i den heliga smörjelseoljan.

ALOE!

Aloe kan i Bibeln vara helt skilda växtämnen. I GT är det fråga om välluktande kärnved från några Aquillaria-arter. Men i NT är det sannolikt fråga om äkta aloe, som finns i de tjocka och köttiga bladen hos vissa Aloe-arter. Den intorkade bladsaften från dessa har använts som läkemedel och som doftämne i svepningar.

Många profetiska ord uppfylls i dessa verser; De kastade lott om Jesu klädnad; Davids Psalm 22:19 “De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad.”  Tänk att kung och sångmästaren David 1000 år innan Kristi födelse profeterade ut dessa sanningar i Ps. 22, läs nedan.

Ps. 22

Messias lidande och seger! Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag brister ut och klagar, men min frälsning är fjärran. Min Gud, jag ropar om dagen, men du svarar inte, och om natten, men jag får ingen ro. Dock är du den Helige, den som tronar på Israels lovsånger. På dig förtröstade våra fäder, de förtröstade och du befriade dem. Till dig ropade de och fick hjälp, på dig förtröstade de och kom ej på skam. Men jag är en mask och inte en människa, hånad av människor, föraktad av folket. Alla som ser mig hånar mig, de spärrar upp munnen, de skakar på huvudet: “Anförtro dig åt Herren! Han skall befria och rädda honom, han har ju honom kär.”Det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. På dig är jag kastad ända från modersskötet, redan i moderlivet var du min Gud. Var inte långt ifrån mig, ty nöd är nära, och ingen finns som hjälper. Tjurar i mängd omger mig, Basans oxar omringar mig. Som glupande och rytande lejon spärrar de upp gapet mot mig. Jag är lik vatten som hälls ut, alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax, det smälter i mitt inre. Min kraft är uttorkad som en lerskärva, min tunga fastnar i gommen, du lägger mig i dödens stoft. Hundar omger mig, de ondas hop omringar mig, mina händer och fötter har de genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Men du, Herre, var inte långt borta, du, min styrka, skynda till min hjälp! Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Fräls mig från lejonets gap och från vildoxarnas horn – du bönhör mig. Jag skall förkunna ditt namn för mina bröder, mitt i församlingen skall jag lovsjunga dig. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla Jakobs barn, bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom, när han ropade lyssnade han till honom. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen, jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. De ödmjuka skall äta och bli mätta, de som söker Herren skall lova honom. Era hjärtan skall leva för evigt. Alla jordens ändar skall tänka på det och omvända sig till Herren. Hednafolkens alla släkter skall tillbe inför dig. Ty riket är Herrens, han råder över hednafolken. Alla mäktiga på jorden skall äta och tillbe. Inför honom skall de böja knä, alla de som far ner i stoftet, de som ej kan hålla sin själ vid liv. De efterkommande skall tjäna honom, kommande släkten skall få höra om Herren. De skall träda fram och förkunna hans rättfärdighet för det folk som skall födas, att han har gjort det.”

Profeten Sakarja profeterade ut 500 år innan Kristi födelse att de skall se upp till honom som de har genomborrat; Joh.19:37, Sak.12:10;  “Men över Davids hus och över Jerusalems invånare skall jag utgjuta nådens och bönens Ande, så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De skall sörja honom så som man sörjer ende sonen, och de skall gråta bittert över honom, så som man gråter över sin förstfödde.”

I vers 29 står det att en “isopstjälk” med ättikvin fördes upp till Jesu mun när han hängde där på korset. ISOPSTJÄLKEN  användes enligt 2 Mos. 12:22 när påskalammets blod ströks på dörrkarmens överstycke och dess båda sidstycke. Jesus är vårt påskalamm!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 162

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 34, 35, 36 och Joh. 19:1-22

2 Krön. 34; Den unge Josia bara 8 år när han blev kung och sedan regerade han i 31 år. Han gjorde vad som var rätt i Herrens ögon. Josia så ung som han var reformerade landet. Han ställde i ordning allt i Israels land och verkade från Jerusalem. Tex. Safan var skrivaren, Maaseja var stadens ledare, Joa var kansler, Hilkia var överstepräst, tillsyningsmän och arbetsledare var Jahat och Obadja, leviterna kom från Meraris släkt m.fl. andra leviter var skickliga musiker, INGET VAR LÄMNAT ÅT SLUMPEN!

Sedan kommer en intressant händelse, när de håller på att röja och återställa allt hittar översteprästen Hilkia lagboken som blivit given genom Mose. Hilkia går till Safan som både kunde skriva och läsa, han går till kungen för att redovisa vad som står i lagboken. Kungen ger oder att ge uttydningen till lagboken och Hilkia och andra präster ta hjälp av profetissan Hulda, Intressant!

LAGBOKEN BLIR ÅTERFUNNEN. Så otroligt intressant efter 57 år av ogudaktigt styre i Juda kommer Josia som vill gå Herrens väg. På en gång istället för att använda pengarna i templet till ogudaktiga föremål vill Josia rusta upp det som förfallet på huset. I samband med detta säger översteprästen Hilkia att han funnet LAGBOKEN. Denna lagbok, redogörelse för vad som hänt de sista åren och vilka konsekvenser detta kommer att bli på ett ogudaktigt liv. Josia blev helt förstörd när han hörde allt detta, rev sönder sina kläder och ödmjukare sig, bad och ropade till levande Gud. Här händer något mycket intressant dessa medhjälpare till kungen Josia uppsöker profetissan HULDA för att fråga vad Herrens Ord var i denna situationen. Fem män går till en kvinna för att höra Herrens ord. Dessa män var; översteprästen Hilkia, prästen Ahikam, prästen Akbor och sekreteraren Safan dessutom kungens tjänare Asaja.

Profetissan Hulda Nr. 83 av 153 kvinnonamn i hela bibel. 2 Kung. 22: 14 Profetissan Hulda var klädkammarvaktaren Sallums hustru, Sallum var son till Titva, Harhas son, de bodde i Jerusalem och profetissan Hulda hade stort förtroende i huvudstaden. Vi kan läsa i 2 Krön.34:19-28 om Hulda och denna uppkomna situation. Läs och begrunda!

Min mormor hette Hulda och jag tror att hon hade en profetisk ådra, även min mor Sylvia hade profetiska ögon och vi fyra döttrar till mamma och pappa heter; Rode, Guny, Febe och Maria. Vi har nog fått en släng av detta profetiska arv, likasom Fillipus fyra döttrar hade profetisk gåva. Apg.21:9

2 Krön. 35; Josia firar påskhögtiden och en sådan högtidlig påskhögtid hade inte hållits sedan domartiden. Josia betyder Herren styrker, Herren ger en gåva. Josia var verkligen en gåva till Israels folk, väl behövligt i rättan tid. Josia var den 16:onde konungen i Juda, son till konungen Amon och hans gemål Jedida. Josia var bara 8 år när han blev konung efter sin fader. Josia dör vid Megiddo, en förtidig död kan man tycka 39 år, därför att Josia tog inte Herrens varning genom Egyptiens konung NEKO.  Neko regerade i Epyptien 609 – 593 f. Kr. och hans mål var att göra Egyptien till en stormakt.

2 Krön. 36; Många sörjde Josia, Josias son Joahas blev kung i Juda i Jerusalem bara 3 månader. Egyptiens kung Neko avsatte Joahas och satte in hans bror Eljakim (Jojakim) som kung över Juda och tog med Joahas till Egypten. Jojakim var 25 år när han blev kung och regerade i 11 år i Juda. Jojakim gjorde vad ont var i Herrens ögon, då kom kungen Nebukadnessar från Babel och fängslade kungen Jojakim och drog med honom till Babel.

Jojakims son Jojakin blev kung i Juda, han var 8 år och regerade 3 månader och 10 dagar i Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, Nebukadnessar hämtade också denna kung till Babel men denna gången tog han också de dyrbara kärlen i Herrens hus. Sidkia bror till Jojakin blev kung i Juda i Jerusalem.

Sidkia var den siste kungen i Juda. Han var 21 år när hn blev kung och regerade i 11 år. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon och ville inte lyssna till profeten Jeremias varningar. Han gjorde också uppror mot kung Nebukanessar.

Jerusalems fall
“Också alla de ledande prästerna och folket gick allt längre i sin trolöshet mot Gud. De bedrev hednafolkens alla styggelser och orenade Herrens hus, det som han hade helgat i Jerusalem. Herren, deras fäders Gud, skickade sina budskap till dem gång på gång genom sina sändebud, ty han hade medlidande med sitt folk och sin boning.  Men de gjorde narr av Guds sändebud, de föraktade hans ord och hånade hans profeter, till dess att Herrens vrede över hans folk växte så att det inte mer fanns någon bot.  Då sände han emot dem kaldeernas kung, som dödade deras unga män med svärd i deras helgedom och inte skonade vare sig unga män eller unga kvinnor, inte heller gamla och gråhårsmän. Allt gavs i hans hand.  Och alla kärl i Guds hus, både stora och små, och skatterna i Herrens hus, liksom de skatter som tillhörde kungen och hans förnämsta män, allt förde han till Babel.  De satte eld på Guds hus och bröt ner Jerusalems mur. Alla stadens palats brände de upp i eld och förstörde alla dyrbara föremål.  Dem som hade undkommit svärdet förde han bort i fångenskap till Babel, och de blev slavar åt honom och hans söner till dess att perserna kom till makten.  Herrens ord genom Jeremias mun skulle uppfyllas, nämligen att landet skulle få gottgörelse för sina sabbater – så länge det låg öde hade det sabbat – till dess att sjuttio år hade gått. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas hände sig i den persiske kungen Koresh första regeringsår att Herren påverkade perserkungen Koresh sinne så att han över hela sitt rike lät utropa följande som också skriftligt kungjordes: “Så säger Koresh, kungen i Persien: Herren, himmelens Gud, har givit mig alla riken på jorden, och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig dit upp, och hans Gud ska vara med honom.” 2 Krön. 36: 14-23

På detta sätt avslutas 1 och 2 Krönikeböckerna. Juda blev bortfört till Babel i 70 år och så uppfylls profetsiorna av Jeremia.

Imorgon prästen ESRAS BOK, Intressant!

Joh. 19:1-22; Jesus ställs inför landshövdingen Pilatus.

GISSLAD!

Jesus utlämnades att bli “gisslad” Gissel; Den gissling som Jesus fick utstå, var den romerska hudflängningen, som vida övergick den judiska och som var den råaste form för misshandling. Det bestod av ett handtag, på vilket tåg eller läderremmar med inflätade blystycken, benbitar eller järntaggar var fästade. Den som blev offer för detta fruktansvärda straff, man band dem utsträckta på en påle. Slagen riktades mot rygg och länder men kunde även riktas mot buk och ansikte. Man fick inte överskrida 40 slag, därför gav man 39 slag för att vara säker på att inte överträda den judiska lagen. Men romarna brydde sig inte om detta, det var officeren som bestämde och godtyckligt kunde avgöra utförandet. Denna tortyr var så grym att romarna själva gav inte detta straff till sina egna romerska förbrytare. Lärjungarna blev gisslade, Paulus blev gisslad fem gånger.

39 OLIKA SJUKDOMAR!

Någon har sagt att det finns bara 39 sjukdomar i grunden ? Jesus fick 39 gisselslag, ett slag för varje sjukdom. Jes. 53:4 säger; “Det var våra sjukdomar han bar våra smärtor tog han på sig” och 1 Petr.2:24; ” Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.” När sjukdomen knackar på dörren, måste vi hålla före att Guds Ord är sant. Jesus korsfästes, en sådan grym död. Tillsammans med Jesus korsfästes två rövare, en på var sida. De skriftlärde, översteprästerna och de äldste i staden hånade Jesus. Kejsare Herodus hånade Jesus. Jesus kunde ha tillkallat legioner av änglar och slagit ner varenda en och själv i ett ögonblick lyfts till skyarna. Men Jesus visste då hade allt varit i onödan ca. 33 år på jorden. Målet för Gud var NU att låta sin Son dö och blod utgjutas för mänsklighetens synd och sjukdom.

JESUS BLEV VÅRAN BOCK!

Golgata utanför staden var platsen där skulle alla folks missgärning och överträdelser dumpas, kom ni ihåg bocken som bars ut, utanför lägret som symbolisera Jesus som går ut, utanför Jerusalem till Golgata. Jesus blev våran bock! 3 Mos.16: 22 “Bocken skall bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken, och man skall släppa bocken ute i öknen.” Men om detta var slutet, att dö bara, hade det inte funnits någon frälsning för oss. Många korsfästes och dog på denna tiden. Men grejen var att Jesus besegrade döden, med att uppstå från dom döda. Han stiger inte ner från korset, tack Jesus, men han låter naturen ge en hälsning från den allsmäktige Guden. I tre timmar var hela landet i mörker, klipporna rämnade, jordbävning, marken skakades och gravarna öppnades till de heliga som dött och de stod upp från de döda och visade sig. Gud vände ryggen till Jesus när all synd och förbannelse var lagt på Jesus. Gud kan inte ha gemenskap med synd. Jesus fullborda sin mission. Vad händer jo förlåten i templet klyvs på mitten uppifrån och ner, vägen är öppen och fri för varje man, kvinna, pojke och flicka.

DET ÄR FULLBORDAT!

“När officeren och de som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände, blev de mycket förskräckta och sade: “Denne var verkligen Guds Son.” Matt. 27:54 Varje tunga ska bekänna och varje knä ska böjas och bekänna att Jesus Kristus är Herren! Fil.2:6-11 “Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden – döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting
och gett honom namnet över alla namn, för att i Jesu namn alla knän skall böja sig, i himlen och på jorden och under jorden, och alla tungor bekänna, Gud, Fadern, till ära, att Jesus Kristus är Herren. Fil.2:6-11

JESAJAS kapitel 53:1-12; “Vem trodde vår predikan, för vem var Herrens arm uppenbarad? Som en späd planta sköt han upp inför honom, som ett rotskott ur torr jord. Han hade varken skönhet eller majestät. När vi såg honom var hans utseende inte tilldragande. Han var föraktad och övergiven av människor,
en smärtornas man och förtrogen med lidande, lik en som man skyler ansiktet för, så föraktad att vi räknade honom för intet. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull,
slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg, men all vår skuld lade Herren på honom. Han blev misshandlad, men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Lik ett lamm som förs bort till att slaktas, lik ett får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnade han inte sin mun. Genom våld och dom blev han borttagen. Vem i hans släkte besinnar att när han rycktes bort från de levandes land, blev han plågad på grund av mitt folks överträdelse? Bland de ogudaktiga fick han sin grav, men hos en rik var han i sin död, ty han hade ingen orätt gjort, och svek fanns inte i hans mun. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer, får han se avkomlingar och leva länge, och Herrens vilja skall ha framgång genom honom. Genom den vedermöda hans själ har utstått får han se och bli tillfreds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför skall jag ge honom de många som hans del, och de starka skall han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare, han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe.” Jes.53:1-12

VAD JAG HAR SKRIVET DET HAR JAG SKRIVIT!

Vi är väl inte så där possitiva till “tumverser” men ibland har vi gjort det. Tumvers kan ju bli helt galet, men ibland har verkligen Herren talat till oss genom en tumvers, verkligen. Tumvers är OK, men det får naturligtvis inte vara det enda sättet som vi läser bibeln, vi vill ju att du ska läsa hela bibeln från pärm till pärm. Skräckexemplet av en tumvers är ju, det man oftast skojar om; där det står om Judas att han gick ut och hängde sig och sedan tar man en ny tumvers till och då står det, gå du och gör sammalunda. Helt galet! Men skämt å sido; Stefan och jag hade en situation på TV VISION NORGE i Drammen, där vi var anställda, riktigt tuff situation…. Stefan tog en tumvers och fick upp orden “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit” från Joh. 19:22, lägg märke till, detta står bara en enda gång i hela bibeln, läs sammanhanget och vers 22

“Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: “Jesus från Nasaret, judarnas konung.” Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” Pilatus svarade: “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Joh.19:19-22

Denna tumvers var så värdefull i denna situation så det förändrade faktiskt hela vår framtid därefter. Men en gång, det kan ju vara en slump, men två gånger då måste det vara något som Herren försöker tala till oss om. Stefan slår upp bibeln i ett läge som vi var i när vi arbetade på Kanal 10 Sverige, han får upp samma bibelord Joh.19:22 “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Vi vet att dessa ord är ju inte Jesu ord, det är ju Pilatus ord, men i detta skeende i korsfästelsen av Jesus, använde Gud Pilatus att skriva sanningen; “Jesus från Nasaret Judarnas Konung” och han svarar; “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” JESUS VAR, ÄR OCH KOMMER ATT VARA JUDARNAS KONUNG.  Jag kan säga denna tumvers är orsaken till att vi gör vad vi gör just nu, rätt eller fel, det kommer väl att visa sig ? Vi jobbar helt och hållet med “SKRIFTEN”, typ bibelkommentar, läsa in skriften, ge skriften till folket som det står.“Vad jag har skrivit, det har jag skrivit” Vi är förbjudna att lägga till något eller ta bort något från Skriften, inte en enda prick….GE FOLKET SKRIFTEN SOM DET STÅR!

“För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag: Om någon lägger något till dessa ord skall Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok.  Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok, skall Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden, som det står skrivet om i denna bok.  Han som betygar detta säger: “Ja, jag kommer snart.” Amen, kom, Herre Jesus! 21 Herren Jesu nåd vare med alla.” Upp.22:18-21

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 161

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 32, 33 och Joh. 18:24-40

2 Krön. 32; Kung Hiskia följde Herren av hela sitt hjärta och han hade framgång i allt han gjorde. Nu kom ett anfall mot Hiskia, hans folk och Jerusalem. Det var Sanherib kungen i Assyrien som kom och skulle anfalla Israels folk och Jerusalem. Hiskia täppte till vattenkällorna och sedan bad han och profeten Jesajas och ropade till Herren. Medans de bad kom Herren till deras räddning. Läs och begrunda!

“Under tiden bad kung Hiskia och profeten Jesaja, Amos son, och ropade till himlen.  Då sände Herren en ängel som förgjorde hela hären och furstarna och befälhavarna i den assyriske kungens läger, så att han med skam vände tillbaka till sitt land. När han gick in i sin guds hus blev han där nerhuggen med svärd av sina egna söner.  Och Herren räddade Hiskia och Jerusalems invånare ur den assyriske kungen Sanheribs hand och ur alla andras hand, och han beskyddade dem på alla sidor.  Många förde gåvor till Herren i Jerusalem och dyrbara gåvor till Hiskia, Juda kung, och Hiskias anseende växte efter detta hos alla hednafolk.” 2 Krön. 32: 20-23

2 Krön. 33; Hiskias sjukdom och högmod, hans rikedom och härlighet. Men Hiskias ödmjukade sig åter och bad till Herren, på grund av denna handling lovade Herren att Herrens vrede inte skulle drabba honom under hans levnad. Hiskia dör så småningom och hans son Manasse tar över tronen.

Joh. 18:24-40; Jesus överlämnas av Kajfas till Pilatus i pretoriet. Vem var Kajfas ? Vem var Pilatus ? Var vad Pretoriet ?Det var judarnas påskhögtid, Vad firade dom ? Vad anklagade judarna Jesus för ?  Pilatus frågar; Vad är sanning ? De ville hellre korsfästa Jesus än Barabbas, Vem var Barabbas ?

Vem var Kajfas ? Kan stavas KAIFAS och betyder teckentydare. Han hade ytterligare ett namn till efter översteprästen Josef. Så Josef Kaifas var svärson till Hannas, så han var alltså gift. Landshövdingen Valerius Gratus, Pilatus företrädare i ämbetet, insatte Kaifas som överstepräst år 18 e. Kr. och ståthållaren Vitllius i Syrien avsatte Kaifas år 36. Det var på Kaifas förslag som judarnas religiösa ledare beslutade att döda Jesus och de var i Kaifas hus när de bestämde detta. Det var under översteprästen Kajfas ledning som Stora rådet höll sin rättegång mot Jesus. Men de var tvungna att överlämna Jesus till Pilaus därför enligt judisk lag kunde de inte döma någon till döden.

Vem var Pilatus ? Hans fullständiga namn var Pontius Pilatus, han var romarnas landshövding i Samarien, Judeen och Idumeen mellan åren 26-36 e. Kr. Det var han tillslut som fällde dödsdomen mot Jesus och att han skulle korsfästa Jesus från Nasaret. Han insåg att det var av avund som judarna hade överlämnat Jesus till honom, och helst hade han velat ge honom fri. Men när det kom till avgörandet svek han sin övertygelse om Jesu oskuld och gav efter för de judiska ledarnas och folkhopens rop om korsfästelse. Pilatus beslut om justitiemordet på Jesus var inte för att han var rädd och fruktade för judarna eller folket, nej han fruktade mera för kejsaren, att han skulle komma i ogunst med honom. Pilatus skickade Jesus till Herodes och Herodus skickade Jesus tillbaka till Pilatus. Och det står att på den dagen blev ovännerna Herodus och Pilatus vänner. Det var Pilatus som skrev Judarnas Konung som överskrift på korset. Det gillade inte judarna, men Pilatus sa; “DET JAG HAR SKRIVET, DET HAR JAG SKRIVET”

Var vad Pretoriet ? Pretoriet kallades Gabbata i Jerusalem. Det var en plats, ett högkvarter för de romerska landshövdingarna när de var i Jerusalem. De vistades där när stora händelser var i staden som nu då, PÅSKHÖGTIDEN för att hålla ordning på folket om eventuella stridigheter skulle uppstå. Det var i detta pretorium som Jesus blev dömd efter att ha blivit förhörd och bespottad.

Vad firade man på påskhögtiden en gång om året ? Israels uttåg från Farao i Egyptien. När 10:onde plågan var; att allt förstfött skulle dö av människor och djur på grund av Faraos uppror mot Gud. Befallde Herren att Mose och Israels hus skulle offra ett lamm för varje hushåll och ta blodet och stryka detta på dörrposterna. När dödsängeln kom och såg blodet gick han förbi och ingen i det huset blev dödat. Detta är det starkaste förebilden på Jesus som finns i bibeln. Tron på Jesus Kristus som Guds Son och blodet som han utgjöt på korset är beskyddet för oss mot evig död.

Vad anklagade judarna Jesus för ? Judarna var vansinniga på Jesus därför att han sa att han var Judarnas Konung. Judarna tyckte detta var en hädelse mot Gud. I sin iver dödade dom honom som var deras räddning.

Pilatus frågade; Vad är sanning ? Detta uttryck har spekuleras, diskuteras och analyserats av vetenskapsmän, filosofer, höga och låga. Finns det verkligen en sanning ? Är inte sanningen olika för olika människor ? Gör dig själv, din egen sanning! Sanningen är viktig i alla avseende och där humanistiskt tänk råder, där råder kaos och man söndersmular det verkliga livet bit för bit. JESUS ÄR SANNINGEN, LIVET OCH INGEN KOMMER TILL FADERN UTOM JESUS!

Vem var Barabbas ? Barabbas var en rövare som satt fängslad i Jerusalem tillsammans med några andra upprorsmakare. De hade under upproret begått ett mord. Varje påskhögtid plägade den romerske landshövdingen giva folket en fånge lös, vilken de ville. Barabbas blev frigiven och Jesus ville man korsfästa.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 160

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 29, 30, 31 och Joh. 18:1-23

2 Krön. 29; Ahas son Hiskia blev kung efter sin far i Juda. Hiskia var 25 år när han blev kung och regerade sedan 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abia och var dotter till Sakarja nr. 113 av 153 kvinnonamn i bibeln. Hiskia gjorde det som var rätt i Herrens ögon, alldeles som hans fader David hade gjort. Hiskia såg till att templet renades och återinvigdes med sång och musik. I vers 28 står det att sången och musiken spelades under hela tiden till dess att brännoffret var fullbordat. Intressant att lovsången är en tillbedjan till Jesus men också en stund då jag renar mig och be Jesus om förlåtelse. Läs och begrunda!

2 Krön. 30; Hiskias påskhögtid. Hiskia var verkligen en god och barmhärtig kung. En bönens man som älskade mäktig lovsång inför Herrens ansikte.  Vi läser från vers 26; “Glädjen var stor i Jerusalem, ty alltsedan Israels kung Salomos, Davids sons, tid hade inte något sådant som detta skett i Jerusalem. Prästerna och leviterna stod upp och välsignade folket, och deras röst blev hörd, och deras bön kom till hans heliga boning, till himlen.” 2 Krön. 30: 26.27

2 Krön. 31; Reformationsarbetet fortsätter. Hiskia var en fantastisk kung, han befallde prästerna och lavinerna och sångarna att inta sina platser. Han befallde folket också att ge sitt 10:onde av all skörd och det blev offerinsamlingar högavis. Läs och begrunda!

“När denna befallning blev känd, gav Israels barn en riklig förstlingsgåva av säd, vin, olja och honung och av all gröda på marken. De förde fram tionde av allt i riklig mängd. Och de av Israel och Juda som bodde i Juda städer förde också fram tionde av nötboskap och småboskap, liksom tionde av de heliga gåvor som helgades åt Herren, deras Gud, och lade dem i högar. I tredje månaden började de att lägga upp högarna, och i sjunde månaden var de färdiga med det. När Hiskia och hans furstar kom för att se högarna, välsignade de Herren och hans folk Israel. Och Hiskia frågade prästerna och leviterna angående högarna.  Då svarade översteprästen Asarja, av Sadoks hus, och sade: “Sedan man började föra fram offergåvan till Herrens hus, har vi ätit och blivit mätta och ändå fått mycket över, för Herren har välsignat sitt folk. Det som är kvar är denna stora rikedom.” 2 Krön.31:5-10

Joh. 18:1-23; Jesus blir förrådd och fängslad. Jesus och hans lärjungar var samlade i Getsemane trädgård som de ofta var. Judas var inte med Jesus han hade redan bytt sida, han var med den romerska vakten, ett antal överstepräster och fariséernas tjänare för att visa vägen till Jesus för att förråda Jesus med en hälsningskyss. Visst är det fruktansvärt, de allra närmaste förråder, sviker och byter till fiendens sida om vart annat eftersom det passar för att klara sitt eget skinn. Jesus möter dem med hälsningen “JAG ÄR” och de faller till marken, häftigt!

Simon Petrus förråder Jesus tre gånger detta är ju också ofattbart men sant. Petrus gick ut och grät, han omvände sig och tjänade Jesus resten av sitt liv.  Låt oss ta varning och den som tror att han/hon står se till att vi inte faller. Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 159

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 26, 27, 28 och Joh. 17

Vi har varit i Avesta och lett lovsång och Stefan Hallman har sjungit solosång, Jens Garnfeldt har predikat. Avesta mötena var på Avesta Parken från Fredag 5 juni – Söndag 7 juni, 2015. Tyvärr var det inte så mycket folk, 25 personer på fredagen, ca. 40 på lördagen och ca. 25 på Söndagen. Det som vi vet är att en blev frälst, tre blev andedöpta, ett ben växte ut (finns på Facebook) och genom personer som kommit till oss har flera upplevt Herrens närvaro i lovsången. Det som vi med säkerhet kan vittna om är att “Marianne” på “Bed and Breakfast” i Krylbo fick en hälsning från Herren. Hela teamet övernattade på ett hotell, typ “Bed and Breakfast” i Krylbo. Frukosten serverades av “Marianne” var morgon. På lördagsmorgon fick Stefan och jag vittna för henne. Grejen var bara den att hon kom från nord Norge, 6 mil från ryska gränsen. För att komma hem tog det 13 timmar med flyg, Stockholm-Oslo-Nord Norge. Hon berättade att hennes pappa hade blivit frälst för 5 år sedan och han talar i tungor sa hon. “Marianne” hade 5 vuxna syskon och hon berättade att pappa (50 år) hade blivit helt förvandlad. Men Marianne var inte intresserad att bli frälst, men hon lyssnade och insåg att det var ju inte en slump att hon var där och serverade frukost. Inte nog med det, hon hade aldrig förr arbetat på en lördag, söndag och nu serverade hon frukost för hela Jens Garnfeldts team. Om nu inte detta skulle vara nog av ledning från Herren, så berättar hon att hon bodde i Skogsbo i Avesta, vi visste inte vad Skogsbo ligger i Avesta? Men pastorsparet Sören och Gunhild Ängsgård har ju en liten möteslokal i Avesta och där skulle vi äta middag på Svenska Nationaldagen Lördagen den 6 juni kl. 13.30. När Stefan och jag åker till möteslokalen ser vi en skylt som vi åker förbi “Skogsbo”, Stefan säger; där bor ju “Marianne”. När vi hade parkerat utanför möteslokalen i Skogsbo och skulle gå in för att äta middag kl.13.30 kommer “Marianne” gående och vi var så överraskade. Hon bodde i hyreshuset bredvid möteslokalen. Herren är suverän, av alla platser, av alla sekunder, får vi träffa henne igen, och visar henne möteslokalen. På Söndagsmorgon när hon serverade frukost berättade hon att hon SMS:at sin pappa i NordNorge och berättat om oss. Han hade svarat; “Hur underliga vägar Herren har för att nå dig min kära dotter; Marianne” ca. 25 år, fritt översatt. BÖNEBARN, Herren svarade på hennes pappas böner genom planera allt i minsta detalj. Vi fick lägga händerna och bedja för henne men hon ville inte bli frälst. Vi kommer att fortsätta bedja för “Marianne”, vill du vara med och be för henne och tillsammans ska plocka dem en och en för Guds Rike. Halleluja! Likasom Mariannes pappas böner blev hörda, hör Herren dina böner för dina ofrälsta barn, barnbarn och annat som du ber för just nu, bara FORTSÄTT! GUD HÖR BÖN!

2 Krön. 26; Kung Ussia blev kung efter sin far Amasja och likasom sin far började Ussia i anden och slutade i köttet. Ussias mor hette Jekolja (Jekilja) som vi första gången mötte i 2 Kungaboken kap.15, hon har nr. 77 av 153 kvinnonamn i hela bibeln. Ussia var ett öknamn, hans riktiga namn var Asarja, men kanske för att inte blanda ihop det med prästen Asarja som varnade Ussia gav de den unge kungen ett öknamn ? Kung Ussia var bara 16 år när han blev kung i Juda och han regerade i Jerusalem i 52 år. Och så länge Sakarja levde och var kungens rådgivare följde kung Ussia Herren, men när Sakarja dog blev kungen högmodig. Herren straffade honom med spetälska och kung Ussia dog i förnedring.

“Han rådfrågade Gud så länge Sakarja levde, han som lärde honom förstå Guds syner. Så länge han sökte Herren, lät Gud det gå väl för honom.” 2 Krön. 26:5

Detta är genomgående för hela gamla och nya testamentet; Tro du Herren Jesus och följer Hans Ord är du välsignad och följer du ditt kötts begär och gör dig egna avgudar drabbas du av sjukdom och förbannelse.

Läs om kung Ussia, när han som kung går in på prästernas område, det är början till slutet. NOGSAMHET och GUDSFRUKTAN behövs i Guds Rike. Mycket intressanta lärdomar.

2 Krön. 27; Jotam kung Ussias son blir kung i Juda efter sin far. Jotam var 25 år när han blev kung och han regerade i 16 år i Jerusalem. Jotams mor hette Jerusa nr. 78. Tack och lov för Jotam, han gjorde det som var rätt i Herrens ögon.

“Jotam blev mäktig, eftersom han vandrade med fasta steg inför Herren, sin Gud.” 2 Krön.27:6

2 Krön. 28; Jotams son Ahas blev kung i Juda efter sin far. Ahas var en ond kung, han brände upp sina barn som offer för sina avgudar, så fruktansvärt; läs innantill!

“Han gjorde inte det som var rätt i Herrens ögon så som hans fader David, utan vandrade på samma väg som Israels kungar. Han gjorde också gjutna avgudabilder åt baalerna. Själv tände han offereld i Hinnoms sons dal och brände upp sina barn i eld efter den avskyvärda seden hos de folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Och han bar fram offer och tände offereld på höjderna och kullarna och under alla gröna träd.” 2 Krön.28:1-4

Tyvärr går det bara utför för kung Jotam, Herren försökte stoppa honom genom profeten Oded, men det var inget som kunde stoppa honom. TA VARNING! Mycket intressant läsning.

Joh. 17; Jesu översteprästerliga förbön; Jesus säger; “Nu har stunden kommit, Fader förhärliga din Son, för att Sonen må förhärliga dig.” “Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.  Jag har förhärligat dig på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra.  Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till.” Joh.17:3-5

Jesus fortsätter och säger i vers 6, de som du tagit ut ur världen har hållit fast vid ditt ord. Den som håller mitt ORD alltså BIBELNS ord för den är vers 10; ALLT MITT ÄR DITT OCH ALLT DITT ÄR MITT OCH JAG ÄR FÖRHÄRLIGAD I DEM. Och Jesus fortsätter och ber för oss och då säger Han i vers 15-17 jag ska inte ta dem ur världen men bevara dem från det onda. Hur ska vi klara det, jo genom att leva i ORDET dagligen.

” Jag ber inte att du skall ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda.  De är inte av världen, liksom inte heller jag är av världen.  Helga dem i sanningen, ditt ord är sanning.” Joh.17:15-17

Sedan kommer vers 20 och 21, lägg märke till två saker här, för det första; genom deras ORD kommer de att tro på mig, INTE vilket ord som helst…. här gäller det Apostlarnas ORD i N.T. skulle vid sidan av G.T. vara trosgrundval i den kristna församlingen. För det andra; DE SKA VARA ETT, inte vem som helst….Enheten är det som bekänner Jesus som Herre och tro på hela Bibeln, det är kvalifikationen för att ha ENHET, ingen annan enhet duger. Det måste vara den helige Ande, som enar Guds folk, mänsklig sammansatt enhet, på grund av ekonomi och annat, duger inte. Det blir bara massor av kompromisser och det slutar med att Jesus INTE blir förhärligad för världen.

Läs och begrunda; Jesu översteprästerliga förbön inför Fadern i Joh. 17.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 158

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 23, 24, 25 och Joh. 16:16-33

2 Krön. 23; Prästen Jojada gör uppror mot Atalja. Kvinnan Atalja, självutnämnd, regerar i Juda 6 år. HELA JUDA HÖLL PÅ ATT FÖRFALLA PÅ GRUND AV EN KVINNAS UPPROR OCH OLYDNAD, ISEBELS ARV OCH ANDEMAKT! Men , Herren Gud lät inte detta få inträffa, på grund av det förbund och löfte som han givit Fader David.

ATALJA, betyder “den som Herren har bedrövat” Hon var konung Ahabs och drottning Isebels dotter, judakonungen Jorams hustru, moder till konung Ahasja. Efter den sistnämndes död dräpte hon alla medlemmarna av kungahuset och införde alla Baals avgudar och liknande. Hon fick inte död på babybarnet, kungabarnet Joas ett år, som man lyckades gömma i templet av sin faster, Ahasjas syster.  Atalja regerade i sex år i Juda. Översteprästen Jojada hade fått nog av Atalja och ropade ut Joas till konung i Juda och dödade Atalja. Så här går det när kvinnor, självutnämner sig själva och är på fel plats.

Men Isebels andemakt är inte lätt att bli av med, den är förförisk och riktigt otäck, slingrande och uttrycker sig både klokt och andligt. Prästen Jojada avsatte inte Atalja själv han hade fem andra män med sig, lavinerna i Juda och huvudmännen i Israel, dessutom hela församlingen i Guds hus i Jerusalem. Alla var överens, nu får det vara nog, Atalja ska avsättas och dödas och den ende som finns kvar av kung Davids blodlinje är JOAS 7 år, HAN SKA BLI JUDARNAS KUNG! Läs och begrunda, en spännande historia!

Det finns många som skrivit böcker om Isebel. Stefan visade mig en bok som finns i vårat bibliotek, den heter; “When Lucifer and Jezebel Join Your Church” fritt översatt; “När Lusifer och Isebel förenar sig i församlingen” av Dick Bernal trycktes 1994 i USA. Denna boken skulle varje församlingsledare i Sverige läsa. För att avslöja och driva ut Isebels ande, innan Isebels ande driver ut dig, pastorn i församlingen.

Här nedan har Stefan översatt en del av ett kapitel från denna bok. Läs och ta varning!

Isebels ande karaktäriseras av följande inslag.

1. Hon är religiös.

2. Hon är smart.

3. Hon älskar makt och auktoritet.

4. Hon är ute efter ledarskapet.

5. Hon försöker dra folk bort från deras verkliga tjänst.

6. Hon älskar titlar som tex. profetissa, diakonissa, själavårdare, äldste….

7. Hon använder smicker, flörtande, sex, häxkraft, lögner etc. allt för att ta kontroll.

8. Hon får folk att tappa självkänslan, nedvärdera andra genom brev och telefonsamtal manipulera andra för att gå henne ärenden.

9. Hon är snabb att dömma och ge råd.

10. Hon älskar att röra sig bland profetiska och karismatiska cirklar.

11. Hon älskar att sätta sig över folk, översittare…

12. Hon har en krets, sekt omkring sig som följer henne, hon menar att hon träna dom som lärjungar.

13. Hennes religiösa språkbruk är perfekt.

14. Hon är väldigt ifrågasättande angående pastorns personliga liv, fru och familj och församlingens verksamhet i stort.

15. Hon har ett hett temperament.

16. Hon försöker att beskydda sitt eget lilla kungarike till varje kostnad.

17. Hon utövar kontroll över sina efterföljare genom diktatoriska knep.

2 Krön. 24; Joas blir kung i Juda. Igen börja i Anden och sluta i köttet! Finns det ingen som håller livet ut, utav Herrens tjänare, dåtid eller i nutid ? Var finns du ? Vem är du ? Andliga fäder i Guds församling EFTERLYSES! Kung Joas regerade i 40 år i Jerusalem och medans präster Jojada var kungens stöd så gick allt bra. Herren välsignade med stora segrar. Men prästen blev gammal och dog. Då började Joas lyssna till andra som ville ha in baals tillbedjan igen och så blev det. Och ett andligt förfall i Juda stod vid dörren. Som alltid är Herren nådefull och skickar sina profeter, denna gång Jojadas son Sakarja, men kan du fatta, att Joas som fått så mycket stöd av Jojada tar och stena sonen utanför Herrens hus.

Slutet av Joas regering! Och på grund av att han dödat Herrens profet drabbades han av en svår sjukdom och inte nog med det, de som uppmuntrat Joas att ta in avgudar, hans närmaste män, dödar kung Joas i sömnen. Vilken förnedring! TA VARNING!

2 Krön. 25; Joas son Amasja blir kung i Juda! Amasja var 25 år när han blev kung och regerade i 29 år i Jerusalem. Hans mor var Joaddan. Amasja var förgrymmad på allt som hänt under hans uppväxt och därför hände följande;

“Han gjorde det som var rätt i Herrens ögon, dock inte med odelat hjärta. Så snart hans kungadöme hade blivit befäst lät han döda dem av sina tjänare som hade dräpt hans far, kung Joas. Men deras barn dödade han inte, utan handlade enligt det som stod skrivet i Mose lagbok, där Herren hade befallt: “Föräldrar skall inte dö för sina barns skull, och barn skall inte dö för sina föräldrars skull. Var och en skall dö genom sin egen synd.”2Krön.25:2-4

Men en gudsman kom till Amasja och han lyssnade på det och fick en stor seger mot edomiterna, men det var bara det att Amasja tog med sig edomiternas avgudar hem…. Då kom Herrens vrede emot Amasja och en profet varnade Amasja men denna gången lyssnade inte Amasja och likaså han började i Anden och slutade i köttet. Amasja blev förnedrad och dödad.

Läs och begrunda!

Joh. 16:16-33; Jesus talar om sorgen och glädjen inför hans egen död, uppståndelse och himmelsfärd. Jesus jämför deras sorg med en kvinnas barnafödande. Lite märkligt, Jesus var ju ingen jordisk far och sett sin hustru föda barn och ändå visste han, självklart visste han, HAN ÄR JU SKAPAREN AV MÄNNISKAN. Detta är också en intressant liknelse i förhållande till syndafallet 1 Mos. 3 då vissa hävdar att kvinnans underordnad av mannen och kvinnans smärta vid barnafödandet är konsekvenser av att Eva föll i synd ? Om dessa två orsaker skulle vara under förbannelsen och i och med att du blir frälst, så behöver du inte underordna dig någon man och heller inte ha någon smärta vid barnafödandet, varför skriver då apostel Paulus så mycket om att kvinnan ska underordna sig mannen och varför uttrycker sig Jesus på detta viset i denna texten, om detta skulle vara en förbannelse ? Nej, man blandar ihop texterna precis som man vill tolka dem själva, delvis på den obibliska sidan (att inte underordnad sig) och delvis på den överandliga sidan (ingen smärta vid barnafödandet). Är det inte dags att gå på vägen och skilja det heliga från det oheliga ?

Jesus säger; “En kort tid och ni ser mig inte, och ännu en kort tid och ni kommer att se mig.  Amen, amen säger jag er: Ni kommer att gråta och jämra er, men världen skall glädja sig. Ni kommer att sörja, men er sorg skall vändas i glädje.  När en kvinna föder barn har hon svåra smärtor, ty hennes stund har kommit. Men när hon har fött barnet, kommer hon inte längre ihåg sin smärta i glädjen över att en människa blivit född till världen.” Joh.16:19-21

Bön i Jesu namn!

“Vad ni ber Fadern om i mitt namn, det skall han ge er. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni skall få, för att er glädje skall vara fullkomlig.” Joh. 16:23,24

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 157

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 20, 21, 22 och Joh. 16:1-15

Idag är den Sveriges Nationaldag……..

2 Krön. 20; Josefat besegrar Moab och Ammon och hade stora framgångar och sedan i slutet av hans liv så går han en mänsklig väg och förlorar nästan allt. Börja i Anden och sluta i köttet, är det verkligen inte möjligt att hålla ut till slutet ?

Mitt i stormen så fruktade Josefat men han slängde sig på Herren och Herren gav honom goda råd och seger. Josefat talade till Juda folk och alla, små barn, hustrur och söner, hela folket ropade till Herren och fullt beroende av honom. Detta behagar Gud och det står så härligt i vers 14; “då kom Herrens Ande mitt i församlingen.”

“Hela Juda stod inför Herren med sina små barn, sina hustrur och söner. Då kom Herrens Ande mitt i församlingen över Jahasiel, son till Sakarja, son till Benaja, son till Jegiel, son till Mattanja, en levit av Asafs söner.  Han sade: “Lyssna, alla ni av Juda och ni Jerusalems invånare och du konung Josafat! Så säger Herren till er: Frukta inte och var inte förskräckta för denna stora skara, ty striden är inte er utan Guds.” 2 Krön.20:13-15

” Men då är det inte ni som skall strida. Ni skall endast träda fram och stå stilla, och ni skall få se Herrens frälsning. Han är med er, ni från Juda och Jerusalem. Frukta inte och var inte förskräckta. Gå i morgon ut mot dem, och Herren är med er.”2 Krön.20:17

Josefat lät lovsångarna gå framför den väpnade hären och stod stilla. Där visade sig Herrens mirakulösa kraft han lät fienden börja bråka med varann och till och med dödade varann. Juda kunde bara stå stilla och se på.

Men som sagt efter att Josefat hade regerat i 25 år började han kompromissa och ingick med ett förbund med Ahasja Israels kung trots att denne levde ogudaktigt. Då kom profeten Elieser och profeterade över Josefat att p.g.a. avtalet med Ahasja skulle Josefat lida skeppsbrott. Börja i Anden och sluta i köttet!

2 Krön. 21; Josefats son Joram blir kung i Juda Joram var 32 år gammal när han blev kung och regerade i 8 år i Jerusalem. Han var ingift med Israels kung Ahabs dotter. Joram var inte stark nog att stå upp för Fader Davids värderingar. Men profeten Elia skrev ett brev till honom  och talade om för honom att p.g.a. att du inte vandrat på din fader Josefats och farfar Asas väg utan gått din egen väg kommer du bli straffade utav en sjukdom som gör att dina inälvor faller ut. Så fruktansvärt! Joram dog och ingen saknade honom.

2 Krön. 22; Jerusalems invånare gjorde Jorams yngste son Ahasja kung i Juda. Han var en ogudaktig kung och regerade bara ett år i Jerusalem. Och hans mor hette Atalja, Omris dotter och det var hon som förledde sin son att leva ogudaktigt. Hur som helst kungamodern Atalja tar över makten och döda alla i kungahuset, den ende som kom undan var Joas. Den lille pojken var gömd i sovkammaren hos Ahasjas syster,alltså Joas faster räddade livet på honom. Atalja regerade i sex år och gjorde mycket ont. Fortsättning följer.

Joh. 16:1-15; Det är starkt,n Jesus skriver här att de troende judarna kommer att bli utstötta från synagogan och d som gör det, tror att de tjänar Herren, så förskräckligt. Men Jesus säger helt klart att de som gör sådant känner inte Jesus och inte heller Fadern.

Sanningens Ande. Detta är mitt favoritämne, den helige Andes verk. Jesus lovar sända Hjälparen. Hjälparen; på grekiska är Parakleten, den helige Ande, den tredje i gudomen. Han är en person, känslig, som talar, som ser, som finns överallt där han blir inbjuden. Vi lever i den helige Andes tidsålder. Från Adam till Jesus var Faderns tidsålder, Jesu tidsålder var de 33 år han vandrade på jorden, nu är det Andens tidsålder tills Jesus, Messias, Konungen, kommer tillbaka för att regera över oss. Halleluja. Den helige Andes dop och talar i tungor är ett måste i ditt liv för att klara det kristna livet, i behåll, i denna ondskefulla värld. Jesus säger; Att han ska inte lämna er faderlösa utan han ska komma till oss genom den helige Ande. Dessa tre går inte att skilja åt, FADERN, SONEN och DEN HELIGE ANDE; läs gärna  kapitlet Joh. 14 igen. “Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud. Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.” Joh. 14:15-18

HJÄLPAREN!

Medhjälpare står det i Apg. 19:22. En som bistår eller hjälper, en som är tillkallad för att hjälpa, advokat, sakförare, förespråkare, en som på någons rop om hjälp skyndar till undsättning, detta är Hjälparens betydelse Parakleten i våra liv. Den helige Ande är den Hjälpare som Jesus har lovat att sända de sina efter sin bortgång. Jesus Kristus syftar på de troendes förespråkare eller advokat inför Gud. Jesus säger; Det är nyttigt att jag går bort så att Hjälparen kan komma och vara för alltid hos ER. De troendes lärare, uppenbarelsevittne, talesman i processen mot världen, emedan han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom Joh.16:8-11. Parakleten är sanningens Ande och skall som sådan vittna om Jesus och leda Er fram till hela sanningen.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 156

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 17, 18, 19 och Joh. 15

I morgon är det Sveriges National Dag och Sveriges flagga vajar över landet med det gula korset och blåa bakgrunden. Vi kanske inte kan reformera hela Sverige men i SMÅLAND vill vi fortfarande ha den kristna tro, yttrandefrihet och ett demokratiskt fritt samhälle. Vi vill inte ha religionen ISLAM i SMÅLAND. Islam är en dödens religion med dess sharialagar som bygger på koranen och har ett mål och det är att göra Sverige till ett Islamskt Kalifat. Religionen Islam är en ideologi, diktatur som ljuger dig rakt i ansiktet och urskillningslöst dödar allt som står emot dess utbredande. I SMÅLAND VILL VI INTE HA NÅGRA MOSKEER, AMAMER OCH KVINNOR SOM GÅR DÖLJDA MED HUVUDBONADER. ALLA ÄR VÄLKOMNA TILL SMÅLAND, FATTIG ELLER RIK, SVART ELLER VIT MEN HÄR FÅR DU INTE UTÖVA DEN ISLAMSKA RELIGION. HÄR HAR VI DEN KRISTNA TRON OCH BIBELN SOM VÅRT RÄTTESNÖRE. VI TROR OCKSÅ PÅ ETT DEMOKRATISKT SAMHÄLLE SOM HAR LAG OCH ORDNING OCH I GRUNDEN BYGGER PÅ 10 GUDS BUD.

2 Krön. 17; Efter Asa blev hans son Josafat kung i Juda och han gjorde allt vad Herren ville och Herren välsignade honom med stor rikedom och ära. “Herren var med Josafat, ty han vandrade de vägar som hans fader David hade gått under sin första tid. Han sökte inte baalerna, utan sin fars Gud sökte han. Han lydde Guds bud och gjorde inte som Israel. Herren stärkte kungadömet i hans hand. Hela Juda gav gåvor åt Josafat, och han fick stor rikedom och ära.” 2 Krön.17:3-5

2 Krön. 18; Mika profeterar mot Ahab, Israels kung och hans 400 profeter. Herren sänder en lögnens ande i alla Ahabs profeter.

Lögnens ande. Jonas Gardell har en lögnens ande. TA VARNING!

“Men Mika sade: “Hör alltså Herrens ord: Jag såg Herren sitta på sin tron och himlens hela härskara stod på hans högra sida och på hans vänstra.  Och Herren sade: Vem vill locka Ahab, Israels kung, att dra upp mot Ramot i Gilead, så att han stupar där? Den ene sade si och den andre så.  Då kom en ande fram och ställde sig inför Herren och sade: Jag skall locka honom till det. Herren frågade honom: Hur då?  Han svarade: Jag skall gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sade Herren: Försök locka honom till det, och du skall också lyckas. Gå ut och gör så!  Och se, nu har Herren lagt en lögnens ande i dessa dina profeters mun, och Herren har beslutat att olycka skall drabba dig.”2 Krön.18:18-22

Profeten Mika fick sitta i fängelse och leva av vatten och bröd därför att han talade sanning och var Herrens sanne profet. Men Herren tog hand om kung Ahab, han blev dödad i striden och Mikas ord blev uppfyllda.

2 Krön. 19; Profeten Jehu tillrättavisar Josafat, Josefat lyssnar till profeten. Josefat reformerar i Juda rike och säger följande;

” Låt nu fruktan för Herren vara över er. Ge akt på vad ni gör, ty hos Herren, vår Gud, finns ingen orätt, och han är inte partisk och tar ej mutor.”2 Krön.19:7

Läs och begrunda!

Joh. 15; Jesus är den sanna vinstocken. Jesus säger; Jag är vinstocken och ni är grenarna. “Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min Fader förhärligas, när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar.” Joh. 15:7,8

Det finns tre träd som skriften talar om; VINTRÄDET, OLIVTRÄDET OCH FIKONTRÄDET och alla betyder ISRAELS folk och vi är hedningarna som är inympade i träden. Liknelsen om fikonträdet som inte bär frukt. Här är det ett fikonträd i vingården som inte burit frukt på tre år. Ägaren sa till trädgårdsmästaren; HUGG NER DET! Trädgårdsmästaren vädjade till sin Herre; LÅT DET STÅ ETT ÅR TILL! Ge honom eller henne EN CHANS TILL! Fikonträdet är det första träd som omtalas i Bibeln, 1 Mos.3:7…de fäste ihop fikonlöv och gjorde höftskynken… och Matt.24:32 talar om att fikonträdet är ett tidstecken på Jesu andra tillkommelse SE PÅ FIKONTRÄDET! Och många fler ställen kan vi läsa om fikonträdet. “Lär av en jämförelse med fikonträdet. Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut, vet ni att sommaren är nära. När ni ser allt detta vet ni på samma sätt att han är nära och står vid dörren.” Matt.24:29-33 Fikonträdet kan bli upp till 9 meter högt, stammen har en slät, mörkgrå bark, och dess yviga grenverk ger god skugga. Fikon utgjorde en del av israeliternas kost och användes därtill som läkemedel mot infektioner och bölder. I dagens Israel är torkade fikon en viktig exportvara.

Jesus talar om kärlek, glädje, att bära frukt i våra liv och att världen kommer att hata oss. SVART ELLER VITT! Jesu lärjungar blir hatade av världen. “Om världen hatar er, skall ni veta att den har hatat mig innan den hatat er.  Om ni vore av världen, skulle världen älska er som sina egna. Men ni är inte av världen, utan jag har utvalt er och tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.” Joh.15:18,19

Jesus blir hatad utan anledning; “Låt inte dem få glädja sig över mig som utan orsak är mina fiender. Låt inte dem få blinka med ögonen som utan anledning hatar mig.” Ps. 35:19 Sedan avslutar Jesus hela kapitlet med att tala om våran TRÖST som ska komma; HJÄLPAREN, den helige Ande.

” När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Också ni skall vittna, eftersom ni har varit med mig ända från början.” Joh. 15:26,27

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 155

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 13, 14, 15, 16 och Joh. 14

2 Krön. 13; Abia blev kung i 3 år efter Rehabeam, Salomos son, han var ung, ängslig och kunde inte stå emot Jerobeams uppror. Abias mor hette MIKAJA, Nr. 112 utav 153 kvinnonamn i bibeln, Uriels dotter, från Gibea. Jerobeam här gick emot Juda både framifrån och bakifrån, MEN HERREN….Läs och begrunda!

“Men Jerobeam hade låtit omringa dem och lagt ett bakhåll för att falla dem i ryggen. Så stod de nu mitt emot Juda män och hade sitt bakhåll bakom dem.  När Juda vände sig om och såg att de hade fiender både framför sig och bakom sig ropade de till Herren och prästerna blåste i trumpeterna.  Därefter hävde Juda män upp ett härskri, och när de gjorde så lät Gud Jerobeam och hela Israel bli slagna av Abia och Juda.  Israels barn flydde för Juda, och Gud gav dem i deras hand.” 2 Krön. 13:13-16

2 Krön. 14; Abia dog och hans son Asa blir kung i Juda och under hans ledning hade Juda ro i 10 år. Asa gjorde det som var rätt i Herrens ögon. Asa lät alla avgudar slängas ut från Juda och när sedan Asa kom i stor kris då lyssnade Herren och hjälpte honom och gav Asa stor seger för Guds Rike.

“Då ropade Asa till Herren, sin Gud: ” Herre, utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre, vår Gud, för på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud. Låt ingen människa stå dig emot.” Och Herren lät nubierna bli slagna av Asa och Juda, så att de flydde.  Asa och folket som var med honom förföljde dem ända till Gerar. Av nubierna föll så många att ingen av dem kom undan med livet, ty de blev nergjorda av Herren och hans här.” 2 Krön.14:11-13

2 Krön. 15; Asas reformer. kung Asa i Juda hade ro de 10 år första åren av sina 41 år som regent. Därefter kom det till folk från Efraim, Manasse, Simeon och andra som slöt sig till Juda därför att de såg att Herren var med dem. Dessa folk som kom från Israel hade också med sig sina avgudar. Kung Asa lät dem hållas för en tid, men då kom profeten Oded och talade Asa tillrätta och sa; ALLA AVGUDA MÅSTE UT! Kung Asa lyssnade till profeten och en ny reform stadfästes, alla som tillbeder andra gudar än Herren vår Gud, Skaparen den Allsmäktige ska dödas, man, kvinna, pojk och flicka. Till och med avsatte Asa sin egen moder, kungamodern MAAKA som hade avgudarbilder av Aseran. Asa var trogen sin Herre i allt! Läs och begrunda!

“Kung Asa avsatte också sin moder Maaka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en avgudabild åt Aseran. Asa högg ner hennes avgudabild, krossade den och brände upp den i Kidrons dal.  Men offerhöjderna blev inte avlägsnade ur Israel. Asas hjärta var dock hängivet Gud så länge han levde. Han förde in i Guds hus både det hans far och det han själv hade helgat åt Herren: silver, guld och kärl. Och det blev inget krig förrän i Asas trettiofemte regeringsår.” 2 Krön.15:16-19

2 Krön. 16; Är det inte märkligt och vad livet är skört. Många har börjat i Anden och slutat i köttet också denne kungen Asa som varit så framgångsrik och sett Herrens omsorg gång efter gång. Asa slutar med att han får en allvarlig sjukdom i sina fötter därför att han sökte inte Herren utan bara läkare. 2 Krön.16:12.

Vad som hände var att i kung Asas 36:e regeringsår blev Asa hotad av Israel igen och här går Asa fel han stöder sig på människor istället för Herren. Herren sänder en profet Hananis och talar till Asa, hjälpte inte Herren dig att besegra nubierna och libyerna, skulle inte Herren också sett till att du hade besegrat Basha ? men Asa blev förgrymmad på profeten och straffar honom i stockhuset. Dessutom blev han våldsam mot andra folk, går man sin egen väg blir det oerhörda konsekvenser runt omkring en men också i ens fysiska och psykiska hälsa. TA VARNING!

Hananis budskap till Asa är det populära bibelordet som vi citerar ofta; läs nedan och begrunda!

“Ty Herrens ögon överfar hela jorden, för att han med sin kraft skall hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför skall du från och med nu alltid ha krig.”  Men Asa blev vred på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för detta. Vid samma tid for Asa våldsamt fram också mot andra av folket.” 2 Krön.16:9,10

Joh. 14; Vilket kapitel! Jesus är vägen till Fadern. Jesus lovar sända Hjälparen. Jesus säger;

“Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.” Joh. 14:6

“Amen, amen säger jag er: Den som tror på mig skall utföra de gärningar som jag gör, och större än dessa skall han göra, ty jag går till Fadern.  Och vad ni än ber om i mitt namn, skall jag göra, för att Fadern skall bli förhärligad i Sonen. Om ni ber om något i mitt namn, skall jag göra det.” Joh.14:12-14

Jesus lovar sända Hjälparen. Hjälparen; på grekiska är Parakleten, den helige Ande, den tredje i gudomen. Han är en person, känslig, som talar, som ser, som finns överallt där han blir inbjuden. Vi lever i den helige Andes tidsålder. Från Adam till Jesus var Faderns tidsålder, Jesu tidsålder var de 33 år han vandrade på jorden, nu är det Andens tidsålder tills Jesus, Messias, Konungen, kommer tillbaka för att regera över oss. Halleluja. Den helige Andes dop och talar i tungor är ett måste i ditt liv för att klara det kristna livet, i behåll, i denna ondskefulla värld. Jesus säger; Att han ska inte lämna er faderlösa utan han ska komma till oss genom den helige Ande. Dessa tre går inte att skilja åt, FADERN, SONEN och DEN HELIGE ANDE; läs hela kapitlet Joh. 14.

“Om ni älskar mig, håller ni fast vid mina bud.  Och jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som alltid skall vara hos er, sanningens Ande, som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Jag skall inte lämna er faderlösa, jag skall komma till er.” Joh. 14:15-18

HJÄLPAREN!

Medhjälpare står det i Apg. 19:22. En som bistår eller hjälper, en som är tillkallad för att hjälpa, advokat, sakförare, förespråkare, en som på någons rop om hjälp skyndar till undsättning, detta är Hjälparens betydelse Parakleten i våra liv. Den helige Ande är den Hjälpare som Jesus har lovat att sända de sina efter sin bortgång. Jesus Kristus syftar på de troendes förespråkare eller advokat inför Gud. Jesus säger; Det är nyttigt att jag går bort så att Hjälparen kan komma och vara för alltid hos ER. De troendes lärare, uppenbarelsevittne, talesman i processen mot världen, emedan han överbevisar om synd, rättfärdighet och dom Joh.16:8-11. Parakleten är sanningens Ande och skall som sådan vittna om Jesus och leda Er fram till hela sanningen.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 154

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 10, 11, 12 och Joh.13:18-38

2 Krön. 10; De norra stammarna avfaller från Davids kungahus. Rehabeam var son till Salomo, Jerobeam var tjänare till Salomo. Rehabeam var kung över Juda stam, Davids hus. Jerobeam var kung över övriga Israel. Rehabeam rådfrågade sin far Salomos gamla män om vad han skulle göra, men påverkades av sina jämnåriga kompisar att gå till väga på ett modernare sätt.

2 Krön. 11; Men Herren är nådig han sänder Rehabeam en profet Semaja för att tala honom till rätta. Rehabeam lyssnar till profeten och detta få Jerobeam igång. Jerobeam försöker att få kungadömet på mänskligt sätt och göra sig själv utnämd till Israels kung. Det funkar inte, försök inte att ta dig något som inte är dig givet från Herren, det blir bara platt fall. Läs och begrunda! Jerobeam är fortfarande kung i Israels. Herren talar till honom genom en gudsman som kom från Juda. Gudsmannen säger till Jerobeam att åt Davids hus ska det födas en son Josia. Jerobeam räcker ut sin hand för att gripa gudsmannen då stelnar armen och kungen blev stående på detta sätt. Gudsmannen hade fått befallning av Herren att inte äta och dricka i Betel och inte ta samma väg hem som förut. Rehabeams hus; Rehabeams hustru var Mahalat Nr. 109 hon var dotter till Jerimot, Davids son. Abihajil nr. 110 var Eliabs,  Isais sons, dotter. Rehabeam hade flera hustrur, samma som sin far Salomo och sin farfader David, dåligt och syndigt arv.!

2 Krön. 12; DEN GAMLE PROFETEN I BETEL LJUGER FÖR GUDSMANNEN. Gudsmannen gå på detta och blir dödad utav ett lejon från Herren. Vilken lärdom och vilka konsekvenser att inte lyda Herrens tilltal. Den gamle profeten i Betel, så trovärdig, men ändå använd av fienden. Vi måste vara på vår vakt att inte bli använda av fiende, åklagaren och för det andra vara på vår vakt att det som profeteras över oss är verkligen från Herren och inte från fienden. URSKILJNINGENS NÅDEGÅVA ÄR NÖDVÄNDIG IDAG! Läs och begrunda!

Joh. 13:18-38; Jesus förutsäger Judas förräderi. Alla dessa verserna är ju en uppgörelse av den inre kretsen, Jesu egna lärjungar. Simon Petrus frågar Jesus; Vart går Du ? Jesus dit jag går kan du inte följa mig just nu men längre fram ska du följa mig. Jesus visste allt, han vet allt om oss! Petrus blir förvånad över Jesu svar men Jesus understryker, tuppen kommer inte gala förrän du tre gånger förnekat mig. Här är det raka svar och tuffa tag. Vad händer mer i Petrus liv efter Petrus förnekat Jesus tre gånger, han gråter och omvänder sig och tar emot den helige Ande som Petrus förstår att han behöver för att stå rak mot världen.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 153

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 7, 8, 9 och Joh. 13:1-17

2 Krön. 7; Så häftigt, när Salomo avslutat sin ödmjuka omvändelse bön kom det ELD från himlen. Elden förtärde brännoffret och slaktoffret, alltså den köttsliga naturen i våra liv ska brännas bort. Det är jättehäftigt med elden, den helige Andes kraft, du klarar inte dig utan smörjelsen den helige Andes kraft. Elden är inte bara en utrustning den helgar dig, bränner bort det köttsliga i ditt och mitt liv. Här kan vi se att ELDEN kom först från himlen när Salomo ödmjukat sig i djup bön. Herren förstod att Salomo menade allvar, då kom ELDEN OCH HERRENS HÄRLIGHET UPPFYLLDE HUSET. Läs själv nedan;

Eld från himlen vid templets invigning
“När Salomo hade slutat sin bön kom eld ner från himlen och förtärde brännoffret och slaktoffren, och Herrens härlighet uppfyllde huset. Prästerna kunde inte gå in i Herrens hus, eftersom Herrens härlighet uppfyllde Herrens hus. Då alla Israels barn såg hur elden kom ner och såg Herrens härlighet över huset, föll de ner på den stenlagda gården med ansiktena mot marken och tillbad Herren och tackade Herren, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet. Och kungen och hela folket offrade slaktoffer inför Herrens ansikte” 2 Krön. 7:1-4

Herren uppenbarar sig på nytt för Salomo om natten och talar till honom detta populära bibelavsnitt 2 Krön. 7: 14,  som omvänds ofta i Sverigebönen, Jesusmacher och BÖN FÖR SVERIGE  PÅ NATIONALDAGEN DEN 6 JUNI. “Om vi omvänder oss från vår synd, ska Herren skaffa läkedom åt Sveriges land” Men Sverige tyvärr, har ju inte omvänt sig tvärtemot, har både kyrkan och samhället gått bort ifrån Herren och tillbeder nu andra gudar. DÄRFÖR MÅSTE VI MER ÄN NÅGONSIN ROPA TILL HERREN FÖR VÅRT LAND SVERIGE DEN KOMMANDE NATIONALDAGEN 6 JUNI PÅ LÖRDAG!

” Och Herren uppenbarade sig för Salomo om natten och sade till honom: “Jag har hört din bön och utvalt denna plats åt mig till offerplats.  Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk,  men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land.  Mina ögon skall nu vara öppna och mina öron lyssna till vad som beds på denna plats.  Jag har nu utvalt och helgat detta hus för att mitt namn skall vara där till evig tid. Och mina ögon och mitt hjärta skall alltid vara där.  Om du vandrar inför mig så som din fader David vandrade, så att du följer allt vad jag har befallt dig och håller fast vid mina stadgar och föreskrifter,  då skall jag låta din kungatron bestå för evigt som jag lovade din fader David, när jag sade: Aldrig skall det saknas en avkomling av dig som råder över Israel. Men om ni vänder om och överger de stadgar och bud som jag har förelagt er och går bort och tjänar andra gudar och tillber dem,  då skall jag rycka upp dem ur mitt land, det som jag har givit dem, och detta hus som jag har helgat åt mitt namn skall jag förkasta ifrån mitt ansikte. Jag skall göra det till ett ordspråk och en nidvisa bland alla folk.  Hur storslaget detta hus än är, skall var och en som går förbi häpna över det och fråga: Varför har Herren gjort så mot detta land och mot detta hus?  Då skall man svara: Därför att de övergav Herren, sina fäders Gud, som hade fört dem ut ur Egyptens land, och höll sig till andra gudar och tillbad och tjänade dem, därför har han låtit allt detta onda komma över dem.” 2 Krön. 7:12-22

2 Krön. 8; Salomos övriga verksamhet. Salomo byggde på templet och kungahuset i 20 år och utvidgade sina ägor runt om kring i öknen bl.a Tadmor i Hamat och övrigt i hela det land som lydde under hans välde. Dessutom byggde han upp ÖVRE och NEDRE Bet-Horon i vers 5 med murar, portar och bommar. Detta är lite intressant för i 1 Krön.7:24 står det att kvinnan Seera byggde Nedre och Övre Bet-Horon, likaså Ussen-Seera. Jag blev lite förvirrad därför byggbranchen är ju inte ett kvinnojobb, det är ett mansjobb, men här kanske vi fick svaret på det ? Det var Salomo som byggde Bet-Horon inte kvinnan Seera ? Läs och studera.

1 Krön.7: 23, 24, här skulle man ju tro att kvinnan SEERA NR 104 utav 153 kvinnonamn i hela bibeln, var byggmästare eller kanske hon var bara inspiratören och organisatören och Salomos tjänare var de som byggde ? ingen som vet, ingen som vet. “Han gick in till sin hustru, och hon blev havande och födde en son. Honom gav han namnet Beria, därför att det hade skett under en olyckstid för hans hus. Hans dotter var Seera. Hon byggde Nedre och Övre Bet-Horon, likaså Ussen-Seera.” 1 Krön.7:23,24

Intressant i alla fall! Och likaså en liten detalj i 2 Krön. 8:11; där Salomo hämtar sin hustru, faraos dotter, så hon kan flytta in i kungahuset. Namnet på faraos dotter är Bitja Nr. 101, 1 Krön.4:18 får vi reda på faraos dotters namn BITJA, intressant, alltid hittar man något som klargör förgående texter.

2 Krön. 9; Drottning av Saba besöker Salomo. Vem var denna drottning ? SABA är ett land som ligger i det sydvästra Arabien, Jemen. Sabeerna var ett stort handelsfolk, som utvecklade en rik materiell kultur. Förutom sina egna produkter exporterade de varor bl.a. från Indien och Etiopien. Deras språk var semitiskt. Sabeerna hade ofta drottningar som regenter, flera assyriska berättelser vittnar härom och det handlade mera om utnyttjande av kvinnans förmåga att förmedla kontakter än maktposition. Även när det gäller Drottningen av Sabas besök hos Salomo var detta säkert dikterat av sabeernas handelsintresse. Hon var hos Salomo för att mjuka hans hjärta så att handeln kunde gå fritt och obehindrat från Egypten till Syrien som kontrollerades av Salomo. Drottningtiteln är väldigt ovanlig i G.T. men en del fick den titeln som drottning Vasti, drottning Ester och drottning av SABA. Konungarna i Israel och i Orienten hade flera hustrur och de som fick drottningtiteln var oftast kronprinsens moder. Konungarnas mödrar är också ofta namngivna i Bibeln och de har spelat en viss roll både på gott och ont, som Bat-Seba, Maaka, Atalja och särskilt omtalad är Isebel. Drottning Tapenes som nämns i 1 Kung. 11:19,20 är en egyptisk drottning, hustru till den farao som tog emot den edomeiske fursten Hadad när denne flydde för David härförare Joab. Tapenes syster gavs åt Hadad som hustru. I N.T. Upp.18:7, omtalas den “himmelska drottningen” vilket var en hednisk gudinna som tillbads och hade sitt ursprung i Babels Torn. I nutid kallar den katolska kyrkan “jungfru Maria” som sin “himmelska drottning”. Samma andemakter nu som förr, förföriska andemakter där kvinnan utnyttjas och placeras i frontlinjen av fega män. Läs och begrunda!

Kung Salomos rikedom och storhet;

“Kung Salomo blev större än någon annan kung på jorden, både i rikedom och i vishet.  Alla kungar på jorden kom för att besöka Salomo och höra den vishet som Gud hade lagt ner i hans hjärta.  Var och en av dem förde med sig gåvor: föremål av silver och guld, kläder, vapen, väldoftande kryddor, hästar och mulåsnor. Detta hände år efter år.” 2 Krön.9:22-24 SILVER BLEV LIKA VANLIGT SOM STENAR I SALOMOS RIKE. v.27.

Salomo dör och efterträds av sonen Rehabeam.

Joh. 13:1-17; Jesus tvättar sina lärjungars fötter. Petrus naturligtvis som vanligt är spontan och säger; Du ska väl inte tvätta mina fötter ? Underförstått, jag skulle väl i så fall tvätta dina fötter som Maria i Betania och torkade Jesu fötter med sitt hår. Jesus säger till Petrus om jag inte få tvätta dina fötter har du ingen del i mig. Läs nedan och se att här ger Herren en sermoni att tvätta fötterna på varandra i den kristna gemenskapen. I Apponaug Pentecostal Church, i Rhode Island USA där vi utgick ifrån när vi reste på östkusten och hade väckelsemöten, i denna pingstförsamling där praktiserade man “fottvätteri” Och Jabran har talat om för oss att i Asien gör man detsamma i de kristna församlingarna. Man tvättar varandras fötter och Jesus gjorde detta som ett exempel för oss. Vi praktiserar inte det i Scandinavien, men vi kanske hade behövt det eftersom Jesus säger det ? Läs och begrunda!

“Simon Petrus sade: “Herre, inte bara mina fötter, utan också mina händer och mitt huvud!”  Jesus svarade: “Den som har badat, behöver sedan bara tvätta fötterna. Han är helt och hållet ren. Så är också ni rena, dock inte alla.” Han visste vem som skulle förråda honom. Därför sade han att de inte alla var rena.
När han nu hade tvättat deras fötter och tagit på sig manteln och lagt sig till bords igen, sade han till dem: “Förstår ni vad jag har gjort med er?  Ni kallar mig Mästare och Herre och det med rätta, ty det är jag.  Om nu jag, er Herre och Mästare, har tvättat era fötter, är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter.  Jag har gett er ett exempel, för att ni skall göra som jag har gjort mot er.  Amen, amen säger jag er: Tjänaren är inte förmer än sin herre, och budbäraren är inte förmer än den som har sänt honom.  När ni vet detta, saliga är ni om ni också gör det.” Joh. 13:9-17

Judas, Simon Iskariots son!

Djävulen hade redan ingett Judas den tanken att han skulle förråda Jesus. Jesus säger i Joh. 6:70 ; Jag har valt ut Er och en av Er är en djävul, han menade Judas, Simon Iskariots son. Eftersom Skriften talar om Judas fars namn SIMON ISKARIOTS SON kan vi ju kolla lite vad Judas hade för ett arv. Simon Iskariot kom från staden Keriot och var en dolkman, lönnmördare. En dolkman var en fraktion inom romartidens judiska nationalparti ZELOTERNA och det betyder IVRARNA. De sökte främja sin sak inte genom öppet uppror utan genom lönnmord. För detta ändamålet används en dolk, som bars hemligen under manteln. Paulus misstänkt varit en dolkman i hans sista besök i Jerusalem innan han blev frälst, så klart ? Judas växte upp i en lönnmördar familj, då är det inte så lustigt att han föll för frestelsen att tjäna 30 silvermynt för att förråda Jesus ? Men det är ingen ursäkt DITT ONDA ARV, VEM DU ÄN ÄR, KAN BRYTAS I JESU NAMN, DET HAR VI BEVIS PÅ!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 152

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 4, 5, 6 och Joh. 12:20-50

2 Krön. 4; Templet inreds. Salomo kostade på Templet med det dyraste material som fanns, GULD OCH ÅTER GULD, m.m. Och Huram-Abi slutförde det arbetet som han var ålagd att göra i Salomos tjänst.

2 Krön. 5; Denna text har jag många gånger förkunnat över i min unga evangelistgärning för 30 år sedan. Templet var uppfyllt av Herrens härlighet på så mäktigt sätt att prästerna kunde inte stå på benen, de föll ner på golvet. När templet var färdigt fördes Herrens ark in i templet och då hände det, då blev hela huset uppfyllt av ett härlighetsmoln, samma som på Sinai berg när Mose tog emot lagtavlorna. Samma härlighet, samma upplevelser när LAGENS TAVLOR, Skriften, Guds Ord läses i sin helhet. Läs nedan!

“Och det hände att när prästerna gick ut ur helgedomen – ty alla präster som fanns där hade helgat sig, oavsett vilken avdelning de tillhörde –  och när leviterna, samtliga sångare, Asaf, Heman och Jedutun med sina söner och bröder, stod klädda i vitt linne med cymbaler, psaltare och harpor öster om altaret och tillsammans med dem etthundratjugo präster som blåste i trumpeter,  och trumpetblåsarna och sångarna på en gång och samstämmigt stämde upp Herrens lov och pris, och när man lät trumpeter, cymbaler och andra instrument ljuda och man började lova Herren, därför att han är god och därför att hans nåd varar i evighet – då blev huset, Herrens hus, uppfyllt av ett moln, så att prästerna för molnets skull inte kunde stå där och göra tjänst. Ty Herrens härlighet uppfyllde Guds hus.” 2 Krön.5:11-14

2 Krön. 6; Salomo talar till folket. Salomos bön vid templets invigning. Det är första gången i Bibeln att det står om en TALARSTOL vers 13

“Därefter ställde Salomo sig framför Herrens altare inför Israels hela församling och räckte ut sina händer. 13 Han hade gjort en talarstol av koppar, fem alnar lång, fem alnar bred och tre alnar hög, och ställt den mitt på den yttre förgården, och han stod nu i talarstolen.” 2 Krön.6:13

För övrigt handlar Salomos ödmjuka bön till Herren mestadels om omvändelse; v. 22 Om någon syndar mot sin nästa….v. 24 Om ditt folk Israel syndar men omvänder sig…..v. 26 Om himlen stängs till och inget regn faller…..v. 28 Om det blir hungersnöd….v. 32 Om en främling …..v.34 Om ditt folk drar ut i strid….v.36 Om de syndar mot dig….. Salomo försöker gardera sig för allt, Herre, du förlåter väl oss för din fader Davids skull.

“Om de då vänder om till dig av hela sitt hjärta och av hela sin själ i det land dit man fört dem som fångar, och de ber, vända i riktning mot sitt land, det som du har givit åt deras fäder, och mot den stad som du har utvalt och mot det hus som jag har byggt åt ditt namn, 39 må du då från himlen där du bor, höra deras bön och deras rop om nåd och skaffa dem rätt och förlåta ditt folk, som har syndat mot dig. 40 Därför, min Gud, låt dina ögon vara öppna och dina öron lyssna till vad som beds på denna plats.” 2 Krön.6:38-40

Läs och begrunda!

Joh. 12:20-50; Johannes evangeliet är en bok som du måste meditera över, tänka efter, vad menar Jesus ? Djupa sanningar för alla som verkligen vill ha tag i Guds Rikes hemligheter. Det här har inget att göra med hur högt utbildad du är, akademiskt eller du kanske har bara 7 år i skola eller kanske till och med särskola. Nej vem som helst kan förstå, med den andliga människan i dig, om du gräver och gräver, inte ge upp, år efter år läsa och begrunda, tillslut fattar du! För mig har det tagit 40 år att förstå Skrifterna! Är jag dum i huvudet ? Kanske! Vet ej! Men jag har inte lätt för att lära det som är skrivet, så eftersom jag är lägst på skalan finns det hopp för alla andra att förstå och komma till insikt om ATT GUDS ORD ÄR INTE MOTSÄGELSEFULLT. GUDS ORD HAR SVAR PÅ ALLA LIVETS FRÅGOR. SKRIFT FÖRKLARA SKRIFT.

Judarnas otro
“Fastän han hade gjort så många tecken inför dem, trodde de inte på honom.  Så uppfylldes profeten Jesajas ord: “Herre, vem trodde vad som predikades för oss, och för vem var Herrens arm uppenbarad? ” Alltså kunde de inte tro. Jesaja har också sagt:  “Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan, så att de inte ser med sina ögon och förstår med sina hjärtan och vänder om och blir botade av mig.”  Detta sade Jesaja, därför att han såg hans härlighet och talade om honom.  Ändå var det många, även bland medlemmarna i Stora rådet, som trodde på honom. Men för fariseernas skull ville de inte bekänna det, för att de inte skulle bli uteslutna ur synagogan.  De ville hellre bli ärade av människor än av Gud.” Joh. 12:37-43

Nästa sanning i Dagens Text som jag väljer kommentera är VETEKORNET! Igår var det Mors Dag! Tänk om alla mammor förstod; att ge sina liv för sin familj, make och sina barn, vilken investering! GE UPP DIN KARRIÄR, INSE ATT FAMILJEN ÄR DET VIKTIGASTE DU HAR I LIVET. VI PRATAR OM 20 ÅR MEDANS BARNEN VÄXER UPP OCH FAMILJEN ÄR MEST UTSATT, DÅ BEHÖVER MAMMA VARA HEMMA. VI PRATAR OM 20 ÅR AV DITT LIV AV 70/80/90 ÅR SOM HERREN VÄLSIGNA DIG MED KANSKE! Läs bibelordet, meditera, begrunda! Bli inte som Stora Rådet som hellre ville bli ärade av människor än av Gud. Joh.12:43

” Amen, amen säger jag er: Om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn, men om det dör, bär det rik frukt.  Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv.  Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.” Joh. 12:24-26

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 151

DAGENS TEXTER; 2 Krön. 1, 2, 3 och Joh.12:1-19

GRATTIS PÅ MORS DAG! MAMMA ÄR VÄRLDENS VIKTIGASTE PERSON!

KRÖNIKEBÖCKERNA; Författaren är sannolikt prästen Esra. Han har utgått från många källor, bl.a. från Samuelsböckerna och Kungaböckerna, när Esra på 400-talet f. Kr. skriver ner sin skildring av främst Juda rikes historia. I grundtexten är 1 Krön. och 2 Krön. en enda bok och omfattar hela Israels historia alltifrån Adam, men det mesta i böckerna utspelar sig från ca. 1000 f. Kr. till 538 f. Kr. I centrum står David och Salomo och flera av de gudfruktiga kungarna i Juda rike. Det kommer bli en bra repetition efter alla nederlag och segrar om vartannat. Härligt att prästen Esra ge oss mestadels segerrapporter av Juda och Israels historia. Läs och begrunda KRÖNIKEBÖCKERNA!

2 Krön. 1; Vi är väl inte så där possitiva till “tumverser” men ibland har vi gjort det. Tumvers kan ju bli helt galet, men ibland har verkligen Herren talat till oss genom en tumvers, verkligen. Tumvers är OK, men det får naturligtvis inte vara det enda sättet som vi läser bibeln, vi vill ju att du ska läsa hela bibeln från pärm till pärm. Skräckexemplet av en tumvers är ju, det man oftast skojar om; där det står om Judas att han gick ut och hängde sig och sedan tar man en ny tumvers och då står det, gå och gör det samma. Helt galet! Men skämt å sido; Stefan och jag hade en situation på TV VISION NORGE i Drammen, där vi var anställda, riktigt tuff situation…. Stefan tog en tumvers och fick upp orden “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit” från Joh. 19:22, lägg märke till, detta står bara en enda gång i hela bibeln, läs sammanhanget och vers 22

Jesus korsfästes
De tog Jesus med sig. 17 Och han bar själv sitt kors på väg ut till den plats som kallas Huvudskalleplatsen, på hebreiska Golgata. 18 Där korsfäste de honom, och tillsammans med honom två andra, en på var sida och Jesus i mitten. 19 Pilatus hade också låtit göra ett anslag som sattes upp på korset. Där stod: “Jesus från Nasaret, judarnas konung.” 20 Det anslaget läste många judar, eftersom platsen där Jesus korsfästes låg nära staden och texten var skriven på hebreiska, latin och grekiska. 21 Då sade judarnas överstepräster till Pilatus: “Skriv inte judarnas konung, utan skriv att han har sagt sig vara judarnas konung.” 22 Pilatus svarade: “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Joh.19:16-22

Denna tumvers var så värdefull i denna situation så det förändrade faktiskt hela vår framtid därefter. Men en gång, det kan ju vara en slump, men två gånger då måste det vara något som Herren försöker tala till oss om. Stefan slår upp bibeln i ett läge som vi var i när vi arbetade på Kanal 10 Sverige, han får upp samma bibelord Joh.19:22 “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Vi vet att dessa ord är ju inte Jesu ord, det är ju Pilatus ord, men i detta skeende i korsfästelsen av Jesus, använde Gud Pilatus att skriva sanningen; “Jesus från Nasaret Judarnas Konung” och han svarar; “Vad jag har skrivit, det har jag skrivit.” Jag kan säga denna tumvers är orsaken till att vi gör vad vi gör just nu, rätt eller fel, det kommer väl att visa sig ? Vi jobbar helt och hållet med “SKRIFTEN”, typ bibelkommentar, läsa in skriften, ge skriften till folket som det står.“Vad jag har skrivit, det har jag skrivit”

Lång historia, LÄNGRE! 1 Krön. 1 fick jag på grund av en “tumvers” nyårsafton 1979/1980 jag befinner mig på en ungdomkonferens i Holland och ropar, desperat, till Herren om hans fortsatta ledning. Mitt hjärta grät ut Herren; jag frågar dig inte om ära, nej, nej, jag vill bara lära känna dig på djupet och få din visdom och kunskap. Jag tar en tumvers där nere i Holland och slår upp Salomos bön; 2 Krön.1:10 “Ge mig nu vishet och förstånd…..” Detta resulterade i att jag kom på ett mirakulöst sätt till Faithschool of Theologi, Maine USA från hösten 1980 – 1983 där fick jag en teologisk utbildning. Vi gick igenom varje vers i bibeln på tre år. Jag vill uppfordra varje ung människa som är kallad till tjänst i Herrens arme´att få en gedigen teologisk utbildning att stå på som grund för tjänsten, Kampen därute är stor, du klarar inte striden om du inte ha utbildningen för striden.  John Derneborg och Desta Haregot, två framgångsrika, inflytelserika gudsmän i Sverige och utlandet har utbildats i denna skola. Gå in på skolans hemsida; www.faithschool.org  Kanske du skulle gå där ?

2 Krön. 2; Tempelbygget förbereds. Salomo sänder bud till Huram, kungen i Tyrus, om han känner någon som är skicklig och kunnig som kan övervaka hela tempelbygget. Salomo får svar utav kung Huram, jo jag har en man som skulle passa för uppgiften han heter Huram – Abi.

“Därför sänder jag nu en konstnärligt begåvad och kunnig man, Huram-Abi. Han är son till en av Dans döttrar, och hans far är en tyrisk man. Han är skicklig att arbeta i guld och silver, i koppar, järn, sten och trä, liksom i purpurrött, mörkblått och karmosinrött garn och fint lingarn, och han kan utföra alla slags sniderier och väva alla slags konstvävnader. Honom må du låta utföra arbetet tillsammans med dina och min herres, din fader Davids, män som är konstnärligt begåvade.” 2 Krön. 2:13,14

Du kanske tycker att allt är meningslöst; om bara du är trogen i det lilla, så rätt som det är, kanske någon kallar på dig och du får uppleva samma som Huram-Abi. Han fick vara med att bygga Salomos tempel, ett oerhört stort arbete som förvandlar hela Israels framtida historia. Salomo säger själv;

“Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. 6 Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, det skulle då vara en plats där man kan tända rökelse inför hans ansikte? 7 Sänd mig nu en konstnärligt begåvad man, som tillsammans med de skickliga hantverkare som jag har hos mig här i Juda och Jerusalem och som min fader David har anställt.” 2 Krön.2:5-7

2 Krön. 3; Templet byggs i Jerusalem på Moria berg. Moria berget är bara nämnt två gånger i hela bibeln och det första är när Abraham ska offra sin son Isak på Moria berg 1 Mos. 22:2 och så nu då i 2 Krön. 3:1. Andra gången är att Salomo väljer att bygga templet på Moria berget i Jerusalem. På tempelplatsen i Jerusalem står idag sedan århundraden den utomordentliga vackra Klippmosken som är då byggd på den heliga Moria-klippan. Så intressant koppling och mer kunde bli sagt i detta avseende. Läs och begrunda!

Joh. 12:1-19; Tänk att Jesu fiender fick bekänna att “HELA VÄRLDEN SPRINGER JU EFTER HONOM” Joh.12: 19 Många judar kom till tro på Jesus runt om kring Jerusalem och nu hade de fått reda på av djungelposten att Jesus var i Betania hos Marta, Maria och Lasarus. Nu ville översteprästerna döda Lasarus också därför att många trodde på Jesus p.g.a. att Jesus hade låtit Lasarus uppstå från dom döda. Vilket drama! Inte nog med det, folket tog palmkvistar och ropade “Hosianna”

“När de fick höra att Jesus var på väg in i Jerusalem,  tog de palmblad och gick ut för att möta honom. Och de ropade: “Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn, han som är Israels konung.” Och Jesus fann ett åsneföl och satt upp på det, såsom det står skrivet: “Frukta inte, du Sions dotter! Se, din konung kommer, ridande på ett åsneföl”.Joh. 12:12-15

Så blev ett ytterligare profetiskt ord uppfyllt, denna gången, utan profeten Sakarja.

Sions konung kommer
“Fröjda dig storligen, du Sions dotter! Höj jubelrop, du  Jerusalems dotter! Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna,
på en åsninnas föl.” Sak.9:9

Denna Maria som var syster till Marta och Lasarus gör något anmärkningsvärt som har predikats ut över hela världen, i alla tider, som målats utav otaliga konstnärer och filmats, dramatiserat, MARIA TAR DEN DYRA NARDUSOLJAN OCH SMORDE JESU FÖTTER OCH SEDAN TORKAR HON FÖTTERNA MED SITT HÅR. Vilken behandling! Hon vet att Jesus är Guds Son, Messias som skulle komma, hon ville ära honom med den allra ödmjukaste formen, tvätta hans fötter! Judas blir galen och religiös. Judas säger vilket slöseri nardusoljan kostar nästan en hel årslön. En denar är en lön för en full arbetsdag, 300 denarer är 300 fulla arbetsdagar. Detta säger Judas som är Jesu kassör och han var en tjuv, han hade tagit från Jesu pengar lite nu och då. Synden, förräderiet, skilsmässan händer inte över en natt. Den som syndar är väl bearbetad av satan och Herren Jesus har försökt och stoppa dig många gånger genom olika omständigheter om du tänker efter. Dessutom blir Judas religiös, han säger vi kunde ju sålt nardusoljan och givit till de fattiga. Maria hade äkta, innerlig kärlek till Jesus, Judas var en bedragare, dessa står sida vid sida mitt ibland oss. Vem är Du ? Vilken väljer du att vara ? Du som läser detta, ännu finns hopp!

OMVÄND DIG OCH FÖLJ JESUS INNAN DET ÄR FÖRSENT!

Kärlekens väg
“Om jag talade både människors och änglars språk men inte hade kärlek, vore jag endast en ljudande malm eller en skrällande cymbal. Och om jag ägde profetisk gåva och kände alla hemligheter och hade all kunskap, och om jag hade all tro så att jag kunde flytta berg men inte hade kärlek, så vore jag ingenting. Och om jag delade ut allt vad jag ägde och om jag offrade min kropp till att brännas, men inte hade kärlek, så skulle jag ingenting vinna. Kärleken är tålig och mild, kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte uppblåst, den uppför sig inte illa, den söker inte sitt, den brusar inte upp, den tillräknar inte det onda. Den gläder sig inte över orättfärdigheten men har sin glädje i sanningen. Den fördrar allting, den tror allting, den hoppas allting, den uthärdar allting. Kärleken upphör aldrig. Men profetiorna skall upphöra och tungomålstalen skall tystna och kunskapen skall förgå. Ty vi förstår till en del och profeterar till en del, men när det fullkomliga kommer, skall det förgå som är till en del. När jag var barn, talade jag som ett barn, tänkte jag som ett barn, och förstod jag som ett barn. Men sedan jag blivit man, har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild, men då skall vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag endast till en del, men då skall jag känna fullkomligt, liksom jag själv har blivit fullkomligt känd. Nu består tron, hoppet och kärleken, dessa tre, men störst av dem är kärleken.” 1 Kor. 13:1-13

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 150

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 28,29 och Joh. 11:47-57

1 Krön. 28; De två sista kapitel i första Krönikerboken, imorgon går vi in i andra Krönikerboken, spännande. Vilken start Salomo får utav sin fader David. Herren hade givit orsaken till David varför han inte skulle få bygga templet, därför kung David var en stridsman och utgjutit blod. Men genom Anden hade kung David fått hela beskrivning hur templet skulle byggas, dessutom hade David samlat in medel till tempelbygget. Allt detta tog Salomo över utav sin far. Vilken start i livet! Hör vilka uppmuntrande och varningsord David ger sin son Salomo, nedan;

“Du, min son Salomo, må lära känna din fars Gud och tjäna honom med hängivet hjärta och med villig själ, ty Herren rannsakar alla hjärtan och förstår alla uppsåt och tankar. Om du söker honom, låter han sig finnas av dig, men om du överger honom, då förkastar han dig för evigt.  Var nu uppmärksam, ty Herren har utvalt dig att bygga ett hus till helgedom. Var stark och gå till verket.”1 Krön.28:9,10

“David sade till sin son Salomo: “Var stark och frimodig och gå till verket. Frukta inte och var inte förfärad! Ty Herren Gud, min Gud, skall vara med dig. Han skall inte lämna dig och inte överge dig, till dess att allt arbete för tjänstgöringen i Herrens hus är avslutat. Och se, här är prästernas och leviternas avdelningar, som skall förrätta allt slags tjänst i Guds hus. Till allt som skall utföras har du folk hos dig som alla är villiga och kunniga till allt slags arbete. Dessutom är hövdingarna och hela folket redo att göra allt vad du befaller.” 1 Krön. 28:20,21

1 Krön. 29; Gåvor till tempelbygget. Det som är gripande och lärorikt är att kung David ger först allt själv innan han ber folket göra detsamma. Ledaren ska gå före med gott exempel, du kan aldrig begära av några andra att ge till Guds verk om du själv inte givit först. David gav massor och överlämnade detta till Salomos tempelbygge.

“Kung David sade till hela församlingen: “Min son Salomo, den ende som Gud har utvalt, är ung och vek och arbetet är stort, ty detta palats är inte för en människa utan för Herren Gud. Därför har jag, så långt jag förmått, skaffat guld till det som skall vara av guld i min Guds hus, silver till det som skall vara av silver, koppar till det som skall vara av koppar, järn till det som skall vara av järn och trä till det som skall vara av trä. Dessutom har jag skaffat onyxstenar och andra infattningsstenar, svartglänsande och brokiga stenar, ja, alla slags dyrbara stenar liksom marmor i mängd. Eftersom jag har min Guds hus kärt, ger jag också vad jag själv äger i guld och silver till min Guds hus, utöver allt vad jag förut har skaffat till det heliga huset: 3 000 talenter guld, guld från Ofir, och 7 000 talenter renat silver till att överdra byggnadernas väggar med, för att göra av guld det som skall vara av guld och för att göra av silver det som skall vara av silver, ja, till allt slags arbete som utförs av konstnärer. Vem vill i dag bära fram sina frivilliga gåvor åt Herren?”1 Krön. 29:1-5

Joh. 11:47-57; Samma dag som Jesus gör den blinde mannen seende och samma dag som Jesus uppväcker en död, vill översteprästerna och fariséerna röja Jesus ur vägen, helst döda honom. Är det inte väldigt tydligt, vilken typ av människor dessa överandliga, besserwisser är. Deras motiv luktar illa, någon annan gör något bättre och det måste vi ta dö på, annars mister vi kontrollen, AVUNDSJUKAN är nog den värsta sjuka som finns  tror jag ?

“Översteprästerna och fariseerna kallade då samman Stora rådet och sade: “Vad gör vi? Den här mannen gör många tecken.  Om vi låter honom hålla på så här, kommer alla att tro på honom, och sedan kommer romarna och tar ifrån oss både vårt tempel och vårt folk.”  En av dem, Kajfas, som var överstepräst det året, sade till dem: “Ni förstår ingenting.  Inser ni inte att det är bättre för er att en man dör i folkets ställe än att hela folket går under?”Joh. 11:47-50 

Många utav oss har blivit undanskuffade, undanröjda, baktalade av bröder och systrar därför deras egen ära och plattform var hotade. Sveriges kristenhet är säkert på första plats när det gäller att ta dö på profeterna och alla visionära initiativ. Vi skulle vilja uppmuntra dig som känner liknande som vi. Skaka av stoftet från dina fötter och gör dig själv en plattform. Du kanske inte är kallad till det stora offentliga rummet, men börja vittna för alla telefonförsäljare, ta en dag i veckan och gå ut på gatan och vittna för folk, besök ålderdomshem, bjud in grannar en efter en, delta i evangelisation, Jesus marscher och missionsresor i Sverige och utlandet. Ha bönemöten och väckelsemöten i ditt hem om det är möjligt. GÖR NÅT´FÖR JESUS OCH FRÄLSNINGSGLÄDJEN KOMMER ATT BUBBLA INOM DIG!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 149

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 26, 27 och Joh. 11:18-46

1 Krön. 26; Jag vill bara ta ut ett bibelord speciellt, men du ska läsa hela kapitlet, missa inte något. Det som är lite speciellt tycker jag är att OBED-EDOMS HUS VAR VÄLSIGNAT MED DUGLIGA OCH KRAFTFULLA MÄN. Obed-Edoms hus hade arken i tre månader och var välsignade på alla plan. “Alla dessa hörde till Obed-Edoms ättlingar, de själva och deras söner och bröder, dugliga och kraftfulla män i tjänsten, tillsammans sextiotvå ättlingar till Obed-Edom.” 1 Krön.26:8

Läs vidare i 2 Sam.6:9-12 och se hur Obed-Edoms hus var välsignad p.g.a. att arken fanns i deras hus. I ARKEN FANNS LAGENS TAVLOR. Där Guds Ord, hela bibeln läses G.T. och N.T. Lagen, Profeterna, Psaltaren, Evangelierna, Paulus brev och Uppenbarelseboken den familjen blir välsignad. Hela Skriften är utandad av Gud och nytta till….2 Tim. 3:16,17

“Hela Skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till bestraffning, till upprättelse och till fostran i rättfärdighet,  för att gudsmänniskan skall bli fullt färdig, väl rustad för varje god gärning.” 2 Tim.3:16,17

Läs vidare om Obed-Edoms hus var välsignad på alla plan därför att Guds Ark var där, GUDS ORD ALLTSÅ!

“David greps av fruktan för Herren på den dagen och sade: “Hur skulle Herrens ark kunna komma till mig?”  Därför ville David inte föra in Herrens ark till sig i Davids stad utan lät ställa den i gatiten Obed-Edoms hus.  Sedan blev Herrens ark kvar i gatiten Obed-Edoms hus i tre månader. Och Herren välsignade Obed-Edom och hela hans hus. Det blev berättat för kung David att Herren hade välsignat Obed-Edoms hus och allt vad han ägde, för Guds arks skull. Då gick David och förde Guds ark ur Obed-Edoms hus upp till Davids stad under jubel.”  2 Sam. 6:9-12

1 Krön. 27; Här omtalas de tolv häravdelningarna, Israels stamhövdingar, tillsyningsmännen över kungens ägodelar och Davids personliga rådgivare.

Joh. 11:18-46; Marta, Maria och Lasarus bodde i Betania och var kompisar till Jesus. Jag fantiserar att när Jesus skulle ha lite fritt och slappa lite gick han hem till dessa tre syskon som han hade mycket kära ? Två gånger är namnet Lasarus nämda i Bibeln, Jesus talar om den fattige mannen Lasarus i Luk. 16 och så här i Joh. 11 och 12. Lasarus som dog och uppstod från dom döda efter 4 dagar. Marta betyder husfru och matmoder och det finns bara en Marta i Bibeln i skillnad mot Maria, det finns flera olika Marior i Bibeln. Marta är nr. 130 av 153 kvinnonamn i Bibeln. Denna Maria i Joh. 11 har nr.131, hon är nummer 4 av 6 olika Marior i Bibeln. Va då, numrerar kvinnonamnen ? Jag vill då hävda att det finns bara 153 kvinnonamn i hela bibeln bland 10. 000 tals män som är namngivna. Här med vill jag hävda att Bibeln är en manlig bok och så ska det vara. Kvinnan ska inte styra över Mannen, hon ska vara en medhjälpare till mannen. Vid sidan av BIBELBLOGGEN skriver jag ett par andra böcker om kvinnorna i bibeln och där står det om talat, varje kvinnas betydelse, historia och värde, nämnda vid namn och nummer, så att inte en enda ska missas, goda eller onda kvinnor i bibeln. Bed för mig att jag blir klar någon gång med dessa böcker. Denna Maria var syster till Marta och Lazarus de hade ett gemensamt hem i Betania. Denna Maria satt vid Jesu fötter Luk.10:39 och Joh. 11:32 visar hon sin TRO till Jesus; “När Maria kom till den plats där Jesus var och fick se honom, föll hon ner vid hans fötter och sade till honom: “Herre, om du hade varit här skulle min bror inte ha dött.”Joh.11:32.  Sista gånger vi möter denna Maria är i Joh.12, då hon smörjer Jesus med dyrbar nardus olja och Judas Iskariot tyckte detta var slöseri.

Marta och Maria hade en sak gemensamt de hade en TRO på Jesus att han var Messias, Guds Son och att Jesus kunde göra mirakler. Deras olika karaktärer visas tydligt i texten, men de behövs båda två i Guds rike. Hur skulle det vara om alla var Marior eller alla var Martor, det skulle inte funka. Jag tror att Mariorna får jobba på att vara villig att tjäna lite mera praktiskt och Martorna får jobba lite mera att stressa av och tillbedja Jesus i stillhet. Vi kvinnor behöver arbeta med händerna och ha ett hjärta som tillbeder Jesus på samma gång. Båda karaktärerna behövs i en och samma person, tror ja, annars uppstår onödiga avundsjukor ?

Lasarus uppstår från dom döda efter 4 dagar i graven, vilket MIRAKEL! Vilken bibeltext, såååå bra……och att Jesus säger till dom som är samlade utanför graven; “Befria honom och låt honom gå.”Läs och begrunda!

“Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen.  Jesus sade: “Tag bort stenen!” Den dödes syster Marta sade till honom: “Herre, han luktar redan, det är fjärde dagen.”  Jesus sade till henne: “Har jag inte sagt dig att om du tror, skall du få se Guds härlighet?” De tog bort stenen, och Jesus lyfte blicken mot himlen och sade: “Fader, jag prisar dig för att du hör mig.  Själv vet jag att du alltid hör mig, men för att folket som står här skall tro att du har sänt mig bad jag denna bön.”  När han hade sagt det ropade han med hög röst: “Lasarus, kom ut!”  Då kom den döde ut, med fötter och händer inlindade i bindlar och med ansiktet täckt av en duk. Jesus sade till dem: “Befria honom och låt honom gå.”
Många judar, som hade kommit till Maria och sett vad Jesus gjorde, kom till tro på honom.  Men några av dem gick till fariseerna och berättade för dem vad Jesus hade gjort.” Joh.11:38-46

Jag kan inte sluta utan kopiera detta fantastiska bibelord; Joh.11:25-27 Jesus sade:

“Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och var och en som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” Hon svarade: “Ja, Herre, jag tror att du är Messias, Guds Son, han som skulle komma till världen.”

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 148

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 23, 24, 25 och Joh. 11:1-17

ROBERT EK LIVETS ORD OCH RORY ALEX GOD TV!

Igår när jag läste om Robert Eks personliga brev och bad sin omgivning om förlåtelse, var jag inte överraskad. Lever man i en förljugen kristendom länge nog spricker bubblan till slut, om man är en sanningssökare, vilket jag tror att Robert Ek är i grund och botten. Jag har trott hela tiden att Roberts Ek äktenskapsbrott inte var på ett sexuellt plan även om det senare slutade så, utan mer på det andliga planet. Efter att ha levt i en kristen låtsasvärld länge nog, måste man FLY. En del flyr till katolska kyrkan som Ulf & Birgitta Ekman, en del flyr till äktenskapsbrott, en del flyr till ekonomiska oförrätter, droger, spel eller självmord som vi vet har skett. Man gör sig medvetet skyldig till ett brott, så att man kan helt legalt bli dömd och få rätten att fly undan den förljugna kristendom man levt i under större delen i sitt liv. Rory Alex GOD TV har säkerligen gjort det samma, FLYTT UNDAN EN FÖRLJUGEN KRISTENDOM OCH INSLAG AV ISEBELS ANDE. Jag har sagt det till min man Stefan Hallman, hela tiden att Wendy Alex har agerat helt fel, jag har skrivet ett mail till henne också, att GÅ BORT IFRÅN OFFENTLIGHETEN, gå åt sidan och invänta Rory om det så tar åravis. Som jag ser det finns det mera hopp för Robert Ek än Rory Alex att komma tillbaka till sin familj, på grund av deras respektives ex. hustrus, agerande i frågan. Männen har begått äktenskapsbrott, mycket allvarligt och det är synd och det drabbar inte bara en familj, en lokal församling, en kristen TV station DET DRABBAR HELA KRISTI KROPP! Men vad med otuktskvinnorna som har ställt sig till förfogande för dessa äktenskapsbrytare, före detta gudsmän? VI KVINNOR MÅSTE OMVÄNDA OSS FRÅN ISEBELS ANDE OCH SLÄNGA OSS NER INFÖR LEVANDE GUD OCH ROPA OM NÅD SÅ ATT VI INTE HAMNAR I HELVETET ! VÅRA VAL KOMMER ATT VARA AVGÖRANDE, FÖR TUSENTALS ÄKTA MÄN I FRAMTIDEN, OM DE KOMMER ATT STÅ STADIGT ELLER FALLA.

1 Krön. 23; Leviterna och de ansvariga för alla olika avdelningar i templet var män, inga kvinnor de hade fullt upp i hemmet. Läs och begrunda!

“När David blev gammal och mätt på att leva, gjorde han sin son Salomo till kung över Israel. Han samlade alla Israels furstar, så också prästerna och leviterna. De leviter som var trettio år eller äldre blev räknade. Deras antal var allt som allt 38 000 män. “Av dessa”, sade han, “skall 24 000 förestå sysslorna vid Herrens hus och 6 000 vara tillsyningsmän och domare, 4 000 skall vara dörrvaktare, och 4 000 skall lovsjunga Herren till de instrument som jag låtit göra för lovsången.” 1 Krön. 23:1-5

1 Krön. 24; Prästernas och leviternas avdelningar. Här beskrivs Arons söner, Eleasar och Itamar vilken ordning de skulle tjänstgöra i tempel som präster. Inget var hänvisat till slumpen, allt var i detalj efter Herrens förordning! NOGSAMHET OCH GUDSFRUKTAN I GUDS FÖRSAMLING ÄR ETT MÅSTE OM VI SKA KLARA OSS I DENNA TID!

“Detta blev den ordning, i vilken de skulle tjänstgöra, när de gick in i Herrens hus, som det var föreskrivet för dem genom deras fader Aron efter den befallning Herren, Israels Gud, hade gett honom.” 1 Krön.24:19

1 Krön. 25; Tempelsångarnas avdelningar. Enligt denna text kan jag inte se att det var några kvinnor som hade ansvaret i profeterandet, lovsången, kören och i användandet av musikinstrumenten. Det var 288 män i kören och här nämns den ena mannen efter den andra som lovsjöng och profeterade i templet. Med detta säger jag inte att kvinnor inte kan lovsjunga och profetera i det offentliga rummet, det vet vi att de kan, det är andra bibelord som styrker det. Men här var det inga kvinnor som jag förstår och kan utläsa ? Läs och begrunda!

Joh. 11:1-17; Jesus uppväcker Lasarus; Igen läser vi i bibeln om att en person i bibeln som är sjuk. Texten talar inte om orsaken till sjukdomen men vi får veta att denna sjukdomen är inte till döds, den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den.

 “Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga: “Herre, den som du har kär ligger sjuk.” Jesus hörde det och sade: “Denna sjukdom skall inte sluta med döden. Den är till Guds ära, så att Guds Son blir förhärligad genom den.”Jesus älskade Marta och hennes syster och Lasarus.” Joh. 11:3-5

Är du sjuk idag ? Jag är övertygad om att till slut, kommer varje kristen man och kvinnan, pojk och flicka blir helad i Jesu namn, i detta livet eller i nästa liv. I himlen finns inga sjukdomar HALLELUJA!

Frågan är bara; Varför har du drabbats till fysik ohälsa ? Vågar du lyfta på olika stenar och ifrågasätta hur du har levt? Är du född med sjukdomen eller vad har hänt ? När omvändelse, förlåtelseakt och genomgång av ditt eget liv har fått ett uppriktigt svar. HAR DU FULL RÄTT ATT GÖRA ANSPRÅK PÅ GUDS ORD NÄR DET GÄLLER DIN SJUKDOM! Hur svaret blir just i din situation återstår att se ? Jag vill avsluta med ett vittnesbörd av en kvinna som vägde 44 kg. och var full av cancer, döende, kunde inte gå, de fick bära henne på en bår till möteskampanjen, när Gudsmannen bad i JESU NAMN bröts sjukdomen och hon kunde börja äta, ökade i vikt, cancern försvann och idag 30 år senare är hon helt frisk änka med många barnbarn och barnbarnsbarn. Vi känner henne och vet var hon bor i Sverige. GUD GÖR RIKTIGA MIRAKLER ÖVER VÄRLDEN OCH DET VÄNTAR VI PÅ ATT FÅ SE I SVERIGE OCKSÅ. Men nu försöker vi vara ärliga mot varandra VARFÖR händer det inte fler mirakler i Sverige ? Är Guds härlighets moln borta ? Vad måste ske innan Herren bekänner sig till oss ? Om du blivit helad och har det dokumenterat, var snäll att höra av dig till oss.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 147

DAGENS TEXTER; 1 Krön. 20, 21, 22 och Joh. 10:22-42

1 Krön. 20; Man tycker ju att striderna skulle ta slut någon gång, men ICKE. Hela tiden fick David hålla borta fienden och ett exempel är ju filisteerna, som är stora och bråkar nästan jämt. Vi är i Herrens krig och det är inte mott kött och blod utan mot andevärlden. Här i kapitel 20 är det återigen filisteerna som kommer emot Guds folk och det var både storvuxna som Goliats bror och dem som hade 6 fingrar och 6 tår tillsammans 24. Vem som helst hade ju kunnat bli rädda för dessa. Vi möter ibland riktiga tuffingar i vardagen; på jobbet, i politiken, i församlingen, i föreningslivet kanske till och med i hemmet, vi måste lära oss att inte strida med mänskliga vapen för då har vi förlorat innan vi börjat, vi måste överlämna striden i TRO åt Herren.

” Mose svarade folket: “Var inte rädda! Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren i dag skall ge er. Ty så som ni ser egyptierna i dag, skall ni aldrig någonsin se dem igen. Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla.” 2 Mos.2:13,14

Den andliga vapenrustningen
“Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.  Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.  Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna.  Tag därför på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet, sedan ni fullgjort allt.  Stå alltså fasta, spänn på er sanningen som bälte kring era höfter och kläd er i rättfärdighetens pansar  och sätt som skor på era fötter den beredskap som fridens evangelium ger.  Tag dessutom trons sköld. Med den kan ni släcka den ondes alla brinnande pilar. Tag emot frälsningens hjälm och Andens svärd som är Guds ord.  Gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i Anden. Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga.  Bed också för mig, att ordet ges åt mig när jag öppnar min mun, så att jag frimodigt gör evangeliets hemlighet känd.  För dess skull är jag ett sändebud i bojor. Bed att jag predikar det så öppet och fritt som jag bör.” Ef. 6:10-20

1 Krön. 21; Här hårdnar striden och satan träder upp mot David och eggar honom till att räkna Israels folk som inte Herren hade befallt. Detta misshagade Herren! Någon har sagt; “TA ALDRIG NÅGRA BESLUT UNDER STORMENS GÅNG” Det är just under stridens hetta, man tar felaktiga beslut. Vänta, bida och se oftast lägger sig stormen efter en stund. Nogsamhet inför Herren är viktigt, det har vi lärt oss och p.g.a. att David gått sin egen väg blir han bestraffad. Läs och begrunda!

“Då gick Gad in till David och sade till honom: “Så säger Herren:  Välj vilket du vill: antingen hungersnöd i tre år eller förödelse i tre månader genom dina motståndare utan att du kan komma undan dina fienders svärd, eller Herrens svärd med pest i landet under tre dagar då Herrens ängel sprider fördärv inom hela Israels område. Bestäm nu vilket svar jag skall ge honom som har sänt mig.”David svarade Gad: “Jag är i stor vånda. Men låt mig falla i Herrens hand, för hans barmhärtighet är mycket stor. I människors hand vill jag inte falla.”1 Krön.21:11-13

1 Krön. 22; Förberedelser för tempelbygget. David samlade in guld och silver, anställde skickliga hantverkare och uppmuntrade Salomo att vara frimodig, och icke modlös. Gå till verket, BYGG! Typiskt alla föräldrar som ordnar och styr för sina barn och barnbarn, man vill ju så väl. Salomo hade ett guldläge att ärva efter sin Far och i mångt och mycket var han väldigt framgångsrik. Salomos tempel var ju något alldeles otroligt ståtligt och påkostat. Herren är värd det bästa! När templet var färdigt, hämtade man arken under jubel och sång, fortsättning följer.

Joh. 10:22-42; Många judar var kritiska till Jesus och de ville till och med stena honom. Men det var många utav judarna som kom till tro på Jesus. Detta får vi räkna med en del vill ta emot, andra står emot. De som tar emot Jesus kan vara trygga, ingen skall rycka dem ur min hand säger Jesus.

” Mina får lyssnar till min röst, och jag känner dem, och de följer mig.  Jag ger dem evigt liv, och de skall aldrig någonsin gå förlorade, och ingen skall rycka dem ur min hand.  Vad min Fader har gett mig är större än allt, och ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett.”Joh. 10:27-30

Läs och begrunda!

Maria Hallman