BIBELN 365 DAGAR – DAG 35

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 34, 35, 36 och Matt. 23:1-22

2 Mos. 34; De nya stentavlorna! Mose gick upp ännu en gång på Sinai berg på Herrens befallning. Mose var där i 40 dagar och 40 nätter och ännu en gång fick han två nya stentavlor med 10 Guds bud. Mose bad Herren om förlåtelse för sitt hårdnackade folk. När Mose kom ner från Sinai berg lyste Moses ansikte. Läs och begrunda!

2 Mos. 35; Världens första HANTVERKSSKOLA hade Besalel och Oholiab. Dessa var inte bara skickliga i sin gärning men va fyllda med Guds Ande och vishet och de lärde ut sin kunskap till andra. Har du en sådan här gåva att skapa, va frimodig och va ledd utav Herren. Denna gåva är ju väldigt bra också för oss kvinnor som kan väva och sy hemma och dessutom kan vara hemma hos barnen medans de växer upp. Extra pengar i kassan!

Folkets offergåvor!“Mose sade till hela Israels menighet: “Detta är vad Herren har befallt: Tag upp bland er en offergåva åt Herren. Var och en som har ett hjärta som är villigt till det skall bära fram denna offergåva åt Herren.” 2 Mos. 35:4,5

Varje kvinna och man bar fram sina gåvor och hjälpte till för att Guds hus skulle byggas och smyckas.

“Israels hela menighet gick då bort ifrån Mose. Sedan kom de tillbaka, var och en som manades till det i sitt hjärta, och var och en som hade en villig ande till detta bar fram en gåva åt Herren till arbetet på uppenbarelsetältet, till tjänsten där och till de heliga kläderna. De kom, både män och kvinnor, och var och en bar med villigt hjärta fram spännen, örhängen, fingerringar och halssmycken, alla slags värdesaker av guld, var och en som kunde offra en gåva av guld åt Herren. Var och en som ägde mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, fint lingarn och gethår, rödfärgade fårskinn och tahasskinn bar fram det. Alla som kunde ge en gåva av silver eller koppar bar fram sin gåva åt Herren, och var och en som ägde akacieträ för arbetets utförande bar fram det. Alla konstnärligt begåvade kvinnor spann med sina händer mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn samt fint lingarn och bar fram vad de spunnit, och alla kvinnor, som manades till det i sitt hjärta och kunde konsten, spann gethår. Hövdingarna bar fram onyxstenar och infattningsstenar för efoden och bröstskölden, kryddor och olja till ljusstaken, till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen. Och varje man och kvinna av Israels barn som hade ett villigt hjärta att bära fram något till allt det arbete som Herren hade befallt genom Mose att man skulle göra, bar fram sin frivilliga gåva åt Herren.” 2 Mos. 35:20-29

2 Mos. 36; Intressant! Folket var så villiga att ge till helgedomen att Mose fick stoppa dem att ge mera. Deras hjärtan var förkrossade och ödmjuka efter alla prövningar. De ville offra till Guds verk och ge utav sin tid. Besalel, Oholiab och andra gick till Mose och sa följande;

“Folket bär fram mer än vad som behövs för att göra det arbete som Herren har befallt oss att utföra.” Då befallde Mose att man skulle kungöra i lägret: “Ingen, vare sig man eller kvinna, skall göra något mer för att ge till helgedomen.” Så hindrades folket från att bära fram fler gåvor. Det man hade samlat var tillräckligt för allt det arbete som skulle utföras, ja, mer än nog. 2 Mos. 36:5-7

Matt.23:1-22; Jesus är så hård emot fariséerna och de skriftlärda, ni hycklare! Tänk Er att på detta sätt som Jesus gjorde då skulle talat till dagens påvar, prästerskapet, pastorer, karismatiker som bara är politiskt korrekta och inte ge folket Guds Ordet som det står skrivet. Det värsta jag vet är; HYCKLERI I GUDS NAMN!

“13 Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni stänger himmelriket för människor. Själva kommer ni inte in, och dem som försöker komma dit hindrar ni att komma in. 15Ve er, skriftlärda och fariseer, ni hycklare! Ni far omkring över land och hav för att göra någon till en proselyt, och när han har blivit det, gör ni honom till ett Gehennas barn, dubbelt värre än ni själva. Matt.23:13 och 15

Återigen har man tagit bort en vers 14 i denna översättning; v.14; Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare! Ni äter änkorna ur husen och ursäkta er med era långa böner. Därför skall ni få en så mycket strängare dom.” Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 34

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 31, 32, 33 och Matt.22:23-46

2 Mos. 31; Konsthantverkarna Besalel fylld med Guds Ande, vishet och förstånd, med kunskap och med skicklighet i alla slags hantverk, slipa stenar, konstfulla arbeten i guld, silver och koppar. Lägg märke till att Besalel gick inte själv och talade om för Mose vad han kunde, nej, Herren talade till Mose om Besalel och Mose insatte Besalel i konsthantverket. Besalel behövde en medhjälpare och den hade också Herren utvalt; Oholiab. Ordning och reda! Sabbaten; Sex dagar ska vi arbeta och på sjunde dagen ska vi leva i Guds Ord och tillbedjan till Jesus. Gud själv har gått före och visat vägen; ty på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt arbete och vilade. 4:e budet; Tänk på sabbaten att du helgar den. Detta var så viktigt att lagen sa; om Ni inte håller detta bud ska Ni dö. Och hemma i mitt hem fick vi aldrig göra något onödigt på söndagen. Det var söndagsskola, möten och familjen. I Norge kan du tänka dig är det fortfarande söndagsstängt i affärerna. Kanske är det så, att på grund av, att vi alla mer eller mindre bryter mot detta budordet, är vi sjuka och dör i för tid ?

2 Mos. 32; Guldkalven! Här bryter Israels folk det första budet. Herren skriver med sitt finger; “Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig” Detta är en fruktansvärd historia med massor av känslor; kärlek, besvikelse, vrede, hat och obeskrivlig dumhet, lösaktighet, naivt uppror mot Gud och människor. Det är ju ofattbart att Israels folk som sett så många kraftgärningar och under, fått så många bevis på att Gud hade utvalt Mose som deras ledare, kunde förnedra sig, genom att göra en avgud, som de dessutom gav äran, att den hade fört dem ut ur Egyptien och med arrogans förskjuta sin ledare på detta sätt. Människan är många gånger komplicerad. OK Herren Gud ville utrota allesamman men Mose bönfallde för folkets räddning och Herren ångrade det onda som han hade tänkt att göra mot folket. Men Mose bestraffade folket, hårt, så att de inte ville göra samma synd igen. Mose kastade stentavlorna mot berget och han lät leviterna döda 3000 män som ett varnade exempel på upproret. Läs och begrunda!

2 Mos. 33; Vilken respekt folket hade fått för Herren och för hans tjänare Mose. Det står att var och en ställde sig upp och bugade sig till marken när Mose kom och till dess han hade kommit in i tältet. Mose kunde blivit högmodig men inte, han sade till Herren “Låt mig få se din härlighet” Och Herren talade till Mose i följande bibelord;

“Mose sade: “Låt mig få se din härlighet.” Herren svarade: “Jag skall låta all min godhet gå förbi framför dig och jag skall ropa ut namnet ‘ Herren ‘ inför dig. Jag skall vara nådig mot den jag vill vara nådig emot, och jag skall förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Men mitt ansikte kan du inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva.” Därefter sade Herren: “Se, här är en plats nära intill mig. Ställ dig där på klippan. När min härlighet går förbi skall jag ställa dig i en klyfta i klippan och jag skall låta min hand vara över dig till dess jag har gått förbi. Sedan skall jag ta bort min hand, och då skall du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se.” 2 Mos.33:18-23

Osökt kommer en gammal psalm som vi sjöng i Missionskyrkan i Sävsjö där jag växte upp; “Klippa, du som brast för mig, låt mig gömma mig i dig. Vattnet, blodet som går fram från ditt hjärta, o Guds Lamm, låt det bli en dubbel bot för min synd och lagens hot.” Sång 230 i Psalmer och Sånger!

Matt. 22:23-46; Här får vi reda på en hel del om vår framtid. I himlen ska vi inte gifta oss eller bli bortgifta utan vi kommer att vara som änglarna i detta avseende.

Vi får veta att det största budet är; “Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd.” Matt. 22:37

“Sedan kommer ett som liknar det: “Du skall älska din nästa som dig själv.” Matt. 22:39

Sadduccerna trodde inte på uppståndelsen! Sadduccerna var ett religiöst och politiskt parti bland judarna från mackabeertiden. De var under ledning av det högre prästerskapet i Jerusalem och de var i ständig opposition mot fariséerna.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 33

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 29, 30 och Matt. 22:1-22

2 Mos. 29; Prästinvigningen var i sju dagar! ” Och du skall slakta baggen och ta litet av blodet och stryka på Arons högra örsnibb, på hans söners högra örsnibb, på tummen på deras högra hand och på stortån på deras högra fot. Men det övriga blodet skall du stänka runt omkring på altaret. Och du skall ta något av blodet på altaret och av smörjelseoljan och stänka på Aron och hans kläder och på hans söner och deras kläder. Då blir Aron själv och hans kläder heliga, och även hans söner och deras kläder blir heliga. 2 Mos.29:20,21 Läs och begrunda!

2 Mos. 30; Rökelsealtaret, lösepenningen, kopparkaret, smörjelseoljan och rökelsen! Mellan brännoffersaltaret och tabernaklet på förgården stod KOPPARKARET eller kallat ”tvättkaret” som innehöll vatten för tvagning/rening.

KOPPARKARET!

”Herren talade till Mose: Du skall göra ett bronskar med tillhörande bronsställ för tvättningen och sätta det mellan uppenbarelsetältet och altaret och fylla det med vatten. Där skall Aron och hans söner tvätta sina händer och fötter. När de går in i uppenbarelsetältet skall de tvätta sig, annars kommer de att dö; likaså när de går fram till altaret för att göra tjänst och bränna eldoffer åt Herren. De skall tvätta händer och fötter, annars kommer de att dö. Detta skall vara en oföränderlig stadga för Aron och hans efterkommande genom alla släktled.” 2 Mos. 30:17-21

Mitt framför öppningen till det ”allra heligaste” var RÖKELSEALTARET som är en förebild på bönen och lovsången. Till det heliga rummet hade alla prästerna tillträde, men det var inte alla människorna, bara de som hade de kvalifikationer som behövdes för att bli präst. DET ALLRA HELIGASTE Här inne stod ARKEN nådastolen med de två lagtavlorna i. Över nådastolen var det två keruber som som vaktade lagtavlorna. Hit in kunde bara ÖverstePrästerna komma in en gång om året och det var mycket höga krav att komma in i det allra heligaste. FÖRLÅTEN kallades det förhänge som skilde det heliga från det allra heligaste. Den räckte från golv till tak och var mörkblått, purpurrött och rosenrött och tvinnat vitt garn. Den var i konstvävnad med keruber. Förlåten var en symbol på att den omedelbara vägen till Gud på grund av synden ännu inte var öppen och fri för alla. Endast en gång om året nämligen på försoningsdagen, kunde översteprästen gå genom förlåten in i det allra heligaste. 3 Mos.16. Vid Jesu död på Golgata rämnade förlåten uppifrån och ända ner. Matt. 27:51 en bild på att syndens skiljemur mellan den helige Guden och den ogudaktige människan nu var avlägsnad och att alla kunde få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod. Heb.10:19. Allt detta är en bild på Nya Testamentets Gudstjänst. Vi har inga ritualer KRISTUS JESUS ÄR VÅRT ALLT OCH VÅR ÖVERSTEPRÄST SOM HAR GÅTT IN I DET ALLRA HELIGASTE EN GÅNG FÖR ALLA. Men för att uppleva allt detta i vår gemenskap med Kristus är det olika helgelse krav för att kunna uppleva Guds härlighet. Du kan inte komma hur som helt och tror att du kan uppleva Guds fullhet och Guds härlighet. FÖRLÅTEN var det som avgränsade det heliga från det allra heligaste. Förlåten var som ett stort draperi, tjockt som en knytnäve, i ett stycke. När översteprästen gick in till det allra heligaste gick han alltså vid sidan om draperiet in. Och när Jesus dog på Golgata så står det att FÖRLÅTEN brast uppifrån och ner. Gud själv gjorde det möjligt för vem som helst att träda in till det allra heligaste, men inte med en fläckad och syndigt hjärta. Guds Ord säger i Hebreerbrevet “Utan helgelse kan ingen se Gud”. På ett annat ställe står det “Du kan inte se Herren och LEVA”. Det menas att det är ett pris att betala för att få komma in i det allra heligaste. DU MÅSTE DÖ BORT FRÅN DITT EGET och det liv du nu lever är i Kristus och det är bara Hans intressen som är intressanta. Nu lever inte längre jag men Kristus lever i mig. Du kan befinna dig i FÖRGÅRDEN eller i DET HELIGA och komma till himlen. Priset är betalt, din synd är förlåten, möjligheten finns att komma in i det allra heligaste ALLA HAR MÖJLIGHETEN, MEN ALLA ÄR INTE VILLIGA ATT BETALA DET PRISET ATT DÖ TILL SIG SJÄLV. I det gamla förbundet fick översteprästen gå in i det allra Heligaste en gång om året med blodet från offerdjuret som skulle symbolisera det kommande offerlammet Jesus. Blodet på offerdjuret talade om att något hade fått dö för folkets synder. Men översteprästen hade ett rep runt sin högra ankel för om översteprästen dog på grund av Guds härlighet och närhet så kunde de dra ut översteprästen från det allra heligaste. Tänk på detta; det är inte Gud som utesluter dig att gå in till det allra heligaste, nej han beskyddar dig från att dö i förtid. När Israels folk skulle gå från Egypten till Kanans land kunder de gjort detta på 40 dagar, men det tog dem 40 år därför de måste dö var enda en, de var inte redo. Det finns kristna idag som inte vet att det finns ett djupare liv i Kristus. De har ingen längtan; TRON KOMMER AV PREDIKAN. PREDIKAN KOMMER FRÅN GUDS ORD. I det allra heligaste var ARKEN, LJUSSTAKEN och RÖKELSEN. Heb.10:25 ”Låt oss inte överge vår egen församlings gemenskap” Heb.13:17 ”Lyd era ledare och rätta er efter dem, ty de vakar över era själar och skall avlägga räkenskap. Se till att de kan göra detta med glädje och inte med tungt hjärta, för det skulle inte vara lyckligt för er.” Församlingens grundande på Pingstdagen, De troendes gemenskap Apg. 2:46 – 47 ”De höll troget fast vid apostlarnas undervisning och vid gemenskapen, brödsbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet, och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta.” Den nya förbundets församling är Kristi kropp den helige Andes tempel är vi.

Matt.22:1-22; Jesus fortsätter att tala till dem i liknelser; Kungasonens bröllop och återigen är denna liknelse bara skrivet om i Matteusevangeliet. Det handlar om inbjudan till bröllopet men ingen har tid att komma, en del har fullt upp med sitt jordbruk, andra sina affärer och en del blev så irriterade av inbjudan att de misshandlade och dödade dem som inbjöd. Och då gick kungens tjänare ut på gator och gränder för att bjuda in till bröllopet och många kom. Men de kunde inte se ut hur som helst de var tvungna att ha på sig bröllopskläderna, vilket betyder blivit renade i Jesu blod annars skulle de kastas ut i mörkret där man skall gråta och skära tänder. “Ty många är kallade, men få är utvalda.” Matt.22:14

Skatt till kejsaren! Jesu svar till fariséerna var “Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud.” Matt.22:21 Läs och begrunda!

Maria Hallman

 

ALBIN KARLSSON – SVERIGES HOPP FÖR UNGDOMSVÄRLDEN DEL 2

Albin Karlsson började tjäna Herren med att åka på missionsresor i 10-års åldern. Han är en ung förkunnare som bestämt sig att inte kompromissa med Guds ord. Idag står han i väckelse i småländska Sävsjö, samlarhundratals med ungdomar varje vecka. Lägg namnet på minnet – Albins tjänst har bara börjat, Gud har stora planer för hans liv. Klippet är från Nyår 2007.

ALBIN KARLSSON – SVERIGES HOPP FÖR UNGDOMSVÄRLDEN DEL 1

Albin Karlsson började tjäna Herren med att åka på missionsresor i 10-års åldern. Han är en ung förkunnare som bestämt sig att inte kompromissa med Guds ord. Idag står han i väckelse i småländska Sävsjö. Lägg namnet på minnet – Albins tjänst har bara börjat, Gud har stora planer för hans liv. Klippet är från Nyår 2007.

SANNINGEN OM ISLAM – DEL 11 NU TAR IMMIGRANTERNA ÖVER I ENGELSKA VALET

KONSEKVENSERNA AV MASSINVANDRINGEN TILL STORBRITANIEN VISAR SIG I VALET. I TVÅ VALKRETSAR I LONDON ÄR IMMIGRANTERNA I MAJORITET. EUROPA I FÖRÄNDRING.INTRESSANT ARTIKEL HÄMTAD FRÅN “SAMTIDEN” 30/1 /STEFAN HALLMAN

Rekordmånga utlandsfödda får rösta i brittiskt val
Publicerad 30 januari av Annika Hansson i Utrikes

Det stundade brittiska allmänna valet blir historiskt. Fyra miljoner utlandsfödda är röstberättigade – vilket är rekord och en ökning med en halv miljon på fem år. Och i två valkretsar är invandrare nu i majoritet.

Tio år av massinvandring till Storbritannien sätter sina spår på olika sätt. En färsk undersökning från Nätverket för invandrares rättigheter, Migrant’s Rights Network, visar till exempel att antalet röstberättigade utlandsfödda personer har ökat med 500 000 på bara fem år. Det betyder att fyra miljoner invandrare – eller en tiondel av hela valmanskåren – kan gå till valurnorna om lite drygt fyra månader.

Immigrationen har dessutom lett till att det nu – och för första gången någonsin – är invandrarmajoritet i två valkretsar, båda i London, skriver Daily Mail.
Den största gruppen utlandsfödda väljare i England och Wales kommer från Indien. Därefter följer Pakistan, Republiken Irland och Bangladesh.

I siffrorna, som har samlats in av forskare vid universitetet i Manchester, ingår de upp till två miljoner invandrare som sedan år 2000 har fått brittiskt medborgarskap. Nu godkänns omkring 200 000 ansökningar varje år – eller annorlunda uttryckt: en invandrare får brittiskt pass nästan varannan minut, dygnet runt.

Det var New Labour som öppnade dörrarna på vid gavel för invandring. Strategin gick, enligt partiets rådgivare Andrew Neather, ut på att ”doppa högerns nos i mångfald och göra deras argument omoderna” – ett resonemang som osökt leder tankarna till den svenska Alliansregeringens uppgörelse med Miljöpartiet.

Av de nästan fyra miljonerna utlandsfödda väljarna kommer cirka en miljon från något av länderna i Samväldet. Dessa är inte brittiska medborgare, men har ändå rösträtt i England och Wales.

På grund av omständigheter som av Daily Mail beskrivs som ”mystiska”, kan medborgare i 54 oberoende självständiga stater få rösta i Storbritannien förutsatt att de har en adress i landet. Men i många fall gäller inte det omvända: britter kan inte rösta i Kanada eller Australien, lika lite som i de till invånarantalet största Samväldesländerna Indien, Pakistan eller Nigeria.

En rapport som 2008 gjordes på uppdrag av dåvarande premiärministern Gordon Brown uppmanade till regeländringar som skulle förbjuda invånare i Samväldet som inte var brittiska medborgare att rösta i allmänna val. Labourregeringen gjorde dock aldrig några sådana ändringar och frågan har heller inte tagits upp av den nu sittande koalitionen mellan Tories och Liberaldemokraterna.

Enligt MigrationWatch, som beskriver sig själv som en icke-politisk och oberoende tankesmedja, men som av andra etiketteras som en höger-lobbygrupp, har antytt att ett skäl till att Labour ignorerade rapporten skulle kunna vara att benägenheten att rösta på vänstern är större i minoritetsgrupper.

Undersökningar har också visat att 68 procent av invandrarna röstade på Labour i förra valet, 2010. 16 procent valde Tories och stödet för Liberaldemokraterna var ännu mindre – bara 14 procent.

Enligt författarna till den nu presenterade rapporten är den förändrade bilden av valmanskåren något som partierna måste ta på allvar.
− Invandrarrösterna växer i betydelse, något som de stora partierna i hög utsträckning har bortsett från. Men även om invandrare inte röstar som ett enhetligt block är det ändå troligt att de föredrar partier som upplevs som positiva i frågor om invandring och jämlikhet mellan raser, konkluderar de.

BIBELN 365 DAGAR – DAG 32

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 27, 28 och Matt. 21:23-46

2 Mos. 27; Kom ihåg Israels folk befinner sig vid Sinai berg mitt i öknen, där tabernaklet, flyttbara tältet byggs upp och dess interiörer. Här ser vi brännoffersaltaret beskrivs till minsta detalj.Tabernaklets förgård beskrivs och skötseln av ljusstaken. Gamla Testamentets TABERNAKLET är en förebild på den kristna församlingen idag. Mose fick 10 Guds bud och beskrivningen på hur han skulle bygga Tabernaklet uppe på Sinai berg ca.1500 f. Kr. Sedan kommer TEMPLET som är en annan förebild på den kristna församlingen. Det första Templet byggde Salomo, kung Davids son på Moria höjden nära Jerusalem 968 f. Kr. Salomos templet brändes upp i samband med Jerusalems förstöring år 586 f.Kr. Det andra tempel är Serubbabels tempel som åter uppbyggdes av judarna i Jerusalem 516 f. Kr efter fångenskapen i Babel under 70 år. Serubbabels Tempel stod nästan i 500 år men förstördes av den romerska fältherren Pompejus errövning av Jerusalem 63 f. Kr. Det tredje templet är Herodes Tempel som byggdes upp, templet var från de rester som fanns av Serubbabels tempel år 20 f.Kr och blev klart 64 e. Kr. Men det fick bara stå i sin fulla kraft i 6 år. År.70 e.Kr. förstördes templet av den romerska krigsmakten under fältherren Titus och fortfarande är det inte uppbyggt. Bara en liten rest finns kvar än idag och det är den tempelmuren som alla judar och kristna står och ber vid idag i Jerusalem. Jesus och de första kristna var i templet många gånger. Tabernaklet och templet hade gemensamma ritningar och inredningar. Den Nya Testamentets församlingsliv har dessa grundläggande förebilder som Mose en gång fick från Herren. Det är Guds Ord, tillbedjan av Jesus, omvändelsen och tiondegivande. Finns inte dessa ingredienser i gudstjänsten så kan man inte kalla det för en kristen nytestamentlig församling. Tabernaklet, Templet och Nya Testamentets församling handlar om att där är det en plats för likasinnade, frälsta samlas för att tillbedja sin Frälsare och Herre. De troende samlas för att bli uppbyggda och stärkta i sin tro på sin Gud. Där vi omvänder oss och renas från världen sätt att tänka och leva. Där vi offra våra medel så att vi kan uppehålla heltidstjänster och samlingslokaler dessutom ge missionsoffer för evangelisation i när och fjärran. Tabernaklet och Templet hade tre avdelningar det ”heliga”, det ”allra heligaste” och en förgård. Tabernaklet betyder Herrens boning, ett mötestält för Guds härlighet. En samlingsplats för folket så att de inte skulle bli frestade att tillbedja andra gudar i sin ensamhet. FÖRGÅRDEN; Tabernaklet omgavs av en förgård en inhägnad plats där BRÄNNOFFERS ALTARET stod. Här kom folket med sina offerdjur när de skulle offra till Herren. Det är bara på blodets grund du kan komma till Gud genom att Jesus offrade sitt blod för mänskligheten Heb.9:22 ”Så renas enligt lagen nästan allting med blod, och utan att blod utgjuts ges ingen förlåtelse.”

2 Mos. 28; Prästernas kläder, efoden och bröstskölden. Aron och hans söner ska utväljas som präster, inga kvinnor. Och kläderna skulle göras med stor omsorg utav konstbegåvade män som var fyllda med vishetens ande. Bröstskölden var gjord med stor omsorg och tanke. Och namnen på Israels stammar ska prästen Aron bära nära sitt hjärta inför Herren. I domsskölden skall du lägga URIM OCH TUMMIM. Urim och tummim bestod av ett par flata stenar som användes för lottkastning. Efodkåpan skall vara helt och hållet mörkblått.

GRANATÄPPLEN OCH BJÄLLROR!
“Runt kåpans nedre fåll skall du sätta granatäpplen av mörkblått, purpurrött och karmosinrött garn, och bjällror av guld mellan dem runt om, en bjällra av guld och ett granatäpple och åter en bjällra av guld och ett granatäpple runt hela fållen av kåpan. Aron skall bära denna kåpa när han gör tjänst, så att det hörs när han går in i helgedomen inför Herrens ansikte och när han går ut, detta för att han inte skall dö. Du skall också göra en skinande platta av rent guld, och på den skall du ingravera som på ett sigill: Helgad åt Herren. Du skall fästa den med ett mörkblått snöre och den skall sitta på turbanen, på framsidan av turbanen. Den skall sitta på Arons panna och Aron skall bära den skuld som häftar vid de heliga offer som Israels barn bär fram, alla deras heliga gåvor. Den skall ständigt sitta på hans panna så att Herren kan ta emot dem med glädje. Du skall också väva livklädnaden i rutmönster av fint lingarn, och du skall göra en turban av fint lingarn och ett bälte i brokig väv. Också åt Arons söner skall du göra livklädnader. Och du skall göra bälten åt dem och huvor till ära och prydnad. Detta skall du klä på din bror Aron och hans söner, och du skall smörja dem och viga dem till präster och helga dem, så att de kan tjäna som präster åt mig. Du skall göra benkläder av linne åt dem för att skyla deras kön. De skall räcka från höfterna ner på låren. Aron och hans söner skall ha dem på sig när de går in i uppenbarelsetältet eller träder fram till altaret för att göra tjänst i helgedomen, så att de inte ådrager sig skuld och drabbas av döden. Detta skall vara en evig stadga för honom och hans avkomlingar efter honom.2 Mos.28:33-43

Matt. 21:23-46; Jesus är nu i Jerusalem och går till templet för att undervisa. Detta tyckte inte översteprästerna och folkets äldste om. Jesus fortsätter att undervisa genom att ta olika liknelser. Det som händer framöver brukar man kalla “lidandeveckan” vi befinner oss i påskveckan Tisdagen den 4 april 30 e.Kr. det är bara några dagar till och Jesus ska korsfästas. Det dallrar i luften och hatet från översteprästerna och fariséerna ökar markant. Nu är det inte frågan om vi ska döda Jesus utan när kan vi finna rätta ögonblicket att ta honom och döda honom. Jesus talar om; liknelsen om två söner, en säger JA men håller inte sitt löfte, den andre säger NEJ men ångrar sig och går åstad. “Jesus säger till översteprästerna och fariséerna: “Amen säger jag er: Publikaner och horor som omvänder sig skall gå in i Guds rike men inte ni.” Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 31

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 25, 26 och Matt. 21:1-22

2 Mos. 25; Från kapitel 25 till 31 får vi ditaljerad beskrivning om tabernaklet och dess interiörer. Tabernaklet är en uppenbarelseplats för Guds härlighet och där samlades Guds folk för att tillbedja Gud. Tabernaklet, Israels flyttbara tälthelgedom, uppfördes efter Herrens befallning då folket lägrats vid berget Sinai. Kap. 25; Offergåvor till tabernaklet, förbundsarken, bordet för skådebröden, ljusstaken. Läs och begrunda!

2 Mos. 26; Här får de i ditalj beskrivning, hur de ska bygga tabernaklet i öknen. Läs och begrunda!

Matt. 21:1-22; Jesus närmar sig Jerusalem och flera profetiska ord som är förutbestämda genom 1. Sakarja, 2. Jesajas och 3. David skall nu uppfyllas. 1. Profeten Sakarjas ord uppfylls här Sak. 9:9; Se din konung kommer ridande på en åsna, detta blev sagt ca. 500 år f. Kr. Han var den näst siste av de 12 småprofeterna, son till Berekjas och sonson till Iddos prästfamilj. Han återvänder tillsammans med Serubbabel från fångenskapen i Babel till Jerusalem för att tillsammans med profeten Haggai återuppbygga templet i Jerusalem.

” Jesus säger; Gå till byn som ligger framför er. Där skall ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Lös dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, skall ni svara: Herren behöver dem. Han kommer då omedelbart att skicka i väg dem.” Detta hände för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten: “Säg till Sions dotter: Se, din konung kommer till dig, ödmjuk, ridande på en åsna, på ett åsneföl, en arbetsåsnas föl. ” Matt.21:2-5

Jesus kommer ridande på en åsna in i Jerusalem, de lägger mantlar och palmkvistar på vägen och sjunger Hosianna i höjden. Folket ropar det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Vilken hyllning! Och det första Jesus gör är att driva ut handlarna på tempelplatsen. 2. “Mitt hus skall kallas ett bönens hus” där uppfylls profeten Jesajas ord Jes. 56:7, ca. 700 f. Kr. 3. Slutligen uppfylls Davids ord från Psaltaren 8:3 “Av barns och spädbarns mun har du upprättat en makt för dina ovänners skull till att förgöra fiende och hämnare.” Jesus citerar dessa ord i Matt.21:16. Lovsångens betydelse är oerhört viktig, se till att du är med en församling som tillbeder Jesus i lovsången! Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 30

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 22, 23, 24 och Matt.20:17-34

2 Mos. 22; 600.000 människor i öknen som ska nu ledas och tränas i moral, etik och socialt ansvar, vilket jobb, vilken utmaning för Mose och de äldste. Här tar de upp många saker men bl.a. synden att ligga med ett djur “tidelag” de som gjorde så skulle straffas med döden. Läs och begrunda hela kapitlet!

“Var och en som har samlag med ett djur skall straffas med döden.”2 Mos.22:19

2 Mos. 23; Lagar om rättfärdighet, barmhärtighet och sabbaten. Löfte och uppmuntran om Kanaans land. Hela tiden är grunden 10 Guds bud och nu utlägger man varje bud, ditaljerat, förklarar buden om och om igen. I slutet av detta kapitel kommer ett löfte och en uppmuntran att inte ge upp, utan ha målet i sikte, Kaanans land. Läs och begrunda!

“Se, jag sänder en ängel framför dig, och han skall bevara dig på vägen och föra dig till den plats som jag har förberett. Tag dig till vara för honom och lyssna till hans röst. Var inte upprorisk mot honom. Han kommer inte att förlåta era överträdelser, ty mitt namn är i honom. Men om du uppmärksamt lyssnar till hans röst och gör allt vad jag säger, skall jag bli en fiende till dina fiender och en ovän till dina ovänner. Ty min ängel skall gå framför dig och föra dig till amoreernas, hetiternas, perisseernas, kananeernas, hiveernas och jebusiternas land, och jag skall utrota dem. Du skall inte tillbe deras gudar och inte tjäna dem eller göra som man gör där, utan du skall slå ner dem grundligt och krossa deras stoder. Ni skall tjäna Herren, er Gud, och han skall välsigna din mat och din dryck och ta bort sjukdom från dig. I ditt land skall det då inte finnas någon kvinna som får missfall eller är ofruktsam. Dina dagars tal skall jag göra fullt. Förskräckelse för mig skall jag sända framför dig och vålla förvirring bland alla de folk som du kommer till, och jag skall driva alla dina fiender på flykten för dig. Och jag skall sända panik framför dig för att jaga undan hiveerna, kananeerna och hetiterna för dig. Men jag skall inte driva undan dem för dig på ett enda år, för att landet inte skall bli en ödemark där vilddjuren förökar sig och blir dig övermäktiga. Så småningom skall jag driva bort dem för dig, till dess du har förökat dig så att du kan ta landet till din arvedel. Jag skall låta ditt lands gränser gå från Röda havet till filisteernas hav och från öknen till floden, ty jag skall ge landets inbyggare i er hand, och du skall driva bort dem från dig. Du skall inte sluta förbund med dem eller deras gudar. De skall inte bo kvar i ditt land, för att de inte skall få dig att synda mot mig. Du kunde då tjäna deras gudar och detta skulle bli en snara för dig. 2 Mos.23:20-33

2 Mos. 24; Mose tar med sin tjänare Josua och går upp på berget Sinai, där är Mose i 40 dagar och 40 nätter. Herrens härlighet vilade på Sinai berg och molnskyn övertäckte berget som en förtärande eld. Herren talade till Mose att nu skulle han få stentavlorna med lagen och budorden skriven med Guds finger i sten till folket.

Matt.20:17-34; Jesus talar en tredje gång om sin död för sina 12 lärjungar. Han talade till dem väldigt tydligt hur allt skulle gå till. Se vi går nu upp till Jerusalem där ska människosonen överlämnas, de ska döma honom till döden, håna, gissla och korsfästa honom och på tredje dagen skall han uppstå.

Matt.20:20; ” Modern Salome, till Sebedeus söner, två av Jesu lärjungar, gick fram till Jesus och föll på knä och frågade om hennes söner kunde få sitta på hans högra och vänstra sida när de kommer till det nya riket. ? Salome betyder fredlig, fridsam och var en kvinna med hög status. Hon var gift med Sebedeus och deras söner apostlarna Jakob och Johannes var Jesu lärjungar. Sebedeus var fiskare från Betsaida i Galileen och pappan hade tjänare, så det betyder att han var framgångsrik affärsmän. Andra bibelord talar om att Salome var med vid Kristi kors och troligtvis var hon Jesu moders syster. Matt.27:56;”….Mark.15:40;”…..Mark.16:1;”….här talas det om välluktande kryddor som kostade en hel del pengar och troligtvis var det Salmone som köpte dessa kryddor. Här tycker jag att vi kan se en intressant kvinna. Hon var Sebedeus hustru och hade säkert lagat många fiskmiddagar. Det var en gudfruktig familj hon hade uppfostrat pojkarna väl och när kallelse kom till dem var de villiga att tjäna och följa Jesus. Hon var en kvinna som kunde Guds Ord och hon hade hört budskapet om att det kommer en ny tid då Guds rike ska råda och detta såg hon fram till. Hon visste att Jesus skulle få lida och dö men detta var inte slutet, Jesus ska ha ett nytt rike. Hon var en stor tröst till Jesu moder Maria och Maria Magdalena, hon var en vuxen andlig kvinna. Men här kommer ett avslöjande av hennes karaktär, hon var inte självisk, för då hade hon ju frågat efter en plats till sig själv vid Jesu sida, men det gjorde hon ju inte. Hon frågade om var sina platser till sina söner, hon ville bara gott och ordna det allra bästa för sina barn det var hennes enda önskan. Och det naturliga i Guds rike är att vi vill det bästa för våra barn, det här är verkligen motsatsen till Herodias som istället använde sitt barn för att få själv en uppsatt possition. Men ändock var det inte bra att Salome gjorde detta hon gjorde. Jag känner igen mig, vi mammor vill så väl att det ibland blir fel. Detta kunde apostlarna Jakob och Johannes göra själva de träffade ju Jesus hela tiden. Kanske det var så att mamma Salmone sagt till pojkarna många gånger; NI MÅSTE FRÅGA OM PLATSERNA. De ville inte och tillslut tog hon över och frågade. Detta är så typiskt för oss kvinnor vi vill så väl men det blir som sagt fel. Och vad är det som fattades i Salmone och i våra liv om vi gör som hon gjorde TRO OCH FÖRTRÖSTAN OCH ETT BÖNELIV SOM LÄMNAR HELA FAMILJENS FRAMTID I HERRENS HÄNDER. Samtidigt hade hon inte frågat, hade vi ju inte fått redan på en massa saker, att platserna delar inte Jesus ut, det gör hans Fader och att den som ville vara störst ska vara de andras tjänare. Gud välsigne alla mammor att TRO Herren istället för att fixa saker i egen kraft.

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 29

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 19, 20, 21 och Matt.20:1-16

2 Mos. 19; Vid Sinai berg skedde två saker som har betydelse för all framtid, för all mänsklighet i framtiden; lagen gavs och tabernaklet restes. Gudsuppenbarelsen på Sinai är den mäktigaste i hela Bibelns historia. På tredje dagen började det dundra, blixtra och en tung molnsky kom över berget. Ett starkt basunljud hördes och folket bävade. Hela Sinai berg höljdes i rök och Herren kom ner på berget i eld och rök lik röken från en smältugn och hela berget skakade. Här talade Herren till Mose att förbereda sig att ta emot 10 Guds bud inför hela Israels folks åsyn. Läs och begrunda!

2 Mos. 20;

TIO GUDS BUD

  1. DU SKALL INTE HA ANDRA GUDAR VID SIDAN AV MIG.
  1. DU SKALL INTE TILLBE OCH TJÄNA NÅGON BILDSTOD ELLER NÅGON AVBILD.
  2. DU SKA INTE MISSBRUKA HERRENS DIN GUDS NAMN.
  1. TÄNK PÅ SABBATSDAGEN SÅ ATT DU HELGAR DEN.
  1. HEDRA DIN FAR OCH DIN MOR SÅ ATT DU FÅR LEVA LÄNGE I DET LAND SOM HERREN DIN GUD GER DIG.
  1. DU SKALL INTE MÖRDA.
  2. DU SKALL INTE BEGÅ ÄKTENSKAPSBROTT.
  3. DU SKALL INTE STJÄLA.
  4. DU SKALL INTE BÄRA FALSKT VITTNESBÖRD MOT DIN NÄSTA.
  1. DU SKALL INTE HA BEGÄR TILL DIN NÄSTAS HUSTRU, HUS, ÅKER, TJÄNARE, TJÄNARINNA, OXE, ÅSNA ELLER NÅGOT ANNAT SOM TILLHÖR DIN NÄSTA. 2 Mos.20:3-17

2 Mos. 21; Lagar om slavar. Lagar om personskador. Här omtalas det ena efter det andra mycket ditaljerat, bl.a ett tecken på en slav som inte ville bli fri från sin herre han skulle ha en syl genomborrat i sitt öra för alltid. Öronhängen på män säger något om dem, de är inte fria, de är slavar, de tillhör någon annan som bestämmer över dem, det är förnedrande att vuxna män kan klä ut sig på detta sätt. Dessutom de homosexuella män har ett örhänge, de går armkrog med djävulen rakt ner i helvetet. Kristna, på nytt födda män skulle inte ha örhängen, slit av dem, du är fri i Kristus. Läs och begrunda!

Matt.20:1-16. Vingårdsarbetarnas lön. “De första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första.” Denna liknelse finns bara i Matteusevangeliet. Jesus förklarar denna liknelse om bonden, år 30 e. Kr. och de befinner sig i Pereen. Pereen var ett landområde öster om floden Jordan så att de inte behövde gå igenom Samaria. Bonden kom överens med arbetaren; en denar för en daglön. Slutet på dagen anställer bonden en till och denne får också en denar men bara jobbat en timme. Jag förstår att den som jobbat hela dagen klagade på bonden, men bonden tillrättarvisade honom och sa; varför ser du med onda ögon att jag är så god, får jag inte göra som jag vill med det som är mitt ? Och det är klart att bonden som äger vingården får ju göra som han vill. Och vad vet jag kanske han som jobbade bara en timme gjorde lika mycket som en av de andra som hade jobbat hela dagen ? Du kanske varit frälst hela livet och när du dör går du genom himlaporten . Någon annan blir frälst och förlåten i dödsögonblicket eller rövaren på korset och när de dör går de genom himlaporten. Samma lön; evigt liv är utbetalad! “Så skall de sista bli de första och de första bli de sista.” Läs och begrunda!

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 28

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 16, 17, 18 och Matt. 19:16-30

2 Mos. 16; Mellan Elim och Sinai började folket knota igen mot Mose. I Elim var det 12 vattenkällor och 70 palmer, vilken lustgård, men nu var de mitt i öknen och hade inget att äta. Mose genom Herrens tilltal gav dem vaklar på kvällarna och manna på morgonen. Lägg märke till, vad noga det var för folket att lyssna till Moses anvisningar, nogsamhet och lydnad. Gör så här; samla manna varje morgon och spara inget till nästa dag. En del var olydiga och sparade manna då kom det maskar i mannat och det började lukta. Men på 6:e dagen ska ni ta dubbelt så mycket för att spara till nästa dag, sabbaten, och detta manna var helt ätbart inga maskar och luktade inte illa. Nogsamhet och lydnad ville Herren lära Israels folk. Det samma gäller oss idag, nogsamhet efter Bibelns Ord och lydnad till Ordet. Ingen skåpmat, Herren vill ge ny kraft och visdom varje dag på vandringen här på jorden med målet i sikte, himmelen.

2 Mos. 17; Israels folk drog från öknen Sin till lägerplats efter lägerplats och stannade i Refidim. Folket hade inget vatten att dricka och de klagade mot Mose. Herren talade till Mose slå på Horebs klippa med staven och då skall vatten komma utur klippan.

Nogsamhet och lydnad väldigt viktigt för ledaren, nästa gång folket behöver vatten i öknen säger Herren något annat till Mose, följ med och se.

Men det var mera som hände här i Refidim, amalekiternas här kom emot Israels folk. På Moses befallning organiserade Josua en arme´av Israels folk som stred mot amalekiterna. Mose, Aron och Hur gick upp på berget och såg striden. När Aron och Hur höll Moses armar uppsträckta, hade Israels arme´övertaget och när armarna sjunk hade amalekiterna övertaget. Slutligen övervann Israliterna, amalekiternas här. Mose byggde ett altare och kallade platsen “Herren mitt baner”

2 Mos. 18; Moses svärfar Jetro besöker Mose i öknen. Lägg märke till att Sippora Moses hustru och de två sönerna kom också tillsammans med Jetro. Det betyder att alla dessa prövningar i öknen och stridigheter med amalekiterna och klagomål från Israels eget folk hade Sippora och deras söner inte varit med om. Sippora tog hand om hemmet och barnen, Mose var ute på stridsfältet och båda tjänade Herren. Svärfar Jetro, präst i Midjan talade till Mose, att du gör fel, du tröttar ut både folket och dig själv. Prästen Jetro gav Mose tydliga, praktiska råd. Läs och begrunda!

Matt. 19:16-30; Jesus och den rike unge mannen. Var enda vers är laddad av dynamit. Läs och begrunda! Först frågar den unge mannen vad ska jag gör för att få evigt liv ? Jesus svarar; Håll buden och så räknar Jesus upp; 6 av 10 Guds bud; “Du skall inte mörda, Du skall inte begå äktenskapsbrott, Du skall inte stjäla, Du skall inte vittna falskt,” “Hedra din far och mor” och “Du skall älska din nästa som dig själv.” Matt.19:18,19 Jesus kom inte för att upphäva lagen han kom för att uppfylla lagen, men det betyder inte att nåden i Kristus, ger dig rättighet att leva i synd, du måste omvända dig från synden och följa Guds rikes lagar för att få evigt liv. ” Jesus säger; Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda.”Matt.5:17

Guds Rike har många lagar och förordningar, som vilket annat rike som helst. Vi har höger trafik i Sverige, med många olika lagar i trafiken, för att det ska fungera och för att vi ska rädda liv. Men om någon trotsar detta och börjar köra på vänster sida i trafiken då kör personen ihjäl sig så småningom men personen kör också ihjäl andra oskyldiga.

” Jesus sa; Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” Matt.19:24

Kamelen kallas “öknens skepp” och kan bli 2 m. hög och nå en längd från mule till svansspets av 3 m. Olika teorier finns det om nålsögat, en del säger att det finns en port i Jerusalem som heter “nålsögat” och del säger att det inte finns någon port i Jerusalem som heter “nålsöga” Men om vi nu säger att det finns en port i Jerusalem som är kallad efter denna liknelse. Så var denna port väldigt låg och för att en kamel skulle komma igenom porten måste kamelen gå ner på knä för att komma igenom. Vi har själv varit i Israel och sett och hört tolken tala om detta.

” Jesus sa; Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike.” Matt.19:24 Läs och begrunda!

” Jesus sade till dem: “Amen säger jag er: Vid pånyttfödelsen, när Människosonen sätter sig på sin härlighets tron, då skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Och var och en som för mitt namns skull har lämnat hus eller bröder eller systrar eller far eller mor eller barn eller åkrar, han kommer att få hundrafalt igen och skall ärva evigt liv. Men många som är de första skall bli de sista, och många som är de sista skall bli de första. Matt.19:28-30

Maria Hallman

 

BIBELN 365 DAGAR – DAG 27

DAGENS TEXTER; 2 Mos.13, 14, 15 och Matt.19:1-15

2 Mos. 13; Molnstoden och eldstoden! Farao hade släppt Israels folk 600.000 är på fri fot genom öknen till Kanaans land. Mose hade med sig Josefs ben för att begrava dem i Kanaan. Fågelvägen till Kanaans land skulle varit 40 dagar genom öknen men det tog 40 år i öknen. Varför ? Därför Gud tänkte att folket kunde ångra sig och vända tillbaka till Egypten när de fick se filisteernas arme och krig hota. Läs och begrunda!

“Herren gick framför dem, om dagen i en molnstod för att visa dem vägen och om natten i en eldstod för att ge dem ljus. På det sättet kunde de vandra både dag och natt.” 2 Mos.13:21

2 Mos. 14; Vandringen genom Röda havet! “Herren skall strida för er, och ni skall hålla er stilla” 2 Mos.14:14. Tänk att inte farao gav upp, han skulle ta tillbaka Israels folk trodde han. Han kämpade mot en kraft som var större än hans och detta fick han äntligen förstå denna dag.

” I tron gick folket genom Röda havet som på torr mark, men när egyptierna försökte, dränktes de.” Heb.11:29

Mose sträckte ut sin stav över Röda havet och havet klyvdes mitt itu och Israels folk gick genom Röda havet på torr mark. Faraos här förföljde Israels folk och när de kom mitt i havet, sträckte Mose ut sin stav igen och vattnet dränkte var enda en. Har ni fattat nu det är ingen ide´att strida mot Herren! Var du än går igenom denna dag, låt Herren få strida för dig och lägg ner din röst och var stilla och se Herrens frälsning. Detta kapitel brukar man också läsa i förhållandet till troendedopet Rom.6. Är du inte troendedöpt tala med någon pastor som du har förtroende för och låt dig döpas!

2 Mos. 15; Israels lovsång! Profetissan Mirjam, Aron och Moses syster tog sin tamburin 0ch fick med sig alla kvinnorna och de sjöng tillsammans med hela Israels folk.

“Jag vill lovsjunga Herren, ty högt är han upphöjd. Häst och ryttare störtade han i havet. Herren är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning. Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom. Herren är en stridsman, Herren är hans namn.
Faraos vagnar och här kastade han i havet, hans utvalda krigsmän dränktes i Röda havet. Djupen övertäckte dem, de sjönk till botten som sten. Din högra hand, Herre, härlig i sin kraft, din högra hand, Herre, krossade fienden. I din stora höghet slog du ner dina motståndare, du släppte loss din vrede, den förtärde dem som strå. För en fnysning från din näsa dämdes vattnen upp, böljorna reste sig som en mur, vattenströmmarna stelnade i havets djup. Fienden sade: Jag skall förfölja dem, jag skall hinna upp dem, jag skall utskifta byte, släcka min hämnd på dem. Jag skall dra mitt svärd, min hand skall förgöra dem. Du andades på dem och havet övertäckte dem, de sjönk som bly i de väldiga vattnen.” 2 Mos.15:1-10

Vilken seger, men det tog bara tre dagar så klagade de på Moses därför det fanns inget vatten. Och när de hittade vatten till slut Mara var vattnet bittert. Då visade Herren för Mose ett slags trä som han skulle kasta i vattnet och då blev vattnet sött och drickbart. Trädet står för Jesu kors, det är honom du ska tro på, då blir livet sött och inte bittert. Läs och begrunda!

Matt. 19:1-15; Jesus undervisar om äktenskapet! Skilsmässa i ett kristet äktenskap är en omöjlighet. Skilsmässa är en sak men OMGIFTE är en helt annan sak, då begår du äktenskapsbrott, det 7:e budet av 10 Guds bud. Ja men hon/han gick ifrån mig ? Visst, Mose sa; på grund av era “hårda hjärtan” skulle mannen ge kvinnan skilsmässobrev. Men ha inte hårda hjärtan! Låt hjärtat bli mjukt och förlåt varandra, det är bättre än skilsmässa. Visst, Jesus sa; “Den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt och gifter sig med en annan, han begår äktenskapsbrott”. Jesus förstärker lagen ytterligare i Matt.5:28 “Var och en som med begär ser på en kvinna har redan begått äktenskapsbrott med henne i sitt hjärta” Otukt och internetporr är ett stort problem i församlingarna, det är en styggelse inför Gud. Sluta med porren och förlåt varandra det är bättre än skilsmässan. Och du kära syster skriv inte på några skilsmässobrev, ge ditt liv för din man och barn, detta är Guds vilja för dig.

“De gifta ger jag (Paulus) en befallning som inte är min utan Herrens: En hustru får inte skilja sig från sin man – skiljer hon sig skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man – och en man får inte överge sin hustru. ” 1 Kor.7:10-11

Detta betyder om du fortfarande trotsar Guds Ord och skiljer dig; har du två alternativ och det är att Du försonar dig med din man eller att du lever ogift resten av ditt liv. Exemplets makt är avgörande i de flesta frågor och enligt Guds Ord är det en omöjlighet att en församlingsföreståndare i en kristen, på nytt föddas församling kan vara skild och omgift och fortsättningsvis leda Guds församling.

Sedan kommer det en märklig vers Matt.19:12 låt mig skriva något om detta. Här finner vi tre olika kategorier 1. Kan inte gifta sig på grund av handikapp fysiskt, psykiskt eller olika typer av funktionsnedsättning. 2. Kan inte gifta sig på grund av människorna gjort dem sådana. Jag kan ha fel, men jag tror, att det handlar om samhällets påverkan och så kallad “sexfrigörelsen” vilket binder en människa istället, har förstört många människor genom könsbyte, homosexualitet, pornografi, abortter och sambo/särbo. Det låter som det var andras fel och jag är djupt oroad över det perversa arv som vi lämnar efter oss till nästa generation. Sedan å andra sidan har ju varje människa ett eget ansvar och eget samvete. Tänk vad många människor som kunnat annars gift sig och varit underbara föräldrar om de fått biblens påverkan och undervisning om äktenskap och samlevnad. 3. Kan gifta sig, men väljer bort det för himmelrikets skull. Detta måste vara en alldeles speciell kallelse som vissa får, verkligen något som bara är mellan den personen det gäller och Herren. För det är viktigt att detta “speciella” ställs i ljuset av Bibelns första befallning. 1 Mos.1:27, 28; nedan

“Det finns de som inte kan gifta sig, därför att de är födda sådana, och de som inte kan det, därför att människor gjort dem sådana. Och det finns andra som för himmelrikets skull inte gifter sig. Den som kan förstå detta, må ta det till sig.” Matt.19:13

” Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem. Gud välsignade dem och sade till dem: “Var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden” 1 Mos.1:27,28

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 26

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 11, 12 och Matt.18:21-35

2 Mos. 11; Full upprättelse för Mose, Aron och det Israeliska folket innan de lämnar Egyptien för alltid. Läs och begrunda!

“Herren sade till Mose: “Ännu en plåga skall jag låta komma över farao och Egypten, och sedan skall han släppa er. Han skall till och med driva ut er härifrån när han släpper er. Säg därför till folket att var och en av dem, både man och kvinna, skall be sin granne om föremål av silver och guld.” Och Herren gjorde egyptierna vänligt sinnade mot folket. Dessutom hade mannen Mose stort anseende i Egyptens land, både hos faraos tjänare och hos folket. Mose sade: “Så säger Herren: Vid midnatt skall jag gå fram genom Egypten. Då skall allt förstfött i Egyptens land dö, från den förstfödde hos farao som sitter på tronen ända till den förstfödde hos slavinnan som arbetar vid handkvarnen och även allt förstfött bland boskapen. Ett högt klagorop skall höras i hela Egypten, sådant som aldrig har hörts och aldrig mer kommer att höras. Men inte en hund skall gläfsa mot någon av Israels barn, vare sig mot människor eller boskap. Ni skall då inse att Herren gör skillnad mellan Egypten och Israel. Då skall alla dina tjänare komma ner till mig och buga sig för mig och säga: Ge dig av, du själv och allt folket som följer dig! Sedan skall jag dra ut.” Och Mose gick ut från farao, upptänd av vrede. Men Herren sade till Mose: “Farao kommer inte att lyssna på er, detta för att jag skall låta många under ske i Egyptens land.” Mose och Aron gjorde alla dessa under inför farao, men Herren gjorde faraos hjärta hårt så att han inte släppte Israels barn ut ur sitt land.” 2 Mos.11:1-10

2 Mos. 12; PÅSKEN den största högtiden som vi har som på nytt födda kristna. Jesus är vårt påskalamm. Johannes döparen sa om Jesus; SE GUDS LAMM SOM BORTTAGER VÄRLDENS SYND! Detta kapitel innehåller så många sanningar, som ger svar på så många frågor. Efter 430 år blir Israel folk, 600.000 man plus barn befriade från Egyptien, från Josef till Mose är det ca. 450 år. Detta var anvisningarna som Israels folk fick utav Mose; Varje familjefar (inte en kvinna) skulle offra ett lamm och lammets blod skulle de stryka på båda dörrposterna och på övre dörrträdet till sitt hus. Blodet är ett tecken, så att Herren vet vem som lyssnat på hans befallning och därmed kommer han gå förbi det huset och tillåter inte fördärvaren att slakta allt förstfött av människor och djur. Läs och begrunda!

“Mose kallade till sig alla de äldste i Israel och sade till dem: “Gå och hämta ett lamm för varje hushåll och slakta påskalammet! Tag en knippa isop och doppa den i blodet som är i skålen och stryk blodet på det övre dörrträet och de båda dörrposterna. Ingen av er får gå ut genom dörren till sitt hus före morgonen. Ty Herren skall gå fram för att slå Egypten. Men när han ser blodet på det övre dörrträet och på de båda dörrposterna skall han gå förbi dörren och inte tillåta fördärvaren att komma in i era hem och slå er. Detta skall ni hålla. Det skall vara en stadga för dig och dina barn för evigt. Och när ni kommer in i det land som Herren skall ge er, som han har sagt, skall ni fira denna gudstjänst. När era barn frågar er: Vad betyder den här gudstjänsten? skall ni svara: Det är ett påskoffer åt Herren, därför att han gick förbi Israels barns hus i Egypten när han slog egyptierna, men skonade våra hus.” Då böjde folket sig ner och tillbad. Och Israels barn gick åstad och gjorde så som Herren hade befallt Mose och Aron. Vid midnatt slog Herren allt förstfött i Egyptens land, från den förstfödde hos farao som satt på tronen till den förstfödde hos fången som var i fängelset. Han slog allt förstfött bland boskapen. Då steg farao upp på natten, liksom alla hans tjänare och alla egyptier, och det hördes ett högt klagorop i Egypten, för det fanns inte ett hem där det inte låg någon död. 2 Mos.12:21-30

Matt. 18:21-35; Liknelsen om den obarmhärtige tjänaren. Jesus och hans lärjungar befinner sig i staden Kapernaum vid Genesarets sjö år 29 e.Kr. och hela detta kapitel 18 handlar om ödmjukhet och förlåtelse. Petrus är frimodig som vanligt han frågar Jesus hur många gånger ska jag förlåta en broder som försynta sig mot mig. Jesus svarar; Du ska förlåta din broder 70 x 7 gånger vilket är 490 gånger. Förlåtelse har inga gränser, för evigt! Förlåt om och om igen. Vi brukar skoja och säga; Förlåtelse har vi i våra hjärtan redan från morgonen, så har vi några innestående, när de behövs under dagen. Min mamma sa alltid när jag bad om förlåtelse; Jag har redan förlåtit dig! Ordet förlåtelse i grundtexterna hebreiska och grekiska betyder; täcka över, överskyla, sända bort, låta gå, lyfta av, taga bort, efterskänka skuld, eftergiva, lösa ifrån rättsliga band, frigivning. En illustration på syndaförlåtelse är “SYNDEN LYFTES FRÅN SYNDARENS SKULDROR OCH BÄRES BORT.” Jesus förklarar för Petrus förlåtelsens betydelse med att använda en liknelse; Tre personer är inblandade; en kung, kungens tjänare och tjänarens tjänare. Tjänaren var skyldig kungen 60 miljoner daglöner/ 272 tusen årslöner vilket tio tusen talenter är. Tjänarens tjänare var skyldig 100 daglöner vilket är hundra denarer. Hela liknelsen går ut på att kungens tjänare som var skyldig så oerhört mycket och fick allt detta efterskänkt, kunde själv inte skänka bort 100 daglöner till sin medtjänare. Själviskheten hos tjänaren är oerhörd, utnyttja andras godhet och förlåtelse, men själv, utan dåligt samvete, förtrycker och håller oförlåtenhet mot andra i all framtid. Detta går Jesus tillrätta med, tror inte att du som handlar som tjänaren gjorde i denna liknelse, kan bara sopa allt under mattan som du gjort och sedan ändå tror att du är förlåten och skuldfri ? “Därför, allt vad ni vill att människorna skall göra er, det skall ni också göra dem. Detta är lagen och profeterna.” Matt.7:12 Läs och begrunda!

” När hans medtjänare såg vad som hände, blev de mycket upprörda och gick och talade om alltsammans för sin herre. Då kallade hans herre honom till sig och sade: Du onde tjänare! Hela skulden efterskänkte jag dig, därför att du bad mig. Borde inte du också ha förbarmat dig över din medtjänare, liksom jag förbarmade mig över dig? Och i sin vrede överlämnade hans herre honom till fångvaktarna, tills han hade betalt allt vad han var skyldig. Så skall också min himmelske Fader göra med er, om ni inte var och en av hjärtat förlåter sin broder.” Matt.18:31-35

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 25

DAGENS TEXTER; 2 Mos.9, 10 och Matt. 18:1-20

2 Mos. 9; Den femte plågan – boskapspesten. Den sjätte plågan – bölderna. Den sjunde plågan – haglet. Lägg märke till när 5:e plågan går över Egypten drabbas inte Israels folk som bodde i Gosen. 2 Mos.9:4; Herren skall göra skillnad mellan israeliternas boskap och egyptiernas, inget djur som tillhör Israels barn skall dö. Den 6:e plågan vilket var bölder som slår ut med blåsor på människorna och boskapen, men trots detta lidande var faraos hjärta hårt och han lät inte Israels folk gå. Den 7:e plågan var förskräcklig, haglet var så tungt att det slog sönder alla människor, boskap, all växtlighet, träden allt som fanns på marken. Men lägg märke till, det var inte bara Israels folk som bodde i Gosen som var undantaget av denna plågan men också fanns det räddning för Egyptiens folk och djur om de lyssnade till Herrens ord. Läs och begrunda!

” Om du fortsätter att lägga hinder i vägen för mitt folk och inte släpper dem, se, då skall jag i morgon vid denna tid låta ett mycket tungt hagel komma, sådant att något liknande inte har förekommit i Egypten från den dag det grundades ända tills nu. Sänd därför ut folk och för din boskap i säkerhet och allt annat som du har ute på marken. Ty alla människor och all boskap, som finns ute på marken och inte har kommit under tak, skall träffas av haglet och dödas.” Den av faraos tjänare som fruktade Herrens ord lät sina slavar och sin boskap söka skydd i husen, men den som inte brydde sig om Herrens ord lät sina slavar och sin boskap bli kvar ute på marken. Herren sade till Mose: “Lyft upp din hand mot himlen, så skall det falla hagel över hela Egypten, över människor och boskap och all växtlighet på marken i Egyptens land.” Då räckte Mose upp sin stav mot himlen, och Herren lät det dundra och hagla, och eld for ner mot jorden. Så lät Herren hagel komma över Egyptens land.” 2 Mos.9:17-23

2 Mos. 10; Den åttonde plågan – gräshopporna. Den nionde plågan – mörkret. Gräshopporna var överallt. Men Herren gjorde faraos hjärta hårt och farao släppte inte Israels folk. På ett sätt är det ju motsägande. Plågorna skulle ju göra faraos hjärta mjukt men Herren som sände plågorna gör faraos hjärta hårt. Driver Herren med farao ? Herren kände hans hjärta och Herren känner också våra hjärtan. När det går bra söker vi inte Herren som vi borde men går det dåligt då ropar vi till Herren. Jag skulle nog påstå att det är människan som driver med Herren och ha honom som en springpojke ? Ibland står vi vid dödens rad innan vi ger upp och kapitulera på riktigt och ger allt och hela hjärtat till Jesus. Dessutom ville Herren få respekt och visa mänskligheten vad han hade möjlighet att göra. Gudsfruktan borde vi ha mycket mera, Gud är Gud den allsmäktige som håller både liv och död i sin hand. Lägg märke till att nionde plågan som var mörker över hela Egypten, igen gjorde Herrens skillnad på Israels folk och på faraos folk. I Gosen där Guds folk bodde där var det ljust överallt inget mörker. Prisat vare Herren!

Matt. 18:1-20; Jesus fortsätter och undervisa sina lärjungar och besvara deras frågor. Vem är störst i himmelriket ? Den som ödmjukar sig som ett barn! Om någon förleder någon annan som tror, då är det bättre att en kvarnsten hängdes om hans hals. Om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det, det är bättre för dig att gå in i livet enögd än med två ögon i behåll och kastas i det brinnande Gehenna. Jesus talar mera om helvetet och den brinnande ugnen än någon annan i bibeln. Jesus fortsätter om ett får går vilse sök efter detta och lämnar de 99 fåren. Jesus vill inte att någon ska gå vilse och gå förlorad.

Församlingstukt det existerar inte i våra församlingar idag så vitt jag vet. Men i ett historiskt perspektiv då man brukade församlingstukt, växte församlingarna och inte tvärtom, minskade som församlingstillväxten gör idag. Jesus undervisade sina lärjungar om församlingstukt. Läs och begrunda!

“Om din broder har begått en synd, så gå och ställ honom till svars enskilt, mellan fyra ögon. Om han lyssnar på dig, har du vunnit din broder. Men om han inte lyssnar, ta då med dig en eller två andra, för att varje sak må avgöras efter två eller tre vittnens ord. Lyssnar han inte till dem, så säg det till församlingen. Lyssnar han inte heller till församlingen, då skall han vara för dig som en hedning och publikan.” Matt.18:15-17

Där två av er kommer överens och beder! Jag brukar tänka på vad mäktigt det är när vi som äkta par beder tillsammans och ännu starkare när vi samlar hela familjen. Stefan och jag har varit gifta 29 år och vi har alltid kunnat bedja tillsammans. Vi lever i Ordet och Bönen hela tiden, samtala om Guds Ord ofta vid middagsbordet. När barnen kom Jonathan och David, adopterade från Ryssland så införde vi regeln att läsa bibeln och bedja efter middagen. Vänj den unge vilken väg han ska gå…. Var för sig är ju livsviktigt att ha egen gemenskap med Jesus, men tillsammans då händer det något helt klart det har vi Guds Ord på. Läs och begrunda!

“Vidare säger Jesus: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så skall de få det av min Fader i himlen. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem.” Matt.18:19,20

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DEL 24

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 7, 8 och Matt. 17

2 Mos. 7; Herren talar till Mose gå till farao och begär att han ska släppa Israels folk, men jag ska förhärda faraos hjärtan så att han inte lyssnar på Er. Mose och Aron går inför farao och de gör under på faraos begäran. Slänger sin stav på marken och den blir en orm, men samma tecken gör de egyptiska spåmännen, slänger sin stav på marken och den blir en orm. Det måste ha varit väldigt förvirrande men det är inte över än, Arons stav slukade deras stavar. Den första plågan är; Nilens vatten blev till blod och de egyptiska spåmännen gjorde samma tecken genom sina magiska konster. Faraos hjärta förblev hårt och han släppte inte det hebreiska folket så de kunde hålla gudstjänst inför deras Gud i öknen.

2 Mos. 8; Den andra plågan – paddorna. Den tredje plågan – myggen. Den fjärde plågan – flugorna. Men vad än Gud plågade egyptierna med, var det samma visa om och om igen. När plågorna var bland folket, lovade farao att släppa Israels folk, men när Gud tog bort plågorna blev faraos hjärta hårt igen och släppte inte Israels folk. Lägg märke till att paddor kunde egyptiens spåmän också göra genom sina magiska konster. 2 Mos.8:7 . Det måste varit förvirrande, men det är inte över än, håll fast! Men när spåmännen skulle göra myggor kunde de det inte. 2 Mos. 8:18 Då fick de äntligen erkänna; “Detta är Guds finger.” Fjärde plågan drabbade inte Gosen där Guds folk, det hebreiska folket, Israels folk var bosatta. Herren säger; “Jag ska göra åtskillnad mellan mitt folk och ditt” Läs och begrunda!

Matt. 17; På förklaringsberget vid Cesarea Filippi år 29.e.Kr talar Jesus med en mindre grupp av sina lärjungar. Här tar Jesus med sig bara tre av lärjungarna Petrus, Jakob och hans bror Johannes upp på ett högt berg. Jesus förvandlas inför dem och Mose och Elia visas plötsligt för dem, ett lysande moln sänker sig över dem och en röst ur molnet sade; ” Denne är min Son, den Älskade. I honom har jag min glädje.” Vilken upplevelse! Detta uttryck känner vi igen från Matt. 3 där Jesus blir döpt utav Johannes, då öppnades himlen och samma tilltal från Fadern; “Denne är min älskade Son………. Petrus vill bygga hyddor på berget och stanna där, de måste ha haft en upplevelse som är utöver allt annat ? texten fortsätter och säger; “De såg ingen utom Jesus” Jag tror det första dopet var ett bekännelsedop och med frimodighet kunde du hungra och törsta efter dopet i den helige Ande och tala i tungor. Men, jag tror här talas det om ett annat dop, dop av kärlek till Jesus och förberedelse till lidande och förföljelse. Det måste finnas något mera, människor som upplevt något mera, de ser ingen utom Jesus, de är förkrossade och ödmjuka. De gråter över sin synd och vill bara ha mera och ännu mycket mera, de är villiga att lida för Kristus och gå i döden för Guds rike om så skulle behövas. IDAG över hela vår värld lider och dör människor för sin tro på Jesus Kristus Guds Son, de måste ha sett Jesus och ingen annan. Personligen strävar jag efter mera, det måste finnas mera som dessa syskon har upplevt som jag ännu inte upplevt. Jesus botar en besatt pojke och han talar om tempelskatten. Minnesversarna för idag är Matt. 17: 18-20 Lägg märke till att v. 21, mycket viktig vers om bön och fasta, är borttaget i denna översättningen, men ligger längst ner i småtext.

” Och Jesus talade strängt till den onde anden, och den for ut ur honom. Från det ögonblicket var pojken botad. Då lärjungarna hade blivit ensamma med Jesus, gick de fram och frågade: “Varför kunde inte vi driva ut honom?” Han svarade: “Därför att ni har så lite tro. Amen säger jag er: Om ni har tro, bara som ett senapskorn, skall ni säga till detta berg: Flytta dig dit bort, och det kommer att flytta sig. Ingenting skall vara omöjligt för er.” Matt.17:18-20 Läs och begrunda!

Maria Hallman

SVERIGE OCH JAPAN MEST SEKULARISERAT I VÄRLDEN

Både ris och ros om Svenskarnas tro. Sverige och Japan mest sekulariserat i hela världen Men 40 % säger att de tror på Gud och 25% deltar i gudstjänst.

De flesta svenskar deltar sällan eller aldrig i en gudstjänst och tron på Gud minskar. Men samtidigt har förtroendet för kyrkan i Sverige ökat sedan 80-talet. Detta visar World values surveys kulturkarta som presenterades i Stockholm under tisdagen.

Allt färre svenskar tror på Gud, men samtidigt ökar förtroendet för kyrkan. Detta enligt World values survey (WVS) senaste studie, som presenterades idag. WVS är ett globalt forskarnätverk som sedan 80-talet mätt människors värderingar, bland annat inställningen till religion.

Bland svenskarna uppger tre fjärdedelar till exempel att de aldrig deltar i någon form av gudstjänst. Jämför detta med Ghana, som också figurerar i studien, där nästan 80 procent deltar i minst en gudstjänst per vecka.

Men av det mycket låga antalet gudstjänstbesökare kan man inte dra slutsatsen att svensken inte har en tro. Även om antalet svenskar med en gudstro har minskat sedan 80-talet uppger fortfarande 40 procent att de tror på Gud. Samtidigt kallar sig endast 17 procent för ateister.

Värt att notera är att samtidigt som religionen och gudstron i Sverige är på tillbakagång ökar vårt förtroende för kyrkan. På 80-talet uppgav 37 procent av de tillfrågade att deras tilltro till kyrkan var ganska eller mycket hög. Idag har den siffran ökat till drygt 50 procent.

World values survey

World values survey inledde sina mätningar av människors värderingar 1981. Undersökningen som presenterades nu har genomförts under åren 2010-2014.

Japan och Sverige toppar listan över sekulariserade länder. Ghana och Qatar är de länder där flest tror på Gud.

Trenden är att de flesta länder rör sig åt samma håll: ökad sekularisering och individualism. En möjlig orsak är den ekonomiska utvecklingen.

(från kyrkans tidning 22/1 2015)

Stefan Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 23

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 4, 5, 6 och Matt.16

2 Mos. 4; Herren talar till Mose och låter honom få praktisera att göra mirakler och under. Staven blir en orm och handen blir vit som snö av spetälska men trots detta säger Mose, välj någon annan, jag har en trög tunga och klarar inte detta. Herren säger att Aron din bror kommer att hjälpa dig och föra din talan. Min fundering är; Varför valde inte Gud Aron som hade förmågan istället för Moses ? Gud utväljer vem han vill, men det som var den stora avgörande anledning att han valde Mose tror jag var därför att Mose var förberedd och skolad under 80 år för att göra denna uppgift möjlig. Moses livshistoria kan indelas i tre avsnitt vartdera om 40 år. 1. Hans liv i Egypten 40 år 2. Hans liv i Midjan 40 år och nu står han vid randen av sin tredje fas i livet 40 år. 3. Hans liv som Israels ledare under ökenvandringen 40 år. Vi har alldeles för många unga kristna ledare som lyfts till skyarna och inte haft förberedelse för den verkliga striden därute och som fallit i förtid. Vi har alldeles för många fäder i tron, som satts åt sidan och inte är efterfrågade, dem som hade erfarenheten, visdomen och kraften att leda Guds församling idag har man slängt i papperskorgen. “FÖR GAMMAL” “OBRUKBAR” “GAMMALDAX” Läs och begrunda!

2 Mos. 5; Mose och Aron går till farao. Här konfronteras två helt olika riken. Mose och Aron kände sin Gud som talat till dem och farao kände inte Herren och han tänker inte släppa Israels folk heller som är en sådan stor arbetskraft för farao i Egypten. Farao blir arg och straffar Israels folk med ännu mycket mer slavarbete. Då ska vi läsa v. 21 som är väldigt typiskt exempel på ledare i Guds församling, istället för att rikta vapnet mot vår gemensamma fiende, riktar vi vapnet mot varann. Läs och begrunda!

“v. 19 Israeliternas tillsyningsmän märkte att det var illa ställt för dem, eftersom man hade sagt att folket inte skulle få något avdrag i det antal tegel de skulle lämna för varje dag. 20 När de kom ut från farao träffade de Mose och Aron, som stod där för att möta dem. 21 Och de sade till dem: “Måtte Herren se vad ni har gjort och döma er, därför att ni kommit farao och hans tjänare att avsky oss och har satt svärd i deras hand, så att de kan döda oss.” 2 Mos. 5:19-21

Israels folk TILLSYNINGSMÄN vänder sig emot Mose och anklagar honom för att Israels folk blev bestraffade av farao. Detta är nog priset för en ledare att han i tider blir anklagad av sina egna ledare och sitt eget folk.

2 Mos. 6; Guds löfte om befrielsen från slavarbetet i Egypten. Men varken farao eller Israels folk lyssnade på Mose. Mose hade Aron annars var han ensam och endast Guds tilltal i ryggen.

” Och jag skall föra er till det land som jag med upplyft hand lovade ge till Abraham, Isak och Jakob. Jag skall ge er det till arvedel. Jag är Herren.” 2 Mos. 6:8

Matt. 16; Jesus varnar för fariséernas och saduceernas surdeg alltså deras lära. Fariseerna de radikala och saduceerna de liberala som bl.a inte trodde på uppståndelsen från dom döda. Dessa lärda män i skriften hade gamla testamentet, profeterna och psaltaren som var deras bibeln, de var inte födda på nytt. Nikodemus en skriftlärd som kom till Jesus på natten är ett exempel på detta. Joh.3:2.

Petrus bekänner Jesus som Messias, den levande Gudens Son. Då säger Jesus till honom detta har inte kött och blod uppenbarat för dig utan Fadern som är i himlen. Frälsningen är övernaturlig, jag är rädd för att många i våra församlingar är helt enkelt inte födda på nytt, det är därför det finns så många motstridigheter. En del har du full gemenskap med och en del har man inte gemenskap med hur mycket man än försöker ? Matt. 16:18 bygger hela katolska kyrkans lära på “Petruskyrkan i Rom” här ifrån utgår alla påvar som råder över hela världen och håller en hel religiös rörelse i förtryck och rädsla. Grejen är, Petrus kanske aldrig någonsin varit i Rom och oavsett detta har detta bibelordet inget med den katolska läran att göra, detta bibelord är till den apostoliska på nytt födda människan i församling.

“Petrus svarade: “Du är Messias, den levande Gudens Son.” Jesus sade till honom: “Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min Fader som är i himlen. Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den. Jag skall ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt vad du löser på jorden skall vara löst i himlen.” Matt.16:17-19

Vilken makt Guds församling har som inte använts idag, i vart fall inte i Sverige som jag vet ? Helvetets portar skall inte få makt över församlingen och dessutom kan vi lösa ut goda krafter och binda upp onda krafter. Denne Petrus som varit med om så mycket blir tillrättavisad av Jesus på det hårdaste sätt; Gå bort ifrån mig Satan, dina tankar Petrus är människotankar. Detta som Petrus är med om håller oss ödmjuka. Allt som vi säger och tänker om oss själva och andra är inte alltid från Gud. Vi är inga superhjältar i anden som gör allt rätt, vi strävar efter det och här och där upptäcker vi att Guds Rike bröder fram genom våra liv och Jesus ska ha all ära och pris.

Sista avsnittet i detta kapitel är om Jesu efterföljelse, att ta korset på och följa Jesus. När vi ser över världen idag är det många som dör för sin tro. I alla tider har syskon givit sina liv på missionsfälten som Kina, Afrika, Asien, Europa och andra länder, även idag i Sverige ger människor upp sina liv för att tjäna sin Mästare. Men det är märkligt att man inte kan ge upp sitt liv för sin FAMILJ. Jag frågade en hustru till en komplicerad man och mor till två funktions nersatta barn som ville skilja sig från sin man. Älskade syster är du villig att ge ditt liv för din man och barn för att på det sättet rädda deras äktenskap. Hennes svar dröjde inte, hon sa ett helt enkelt NEJ jag är inte villig att ge mitt liv för min man. Idag ligger de i skilsmässa och familjen är söndertrasad. Tänk hur många äktenskap som kunde ha räddats om du kvinna tagit ditt kors på dig och följt Jesus istället för djävulen. Skiljsmässa är aldrig från Gud oavsett omständigheter, Jesus säger förlåt 7 gånger 70 gånger……

“Jesus sade till sina lärjungar: “Om någon vill följa mig, skall han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv skall mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han skall vinna det. Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? Matt.16:24-26

Maria Hallman

BIBELN 365 DAGAR – DAG 22

DAGENS TEXTER; 2 Mos. 1, 2, 3 och Matt. 15:21-39

Andra Moseboken kallas för EXODUS som betyder “uttåg”. Kap.1-18 skildrar hur Guds löften till patriarkerna uppfylls genom att israeliterna befrias från slavarbetet i Egypten. Uttåget från Egypten skedde omkring 1446 f. Kr. Kap.19-24 beskriver Guds förbund med Israel och lagens utgivande på Sinai berg (de tio budorden kap. 20) Kap.25-40 beskriver tabernaklet i öknen som var Israeliternas församlings plats, centrum för Guds uppenbarelse och närvaro.

2 Mos. 1; Fader Jakob och alla hans 12 söner dör i Egypten. Släktingar från de 12 sönerna som är de 12 stammarna i Israel fanns ju fortfarande kvar i Egypten lång tid efter Josefs död ca. 360 år. En ny kung uppstod i Egypten som inte kände till Josef och allt han bidragit med i Egypten. Den nye kungen började bli rädd att det hebreiska folket skulle växa honom över huvudet. Därför sa han till barnmorskorna döda alla hebreiska pojk babisar. Men barnmorskorna fruktade Gud mer än den egyptiska kungen. Då befallde farao allt sitt folk att de skulle kasta alla små pojkar under två år i Nilen, så fruktansvärt, (farao är en titel på en kung inte ett namn)

2 Mos. 2; Moses födelse och räddning! Jokebed Moses mamma gömmer sitt gossebarn Mose i tre månader från faraos grymma befallning. Jokebed gör en korg och lägger sin son däri och satte den i vassen vid Nilens strand. Moses syster fick i uppdrag att vakta honom på avstånd. Faraos dotter Bitja kommer ner och upptäcker Mose som var mycket vacker. Då skyndar sig Moses syster fram och säger; Vill du att jag ska fixa en hebreisk amma ? Hon går och hämtar Jokebed, Moses mamma som får amma sitt barn och dessutom får betalt för det från faraos dotter. Här är ytterligare ett barnbidrag, Herren förser sitt folk. När Mose blivit vuxen såg han sitt folks slavarbete i Egypten och en dag slog en egyptisk man en hebreisk slavarbetare. Detta klarade inte Mose och se utan han helt enkelt slog ihjäl egyptiern. På grund av att Mose slog ihjäl en man fick han fly till Midjans land där han träffade en prästdotter Sippora som blev Moses hustru. De fick en son Gersom som betyder “främling i ett främmande land.”

2 Mos. 3; Gud kallar Mose vid den brinnande busken! Mose vallade fåren hos sin svärfar Jetro, prästen i Midjan. En dag kom han till Guds berg Horeb med sina får. Där såg han plötsligt en brinnande buske som inte brann upp. Gud talade till Mose där, tag av dig skorna för platsen är helig mark. Här kallade Gud Mose att gå tillbaka till Egyptens land och föra Israels folk ut ur Egyptiens slaveri. Mose var ödmjuk och sa; Vem är jag som skulle kunna befria Israels folk från slaveriet och föra dom hem igen till sitt fädernesland Kanaan, ett land som flödar av mjölk och honung. Mose var utbildad i Egyptien och visste hur de tänkte, han om någon var ju den rätte mannen för denna uppgift. Gud är praktisk och hans vilja för våra liv är lätt att få tag i inte svårt. “Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.” Fil.2:13

“Därför, mina älskade, liksom ni alltid har varit lydiga, så arbeta med fruktan och bävan på er frälsning, inte bara som när jag var hos er, utan ännu mycket mer nu när jag inte är hos er. Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske. Gör allt utan att klaga och tveka, så att ni blir fläckfria och rena, Guds oskyldiga barn mitt ibland ett falskt och fördärvat släkte, bland vilka ni lyser som stjärnor i världen, när ni håller fast vid livets ord. Då kan jag berömma mig av er på Kristi dag. Jag har alltså inte sprungit förgäves eller arbetat förgäves. Ja, även om mitt blod blir utgjutet då ni bär fram er tro som offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt gläder ni er och deltar i min glädje.” Fil.2:12-18

Matt. 15:21-39; En kanaaneisk kvinna från det hedniska landskapet Fenicien, som hörde till den romerska provinsen Fenicien ropade till Jesus hjälp min dotter är besatt. Allt var emot henne, inte ens Jesus ville först hjälpa henne, lärjungarna ville skicka bort henne. Men hon var envis och gav svar på tal. Jesus säger till slut, din tro är stor. Det skall bli som du vill och från det ögonblicket var hennes dotter fri från demonerna. Mycket folk kom till Jesus lama, blinda, krymplingar, stumma och han botade dem och folket prisade Israels Gud. Jesus mättar fyra tusen män förutom kvinnor och barn. Denna gången välsignade Jesus sju bröd och några fiskar och det räckte till alla dessutom blev det sju korgar över.

Maria Hallman

Translate »